Muotojen valitseminen, siirtäminen, koon muuttaminen ja kiertäminen

Visio tarjoaa käyttöösi useita työkaluja, joiden avulla voit valita, siirtää ja kiertää muotoja ja objekteja tai muuttaa niiden kokoa. Kun olet valinnut piirustuksessa objektin tai useita objekteja, voit muuttaa niiden sijaintia, suurentaa tai pienentää niitä, kääntää niitä vaakasuuntaisesti tai siirtää ne vähittäin haluamaasi kohtaan.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Huomautus: Jos sinulla on ongelmia muotojen valitsemisessa piirustussivulla, muodot ovat ehkä suojattuja, osa lukittua kerrosta tai muodot on ryhmitelty yhteen. Saat lisätietoja tämän artikkelin Valintaongelmien vianmääritys -osiosta.

Muotojen valitseminen

Muodot täytyy useimmissa tapauksissa valita ennen kuin niitä voi esimerkiksi siirtää tai kiertää tai niiden kokoa voi muuttaa piirustuksissa. Visiossa voit valita muotoja yksi kerrallaan, alueen mukaan tai Lassovalinta-työkalulla. Voit myös valita koko sivun muodot kerralla.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toimi

Yksittäisen muodon valinta

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Osoitintyökalu.

 2. Osoita piirustussivulla muotoa, kunnes se muuttuu nelipäiseksi nuoleksi, ja valitse sitten muoto.

Useiden muotojen valitseminen Alueen valinta -työkalulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Alueen valinta.

 2. Vie osoitin vasemmalle niiden muotojen ylle, jotka haluat valita, ja luo sitten vetämällä valintaverkko muotojen ympärille.

 3. Kun olet valinnut muodot, valitsemiesi muotojen ympärillä näkyy siniset valintakahvat ja yksittäisten muotojen ympärillä näkyy punaiset valintakahvat.

Useiden muotojen valitseminen Lassovalinta-työkalulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Lassovalinta.

 2. Vedä vapaamuotoinen valintaverkko valittavien muotojen ympäri.

 3. Kun valitset useita muotoja, valittujen muotojen ympärillä näkyy siniset valintakahvat.

Vain osittain valinta-alueella olevien muotojen valitseminen

Oletuksena sekä Aluevalinta- että Lassovalinta-työkaluja käytettäessä valintaverkon on ympäröitävä muoto kokonaan, ennen kuin se tulee valituksi. Jos haluat tehdä valinnasta joustavamman, voit leventää valintaverkkoa niin, että myös osittain sen sisällä olevat muodot tulevat valituksi.

Salli Visiolle vain osittain valinta-alueella olevien muotojen valitseminen toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Visio-kohdassa Asetukset.

 3. Valitse Vision asetukset -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehden Muokkausasetukset-kohdassa Valitse vain osittain alueella olevat muodot -valintaruutu.

.

Useiden muotojen valinta pikanäppäimillä

Voit valita useita muotoja yhdellä kertaa pitämällä VAIHTO- tai CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla haluamiasi muotoja.

Vihje: Näillä näppäimillä voit myös lisätä muotoja nykyiseen valintaan. Jos esimerkiksi haluat lisätä muodon Aluevalinta-työkalulla tehtyyn valintaan, pidä VAIHTO- tai CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta muotoa.

Piirustussivun kaikkien muotojen valinta

Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse kaikki.

Kaikkien tietyn tyyppisten objektien valinta

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaa-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse tyypin mukaan.

 2. Valitse Valitse tyypin mukaan -valintaikkunassa haluamasi objektityyppi, kuten muodot, liittimet tai säilöt. Napsauta sitten OK-painiketta.

Yhden tai usean muodon valinnan poistaminen

Kaikkien muotojen valinnan poistaminen:

 • Napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC-näppäintä.

Yhden muodon valinnan poistaminen, kun useita muotoja on valittuna:

 • Poista muodon valinta painamalla VAIHTO-näppäintä ja napsauttamalla muotoa.

Muotojen siirtäminen

Visio tarjoaa useita tapoja sijoittaa muodot täsmälleen haluamiisi paikkoihin.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Muotojen siirtäminen hiiren avulla

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Vie osoitin jonkin muodon päälle. Nelipäinen nuoli tulee näkyviin.

 3. Vedä muodot niiden uusiin paikkoihin.

  Kaikki valitut muodot siirtyvät alkuperäisestä paikastaan saman etäisyyden samaan suuntaan.

Vihje: Jos haluat rajoittaa muotojen liikettä pysty- tai vaakasuunnassa, pidä VAIHTO-näppäintä painettuna vetäessäsi muotoja. Jos haluat siirtää muodot toiselle sivulle piirustuksessa, vedä muodot Sivu-välilehteen.

Muotojen siirtäminen tietyssä suhteessa (sinulla tulee olla Visio Professional)

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Valitse Näytä-välilehden Makrot-ryhmästä Laajennukset, osoita Vision lisäominaisuudet -kohtaa ja valitse sitten Siirrä muodot.

 3. Määritä Suunta-kohdassa, mitä koordinaatistoa haluat käyttää muodon tai muotojen siirtämiseen.

  • Vaaka/pysty     Tämä valinta käyttää X- ja Y-koordinaatteja (suorakulmaista koordinaatistoa) valinnan siirtämiseen.

  • Etäisyys/kulma     Tämä valinta käyttää napakoordinaatistoa valinnan siirtämiseen.

 4. Määritä etäisyydet valinnan siirtämiseksi.

 5. Jos haluat siirtää kopion valitusta muodosta tai valituista muodoista ja säilyttää alkuperäisen muodon tai muodot alkuperäisessä paikassa, valitse Monista.

 6. Kun olet tehnyt valintasi, valitse OK.

Muotojen siirtäminen vähittäin nuolinäppäimillä

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Paina nuolinäppäintä siirtääksesi muodon seuraavaan paikkaan, johon sen voi kohdistaa, kuten ruudukon viivaan tai viivaimen jakoviivaan.

   Jos ei ole sijaintia, johon muodon voisi kohdistaa, nuolinäppäimen painaminen siirtää muotoa yhden viivaimen jakoviivan verran.

  • Jos haluat siirtää muotoa yhden kuvapisteen verran, pidä VAIHTO-näppäintä painettuna painaessasi nuolinäppäintä.

Huomautus: Jos nuolinäppäimen painaminen siirtää piirustusta muodon sijaan, varmista, että SCROLL LOCK -näppäin ei ole käytössä.

Muotojen koon muuttaminen

Visiossa voit muuttaa muotojen kokoa vetämällä niitä, kunnes ne ovat halutun kokoisia, tai voit määrittää niille tietyn koon.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Kaksiulotteisen (2D) muodon, esimerkiksi suorakulmion, koon muuttaminen hiiren avulla

 1. Valitse kaikki muodot, joiden kokoa haluat muuttaa.

 2. Vedä valintakahvaa Valintakahva , kunnes muoto on haluamasi kokoinen. Jos haluat muuttaa muodon kokoa suhteellisesti, vedä kulmakahvaa.

Yksiulotteisen muodon, esimerkiksi viivan, koon muuttaminen hiiren avulla

 1. Valitse muoto, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Vedä päätepiste haluamallesi pituudelle.

Muodon koon muuttaminen Koko ja sijainti -ikkunassa

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Valitse Näytä-välilehden Näytä-ryhmästä Tehtäväruudut ja valitse Koko ja sijainti.

 3. Kirjoita Koko ja sijainti -ikkunassa uudet arvot Leveys-, Korkeus- tai Pituus-ruutuihin.

Muotojen kiertäminen ja kääntäminen

Voit kiertää muotoja asteittain, kääntää niitä pysty- ja vaakasuunnassa tai kiertää niitä käyttämällä kiertokahvaa.

Huomautus: Saat lisätietoja tekstin kiertämisestä artikkelista Tekstin ja tekstilohkojen lisääminen, muokkaaminen, siirtäminen ja kiertäminen.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Muodon kiertäminen 90 astetta

 1. Valitse muodot, joita haluat kiertää.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat kiertää muotoa vastapäivään, valitse Aloitus-välilehden Järjestä‑ryhmässä Sijainti, osoita Kierrä muotoja ja valitse Kierrä 90 astetta vasemmalle.

  • Jos haluat kiertää muotoa myötäpäivään, valitse Aloitus-välilehden Järjestä‑ryhmässä Sijainti, osoita Kierrä muotoja ja valitse Kierrä 90 astetta oikealle.

Muodon kiertäminen kiertokahvalla

 1. Valitse muoto, jota haluat kiertää

 2. Vedä kiertokahvaa Visio 2010:n kiertokahva. .

  Muoto kiertyy kiertopisteen Kiertokahva ympäri. Jos haluat siirtää kiertopistettä, pidä osoitinta kiertokahvan päällä, siirrä osoitin sitten kiertopisteen päälle ja vedä se uuteen paikkaan.

  Mitä pidemmälle siirrät osoittimen valinnasta kiertokahvaa vetäessäsi, sitä vähäisempi kierron lisäys on.

Muodon kiertäminen kulman mukaan Koko ja sijainti -ikkunassa

 1. Valitse muoto, jota haluat kiertää

 2. Valitse Näytä-välilehden Näytä-ryhmästä Tehtäväruudut ja valitse Koko ja sijainti.

 3. Valitse Näytä-välilehden Näytä-ryhmästä Tehtäväruudut ja valitse Koko ja sijainti.

 4. Kirjoita Koko ja sijainti -ikkunassa uudet arvot Kulma-ruutuihin.

Muodon kääntäminen pystysuunnassa

 1. Valitse muodot, jotka haluat kääntää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Sijainti, osoita Kierrä muotoja -vaihtoehtoa ja valitse Käännä pystysuunnassa.

Muodon kääntäminen vaakasuunnassa

 1. Valitse muodot, jotka haluat kääntää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Sijainti, osoita Kierrä muotoja -vaihtoehtoa ja valitse Käännä vaakasuunnassa.

Valintaongelmien vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia muotojen valitsemisessa piirustussivulla, muodot ovat ehkä suojattuja, osa lukittua kerrosta tai muodot on ryhmitelty yhteen.

Ovatko muodot suojattuja?

Jos et voi valita muotoa, muoto saattaa olla suojattu valinnalta. Tällöin et voi poistaa muotoa tai muokata sitä esimerkiksi siirtämällä sitä, muuttamalla sen kokoa, muotoilemalla sitä, muokkaamalla tekstiä tai kiertämällä sitä.

Voit poistaa muodon lukituksen seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehdessä Piirustuksenhallinta.

 2. Napsauta Piirustuksenhallinta-puuvalikossa piirustuksen tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suojaa asiakirja.

 3. Poista Suojaa asiakirja -valintaikkunassa valinta Muodot-valintaruudusta ja valitse sitten OK.

Jos voit valita muodon, mutta et voi muokata sitä, muoto saattaa edelleen olla suojattu. Jos valitsemassasi muodossa näkyy harmaita palkkeja, muoto on lukittu kaikilta muutoksilta. Tässä tapauksessa sinun tulee poistaa valinnan kaikkien muotojen lukitus. Lisätietoja tästä on artikkelin Muotojen muuttamisen estäminen tai salliminen kohdassa Valinnan kaikkien muotojen lukitseminen tai lukituksen poistaminen.

Ovatko muodot osa lukittua kerrosta?

Jos et voi valita muotoa, se saattaa olla osa lukittua kerrosta.

Voit poistaa kerroksen lukituksen seuraavasti:

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Kerrokset ja napsauta sitten Kerroksen ominaisuudet.

 2. Poista Kerroksen ominaisuudet -kohdan Lukitse-sarakkeessa sen valintaruudun valinta, joka liittyy muotoon, jonka haluat valita.

Onko muodot ryhmitelty yhteen?

Jos voit valita muodon, mutta et voi muokata sitä haluamallasi tavalla, muoto saattaa olla osa ryhmää. Muodot, jotka on ryhmitelty yhteen, toimivat yhtenä yksikkönä. Jos muodot on ryhmitelty, voit esimerkiksi muuttaa niiden väriä samanaikaisesti.

Näin voit selvittää, onko muoto osa ryhmää:

 • Napsauta muotoa. Jos muoto on osa ryhmää, ryhmä valitaan muodon sijaan. Napsauta nyt muotoa uudelleen, ja ryhmän muoto valitaan.

Muodon valitseminen ryhmässä:

Muotojen valitsemiseen on useita tapoja. Saat lisätietoja artikkelista Muodonvalintatyökalut.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×