Nimetyn joukon luominen OLAP-pivot-taulukko

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Käsiteltäessä Online Analytical Processing OLAP pivot-taulukko Excelissä voit luoda nimettyjä joukkoja joustavia ominaisuus, jonka avulla voit:

 • Voit ryhmitellä tietojoukkoja uudelleenkäytettäviksi ryhmiksi, vaikkei kyseisiä joukkoja tiedoissa olisikaan.

 • Voit yhdistellä eri hierarkioista peräisin olevia tietoja tavoilla, jotka eivät olleet mahdollisia Excelin aiemmissa versioissa. Tätä kutsutaan usein asymmetriseksi raportoinniksi.

 • Voit luoda nimetyn joukon käyttämällä mukautettuja MDX-lausekkeita. MDX on OLAP-tietokannoissa käytettävä kyselykieli, jonka laskutoimituksissa käytetään samaa syntaksia kuin laskentataulukoiden kaavoissa.

Jos et ole aiemmin käyttänyt Multidimensional Expressions (MDX)-kyselykielen, voit luoda nimetyn joukon, joka perustuu rivien tai sarakkeiden pivot-taulukon kohteiden. Lisätietoja MDX-kyselykielen on artikkelissa Moniulotteisten tietojen kyselyt.

Jos osaat käyttää MDX-kyselykieltä, voit luoda tai muokata nimettyjä joukkoja MDX-kielellä.

Sisältö

Nimetyn joukon luominen rivin tai sarakkeen kohteiden pohjalta

Nimetyn joukon luominen MDX-kielellä

Nimetyn joukon muokkaaminen ja poistaminen

Nimetyn joukon luominen rivin tai sarakkeen kohteiden pohjalta

 1. Valitse, jonka haluat nimetyn joukon luominen OLAP-pivot.

Näkyviin tulee Pivot-taulukkotyökalut -kohta, johon kuuluu Asetukset- ja Rakenne-välilehdet.

 1. Asetukset -välilehden laskutoimitukset -ryhmässä kentät, kohteet, & joukotja valitse sitten Luo joukko rivikohteiden pohjalta tai Luo joukko Sarakekohteiden pohjalta.

Pivot-taulukkotyökalut: Asetukset-välilehden Laskutoimitukset-ryhmä

Näkyviin tulee Uusi joukko ‑valintaikkuna. Voit tarvittaessa muuttaa valintaikkunan kokoa vetämällä valintaikkunan oikeassa alakulmassa olevaa koonmuuttokahvaa.

 1. Kirjoita Joukon nimi ‑ruutuun nimi, jonka haluat antaa joukolle.

 2. Voit määrittää nimettyyn joukkoon kuuluvien rivien määrän seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa rivin kohteet, alueen, jonka haluat valita rivin vasemmalla puolella ja valitse sitten Poista rivi.

  • Jos haluat lisätä kohteiden luetteloon uuden rivin, napsauta sen rivin vasemmalla puolella olevaa aluetta, jonka alapuolelle haluat lisätä rivin, ja valitse sitten Lisää rivi.

  • Jos haluat luoda kopion rivistä, napsauta kopioitavien rivien vasemmalla puolella olevia alueita ja valitse Kopioi rivi.

  • Jos haluat siirtää kohteen toiseen paikkaan, napsauta siirrettävän rivin vasemmalla puolella olevaa aluetta ja siirrä rivi haluamaasi paikkaan ylä- ja alanuolilla.

 3. Eritasoiset kohteet näkyvät oletusarvoisesti hierarkiassa eri kentissä, ja nimetty joukko korvaa rivi- tai sarakealueen nykyiset kentät.

  • Jos haluat näyttää nämä kohteet samoissa kentissä kuin muut kohteet, poista Näytä eri tasoilla olevat kohteet eri kentissä ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat säilyttää nykyiset kentät näkyvissä rivi- tai sarakealueella, poista Korvaa nykyiset rivialueen kentät uudella joukolla- tai Korvaa nykyiset sarakealueen kentät uudella joukolla ‑valintaruudun valinta. Kun valitset OK, joukko ei tule näkyviin Pivot-taulukkoon, mutta se on käyttävissä Pivot-taulukon kenttäluettelo ‑kohdassa.

 4. Luo nimetty joukko valitsemalla OK.

 5. Jos haluat kumota kaikki toiminnot valintaikkunan sulkemisen jälkeen, valitse pikatyökaluriviltä Kumoa.

 6. Nimettyjä joukkoja ei voi suodattaa.

Sivun alkuun

Nimetyn joukon luominen MDX-kielellä

Tärkeää:  Jos luot nimetyn joukon MDX-kielellä tai teet muutoksia aiemmin luodun nimetyn joukon MDX-määritykseen, joukkoon ei sen jälkeen voi tehdä muutoksia muuten kuin MDX-kielellä.

 1. Valitse OLAP-pivot, johon haluat luoda mukautetun nimettyyn joukkoon.

 2. Valitse asetukset -välilehden laskutoimitukset -ryhmässä kentät, kohteet, & joukotja sitten joukkojen Hallinta.

Pivot-taulukkotyökalut: Asetukset-välilehden Laskutoimitukset-ryhmä

Näkyviin tulee Joukkojen hallinta ‑valintaikkuna. Jos tarvitset, voit muuttaa valintaikkunan kokoa vetämällä valintaikkunan oikeassa alakulmassa olevaa koonmuuttokahvaa.

 1. Valitse Uusi ja valitse sitten Luo joukko MDX:llä.

 2. Kirjoita Joukon nimi ‑ruutuun nimi, jonka haluat antaa joukolle.

 3. Voit määrittää nimetyn joukon MDX-määrityksen jollakin seuraavista tavoista:

  • Kirjoita tai liitä kopioitu MDX-määritys Joukon määritys ‑ruutuun.

  • Valitse Kentät ja kohteet ‑välilehdessä kenttäluettelon kohta, jonka haluat ottaa mukaan joukkoon, ja valitse sitten Lisää.

   Voit myös vetää kenttäluettelon kohteen Joukon määritys ‑ruutuun tai kaksoisnapsautat haluamaasi kenttäluettelon kohdetta.

   Käytettävissä olevat kenttäluettelon kohteet

   Kenttäluettelon kohde

   Esimerkkejä MDX-lausekkeista, jotka on luotu Adventure Works ‑kuutiolla

   Dimensio

   [Tuote]

   Määritehierarkia (mukaan lukien Kaikki jäsenet)

   [Tuote].[Luokka]

   Määritehierarkiataso (Kaikki jäsenet pois lukien)

   [Tuote].[Luokka].[Luokka]

   Määritehierarkian jäsen

   [Tuote].[Luokka].&[4]

   Käyttäjähierarkia

   [Tuote].[Tuoteluokat]

   Käyttäjähierarkiataso

   [Tuote].[Tuoteluokat].[Luokka]

   Käyttäjähierarkian jäsen

   [Tuote].[Tuoteluokat].[Luokka].&[4]

   Mitta

   [Mitat].[Internet-myyntimäärä]

   Laskettu mitta

   [Mitat].[Internet suhteessa päätuotteeseen]

   Nimetty joukko

   [Päätuoteryhmä]

   KPI-arvo

   KPIArvo(“Tuotteen bruttomarginaali“)

   KPI-tavoite

   KPITavoite(“Tuotteen bruttomarginaali”),

   KPI:n tila

   KPITila(“Tuotteen bruttomarginaali”),

   KPI-trendi

   KPITrendi(“Tuotteen bruttomarginaali”),

   Käyttäjähierarkian jäsenominaisuus

   [Tuote].[Tuoteluokat].Ominaisuudet(“Luokka” )

   Määritehierarkian jäsenominaisuus

   [Tuote].[Tuote].Ominaisuudet(”Luokka”)

  • Valitse Funktiot-välilehden käytettävissä olevista MDX-funktioista haluamasi funktio tai funktiot ja valitse sitten Lisää. Analysis Services tukee MDX-funktioita, joihin ei sisälly VBA-funktioita.

   Funktioiden argumentit sijoitetaan kaksoisnuolimerkkien (<< >>) sisään. Voit korvata argumenttien paikkamerkit napsauttamalla niitä ja kirjoittamalla haluamasi kelpaavat arvot.

   Esimerkkejä MDX-funktioista

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Aseta» )
   AGGREGATE( «Aseta»[, «Numeerinen lauseke»] )
   «Taso».ALLMEMBERS
   «Hierarkia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Jäsen» «Taso» )
   ANCESTOR( «Jäsen», «Etäisyys» )
   ANCESTORS( «Jäsen», «Etäisyys» )
   ANCESTORS( «Jäsen», «Taso» )
   ASCENDANTS( «Jäsen» )
   AVG( «Aseta»[, «Numeerinen lauseke»] )
   AXIS( «Numeerinen lauseke» )
   BOTTOMNCOUNT( «Aseta», «Määrä»[, «Numeerinen lauseke»] )
   BOTTOMPERCENT( «Aseta», «Prosenttiosuus», «Numeerinen lauseke» )
   BOTTOMSUM( «Aseta», «Arvo», «Numeerinen lauseke» ) …

 4. Jos haluat testata uutta MDX-määritystä, valitse Testaa MDX:ää.

 5. Oletusarvoisesti eri tasojen kohteet näkyvät hierarkiassa eri kentissä, kentät järjestetään ja kaksoiskappaleet poistetaan automaattisesti (koska joukkoon lisätään HIERARCHIZE ja DISTINCT). Lisäksi nimetty joukko korvaa rivi- tai sarakealueen nykyiset kentät.

  • Jos haluat näyttää nämä kohteet samoissa kentissä kuin muut kohteet, poista Näytä eri tasoilla olevat kohteet eri kentissä ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat muuttaa oletushierarkiaa ja säilyttää kohteiden kaksoiskappaleet, poista Järjestä automaattisesti ja poista kaksoiskappaleet joukosta ‑valintaruudun valinta.

  • Jos haluat säilyttää nykyiset kentät näkyvissä rivi- tai sarakealueella, poista Korvaa nykyiset rivialueen kentät uudella joukolla- tai Korvaa nykyiset sarakealueen kentät uudella joukolla ‑valintaruudun valinta. Kun valitset OK, joukko ei tule näkyviin Pivot-taulukkoon, mutta se on käyttävissä Pivot-taulukon kenttäluettelo ‑kohdassa.

 6. Jos olet muodostanut yhteyden SQL Server 2008:n Analysis Services ‑kuutioon, oletusarvoisesti luodaan dynaaminen nimetty joukko. Tämä joukko lasketaan automaattisesti uudelleen joka päivityskerralla.

  • Jos haluat estää nimetyn joukon laskemisen uudelleen joka päivityskerralla, poista Laske joukko uudelleen jokaisen päivityksen yhteydessä ‑valintaruudun valinta.

 7. Luo nimetty joukko valitsemalla OK.

 8. Jos haluat kumota kaikki toiminnot valintaikkunan sulkemisen jälkeen, valitse pikatyökaluriviltä Kumoa.

 9. Nimettyjä joukkoja ei voi suodattaa.

Sivun alkuun

Nimetyn joukon muokkaaminen ja poistaminen

 1. Valitse OLAP-pivot, joka sisältää nimetty joukko, jota haluat muokata tai poistaa.

 2. Valitse asetukset -välilehden laskutoimitukset -ryhmässä kentät, kohteet, & joukotja sitten joukkojen Hallinta.

Pivot-taulukkotyökalut: Asetukset-välilehden Laskutoimitukset-ryhmä

Näkyviin tulee Joukkojen hallinta ‑valintaikkuna. Voit tarvittaessa muuttaa valintaikkunan kokoa vetämällä valintaikkunan oikeassa alakulmassa olevaa koonmuuttokahvaa.

 1. Valitse joukko, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muokata nimettyä joukkoa, valitse Muokkaa ja tee haluamasi muutokset.

  • Jos haluat poistaa nimetyn joukon, valitse Poista ja vahvista poisto valitsemalla Kyllä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×