Muotojen, kuvien tai muiden objektien ryhmittely ja ryhmittelyn purku

Muotojen, kuvien tai muiden objektien ryhmittely ja ryhmittelyn purku

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit ryhmitellä muotoja, kuvia tai muita objekteja. Ryhmittely voit kiertäminen, kääntäminen, siirtäminen tai koon kaikkien muotojen ja objektien samaan aikaan, aivan kuin yhtä yksittäistä muotoa tai objektia.

Voit myös muuttaa kaikkien ryhmän muotojen määritteiden samalla kertaa, esimerkiksi lisäämällä muodon täytön tai tehosteen, tai tehosteen kuvaan. Voit purkaa ryhmittelyn muotojen milloin tahansa ja ryhmitellä uudelleen myöhemmin.

Saat lisätietoja valitsemalla seuraavat otsikot

 1. Paina ja pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla muotoja, kuvia tai muita objekteja. Haluat valita useamman kuin yhden muodon, kuvan tai objektin, jotta Ryhmittele -painiketta.

  Vihjeitä: 

  Huomaa, että Wordin kuvien, Tekstin rivitys -vaihtoehto on määritettävä jollakin muulla kuin tekstin tasossa kunkin kuvan, jotka haluat ryhmitellä. Voit muuttaa tätä asetusta, napsauta kutakin kuvaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Rivitä tekstija valitse sitten jokin muu tekstin tasossa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  Vihjeitä: 

  • Useiden SVG kuvakkeiden ryhmittelyyn edellyttää muuntaa ne ensin muodot. Katso lisätietoja muuntamisesta muotoja: muuntaa SVG kuvan Office-muotoon.

  • Kun olet muodostanut ryhmän, voit edelleen käsitellä ryhmän yksittäisiä kohteita. Valitse ryhmä ja valitse sitten kohde napsauttamalla sitä.

  • Ryhmittele kuvia valitsemalla Kuvatyökalut - Muotoile -välilehdessä Ryhmittele > Ryhmittele.

   Kuvatyökalut Muotoile -välilehden Ryhmä-painike

   Huomautus: Piirtotyökalut-Muotoile tai Kuvatyökalut-Muotoile -välilehdet ovat tilannekohtaiset, mikä tarkoittaa, että ne näkyviin vain valintanauhan ollessasi muoto tai kuva, joka on valittuna.

  • Ryhmittele muotoja ja muita objekteja valitsemalla Piirtotyökalut - Muotoile ‑välilehdessä Ryhmittele > Ryhmittele.

   Piirtotyökalut - Muotoile -välilehden Ryhmittele-painike

 1. Valitse ryhmä, jonka ryhmittelyn haluat purkaa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Pura kuvien ryhmittely valitsemalla Kuvatyökalut - Muotoile -välilehdessä Ryhmittele > Pura ryhmittely.

   Kuvatyökalut - Muotoile -välilehden Pura ryhmittely -painike

  • Pura muotojen ja muiden objektien ryhmittely valitsemalla Piirtotyökalut - Muotoile -välilehdessä Ryhmittele > Pura ryhmittely.

   Piirtotyökalut - Muotoile -välilehden Pura ryhmittely -painike

Huomautukset: 

 • Ryhmittele uudelleen -painike ei ole käytettävissä Word 2013:ssa eikä Word 2016:ssa. Voit ryhmitellä kohteita uudelleen valitsemalla kaikki uudelleenryhmiteltävät muodot tai kuvat ja valitsemalla sitten Ryhmittele > Ryhmittele.

 • Jos olet muuntanut SmartArt-kuva yksittäisiksi muodoiksi, ei voi muuntaa takaisin SmartArt-kuva tai ryhmitellä uudelleen.

Kaikki sovellukset Wordia lukuun ottamatta

 1. Valitse jokin aiemmin ryhmään kuulunut muoto, kuva tai objekti.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Ryhmittele muodot ja muut objektit uudelleen valitsemalla Piirtotyökalut - Muotoile -välilehdessä Ryhmittele > Ryhmittele uudelleen.

   Piirtotyökalut - Muotoile -välilehden Ryhmittele uudelleen -painike

  • Ryhmittele kuvat uudelleen valitsemalla Kuvatyökalut - Muotoile ‑välilehdessä Ryhmittele > Ryhmittele uudelleen.

   Kuvatyökalut - Muotoile -välilehden Ryhmittele uudelleen -painike

Seuraavaksi kerrotaan syitä, joiden vuoksi Ryhmittele-painike näkyy harmaana, sekä miten sen saa takaisin käyttöön.

 • Vain yksi muoto tai kuva on valittuna. Varmista, että useita muotoja tai kuvia on valittuina. Ryhmä-työkalua ei voi käyttää SVG-kuvakkeiden kanssa, joten niitä ei lasketa mukaan.

 • SVG kuvakkeet ryhmittelyyn edellyttää muuntaa ne ensin muodot. Katso lisätietoja muuntamisesta muotoja: muuntaa SVG kuvan Office-muotoon.

 • Valintasi sisältää taulukon, laskentataulukon tai GIF-kuvan. Ryhmä-painike ei ole käytettävissä, jos jokin näistä kohteista on valittuna.

 • Jos käytössäsi on Word, ja yrität kuvien, Tekstin rivitys voi olla määritetty tekstin tasossa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvat, valitse Rivitä teksti jaMuuta haluamasi asetteluvaihtoehto ilmenekään tekstin tasossa jokaisen yksittäisen kuvan, jotka haluat ryhmitellä.

 • Jos käytät PowerPointia, olet ehkä yrittänyt ryhmitellä kohteita, joiden otsikon paikkamerkkiteksti (”Lisää otsikko napsauttamalla”) tai joiden sisällön paikkamerkki (”Lisää teksti napsauttamalla”).

  Dia, jossa on kaksi paikkamerkkiä ja kaksi erillistä objektia

  Edellisessä esimerkissä sininen neliö ja vihreä ympyrä voidaan ryhmitellä. Muotoja ei voi kuitenkaan ryhmitellä paikkamerkkitekstien kanssa.

  Saat Ryhmittele-painikkeen takaisin käyttöön siirtämällä muotoa, kuvaa tai objektia dian toiseen sijaintiin paikkamerkkitekstin ulkopuolelle tai poistamalla paikkamerkin ryhmiteltävistä kohteista.

Huomautus: Jos mitkään edellä mainitut eivät palauta Ryhmittele-painiketta käyttöön, hae vastausta Answers-keskustelupalstalta tai lähetä kysymyksesi sinne.

Saat lisätietoja valitsemalla seuraavat otsikot

 1. Pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset muotoja, kuvia tai objekteja, jotka haluat ryhmitellä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Ryhmittele kuvia valitsemalla Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehdellä Järjestä-ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Ryhmittele.

   Jos Piirtotyökalut- tai Kuvatyökalut-välilehtiä ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut muodon, kuvan tai jonkin muun objektin. Saatat joutua kaksoisnapsauttamaan kohdetta, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

  • Ryhmittele muotoja ja muita objekteja valitsemalla Piirtotyökalut-kohdasta Muotoile -välilehden Järjestä -ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Ryhmittele.

  Vihje: Kun olet ryhmitellyt kohteet, voit valita ryhmästä minkä tahansa yksittäisen kohteen. Valitse ryhmä ja napsauta sitten haluamaasi yksittäistä kohdetta.

 1. Valitse ryhmä, jonka ryhmittelyn haluat purkaa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Poista muotojen ja muiden objektien ryhmittely valitsemalla Piirtotyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Pura ryhmittely.

   Ryhmittele-luettelo, josta on valittu Pura ryhmittely

  • Pura kuvien ryhmittely valitsemalla Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Painikkeen kuva ja valitsemalla sitten Pura ryhmittely.

   Ryhmittele-luettelo, josta on valittu Pura ryhmittely

   Jos Piirtotyökalut-, Kuvatyökalut- tai Muotoile-välilehtiä ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut ryhmän muotoja, kuvia tai muita objekteja. Saatat joutua kaksoisnapsauttamaan kohdetta, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 1. Valitse jokin aiemmin ryhmään kuulunut muoto tai objekti.

  Huomautus: Jos olet muuntanut SmartArt-kuvan erillisiksi muodoiksi, muotoja ei voida muuntaa takaisin SmartArt-kuvaksi eikä niitä voida ryhmitellä uudelleen.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Ryhmittele muodot ja muut objektit uudelleen: Valitse Piirtotyökalut, - Muotoile -välilehden Järjestä ‑ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele uudelleen.

  • Ryhmittele kuvat uudelleen valitsemalla Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Ryhmittele uudelleen.

   Ryhmäluettelo, jossa Ryhmittele uudelleen -kohta näkyy valittuna

   Jos Piirtotyökalut-, Kuvatyökalut- tai Muotoile-välilehtiä ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut ryhmän muotoja, kuvia tai muita objekteja. Saatat joutua kaksoisnapsauttamaan kohdetta, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

Jos valintasi sisältää taulukon, laskentataulukon tai GIF-kuvan, Ryhmä-painike ei ole käytettävissä. PowerPointissa Ryhmittele- painike ei ole välttämättä käytettävissä, jos muoto, kuva tai objekti on lisätty paikkamerkkiin tai yrität ryhmitellä paikkamerkkiä, koska paikkamerkkejä ei voida ryhmitellä muiden muotojen, kuvien tai objektien kanssa.

Dia, jossa on kaksi paikkamerkkiä ja kaksi erillistä objektia
Kuva 1. Yllä olevassa esimerkissä sininen neliö ja vihreä ympyrä voidaan ryhmitellä yhdessä. Sinistä neliötä ei voida ryhmitellä sisällön paikkamerkin (“Napsauta tekstin lisäämiseksi") tai otsikon paikkamerkin ("Lisää otsikko napsauttamalla") kanssa.
 • Siirrä muoto, kuva tai objekti johonkin toiseen kohtaan diassa paikkamerkin ulkopuolelle tai poista paikkamerkki ryhmiteltävistä kohteista.

Saat lisätietoja valitsemalla seuraavat otsikot

 1. Lisää piirtoalusta. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Muodot ja valitse sitten Uusi piirtoalusta.

 2. Leikkaa ja liitä muotoja tai objekteja, jotka haluat ryhmitellä piirtoalustalle.

 3. Valitse ryhmiteltävät muodot tai objektit.

  Lisätietoja muotojen valitsemisesta on artikkelissa Muodon tai muun objektin valitseminen.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Valitse ilman tekstiä oleville muodoille Piirtotyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele.

  • Valitse tekstillä varustetuille muodoille Tekstikehystyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele.

   Jos Piirtotyökalut-, Tekstiruututyökalut- tai Muotoile-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut muodon tai jonkin muun objektin.

 5. Vedä ryhmitetyt muodot tai objektit pois piirtoalustalta.

 6. Valitse piirtoalusta ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  Huomautukset: 

  • Kun olet ryhmitellyt muodot tai muut objektit, voit valita ryhmästä minkä tahansa yksittäisen muodon tai objektin. Valitse ryhmä ja napsauta sitten yksittäistä muotoa tai objektia.

  • Muotoja ja muita objekteja ei voi ryhmitellä eri ohjelmista.

 1. Napsauta kutakin kuvaa, jonka haluat ryhmitellä ja valitse pikavalikko, osoita kohtaa Tekstin rivitys.

 2. Valitse Neliö tai jokin muu kuin Tekstin tasossa -vaihtoehto.

 3. Lisää piirtoalusta. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Muodot ja valitse sitten Uusi piirtoalusta.

 4. Leikkaa ja liitä kuvat, jotka haluat ryhmitellä piirtoalustalle.

 5. Valitse ryhmiteltävät kuvat.

  Lisätietoja kuvien valitsemisesta on artikkelissa Muodon tai muun objektin valitseminen.

 6. Valitse Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehdellä Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele.

  Jos Kuvatyökalut- tai Muotoile-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut kuvan tai muun objektin.

 7. Vedä ryhmitetyt kuvat pois piirtoalustalta.

 8. Valitse piirtoalusta ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  Huomautukset: 

  • Kun olet ryhmitellyt kuvat tai muut objektit, voit valita ryhmästä minkä tahansa yksittäisen kuvan tai objektin. Valitse ryhmä ja napsauta sitten yksittäistä kuvaa tai objektia.

  • Useissa eri ohjelmissa olevia kuvia ja muita objekteja ei voida ryhmitellä.

 1. Napsauta kuvaa, jonka haluat ryhmitellä ja osoita pikavalikko -kohdassa Tekstin rivitys -vaihtoehtoa.

 2. Valitse Neliö tai jokin muu kuin Tekstin tasossa -vaihtoehto.

 3. Lisää piirtoalusta. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Muodot ja valitse sitten Uusi piirtoalusta.

 4. Leikkaa ja liitä kuva, jonka haluat ryhmitellä piirtoalustalle.

 5. Leikkaa ja liitä tekstiruutu, jonka haluat ryhmitellä piirtoalustalle.

 6. Valitse kuva ja tekstiruutu, jotka haluat ryhmitellä.

  Lisätietoja kuvien ja tekstiruutujen valitsemisesta on artikkelissa Muodon tai muun objektin valitseminen.

 7. Valitse Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehdellä Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele.

  Jos Kuvatyökalut- tai Muotoile-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut kuvan tai muun objektin.

 8. Vedä ryhmitetty kuva ja tekstiruutu pois piirtoalustalta.

 9. Valitse piirtoalusta ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  Huomautukset: 

  • Kun olet ryhmitellyt kuvan ja tekstiruudun, voit jatkaa valitsemalla kunkin yksittäisen objektin ja muokata sitä. Valitse ryhmä ja napsauta sitten kuvaa tai tekstiruutua, jonka haluat valita.

  • Useissa eri ohjelmissa olevia kuvia ja muita objekteja ei voida ryhmitellä.

Voit myös lisätä kuvaan kuvatekstin Office Word 2007 -ohjelmassa käyttämättä tekstiruutua. Toimi seuraavasti:

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja osoita pikavalikko -ohjelmassa kohtaa Lisää kuvateksti.

 2. Valitse haluamasi asetukset, kuten aiemmin luotu teksti, kuvatekstin sijainti ja valinnainen numerointi ja valitse sitten OK.

Voit nyt valita kuvatekstin ja muuttaa tekstiä ja sen muotoilua.

Voit purkaa muotojen, kuvien ja muiden objektien ryhmittelyn (jos haluat esimerkiksi siirtää ryhmän mutta jättää yhden muodon paikalleen, tai tehdä huomattavia muutoksia yhteen muotoon muuttamatta muita muotoja) noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Lisää piirtoalusta. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Muodot ja valitse sitten Uusi piirtoalusta.

 2. Vedä ryhmä, jonka ryhmittelyn haluat purkaa piirtoalustalle.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Pura tekstittömien muotojen ja muiden objektien ryhmittely valitsemalla Piirtotyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Pura ryhmittely.

  • Valitse tekstillä varustetuille muodoille Tekstikehystyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele.

  • Valitse kuvien ryhmittelyn purkamiseksi Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitse sitten Pura ryhmittely.

 4. Jos Piirtotyökalut-, Tekstikehystyökalut-, Kuvatyökalut- tai Muotoile-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut ryhmän muotoja, kuvia tai muita objekteja.

 5. Vedä muodot, kuvat ja objektit pois piirtoalustalta.

 6. Valitse piirtoalusta ja paina sitten DELETE-näppäintä.

Jos haluat muuntaa SmartArt-kuvasi ulkoasultaan monimutkaiseksi tai saada käyttöösi edistyneet hallintaominaisuudet muotojen sijoittamiseksi tai niiden koon muuttamiseksi, muunna SmartArt-kuva erillisiksi muodoiksi.

Tärkeää: Kun olet muuntanut SmartArt-kuvan erillisiksi muodoiksi, muotoja ei voi enää muuntaa takaisin SmartArt-kuvaksi. Kun muunnat SmartArt-kuvan, et voi automaattisesti asetella muotoja. Lisäksi menetät SmartArt-työkalut-välilehden rakenne- ja muotoilutyökalut, kuten asettelut, värien muuttamistoiminnon ja SmartArt-tyylivalikoimat. Sen sijaan voit muotoilla muotoja käyttämällä Piirtotyökalut-välilehden toimintoja.

 1. Valitse kaikki SmartArt-kuvan muodot.

  Voit valita kaikki muodot valitsemalla ensin muodon ja painamalla sitten näppäinyhdistelmää CTRL+A.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

 3. Muunna SmartArt-kuva erillisiksi muodoiksi napsauttamalla eri aluetta asiakirjassa ja valitsemalla sitten Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä.

Huomautus: Kun muunnat SmartArt-kuvan muodoiksi, kustakin erillisestä muodosta tulee ryhmitelty muoto. Näin ollen jokaisesta SmartArt-kuvan muodosta ryhmitellään kaksi muotoa liittämisen yhteydessä – yksi muoto tekstiä varten ja toinen muoto geometriaa varten. Jos SmartArt-kuvan muoto ei sisällä tekstiä, saatat huomata muista muodoista poikkeavan fontin tai tekstikoon, kun kirjoitat tekstiä muotoon.

 1. Lisää piirtoalusta. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Muodot ja valitse sitten Uusi piirtoalusta.

 2. Vedä muoto tai objekti, jonka haluat uudelleenryhmitellä piirtoalustalle.

 3. Valitse jokin aiemmin ryhmään kuulunut muoto tai objekti.

  Jos olet muuntanut SmartArt-kuvan erillisiksi muodoiksi, muotoja ei voi muuntaa takaisin SmartArt-kuvaksi eikä niitä voi ryhmitellä uudelleen.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Ryhmittele uudelleen muotoja ilman tekstiä ja muita objekteja valitsemalla Piirtotyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Ryhmittele uudelleen.

  • Voit ryhmitellä uudelleen muotoja, joissa on tekstiä, valitsemalla Tekstikehystyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitsemalla sitten Ryhmittele uudelleen .

 5. Jos Piirtotyökalut-, Tekstikehystyökalut- tai Muotoile-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut ryhmän muotoja, kuvia tai muita objekteja.

 6. Vedä uudelleenryhmitetyt muodot tai objektit pois piirtoalustalta.

 7. Valitse piirtoalusta ja paina sitten DELETE-näppäintä.

 1. Lisää piirtoalusta. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Muodot ja valitse sitten Uusi piirtoalusta.

 2. Vedä kuvat tai objektit, jonka haluat uudelleenryhmitellä piirtoalustalle.

 3. Valitse jokin aiemmin ryhmään kuulunut kuva tai objekti.

 4. Valitse Kuvatyökalut-kohdasta Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmässä Ryhmittele Painikkeen kuva , ja valitse sitten Ryhmittele uudelleen.

  Jos Kuvatyökalut- tai Muotoile-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut kuvan tai muun objektin.

 5. Vedä uudelleenryhmitetyt muodot tai objektit pois piirtoalustalta.

 6. Valitse piirtoalusta ja paina sitten DELETE-näppäintä.

Muotojen, kuvien ja muiden objektien ryhmittely

 1. Paina ja pidä komento käyttää hiirtä tai touchpad, voit valita muotoja, kuvia tai muita objekteja, jotka haluat ryhmitellä.

 2. Valitse Muodon muotoilu -välilehti tai Kuva ja valitse sitten ryhmän > ryhmän.

  Huomautus: Muodon muotoilu - ja Kuvan muotoilu -välilehdet ovat tilannekohtaiset, mikä tarkoittaa, että ne näkyviin vain valintanauhan ollessasi muoto tai kuva, joka on valittuna.

  Luo ryhmä on valittu kuvia tai objekteja, valitse ryhmä.

  Office saattaa näyttää jompikumpi tai molemmat seuraavista välilehdistä, joka on valittuna sivun objektien tyypit, mukaan.

  Luo ryhmä on valittu kuvia tai objekteja, valitse ryhmä.

  Jos ryhmä ei näy valintanauhassa Voit joutua napsauttamaan Järjestä, jotta saat ryhmän muodon muotoilu-välilehdessä ja Muotoile-välilehdessä. , valitse Järjestä , tuo se näyttöön.

Kun olet tehnyt objektiryhmään, voit edelleen käsitellä tietyn kohteen ryhmän valitsemalla ryhmän ja valitsemalla sitten vaihtoehto napsauttamalla sitä.

Huomautus: Jos ryhmä -painike ei ole käytettävissä, tarkista, että sinulla on useampi kuin yksi valitun objektin. Jos et voi valita muita objektin, varmista, että mikään, johon haluat lisätä ryhmään objekteja on Rivitä asettaminen tekstin tasossa.

Voit siirtää ryhmälle, mutta jättää yhden muodon tai kuvan taakse tai voit joutua muuttamaan muutosten tekeminen laaja muodon muuttamatta muut-ryhmässä muodot. Toimintaohjeet voit ensimmäisen liuotetaan tai ryhmittelyn purkaminen, objektien ryhmittelyn.

 1. Valitse ryhmä, jossa on objekti tai objekteja, jotka haluat erottaa muihin sarakkeisiin.

 2. Valitse Muodon muotoilu -välilehdessä tai Kuva Valitse ryhmäja valitse sitten Pura ryhmittely.

  Voit Häivytys ryhmittely, valitsemalla muodon muotoilu-tai kuvan muotoilu-välilehdessä Pura ryhmittely.

  Jos ryhmä ei näy valintanauhassa Voit joutua napsauttamaan Järjestä, jotta saat ryhmän muodon muotoilu-välilehdessä ja Muotoile-välilehdessä. , valitse Järjestä , tuo se näyttöön.

  Office Liukenee ryhmästä, jätä yksittäiset niiden tallennuspaikka muuttuisi objektit ja valittuna.

Jos tekstin rivityksen objektin on määritetty päivittymään tekstin tasossa, et voi ryhmitellä muiden objektien kanssa. Oletusarvon mukaan kuvat ovat tämän asetuksen ja sinun on muutettava asetuksen ryhmittämään kuva, jossa on muiden objektien. Voit muuttaa asetusta, Control + valitsemalla kuvan tai muun objektin, valitse Rivitä tekstija valitse sitten asetus muiden kuin tekstin tasossa. Lisätietoja tekstin rivitys-kohdassa ohjausobjektin tekstin rivitys-objektien ympärille.

Jos tekstin rivitys on määritetty oikein valittuja objekteja, mutta ryhmä -painike on käytettävissä sinua, Hae vastausta Answers-keskustelupalstalta tai Lähetä esitettyihin kysymyksiin.

Huomautukset: 

 • Ryhmittele uudelleen -painike ei ole käytettävissä Word 2013:ssa eikä Word 2016:ssa. Voit ryhmitellä kohteita uudelleen valitsemalla kaikki uudelleenryhmiteltävät muodot tai kuvat ja valitsemalla sitten Ryhmittele > Ryhmittele.

 • Jos olet muuntanut SmartArt-kuva yksittäisiksi muodoiksi, ei voi muuntaa takaisin SmartArt-kuva tai ryhmitellä uudelleen.

Kaikki sovellukset Wordia lukuun ottamatta

 1. Valitse jokin aiemmin ryhmään kuulunut muoto, kuva tai objekti.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Muotojen ja objektien Muodon muotoilu -välilehden Ryhmittele uudelleen valitsemalla ryhmän > Ryhmittele uudelleen.

   Piirtotyökalut - Muotoile -välilehden Ryhmittele uudelleen -painike

  • Ryhmittele kuvat, Muotoile -välilehdessä uudelleen valitsemalla ryhmän > Ryhmittele uudelleen.

   Kuvatyökalut - Muotoile -välilehden Ryhmittele uudelleen -painike

Seuraavaksi kerrotaan syitä, joiden vuoksi Ryhmittele-painike näkyy harmaana, sekä miten sen saa takaisin käyttöön.

 • Vain yksi muoto tai kuva on valittuna. Varmista, että useita muotoja tai kuvia on valittuina. Ryhmä-työkalua ei voi käyttää SVG-kuvakkeiden kanssa, joten niitä ei lasketa mukaan.

 • Valintasi sisältää taulukon, laskentataulukon tai GIF-kuvan. Ryhmä-painike ei ole käytettävissä, jos jokin näistä kohteista on valittuna.

 • Jos käytössäsi on Word, ja yrität kuvien, Tekstin rivitys voi olla määritetty tekstin tasossa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvat, valitse Rivitä teksti jaMuuta haluamasi asetteluvaihtoehto ilmenekään tekstin tasossa jokaisen yksittäisen kuvan, jotka haluat ryhmitellä.

 • Jos käytät PowerPointia, olet ehkä yrittänyt ryhmitellä kohteita, joiden otsikon paikkamerkkiteksti (”Lisää otsikko napsauttamalla”) tai joiden sisällön paikkamerkki (”Lisää teksti napsauttamalla”).

  Dia, jossa on kaksi paikkamerkkiä ja kaksi erillistä objektia

  Edellisessä esimerkissä sininen neliö ja vihreä ympyrä voidaan ryhmitellä. Muotoja ei voi kuitenkaan ryhmitellä paikkamerkkitekstien kanssa.

  Saat Ryhmittele-painikkeen takaisin käyttöön siirtämällä muotoa, kuvaa tai objektia dian toiseen sijaintiin paikkamerkkitekstin ulkopuolelle tai poistamalla paikkamerkin ryhmiteltävistä kohteista.

Huomautus: Jos mitkään edellä mainitut eivät palauta Ryhmittele-painiketta käyttöön, hae vastausta Answers-keskustelupalstalta tai lähetä kysymyksesi sinne.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×