Office
Kirjaudu sisään

Office 365:n suorituskyvyn parantaminen käyttämällä perusarvoja ja suorituskyvyn historiatietoja

Tarkistamalla Office 365:n ja yrityksesi välisen yhteyden muutamalla yksinkertaisella keinolla voit arvioida yhteytesi yleistä suorituskykyä. Kun tunnet asiakastietokoneen yhteyksien suorituskykyhistorian, voit havaita alkavia ongelmia ajoissa sekä tunnistaa ja ennustaa ongelmia.

Jos et ole tottunut selvittämään suorituskyvyn ongelmia, tämän artikkelin avulla voit miettiä joitakin yleisiä kysymyksiä, kuten Mistä tiedät, että kyseessä on suorituskykyyn liittyvä ongelma eikä Office 365:n palveluhäiriö? Kuinka voit taata pitkäkestoisen ja hyvän suorituskyvyn? Miten voit seurata suorituskykyä? Jos ryhmäsi tai asiakkaasi kokevat, että Office 365 toimii hitaasti, ja pohdit näitä kysymyksiä, tämä artikkeli on sinua varten.

Tärkeää: Onko asiakastietokoneen ja Office 365:n välillä suorituskykyyn liittyvä ongelma juuri nyt? Seuraa artikkelin Suorituskyvyn vianmääritys Office 365 suunnitteleminen.

Sinun tulee tietää jotakin erityistä Office 365:n suorituskyvystä

Office 365 kuuluu tehokkaaseen Microsoft-verkkoon, jota valvovat jatkuvasti sekä automaatio että oikeat ihmiset. Osana Office 365:n pilven ylläpitoa on parantaa ja nopeuttaa suorituskykyä, kun mahdollista. Koska Office 365:n pilven asiakkaat muodostavat yhteyden Internetin kautta, Office 365:n palveluiden suorituskykyä pyritään parantamaan jatkuvasti. Pilven suorituskykyä parannetaan jatkuvasti, ja sen pitämisestä kunnossa ja nopeana on paljon kokemusta. Jos sinulla on ongelmia muodostaa yhteys sijainnistasi Office 365:een, on parasta, ettet käynnistä tukitapahtumaa. Ala sen sijaan tutkia ongelmaa sisältä päin. Aloita siis verkkosi sisältä ja jatka kohti Office 365:tä. Ennen kuin avaat Office 365 -tukitapahtuman, voit kerätä tietoja ja ryhtyä toimiin, joilla tutkit ongelmaasi ja kenties ratkaiset sen.

Tärkeää: Ota huomioon Office 365:n kapasiteettien suunnittelu ja rajoitukset. Nämä tiedot auttavat sinua eteenpäin, kun yrität ratkaista suorituskykyongelmaa. Tässä on linkki Office 365 -ympäristön palvelukuvaukseen. Tämä on keskus, joka sisältää linkin kaikkiin Office 365 -palvelujen palvelukuvauksiin. Jos siis haluat nähdä esimerkiksi SharePoint Onlinen vakiorajat, valitse SharePoint Online -palvelun kuvaus ja etsi SharePoint Onlinen rajoituksiin liittyvä osa.

Varmista, että aloitat vianmäärityksen tietäen, että suorituskyky on liukuva käsite. Kyse ei ole ihannearvon saavuttamisesta ja sen jatkuvasta ylläpidosta (jos uskot näin, ajoittaiset kaistanleveyttä runsaasti vaativat tehtävät, kuten suuret käyttäjämäärät tai tiedonsiirrot ovat erittäin stressaavia, joten varaudu suorituskykyvaikutuksiin etukäteen). Sinulla pitäisi olla suurpiirteinen käsitys suorituskykytavoitteista, mutta suorituskykyyn liittyy monia muuttujia, joiden vuoksi suorituskyky vaihtelee. Tämä on luonnollista suorituskyvylle.

Suorituskyvyn vianmäärityksessä ei ole kyse tiettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja numeroiden loputtomasta ylläpitämisestä. Se on olemassa olevien toimintojen parantamista kaikki muuttujat huomioiden.

Miltä suorituskykyongelma siis näyttää?

Ensinnäkin sinun on varmistettava, että kyseessä on suorituskykyyn liittyvä ongelma eikä palveluhäiriö. Suorituskykyongelma eroaa Office 365:n palveluhäiriöstä. Näin erotat ne toisistaan.

Jos Office 365 -palvelussa on ongelmia, kyseessä on palveluhäiriö. Office 365 -hallintakeskuksen kohdassa Nykyinen kunto näkyy punaisia tai keltaisia kuvakkeita, ja voit myös havaita, että Office 365:een yhdistyneet asiakastietokoneet toimivat hitaasti. Jos esimerkiksi Nykyinen kunto -kohdassa on punainen kuvake, ja näet tekstin Tutkitaan Exchangen vieressä, voit saada puheluita organisaatiosi ihmisiltä, jotka valittavat, että Exchange Onlinea käyttävät asiakaspostilaatikot toimivat huonosti. Tässä tapauksessa on syytä olettaa, että Exchange Onlinen suorituskyky on joutunut palveluongelmien uhriksi.

Office 365:n kunnon koontinäyttö, jossa kaikki työmäärät näkyvät vihreänä, paitsi Exchange, jossa näkyy Palvelu palautettu.

Tässä vaiheessa sinun, Office 365 -järjestelmänvalvojan, tulee säännöllisesti tarkistaa Nykyinen kunto ja kohta Näytä tiedot ja historia, jotta pysyt ajan tasalla järjestelmään tehtävästä huollosta. Nykyinen kunto -koontinäyttö ilmoittaa sinulle palvelun muutoksista ja ongelmista. Kuntohistoriaan kirjatut, järjestelmänvalvojien väliset huomautukset ja selitykset auttavat mittamaan vaikutuksia ja pitävät ajan tasalla tehtävistä töistä.

Kuva Office 365:n kunnon koontinäytöstä, jossa kerrotaan, että Exchange Online -palvelu on palautettu, ja sen syy.

Suorituskykyongelma ei ole palveluhäiriö, vaikka häiriöt voivat hidastaa suorituskykyä. Suorituskykyyn liittyvä ongelma on tämännäköinen:

 • Suorituskykyongelma tapahtuu riippumatta siitä, mitä Office 365 -hallintakeskuksen Nykyinen kunto raportoi palvelulle.

 • Aiemmin suhteellisen saumattoman toiminnan viimeisteleminen kestää pitkään tai ei valmistu koskaan.

 • Voit toistaa ongelman tai tiedät, että se tapahtuu, jos suoritat tietyt vaiheet.

 • Jos ongelma on ajoittainen, siinä on silti tietty kaava. Tiedät esimerkiksi, että kello 10.00 mennessä saat puheluita käyttäjiltä, jotka eivät pääse käyttämään Office 365:tä, ja että puhelut lakkaavat puoliltapäivin.

Tämä kuulostaa todennäköisesti liiankin tutulta. Kun tiedät, että kyseessä on suorituskykyyn liittyvä ongelma, kysymys kuuluu: "Mitä teet seuraavaksi?". Tämän artikkelin loppuosa auttaa sinua määrittämään sen.

Suorituskykyongelman määrittäminen ja testaaminen

Suorituskykyongelmia ilmaantuu usein ajan myötä, joten todellisen ongelman määrittäminen voi olla haastavaa. Laadi hyvä ongelmaselonteko, hanki hyvä käsitys ongelman perusolemuksesta ja luo testausvaiheet, joilla nouset tilanteen herraksi. Muussa tapauksessa, sinusta riippumattomista syistä, voit hävitä taiston. Syy: Tässä on joitakin esimerkkejä ongelmaselonteoista, jotka eivät anna riittävästi tietoa:

 • Siirtyminen Saapuneet-kansiosta kalenteriin sujui ennen lähes huomaamatta, mutta nyt se kestää kahvitauon verran. Voitko saada sen toimimaan entiseen tapaan?

 • Tiedostojen lataaminen SharePoint Onlineen kestää ikuisuuden. Miksi se on hidas iltapäivällä, mutta nopea muulloin? Eikö se voisi olla nopea koko ajan?

Yllä mainituissa ongelmaselonteoissa on monia suuria haasteita. Niissä on paljon epämääräisyyksiä. Esimerkiksi:

 • On epäselvää, kuinka siirtyminen Saapuneet-kansiosta kalenteriin toimi kannettavassa tietokoneessa aikaisemmin.

 • Kun käyttäjä kysyy: "Eikö se voisi olla nopea koko ajan", mitä hän tarkoittaa "nopealla"?

 • Kuinka kauan on "ikuisuus"? Onko se useita sekunteja tai minuutteja vai voiko käyttäjä käydä lounaalla ja toiminto olisi valmis kymmenen minuuttia sen jälkeen?

Järjestelmänvalvoja ja vianmäärittäjä eivät voi olla tietoisia kaikista tällaisten ongelmaselontekojen yksityiskohdista. Esimerkiksi siitä, milloin ongelma alkoi ilmaantua, että käyttäjä työskentelee kotoa käsin ja näkee hitaan siirtymisen vain kotiverkossaan, että käyttäjän täytyy suorittaa monia muita RAM-muistia vaativia sovelluksia paikallisessa asiakastietokoneessa tai että käyttäjä käyttää vanhempaa käyttöjärjestelmää tai ei ole suorittanut uusimpia päivityksiä.

Kun käyttäjät ilmoittavat suorituskykyongelmasta, on kerättävä paljon tietoja. Näiden tietojen kerääminen on osa ongelman vaikutusalueen määrittämistä tai tutkimista. Seuraavassa on vaikutusalueen määrittämisluettelo, jota voit käyttää suorituskykyongelman tietojen keräämisessä. Luettelo ei ole kaikenkattava, mutta siitä on hyvä aloittaa:

 • Minä päivämääränä ongelma ilmaantui ja mihin vuorokauden aikaan?

 • Minkälaista asiakastietokonetta käytit, ja kuinka se muodostaa yhteyden liiketoimintaverkkoon (VPN, langallinen, langaton)?

 • Työskentelitkö etänä vai olitko toimistolla?

 • Yrititkö samoja toimia toisessa tietokoneessa ja toistuiko ongelma?

 • Käy läpi vaiheet, jotka aiheuttavat ongelman, jotta voit kirjata suorittamasi toimet ylös.

 • Kuinka hidas suorituskyky on sekunteina tai minuutteina?

 • Missä päin maailmaa olet?

Jotkin näistä kysymyksistä ovat selkeämpiä kuin toiset. Useimmat ymmärtävät, että vianmäärittäjä tarvitsee tarkat vaiheet, jotta hän voi toistaa ongelman. Kuinka muuten voit kirjata, mikä on pielessä, ja testata, onko ongelma korjaantunut? Vähemmän selviä kohtia ovat kysymykset "Minä päivämääränä ongelma ilmaantui ja mihin kellonaikaan?" ja "Missä päin maailmaa olet?". Näitä tietoja voi käyttää yhdessä. Riippuen siitä, milloin käyttäjä työskenteli, muutaman tunnin aikaero voi tarkoittaa, että huoltotoimet ovat jo käynnissä yrityksen verkon osissa. Jos yrityksellä on esimerkiksi yhdistelmäratkaisu, kuten yhdistelmä-SharePoint Search, joka voi kysellä hakuindeksejä sekä SharePoint Onlinessa että paikallisessa SharePoint Server 2013 -esiintymässä, päivitykset voivat olla käynnissä paikallisessa klusterissa. Jos yritys on kokonaan pilvessä, järjestelmän ylläpitoon voi kuulua verkkolaitteiston lisäämistä ja poistamista, yrityksenlaajuisten päivitysten käyttöönottoa tai muutoksien tekemistä DNS:ään tai muuhun ydininfrastruktuuriin.

Kun selvität suorituskykyyn liittyvää ongelmaa, tilanne on kuin rikospaikka, jolla sinun on oltava tarkkaavainen ja tehtävä johtopäätöksiä todistusaineistosta. Jotta tämä onnistuisi, sinun on saatava hyvä ongelmaselonteko keräämällä todisteita. Sen tulee sisältää tietokoneen konteksti, käyttäjän konteksti, tieto siitä, milloin ongelma alkoi, ja tarkat vaiheet, jotka paljastivat ongelman. Ongelmaselonteon tulee aina olla päällimmäisenä muistiinpanoissasi. Käymällä ongelmaselonteon läpi vielä ratkaisun laatimisen jälkeen testaat ja todistat, ratkaisivatko toimenpiteet ongelman. Tämä on tärkeää, jotta voit tietää, onko työsi valmis.

Tiedätkö, miltä hyvä suorituskyky näytti aiemmin?

Jos sinulla on huono tuuri, kukaan ei tiedä. Kenelläkään ei ollut numeroita. Tämä tarkoittaa, että kukaan ei voi vastata yksinkertaiseen kysymykseen "Kuinka monta sekuntia Saapuneet-kansion avaaminen kesti Office 365:ssä?" tai "Kuinka kauan johtajien Lync Online -kokous kesti?", mikä on tavallinen tilanne monissa yrityksissä.

Tästä puuttuu perussuorituskyvynkäsite.

Perusarvot antavat kontekstin suorituskyvylle. Mittaa perussuorituskyky toisinaan tai säännöllisesti, yrityksen tarpeiden mukaan. Jos yritys on suurempi, toimintoryhmä voi mitata paikallisen ympäristön perussuorituskyvyn. Jos esimerkiksi päivitätte kaikki Exchange-palvelimet kuukauden ensimmäisenä maanantaina ja kaikki SharePoint-palvelimet kolmantena maanantaina, toimintoryhmällä on todennäköisesti luettelo tehtävistä, jotka se suorittaa päivityksen jälkeen todistaakseen, että kriittiset toiminnot toimivat oikein. Esimerkiksi Saapuneet-kansion avaaminen, Lähetä/Vastaanota-painikkeen napsauttaminen ja kansioiden päivittymisen varmistaminen tai SharePointissa sivuston etusivulle siirtyminen, yrityksen hakusivulle siirtyminen ja tuloksia palauttavan haun tekeminen.

Jos sovellukset ovat Office 365:ssä, yksi perustehtävistä on mitata aika (millisekunteina) asiakkaan tietokoneesta verkossa uloskäyntipisteeseen eli pisteeseen, jolloin poistut verkosta ja siirryt Office 365:een. Tässä on joitakin hyödyllisiä perustehtäviä, joilla voit tutkia ja tallentaa tilanteita:

 • Tunnista laitteet asiakastietokoneen ja uloskäyntipisteen välillä, esimerkiksi välityspalvelin.

  • Sinun on tunnettava laitteet, jotta saat kontekstin (kuten IP-osoitteet tai laitteen tyyppi) mahdollisille suorituskykyongelmille.

  • Välityspalvelimet ovat yleisiä uloskäyntipisteitä, joten voit tarkistaa selaimestasi, mikä välityspalvelin on käytössä.

  • Saatavissa on muiden valmistajien työkaluja, joilla voi tutkia ja kartoittaa verkkoa, mutta turvallisin tapa oppia tuntemaan laitteet on kysyä niistä verkkoryhmän jäseneltä.

 • Tunnista Internet-palveluntarjoaja (ISP), kirjoita ylös sen yhteystiedot ja kysy, kuinka monta piiriä ja kuinka paljon kaistanleveyttä sinulla on.

 • Tunnista yrityksen sisällä asiakkaan ja uloskäyntipisteen välisten laitteiden resurssit tai selvitä hätäyhteyshenkilö, jolle voit puhua verkko-ongelmista.

Tässä on joitakin perusarvoja, jotka yksinkertainen testaaminen oikeilla työkaluilla laskee sinulle:

 • Aika asiakastietokoneesta uloskäyntipisteeseen millisekunteina

 • Aika uloskäyntipisteestä Office 365:een millisekunteina

 • Selattaessa Office 365:n URL-osoitteet määrittävän palvelimen sijainti

 • ISP:n DNS-ratkaisun nopeus millisekunteina, epäyhtenäisyydet paketin saapumisessa (verkkoviive), lataamisajat millisekunteina

Jos et tiedä, kuinka nämä vaiheet suoritetaan, perehdymme niihin tarkemmin tässä artikkelissa.

Mikä on perussuorituskyky?

Tunnet vaikutuksen, kun kaikki menee vikaan, mutta jos et tunne aikaisempia suorituskykytietoja, sinulla ei ole kontekstia määrittää, kuinka huonoksi suorituskyky on mennyt ja milloin. Ilman perusarvoja sinulta puuttuu avain ongelman ratkaisuun, kuva palapelilaatikon kannessa. Suorituskyvyn vianmäärityksessä tarvitaan vertailupiste. Yksinkertaisia suorituskyvyn perusarvoja ei ole vaikea mitata. Tämä voidaan antaa toimintoryhmän tehtäväksi tietyssä aikataulussa. Sanotaan esimerkiksi, että yhteys näyttää tältä:

Perusverkon kuvassa näkyy asiakaskone, välityspalvelin ja Office 365 -pilvi.

Tämä tarkoittaa, että olet verkkoryhmässä havainnut, että siirryt yrityksestä Internetiin välityspalvelimen kautta ja että välityspalvelin käsittelee kaikki pyynnöt, jotka asiakastietokoneesi lähettää pilveen. Tässä tapauksessa sinun tulee laatia yhteydestä yksinkertaistettu versio, jossa on lueteltu kaikki välilaitteet. Lisää nyt työkalut, joilla testaat suorituskykyä asiakkaan, uloskäyntipisteen (jossa poistut verkostasi Internetiin) ja Office 365 -pilven välillä.

Perusverkko, jossa on asiakaskone, välityspalvelin ja pilvi sekä työkaluehdotukset PSPing, TraceTCP ja verkon jälkitiedot.

Vaihtoehdot ovat Yksinkertainen ja Kehittynyt vaadittavan ammattitaidon mukaan, jota tarvitset löytääksesi suorituskykytiedot. Verkon seuranta vie paljon aikaa verrattuna komentorivityökaluihin, kuten PsPing ja TraceTCP. Nämä kaksi komentorivityökalua on valittu, koska ne eivät käytä ICMP-paketteja, jotka Office 365 estää, ja koska ne antavat millisekunteina ajan, joka kuluu asiakastietokoneesta tai välityspalvelimesta (jos sellaiseen on pääsy) poistumiseen ja Office 365:een saapumiseen. Jokainen yksittäinen siirtymä tietokoneesta toiseen saa aika-arvon, mikä on erinomainen asia perussuorituskykyä mitattaessa. Yhtä tärkeää on, että nämä komentorivityökalut antavat sinun lisätä porttinumeron komentoon. Tämä on hyödyllistä, koska Office 365 viestii portin 443 kautta, jota käyttävät SSL (Secure Sockets Layer)- ja TLS (Transport Layer Security) -protokollat. Muut kolmannen osapuolen työkalut voivat kuitenkin sopia paremmin tilanteeseesi. Microsoft ei tue kaikkia näitä työkaluja, joten jos jostain syystä et saa PsPing- ja TraceTCP-työkaluja toimimaan, siirry verkon seurantaan esimerkiksi Netmon-työkalun kanssa.

Voit mitata perussuorituskyvyn ennen työaikaa, raskaan käytön aikana ja uudelleen työajan päätyttyä. Tämä tarkoittaa, että sinulla voi lopulta olla tältä näyttävä kansiorakenne:

Kaavio, jossa ehdotetaan tapaa järjestää suorituskykytiedot kansioihin.

Laadi myös nimeämiskäytäntö tiedostoille. Tässä on joitakin esimerkkejä:

 • Hel_09_2015_9am_Perussuorituskyky_Netmon_Asiakas-uloskäynti_Normaali

 • Tam_10_2015_3pm_Perussuorituskyky_PsPing_Asiakas-O365_ohitavälitys_HIDAS

 • Hel_08_2015_2pm_Perussuorituskyky_HUONOsuoritus

 • Hel_08_2015_8-30am_Perussuorituskyky_Hyväsuoritus

Tämän voi tehdä monin eri tavoin, mutta muodon <dateTime><what's happening in the test> käyttäminen on hyvä tapa aloittaa. Huolellisuudesta on paljon apua tulevia vianmäärityksiä ajatellen. Myöhemmin voit todeta: "Tein kaksi seurantaa helmikuun 8. päivänä, ja toinen niistä näytti hyvää suorituskykyä ja toinen huonoa, joten voimme vertailla niitä". Tämä on erittäin hyödyllistä vianmäärityksen kannalta.

Sinun on säilytettävä historiatiedot järjestelmällisesti. Tässä esimerkissä yksinkertaiset menetelmät tuottivat kolme komentorivitulosta, jotka kerättiin näyttökuvina, mutta sinulla voi sen sijaan olla käytössäsi verkon sieppaustiedostoja. Käytä sinulle parhaiten sopivaa menetelmää. Tallenna perussuorituskyvyn historiatiedot ja palaa niihin, kun huomaat muutoksia verkkopalvelujen toiminnassa.

Miksi kerätä suorituskykytietoja koekäytön aikana?

Perussuorituskyvyn mittaaminen on hyvä aloittaa Office 365 -palvelun koekäytön aikana. Toimistollasi voi olla tuhansia tai satoja tuhansia käyttäjiä tai sitten viisi, mutta vähäisenkin käyttäjämäärän kanssa on tärkeää tehdä testejä ja mitata vaihteluja suorituskyvyssä. Jos kyseessä on suuri yritys, satojen Office 365 -koekäyttäjien otos voi edustaa tuhansia käyttäjiä. Opit tietämään jo etukäteen, missä ongelmia voi ilmaantua.

Jos kyseessä on pieni yritys, jossa kaikki käyttäjät käyttävät palvelua samaan aikaan eikä koekäyttöä ole, säilytä suorituskykymittaukset. Näin voit näyttää tietoja jokaiselle, joka voi joutua tekemään vianmäärityksen huonosti toimivan järjestelmän vuoksi. Saatat esimerkiksi huomata, että voit kävellä rakennuksen ympäri samassa ajassa, joka kuluu keskikokoisen kuvan lataamiseen, kun ennen toiminto tapahtui erittäin nopeasti.

Perussuorituskykytietojen kerääminen

Kaikissa vianmäärityssuunnitelmissa on tunnistettava vähintään seuraavat seikat:

 • käyttämäsi asiakastietokone (tietokoneen tai laitteen tyyppi, IP-osoite ja toimet, jotka aiheuttivat ongelman)

 • asiakastietokoneen sijainti (esimerkiksi yhteydessä VPN-verkkoon, etätyö tai yrityksen intranet)

 • uloskäyntipiste verkosta, jota asiakastietokone käyttää (piste, josta liikenne siirtyy yrityksen verkosta Internet-palveluntarjoajan verkkoon tai Internetiin)

Saat verkkokaavion verkon järjestelmänvalvojalta. Jos kyseessä on pieni verkko, tutki laitteita, joilla muodostetaan yhteys Internetiin, ja soita ISP:lle, jos sinulla on kysymyksiä asettelusta. Laadi kuva lopullisesta asettelusta viitteeksi.

Tämä osio on jaettu yksinkertaisiin komentorivityökaluihin ja menetelmiin sekä kehittyneempiin työkaluihin. Käymme yksinkertaiset menetelmät läpi ensin. Jos sinulla on suorituskykyyn liittyvä ongelma juuri nyt, siirry kehittyneisiin menetelmiin ja kokeile suorituskyvyn vianmäärityksen mallitoimintasuunnitelmaa.

Yksinkertaiset menetelmät

Näiden yksinkertaisten menetelmien tavoitteena on oppia keräämään, ymmärtämään ja tallentamaan yksinkertaisia suorituskyvyn perusarvoja ajan kuluessa, jotta saat tietoja Office 365:n suorituskyvystä. Tässä on yksinkertainen kaavio, jonka olet nähnyt jo aikaisemmin:

Perusverkko, jossa on asiakaskone, välityspalvelin ja pilvi sekä työkaluehdotukset PSPing, TraceTCP ja verkon jälkitiedot.

Huomautukset: 

 • TraceTCP on mukana tässä näyttökuvassa, koska se osoittaa millisekunneissa, kuinka kauan pyynnön käsittely kestää ja kuinka monta verkkosiirtymää tai yhteyttä tietokoneesta toiseen pyyntö vaatii kohteen saavuttamiseksi. TraceTCP voi myös antaa nimet palvelimille, joita käytettiin siirtymien aikana, mikä voi olla hyödyllistä Microsoft Office 365 -vianmäärittäjälle tuessa.

 • TraceTCP-komennot voivat olla erittäin yksinkertaisia, kuten:

 • tracetcp.exe outlook.office365.com:443

 • Muista liittää porttinumero komentoon!

 • TraceTCP:n voi ladata ilmaiseksi, mutta se käyttää Wincapia. Wincap on myös Netmonin käyttämä ja asentama työkalu. Käytämme Netmonia myös kehittyneiden menetelmien osiossa.

Jos toimistoja on useita, sinun on säilytettävä tietoja asiakkaasta jokaisessa sijainnissa. Tämä testi mittaa viivettä, joka tässä tapauksessa on numeroarvo ajasta, joka kuluu asiakkaan pyynnön lähettämisestä Office 365:een ja Office 365:n vastaamiseen. Testaus lähtee toimialueelta asiakastietokoneesta ja mittaa matkan verkon sisältä uloskäyntipisteeseen, Internetiin ja Office 365:een ja takaisin.

Uloskäyntipistettä (tässä tapauksessa välityspalvelinta) voi käsitellä eri tavoin. Voit joko seurata 1:stä 2:een ja sitten 2:sta 3:een ja lisätä numerot millisekunteina ja saada kokonaisarvon verkon reunalle. Tai voit määrittää yhteyden ohittamaan välityspalvelimen Office 365 -osoitteille. Suuremmissa verkoissa, joissa on palomuuri, käänteinen välityspalvelin tai näiden yhdistelmä, voit joutua tekemään poikkeuksia välityspalvelimeen, jotta se sallii liikenteen monille URL-osoitteille. Luettelo Office 365:n käyttämistä päätepisteistä on kohdassa Office 365:n URL-osoitteet ja IP-osoitealueet. Jos sinulla on todennusta edellyttävä välityspalvelin, aloita testaamalla poikkeukset seuraaville:

 • Portit 80 ja 443

 • TCP ja HTTP:t

 • Yhteydet, jotka lähtevät johonkin näistä URL-osoitteista:

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoftonline-p.com

 • *.sharepoint.com

 • *.outlook.com

 • *.lync.com

 • osub.microsoft.com

Kaikkien käyttäjien on voitava päästä näihin osoitteisiin ilman välityspalvelimen estämistä tai todennusta. Pienemmissä verkoissa sinun tulee lisätä nämä välityspalvelimen ohitusluetteloon selaimessa.

Voit lisätä nämä välityspalvelimen ohitusluetteloon Internet Explorerissa valitsemalla Työkalut > Internet-asetukset > Yhteydet > Lähiverkon asetukset > Lisäasetukset. Lisäasetukset-välilehdestä löydät myös välityspalvelimen ja välityspalvelimen portin. Sinun on kenties napsautettava valintaruutua Käytä välityspalvelinta lähiverkossa, jotta pääset käyttämään Lisäasetukset-painiketta. Varmista, että Älä käytä välityspalvelinta paikallisille osoitteille on valittuna. Kun valitset Lisäasetukset, näkyviin tulee tekstiruutu, johon voit syöttää poikkeukset. Erottele yllä luetellut yleismerkilliset URL-osoitteet puolipisteellä, esimerkiksi:

*.microsoftonline.com; *.sharepoint.com

Kun ohitat välityspalvelimen, sinun pitäisi pystyä käyttämään ping-pyyntöä tai PsPingiä suoraan Office 365:n URL-osoitteessa. Seuraava vaihe on testata ping-pyyntöä outlook.office365.com. Tai jos käytät PsPingiä tai muuta työkalua, jolla voit syöttää portin numeron komentoon, suorita PsPing-pyyntö portal.microsoftonline.com:443, jotta näet keskimääräisen kiertoajan millisekunteina.

Kiertoaika eli RTT on numeroarvo, joka mittaa, kuinka kauan HTTP-pyynnön lähettäminen palvelimeen, kuten outlook.office365.com, kestää, ja kuinka nopeasti saadaan vastaus, joka kuittaa, että palvelin tietää, että lähetit pyynnön. Joskus kiertoajasta käytetään lyhennettä RTT. Sen tulisi olla suhteellisen lyhyt aika.

Sinun on käytettävä tämän testin suorittamiseen PSPingiä tai muuta työkalua, joka ei käytä ICMP-paketteja, jotka Office 365 on estänyt.

PsPingin käyttäminen kokonaiskiertoajan saamiseksi millisekunteina suoraan Office 365:n URL-osoitteesta

 1. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote seuraavien vaiheiden mukaisesti:

  1. Valitse Käynnistä.

  2. Kirjoita Aloita etsintä -ruutuun cmd ja paina CTRL+VAIHTO+ENTER.

  3. Jos Käyttäjätilien valvonta -valintaruutu tulee näkyviin, varmista, että siinä on haluamasi toiminto, ja valitse sitten Jatka.

 2. Siirry kansioon, johon työkalu (tässä tapauksessa PsPing) on asennettu, ja testaa seuraavat Office 365:n URL-osoitteet:

  • psping portal.office.com:443

  • psping microsoft-my.sharepoint.com:443

  • psping outlook.office365.com:443

  • psping www.yammer.com:443

   PSPing-komento siirtyy microsoft-my.sharepoint.com-sivuston porttiin 443.

Muista ilmoittaa porttinumero 443. Office 365 toimii salatun kanavan kautta. Jos käytät PsPingiä ilman porttinumeroa, pyyntösi epäonnistuu. Kun olet tehnyt ping-testin lyhyellä luettelolla, tarkista keskimääräinen aika millisekunteina (ms). Tallenna tämä aika!

Kaavio, jossa on kuva PSPing-komennosta asiakaskoneesta välityspalvelimeen sekä kierron aika 2,8 millisekuntia.

Jos sinulla ei ole kokemusta välityspalvelimen ohittamisesta ja haluat edetä vaiheittain, sinun on selvitettävä ensin välityspalvelimesi nimi. Valitse Internet Explorerissa Työkalut > Internet-asetukset > Yhteydet > Lähiverkon asetukset > Lisäasetukset. Välityspalvelimesi näkyy Lisäasetukset-välilehden luettelossa. Tee välityspalvelimen ping-testi komentokehotteessa suorittamalla tämä tehtävä:

Välityspalvelimen ping-testin suorittaminen ja vaiheen 1–2 kiertoajan mittaaminen millisekunteina

 1. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote näiden ohjeiden mukaisesti:

  1. Valitse Käynnistä.

  2. Kirjoita Aloita etsintä -ruutuun cmd ja paina CTRL+VAIHTO+ENTER.

  3. Jos Käyttäjätilien valvonta -valintaruutu tulee näkyviin, varmista, että siinä on haluamasi toiminto, ja valitse sitten Jatka.

 2. Kirjoita ping <selaimesi käyttämän välityspalvelimen nimi tai välityspalvelimen IP-osoite> ja paina sitten ENTER-näppäintä. Jos asennettuna on PsPing tai jokin muu työkalu, voit vaihtoehtoisesti käyttää sitä.

  Komento voi näyttää samalta kuin jossakin näistä esimerkeistä:

  • ping ourproxy.ourdomain.industry.business.com

  • ping 155.55.121.55

  • ping ourproxy

  • psping ourproxy.ourdomain.industry.business.com:80

  • psping 155.55.121.55:80

  • psping ourproxy:80

 3. Kun seuranta lopettaa testipakettien lähettämisen, saat pienen yhteenvedon, joka sisältää keskiarvon millisekunteina, joka on tarvitsemasi arvo. Ota kehotteesta näyttökuva ja tallenna se haluamaasi nimeämistapaa käyttäen. Arvo on myös hyvä lisätä kaavioon.

Olet ehkä suorittanut seurannan aikaisin aamulla, ja tietokoneesi pääsee nopeasti välityspalvelimeen (tai mihin tahansa uloslähtevän palvelimen Internetiin meneviin uloskäynteihin). Tällöin luvut saattavat näyttää tältä:

Kaavio, joka osoittaa, että kiertoaika asiakaskoneesta välityspalvelimeen on 2,8 millisekuntia.

Jos tietokoneestasi on pääsy välityspalvelimeen (tai uloslähtevään palvelimeen), voit suorittaa testin seuraavan osuuden muodostamalla etäyhteyden tietokoneeseen, suorittamalla komentokehotteen ja lähettämällä PsPing-pyynnön Office 365:n URL-osoitteeseen. Jos sinulla ei ole kyseisen tietokoneen käyttöoikeutta, saat apua seuraavan osuuden suorittamisessa ottamalla yhteyttä verkkoresursseihin, ja saat tarkat luvut. Jos se ei ole mahdollista, lähetä PsPing-pyyntö kyseiseen Office 365:n URL-osoitteeseen ja vertaa sitä välityspalvelimesi PsPing- tai Ping-aikaan.

Esimerkiksi jos olet saanut 51,84 millisekunnin ajan tietokoneesta Office 365:n URL-osoitteeseen ja 2,8 millisekunnin ajan tietokoneesta välityspalvelimeen (tai uloskäyntipisteeseen), aika on 49,04 millisekuntia uloskäynnistä Office 365:een. Vastaavasti, jos PsPing-aika on 12,25 millisekuntia tietokoneesta välityspalvelimeen päivän kiireisimpänä aikana, ja 62,01 millisekuntia tietokoneesta Office 365:n URL-osoitteeseen, keskiarvo välityspalvelimen uloskäynnistä Office 365:n URL-osoitteeseen on 49,76 millisekuntia.

Lisäkaavio, jossa näkyy ping millisekunneissa asiakaskoneelta välityspalvelimeen ja asiakaskoneelta Office 365:een, jotta arvot voi vähentää.

Vianmäärityksessä voit löytää jotain mielenkiintoista näillä perusarvoilla. Esimerkiksi jos viiveaika välityspalvelimesta tai uloskäyntipisteestä Office 365:n URL-osoitteeseen on yleensä noin 40–59 millisekuntia ja tietokoneesta välityspalvelimeen tai uloskäyntipisteeseen noin 3–7 millisekuntia (päivän aikana ilmenevän verkkoliikenteen määrän mukaan), jotakin on varmasti vialla, jos kolmessa viimeisimmässä tietokoneen ja välityspalvelimen tai uloskäynnin välisessä perusarvossa on 45 millisekunnin viiveaika.

Edistyneet menetelmät

Jos haluat tietää, mitä Office 365:een tehdyille Internet-pyynnöille tapahtuu, tutustu verkon seurantatietoihin. Voit käyttää seurannassa mitä tahansa työkaluja, kuten HTTPWatch, Netmon, Message Analyzer, Wireshark, Fiddler tai Developer Dashboard -työkalua tai mitä tahansa muuta työkalua, kunhan se tallentaa ja suodattaa verkkoliikenteen. Tässä osiossa tulet huomaamaan, että on hyvä käyttää useampaa näistä työkaluista, jotta saat paremman käsityksen ongelmasta. Kun suoritat testiä, jotkin näistä työkaluista toimivat myös välityspalvelimina. Rinnakkaisartikkelissa Suorituskykyongelman vianmäärityksen suunnitelma Office 365:ssä on käytetty esimerkiksi seuraavia työkaluja: Netmon 3.4, HTTPWatch ja WireShark.

Suorituskyvyn perusarvon mittaaminen on tämän menetelmän yksinkertainen osa, ja monet näistä vaiheista vastaavat suorituskykyongelman vianmäärityksen vaiheita. Edistyneet suorituskyvyn perusaikataulujen luomismenetelmät edellyttävät verkon seurantatietojen hankkimista ja tallentamista. Useimmissa tämän artikkelin esimerkeissä käytetään SharePoint Onlinea, mutta sinun on luotava luettelo tilaamiasi Office 365 -palveluita koskevista yleisistä toimenpiteistä testausta ja tallentamista varten. Esimerkki perusaikataulusta:

 • Perusaikataulun luettelo SPO:lle - Vaihe 1: Selaa SPO:n sivuston aloitussivua ja suorita verkon seuranta. Tallenna seurantatiedot.

 • Perusaikataulun luettelo SPO:lle - Vaihe 2: Hae termiä (kuten yrityksesi nimeä) yrityshaun kautta ja suorita verkon seuranta. Tallenna seurantatiedot.

 • Perusaikataulun luettelo SPO:lle - Vaihe 3: Lataa suuri tiedosto SharePoint Online -tiedostokirjastoon ja suorita verkon seuranta. Tallenna seurantatiedot.

 • Perusaikataulun luettelo SPO:lle - Vaihe 4: Selaa OneDriven sivuston aloitussivua ja suorita verkon seuranta. Tallenna seurantatiedot.

Tässä luettelossa tulee olla SharePoint Onlinea koskevat tärkeimmät toimenpiteet, jotka käyttäjät ovat tehneet. Huomaathan, että viimeinen vaihe, OneDrive for Businessiin siirtymisen seuranta, luo vertailun yritysten usein mukauttaman SharePoint Online -aloitussivun lataamisen ja harvoin mukautetun OneDrive for Business -aloitussivun välillä. Tämä on yksinkertainen testi, kun SharePoint Online -sivusto latautuu hitaasti. Voit luoda tästä erosta tietueen testiisi.

Jos selvität parhaillaan suorituskykyongelmaa, monet vaiheista vastaavat perusarvon mittaamisen vaiheita. Verkon seurantatiedoista tulee erittäin tärkeitä, joten seuraavaksi kuvataan, miten tärkeät seurantatiedot saadaan.

Kun selvität suorituskykyongelmaa, seuranta on suoritettava juuri nyt, kun havaitset ongelman. Lokitiedostojen keräämiseen tarvitaan asianmukaiset työkalut ja toimenpidesuunnitelma eli luettelo vianmääritystoimista, joiden avulla keräät mahdollisimman kattavat tiedot. Ensimmäisenä on tallennettava testin päivämäärä ja aika, jotta tiedostot voidaan tallentaa kansioon, joka vastaa ajoitusta. Luettele seuraavaksi ongelman vianmääritysvaiheet. Kyseessä ovat täsmälliset vaiheet, joita tulet käyttämään testauksessa. Muistathan perusasiat: jos ongelma koskee vain Outlookia, muista mainita, että ongelmat esiintyvät vain yhdessä Office 365:n palvelussa. Ongelman laajuuden kuvaus auttaa keskittymään johonkin ongelmaan, jonka voit ratkaista.

Katso myös

Office 365 -päätepisteiden hallinta

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×