Objektin lisääminen Excel-laskentataulukkoon

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Objektien linkittämisen ja upottamisen (OLE) avulla voit sisällyttää sisältöä muista ohjelmista, kuten Wordista tai Excelistä.

Monet ohjelmat tukevat objektien linkittämistä ja upottamista, ja sen avulla voidaan tuoda yhdessä ohjelmassa luodut tiedot käytettäviksi toisessa ohjelmassa. Voit esimerkiksi lisätä Office Word -asiakirjan Office Excel -työkirjaan. Voit nähdä lisättävissä olevat sisältötyypit valitsemalla Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objektin. Objektin tyyppi -ruudussa näkyvät vain ne ohjelmat, jotka on asennettu tietokoneeseen ja tukevat OLE-objekteja.

Jos kopioit tietoja Excelin ja jonkin toisen objektien linkitystä ja upotusta tukevan ohjelman välillä, voit kopioida tiedot joko linkitetty objekti- tai liitetty objekti -muodossa. Tärkein ero linkittämisen ja upottamisen välillä on siinä, minne tiedot tallentuvat ja miten objekti päivittyy kohdetiedostoon sijoittamisen jälkeen. Upotetut objektit tallennetaan siihen työkirjaan, johon ne lisätään, eikä niitä päivitetä. Linkitetyt objektit pysyvät erillisinä tiedostoina, ja ne voidaan päivittää.

Linkitetyt ja upotetut objektit asiakirjassa

Linkitetyt ja upotetut objektit Office for Windows -asiakirjassa

1. Upotetusta objektista ei ole yhteyttä lähdetiedostoon.

2. Linkitetty objekti on linkitetty lähdetiedostoon.

3. Lähdetiedosto päivittää linkitetyn objektin.

Linkitettyjen objektien käyttötapa

Jos haluat, että kohdetiedostossa olevat tiedot päivitetään, kun lähdetiedostossa olevia tietoja muutetaan, käytä linkitettyjä objekteja.

Linkitettyä objektia käytettäessä alkuperäiset tiedot säilyvät lähdetiedostossa. Kohdetiedostossa näkyy esitys linkitetyistä tiedoista, mutta siihen tallennetaan vain alkuperäisten tietojen sijainti (ja koko, jos objekti on Excel-kaavio-objekti). Lähdetiedoston on oltava käytettävissä tietokoneessa tai verkossa, jotta linkki alkuperäisiin tietoihin voidaan säilyttää.

Linkitetyt tiedot voidaan päivittää automaattisesti, jos lähdetiedostossa olevia alkuperäisiä tietoja muutetaan. Jos esimerkiksi valitset kappaleen Word-asiakirjassa ja liität sitten kappaleen Excel-työkirjaan linkitettynä objektina, tiedot voidaan päivittää Excelissä, jos tietoja muutetaan Word-asiakirjassa.

Upotettujen objektien käyttötapa

Jos et halua päivittää kopioituja tietoja, kun niitä muutetaan lähdetiedostossa, käytä upotettua objektia. Lähteen versio upotetaan kokonaan työkirjaan. Jos kopioit tietoja upotettuna objektina, kohdetiedosto vaatii enemmän levytilaa kuin silloin, kun linkität tiedot.

Kun käyttäjä avaa tiedoston toisessa tietokoneessa, hän voi tarkastella upotettua objektia ilman alkuperäisten tietojen käyttöoikeutta. Koska upotetusta objektista ei ole linkkejä lähdetiedostoon, objektia ei päivitetä, jos alkuperäisiä tietoja muutetaan. Jos haluat muuttaa upotettua objektia, avaa objekti kaksoisnapsauttamalla sitä ja muokkaa sitä lähdeohjelmassa. Lähdeohjelman (tai toisen ohjelman, jossa objektia voi muokata) on oltava asennettuna tietokoneeseen.

OLE-objektin näyttötavan muuttaminen

Voit näyttää linkitetty objekti- tai liitetty objekti -kohteen työkirjassa juuri sellaisena kuin se näkyy lähdeohjelmassa tai kuvakkeena. Jos työkirjaa on tarkoitus katsella verkossa eikä sitä ole tarkoitus tulostaa, voit näyttää objektin kuvakkeena. Tämä minimoi objektin viemän näyttötilan määrän. Käyttäjät, jotka haluavat näyttää tiedot, voivat kaksoisnapsauttaa kuvaketta.

Objektin upottaminen laskentataulukkoon

 1. Napsauta laskentataulukon sitä solua, johon haluat lisätä objektin.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti Valintanauhan objektikuvake .
  Lisää objekti

 3. Valitse Objekti-valintaikkunassa Luo tiedostosta -välilehti.

 4. Valitse Selaa ja valitse lisättävä tiedosto.

 5. Jos haluat lisätä laskentataulukkoon kuvakkeen tiedoston sisällön näyttämisen sijaan, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu. Jos et valitse mitään valintaruutua, Excel näyttää tiedoston ensimmäisen sivun. Molemmissa tapauksissa koko tiedosto avautuu kaksoisnapsauttamalla. Valitse OK.

  Huomautus: Kun olet lisännyt kuvakkeen tai tiedoston, voit vetää ja pudottaa sen mihin tahansa laskentataulukon kohtaan. Voit myös muuttaa kuvakkeen tai tiedoston kokoa koonmuuttokahvojen avulla. Kahvat saat näkyviin napsauttamalla tiedostoa tai kuvaketta kerran.

Linkin lisääminen tiedostoon

Haluatko lisätä vain objektin linkin etkä upottaa koko objektia? Se onnistuu, jos työkirjasi ja lisättävä objekti on tallennettu SharePoint-sivustoon, jaettuun verkkoasemaan tai muuhun vastaavaan paikkaan ja jos tiedostojen sijainnit säilyvät ennallaan. Tämä on kätevä tapa, jos linkitettyyn objektiin tehdään muutoksia, sillä linkistä avautuu aina asiakirjan uusin versio.

Huomautus: Jos linkitetty tiedosto siirretään toiseen sijaintiin, linkki ei enää toimi.

 1. Napsauta laskentataulukon sitä solua, johon haluat lisätä objektin.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti Valintanauhan objektikuvake .
  Lisää objekti

 3. Valitse Luo tiedostosta -välilehti.

 4. Valitse Selaa ja valitse sitten linkitettävä tiedosto.

 5. Valitse Linkitä tiedostoon -valintaruutu ja valitse OK.

Uuden objektin luominen Excelissä

Voit luoda täysin uuden objektin toisesta ohjelmasta poistumatta työkirjasta. Jos esimerkiksi haluat lisätä tarkempia tietoja kaavioon tai taulukkoon, voit luoda upotetun asiakirjan kuten Word- tai PowerPoint-tiedoston Excelissä. Voit joko määrittää, että objekti näytetään suoraan laskentataulukossa tai lisätä kuvakkeen, josta tiedosto avautuu.

Tämä upotettu objekti on Word-asiakirja.
 1. Napsauta laskentataulukon sitä solua, johon haluat lisätä objektin.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti Valintanauhan objektikuvake .
  Lisää objekti

 3. Valitse Luo uusi -välilehden luettelosta sen objektin tyyppi, jonka haluat lisätä. Jos haluat lisätä laskentataulukkoon kuvakkeen objektin itsensä sijaan, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu.

 4. Valitse OK. Liitettävän tiedoston tyypin mukaan avautuu joko uusi ohjelmaikkuna tai muokkausikkuna Excelin sisällä.

 5. Luo uusi objekti, jonka haluat lisätä.

  Kun olet valmis ja jos Excel avasi uuden ohjelmaikkunan, jossa loit objektin, voit käsitellä sitä suoraan.

  Voit muokata upotettua Word-asiakirjaa suoraan Excelissä.

  Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset ikkunassa, voit tehdä muita tehtäviä tallentamatta upotettua objektia. Kun suljet työkirjan, uudet objektisi tallennetaan automaattisesti.

  Huomautus: Kun olet lisännyt objektin, voit vetää ja pudottaa sen mihin tahansa Excel-laskentataulukkosi kohtaan. Voit myös muuttaa objektin kokoa koonmuuttokahvojen avulla. Kahvat saat näkyviin napsauttamalla objektia kerran.

Objektin upottaminen laskentataulukkoon

 1. Napsauta laskentataulukon sitä solua, johon haluat lisätä objektin.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti.

  Objekti-vaihtoehto on Lisää-välilehdessä.
 3. Napsauta Luo tiedostosta -välilehteä.

  Luo tiedostosta -välilehti Objekti-valintaikkunassa.
 4. Valitse Selaa ja valitse lisättävä tiedosto.

 5. Jos haluat lisätä laskentataulukkoon kuvakkeen tiedoston sisällön näyttämisen sijaan, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu. Jos et valitse mitään valintaruutua, Excel näyttää tiedoston ensimmäisen sivun. Molemmissa tapauksissa koko tiedosto avautuu kaksoisnapsauttamalla. Valitse OK.

  Huomautus: Kun olet lisännyt kuvakkeen tai tiedoston, voit vetää ja pudottaa sen mihin tahansa laskentataulukon kohtaan. Voit myös muuttaa kuvakkeen tai tiedoston kokoa koonmuuttokahvojen avulla. Kahvat saat näkyviin napsauttamalla tiedostoa tai kuvaketta kerran.

Linkin lisääminen tiedostoon

Haluatko lisätä vain objektin linkin etkä upottaa koko objektia? Se onnistuu, jos työkirjasi ja lisättävä objekti on tallennettu SharePoint-sivustoon, jaettuun verkkoasemaan tai muuhun vastaavaan paikkaan ja jos tiedostojen sijainnit säilyvät ennallaan. Tämä on kätevä tapa, jos linkitettyyn objektiin tehdään muutoksia, sillä linkistä avautuu aina asiakirjan uusin versio.

Huomautus: Jos linkitetty tiedosto siirretään toiseen sijaintiin, linkki ei enää toimi.

 1. Napsauta laskentataulukon sitä solua, johon haluat lisätä objektin.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti.

  Objekti-vaihtoehto on Lisää-välilehdessä.
 3. Napsauta Luo tiedostosta -välilehteä.

 4. Valitse Selaa ja valitse sitten linkitettävä tiedosto.

 5. Valitse Linkitä tiedostoon -valintaruutu ja valitse OK.

  Valitse Luo tiedostosta -välilehdessä Linkitä tiedostoon.

Uuden objektin luominen Excelissä

Voit luoda täysin uuden objektin toisesta ohjelmasta poistumatta työkirjasta. Jos esimerkiksi haluat lisätä tarkempia tietoja kaavioon tai taulukkoon, voit luoda upotetun asiakirjan kuten Word- tai PowerPoint-tiedoston Excelissä. Voit joko määrittää, että objekti näytetään suoraan laskentataulukossa tai lisätä kuvakkeen, josta tiedosto avautuu.

Tämä upotettu objekti on Word-asiakirja.
 1. Napsauta laskentataulukon sitä solua, johon haluat lisätä objektin.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti.

  Objekti-vaihtoehto on Lisää-välilehdessä.
 3. Valitse Luo uusi -välilehden luettelosta sen objektin tyyppi, jonka haluat lisätä. Jos haluat lisätä laskentataulukkoon kuvakkeen objektin itsensä sijaan, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu.

  Luo uusi -välilehti Objekti-valintaikkunassa.
 4. Valitse OK. Liitettävän tiedoston tyypin mukaan avautuu joko uusi ohjelmaikkuna tai muokkausikkuna Excelin sisällä.

 5. Luo uusi objekti, jonka haluat lisätä.

  Kun olet valmis ja jos Excel avasi uuden ohjelmaikkunan, jossa loit objektin, voit käsitellä sitä suoraan.

  Voit muokata upotettua Word-asiakirjaa suoraan Excelissä.

  Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset ikkunassa, voit tehdä muita tehtäviä tallentamatta upotettua objektia. Kun suljet työkirjan, uudet objektisi tallennetaan automaattisesti.

  Huomautus: Kun olet lisännyt objektin, voit vetää ja pudottaa sen mihin tahansa Excel-laskentataulukkosi kohtaan. Voit myös muuttaa objektin kokoa koonmuuttokahvojen avulla. Kahvat saat näkyviin napsauttamalla objektia kerran.

Sisällön upottaminen tai linkittäminen toisesta ohjelmasta objektin linkittämisen ja upottamisen avulla

Voit linkittää tai upottaa koko sisällön tai sen osan toisesta ohjelmasta.

Linkin luominen toisen ohjelman sisältöön

 1. Napsauta laskentataulukossa sitä kohtaa, johon linkitetty objekti sijoitetaan.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Napsauta Luo tiedostosta -välilehteä.

 4. Kirjoita tiedoston nimi Tiedostonimi-ruutuun tai valitse Selaa ja valitse tiedosto luettelosta.

 5. Valitse Linkitä tiedostoon -valintaruutu.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat näyttää sisällön, poista Näytä kuvakkeena ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat näyttää kuvakkeen, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu. Jos haluat muuttaa oletuskuvakkeen tai -selitteen, voit myös valita Vaihda kuvake ja valita sitten Kuvake-luettelosta haluamasi kuvakkeen tai kirjoittaa selitteen Otsikko-ruutuun.

  Huomautus: Objekti-komennolla ei voi lisätä kuvia eikä tietyn tyyppisiä tiedostoja. Voit lisätä kuvan tai tiedoston valitsemalla Lisää-välilehden Kuvat-ryhmässä Kuva.

Sisällön upottaminen toisesta ohjelmasta

 1. Napsauta laskentataulukossa sitä kohtaa, johon liitetty objekti sijoitetaan.

 2. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Jos tiedostoa ei ole vielä luotu, valitse Luo uusi -välilehti. Valitse Objektityyppi-ruudusta luotavan objektin tyyppi.

  Jos tiedosto on jo luotu, valitse Luo tiedostosta -välilehti. Kirjoita tiedoston nimi Tiedostonimi-ruutuun tai valitse Selaa ja valitse tiedosto luettelosta.

 4. Tyhjennä Linkitä tiedostoon -valintaruutu.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat näyttää sisällön, poista Näytä kuvakkeena ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat näyttää kuvakkeen, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu. Jos haluat muuttaa oletuskuvakkeen tai ‑selitteen, valitse Vaihda kuvake ja valitse sitten Kuvake-luettelosta haluamasi kuvake tai kirjoita selite Otsikko-ruutuun.

Sisällön linkittäminen tai upottaminen toisesta ohjelmasta

 1. Valitse muussa kuin Excel-ohjelmassa tiedot, jotka haluat kopioida linkitettyinä tai liitetty objekti -kohteena.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Siirry laskentataulukkoon, johon haluat sijoittaa tiedot, ja napsauta sitten kohtaa, jossa haluat tietojen näkyvän.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse Liitä määräten.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat liittää tiedot linkitettynä objektina, valitse Liitä linkki.

  • Jos haluat liittää tiedot upotettuna objektina, valitse Liitä. Valitse Muodossa-ruudusta vaihtoehto, jonka nimessä on sana objekti. Jos esimerkiksi kopioit tiedot Word-asiakirjasta, valitse Objekti: Microsoft Word -asiakirja.

OLE-objektin näyttötavan muuttaminen

 1. Napsauta kuvaketta tai objektia hiiren kakkospainikkeella, osoita objektin tyyppiobjekti (esimerkiksi Asiakirjaobjekti) ja valitse sitten Muunna.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat näyttää sisällön, poista Näytä kuvakkeena ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat näyttää kuvakkeen, valitse Näytä kuvakkeena -valintaruutu. Voit myös muuttaa oletuskuvakkeen tai -selitteen. Voit tehdä sen valitsemalla Vaihda kuvake ja valitsemalla sitten Kuvake-luettelosta haluamasi kuvakkeen tai kirjoittamalla selitteen Otsikko-ruutuun.

Linkitettyjen objektien päivitysten hallinta

Voit määrittää muihin ohjelmiin osoittavat linkit päivitettäviksi seuraavilla tavoilla: automaattisesti, kun avaat kohdetiedosto; manuaalisesti, kun haluat nähdä aiemmat tiedot ennen niiden päivittämistä uusilla tiedoilla lähdetiedostosta; tai kun erityisesti pyydät päivitystä riippumatta siitä, onko automaattinen tai manuaalinen päivitys käytössä.

Toiseen ohjelmaan osoittavan linkin määrittäminen päivitettäväksi manuaalisesti

 1. Valitse Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Muokkaa linkkejä.

  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Muokkaa linkkejä -komento ei ole käytettävissä, jos tiedostossa ei ole linkkejä muihin tiedostoihin.

 2. Valitse Lähde-luettelosta päivitettävä linkitetty objekti. Päivitys-sarakkeessa oleva A-kirjain tarkoittaa, että linkki on automaattinen, ja Päivitys-sarakkeessa oleva M-kirjain tarkoittaa, että linkille on määritetty Manuaalinen päivitys.

  Vihje: Voit valita useita linkitettyjä objekteja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla haluamiasi linkitettyjä objekteja. Voit valita kaikki linkitetyt objektit painamalla CTRL+A.

 3. Jos haluat linkitetyn objektin päivittyvän vain, kun valitaan Päivitä arvot, valitse Manuaalinen.

Toiseen ohjelmaan osoittavan linkin määrittäminen päivitettäväksi automaattisesti

 1. Valitse Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Muokkaa linkkejä.

  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Muokkaa linkkejä -komento ei ole käytettävissä, jos tiedostossa ei ole linkkejä muihin tiedostoihin.

 2. Valitse Lähde-luettelosta päivitettävä linkitetty objekti. Päivitys-sarakkeessa oleva A-kirjain tarkoittaa, että linkki päivitetään automaattisesti, ja Päivitys-sarakkeessa oleva M-kirjain tarkoittaa, että linkki on päivitettävä manuaalisesti.

  Vihje: Voit valita useita linkitettyjä objekteja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla haluamiasi linkitettyjä objekteja. Voit valita kaikki linkitetyt objektit painamalla CTRL+A.

 3. Valitse OK.

Ongelma: Laskentataulukon automaattisia linkkejä ei voi päivittää

Automaattinen-asetuksen voi ohittaa Excelin asetuksella Päivitä linkit muihin tiedostoihin.

Jos haluat varmistaa, että automaattiset linkit OLE-objekteihin voidaan päivittää automaattisesti:

 1. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva , Excelin asetukset ja sitten Lisäasetukset-luokka.

 2. Varmista Laskettaessa tätä työkirjaa -kohdassa, että Päivitä linkit muihin tiedostoihin -valintaruutu on valittuna.

Toiseen ohjelmaan osoittavan linkin päivittäminen heti

 1. Valitse Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Muokkaa linkkejä.

  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Jos Muokkaa linkkejä -komento ei ole käytettävissä, tiedostossa ei ole linkitettyjä tietoja.

 2. Valitse Lähde-luettelosta päivitettävä linkitetty objekti.

  Vihje: Voit valita useita linkitettyjä objekteja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla haluamiasi linkitettyjä objekteja. Voit valita kaikki linkitetyt objektit painamalla CTRL+A.

 3. Valitse Päivitä arvot.

OLE-ohjelmasta linkitetyn sisällön muokkaaminen

Kun olet Excelissä, voit muuttaa toisesta ohjelmasta linkitettyä tai upotettua sisältöä.

Linkitetyn objektin muokkaaminen lähdeohjelmassa

 1. Valitse Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Muokkaa linkkejä.

  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Jos Muokkaa linkkejä -komento ei ole käytettävissä, tiedostossa ei ole linkitettyjä tietoja.

 2. Valitse Lähdetiedosto-luettelossa lähde linkitetty objekti -kohdetta varten ja valitse sitten Avaa lähde.

 3. Tee linkitettyyn objektiin haluamasi muutokset.

 4. Palaa kohdetiedostoon lopettamalla lähdeohjelma.

Upotetun objektin muokkaaminen lähdeohjelmassa

 1. Avaa liitetty objekti kaksoisnapsauttamalla sitä.

 2. Tee objektiin haluamasi muutokset.

 3. Jos muokkaat objektia sen sijaintipaikalla avoimessa ohjelmassa, palaa kohdetiedostoon napsauttamalla mitä tahansa kohtaa objektin ulkopuolella.

  Jos muokkaat upotettua objektia lähdeohjelmassa erillisessä ikkunassa, palaa kohdetiedostoon lopettamalla lähdeohjelma.

Huomautus: Jos kaksoisnapsautat tiettyjä upotettuja objekteja, kuten video- ja äänileikkeitä, objekti toistetaan ohjelman avaamisen sijaan. Jos haluat muokata jotakin näistä upotetuista objekteista, napsauta kuvaketta tai objektia hiiren kakkospainikkeella, osoita objektin tyyppiobjekti (esimerkiksi Medialeikeobjekti) ja valitse sitten Muokkaa.

Upotetun objektin muokkaaminen muussa kuin lähdeohjelmassa

 1. Valitse liitetty objekti, jota haluat muokata.

 2. Napsauta kuvaketta tai objektia hiiren kakkospainikkeella, osoita objektin tyyppiobjekti (esimerkiksi Asiakirjaobjekti) ja valitse sitten Muunna.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuntaa upotetun objektin sen tyypin mukaiseksi, jonka olet valinnut luettelosta, valitse Muunna.

  • Jos haluat avata upotetun objektin sen tyypin mukaisena, jonka olet valinnut luettelosta, muuttamatta upotetun objektin tyyppiä, valitse Aktivoi.

OLE-objektin valitseminen näppäimistön avulla

 1. Avaa Siirry-valintaikkuna painamalla CTRL+G.

 2. Valitse Erikoismuotoilu, valitse Objektit ja valitse sitten OK.

 3. Paina sarkainta, kunnes haluamasi objekti on valittuna.

 4. Paina VAIHTO+F10.

 5. Osoita Objekti tai Kaavio-objekti ja valitse sitten Muokkaa.

Ongelma: Kaksoisnapsautettaessa linkitettyä tai upotettua objektia näkyviin tulee virhesanoma siitä, että kohdetta ei voi muokata.

Tämä sanoma tulee näkyviin, kun lähdetiedostoa tai lähdeohjelmaa ei voi avata.

Tarkista, että lähdeohjelma on käytettävissä    Jos lähdeohjelmaa ei ole asennettu tietokoneeseen, muunna objekti jonkin asennettuna olevan ohjelman tukemaan tiedostomuotoon.

Varmista muistin riittävyys    Varmista, että muisti riittää lähdeohjelman suorittamiseen. Vapauta tarvittaessa muistia sulkemalla muita ohjelmia.

Sulje kaikki valintaikkunat    Jos lähdeohjelma on käynnissä, varmista, että sen valintaikkunoita ei ole avoimina. Siirry lähdeohjelmaan ja sulje avoimet valintaikkunat.

Sulje lähdetiedosto    Jos lähdetiedosto on linkitetty objekti, varmista, ettei kukaan toinen käyttäjä ole avannut sitä.

Varmista, että lähdetiedoston nimi ei ole muuttunut    Jos muokattava lähdetiedosto on linkitetty objekti, varmista, että sen nimi on sama kuin silloin, kun loit linkin, ja ettei sitä ole siirretty. Saat lähdetiedoston nimen näkyviin valitsemalla linkitetyn objektin ja valitsemalla sitten Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmässä Muokkaa linkkejä -komennon. Jos lähdetiedosto on nimetty uudelleen tai siirretty, valitse Muokkaa linkkejä -valintaikkunan Muuta lähde -painike, etsi tiedosto ja yhdistä linkki uudelleen.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×