NPV-funktio

Palauttaa Double-tyyppiä olevan arvon, joka määrittää jaksottaisiin kassavirtoihin (maksut ja saamiset) ja alennukseen perustuvan investoinnin nettonykyarvon.

Syntaksi

NPV( korko, arvot ())

NPV-funktion syntaksilla on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

korko

Pakollinen. Kaksinkertainen, joka määrittää alennuksen ajanjaksolta (desimaalina ilmaistuna).

arvot

Pakollinen. Double-tyyppiä oleva taulukko, joka määrittää kassavirta-arvot. Taulukon on sisällettävä vähintään yksi negatiivinen arvo (maksu) ja positiivinen arvo (saaminen).


Huomautuksia

Investoinnin nettonykyarvo on tulevien maksujen ja saamisten nykyinen arvo.

NPV-funktio tulkitsee maksusuoritusten ja saamisten järjestyksen käyttämällä taulukon arvojen järjestystä. Varmista, että syötät maksusuoritusten ja saamisten arvot oikeassa järjestyksessä.

NPV-investointi alkaa yhtä ajanjaksoa ennen ensimmäisen kassavirta-arvon päivämäärää ja päättyy taulukossa olevaan viimeiseen kassavirta-arvoon.

Nettonykyarvon laskutoimitus perustuu tuleviin kassavirtoihin. Jos ensimmäinen kassavirta tapahtuu ensimmäisen ajanjakson alussa, ensimmäinen arvo on lisättävä NPV-funktion palauttamaan arvoon, eikä sitä saa sisällyttää arvot( )-kassavirta-arvoihin.

NPV-funktio vastaa PV-funktiota (nykyarvo), paitsi että PV-funktio mahdollistaa sen, että kassavirrat voi alkaa joko ajanjakson lopussa tai alussa. Toisin kuin muuttujan NPV kassavirta-arvot PV-muuttujan kassavirta-arvot on määritettävä koko investoinnissa.

Esimerkki

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, kuinka tätä funktiota käytetään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. Jos haluat lisätietoja VBA:n käytöstä, valitse Sovelluskehittäjän opasHaku-kentän viereisestä luettelosta ja anna yksi tai useampi hakuehto hakukenttään.

Tässä esimerkissä NPV-funktion avulla palautetaan nettonykyarvo taulukossa oleville kassavirroille Values(). RetRate edustaa kiinteää sisäistä korkokantaa.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×