Office 365:een siirtymisen eteneminen ja parhaat käytännöt

Paikallisen sähköpostiorganisaation voi siirtää Microsoft Office 365:een monin eri tavoin. Kun organisaatiot suunnittelevat Office 365:een siirtämistä, ne miettivät usein sitä, miten tietojen siirtämistä voidaan tehostaa ja nopeuttaa.

Huomautus: Tässä ohjeartikkelissa annetut tiedot eivät koske erillisiä Office 365 -palvelupaketteja. Saat lisätietoja eri palvelupaketeista Office 365:n palvelupakettien kuvauksista.

Sisältö

Yleiskatsaus sähköpostin Office 365:een siirtämisestä

Office 365 tukee useita eri tapoja siirtää sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot nykyisestä viestintäratkaisustasi Office 365:een. Ne on kuvattu ohjeartikkelissa Eri tapoja siirtää useita sähköpostitilejä Office 365:een.

Jos haluat lisätietoja Office 365:n verkkotoiminnoista ja tehokkuudesta, tutustu ohjeartikkeliin Verkon suunnittelu ja suorituskyvyn parantaminen Office 365:ssä.

Usein käytetyt siirtotavat

Siirtotapa

Kuvaus

Resurssit

Internet Message Access Protocol (IMAP) -siirtäminen

Exchange-hallintakeskus ja Exchange-palvelimen hallintaliittymä tarjoavat mahdollisuuden siirtää käyttäjien postilaatikoiden sisällöt IMAP-viestintäjärjestelmistä heidän Office 365 -postilaatikoihinsa. Tämä käsittää myös postilaatikoiden siirtämisen muista isännöidyistä sähköpostipalveluista, esimerkiksi Gmailista tai Yahoo Mailista.

IMAP-postilaatikoiden siirtäminen Office 365:een

Valmistelusiirto

Valmistelusiirrolla voit siirtää kaikki paikalliset postilaatikot Office 365:een muutamassa päivässä. Käytä valmistelusiirtoa, jos aiot siirtää koko sähköpostiorganisaation Office 365:een ja hallita käyttäjätilejä Office 365:ssä. Valmistelusiirrolla voit siirtää enintään 2 000 postilaatikkoa paikallisesta Exchange-organisaatiostasi Office 365:een. Suositeltu postilaatikoiden määrä on kuitenkin 150   . Tehokkuus kärsii postilaatikoiden määrän ollessa suurempi. Myös paikallisen Exchange-organisaation sähköpostiyhteystiedot ja jakeluryhmät siirretään.

Valmistelusiirto Office 365:een

Vaiheistettu siirto

Käytä vaiheistettua siirtoa, jos lopullinen tavoitteesi on organisaatiosi kaikkien postilaatikoiden siirtäminen Office 365:een. Vaiheistetussa siirrossa siirrät paikalliset postilaatikot Office 365:een vaiheittain muutaman viikon tai kuukauden aikana.

Sähköpostin vaiheittainen siirto Office 365:een – huomioitavia seikkoja

Yhdistelmäympäristö

Yhdistelmäympäristö antaa organisaatioille mahdollisuuden laajentaa monipuolisia palveluitaan ja mahdollisuuden hallita pilvipalveluita samaan tapaan kuin nykyistä paikallista Exchange-organisaatiota. Yhdistelmäympäristö tarjoaa saumattoman käytön yhden Exchange-organisaation tapaan, vaikka siinä hyödynnetään paikallista Exchange Server 2013:a tai Microsoft Exchange Server 2010:tä ja Office 365:tä yhdessä. Lisäksi yhdistelmäympäristö on erinomainen välivaihe organisaation siirtämisessä kokonaan Office 365:een.

Exchange Server 2013 -yhdistelmäympäristöt

Muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökalut

Monet ohjelmistovalmistajat tarjoavat työkaluja siirtämiseen. Niiden avulla voit siirtää sähköpostin IBM Lotus Notesin ja Novell GroupWisen kaltaisista ympäristöistä niille sopivien protokollien ja toimintatapojen avulla.

Alla on lueteltu joitain kumppaneita ja muiden ohjelmistovalmistajien työkaluja, joista voi olla apua Exchange-siirroissa.

 • Binary Tree tarjoaa eri käyttöympäristöjen viestiratkaisujen siirto-ohjelmistoja ja rinnakkaisuusohjelmistoja. Sen tuotteilla voit analysoida siirtymisen paikallisen IBM Lotus Notesiin, Dominoon, Exchange:en ja SharePointiin perustuvan viestintä- ja yhteistyöratkaisun ja vastaavan verkkoratkaisun välillä sekä mahdollistaa niiden rinnakkaisuuden.

 • BitTitan  tarjoaa siirtymispalveluita Office 365:een.

 • Metalogix tarjoaa siirtoratkaisuja Office 365:een ja SharePoint Onlineen.

 • SkyKick tarjoaa automaattisia siirtoratkaisuja paikallisen Exchangen, Gmailin, POP3- tai IMAP-sähköpostin ja Lotus Notesin Office 365:een siirtämiseen. Kattavat siirtotyökalut auttavat kumppaneita siirtoprojektin myynnissä, suunnittelussa, toteutuksessa, hallinnassa ja asiakkaiden toimitiloissa suoritettavissa tehtävissä.

 • TransVault tarjoaa siirtoratkaisuja Office 365:een

Siirtotapojen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa vertaillaan erilaisten postilaatikoiden ja niiden tietojen Office 365:een siirtämisen tapojen tehokkuutta. Nämä tulokset perustuvat sisäisiin testeihin ja asiakkaiden toteutettuihin Office 365 -siirtymisiin.

Tärkeää: Koska siirtoprojektien toteutuksessa ja toteutusajankohdissa voi olla eroja, todellinen siirtonopeus voi olla tässä esitettyä nopeampi tai hitaampi.

Siirtotapa

Office 365:n käyttäjien rajoittaminen

Office 365:n siirtopalvelun rajoittaminen

Office 365:n resurssien tilapohjainen rajoittaminen

Laskettu siirtonopeus per tunti ja per asiakas (soveltuvin osin)

IMAP-siirto

Ei

Kyllä

Kyllä

10–14 gigatavua (20 samanaikaisesti)

Valmistelusiirto

Ei

Kyllä

Kyllä

10–14 gigatavua (20 samanaikaisesti)

Vaiheistettu siirto

Ei

Kyllä

Kyllä

10–14 gigatavua (20 samanaikaisesti)

Yhdistelmäsiirto

Ei

Kyllä

Kyllä

10–14 gigatavua paikallisessa Exchange 2013:ssa tai 2010 CAS:ssä (Microsoft Exchange -postilaatikoiden replikointipalvelu (MRSProxy-palvelussa)) 20:llä samanaikaisella siirrolla1

Muun ohjelmistovalmistajan MAPI-siirto

Kyllä

Ei

Kyllä

4–12 gigatavua (20 samanaikaisesti) 2

Muun ohjelmistovalmistajan Exchange-verkkopalvelusiirto

Ei

Kyllä

Kyllä

5–10 gigatavua (20 samanaikaisesti) 3

Asiakaslataaminen (Outlookin .pst-tiedostoista)

Kyllä

Ei

Kyllä

0,5 gigatavua

1Yhden postilaatikon siirtonopeus on tulosten perusteella 0,3–1,0 gigatavua tunnissa. Yli 1 000 megatavun siirtonopeus tunnissa voidaan saavuttaa verkossa, jonka viive on alle 100 millisekuntia ja jonka tilapäisten virheiden katkot ovat alle kaksi prosenttia. Tiedonsiirtoa voidaan nopeuttaa kasvattamalla samaan aikaan siirrettävien postilaatikoiden määrää. Yksittäisen postilaatikon siirtonopeus hidastuu, jos paikallinen CAS-palvelin (MRSProxy-palvelu) on käytössä laitteiston maksimikapasiteetilla ja jos verkon kaistanleveys ei riitä tai verkon viive on liian suuri. Tässä tapauksessa voit nopeuttaa siirtoa lisäämällä palvelimia tai parantamalla verkkoyhteyden tehokkuutta väliaikaisesti.

2Yhden MAPI-siirron nopeus on tulosten perusteella 0,1–0,5 gigatavua tunnissa. Siirtoa voi nopeuttaa siirtämällä samanaikaisesti suuremman määrän postilaatikoita. Yksittäinen MAPI-siirto hidastuu, jos paikalliset palvelimet tai verkko saavuttaa maksimikapasiteettinsa.

3Yhden Exchange-verkkopalveluiden siirron nopeus on tulosten perusteella 0,2–0,5 gigatavua tunnissa. Siirtoa voi nopeuttaa siirtämällä samanaikaisesti suuremman määrän. Jos samanaikaisia siirtoja on esimerkiksi 20, on siirtonopeus 4–10 gigatavua tunnissa. Yksittäinen Exchange-verkkopalveluiden siirto hidastuu, jos paikalliset palvelimet tai verkko saavuttaa maksimikapasiteettinsa.

Siirtämisen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Useat yleiset tekijät voivat vaikuttaa sähköpostin siirtämisen tehokkuuteen.

Siirtämisen tehokkuuteen vaikuttavat yleiset tekijät

Alla olevassa taulukossa luetellaan yleiset tekijät, jotka vaikuttavat siirron tehokkuuteen. Tarkempia tietoja annetaan yksittäisten siirtotapojen omissa osioissa.

Tekijä

Kuvaus

Esimerkki

Tietolähde

Tämä tarkoittaa laitetta tai palvelua, joka isännöi siirrettäviä tietoja. Tietolähteellä saattaa olla monia erilaisia rajoituksia laitteiden teknisistä ominaisuuksista, käyttäjäkuormituksesta ja taustajärjestelmien ylläpidosta johtuen.

Gmail rajoittaa sitä, kuinka paljon tietoja järjestelmästä voidaan ottaa ulos tietyn ajanjakson aikana.

Tietojen tyyppi ja määrä

Asiakasyritysten erilaisuudesta johtuen postilaatikoiden sisällöt (kohteiden määrä ja tyypit) voivat vaihdella suuresti.

Yksi neljän gigatavun postilaatikko, jossa on 400 kohdetta, joista kussakin on 10 megatavua liitteitä, siirtyy nopeammin kuin yksi neljän gigatavun postilaatikko, jossa on 100 000 pienempää kohdetta.

Siirtopalvelin

Monet siirtoratkaisut suorittavat siirron erityisen siirtopalvelimen tai -työaseman avulla.

Asiakkaat isännöivät usein yhdistelmäympäristöjen tai asiakaskoneiden yhden ratkaisun (paikallinen tai pilvi) ympäristöjen MRSProxy-palvelua virtuaalikoneella, joka ei ole kovin tehokas.

Siirtomoduuli

Lähdepalvelimesta tiedot hakevat siirtomoduuli muuntaa tiedot, jos se on tarpeen. Moduuli lähettää tiedot verkon välityksellä ja lisää ne Office 365 -postilaatikkoon.

MRSProxy-palvelulla on omat toimintonsa ja rajoituksensa.

Paikalliset verkkolaitteet

Koko verkon tehokkuus, aina tietolähteestä Exchange Online Client Access -palvelimiin, vaikuttaa siirtotehokkuuteen.

Paikallisen organisaation palomuurin määrityksen ja tekniset ominaisuudet vaikuttavat siirtotehokkuuteen.

Office 365 -palvelu

Office 365 sisältää tuen ja toimintoja siirtokuormitusten käsittelyyn.

Käyttäjien rajoituskäytännöllä on oletusasetukset ja -rajoitukset, jotka vaikuttavat tiedonsiirron enimmäisnopeuteen.

Verkon suorituskykytekijät

Tässä osiossa kuvataan yleisiä käytäntöjä, joiden avulla voit parantaa verkon tehokkuutta siirron aikana. Annetut ohjeet ovat yleisluontoisia, koska suurin vaikutus verkon tehokkuuteen siirron aikana riippuu muiden valmistajien laitteista ja Internet-palveluntarjoajista.

Exchange Analyzerin avulla saat paremman kuvan verkkosi yhteyksistä Office 365:een. Jos haluat suorittaa Exchange Analyzerin testit tuki- ja palautusavustajassa, valitse Advanced Diagnostics (kehittynyt vianmääritys) > Exchange Online > Check Exchange Online network connectivity (tarkista Exchange Online -verkkoyhteydet) > Yes (kyllä). Saat lisätietoja tuki- ja palautusavustajasta ohjeartikkelista Korjaa Office 365:n tuki- ja palautusavustajaan liittyviä Outlook- ja Office 365 -ongelmia.

Tekijä

Kuvaus

Parhaat käytännöt

Verkon kapasiteetti

Postilaatikkojen Office 365:een siirtämiseen kuluva aika määräytyy verkkosi enimmäiskapasiteetin ja käytettävissä olevan kapasiteetin perusteella.

 • Tarkista verkkosi käytettävissä oleva kapasiteetti ja tietojen lähettämisen enimmäiskapasiteetti.

 • Tarkista sinulle varattu kaistanleveys palveluntarjoajaltasi. Kysy myös mahdollisista rajoituksista, esimerkiksi siitä, onko tietyn ajan kuluessa lähetettävien tietojen määrää mahdollisesti rajoitettu.

 • Arvioi verkon todellinen kapasiteetti työkalujen avulla. Muista testata tiedonkulku paikallisesta tietolähteestä Microsoftin palvelinkeskuksen yhdyskäytäväpalvelimiin.

 • Tarkista, mitkä muut verkkosi kuormitukset (esimerkiksi varmuuskopioapuohjelmat tai ylläpitotoimet) voivat vaikuttaa verkon kapasiteettiin.

Verkon toimintavarmuus

Nopea verkko ei aina takaa nopea siirtämistä. Jos verkko ei ole toimintavarma, tiedonsiirto voi kestää kauemmin virheiden korjaamisen vuoksi. Virheiden korjaaminen voi vaikuttaa siirron tehokkuuteen merkittävästi, mutta tämä riippuu siirtotyypistä.

Verkkolaitteiden ja ohjaimien ongelmat voivat usein haitata verkon toimintavarmuutta. Kysy verkkolaitteidesi valmistajilta lisätietoja laitteista ja ota käyttöön laitevalmistajan suosittelemat ohjaimet ja ohjelmistopäivitykset.

Verkon viipeet

Verkon palomuuriin määritetyt tietomurtojen ehkäisytoiminnot aiheuttavat usein merkittäviä verkkoviipeitä, jotka vaikuttavat siirron tehokkuuteen.

Tietojen siirtonopeus Office 365:n postilaatikoihin riippuu Internet-yhteydestäsi. Internet-yhteyden viipeet vaikuttavat yleiseen siirtonopeuteen.

Lisäksi saman yrityksen käyttäjillä voi olla pilvipostilaatikoita, joita ylläpidetään fyysisesti eri paikoissa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa. Siirron tehokkuus voi vaihdella asiakkaiden Internet-palveluntarjoajista riippuen.

 • Arvioi verkon viipeet tiedonsiirrossa kaikkiin Microsoftin palvelinkeskuksiin. Näin takaat johdonmukaiset tulokset. (Tällä tavoin takaat myös johdonmukaisen palvelun loppukäyttäjille.) Ratkaise Internet-yhteyteen liittyvät ongelmat yhdessä Internet-palveluntarjoajasi kanssa.

 • Lisää Microsoftin palvelinkeskusten palvelimien IP-osoitteet sallittujen luetteloon tai kierrä kaikki siirtoon liittyvä liikenne palomuurisi ohi. Saat lisätietoja Office 365:n IP-osoitealueista ohjeartikkelista Office 365:n URL-osoitteet ja IP-osoitealueet.

Jos haluat tarkemman analyysin siirroista ympäristössäsi, tutustu Move Analysis -blogijulkaisuumme. Sieltä saat komentosarjan, jonka avulla voit analysoida siirtopyyntöjä.

Office 365 -rajoittaminen

Office 365 takaa palveluiden käytettävyyden ja suojauksen useiden erilaisten rajoitusmekanismien avulla. Seuraavat kolme rajoitustapaa voivat vaikuttaa siirtotehokkuuteen:

 • käyttäjien rajoittaminen

 • siirtopalvelun rajoittaminen

 • resurssien tilapohjainen rajoittaminen.

Huomautus: Office 365:n kolme rajoitustapaa eivät vaikuta kaikkiin siirtotapoihin.

Office 365:n käyttäjien rajoittaminen

Käyttäjien rajoittaminen vaikuttaa useimpiin muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökaluihin ja tietojen siirtämiseen asiakkaista lataamalla. Nämä siirtotavat siirtävät postilaatikoiden tiedot Office 365 -postilaatikoihin asiakaskäyttöprotokollien avulla (esimerkiksi etäproseduurikutsut HTTP-protokollan välityksellä). Näillä työkaluilla siirretään tietoja IBM Lotus Dominon ja Novell GroupWisen kaltaisista ympäristöistä.

Käyttäjien rajoittaminen on tiukin Office 365:n rajoitustavoista. Koska käyttäjärajoitus rajoittaa yksittäisiä loppukäyttäjiä, mikä tahansa sovellustason käyttö ylittää helposti käytännön raja-arvon, jolloin rajoitus otetaan käyttöön. Tämä tietysti hidastaa tietojen siirtämistä.

Office 365:n siirtopalvelun rajoittaminen

Siirtopalvelun rajoittaminen vaikuttaa kaikkiin Office 365:n siirtotyökaluihin. Siirtopalvelun rajoittaminen hallitsee siirtämisen samanaikaisuutta ja palveluiden resurssien jakamista Office 365:n siirtoratkaisuissa.

Siirtopalvelun rajoittaminen vaikuttaa seuraavin siirtotapoihin:

 • IMAP-siirto

 • Exchange-valmistelusiirto

 • vaiheistettu Exchange-siirto

 • yhdistelmäsiirrot (MRSProxy-palveluun perustuvat siirrot yhdistelmäympäristöissä).

Siirtopalvelun rajoitus on käytössä esimerkiksi silloin, kun yhtä aikaa siirrettävien postilaatikoiden määrää rajoitetaan yksinkertaisten Exchange- ja IMAP-siirtojen yhteydessä. Oletusmäärä on 10. Tämä tarkoittaa sitä, että kerralla siirretään enintään 10 postilaatikkoa mistä tahansa siirtoerästä. Voit suurentaa siirtoerässä samanaikaisesti siirrettävien postilaatikoiden enimmäismäärä Exchange-ohjauspaneelissa tai Windows PowerShellissä. Jos haluat lisätietoja tämän asetuksen optimoinnista, lue ohjeartikkeli Office 365:n siirtoerien hallinta.

Office 365:n resurssien tilapohjainen rajoittaminen

Kaikkia siirtotapoja voidaan rajoittaa saatavuuden perusteella. Office 365:n palveluiden rajoittaminen ei kuitenkaan vaikuta Office 365 -siirtoihin yhtä paljon kuin aiemmin kuvatut muut rajoitustavat.

Resurssien tilapohjainen rajoittaminen on löysin rajoitustapa. Sitä käytetään, kun palveluiden käytettävyydessä on ongelma, joka vaikuttaa loppukäyttäjiin ja palvelun tärkeisiin toimintoihin.

Ennen kuin palveluiden käytettävyys heikkenee niin paljon, että loppukäyttäjillä ilmenee ongelmia, yhdistelmäsiirrot keskeytetään, kunnes suorituskyky on palautettu ja palveluiden käytettävyys palautuu tasolle, joka ylittää rajoitusrajan.

Alla on esimerkkejä Exchangen siirtotilastoraportista. Niissä näkyy lokimerkintöjä siitä, milloin palvelun rajoituskynnys ylittyi.

 • 1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Copy progress: 723/1456 messages, 225.8 MB (236,732,045 bytes)/416.5 MB (436,712,733 bytes).

  1/25/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] Move for mailbox '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' is stalled because DataMoveReplicationConstraint is not satisfied for the database 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Failure Reason: Database edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b doesn’t satisfy constraint SecondDatacenter. There are no available healthy database copies. Will wait until 1/25/2012 1:27:53 AM.

  1/25/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] Request is no longer stalled and will continue.

  6/30/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Työstä luovutaan palvelimen heikon tilan tai budjettirajoitusten vuoksi; pyyntöjen rajoitustila StalledDueToTarget_DiskLatency.

Ratkaisu ja käytännöt   

Jos kohtaat tämänkaltaisen tilanteen, odota, että Office 365 -resurssit ovat käytettävissä.

Yhtenäisten käyttöympäristöjen siirtämisen parhaat käytännöt ja sen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Tässä osiossa kerrotaan tekijöistä, jotka vaikuttavat IMAP-siirtoihin, valmistelusiirtoihin ja vaiheistettuihin siirtoihin. Lisäksi osiossa annetaan parhaita käytäntöjä siirtotehokkuuden parantamiseen.

Tekijä 1: tietolähde

Seuraavassa taulukossa kuvataan nykyisen sähköpostiorganisaatiosi lähdepalvelimien vaikutus siirtoon ja annetaan parhaita käytäntöjä vaikutusten ehkäisemiseen.

Tarkistusluettelo

Kuvaus

Parhaat käytännöt

Järjestelmän suorituskyky

Tietojen hakeminen järjestelmästä siirrettäväksi on vaativa tehtävä. Lähdejärjestelmällä täytyy olla tarpeeksi resursseja (esimerkiksi suoritinaikaa ja muistia) siirron tehokkuuden takaamiseksi. Lähdejärjestelmä on usein siirron aikana lähellä enimmäiskapasiteettiaan loppukäyttäjien normaalikuormituksen suhteen. Jos järjestelmän resurssit eivät riitä, siirron aiheuttama lisäkuormitus saattaa vaikuttaa loppukäyttäjiin.

Seuraa järjestelmän suorituskykyä siirron pilottiprojektin aikana. Jos järjestelmä on kovin kuormitettu, emme suosittele tälle järjestelmälle aggressiivista siirtoaikataulua, sillä siirto saattaa sujua hitaasti ja palveluiden käytettävyys saattaa kärsiä. Jos se on mahdollista, paranna lähdejärjestelmän suorituskykyä lisäämällä laitteistoresursseja ja pienennä järjestelmän kuormitusta siirtämällä muihin palvelimiin sellaisia tehtäviä ja käyttäjiä, jotka eivät liity siirtoon.

Saat lisätietoja seuraavista ohjeartikkeleista:

Kun siirrät paikallista Exchange-organisaatiota, jossa on useita postilaatikkopalvelimia, suosittelemme, että luot siirtokäyttäjäluettelon, joka jaetaan tasaisesti eri postilaatikkopalvelimien kesken. Luetteloa voidaan hienosäätää yksittäisten palvelimien tehokkuuden perusteella siirtonopeuden maksimoimiseksi.

Jos esimerkiksi palvelimella A on 50 prosenttia enemmän resursseja käytettävissä kuin palvelimella B, on kohtuullista, että palvelimella A on myös 50 prosenttia enemmän käyttäjiä samassa siirtoerässä. Samanlaisia käytäntöjä voidaan soveltaa muissakin lähdejärjestelmissä. Suorita siirrot silloin, kun palveluiden käytettävyys on paras mahdollinen, esimerkiksi työajan ulkopuolella, viikonloppuisin tai loma-aikoina.

Taustatehtävät

Muut siirron aikana suoritettavat taustatehtävät vaikuttavat siirtonopeuteen. Koska siirto on parasta suorittaa työajan ulkopuolella, siirron aikana paikallisissa palvelimissa suoritetaan usein muitakin ylläpitotehtäviä, esimerkiksi varmuuskopiointeja.

Tarkista muut tehtävät, joita mahdollisesti suoritetaan siirron aikana. Suosittelemme, että suoritat siirron sellaisena ajankohtana, jolloin käytössä ei ole muita paljon resursseja vaativia tehtäviä.

Huomautus:    paikallista Exchangea käyttävillä asiakkailla yleisiä taustatehtäviä ovat varmuuskopiointiratkaisut ja Exchange-säilön hallintatehtävät.

Rajoituskäytäntö

Sähköpostijärjestelmät suojataan usein rajoituskäytännöllä, joka rajoittaa sitä, kuinka nopeasti ja kuinka paljon tietoja järjestelmästä voidaan siirtää ulos tietyn ajan kuluessa.

Tarkista, millainen rajoituskäytäntö omassa sähköpostijärjestelmässäsi on käytössä. Gmail esimerkiksi rajoittaa sitä, kuinka paljon tietoja järjestelmästä voidaan siirtää tietyn ajan kuluessa.

Exchangen tietyt versiot rajoittavat paikallisen palvelimen IMAP-käyttöä (jota käytetään IMAP-siirroissa) ja HTTP-protokollien etäproseduurikutsukäyttöä (käytössä Exchange-valmistelusiirroissa ja vaiheistetuissa Exchange-siirroissa).

Jos haluat tarkistaa Exchange 2013-organisaation rajoitusasetukset, suorita cmdlet-komento Get-ThrottlingPolicy. Saat lisätietoja Exchange-kuormitusten hallintaa käsittelevistä ohjeista.

Jos haluat lisätietoja IMAP-rajoittamisesta, lue ohjeartikkeli IMAP-postilaatikoiden siirtäminen Office 365:een.

Jos haluat lisätietoja HTTP-protokollan etäproseduurikutsukäytön rajoittamisesta, tutustu seuraaviin ohjeartikkeleihin:

Tekijä 2: siirtopalvelin

IMAP-siirto, valmistelusiirto ja vaiheistettu siirto ovat pilvipalvelun aloittamia siirtoprosesseja tietojen lähdejärjestelmästä hakemiseksi, joten niissä ei tarvita erillistä siirtopalvelinta. Internet-protokollaisännät (IMAP tai RPC (HTTP)) toimivat kuitenkin siirtopalvelimina postilaatikoiden ja niiden tietojen siirtämiselle Office 365:een. Siksi aiemmassa osiossa kuvatut nykyisen sähköpostiorganisaatiosi tietolähdepalvelimen siirtonopeuteen vaikuttavat tekijät ja parhaat käytännöt koskevat myös Internetin reunapalvelimia. Exchange 2007-, Exchange 2010- ja Exchange 2013 -organisaatioissa siirtopalvelimena toimii Client Access -palvelin.

Saat lisätietoja seuraavista ohjeartikkeleista:

Tekijä 3: siirtomoduuli

IMAP-siirto, valmistelusiirto ja vaiheistettu Exchange-siirto suoritetaan siirron koontinäytössä (Exchange-hallintakeskus). Tämä koskee Office 365-siirtopalvelun rajoittamista.

Ratkaisu ja käytännöt   

Asiakkaat voivat nyt määrittää siirron samanaikaisuuden (esimerkiksi samanaikaisesti siirrettävien postilaatikoiden määrän) Windows PowerShellin avulla. Oletusmäärä on 20 postilaatikkoa. Kun luot siirtoerän, voit kasvattaa tämän enimmäismäärän 100 postilaatikkoon seuraavalla Windows PowerShellin cmdlet-komennolla.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Saat lisätietoja ohjeartikkelista Office 365:n siirtoerien hallinta.

Huomautus: Jos tietolähteesi resurssit eivät riitä kaikkien yhteyksien käsittelyyn, suosittelemme suuren samanaikaisten postilaatikoiden määrän välttämistä. Määritä tässä tapauksessa samanaikaisuusarvo tarpeeksi pieneksi, esimerkiksi kymmeneen postilaatikkoon. Jos kasvatat samanaikaisuutta, seuraa samalla tietolähteen suorituskykyä. Näin vältät ongelmat loppukäyttäjien käytössä.

Tekijä 4: verkko

Vahvistustestit   

Voit kokeilla siirtotavasta riippuen seuraavia vahvistustestejä:

 • IMAP-siirrot      Lisää lähdepostilaatikkoon mallitietoja. Muodosta sitten lähdepostilaatikkoon yhteys Internetistä (oman paikallisen verkon ulkopuolelta) jollain tavallisella IMAP-sähköpostiohjelmalla (esimerkiksi Microsoft Outlook). Tämän jälkeen voit arvioida verkon tehokkuuden testaamalla, kuinka kauan lähdepostilaatikon kaikkien tietojen lataaminen kestää. Siirtonopeuden pitäisi olla suunnilleen sama kuin asiakkailla Office 365:n IMAP-siirtotyökalussa, kunhan muita rajoitteita ei ole.

 • Valmistellut ja vaiheistetut Exchange-siirrot      Lisää lähdepostilaatikkoon mallitietoja. Muodosta sitten lähdepostilaatikkoon RPC (HTTP) -yhteys Internetistä (oman paikallisen verkon ulkopuolelta) Outlookilla. Muista käyttää yhteyden muodostamisessa välimuistitilaa. Arvio verkon tehokkuus testaamalla, kuinka kauan lähdepostilaatikon kaikkien tietojen lataaminen kestää. Siirtonopeuden pitäisi olla suunnilleen sama kuin asiakkailla Office 365:n Exchange-siirtotyökalussa, kunhan muita rajoitteita ei ole.

Huomautus: Varsinaisessa IMAP-siirrossa ja valmistellussa sekä vaiheistetussa Exchange-siirrossa ilmenee jonkin verran muutakin kuormitusta. Todellisen siirtonopeuden pitäisi kuitenkin olla samankaltainen kuin näissä vahvistustesteissä.

Tekijä 5: Office 365 -palvelu

Office 365:n resurssien tilapohjainen rajoittaminen vaikuttaa siirtoihin, jotka tehdään Office 365:n omilla helppokäyttöisillä siirtotyökaluilla. Saat lisätietoja Office 365:n resurssien tilapohjaisen rajoittamisen osiosta.

Siirtopyynnöt Office 365 -palvelussa

Jos haluat yleisiä tietoja siirtopyyntöjen tilatietojen hakemisesta, tutustu siirtopyyntöjen ominaisuuksien tarkistamisohjeisiin.

Office 365 -palvelussa siirtojono ja siirroille varatut resurssit jaetaan vuokraajien kesken, toisin kuin paikallisessa Exchange 2010:ssä. Tämä jakaminen vaikuttaa siihen, miten siirtopyynnöt käsitellään prosessin eri vaiheissa.

Office 365:ss on kahdenlaisia siirtopyyntöjä:

 • Käyttöönoton siirtopyynnöt   : Uusien asiakkaiden siirrot katsotaan käyttöönoton siirtopyynnöiksi. Niillä on normaali prioriteetti.

 • Palvelinkeskuksen sisäiset siirtopyynnöt   : Nämä ovat palvelinkeskuksen henkilökunnan aloittamia postilaatikoiden siirtopyyntöjä. Niillä on pienempi prioriteetti, koska niiden lykkääntyminen ei vaikuta loppukäyttäjien käyttöön.

Jonossa tai käynnissä olevien siirtopyyntöjen mahdolliset vaikutukset ja viipeet

 • Jonossa olevat siirtopyynnöt   : Jonossa olevat siirtopyynnöt odottavat, että Exchangen postilaatikoiden replikointipalvelu aloittaa niiden käsittelyn. Exchange 2003 -siirtopyynnöissä käyttäjät voivat yhä käyttää postilaatikoitaan tässä vaiheessa.

  Kaksi tekijää vaikuttaa siihen, mitkä pyynnöt postilaatikoiden replikointipalvelu valitsee käsiteltäväksi:

  • Prioriteetti   : Jonossa olevilla pyynnöillä on suurempi prioriteetti, joten ne valitaan käsiteltäväksi ennen pienemmän prioriteetin siirtopyyntöjä. Tämä takaa sen, että asiakkaiden siirtopyynnöt käsitellään aina ennen palvelinkeskuksen sisäisiä siirtopyyntöjä.

  • Paikka jonossa   : Jos siirtopyynnöillä on sama prioriteetti, pyynnöt valitaan postilaatikoiden replikointipalvelun käsittelyyn jonoon saapumisjärjestyksessä. Koska useiden asiakkaiden postilaatikoiden siirto voi olla käynnissä samanaikaisesti, on luonnollista, että jonon pyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä.

   Usein tätä aikaa, jonka postilaatikoiden siirtopyynnöt odottavat jonossa ennen käsittelyä, ei oteta huomioon siirron suunnittelussa. Tämä johtaa siihen, että asiakkaille ei varata tarpeeksi aikaa kaikkien suunniteltujen siirtojen suorittamiseen.

 • Käynnissä olevat siirtopyynnöt    Jos kyseessä on verkkopostilaatikon siirto, käyttäjä voi edelleen käyttää postilaatikkoaan pyynnön ollessa tässä tilassa. Offline-postilaatikoiden siirtopyynnöissä postilaatikot eivät ole käytettävissä tässä tilassa.

  Kun postilaatikon siirto on käynnissä, prioriteetilla ei ole enää väliä. Uutta siirtopyyntöä ei käsitellä ennen käynnissä olevan siirtopyynnön valmistumista, vaikka uudella siirtopyynnöllä olisi suurempi prioriteetti.

Parhaat käytännöt

Suunnittelu   : kuten aiemmin mainittiin, koska Exchange 2003 -käyttäjät eivät voi jatkaa käyttöä yhdistelmäsiirron aikana, Exchange 2003 -asiakkaat ovat yleensä huolestuneempia siitä, milloin siirto suoritetaan ja miten kauan se kestää.

Kun suunnittelet sitä, kuinka monta postilaatikkoa tietyn ajan kuluessa siirretään, huomioi seuraavat seikat:

 • Huomioi aika, jonka siirtopyyntö on jonossa. Voit laskea sen seuraavasti:

  (siirrettävien postilaatikoiden kokonaismäärä) = ((kokonaisaika) – (keskimääräinen jonotusaika)) * (siirtonopeus).

  Siirtonopeus tarkoittaa tässä yhtälössä tunnissa siirrettävien postilaatikoiden määrää.

  Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kuusi tuntia aikaa siirtää postilaatikot. Jos keskimääräinen siirtoaika on yksi tunti ja siirtonopeus on 100 postilaatikkoa tunnissa, voit siirtää kuudessa tunnissa 500 postilaatikkoa: 500 = (6–1) * 100.

 • Aloita siirto alun perin suunniteltua aiemmin ottaaksesi huomioon jonotusajan. Kun postilaatikot ovat jonossa, Exchange 2003 -käyttäjät voivat yhä käyttää niitä.

Määritä jonotusaika   : Jonotusaika muuttuu jatkuvasti, koska Microsoft ei ole vastuussa asiakkaiden siirtoaikatauluista.

Voit yrittää kartoittaa mahdollista odotusaikaa aloittamalla testisiirron useita tunteja ennen varsinaisen siirron aloittamista. Tällä tavoin näet, kuinka kauan yksittäinen pyyntö on jonossa, joten voit arvioida varsinaisen siirron aloitusajan ja tietyssä ajassa siirrettävien postilaatikoiden määrän.

Oletetaan esimerkiksi, että testisiirto suoritettiin neljä tuntia ennen suunniteltua varsinaista siirtoa. Asiakas huomasi testisiirron perusteella, että jonotusaika oli noin tunti. Tämän perusteella asiakas osaa aloittaa varsinaisen siirron tuntia suunniteltua aiemmin, jotta kaikki siirrot ehditään suorittaa varatussa ajassa jonotuksesta huolimatta.

Muiden ohjelmistovalmistajien työkalut Office 365 -siirtoihin

Muiden ohjelmistovalmistajien työkaluja käytetään yleensä siirroissa, joissa Exchange ei ole mukana: niitä käytetään esimerkiksi postilaatikoiden siirtämiseen Gmailista, IBM Lotus Dominosta ja Novell GroupWisesta. Tässä osiossa keskitytään muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökalujen käyttämiin protokolliin, ei niinkään varsinaisiin tuotteisiin ja siirtotyökaluihin. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat Office 365 -siirtoihin muiden ohjelmistovalmistajien työkaluilla.

Tekijä 1: tietolähde

Tarkistusluettelo

Kuvaus

Parhaat käytännöt

Järjestelmän suorituskyky

Tietojen hakeminen järjestelmästä siirrettäväksi on vaativa tehtävä. Lähdejärjestelmällä on oltava tarpeeksi resursseja (esimerkiksi suoritinaikaa ja muistia) siirron tehokkuuden takaamiseksi. Lähdejärjestelmä on usein siirron aikana lähellä enimmäiskapasiteettiaan loppukäyttäjien normaalikuormituksen suhteen. Jos järjestelmän resurssit eivät riitä, siirron aiheuttama lisäkuormitus saattaa vaikuttaa loppukäyttäjiin.

Seuraa järjestelmän suorituskykyä siirron pilottiprojektin aikana. Jos järjestelmä on kovin kuormitettu, emme suosittele tälle järjestelmälle aggressiivista siirtoaikataulua, sillä siirto saattaa sujua hitaasti ja palveluiden käytettävyys saattaa kärsiä. Jos se on mahdollista, paranna lähdejärjestelmän tehokkuutta lisäämällä laitteistoresursseja ja pienentämällä järjestelmän kuormitusta. Voit pienentää järjestelmän kuormitusta siirtämällä muihin palvelimiin tehtäviä ja käyttäjiä, jotka eivät kuulu siirtoon.

Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Kun siirrät paikallista Exchange-organisaatiota, jossa on useita postilaatikkopalvelimia, suosittelemme, että luot siirtokäyttäjäluettelon, joka jaetaan tasaisesti eri postilaatikkopalvelimien kesken. Luetteloa voidaan hienosäätää yksittäisten palvelimien tehokkuuden perusteella siirtonopeuden maksimoimiseksi.

Jos esimerkiksi palvelimella A on 50 prosenttia enemmän resursseja käytettävissä kuin palvelimella B, on kohtuullista, että palvelimella A on 50 prosenttia enemmän käyttäjiä samassa siirtoerässä. Samanlaisia käytäntöjä voidaan soveltaa muissakin lähdejärjestelmissä.

Suorita siirto silloin, kun järjestelmän käytettävyys on paras mahdollinen, esimerkiksi työajan ulkopuolella, viikonloppuisin tai loma-aikoina.

Taustatehtävät

Muut siirron aikana yleensä suoritettavat taustatehtävät vaikuttavat siirtonopeuteen. Koska siirto on parasta suorittaa työajan ulkopuolella, siirron aikana paikallisissa palvelimissa suoritetaan usein muitakin ylläpitotehtäviä, esimerkiksi varmuuskopiointeja.

Tarkista muut järjestelmätehtävät, joita mahdollisesti suoritetaan siirron aikana. Suosittelemme, että varaat tietojen siirtämiselle oman ajankohdan, jolloin järjestelmässä ei suoriteta muita paljon resursseja vaativia tehtäviä.

Paikallisilla Exchange-asiakkailla yleisiä tehtäviä ovat esimerkiksi varmuuskopioratkaisut. Saat lisätietoja Exchange-säilön ylläpitoa käsittelevistä ohjeista.

Rajoituskäytäntö

Sähköpostijärjestelmät suojataan usein rajoituskäytännöllä, joka rajoittaa sitä, kuinka nopeasti ja kuinka paljon tietoja järjestelmästä voidaan siirtää ulos tietyn ajan kuluessa ja tietyllä siirtotavalla.

Tarkista, millainen rajoituskäytäntö omassa sähköpostijärjestelmässäsi on käytössä. Gmail esimerkiksi rajoittaa sitä, kuinka paljon tietoja järjestelmästä voidaan siirtää tietyn ajan kuluessa.

Exchangen tietyt versiot rajoittavat paikallisen palvelimen IMAP-käyttöä (jota käytetään IMAP-siirroissa) ja HTTP-protokollien etäproseduurikutsukäyttöä (käytössä Exchange-valmistelusiirroissa ja vaiheistetuissa Exchange-siirroissa).

Saat lisätietoja IMAP-rajoittamisesta IMAP-siirtojen optimointivinkeistä.

Jos haluat lisätietoja HTTP-protokollan etäproseduurikutsukäytön rajoittamisesta, tutustu seuraaviin ohjeartikkeleihin:

Jos haluat lisätietoja Exchange-verkkopalveluiden rajoittamisen määrittämisestä, tutustu ohjeartikkeliin Exchange 2010: asiakasrajoituskäytännöt ja niiden merkitys.

Tekijä 2: siirtopalvelin

Useimmat Office 365 -siirtojen muiden ohjelmistovalmistajien työkalut ovat asiakaslähtöisiä ja ne lähettävät tiedot Office 365:een. Yleensä nämä työkalut vaativat siirtopalvelimen. Näiden siirtopalvelimien toimintaan vaikuttavat monet tässä artikkelissa luetellut tekijät, esimerkiksi järjestelmän suorituskyky, taustatehtävät ja rajoituskäytännöt.

Huomautus: Jotkin muiden ohjelmistovalmistajien ratkaisut ovat Internetissä tarjottavia pilvipalveluita, jotka eivät edellytä paikallista siirtopalvelinta.

Ratkaisu ja käytännöt   

Voit parantaa siirtopalvelimen tehokkuutta samoilla periaatteilla, jotka kuvattiin 1. tekijän eli tietolähteen osiossa.

Tekijä 3: siirtomoduuli

Muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökalut käyttävät usein Exchange-verkkopalveluita ja RPC (HTTP) -yhteyksiä.

Exchange-verkkopalvelut   

Exchange-verkkopalvelut on suositeltu protokolla Office 365:een siirtymiseen, sillä ne tukevat suuria tietoeriä ja niillä on parempaa palvelukohtaista rajoittamista. Kun Office 365:tä käytetään tekeytymistilassa, Exchange-verkkopalveluilla suoritettavat siirrot eivät kuluta käyttäjälle budjetoituja Exchange-verkkopalvelinresursseja, vaan ne kuluttavat kopion budjetoiduista resursseista:

 • Kaikki Exchange-verkkopalveluiden tekeytymiskutsut, jotka tehdään samalla järjestelmänvalvojatilillä, lasketaan erillään budjetista, joka on määritetty tälle järjestelmänvalvojatilille.

 • Jokaisessa tekeytymisistunnossa luodaan varjokopio käyttäjän varsinaisesta budjetista. Kaikki tämän tietyn istunnon siirrot kuluttavat tätä varjokopiota.

 • Rajoittaminen tekeydyttäessä eristetään kuhunkin käyttäjäsiirtoistuntoon.

Parhaat käytännöt   

 • EWA-tekeytymistä käyttävien muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökalujen siirtotehokkuus kilpailee Exchange-verkkopalveluihin perustuvien siirtojen kanssa ja muiden vuokraajien palveluresurssien käytön kanssa. Tästä syystä siirron tehokkuus vaihtelee.

 • Asiakkaiden tulisi – aina sen ollessa mahdollista – käyttää Exchange-verkkopalveluiden tekeytymistä hyödyntäviä muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökaluja, koska siirtäminen tällä tavalla on tehokkaampaa ja nopeampaa kuin asiakasprotokollilla, esimerkiksi RPC (HTTP) -yhteydellä.

RPC (HTTP) -protokolla   

Monet perinteiset siirtoratkaisut käyttävät RPC (HTTP) -protokollaa. Tämä tapa perustuu täysin asiakaskäyttömalliin (kuten Outlookissa). Skaalattavuus ja tehokkuus ovat rajoitettuja, koska Office 365 -palvelu rajoittaa käyttöä sillä oletuksella, että käyttö on käyttäjäkohtaista, ei sovelluskohtaista.

Parhaat käytännöt   

 • RPC (HTTP) -protokollaa käyttävien siirtotyökalujen tehokkuutta voi yleensä parantaa lisäämällä siirtopalvelimia ja hyödyntämällä useita Office 365:n järjestelmävalvojatilejä. Tällä tavalla tietoja voidaan lisätä paljon rinnakkain, jolloin siirtonopeus on suurempi, sillä Office 365:n käyttäjärajoittaminen koskee jokaista järjestelmänvalvojakäyttäjää. Tietojemme mukaan monien yritysasiakkaiden on täytynyt ottaa käyttöön jopa yli 40 siirtopalvelinta, jotta ne ovat päässeet 20–30 gigatavun tuntisiirtovauhtiin.

 • Siirtotyökalun kehitysvaiheessa on erittäin tärkeää huomioida sen, kuinka monta RPC-toimintoa viestin siirtämiseen tarvitaan. Olemme keränneet asian havainnollistamiseksi Office 365 -palveluiden kirjaamat lokit kahdesta sellaisesta muun ohjelmistovalmistajan siirtoratkaisusta (jotka ovat siis näiden valmistajien itse kehittämiä), joilla asiakkaat siirtävät postilaatikoita Office 365:een. Vertasimme kahta ulkopuolisten ohjelmistovalmistajien kehittämää siirtoratkaisua. Vertasimme kahden postilaatikon siirtämistä kummallakin siirtoratkaisulla. Lisäksi vertasimme niitä .pst-tiedoston lataamiseen Outlookissa. Tulokset on annettu alla.

  Tapa

  Postilaatikon koko

  Kohteiden määrä

  Siirtoaika

  RPC-tapahtumia yhteensä

  Asiakasviive keskimäärin (ms)

  AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  Ratkaisu A (postilaatikko 1)

  376,9 Mt

  4 115

  4.24.33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Ratkaisu A (postilaatikko 2)

  249,3 Mt

  12 779

  10.50.50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Ratkaisu B (postilaatikko 1)

  618,1 Mt

  4 322

  1.54.58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Ratkaisu B (postilaatikko 2)

  56,7 Mt

  2 748

  0.47.08

  5 806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 Mt

  3 297

  0.29.47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Ota huomioon, että asiakkaan ja palvelun prosessiajat ovat samankaltaisia, mutta ratkaisu A vaatii paljon enemmän RPC-toimintoja tietojen siirtämiseksi. Koska jokainen toiminto vaikuttaa asiakasviiveaikaan ja palvelinprosessiaikaan, ratkaisulta A kuluu paljon enemmän aikaa saman tietomäärän siirtämiseen kuin ratkaisulta B ja Outlookilta.

Tekijä 4: verkko

Parhaat käytännöt   

RPC (HTTP) -protokollaa käyttävien muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökalujen siirtotehokkuuden mittaamiseen on hyvä keino.

 1. Muodosta siirtopalvelimesta RPC (HTTP) -yhteys Office 365 -postilaatikkoon Outlookilla. Älä käytä yhteyden muodostamisessa välimuistitilaa.

 2. Tuo Office 365 -postilaatikkoon mallitietoja sisältävä suuri .pst-tiedosto.

 3. Kirjaa muistiin, kuinka kauan .pst-tiedoston lataaminen kestää. Siirtonopeuden pitäisi olla samankaltainen kuin RPC (HTTP) -yhteyttä käyttävillä muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökaluilla, kun muita rajoitteita ei ole. Todellisessa siirrossa ilmenee jonkin verran kuormitusta, joten siirtonopeus saattaa olla hieman erilainen

Tekijä 5: Office 365 -palvelu

Office 365:n resurssien tilapohjainen rajoittaminen vaikuttaa siirtoihin, jotka tehdään muiden ohjelmistovalmistajien siirtotyökaluilla. Saat lisätietoja Office 365:n resurssien tilapohjaisen rajoittamisen osiosta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×