Kaavat ja funktiot

Nimien määrittäminen ja käyttäminen kaavoissa

Nimien määrittäminen ja käyttäminen kaavoissa

Nimiä käyttämällä voit tehdä kaavoista helppotajuisempia ja helpottaa niiden ylläpitämistä. Voit määrittää nimen solualueelle, funktiolle, vakiolle tai taulukolle. Kun olet ottanut nimet käyttöön työkirjassa, voit päivittää, tarkistaa ja hallita nimiä helposti.

Sisältö

Lisätietoja nimien käyttämisestä

Tietoja nimien syntaksisäännöistä

Nimen määrittäminen laskentataulukon solulle tai solualueelle

Nimen määrittäminen käyttämällä soluvalintaa laskentataulukossa

Nimen määrittäminen Uusi nimi -valintaikkunan avulla

Nimien hallinta Nimien hallinta -valintaikkunan avulla

Nimen muuttaminen

Yhden tai usean nimen poistaminen

Lisätietoja nimien käyttämisestä

Nimi on merkityksellinen tunnus, joka helpottaa vaikeasti ymmärrettävien kohteiden (soluviittaus, vakio, kaava tai taulukko) tarkoituksen ymmärtämistä. Seuraavassa on yleisiä esimerkkejä nimistä ja tavoista, joilla ne parantavat selkeyttä.

Laji

Esimerkki ilman nimiä

Esimerkki nimen kera

Viittaukset

=SUMMA(C20:C30)

=SUMMA(EnsimmäisenVuosineljänneksenMyynti)

Vakio

=TULO(A5;8,3)

=TULO(Hinta,ALV)

Kaava

=SUMMA(PHAKU(A1;B1:F20;5;EPÄTOSI), -G5)

=SUMMA(Varastotaso,-Tilausmäärä)

Taulukko

C4:G36

=ParasMyynti06

Nimilajit

Voit luoda ja käyttää monenlaisia nimiä.

Määritetty nimi    Nimi, joka edustaa solua, solualuetta, kaavaa tai vakiota. Voit luoda oman määritetyn nimen, tai Excel saattaa luoda määritetyn nimen joskus puolestasi, esimerkiksi kun asetat tulostusalueen.

Taulukon nimi    Nimi Excel-taulukolle, joka on tiettyä aihetta koskeva tietokokoelma, jonka tiedot on tallennettu tietueisiin (riveille) ja kenttiin (sarakkeisiin). Excel luo taulukolle oletusnimen Taulukko1, Taulukko2 ja niin edelleen aina, kun lisäät Excel-taulukon. Voit halutessasi muuttaa taulukon nimen mieleiseksesi. Katso lisätietoja Excel-taulukoista artikkelista Rakenteellisten viittausten käyttäminen Excel-taulukoissa.

Nimen käyttöalue

Kaikilla nimillä on käyttöalue, joka on joko tietty laskentataulukko (jota kutsutaan myös paikalliseksi laskentataulukkotasoksi) tai koko työkirja (jota kutsutaan myös yleiseksi työkirjatasoksi). Nimen käyttöalue on sijainti, jossa nimi tunnistetaan ilman tarkennusta. Esimerkki:

 • Jos olet määrittänyt nimen (kuten Budjetti_TV08), ja sen käyttöalue on Taulukko1, nimi tunnistetaan vain Taulukossa1, jos sitä ei ole tarkennettu. Sitä ei tunnisteta muissa taulukoissa.

  Jos haluat käyttää paikallista laskentataulukon nimeä muissa laskentataulukoissa, voit tarkentaa sen lisäämällä taulukon nimen laskentataulukon nimen eteen seuraavan esimerkin mukaisesti:

  Taulukko1!Budjetti_TV08

 • Jos olet määrittänyt nimen (kuten Myynti_Os_Tavoitteet), ja sen käyttöalueena on työkirja, nimi tunnistetaan kaikissa työkirjan laskentataulukoissa, mutta ei muissa työkirjoissa.

Nimen on aina oltava yksilöllinen nimen käyttöalueella. Excel estää olemassa olevan nimen määrittämisen samalla käyttöalueella. Voit kuitenkin käyttää samaa nimeä eri käyttöalueilla. Voit esimerkiksi määrittää nimen (kuten Bruttotuotot), jonka käyttöalueita ovat saman työkirjan laskentataulukot 1, 2 ja 3. Vaikka nimi on sama, se on ainutkertainen kullakin käyttöalueella. Määrittämällä saman nimen eri alueille voit varmistaa, että nimeä käyttävä kaava viittaa aina samaan soluun paikallisella laskentataulukkotasolla.

Voit määrittää saman nimen (Bruttotuotot) yleiselle työkirjatasolle, mutta myös tällöin käyttöalueiden on oltava yksilöllisiä. Tässä tapauksessa työkirjassa saattaa kuitenkin esiintyä nimiristiriitoja. Excel ratkaisee ristiriidan oletusarvoisesti käyttämällä laskentataulukolle määritettyä nimeä, koska paikallinen laskentataulukkotaso on ensisijainen yleiseen työkirjatasoon nähden. Jos haluat korvata tämän arvojärjestyksen ja käyttää työkirjan nimeä, voit erottaa nimen lisäämällä työkirjan nimen seuraavan esimerkin mukaisesti:

TyökirjaTiedosto!Bruttotuotot

Voit korvata paikallisen laskentataulukkotason kaikissa työkirjan laskentataulukoissa lukuun ottamatta ensimmäistä laskentataulukkoa, joka käyttää aina paikallista nimeä, jos siinä esiintyy nimiristiriita, jota ei voi korvata.

Nimien määrittäminen ja kirjoittaminen

Voit määrittää nimen käyttämällä jotakin seuraavista:

 • Kaavarivin Määritetyt nimet -ruutu    Tämä on hyvä tapa, kun haluat luoda työkirjatason nimen valitulle alueelle.

 • Luo nimi valituista soluista    Voit luoda nimiä kätevästi olemassa olevista rivi- ja sarakeotsikoista käyttämällä työkirjassa valittuja soluja.

 • Uusi nimi -valintaikkuna    Tämä on hyvä tapa, kun haluat luoda nimet joustavammin, esimerkiksi kun haluat määrittää paikallisen laskentataulukon käyttöalueen tai luoda nimikommentin.

Huomautus: nimissä käytetään oletusarvon mukaan suoria soluviittauksia.

Voit antaa nimen seuraavasti:

 • Kirjoittamalla    Voit kirjoittaa nimen esimerkiksi kaavan argumenttina.

 • Käyttämällä kaavan automaattista täydennystä    Voit käyttää avattavaa automaattisen täydennyksen luetteloa, johon kelvolliset nimet tulevat automaattisesti näkyviin.

 • Valitsemalla Käytä kaavassa -komennosta    Voit valita määritetyn nimen Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmän Käytä kaavassa -komennon luettelosta.

Nimien tarkistaminen

Voit myös luoda määritettyjen nimien luettelon työkirjaan. Etsi laskentataulukosta alue, jossa on kaksi tyhjää saraketta (luettelo sisältää kaksi saraketta: nimisarakkeen ja nimen kuvaussarakkeen). Valitse solu, joka on luettelon vasemmassa yläkulmassa. Valitse Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä Käytä kaavassa, valitse Liitä ja valitse sitten Liitä nimet -valintaikkunassa Liitä luettelo.

Sivun alkuun

Tietoja nimien syntaksisäännöistä

Seuraavassa on lueteltu syntaksisäännöt, jotka on otettava huomioon nimiä luotaessa tai muokattaessa.

 • Kelvolliset merkit    Nimen ensimmäisen merkin on oltava kirjain, alaviiva (_) tai kenoviiva (\). Nimen muut merkit voivat olla kirjaimia, numeroita, pisteitä tai alaviivoja.

  Vihje: isoja tai pieniä kirjaimia "C", "c", "R" tai "r" ei voi käyttää määritettyinä niminä, koska Nimi- tai Siirry-muokkausruutuihin kirjoitettuina näitä kirjaimia käytetään lyhenteinä rivin tai sarakkeen valitsemiseen valittuna olevalle solulle.

 • Kielletyt soluviittaukset    Nimet eivät saa olla sama kuin soluviittaus, esimerkiksi Z$100 tai R1C1.

 • Välilyönnit eivät ole kelvollisia    Välilyönti ei ole sallittu nimen osa. Käytä alaviivoja (_) ja pisteitä (.) sanojen erottimina (esimerkiksi Myynnin_Vero tai Ensimmäinen.Neljännes).

 • Nimen pituus    Nimessä voi olla enintään 255 merkkiä.

 • Kirjainkoko    Nimet voivat sisältää isoja tai pieniä kirjaimia. Excel ei tee eroa nimien isojen ja pienten kirjainten välillä. Jos esimerkiksi luot nimen Myynti ja luot sen jälkeen samaan työkirjaan toisen nimen MYYNTI, Excel kehottaa valitsemaan yksilöllisen nimen.

Sivun alkuun

Nimen määrittäminen laskentataulukon solulle tai solualueelle

 1. Valitse nimettävä solu, solualue tai epäyhtenäinen alue.

 2. Valitse kaavarivin vasemmassa reunassa oleva Nimi-ruutu.

  Nimiruutu

  Nimiruutu

 3. Kirjoita nimi, jolla haluat viitata valintaan. Nimet voivat olla enintään 255 merkkiä pitkiä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Huomautus: et voi nimetä solua samalla, kun muutat solun sisältöä.

Sivun alkuun

Nimen määrittäminen käyttämällä soluvalintaa laskentataulukossa

Voit muuntaa olemassa olevat rivi- ja sarakeotsikot nimiksi.

 1. Valitse nimettävä alue, mukaan lukien rivi- tai sarakeotsikot.

 2. Valitse Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä Luo valinnasta.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Määritä Nimien luominen valinnasta -valintaikkunassa otsikot sisältävä alue valitsemalla Yläriviltä-, Vasemmasta sarakkeesta-, Alariviltä- tai Oikeasta sarakkeesta -valintaruutu. Tällä tavalla luotu nimi viittaa ainoastaan arvoja sisältäviin soluihin eikä se sisällä rivi- tai sarakeotsikoita.

Sivun alkuun

Nimen määrittäminen Uusi nimi -valintaikkunan avulla

 1. Valitse Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä Määritä nimi.

  Excelin valintanauhan kuva

 2. Kirjoita Uusi nimi -valintaikkunan Nimi-ruutuun viittaukselle käytettävä nimi.

  Huomautus: Nimet voivat olla enintään 255 merkkiä pitkiä.

 3. Voit määrittää nimen käyttöalueen valitsemalla avattavasta Laajuus-luetteloruudusta Työkirja tai valitsemalla työkirjan laskentataulukon nimen.

 4. Voit myös kirjoittaa Kommentti-ruutuun enintään 255 merkin pituisen kuvaavan huomautuksen.

 5. Tee Viittaa:-ruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Määritä soluviittaus kirjoittamalla soluviittaus.

   Vihje: nykyinen valinta määritetään oletusarvoisesti. Jos haluat määrittää muita soluviittauksia argumentiksi, valitse Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva , (joka piilottaa valintaikkunan tilapäisesti), valitse laskentataulukon solut ja valitse sitten Laajenna valintaikkuna Painikkeen kuva .

  • Määritä vakio kirjoittamalla = (yhtäläisyysmerkki) ja kirjoittamalla sitten vakion arvo.

  • Määritä kaava kirjoittamalla = ja kirjoittamalla sitten kaava.

 6. Lopeta ja palaa laskentataulukkoon valitsemalla OK.

Vihje: jos haluat leventää tai pidentää Uusi nimi -valintaikkunaa, napsauta ja vedä alareunassa olevaa tarttumiskahvaa.

Sivun alkuun

Nimien hallinta Nimien hallinta -valintaikkunan avulla

Nimien hallinta -valintaikkunan avulla voit käsitellä kaikkia työkirjan määritettyjä nimiä ja taulukoiden nimiä. Voit esimerkiksi etsiä virheitä sisältäviä nimiä, vahvistaa nimen arvon ja viittauksen, tarkastella tai muokata kuvaavia kommentteja tai määrittää käyttöalueen. Voit myös lajitella ja suodattaa nimiluetteloita sekä helposti lisätä, muuttaa tai poistaa nimiä yhdestä sijainnista.

Voit avata Nimien hallinta -valintaikkunan valitsemalla Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmästä Nimien hallinta.

Excelin valintanauhan kuva

Nimien tarkasteleminen

Nimien hallinta -valintaikkunassa näkyvät seuraavat luetteloruudussa näkyvien nimien tiedot:

Sarake:

Näyttää

Kuvake ja nimi

Jokin seuraavista:

 • Määritetty nimi, joka ilmaistaan määritetyn nimen kuvakkeella. Määritetty nimi -kuvake

 • Taulukon nimi, joka ilmaistaan taulukon nimen kuvakkeella. Taulukon nimi -kuvake

Arvo

Nimen nykyinen arvo, kuten kaavan tulokset, merkkijonovakio, solualue, virhe, arvojen matriisi tai paikkamerkki, jos kaavaa ei voida määrittää. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 • "tämä on merkkijonovakioni"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #VIITTAUS!

 • {...}

Viitattava

Nimen nykyinen viittaus. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 • =Taulukko1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMMA(Taulukko1!A1,Taulukko2!B2)

Laajuus

 • Laskentataulukon nimi, jos käyttöalue on paikallinen laskentataulukkotaso.

 • "Työkirja", jos käyttöalue on yleinen työkirjataso.

Kommentoi

Enintään 255 merkin verran lisätietoja nimestä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 • Arvon voimassaolo päättyy 2.5.2007.

 • Älä poista! Kriittinen nimi!

 • Perustuu ISO-sertifioinnin tarkastusnumeroihin.

 • Nimien hallinta -valintaikkunaa ei voi käyttää silloin, kun solun sisältöä muutetaan.

 • Nimien hallinta -valintaikkunassa ei näytetä VBA (Visual Basic for Applications) -sovelluksissa luotuja nimiä eikä piilotettuja nimiä (nimen Näkyvä-ominaisuudeksi on määritetty ”Epätosi”).

Sarakkeen koon muuttaminen

 • Voit määrittää sarakkeen koon automaattisesti sarakkeen suurimman arvon mukaan kaksoisnapsauttamalla sarakkeen otsikon oikeaa reunaa.

Nimien lajitteleminen

 • Voit lajitella nimiluettelon nousevassa tai laskevassa järjestyksessä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Nimien suodattaminen

Käytä avattavan Suodata-luettelon komentoja, jos haluat nähdä nopeasti nimien osajoukon. Komennon valitseminen ottaa suodattimen käyttöön ja poistaa sen käytöstä, jolloin eri suodattimia on helppo yhdistää tai poistaa niin, että saat haluamasi tulokset.

Voit suodattaa nimiluetteloita tekemällä joitain seuraavista toimista:

Valitse:

Tehtävä:

Laskentataulukkoon suodatetut nimet

Näyttää vain ne nimet, jotka ovat paikallisia laskentataulukossa.

Työkirjaan suodatetut nimet

Näyttää vain ne nimet, jotka ovat yleisiä työkirjassa.

Virheelliset nimet

Näyttää vain ne nimet, joiden arvoissa on virheitä (kuten #VIITTAUS, #ARVO tai #NIMI).

Virheettömät nimet

Näyttää vain ne nimet, joiden arvoissa ei ole virheitä.

Määritetyt nimet

Näyttää vain ne nimet, jotka käyttäjä tai Excel on määrittänyt (esimerkiksi tulostusalue).

Taulukoiden nimet

Näyttää ainoastaan taulukoiden nimet.

Sivun alkuun

Nimen muuttaminen

Jos muutat määritettyä nimeä tai taulukon nimeä, muutos vaikuttaa kaikkiin nimen esiintymiin työkirjassa.

 1. Valitse Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä Nimien hallinta.

  Excelin valintanauhan kuva

 2. Valitse muutettava nimi Nimien hallinta -valintaikkunasta ja valitse sitten Muokkaa.

  Vihje: voit myös kaksoisnapsauttaa nimeä.

 3. Kirjoita viittauksen uusi nimi Muokkaa nimeä -valintaikkunan Nimi-ruutuun.

 4. Muuta viittausta Viittaa:-ruudussa ja valitse sitten OK.

 5. Muuta nimen edustamaa solua, kaavaa tai vakiota Nimien hallinta -valintaikkunan Viittaa:-ruudussa.

  • Voit peruuttaa tahattomat muutokset valitsemalla Peruuta Peruuta-painike tai painamalla ESC-näppäintä.

  • Tallenna muutokset valitsemalla Vahvista ENTER-painike tai painamalla ENTER-näppäintä.

Sulje-painike vain sulkee Nimien hallinta -valintaikkunan. Jo tehtyjä muutoksia ei tarvitse vahvistaa tällä painikkeella.

Sivun alkuun

Yhden tai usean nimen poistaminen

 1. Valitse Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä Nimien hallinta.

  Excelin valintanauhan kuva

 2. Valitse muutettava nimi Nimien hallinta -valintaikkunasta.

 3. Valitse yksi nimi tai useita nimiä tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Voit valita yksittäisen nimen napsauttamalla sitä.

  • Voit valita useita nimiä yhtenäisestä ryhmästä napsauttamalla ja vetämällä nimiä tai painamalla vaihtonäppäintä ja napsauttamalla hiirellä kutakin ryhmän nimeä.

  • Voit valita useita nimiä epäyhtenäisestä ryhmästä painamalla CTRL-näppäintä ja napsauttamalla hiirellä kutakin ryhmän nimeä.

 4. Valitse Poista. Voit myös painaa DELETE-näppäintä.

 5. Vahvista poistaminen valitsemalla OK.

Sulje-painike vain sulkee Nimien hallinta -valintaikkunan. Jo tehtyjä muutoksia ei tarvitse vahvistaa tällä painikkeella.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×