Office
Kirjaudu sisään

Office 365:n vuokraajien välinen yhteistyö

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa kerrotaan useista erilaisista tavoista, joilla kaksi Office 365 -vuokraajaa voivat tehdä yhteistyötä. Artikkeli on tarkoitettu Office 365:n järjestelmänvalvojille.

Kahdella esimerkkiyrityksellä, joiden nimet ovat Fabrikam ja Contoso, on kummallakin käytössään Office 365 -yritysvuokraaja ja ne haluavat tehdä yhteistyötä useissa projekteissa, joista osa on lyhytaikaisia ja osa jatkuvia. Miten Fabrikam ja Contoso voivat mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön käyttäjilleen ja tiimeille eri Office 365 -vuokraajissa turvallisesti? Office 365 ja Azure Active Directory B2B -yhteistyö tarjoavat useita vaihtoehtoja. Tässä artikkelissa kuvataan useita erilaisia ratkaisuja, joita Fabrikam ja Contoso voivat hyödyntää.

Office 365 -vuokraajien välinen yhteistyö on mahdollista esimerkiksi ottamalla käyttöön keskitetty sijainti tiedostoille ja keskusteluille, jakamalla kalentereita, hyödyntämällä viestinnässä pikaviestejä, puheluita ja videopuheluita sekä suojaamalla resurssien ja sovellusten käyttö. Valitse ratkaisut ja lue lisätietoja alla olevien taulukoiden avulla.

Exchange Onlinen yhteistyövaihtoehdot

Jakamistavoite

Hallintatoimet

Ohjeet

Kalentereiden jakaminen toisen Office 365 -organisaation kanssa

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää eritasoisia kalenterikäyttöoikeuksia Exchange Onlinessa, jotta yritykset voivat tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa ja antaa käyttäjien jakaa aikataulujaan (tavoitettavuustietojaan) muiden kanssa.

Jakaminen Exchange Onlinessa

Organisaatiosuhteet Exchange Onlinessa

Organisaatiosuhteen luominen Exchange Onlinessa

Organisaatiosuhteen muokkaaminen Exchange Onlinessa

Organisaatiosuhteen poistaminen Exchange Onlinessa

Kalenterien jakaminen ulkoisten käyttäjien kanssa

Voit hallita sitä, miten käyttäjäsi jakavat kalentereitaan organisaation ulkopuolisten henkilöiden kanssa.

Järjestelmänvalvojat jakamisen käytännöt käyttöön käyttäjien postilaatikot ohjaamaan sitä, kuka voi jakaa kanssa ja myöntää käyttöoikeuksia

Jakokäytännöt Exchange Onlinessa

Jakokäytännön luominen Exchange Onlinessa

Jakokäytännön käyttäminen Exchange Onlinen postilaatikoissa

Jakokäytännön muokkaaminen, poistaminen käytöstä ja poistaminen Exchange Onlinessa

Määritä suojatut sähköpostikanavat ja hallitse postinkulkua kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Järjestelmänvalvojat voivat luoda yhdistimiä, joiden avulla he voivat suojata postinkulun kumppaniorganisaation tai palveluntarjoajan kanssa. Yhdistimet ottavat käyttöön TLS-salauksen ja sallivat rajoitukset toimialuenimille ja IP-osoitealueille, joista kumppanit lähettävät sähköpostia.

Miten Exchange Online suojaa sähköpostiyhteydet Office 365:ssä TLS:n avulla?

Postinkulun määrittäminen yhdistimien avulla Office 365:ssä

Etätoimialueet Exchange Onlinessa

Suojatun postinkulun yhdistimen määrittäminen kumppaniorganisaation kanssa

Sähköpostin kulun parhaat käytännöt Exchange Onlinessa ja Office 365:ssä (yleiskatsaus)

SharePoint Onlinen ja OneDrive for Businessin yhteistyövaihtoehdot

Jakotavoitteet

Hallintatoimet

Ohjeet

Sivustojen ja tiedostojen jakaminen ulkoisten käyttäjien kanssa

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää jakamisen vuokraaja- tai sivustokokoelmatasolla Microsoft-tilin tai työ- tai oppilaitostilin avulla todennetuille käyttäjätileille tai vierastileille.

Ulkoisen jakamisen hallinta SharePoint Online -ympäristössä

Rajoitettu toimialueiden jakaminen Office 365 SharePoint Onlinessa ja OneDrive for Businessissa

Yritysten välinen SharePoint-yhteiskäyttö: Office 365 -kumppaneille näkyvä ekstranet

Käyttäjien ulkoisen jakamisen seuranta ja hallinta

OneDrive for Businessin tiedosto-omistajat ja SharePoint Onlinen käyttäjät määrittävät sivustojen ja tiedostojen jakamisen sekä ilmoitukset jakamisen seurantaan.

Ilmoitusten määrittäminen OneDrive for Businessin ulkoiselle jakamiselle

SharePoint-tiedostojen tai -kansioiden jakaminen Office 365:ssä

Skype for Businessin yhteistyövaihtoehdot

Jakamistavoite

Hallintatoimet

Ohjeet

Skype for Business Online: pikaviestintä, puhelut ja tavoitettavuustiedot muiden Skype for Business -käyttäjien kanssa

Järjestelmänvalvojat voivat antaa Skype for Business Online -käyttäjille oikeudet käyttää pikaviestejä, puheluita ja videopuheluita sekä tavoitettavuustietoja toisessa Office 365 -vuokraajassa.

Yhteydenoton salliminen ulkoisiin Skype for Business -käyttäjiin

Skype for Business Online: pikaviestintä, puhelut ja tavoitettavuustiedot muiden Skypen kuluttajaversioiden käyttäjien kanssa

Järjestelmänvalvojat voivat antaa Skypen kuluttajaversioiden käyttäjille oikeudet käyttää pikaviestejä, puheluita ja videopuheluita sekä tavoitettavuustietoja muiden Skype-käyttäjien kanssa.

Ulkoisten yhteyshenkilöiden lisäämisen salliminen Skypessa

Azure AD B2B:n yhteistyövaihtoehdot

Jakamistavoite

Hallintatoimet

Ohjeet

Azure AD B2B -yhteistyö: sisällön jakaminen lisäämällä ulkoisia käyttäjiä ryhmään organisaation hakemistossa

Yhden Office 365 -vuokraajan yleinen järjestelmänvalvoja voi kutsua toisen Office 365 -vuokraajan käyttäjiä liittymään oman organisaationsa hakemistoon, lisätä näitä käyttäjiä ryhmään ja antaa heille käyttöoikeuksia sisältöön, esimerkiksi ryhmän kirjastoihin ja SharePoint-sivustoihin.

Mikä on Azure AD B2B -yhteistyön esikatselu?

Azure AD B2B: Uusien päivitysten ansiosta yritysten välinen yhteistyö on helppoa

Office 365:n ulkoinen jakaminen ja Azure Active Directory B2B -yhteistyö

Azure Active Directory B2B -yhteistyön ohjelmointirajapinta ja mukauttaminen

Azure AD and Identity Show: Azure AD B2B -yhteistyö (yritysten välinen)

Office 365:n yhteistyövaihtoehdot

Jakamistavoite

Hallintatoimet

Ohjeet

Office 365 ryhmät: sähköposti, kalenteri, OneNote ja jaetut tiedostot keskitetyssä paikassa

Ryhmien tuetaan Business Essentials, Business Premium, Education ja Enterprise E1, E3 ja E5 palvelupaketin. Käyttäjien yhdestä Office 365-vuokraajasta voit luoda ryhmän ja toisen Office 365-vuokraajaan kutsuminen Vieras-käyttäjiksi. Koskee myös Dynamics CRM.

Lisätietoja Office 365 -ryhmistä

Office 365 -ryhmien vieraskäyttö

Office 365 -ryhmien käyttöönotto

Yammerin yhteistyövaihtoehdot

Jakamistavoite

Hallintatoimet

Ohjeet

Yammer: yhteistyötä yrityksen omassa yhteisöpalvelussa

Ellei Yammer-järjestelmänvalvoja ole estänyt ulkoisten ryhmien luomista, käyttäjät voivat luoda ulkoisia ryhmiä, joiden avulla he voivat tehdä yhteistyötä Yammerissa keskusteluiden avulla, tykkäämällä ja seuraamalla julkaisuja, jakamalla tiedostoja ja keskustelemalla verkossa.

Ulkoisten ryhmien luominen ja hallinta Yammerissa

Ryhmien yhteiskäyttöominaisuudet

Jakaminen tavoite

Hallinnollisten

Toimintaohjeet

Tehdä yhteistyötä uudella ryhmiä organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa

Kutsu Office 365-asiakasympäristön Yleinen järjestelmänvalvoja on otettava käyttöön ulkoisen yhteistyötä, ryhmiä. Yleiset Järjestelmänvalvojat ja ryhmän omistajien nyt voi kutsua kaikki, joilla on sähköpostiosoite, tehdä yhteistyötä ryhmiä.

Myös järjestelmänvalvojat voivat hallita ja Muokkaa jo käyttäjän vuokraajan vieraiden.

Määritä vierailijan oikeudet

Vieras-tila otetaan käyttöön ja poistaminen käytöstä-ryhmät

PowerShellin avulla ohjausobjektin vierailijan oikeudet

Vieras Access tarkistusluettelo

Näytä vierailijat

Vieras-käyttäjätietojen muokkaaminen

Ryhmän omistajien voit kutsua ja hallita, miten vieraiden yhteistyö niiden ryhmien.

Ryhmän omistajilla on Lisää ohjausobjekteja vieraiden kuinka niiden ryhmien.

Lisää vieraiden

Lisää Vieras työryhmän

Vieras-ryhmien käyttöoikeuksien hallinta

Valitse ryhmä tai kanavan

Vieraiden kuin muiden omistajien voit tarkastella sisältöä ryhmiä ja tehdä yhteistyötä muiden jäsenten kanssa

Ei mitään

Vieras access-käyttökokemus

Office 365:n vuokraajien välisessä yhteistyössä huomioitavia seikkoja

Käyttäjätilien, käyttöoikeuksien, lisenssien, tilausten ja tallennustilan jakaminen

Kukin organisaatio ylläpitää omia käyttäjätilejään, käyttäjätietojaan, käyttöoikeusryhmiään, tilauksiaan, lisenssejään ja tallennustilaansa. Käyttämällä Office 365:n yhteiskäyttöominaisuuksia yhdessä jakokäytäntöjen ja suojausasetusten kanssa mahdollistetaan pääsy tarvittaviin tietoihin ja pidetään samalla yrityksen resurssit valvonnassa.

  • Käyttäjätilit:    Tilejä ei voida jakaa tai monistaa vuokraajien tai osioiden välillä paikallisissa Active Directory -hakemistopalveluissa.

  • Lisenssit ja tilaukset:    Office 365:ssä palvelupaketteihin kuuluvat lisenssit (joista käytetään myös nimitystä ”SKU:t” tai ”Office 365 -palvelupaketit”) antavat käyttäjille kyseisissä palvelupaketeissa määritettyjen Office 365 -palvelujen käyttöoikeuden.

  • Tallennustila:    Office 365 -palvelupaketeissa SharePoint Onlinen ohjelmiston rajoja ja rajoituksia hallitaan erillään postilaatikoiden tallennusrajoituksista. Postilaatikoiden tallennusrajat määritetään ja niitä hallitaan Exchange Onlinessa. Tallennustilaa ei voida jakaa vuokraajien välillä kummassakaan tapauksessa.

Voidaanko toimialueen nimiavaruuksia jakaa Microsoft Office 365 -vuokraajien välillä?

Ei. Vanity-toimialueet, kuten fabrikam.com ja tailspintoys.com, voidaan liittää vain yhden vuokraajan käyttöön kerrallaan. Kullakin vuokraajalla on oltava oma nimiavaruutensa. UPN-, SMTP- ja SIP-nimiavaruuksia ei voida jakaa vuokraajien välillä.

Entä hybridiosat ja Office 365:n vuokraajien välinen yhteistyö?

Paikalliset hybridiosat, kuten Exchange-organisaatio ja Azure AD Connect, eivät ole jaettavissa vuokraajien välillä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×