Office 365:n PowerShellin käyttäjähallintaskenaariot

Näiden PowerShell-skenaarioiden avulla voit nopeasti lisätä käyttäjätilejä tiedostosta, määrittää käyttöoikeuksia, hallita jakeluryhmien jäsenyyksiä ja asettaa salasanoja.

Useiden käyttäjien tuonnin automatisointi

Voit automatisoida useiden käyttäjien tuonnin Office 365:een ja säästää paljon aikaa. Kun haluat tuoda suuren käyttäjäjoukon, valmistele ensin pilkuin erotettuja arvoja sisältävä tiedosto (CSV), joka sisältää tarvittavat tiedot. Käyttäjätilin luomiseen tarvitaan vähintään kentät Display Name ja User Principal Name (UPN).

Täydellinen käyttäjätunnus on käyttäjän sähköpostimuotoinen nimi. Käyttäjän nimen (eli ”käyttäjänimen”) jälkeen kirjoitetaan ”ät-merkki” ja sitten Office 365 -tilauksen Internet-toimialueen nimi. Esimerkki täydellisestä käyttäjätunnuksesta on ritav@contoso.com. Voit myös antaa minkä tahansa kirjoituskelpoisen käyttäjätilin ominaisuustiedon, kuten sijainnin, yhteyshenkilöiden numerot ja osoitteet.

Valmistele täydellistä käyttäjätunnusta, näyttönimeä ja muita käyttäjätilin perusominaisuuksia varten CSV-tiedosto, jossa on seuraavat kaksi sarakeotsikkoa:

 • UserPrincipalName,DisplayName

Lisää seuraavaksi uusi käyttäjätili CSV-tiedoston jokaiselle riville kirjoittamalla täydellinen käyttäjätunnus ja näyttönimi pilkulla erotettuina.

Huomautus: Koska et määritä salasanaa jokaista uutta tiliä varten, Office 365 luo ne.

Tallenna CSV-tiedosto sijaintiin, johon sinulla on käyttöoikeus, kuten C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Nyt olet valmis luomaan käyttäjätilejä.

Ennen kuin aloitat, muodosta yhteys Office 365:een Windows PowerShellin Windows Azure Active Directory -moduulin avulla. Katso ohjeet artikkelista Yhteyden muodostaminen Office 365:n PowerShelliin.

Täytä seuraavaksi polku ja tiedostonimi lainausmerkeissä ja poista ohjeteksti sekä merkit < ja >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Suorita tuloksena saatavat komennot Windows PowerShellin Windows Azure Active Directory -moduulin ikkunasta.

Valmistele tarkempia käyttäjätilitietoja varten CSV-tiedosto, jossa on seuraavat sarakeotsikot, ja täytä tarvittava määrä käyttäjärivejä:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country

Huomautus: Sarakeotsikoissa ei voi olla välilyöntejä, koska jokaiseen niistä on viitattava Import-Csv-komennon $_.-elementillä. Vain UserPrincipalName- ja DisplayName-kentät ovat pakollisia, ja tyhjät arvot ohitetaan. UsageLocation-koodi on käyttäjän alueen kaksimerkkinen ISO-koodi.

Tallenna CSV-tiedosto sijaintiin, johon sinulla on käyttöoikeus, kuten C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Nyt olet valmis tuomaan tiedot käyttäjätileinä.

Täytä CSV-tiedoston tiedostonimi ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Käyttöoikeuksien määrittäminen Office 365:ssä

Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia Office 365:n ominaisuuksia, heille on määritettävä Office 365 -käyttöoikeus. Tässä skenaariossa määritetään käyttöoikeudet käyttäjätileille.

Ennen kuin aloitat, muodosta yhteys Office 365:een Windows PowerShellin Windows Azure Active Directory -moduulin avulla. Katso ohjeet artikkelista Yhteyden muodostaminen Office 365:n PowerShelliin.

Ennen kuin voit määrittää käyttöoikeuden käyttäjälle, sinun on määritettävä kyseisen käyttäjätilin käyttöpaikka, joka on käyttäjän alueen kaksimerkkisen ISO-koodin mukainen. Käyttöpaikka määrittää maan, jossa palvelua on tarkoitus käyttää, ja sen, mitkä lisensoidut ominaisuudet ovat käytettävissä kyseisellä alueella. Esimerkiksi US tarkoittaa Yhdysvaltoja. Seuraavassa on esimerkki käyttöpaikan asettamisesta käyttäjätilin täydellisen käyttäjätunnuksen mukaan:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Saat näkyviin luettelon käytettävissä olevista käyttöoikeuksista, tilien varastointiyksiköistä ja jäljellä olevasta määritettävästä määrästä suorittamalla seuraavan komennon:

Get-MsolAccountSku

Täytä seuraavaksi käyttäjätilin käyttöoikeus ja täydellinen käyttäjätunnus, ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot Windows PowerShellin Windows Azure Active Directory -moduulin ikkunasta.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Käyttöoikeuksien määrittäminen useille käyttäjille

Edellisessä skenaariossa määritit käyttöoikeuden yksittäiselle käyttäjätilille. Käyttöoikeuksien määrittäminen useille käyttäjille vaatii muutaman hieman aikaa vievän lisävaiheen, mutta niiden suorittaminen kannattaa, jos käyttäjätilejä on paljon.

Ennen kuin aloitat, muodosta yhteys Office 365:een Windows PowerShellin Windows Azure Active Directory -moduulin avulla. Katso ohjeet artikkelista Yhteyden muodostaminen Office 365:n PowerShelliin.

Tuo ensin näkyviin luettelo käytettävissä olevista käyttöoikeuksista, tilien varastointiyksiköistä ja jäljellä olevasta määritettävästä määrästä suorittamalla tämä komento:

Get-MsolAccountSku

Jos haluat näyttää luettelon käyttöoikeudettomista käyttäjistä, käytä tätä komentoa:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Jos haluat tallentaa käyttöoikeudettomat käyttäjät CSV-tiedostoon, josta voit valita käyttäjätilit käyttöoikeuksien määrittämistä varten, täytä polku ja tiedostonimi ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Missä-komennon avulla voit myös näyttää käyttöoikeudettomien käyttäjätilien luettelon, joka perustuu täsmällisiin ehtoihin. Esimerkkinä ovat Yhdysvalloissa sijaitsevat käyttäjät. Seuraavassa on esimerkki:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Näiden komentojen avulla voit määrittää käyttäjätilin ominaisuuden ja sen tarvittavan arvon, näyttää tietyt käyttöoikeudettomat käyttäjät ja suorittaa sitten tuloksena saatavat komennot:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Jos haluat luettelon käyttäjätilin ominaisuuksista, täytä käyttäjätilin täydellinen käyttäjätunnus ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Seuraavassa esimerkissä esitetään kaikki Lontoossa olevat käyttöoikeudettomat käyttäjät:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kun olet tunnistanut käyttäjätilien joukon, voit yhdistää sen Set-MsolUserLicense-cmdlet-komennolla ja määrittää käyttöoikeuden jokaiselle niistä. Täytä käyttöoikeus ja ominaisuuden nimi ja sen arvo, ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Tässä on esimerkki, joka määrittää Contoso-yrityksen Office 365 E5 -käyttöoikeuden kaikille käyttöoikeudettomille käyttäjätileille Lontoossa:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Jakeluryhmien vastaanottajien hallinta

Voit luoda jakeluryhmistä sähköpostin jakeluluetteloita. Jakeluryhmiä voidaan käyttää vain Microsoft Outlookin ja muiden sähköpostisovellusten kanssa lähetettäessä sähköpostiviestejä käyttäjäjoukoille. Tässä skenaariossa hallitset jakeluryhmän vastaanottajia PowerShellin avulla.

Ennen kuin aloitat, muodosta yhteys Exchange Onlineen. Tietoja Exchange Onlineen yhdistämisestä tilin käyttäjänimen ja salasanan avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin. Tietoja Microsoft Exchange Onlinen etä-PowerShell-moduulin asentamisesta ja yhteyden muodostamisesta monimenetelmäisen todentamisen avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin monimenetelmäisen todentamisen avulla.

Jos haluat lisätä vastaanottajan jakeluryhmään, täytä jakeluryhmän nimi ja käyttäjätilin täydellinen käyttäjätunnus ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Jos haluat poistaa jakeluryhmän vastaanottajan, täytä jakeluryhmän nimi ja käyttäjätilin täydellinen käyttäjätunnus ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Useiden käyttäjätilien salasanan vaihtaminen

Tämän skenaarion avulla voit määrittää salasanan käyttäjätiliryhmälle. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on uusi ryhmä vapaaehtoisia, jotka auttavat sinua kerran viikossa, tai että toimitat esittelytyöasemia kokouksessa käytettäviksi.

Salasanan joukkomuutos voi olla kätevä tapa vaihtaa säännöllisesti salasanat uudelleenkäytettävissä tileissä. Määrittämällä käyttäjäryhmän osaston mukaan tai muun ehdon perusteella voit joukkovaihtaa salasanat kyseisen ehdon mukaan. Ensimmäinen vaihe on Office 365 -käyttäjätilien nimien vieminen CSV-tiedostoon.

Voit viedä luettelon CSV-tiedostoon käyttäjätilin ominaisuuden ja tietyn arvon perusteella, täyttää ominaisuuden nimen, sen arvon ja CSV-tiedostonimen ja suorittaa sitten tuloksena saatavat komennot.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Tässä on esimerkki, joka vie kaikki Volunteers-osaston jäsenet tiedostoon nimeltä c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Tarkista CSV-tiedostossa olevat nimet ja varmista, että olet määrittänyt oikeat käyttäjät, ennen kuin vaihdat salasanat. Kun olet tarkistanut CSV-muodossa olevan käyttäjäluettelon, voit luoda uudet salasanat ja määrittää salasanan jokaiselle käyttäjälle kolmella yksinkertaisella tavalla.

 1. Määritä uusi salasana ja määritä sama salasana kaikille CSV-tiedostossa mainituille käyttäjille.

  Täytä uusi salasana sekä CSV-tiedoston tiedostonimi ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Määritä manuaalisesti uusi salasana jokaiselle CSV-tiedostossa mainitulle käyttäjälle.

  Tämä vaihtoehto edellyttää CSV-tiedoston muokkaamista. Lisää UserPrincipalName-kentän viereen sarake nimeltä Password ja määritä sitten salasana kaikille luettelossa oleville käyttäjille. Täytä CSV-tiedoston tiedostonimi ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Ohjaa Office 365 luomaan automaattisesti salasana jokaiselle CSV-tiedostossa mainitulle käyttäjälle.

  Täytä CSV-tiedoston tiedostonimi ja suorita sitten tuloksena saatavat komennot.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Huomautus: Kaikki kolme vaihtoehtoa pakottavat salasanan muutoksen, kun käyttäjä kirjautuu käyttäjätiliin ensimmäisen kerran. Voit estää tämän poistamalla ForceChangePassword $True -parametrinSet-MSolUserPassword-komennosta.

Katso myös

PowerShell Office 365 -järjestelmänvalvojille

Office 365:n PowerShellin skenaariot

Office 365:n PowerShellin määritysskenaariot

Office 365:n PowerShellin raportointiskenaariot

Office 365:n PowerShellin muut toimintoskenaariot

Office 365:n PowerShellin yhteisöresurssit

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×