Office 365:n siirtoerien hallinta

Voit käyttää Office 365 Exchange-hallintakeskuksen (EAC) siirtonäkymää postilaatikon siirtämiseksi Office 365:een Exchangen vaiheistetun tai valmistelusiirron avulla. Voit käyttää siirtonäkymää myös käyttäjien postilaatikoiden sisältöjen siirtämiseen paikalliselta IMAP-palvelimelta aiemmin luotuihin Office 365 -postilaatikoihin. Siirtonäkymässä näkyy tilastotietoja siirrosta yleisesti tietyn siirtoerän tietojen lisäksi. Voit luoda, aloittaa, lopettaa, keskeyttää ja muokata siirtoeriä.

Sisällys   

Siirtonäkymä

Siirtonäkymää käytetään valitsemalla EAC-hallintakeskuksessa Vastaanottajat > Siirto. Seuraavassa näyttökuvassa näkyvät Siirtonäkymän eri alueet, joita voit käyttää siirtotietojen hankkimiseen ja siirtoerien hallintaan.

Siirron raporttinäkymä

Yleisiä siirron tilastoja

Valitse Kaikkien erien tila, jolloin saat näkyviin yleiset tilastot kaikista siirtoeristä, jotka on luotu. Seuraavissa kentissä näkyvät kaikkien siirtoerien kumulatiiviset tiedot.

Kenttä

Kuvaus

Postilaatikoiden kokonaismäärä

Kaikkien nykyisten siirtoerien postilaatikoiden kokonaismäärä.

Synkronoidut postilaatikot

Kaikkien onnistuneesti siirrettyjen siirtoerien postilaatikoiden määrä.

Viimeistellyt postilaatikot

Kaikkien viimeisteltyjen siirtoerien postilaatikoiden määrä. Viimeistely tapahtuu vain käytettäessä etäsiirtoja postilaatikoiden siirtämiseen paikallisen Exchange-organisaation ja Office 365:n välillä Exchange-yhdistelmäympäristössä. Postilaatikot voidaan viimeistellä, kun ensimmäinen synkronointi on suoritettu onnistuneesti. Lisätietoa etäsiirtoina tehtyjen siirtojen viimeistelystä on kohdassa Valmis siirtoerä.

Epäonnistuneet postilaatikot

Kaikkien epäonnistuneiden siirtojen siirtoerien postilaatikoiden määrä.

Siirtoerät

Luodut siirtoerät näkyvät siirtojonossa. Seuraavissa sarakkeissa on tietoja kustakin siirtoerästä.

Sarake

Kuvaus

Nimi

Siirtoerän nimi, joka määritettiin erää luotaessa.

Tila

Siirtoerän tila. Seuraavassa on luettelo siirtoerien erilaisista vaiheista sekä siitä, mitä kullekin siirtoerälle voidaan tehdä kussakin vaiheessa:

 • Pysäytetty:    Siirtoerä on luotu, mutta siirtoa ei ole aloitettu. Tässä vaiheessa voit aloittaa, muokata tai poistaa sen.

 • Synkronoidaan:    Siirtoerä on aloitettu ja siirtoerässä olevia postilaatikoita siirretään juuri sillä hetkellä. Kun siirtoerä on tässä vaiheessa, voit pysäyttää sen.

 • Pysäytetään:   Heti, kun olet suorittanut Lopeta siirtoerä cmdlet-komennolla.

 • Pysäytetty:    Siirtoerä on pysäytetty eikä kyseisestä erästä siirretä enää lisää postilaatikoista. Kun siirtoerä on tässä vaiheessa, voit käynnistää sen uudelleen.

 • Aloitetaan:   heti, kun olet suorittanut Aloita siirtoerä cmdlet-komennolla.

 • Viimeistellään:   heti, kun olet suorittanut Viimeistele siirtoerä cmdlet-komennolla.

 • Poistetaan:   heti, kun olet suorittanut Poista siirtoerä cmdlet-komennolla.

 • Synkronoitu:    Siirtoerän siirto on päättynyt eikä postilaatikoita siirretä juuri sillä hetkellä. Siirtoerän tässä vaiheessa saattaa ilmetä virheitä, jos postilaatikoita ei ole siirretty. Tässä tilassa olevien Exchange-valmistelusiirtojen ja IMAP-siirtojen kohdalla paikalliset ja vastaavat Office 365 -postilaatikot synkronoidaan kerran vuorokaudessa asteittain tapahtuvan synkronoinnin aikana.

 • Valmis:   Siirtoerä on suoritettu.

 • Synkronoitu, sisältää virheitä:    Siirtoerä on suoritettu, mutta joidenkin postilaatikoiden siirto epäonnistui. Postilaatikot, jotka siirrettiin onnistuneesti siirtoerissä, jotka sisältävät virheitä, synkronoidaan edelleen kerran vuorokaudessa asteittaisen synkronoinnin aikana.

Yhteensä

Osoittaa siirtoerän postilaatikoiden määrän.

Synkronoitu

Osoittaa onnistuneesti siirrettyjen postilaatikoiden määrän.

Viimeistelty

Siirtoerän viimeisteltyjen postilaatikoiden määrä. Viimeistely tehdään vain etäsiirtoina tehdyille siirtoerille Exchange-yhdistelmäympäristössä. Lisätietoa viimeistelyprosessista on kohdassa Viimeistele siirtoerä.

Epäonnistui

Sen siirtoerän postilaatikoiden määrä, jonka kohdalla siirto epäonnistui. Voit näyttää tietoja tietyistä postilaatikoista, joissa ilmenee siirtovirheitä. Lisätietoja on artikkelissa Siirron käyttäjien tilaraportti.

Tärkeää: Siirtoerät, joiden tilana on synkronoitu    ja joilla ei ole järjestelmänvalvojan käynnistämiä tehtäviä (esimerkiksi järjestelmänvalvoja ei ole pysäyttänyt ja käynnistänyt siirtoerää uudelleen tai muokannut siirtoerää) viimeisen 90 päivän aikana, pysäytetään ja sitten poistetaan 30 päivän kuluttua, jos järjestelmänvalvoja ei tee muita toimenpiteitä.

Siirtonäkymä sisältää joukon komentoja, joiden avulla voit hallita siirtoeriä. Kun olet luonut siirtoerän, voit valita sen ja valita sitten jokin seuraavista komennoista. Jos siirtoerä on tilassa, jota komento ei tue, komento on joko himmennettyinä tai ei näy, koska se ei ole käytettävissä.

Komento

Kuvaus

Uusi Lisää-kuvake

Luo uusi siirtoerä. Tämän avulla voit siirtää paikalliset postilaatikot Office 365 (kutsutaan myös käyttöönotoksi) tai siirtää Office 365 -postilaatikot takaisin paikalliseen Exchange-organisaatioon yhdistelmäympäristössä.

Muokkaa  Muokkaa-kuvake

Voit muokata olemassa olevaa siirtoerää. Vaiheistettuja Exchange-siirtoja ja IMAP-siirtoja varten voit lähettää eri CSV-tiedoston. Voit myös muuttaa siirtoerälle käytettävää siirron päätepistettä. Voit muokata vain sellaista siirtoerää, jonka tilana on Luotu   .

Aloita Käynnistä-kuvake

Käynnistää siirtoerän, jotka on luotu. Kun erä siirto on aloitettu, tilaksi vaihtuu Synkronoidaan   .

Jatka  Käynnistä-kuvake

Jatka siirtoerän siirtoa, joka on keskeytetty ja jonka tilana on Pysäytetty   . Jos siirtoerässä ilmenee virheitä, voit käynnistää sen uudelleen tällä komennolla, jolloin Office 365 yrittää siirtää postilaatikot, joiden siirto epäonnistui.

Keskeytä Lopetus-kuvake

Pysäytä siirtoerä, jota suoritetaan tai joka on aloitettu, mutta tilana on Jonossa   . Voit myös lopettaa Exchange-valmistelusiirron siirtoerän tai IMAP-siirron siirtoerän, jonka alkusynkronoinnin vaihe on suoritettu ja jonka tila on Synkronoitu. Tämä lopettaa asteittaiset synkronoinnit. Voit jatkaa asteittaisia synkronointeja valitsemalla siirtoerän ja napsauttamalla Jatka.

Poista  Poista-kuvake

Voit poistaa siirtoerän, kun olet varmistanut, että kaikki siirtoerän postilaatikot on siirretty onnistuneesti. Varmista myös, että sähköposti reititetään suoraan pilvipalvelun postilaatikoihin sen jälkeen, kun olet määrittänyt MX-tietueen osoittamaan Office 365:een. Kun poistat siirtoerän, Office 365 tyhjentää siirtoeriin liittyvät tietueet ja poistaa sen luettelosta.

Lisää Lisäasetukset-kuvake

Valitse tämä komento ja valitse sitten Siirron päätepisteet uusien siirron päätepisteiden luomiseksi tai olemassa olevan siirron päätepisteiden näyttämiseksi tai muokkaamiseksi.

Päivitä Päivitä-kuvake

Päivitä Siirtonäkymä yleisissä siirtotilastoissa näkyvien tietojen päivittämiseksi sekä siirtoerien ja valitun siirtoerän tilastotietojen päivittämiseksi.

Siirtoerän tilastot

Siirron koontinäytön tietoruudussa näkyvät seuraavat tiedot valitusta siirtoerästä.

Kenttä

Kuvaus

Tyyppi

Ilmoittaa valitun siirtoerän siirron tyypin. Tämän kentän arvo ilmaisee myös siirtoerään liittyvän siirron päätepisteen tyypin.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Siirtoerä on joko Exchange-siirron valmistelusiirto tai vaiheistettu Exchange-siirto.

 • IMAP:    Siirtoerä on IMAP-siirto.

 • Etäsiirto:    Siirtoerä on joko käyttöönotto- tai käytöstäpoistotyyppinen etäsiirto Exchange-yhdistelmäympäristössä.

Suunta

Ilmaisee, siirretäänkö postilaatikot Office 365:een vai paikalliseen Exchange-organisaatioon.

 • Käyttöönotto    ilmaisee, että postilaatikot siirretään Office 365:een. Käyttöönoton siirtotyypit ovat vaiheistettuja siirtoja, valmistelusiirtoja, IMAP-siirtoja ja käyttöönottoetäsiirtoja.

 • Käytöstäpoisto    ilmaisee, että Office 365 postilaatikot siirretään paikallisen Exchange-organisaatioon. Käytöstäpoiston etäsiirrot ovat käytöstäpoistosiirron ainoa tyyppi.

Tila

Valitun siirtoerän nykyinen tila.

 • Pysäytetty

 • Synkronoidaan

 • Pysäytetty

 • Synkronoitu

 • Synkronoitu, sisältää virheitä

Katso edellinen kuvaus kustakin vaiheesta.

Pyydetty

Siirtoerässä siirrettävien postilaatikoiden määrä. Tämä luku vastaa CSV-siirtotiedostossa olevien rivien määrää IMAP-siirrossa, vaiheistetussa tai etäsiirrossa, tai paikallisten postilaatikkojen määrää Exchange-valmistelusiirrossa.

Synkronoidut postilaatikot

Niiden postilaatikkojen määrä siirtoerän kokonaismäärästä, joille ensimmäinen synkronointi on onnistuneesti suoritettu. Tämä kenttä päivitetään siirron aikana.

Viimeistelty

Niiden postilaatikkojen määrä siirtoerän kokonaismäärästä, jotka on onnistuneesti viimeistelty. Viimeistely tapahtuu vain käyttöönoton ja käytöstäpoiston etäsiirtojen aikana.

Epäonnistuneet postilaatikot

Niiden postilaatikoiden määrä, joiden ensimmäinen synkronointi epäonnistui.

Näytä tiedot

Valitse Näytä tiedot tilatietojen näyttämiseksi kustakin siirtoerässä olevasta postilaatikosta. Lisätietoja on artikkelissa Siirron käyttäjien tilaraportti.

Luonut

Siirtoerän luoneen Office 365 -järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite.

Luontiaika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin siirtoerä luotiin.

Aloitusaika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin siirtoerä aloitettiin.

Ensimmäinen synkronointiaika

Päivämäärä ja aika, jolloin siirtoerän ensimmäisen synkronointi päättyi.

Ensimmäisen synkronoinnin kesto

Aika, jonka verran ensimmäisen synkronoinnin vieminen päätökseen kaikille siirtoerän postilaatikoille kesti.

Viimeinen synkronointiaika

Viimeinen kerta, jolloin siirtoerä käynnistettiin uudelleen tai viimeinen kerta, jolloin asteittainen synkronointi suoritettiin erälle. Kuten edellä on mainittu, asteittainen synkronointi tapahtuu vuorokauden välein IMAP-siirtoja ja Exchange-siirtojen valmistelusiirtoja varten.

Liitetty päätepiste

Siirtoerän käyttämän siirron päätepisteen nimi. Voit valita Näytä tiedot siirron päätepisteen asetusten tarkastelemiseksi. Voit myös muokata asetuksia, jos mikään päätepistettä käyttävistä siirtoeristä ei ole sillä hetkellä käynnissä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×