Nimetyn joukon luominen OLAP-Pivot-taulukkoraporttiin

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Käsiteltäessä Online Analytical Processing (OLAP)-pivot Excelissä voit luoda nimettyjä joukkoja joustavan ominaisuuden avulla voit:

 • Voit ryhmitellä tietojoukkoja uudelleenkäytettäviksi ryhmiksi, vaikkei kyseisiä joukkoja tiedoissa olisikaan.

 • Voit yhdistellä eri hierarkioista peräisin olevia tietoja tavoilla, jotka eivät olleet mahdollisia Excelin aiemmissa versioissa. Tätä kutsutaan usein asymmetriseksi raportoinniksi.

 • Voit luoda nimetyn joukon käyttämällä mukautettuja MDX-lausekkeita. MDX on OLAP-tietokannoissa käytettävä kyselykieli, jonka laskutoimituksissa käytetään samaa syntaksia kuin laskentataulukoiden kaavoissa.

Jos et ole tottunut MDX-kyselykielen, voit luoda nimetyn joukon kohteiden rivien tai sarakkeiden pivot-taulukkoraportin perusteella. Lisätietoja MDX-kyselykielen on artikkelissa Moniulotteisten tietojen kyselyt.

Jos osaat käyttää MDX-kyselykieltä, voit luoda tai muokata nimettyjä joukkoja MDX-kielellä.

Nimetyn joukon luominen rivin tai sarakkeen kohteiden pohjalta

 1. Valitse OLAP-Pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Analysoi-välilehdessä Kentät, kohteet ja joukot > Luo joukko rivikohteiden pohjalta tai Luo joukko sarakekohteiden pohjalta.

  Kentät, kohteet ja joukot

 3. Kirjoita Joukon nimi -ruutuun nimi, jonka haluat antaa joukolle.

 4. Voit valita nimettyyn joukkoon kuuluvat rivikohteet seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa rivin, napsauta valittavan rivin vasemmalla puolella ja valitse Poista rivi.

  • Jos haluat lisätä uuden rivin, napsauta sen rivin vasemmalla puolella, jonka alapuolelle haluat lisätä rivin, ja valitse sitten Lisää rivi.

  • Jos haluat luoda kopion rivistä, napsauta kopioitavan rivin vasemmalla puolella ja valitse Kopioi rivi.

  • Jos haluat siirtää riviä, napsauta siirrettävän rivin vasemmalla puolella ja käytä Ylä- ja Alanuolia.

 5. Eritasoiset kohteet näkyvät hierarkiassa eri kentissä, ja nimetty joukko korvaa rivi- tai sarakealueen nykyiset kentät.

  • Jos haluat näyttää nämä kohteet samoissa kentissä kuin muut kohteet, poista Näytä eri tasoilla olevat kohteet eri kentissä -valintaruudun valinta.

  • Jos haluat säilyttää nykyiset kentät näkyvissä rivi- tai sarakealueella, poista Korvaa nykyiset rivialueen kentät uudella joukolla- tai Korvaa nykyiset sarakealueen kentät uudella joukolla -valintaruudun valinta. Kun valitset OK, joukko ei tule näkyviin Pivot-taulukkoon, mutta se on käyttävissä Pivot-taulukon kenttäluettelo -kohdassa.

 6. Luo nimetty joukko valitsemalla OK.

  Ota huomioon, että nimettyjä joukkoja ei voi suodattaa.

Nimetyn joukon luominen MDX-kielellä

Tärkeää:  Jos luot nimetyn joukon MDX-kielellä tai teet muutoksia aiemmin luodun nimetyn joukon MDX-määritykseen, joukkoon ei sen jälkeen voi tehdä muutoksia muuten kuin MDX-kielellä.

 1. Valitse OLAP-Pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Analysoi-välilehdessä Kentät, kohteet ja joukot > Joukkojen hallinta.

  Kentät, kohteet ja joukot

 3. Valitse Uusi > Luo joukko MDX:llä.

 4. Kirjoita Joukon nimi -ruutuun nimi, jonka haluat antaa joukolle.

 5. Voit määrittää nimetyn joukon MDX-määrityksen jollakin seuraavista tavoista:

  • Kirjoita tai liitä kopioitu MDX-määritys Joukon määritys -ruutuun.

  • Valitse Kentät ja kohteet -välilehdessä kenttäluettelon kohta, jonka haluat ottaa mukaan joukkoon, ja valitse sitten Lisää.

   Voit myös vetää kenttäluettelon kohteen Joukon määritys -ruutuun tai kaksoisnapsauttaa haluamaasi kenttäluettelon kohdetta.

   Käytettävissä olevat kenttäluettelon kohteet

   Kenttäluettelon kohde

   Esimerkkejä MDX-lausekkeista, jotka on luotu Adventure Works -kuutiolla

   Dimensio

   [Tuote]

   Määritehierarkia (mukaan lukien Kaikki jäsenet)

   [Tuote].[Luokka]

   Määritehierarkiataso (Kaikki jäsenet pois lukien)

   [Tuote].[Luokka].[Luokka]

   Määritehierarkian jäsen

   [Tuote].[Luokka].&[4]

   Käyttäjähierarkia

   [Tuote].[Tuoteluokat]

   Käyttäjähierarkiataso

   [Tuote].[Tuoteluokat].[Luokka]

   Käyttäjähierarkian jäsen

   [Tuote].[Tuoteluokat].[Luokka].&[4]

   Mitta

   [Mitat].[Internet-myyntimäärä]

   Laskettu mitta

   [Mitat].[Internet suhteessa päätuotteeseen]

   Nimetty joukko

   [Päätuoteryhmä]

   KPI-arvo

   KPIArvo("Tuotteen bruttomarginaali")

   KPI-tavoite

   KPITavoite("Tuotteen bruttomarginaali"),

   KPI:n tila

   KPITila("Tuotteen bruttomarginaali"),

   KPI-trendi

   KPITrendi("Tuotteen bruttomarginaali"),

   Käyttäjähierarkian jäsenominaisuus

   [Tuote].[Tuoteluokat].Ominaisuudet("Luokka")

   Määritehierarkian jäsenominaisuus

   [Tuote].[Tuote].Ominaisuudet("Luokka")

  • Valitse Funktiot-välilehden käytettävissä olevista MDX-funktioista haluamasi funktiot ja valitse sitten Lisää. Analysis Services tukee MDX-funktioita, joihin ei sisälly Excel VBA -funktioita.

   Funktioiden argumentit sijoitetaan kaksoisnuolimerkkien (<< >>) sisään. Voit korvata argumenttien paikkamerkit napsauttamalla niitä ja kirjoittamalla haluamasi arvot.

   Esimerkkejä MDX-funktioista:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Aseta» )
   AGGREGATE( «Aseta»[, «Numeerinen lauseke»] )
   «Taso».ALLMEMBERS
   «Hierarkia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Jäsen» «Taso» )
   ANCESTOR( «Jäsen», «Etäisyys» )
   ANCESTORS( «Jäsen», «Etäisyys» )
   ANCESTORS( «Jäsen», «Taso» )
   ASCENDANTS( «Jäsen» )
   AVG( «Aseta»[, «Numeerinen lauseke»] )
   AXIS( «Numeerinen lauseke» )
   BOTTOMNCOUNT( «Aseta», «Määrä»[, «Numeerinen lauseke»] )
   BOTTOMPERCENT( «Aseta», «Prosenttiosuus», «Numeerinen lauseke» )
   BOTTOMSUM( «Aseta», «Arvo», «Numeerinen lauseke» ) …

 6. Jos haluat testata uutta MDX-määritystä, valitse Testaa MDX:ää.

  Eri tasojen kohteet näkyvät hierarkiassa eri kentissä, kentät järjestetään ja kaksoiskappaleet poistetaan automaattisesti (koska joukkoon lisätään HIERARCHIZE ja DISTINCT). Lisäksi nimetty joukko korvaa rivi- tai sarakealueen nykyiset kentät.

  • Jos haluat näyttää nämä kohteet samoissa kentissä kuin muut kohteet, poista Näytä eri tasoilla olevat kohteet eri kentissä -valintaruudun valinta.

  • Jos haluat muuttaa oletushierarkiaa ja säilyttää kohteiden kaksoiskappaleet, poista Järjestä automaattisesti ja poista kaksoiskappaleet joukosta -valintaruudun valinta.

  • Jos haluat säilyttää nykyiset kentät näkyvissä rivi- tai sarakealueella, poista Korvaa nykyiset rivialueen kentät uudella joukolla- tai Korvaa nykyiset sarakealueen kentät uudella joukolla -valintaruudun valinta. Kun valitset OK, joukko ei tule näkyviin Pivot-taulukkoon, mutta se on käyttävissä Pivot-taulukon kenttäluettelo -kohdassa.

  • Jos olet muodostanut yhteyden SQL Server Analysis Services -kuutioon, dynaaminen nimetty joukko luodaan. Tämä joukko lasketaan automaattisesti uudelleen joka päivityskerralla.

   Jos haluat estää nimetyn joukon laskemisen uudelleen joka päivityskerralla, poista Laske joukko uudelleen jokaisen päivityksen yhteydessä -valintaruudun valinta.

 7. Luo nimetty joukko valitsemalla OK.

Huomautus: Ota huomioon, että nimettyjä joukkoja ei voi suodattaa.

Nimetyn joukon muokkaaminen ja poistaminen

 1. Valitse OLAP-Pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Analysoi-välilehdessä Kentät, kohteet ja joukot ja sitten Joukkojen hallinta.

  Kentät, kohteet ja joukot

 3. Valitse joukko, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muokata nimettyä joukkoa, valitse Muokkaa ja tee haluamasi muutokset.

  • Jos haluat poistaa nimetyn joukon, valitse Poista ja vahvista poisto valitsemalla Kyllä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×