Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketin tietomalli

Huomautus: Tämä on julkaisematon ohje julkiseen esikatseluversioon, ja oikeus muutoksiin tulevissa versioissa pidätetään.

Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketin taulukoiden tiedot

Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketti muodostaa yhteyden ohjelmointirajapintaan, jossa on moniulotteinen tietomalli. Ohjelmointirajapinnat ovat esikatselussa, ja niitä voi tarkastella osoitteessa https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (vaihda <tenant id> vuokraajasi GUID-tunnukseen).

Tässä ohjelmointirajapinnassa on tietoja eri Office 365 -palvelujen käytön kuukausitrendistä. Näet ohjelmointirajapinnan taulukkoon palauttamat tarkat tiedot seuraavassa osiossa.

Office 365 -raportoinnin ohjelmointirajapintojen palauttamat tietotaulukot

Taulukon nimi

Taulukon tiedot

Päivämääräalue

Vuokraajan tuotteen käyttö

Sisältää kuukausittaiset summat valtuutetuista, aktiivisista, kuukausiperusteisista, uusista ja kumulatiivisista aktiivisista käyttäjistä.

Sisältää kuukausittaiset yhdistetyt tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan tuotteen toiminta

Sisältää toiminnan kuukausittaiset summat ja aktiivisten käyttäjien määrän eri toiminnoille tuotteessa.

Katso aktiivisen käyttäjän määritelmästä lisätietoja tuotteen sisäisistä toiminnoista, jotka palautetaan tähän tietotaulukoon.

Sisältää kuukausittaiset yhdistetyt tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan Office-käyttöoikeudet

Sisältää tietoja käyttäjille kohdistettujen Microsoft Office -tilausten määrästä.

Sisältää kuukauden lopun tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan postilaatikon käyttö

Sisältää tietoja käyttäjän postilaatikosta postilaatikkojen kokonaismäärän ja tallennustilan käyttötavan mukaan.

Sisältää kuukauden lopun tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan asiakasohjelman käyttö

Sisältää tietoja niiden käyttäjien määrästä, jotka käyttävät aktiivisesti erityisiä asiakasohjelmia/laitteita yhteyden muodostamiseksi Exchange Onlineen, Skype for Businessiin ja Yammeriin.

Sisältää kuukausittaiset yhdistetyt tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan SharePoint Onlinen käyttö

Sisältää tietoja SharePoint-sivustoista, myös tiimien tai ryhmien sivustoista, kuten sivustojen kokonaismäärän, sivustolla olevien asiakirjojen määrän sekä tiedostojen määrän toimintatyypin ja käytetyn tallennustilan mukaan.

Sisältää kuukauden lopun tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan OneDrive for Businessin käyttö

Sisältää tietoja OneDrive-tileistä, kuten tilien määrän, asiakirjojen määrän OneDrivessa, käytetyn tallennustilan ja tiedostojen määrän toimintatyypin mukaan.

Sisältää kuukauden lopun tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Vuokraajan Officen aktivointi

Sisältää tietoja Office-tilauksen aktivointien määrästä, aktivoinnin määrän laitetta kohti (Android/iOS/Mac/PC) sekä aktivoinnit palvelupaketin, esimerkiksi Office Proplus, Visio ja Project, mukaan.

Sisältää kuukauden lopun tiedot juoksevalle 12 kuukauden ajanjaksolle, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Käyttäjän tila

Sisältää metatietoja käyttäjistä, mukaan lukien käyttäjän näyttönimi, kohdistetut tuotteet, sijainti, osasto, ammattinimike ja yritys. Nämä tiedot koskevat käyttäjiä, joille on myönnetty käyttöoikeuksia viimeisen täydellisen kuukauden aikana. Kaikilla käyttäjillä on yksilöllinen käyttäjän tunnus.

Nämä tiedot koskevat käyttäjiä, joille on myönnetty käyttöoikeus viimeisen täydellisen kuukauden aikana.

Käyttäjän toiminta

Sisältää käyttäjäkohtaisia tietoja lisensoitujen käyttäjien toiminnasta.

Katso aktiivisen käyttäjän määritelmästä lisätietoja tuotteen sisäisistä toiminnoista, jotka palautetaan tähän tietotaulukoon.

Nämä tiedot koskevat käyttäjiä, jotka ovat suorittaneet toimintoja jossakin palvelussa viimeisen täydellisen kuukauden aikana.

Saat yksityiskohtaisia tietoja kustakin tietotaulukosta laajentamalla seuraavia osioita.

Tässä taulukossa on käyttäjäkohtaiset tiedot kaikille käyttäjille, joille on myönnetty käyttöoikeus viimeisen täydellisen kuukauden aikana. Se tuo tiedot Azure Active Directorystä.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

UserId

Yksilöllinen käyttäjän tunnus edustaa käyttäjää ja mahdollistaa liittämisen tietojoukon muihin tietotaulukoihin.

Timeframe

Kuukausittainen arvo, jolle tällä taulukolla on tietoja.

UPN

Käyttäjän yksilöivä pääasiallinen nimi, jonka ansiosta käyttäjä voidaan liittää muihin ulkoisiin tietolähteisiin.

DisplayName

Käyttäjän näyttönimi

IDType

Tunnuksen tyypiksi on määritetty 1, jos kyse on Yammer-käyttäjästä, joka muodostaa yhteyden käyttämällä Yammer-tunnustaan tai arvoa 0, jos käyttäjä muodostaa yhteyden Yammeriin Office 365 -tunnuksella.

Arvo 1 ilmaisee, että nämä käyttäjät muodostavat yhteyden Yammeriin käyttämällä Office 365 -tunnuksen sijasta Yammer-tunnusta.

HasLicenseEXO

Arvona on TOSI, jos käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus ja hän voi käyttää Exchangea.

HasLicenseODB

Arvona on TOSI, jos käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus ja hän voi käyttää OneDrive for Businessia.

HasLicenseSPO

Arvona on TOSI, jos käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus ja hän voi käyttää SharePoint Onlinea.

HasLicenseYAM

Arvona on TOSI, jos käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus ja hän voi käyttää Yammeria.

HasLicenseSFB

Arvona on TOSI, jos käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus ja hän voi käyttää Skype for Businessia.

Yritys

Yrityksen tiedot esitetään tämän käyttäjän Azure Active Directoryssä.

Osasto

Osaston tiedot esitetään tämän käyttäjän Azure Active Directoryssä.

LocationCity

Kaupunkitiedot esitetään tämän käyttäjän Azure Active Directoryssä.

LocationCountry

Maatiedot esitetään tämän käyttäjän Azure Active Directoryssä.

LocationState

Osavaltiotiedot esitetään tämän käyttäjän Azure Active Directoryssä.

LocationOffice

Käyttäjän toimisto.

Title

Ammattinimiketiedot esitetään tämän käyttäjän Azure Active Directoryssä.

Deleted

Arvona on TOSI, jos käyttäjä on poistettu Office 365:stä tämän viimeisen täydellisen kuukauden aikana.

DeletedDate

Päivämäärä, jolloin käyttäjä poistettiin Office 365:stä.

YAM_State

Käyttäjän tilat Yammer-järjestelmässä. Ne voidaan aktivoida, poistaa tai keskeyttää.

YAM_ActivationDate

Päivämäärä, jolloin käyttäjä siirrettiin aktiiviseen tilaan Yammerissa.

YAM_DeletionDate

Päivämäärä, jolloin käyttäjä siirrettiin poistettavaan tilaan Yammerissa.

YAM_SuspensionDate

Päivämäärä, jolloin käyttäjä siirrettiin keskeytettävään tilaan Yammerissa.

Tässä taulukossa on tietoja kustakin käyttäjästä, jolla on ollut toimintoja jossakin palvelussa edellisen kuukauden aikana.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

UserID

Yksilöllinen käyttäjän tunnus edustaa käyttäjää ja mahdollistaa liittämisen tietojoukon muihin tietotaulukoihin.

IDType

Tunnuksen tyypiksi on määritetty 1, jos kyse on Yammer-käyttäjästä, joka muodostaa yhteyden käyttämällä Yammer-tunnustaan tai arvoa 0, jos käyttäjä muodostaa yhteyden Yammeriin Office 365 -tunnuksella.

Arvo 1 ilmaisee, että nämä käyttäjät muodostavat yhteyden Yammeriin käyttämällä Office 365 -tunnuksen sijasta Yammer-tunnusta.

Timeframe

Kuukausittainen arvo, jolle tässä taulukossa esitetään tietoja.

EXO_EmailSent

Lähetettyjen sähköpostiviestien määrä.

EXO_EmailReceived

Vastaanotettujen sähköpostiviestien määrä.

EXO_EmailRead

Käyttäjien lukemien sähköpostiviestien määrä. Sisältää jo luettujen sähköpostiviestien lukemisen uudelleen tai aiemmin vastaanotetun sähköpostiviestin lukemisen.

ODB_FileViewedModified

Tämän käyttäjän OneDrive for Businessissa käsittelemien tiedostojen määrä (esimerkiksi luodut, päivitetyt, poistetut, tarkastellut tai ladatut tiedostot).

ODB_FileSynched

Tämän käyttäjän OneDrive for Businessissa synkronoimien tiedostojen määrä.

ODB_FileSharedInternally

Tämän käyttäjän jostakin OneDrive for Businessista sisäisesti jakamien tiedostojen määrä.

ODB_FileSharedExternally

Tämän käyttäjän jostakin OneDrive for Businessista ulkoisesti jakamien tiedostojen määrä.

ODB_AccessByOwner

Tämän käyttäjän omassa OneDrive for Businessissa käsittelemien tiedostojen määrä.

ODB_AccessOthers

Tämän käyttäjän toisen käyttäjän OneDrive for Businessissa käsittelemien tiedostojen määrä.

SPO_GroupFileViewedModified

Tämän käyttäjän jollakin ryhmäsivustolla käsittelemien tiedostojen määrä.

SPO_GroupFileSynched

Tämän käyttäjän jollakin ryhmäsivustolla synkronoimien tiedostojen määrä.

SPO_GroupFileSharedInternally

Tämän käyttäjän jostakin ryhmäsivustosta sisäisesti jakamien tiedostojen määrä.

SPO_GroupFileSharedExternally

Tämän käyttäjän jostakin ryhmäsivustosta ulkoisesti jakamien tiedostojen määrä.

SPO_GroupAccessByOwner

Käyttäjän ryhmäsivustossa, jonka käyttäjä omistaa, käsittelemien tiedostojen määrä.

SPO_GroupAccessByOthers

Käyttäjän ryhmäsivustossa, jonka toinen käyttäjä omistaa, käsittelemien tiedostojen määrä.

SPO_TeamFileViewedModified

Tämän käyttäjän jollakin tiimisivustolla käsittelemien tiedostojen määrä.

SPO_TeamFileSynched

Tämän käyttäjän jollakin tiimisivustolla synkronoimien tiedostojen määrä.

SPO_TeamFileSharedInternally

Tämän käyttäjän jostakin tiimisivustosta sisäisesti jakamien tiedostojen määrä.

SPO_TeamFileSharedExternally

Tämän käyttäjän jostakin tiimisivustosta ulkoisesti jakamien tiedostojen määrä.

SPO_TeamAccessByOwner

Käyttäjän tiimisivustossa, jonka käyttäjä omistaa, käsittelemien tiedostojen määrä.

SPO_TeamAccessByOthers

Käyttäjän tiimisivustossa, jonka toinen käyttäjä omistaa, käsittelemien tiedostojen määrä.

YAM_MessagePost

Tämän käyttäjän lähettämien Yammer-viestien määrä.

YAM_MessageLiked

Tämän käyttäjän tykkäämien Yammer-viestien määrä.

YAM_MessageRead

Tämän käyttäjän lukemien Yammer-viestien määrä.

SFB_P2PSummary

Niiden vertaiskoneistuntojen määrä, joihin tämä käyttäjä on osallistunut.

SFB_ConfOrgSummary

Tämän käyttäjän järjestämisen kokousistuntojen määrä.

SFB_ConfPartSummary

Niiden kokousistuntojen määrä, joihin tämä käyttäjä on osallistunut.

Tässä taulukossa on kuukausikohtaisia käyttöönottotietoja kunkin tuotteen valtuutetuista, aktiivisista, palautuvista ja uusista käyttäjistä Office 365ssa. Office 365-arvo edustaa jommankumman tuotteen aktiivista käyttöä.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

Tuote

Tuotteet, joiden käyttötiedoista on vedetty yhteenveto. Office 365 -arvo tuotesarakkeessa edustaa toimintaa jossakin tuotteessa.

Timeframe

Kuukausi-arvo. Yksi rivi tuotetta ja kuukautta kohti viimeisen 12 kuukauden aikana, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

EnabledUsers

Niiden käyttäjien määrä, joilla on valtuutus käyttää tuotetta aikajakso-arvolle. Mukaan lasketaan myös käyttäjät, joilla on valtuutus käyttää tuotetta osan kuukaudesta.

ActiveUsers

Niiden käyttäjien määrä, jotka suorittivat tarkoituksellisen toiminnan tuotteessa aikajakso-arvolle.

Käyttäjän katsotaan olevan tuotteen aktiivinen käyttäjä tiettynä kuukautena, jos hän on suorittanut ainakin yhden tuotteen avaintoiminnoista. Avaintoiminnot löytävät Vuokraajan tuotteen toiminta -taulukosta.

CumulativeActiveUsers

Niiden käyttäjien määrä, joilla on valtuutus käyttää tuotetta ja jotka ovat käyttäneet tuotetta aikajanakuukautena vähintään kerran siitä alkaen, kun tietoja alettiin keräämään uudessa käyttöjärjestelmässä.

MoMReturningUsers

Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat olleet aktiivisia aikajakson kuukautena ja jotka olivat myös aktiivisia edellisenä kuukautena.

FirstTimeUsers

Niiden käyttäjien määrä, joista on tullut aktiivisia aikajaksona ensimmäistä kertaa siitä alkaen, kun tietoja alettiin kerätä uudessa käyttöjärjestelmässä.

Käyttäjän katsotaan olevan uusi käyttäjä tietyssä kuussa, jos järjestelmä havaitsi käyttäjän toiminnan ensimmäistä kertaa siitä alkaen, kun tietoja alettiin kerätä tässä uudessa raportointijärjestelmässä. Kun käyttäjä on määritetty uudeksi käyttäjäksi, ja vaikka tämän käyttäjän toiminnassa olisi suuri väli, käyttäjää ei enää koskaan lasketa uudeksi käyttäjäksi.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Tämä taulukko sisältää toiminnan kuukausittaiset summat ja erilaisten toimintojen käyttäjien määrän tuotteessa.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

Timeframe

Kuukausi-arvo. Yksi rivi tuotetta ja kuukautta kohti viimeisen 12 kuukauden aikana, mukaan lukien nykyinen osittainen kuukausi.

Tuote

Tuotteen nimi Office 365:ssa, jolle käyttötietoja on saatavilla.

Activity

Toiminnan nimi tuotteessa, jota käytetään esittämään tuotteen aktiivista käyttöä.

ActivityCount

Tämä on niiden toimintojen kokonaismäärä, joka lasketaan kullekin suoritetulla toiminnalle tuotteessa kaikkien aktiivisten käyttäjien osalta.

Huomautus: SharePoint Online- ja OneDrive for Business -toiminnoissa tämä arvo vastaa käyttäjien käsittelemien erilaisten asiakirjojen määrää.

ActiveUserCount

Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat suorittaneet toiminnan tuotteessa.

TotalDurationInMinute

Sen ajan kesto minuutteina, jolloin kaikki aktiiviset käyttäjät ovat käyttäneet ääni- tai videoistuntoa sovellettavassa Skype for Business -toiminnassa.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Tässä taulukossa esitetään yhteenvetotiedot kaikista lisensoiduista Exchange Online -käyttäjistä, joilla on käyttäjän postilaatikko. Se sisältää kaikkien käyttäjän postilaatikoiden kuukauden lopun tilan. Tämän taulukon tietoja ei lasketa yhteen useille kuukausille. Tämän taulukon viimeisimmän kuukauden tiedot vastaavat uusinta tilaa.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

TotalMailboxes

Office 365 -tilauksen käyttäjän postilaatikoiden määrä.

IssueWarningQuota

Niiden varoitusten kokonaiskiintiö, jotka on myönnetty kaikissa käyttäjän postilaatikoissa.

ProhibitSendQuota

Niiden kieltojen kokonaiskiintiö, jotka on lähetetty kaikissa käyttäjän postilaatikoissa.

ProhibitSendReceiveQuota

Niiden kieltojen kokonaiskiintiö, jotka on lähetetty/vastaanotettu kaikissa käyttäjän postilaatikoissa.

TotalItemBytes

Kaikissa käyttäjän postilaatikoissa käytetyn tallennustilan bittimäärä.

MailboxesNoWarning

Käyttäjän postilaatikoiden määrä, joka alitti tallennustilan varoitusrajan.

MailboxesIssueWarning

Käyttäjän postilaatikoiden määrä, joista annettiin tallennustilakiintiötä koskeva varoitus.

MailboxesExceedSendQuota

Käyttäjän postilaatikoiden määrä, joka on ylittänyt lähetetyn kiintiön.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Käyttäjän postilaatikoiden määrä, joka on ylittänyt lähetetyn/vastaanotetun kiintiön.

DeletedMailboxes

Aikajaksolla poistettujen käyttäjän postilaatikoiden määrä.

Timeframe

Kuukausi-arvo.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Tässä taulukossa esitetään kuukausiperusteinen yhteenveto asiakasohjelmista, joita käyttäjät käyttävät yhteyden muodostamiseen Exchange Onlineen, Skype for Businessiin ja Yammeriin. Tässä taulukossa ei ole vielä asiakasohjelman käyttötietoja SharePoint Onlinelle ja OneDrive for Businessille.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

Tuote

Tuotteen nimi Office 365:ssä, jolle asiakasohjelman käyttötietoja on saatavilla.

ClientId

Kunkin laitteen tunnus, jota käytetään yhteyden muodostamiseen tuotteeseen.

UserCount

Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat käyttäneet kutakin asiakasohjelmaa kullekin tuotteelle.

Timeframe

Kuukausi-arvo.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Tässä taulukossa esitetään kuukausiperusteiset yhteenvetotiedot SharePoint Online -sivustojen käytöstä tai toiminnasta. Tämä kattaa vain ryhmäsivustot ja tiimisivustot. SharePoint Online -sivustojen kuukauden lopun tila esitetään tässä sarakkeessa. Jos käyttäjä on esimerkiksi luonut viisi asiakirjaa ja käyttänyt 10 megatavua kokonaistallennustilasta ja sitten poistaa joitakin tiedostoja ja lisää tiedostoja siten, että kuukauden lopussa käyttäjällä on yhteensä seitsemän tiedostoa, jotka käyttävät 5 megatavua tallennustilasta, tässä taulukossa esitetty arvo on tämän kuukauden lopun tila. Tämä taulukko piilotetaan, jotta yhdistämisiä ei lasketa kahteen kertaan ja niitä ei käytetä lähteenä kahden viitetaulukon luomiseksi.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

SiteType

Sivustotyypin arvo (mikä tahansa / tiimi / sivusto) (mikä tahansa vastaa jompaakumpaa näistä kahdesta sivustotyypistä).

TotalSites

Niiden sivustojen määrä, jotka olivat olemassa aikajakson lopussa.

DocumentCount

Niiden asiakirjojen kokonaismäärä, jotka olivat olemassa sivustolla aikajakson lopussa.

DiskQuota

Kaikille sivustoille kohdistettujen tallennustilakiintiöiden yhteenlaskettu summa aikajakson lopussa.

DiskUsed

Kaikille sivustoille yhteenlasketun tallennustilan summan aikajakson lopussa.

ActivityType

Niiden sivustojen määrä, jotka ovat rekisteröineet erityyppistä tiedostotoimintaa (mikä tahansa / aktiiviset tiedostot / ulkoisesti/sisäisesti jaetut tiedostot / synkronoidut tiedostot).

Mikä tahansa vastaa mitä tahansa suoritettua tiedoston toimintaa.

SitesWithOwnerActivities

Niiden aktiivisten sivustojen määrä, joilla omistaja on suorittanut tiettyä tiedoston toimintaa omalla sivustollaan.

SitesWithNonOwnerActivities

Niiden aktiivisten sivustojen yhteenlaskettu summa kuukaudessa, joilla muut kuin sivuston omistaja ovat suorittaneet tiettyä tiedostotoimintaa sivustoilla.

ActivityTotalSites

Niiden sivustojen määrä, jotka ovat rekisteröineet jotakin toimintaa aikajaksona. Jos sivusto, jolla on ollut toimintaa aiemmin aikajanassa poistetaan ennen tämän aikajakson loppumista, se lasketaan silti aktiivisten sivustojen summassa tälle aikajaksolle.

Timeframe

Tässä sarakkeessa on päivämääräarvo. Sitä käytetään monta yhteen -suhteessa Kalenteri-taulukossa.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Tässä taulukossa on tietoja OneDrive-tileistä, kuten tilien määrä, asiakirjojen määrä OneDrivessa, käytetyn tallennustilan ja tiedostojen määrä toimintatyypin mukaan. Tässä taulukossa esitetään OneDrive for Business -tilien kuukauden lopun tila. Jos käyttäjä on esimerkiksi luonut 5 asiakirjaa, jotka käyttävät tallennustilasta 10 megatavua, ja käyttäjä poistaa pari tiedostoa ja lisää muita tiedostoja siten, että käyttäjällä on kuukauden lopussa seitsemän tiedostoa, jotka käyttävät tallennustilasta 5 megatavua, kuukauden lopun arvo esitetään tässä taulukossa kuukauden lopussa.

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

SiteType

Arvo on "OneDrive".

TotalSites

Niiden OneDrive for Business -tilien määrä, jotka olivat olemassa aikajakson lopussa.

DocumentCount

Niiden asiakirjojen kokonaismäärä, jotka olivat olemassa kaikilla OneDrive for Business -tileillä aikajakson lopussa.

DiskQuota

Kaikille OneDrive for Business -tileille kohdistettujen yhteenlaskettujen tallennustilakiintiöiden määrä aikajakson lopussa.

DiskUsed

Kaikilla OneDrive-tileillä käytetty yhteenlaskettu kokonaistallennustila aikajaksolla.

ActivityType

Niiden tilien määrä, jotka ovat rekisteröineet erityyppistä tiedostotoimintaa (mikä tahansa / aktiiviset tiedostot / ulkoisesti/sisäisesti jaetut tiedostot / synkronoidut tiedostot).

Mikä tahansa vastaa mitä tahansa suoritettua tiedoston toimintaa.

SitesWithOwnerActivities

Niiden aktiivisten OneDrive for Business -tilien määrä, joilla tilin omistaja suoritti tiettyä tiedostotoimintaa omalla tilillään.

SitesWithNonOwnerActivities

Niiden OneDrive for Business -tilien määrä, joilla muut käyttäjät kuin tilin omistaja suorittivat tiedostotoimintaa.

ActivityTotalSites

Niiden OneDrive for Business -tilien määrä, jotka ovat rekisteröineet jotakin toimintaa aikajaksona. Jos OneDrive for Business -tilillä on ollut aiemmin toimintaa aikajaksolla, ja tili poistettiin aikajakson loppuun mennessä, se lasketaan silti aktiiviseksi OneDrive for Business -tiliksi tälle aikajaksolle.

Timeframe

Tässä sarakkeessa on päivämääräarvo. Sitä käytetään monta yhteen -suhteessa Kalenteri-taulukossa.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Tässä taulukossa on tietoja Office-tilauksen aktivointien määrästä palvelupaketeissa, esimerkiksi Office Proplus, Visio ja Project. Siinä on myös tietoja aktivointien määrästä laitetta kohti (Android/iOS/Mac/PC).

Sarakkeen nimi

Sarakkeen kuvaus

ServicePlanName

Luettelo palvelupaketin nimiarvoista ja aktivointien määrä laitetta kohti alla olevien sarakkeiden mukaisesti.

TotalEnabled

Valtuutettujen käyttäjien määrä palvelupakettia kohti aikajakson loppuun mennessä.

TotalActivatedUsers

Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat aktivoineet palvelupaketin aikajakson loppuun mennessä.

AndroidCount

Aktivointien määrä palvelupakettia kohti Android-laitteelle aikajakson loppuun mennessä.

iOSCount

Aktivointien määrä palvelupakettia kohti iOS-laitteelle aikajakson loppuun mennessä.

MacCount

Aktivointien määrä palvelupakettia kohti MAC-laitteelle aikajakson loppuun mennessä.

PcCount

Aktivointien määrä palvelupakettia kohti PC-laitteelle aikajakson loppuun mennessä.

WinRtCount

Aktivointien määrä palvelupakettia kohti Windows Mobile -laitteelle aikajakson loppuun mennessä.

Timeframe

Tässä sarakkeessa on päivämääräarvo. Sitä käytetään monta yhteen -suhteessa Kalenteri-taulukossa.

Content Date

Jos aikajakso näyttää nykyisen kuukauden, tämä arvo vastaa nykyisen kuukauden myöhäisintä päivämäärää, jolloin tiedot ovat saatavilla.

Jos aikajakso näyttää edellisen kuukauden, tämä arvo vastaa aikajakson kuukauden viimeisintä päivämäärää.

Katso myös

Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketti

Power BI:n Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketin aktivoiminen

Raporttien käsittely Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketissa

Office 365 -käyttöönoton sisältöpaketin mukauttaminen

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×