Muotojen valitseminen, siirtäminen, kiertäminen ja koon muuttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Visio 2010 tarjoaa useita työkaluja, joilla voi valita, siirtää, kokoa ja pyöritä muotoja ja objekteja. Kun olet valinnut objekti - tai kaikkien objektien - piirustuksessa, voit sitten muuttaa kantaansa, suurentaa tai pienentää niitä, Käännä vaakasuunnassa, ja siirrä ne paikoilleen.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Huomautus: Jos et voi valita, siirtää tai kiertää muotoa tai muuttaa sen kokoa kaaviossa, muoto saattaa olla osa lukittua kerrosta.

Voit poistaa kerroksen lukituksen seuraavasti:

 • Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Kerrokset ja valitse Kerroksen ominaisuudet. Poista Kerroksen ominaisuudet -valintaikkunan Lukitse-sarakkeessa sen valintaruudun valinta, joka liittyy muotoon, jonka haluat valita.

Valitse haluamasi toimet

Muotojen valitseminen

Muotojen siirtäminen

Muotojen koon muuttaminen

Muotojen kiertäminen tai kääntäminen

Muotojen valitseminen

Sinulla on usein ennen tehdä muita toimia, kuten siirtää, kiertää tai kokoa Visio 2010 tehdyissä muodoissa, valitse muodot. Visiossa voit valita muotoja kerralla, alueen vapaa-työkalulla tai kaikkien sivun muotojen valitseminen.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Yksittäisen muodon valinta

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Kohdistintyökalu.

 2. Osoita muotoa piirustussivulla, kunnes siitä tulee nelipäinen nuoli, ja napsauta sitten muotoa.

Useiden muotojen valitseminen Aluevalinta-työkalulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Aluevalinta.

 2. Sijoita osoitin ylävasemmalle valittavista muodoista ja vedä, jolloin muotojen ympärille syntyy valintaverkko.

 3. Kun olet valinnut muodot, niiden ympärille tulee näkyviin siniset valintakahvat, ja lisäksi kunkin muodon ympärillä näkyy magentan värinen viiva.

Useiden muotojen valitseminen Lassovalinta-työkalulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Lassovalinta.

 2. Vedä vapaamuotoinen valintaverkko valittavien muotojen ympäri.

 3. Jos valitset useita muotoja, siniset valintakahvat tulevat näkyviin valittujen muotojen ympärille.

Vain osittain valinta-alueella olevien muotojen valitseminen

Oletuksena sekä Aluevalinta- että Lassovalinta-työkaluja käytettäessä valintaverkon on ympäröitävä muoto kokonaan, ennen kuin se tulee valituksi. Jos haluat tehdä valinnasta joustavamman, voit leventää valintaverkkoa niin, että myös osittain sen sisällä olevat muodot tulevat valituksi.

Voit määrittää Vision valitsemaan osittain valinta-alueella olevat muodot seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Visio-kohdasta Asetukset.

 3. Valitse Vision asetukset -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehden Muokkausasetukset-kohdasta Valitse osittain alueella olevat muodot -valintaruutu.

.

Useiden muotojen valinta pikanäppäimillä

Voit valita useita muotoja yhdellä kertaa pitämällä VAIHTO- tai CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla haluamiasi muotoja.

Vihje: Näillä näppäimillä voit myös lisätä muotoja nykyiseen valintaan. Jos esimerkiksi haluat lisätä muodon Aluevalinta-työkalulla tehtyyn valintaan, pidä VAIHTO- tai CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta muotoa.

Piirustussivun kaikkien muotojen valinta

Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse kaikki.

Kaikkien tietyn tyyppisten objektien valinta

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse tyypin mukaan.

 2. Valitse Valitse tyypin mukaan -valintaikkunassa haluamasi objektityyppi, kuten muodot, liittimet tai säilöt. Napsauta sitten OK.

Yhden tai usean muodon valinnan poistaminen

Kaikkien muotojen valinnan poistaminen:

 • Napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

Yhden muodon valinnan poistaminen, kun useita muotoja on valittuna:

 • Poista muodon valinta painamalla VAIHTO-näppäin alas ja napsauttamalla muotoa.

Sivun alkuun

Muotojen siirtäminen

Visio 2010 on useita eri tapoja, joiden avulla voit sijoittaa muodot tarkasti haluamaasi kohtaan.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Muotojen siirtäminen hiirellä

 1. Valitse kaikki muodot, joita haluat liikuttaa.

 2. Pidä osoitinta jonkin muodon päällä.Näkyviin tulee nelipäinen nuoli.

 3. Vedä muodot uuteen sijaintiin.

  Kaikki valitut muodot siirtyvät alkuperäisestä sijainnistaan saman verran ja samaan suuntaan.

Vihje: Voit rajoittaa muotojen liikkeen vaaka- tai pystytasoon painamalla VAIHTO-näppäimen alas muotoja vetäessäsi. Jos haluat siirtää muodot toiselle sivulle piirustuksessa, vedä muodot sivun välilehteen.

Siirrä muodot tiettyyn etäisyyteen (vaatii Visio Professional 2010)

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Valitse Näytä-välilehden Makrot-ryhmästä Laajennukset, osoita Vision lisäominaisuudet -kohtaa ja valitse sitten Siirrä muodot.

 3. Määritä Suunta-kohdassa koordinaattijärjestelmä, jonka mukaan haluat siirtää muotoa tai muotoja.

  • Vaaka/Pysty     Tämä vaihtoehto siirtää valintaa X-Y-koordinaatistossa.

  • Etäisyys/Kulma     Tämä vaihtoehto siirtää valintaa napakoordinaatistossa.

 4. Määritä siirtymisetäisyys.

 5. Jos haluat siirtää valitusta muodosta tai muodoista kopion ja säilyttää alkuperäisen muodon paikallaan, valitse Monista.

 6. Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse OK.

Muotojen siirtäminen vähittäin nuolinäppäimillä

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Tee seuraavat toimet:

  • Voit siirtää muodon seuraavaan paikkaan, johon se voi kohdista, ruudukkoon tai viivaimen jakoviivojen merkki, kuten painamalla nuolinäppäintä.

   Jos muoto ei voi kohdistua mihinkään sijaintiin, nuolinäppäimen painaminen siirtää muotoa viivaimen yhden jakoviivan verran.

  • Jos haluat siirtää yhden kuvapisteen verran, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja paina nuolinäppäintä.

Huomautus: Jos nuolinäppäimen painaminen vierittää piirrosta, eikä siirrä muotoa, tarkista, ettei SCROLL LOCK -näppäin ole käytössä.

Sivun alkuun

Muotojen koon muuttaminen

Muuttaa muotojen kokoa vetämällä niitä, kunnes ne ovat haluamasi koko Visio 2010, tai voit määrittää tietyn koon.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Kaksiulotteisen muodon, kuten suorakulmion, koon muuttaminen hiirellä

 1. Valitse kaikki muodot, joiden kokoa haluat muuttaa.

 2. Vedä valintakahvaa Valintakahva , kunnes muoto on haluamasi kokoinen. Muuta muodon kokoa suhteutetusti vetämällä kulmavalintakahvaa.

Yksiulotteisen muodon, kuten viivan, koon muuttaminen hiirellä

 1. Valitse muoto, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Vedä päätepiste haluamaasi pituuteen.

Muodon koon muuttaminen Koko ja sijainti -ikkunassa

 1. Valitse kaikki muodot, jotka haluat siirtää.

 2. Valitse Näytä-välilehden Näytä-ryhmästä Tehtäväruudut ja valitse .Koko ja sijainti.

 3. Kirjoita Koko ja sijainti -ikkunaan uudet arvot Leveys-, Korkeus tai Pituus-ruutuihin.

Sivun alkuun

Muotojen kiertäminen tai kääntäminen

Muotoja voi kiertää jonkin halutun astelukeman verran. Muotoja voi myös kääntää pysty- ja vaakasuunnassa tai kiertää käyttämällä kiertokahvaa.

Huomautus: Tietoja tekstin kiertämisestä on ohjeaiheessa Tekstin ja tekstialueiden lisääminen, muokkaaminen, siirtäminen tai kiertäminen.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Muodon kiertäminen 90 astetta

 1. Valitse muodot, joita haluat kiertää.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat kiertää muotoa vastapäivään, valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Sijainti, osoita Kierrä muotoja -vaihtoehtoa ja valitse Kierrä 90 astetta vasemmalle.

  • Jos haluat kiertää muotoa myötäpäivään, valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Sijainti, osoita Kierrä muotoja -vaihtoehtoa ja valitse Kierrä 90 astetta oikealle.

Muodon kiertäminen kiertokahvalla

 1. Valitse muodot, joita haluat kiertää

 2. Vedä kiertokahvasta Visio 2010:n kiertokahva. .

  Muoto kiertyy kiertopisteen ympäri Kiertokahva . Jos haluat siirtää kiertopistettä, pidä osoitinta kiertokahvan päällä, siirrä osoitin sitten kiertopisteen päälle ja vedä se uuteen paikkaan.

  Mitä pidemmälle siirrät osoittimen valinnasta kiertokahvaa vetäessäsi, sitä vähäisempi kierron lisäys on.

Muodon kiertäminen tietyn astemäärän verran Koko ja sijainti -ikkunassa

 1. Valitse muodot, joita haluat kiertää

 2. Valitse Näytä-välilehden Näytä-ryhmästä Tehtäväruudut ja valitse Koko ja sijainti.

 3. Valitse Näytä-välilehden Näytä-ryhmästä Tehtäväruudut ja valitse Koko ja sijainti.

 4. Kirjoita Koko ja sijainti -ikkunan Kulma-, ruutuun uusi arvo.

Muodon kääntäminen pystysuunnassa

 1. Valitse muodot, jotka haluat kääntää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Sijainti, ja osoita Kierrä muotoja -vaihtoehtoa ja osoita valitse Käännä pystysuunnassa.

Muodon kääntäminen vaakasuunnassa

 1. Valitse muodot, jotka haluat kääntää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Sijainti, ja osoita Kierrä muotoja -vaihtoehtoa ja osoita valitse Käännä vaakasuunnassa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×