Muotojen lisääminen

Voit lisätä asiakirjoihin, sähköpostiviesteihin, diaesityksiin ja laskentataulukoihin muotoja, kuten neliöitä, ympyröitä ja nuolia. Voit lisätä muodon valitsemalla Lisää-valikosta Muodot, ja piirtää muodon napsauttamalla ja vetämällä.

Kun olet lisännyt vähintään yhden muodon, voit lisätä niihin tekstiä, luettelomerkit ja numeroinnin ja muuttaa niiden täyttöä, ääriviivaa ja muita tehosteita Muotoile-välilehdessä.

Vihje: Voit mukauttaa kaaviota tai kuvaa lisäämällä kaavioon yksittäisiä muotoja tai lisäämällä muotoja SmartArt-kuva päälle.

Muodon lisääminen Excelissä, Outlookissa, Wordissa tai PowerPointissa

 1. Valitse Lisää-välilehdessä Muodot.

  Lisää muotoja -painike Excelissä    Lisää muotoja -painike

 2. Napsauta haluamaasi muotoa, napsauta työtilan mitä tahansa kohtaa, ja vedä muoto paikalleen.

  Muodon piirtäminen

  Jos haluat piirtää neliön tai ympyrän (tai rajata muiden muotojen mittasuhteita), pidä VAIHTO-näppäin painettuna vetäessäsi.

Jos haluat noudattaa näitä ohjeita, avaa tai luo raportti. Valitse Raportti-välilehdessä Edelliset ja avaa olemassa oleva raportti, tai valitse Lisää raportteja ja valitse raportti Raportit-valintaikkunan luettelosta tai luo uusi raportti.

 1. Valitse avoimessa raportissa Rakenne-välilehdessä Muodot.

  Lisää muotoja -painike
 2. Napsauta haluamaasi muotoa, napsauta työtilan mitä tahansa kohtaa, ja vedä muoto paikalleen.

  Muodon piirtäminen

  Jos haluat piirtää neliön tai ympyrän (tai rajata muiden muotojen mittasuhteita), pidä VAIHTO-näppäin painettuna vetäessäsi.

Lisää muoto tai valitse aiemmin luotu muoto ja kirjoita sitten teksti.

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää teksti tai Muokkaa tekstiä tai aloita kirjoittaminen.

  Huomautus: Lisätty teksti tulee osaksi muotoa – jos kierrät tai käännät muotoa, myös teksti kiertyy tai kääntyy.

 2. Voit muotoilla ja tasata tekstiä valitsemalla Aloitus-välilehden ja valitsemalla sitten asetukset Fontti-, Kappale- tai Tasaus-ryhmässä sen mukaan, mitä ohjelmaa käytät ja millaista muotoilua haluat käyttää. (Tekstinmuotoiluasetukset ovat rajoitettuja Projectissa.)

Huomautus: Nämä komennot eivät ole käytettävissä Projectissa.

 1. Napsauta muotoa, jonka haluat muuttaa.

  Voit muuttaa useita muotoja pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla samalla, kun napsautat muutettavia muotoja.

 2. Valitse Muotoile-välilehden Lisää muotoja -ryhmässä Muokkaa muotoa Muokkaa muotoja -painike , valitse Muuta muotoa ja valitse sitten haluamasi uusi muoto.

Jos haluat lisätä saman muodon toistuvasti, voit tehdä sen nopeasti Lukitse piirtotila -toiminnolla.

Huomautus: Sen sijaan, että lisäät yksittäisiä muotoja, sinun kannattaa valita SmartArt-kuva. SmartArt-kuva muotojen järjestys ja fontti koko päivittyvät automaattisesti, kun lisäät tai poistat muotoja ja muokkaat tekstiä.

 1. Valitse Lisää-välilehdessä Muodot.

  Lisää muotoja -painike Excelissä

  Lisää muotoja -painike

 2. Napsauta lisättävää muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lukitse piirtotila.

  Lukitse piirtotila
 3. Napsauta työtilan mitä tahansa kohtaa ja vedä muoto paikalleen.

 4. Lisää muoto niin monta kertaa kuin haluat toistamalla vaihetta 3.

  Vihje: Jos haluat piirtää neliön tai ympyrän (tai rajata muiden muotojen mittasuhteita), pidä VAIHTO-näppäin painettuna vetäessäsi.

 5. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi muodot, Poista Lukitse Piirtämis tila käytöstä painamalla ESC-näppäintä.

Huomautus: Tätä ominaisuutta ei voi käyttää Projectissa.

 1. Valitse muodon teksti, jossa haluat käyttää luettelomerkkejä tai numerointia.

 2. Valitse valinta nauhan Aloitus -väli lehti ja valitse sitten kappale -ryhmässä luettelo merkit tai numerointi.

  Aloitus-välilehden Luettelomerkit- ja Numerointi-painikkeet

  Voit etsiä eri luettelotyylejä ja numeroinnin muotoja napsauttamalla Luettelomerkit- tai Numerointi-ryhmän viereistä nuolta.

Pikatyylien avulla voit lisätä tyylin muotoon yhdellä napsautuksella. Tyylit löytyvät pikatyylivalikoimasta. Kun siirrät osoittimen Pikatyyli-pikkukuvan kohdalle, näet, miten kyseinen tyyli vaikuttaa muotoon.

 1. Napsauta muotoa, jonka haluat muuttaa.

 2. Valitse Muotoile -väli lehti ja valitse sitten haluamasi pikatyyli muodon tyylit -ryhmässä.

  Muodon tyylit -ryhmä

  Jos haluat nähdä muita Pikatyylejä, napsauta Lisää-painiketta Painikkeen kuva .

Tietoja täyttövärin, reunan värin tai tekstin värin muuttamisesta on kohdassa Tekstiruudun tai muodon värien muuttaminen.

Napsauta poistettavaa muotoa ja paina Delete-näppäintä. Voit poistaa useita muotoja pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna samalla kun napsautat poistettavia muotoja ja painamalla sitten Delete-näppäintä.

Katso myös

Viivan, yhdistimen tai vapaapiirtomuodon piirtäminen tai poistaminen

Tekstiruudun, muodon, WordArt-objektin tai kuvan kiertäminen

Muodon tai tekstiruudun värien muuttaminen

SmartArt-grafiikkaobjektin valitseminen

Kaavion luominen alusta loppuun

ClipArt-kuvan lisääminen tiedostoon

Piirtäminen ja luonnostelu sivulla

Kun olet lisännyt muodon asia kirjaan, voit muokata sitä lisäämällä siihen yhdistin viivoja, muokkaamalla sitä, lisäämällä peili kuvan, muokkaamalla väriä ja käyttämällä monia muita tehosteita, kuten varjostuksia, hehkua ja kolmiulotteisuutta.

Muodon lisääminen

 1. Valitse Lisää-välilehdessä Muodot.

  Lisää-väli lehden muodot-painike
 2. Napsauta haluamaasi muotoa, napsauta työtilan mitä tahansa kohtaa, ja vedä muoto paikalleen.

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Lisää teksti tai Muokkaa tekstiätai napsauta muodon sisällä ja ala kirjoittaa.

  Huomautus: Lisätty teksti tulee osaksi muotoa – jos kierrät tai käännät muotoa, myös teksti kiertyy tai kääntyy.

 2. Jos haluat muotoilla ja tasata tekstiä, valitse Aloitus -väli lehti ja valitse sitten käytettävissä olevat muotoilu asetukset. Voit esimerkiksi muuttaa fontin väriä, tyylejä, kokoja, muuttaa tasausta tai sisennystä, muuttaa tekstin suuntaa ja nimetä muutaman.

 1. Napsauta muotoa, jonka haluat vaihtaa.

  Jos haluat muuttaa useita muotoja, paina KOMENTO , kun napsautat muuttavia muotoja.

 2. Valitse muodon muotoilu -väli lehdessä Muokkaa muotoa , osoita Muuta muotoaja valitse sitten haluamasi uusi muoto.

 1. Valitse muoto, jonka haluat kopioida.

 2. Paina optio -näppäintä ja vedä muoto haluamaasi kohtaan. Siirrä hiiren painike ja muodosta kopio. Voit vetää ja vapauttaa muodon niin monta kertaan kuin on tarpeen.

Huomautus: Luetteloiden lisääminen ei ole käytettävissä Excel 2016 for Mac.

 1. Valitse muodon teksti, jossa haluat käyttää luettelomerkkejä tai numerointia.

 2. Napsauta Aloitus -väli lehdessä luettelo merkit -tai numerointi-kohdan vieressä olevaa nuolta.

  Aloitus-välilehti, jossa näkyy Luettelomerkit-valikoima.
 3. Paina ENTER-näppäintä aina, kun haluat uuden luettelo merkin tai numeron, tai lopeta luettelo painamalla ENTER-näppäintä kahdesti.

 1. Napsauta muotoa, jonka haluat vaihtaa.

 2. Valitse muodon muotoilu -väli lehti ja valitse sitten haluamasi tyylit tyylit-valikoimasta.

  Muodon tyylit-ryhmän asetukset

  Jos haluat nähdä lisää tyylejä, valitse tyyli valikoiman alapuolelta Lisää-alanuoli .

 1. Napsauta muotoa, jonka haluat vaihtaa.

 2. Valitse muodon muotoilu -väli lehti ja valitse Muodon täyttö -kuvake (muodon täyttö -kuvake).

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  1. Käytä eri täyttöväriä napsauttamalla haluamaasi väriä kohdissa Teeman värit tai Vakiovärit.

  2. Jos haluat poistaa valitun kaavion osan värin, valitse Ei täyttöä.

  3. Jos haluamaasi täyttöväriä ei löydy Teeman värit- tai Vakiovärit-kohdasta, valitse Lisää täyttövärejä. Valitse Värit-valintaikkunan vaihtoehdoilla väri ja valitse sitten OK.

  4. Jos haluat täyttää muodon kuvalla, valitse Kuva. Valitse käytettävä kuva Lisää kuva -valintaikkunassa ja valitse sitten Lisää.

  5. Jos haluat tehdä valitusta täyttöväristä liukuvärin, valitse Liukuväri ja valitse sitten haluamasi liukuvärityyli.

   Jos haluat nähdä lisää liukuvärityylejä, valitse Lisää liukuvärejä ja valitse sitten Muotoile kaavioalue -ruudun Täyttö-kohdassa haluamasi liukuväriasetukset.

  6. Jos haluat lisätä pintakuvioinnin täytön, valitse Pintakuviointi ja valitse sitten haluamasi kuvio.

 1. Valitse muoto ja valitse sitten muodon muotoilu -väli lehti.

 2. Valitse muodon tyylit -ryhmässä muoto tehosteet, osoita tehoste luokkaa ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  Muoto tehosteet-valikon Asetukset

 1. Valitse muodon muotoilu -väli lehdessä Muotoile-ruutu.

  Muotoiluruutu-painike

 2. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa täyttö & viiva -väli lehti ja valitse sitten joko täyttö tai viiva.

 3. Vedä Läpinäkyvyys -liuku säädintä, jos haluat saada haluamasi tehosteen.

  Muotoile muotoa -ruutu

Napsauta poistettavaa muotoa ja paina Delete-näppäintä. Jos haluat poistaa useita muotoja, paina komento -näppäintä samalla, kun napsautat poistettavia muotoja, ja paina sitten Delete-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Objektin koon muuttaminen

Kuvan rajaaminen

Kuvan, tekstiruudun tai muun objektin siirtäminen, kiertäminen tai ryhmittäminen

Objektien tasaaminen Word for Macissa

Objektien ryhmitteleminen tai ryhmittelyn purkaminen

Voit lisätä työkirjoihin ja esityksiin muotoja, kuten kehyksiä, ympyröitä ja nuolia. (Wordin verkkoversio ei tue muotoja.) Jos haluat lisätä muodon, valitse valinta nauhasta Lisää , valitse muodotja valitse sitten muoto.

Kun olet lisännyt muodon, voit siirtää sen ja muuttaa sen kokoa. tekstin, luettelo merkkien tai numeroinnin lisääminen; Voit myös muuttaa täyttö väriä tai jäsennystä.

 1. Valitse Lisää -väli lehdessä muodot.

  Lisää muotoja-painike Officen verkko versiossa
 2. Valitse haluamasi muoto avattavasta valikoimasta.

  Oletuskokoinen muoto lisätään heti näkyvän sivun keskelle.

 3. Valitse koon muutto kahvojen muoto ja vedä sitä sisäänpäin tai ulospäin, jos haluat muuttaa muodon kokoa.

  Jos haluat piirtää neliön tai ympyrän (tai rajata muiden muotojen mittasuhteita), pidä VAIHTO-näppäin painettuna vetäessäsi. 

 4. Jos haluat siirtää muotoa, osoita hiirtä siinä, kunnes osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi. Siirrä sitten muotoa haluamaasi kohtaan napsauttamalla ja vetämällä.

  Kun muoto on valittuna asia kirjassa, työkalu rivin valinta nauhassa näkyy muoto -väli lehti. Siinä on painikkeita, joita voit käyttää muodon kanssa, kuten täyttö värin tai ääri viivan lisäämiseen tai esimääritetyn muoto tyylien valintaan.

  Huomautus: Jos yksinkertaistettu valinta nauha on poistettu käytöstä, väli lehden nimi vaiheessa #4 on muoto. Lisä tietoja yksinkertaistetusta valinta nauhasta on kohdassa Officen uusi ulkoasu.

Lisää muoto tai valitse olemassa oleva muoto ja kirjoita sitten teksti seuraavasti:

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa tekstiä.

  Vilkkuva kohdistin tulee näkyviin muodon keskelle.

 2. Kirjoita teksti, jonka haluat lisätä muotoon.

 3. Jos haluat muotoilla ja tasata tekstiä, valitse Aloitus -väli lehti ja valitse sitten asetukset Fontti-, kappale-tai Tasaus ryhmistä. 

  PowerPoint Onlinen fontti-, kappale-ja tasaus asetukset

Pikatyylien avulla voit lisätä tyylin muotoon yhdellä napsautuksella. Löydät tyylit muoto valikoimasta.

 1. Valitse muoto, jonka haluat muuttaa. 

 2. Valitse muoto -väli lehdessä (tai Muotoile -väli lehdessä, jos yksinkertaistettu valinta nauha on poistettu käytöstä), Avaa muodon tyylit-valikoima ja napsauta pikatyyliä, jota haluat käyttää. 

  Office for Web-sivuston muoto työkalut

  Avaa valikko napsauttamalla sen päässä olevaa alanuolta ja Katso luettelo kaikista vaihto ehdoista:

  Saat näkyviin kaikki muodon pikatyylit valitsemalla valikoiman alanuolta.

  Voit näyttää lyhyen kuva uksen viemällä hiiren osoittimen valikoiman kohdalle.

 1. Valitse muoto, jonka haluat muuttaa. 

 2. Valitse muoto -väli lehdessä (tai Muotoile -väli lehdessä, jos yksinkertaistettu valinta nauha on poistettu käytöstä)-kohdassa täyttö -kohdan vieressä oleva alanuoli ja avaa täyttö värien valikoima.

 3. Valitse väri.

 4. Jos haluat muuttaa muodon läpinäkyväksi, valitse ei täyttöä väri valikoiman alaosassa.  

 1. Valitse muoto, jonka haluat muuttaa. 

 2. Valitse muoto -väli lehdessä (tai muoto , jos käytät edelleen perinteistä valinta nauhaa)-kohdan ääri viiva-kohdan vieressä oleva alanuoli, jos haluat avata jäsennys värien valikoiman. 

 3. Valitse väri.

 4. Valikoiman alaosassa on myös vaihto ehtoja ääri viivan paksuutta (painoa) ja sitä, onko ääri viiva kiinteä, piste-vai katko viivalla. Jos haluat nähdä ponnahdus luettelon vaihto ehdoista, osoita paino -tai katko viivoja .

Valitse muoto, jonka haluat poistaa, ja paina sitten Delete-näppäintä. Jos haluat poistaa useita muotoja, paina CTRL-näppäintä samalla, kun valitset poistettavat muodot, ja paina sitten Delete-näppäintä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×