Muotoile objekti -valintaikkunan käyttö Publisherissa

Publisherin Muotoile objekti -valintaikkunassa voit muotoilla tekstiruutuja, automaattisia muotoja, taulukoita, kuvia ja WordArt-objekteja.

Huomautus: Jotkin valintaikkunan välilehdet ovat käytettävissä vain sen mukaan, minkä objektin olet valinnut.

Valitse välilehti, josta haluat lisätietoja:

Värit ja viivat -välilehti

Värit ja viivat -välilehdessä voit lisätä väritäyttöjä, viivoja tai kuvareunuksia valittuun objektiin tai taulukon soluun.

Täyttö

Väri – Valitse täyttöväri valikoimasta tai valitse luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

 • Värimallin värit – Valitse värit julkaisun värimallista.

 • Vakiovärit – Valitse värien vakiovalikoimasta.

 • Ei täyttöä – Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua valittuun objektiin täyttöä. Objektien, joilla ei ole täyttöä, tausta on läpinäkyvä.

 • Lisää värejä – Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Värit-valintaikkuna. Voit valita värin vakiovärivalikoimasta tai voit valita RGB-, HSL- tai CMYK-värimalleilla määritettävän mukautetun värin. Voit myös valita PANTONE® -värin.

  Huomautus: Tässä näkyvät PANTONE®-värit eivät ehkä vastaa PANTONE-standardeja. PANTONE Color Publications -julkaisuista näet tarkat värit. PANTONE® ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. © Pantone, Inc., 2007.

Täytön tehosteet – Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Täytön tehosteet -valintaikkuna, jossa voit lisätä tehosteita, kuten liukuvärjäyksen, materiaalikuvioita, kuvioita, kuvatäyttöjä tai sävyjä.

Läpinäkyvyys – Määritä läpinäkyvyysprosentti Läpinäkyvyys-valintaikkunassa tai määritä täytön läpinäkyvyys liukusäätimellä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut jonkinlaisen täytön.

Viivakaavio

Väri – Valitse haluamasi täyttöväri valikoimasta tai valitse luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

 • Värimallin värit – Valitse värit julkaisun värimallista.

 • Vakiovärit – Valitse värien vakiovalikoimasta.

 • Ei ääriviivaa – Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua valittuun objektiin ääriviivaa.

 • Lisää värejä – Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Värit-valintaikkuna. Voit valita värin vakiovärivalikoimasta tai voit valita RGB-, HSL- tai CMYK-värimalleilla määritettävän mukautetun värin. Voit myös valita PANTONE® -värin.

Läpinäkyvyys – Määritä läpinäkyvyysprosentti Läpinäkyvyys-valintaikkunassa tai määritä täytön läpinäkyvyys liukusäätimellä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut jonkinlaisen täytön. (Asetus ei ole käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Leveys – Määritä viivanpaksuus. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Ei väriä on valittuna. (Publisher 2007:ssä tätä kutsutaan leveydeksi.)

Yhdistetyyppi – Valitse yhdistetty viivatyyli ja leveys vaihtoehtojen luettelosta tai napsauta Kuvareunus avataksesi Kuvareunus-välilehden. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut jonkin täytön. (Publisher 2007:ssä tätä kutsutaan tyyliksi.)

Viivan tyyppi – Valitse luettelosta katkoviivan tyyli. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Ei väriä on valittuna. (Asetus ei ole käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Kapiteelityyppi – Valitse luettelosta Pyöristä, Nelikulmainen tai Tasainen. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Ei väriä on valittuna. (Asetus ei ole käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Liitostyyppi – Valitse viivan eri kulmatyyppien luettelosta Viiste, Viistekulma tai Pyöristä. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Ei väriä on valittuna. (Asetus ei ole käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Kuvareunus – napsauta tätä avataksesi Kuvareunus-valintaikkunan, jossa voit valita objektiin graafisen reunan.

Esikatselu – Näyttää valitut täyttö- ja viivatyylit. Esikatselu-osa on käytettävissä vain suorakulmion muotoisille objektityypeille, esimerkiksi tekstiruuduille, taulukoille, kuville ja suorakulmion muotoisille automaattisille muodoille. Painikkeet Esikatselu-osan ympärillä vastaavat objektin viivoja. Voit muotoilla yksittäisiä rivejä valitsemalla vain niitä rivejä vastaavat painikkeet, joita haluat muokata. Publisher näyttää painikkeet, jotka vastaavat solut toisistaan erottavia pysty- tai vaakasuuntaisia viivoja. Jos olet määrittänyt soluille lävistäjät, Publisher näyttää myös lävistäjäviivaa vastaavan painikkeen. Jos objektin tyyppi on taulukko, Publisher näyttää painikkeet, jotka vastaavat solut toisistaan erottavia pysty- tai vaakasuuntaisia viivoja. Jos olet määrittänyt soluille lävistäjät, Publisher näyttää myös lävistäjäviivaa vastaavan painikkeen.

Esiasetukset – Valitsemalla jonkin esiasetuksen voit lisätä objektiin useita viivoja. Voit valita asetukset, jotka eivät määritä mitään viivoja, määrittävät kaikki viivat tai määrittävät kaikki reunukset ja solujen lävistäjät.

Vedä reunaviiva kehyksen sisäpuolelle – Valitse tämä asetus, jos haluat vetää reunaviivan objektin kehyksen ulkopuolen sijaan sekä kehyksen sisä- että ulkopuolelle.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä tietyissä automaattisissa muodoissa, esimerkiksi Iloisissa kasvoissa, Sylinterissä tai Salamassa.

Ota asetukset käyttöön uusissa automaattisissa muodoissa – Valitse tämä asetus, jos haluat säilyttää täyttö- ja viiva-asetukset oletusasetuksina uusille samantyyppisille objekteille.

Huomautus: Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos muotoilemasi objekti on tekstiruutu tai automaattinen muoto.

Muototehosteet – Tämä avaa Muotoile Muoto -valintaikkunan, jossa voit käyttää seuraavia tehosteita: Täyttö, Varjostus, Heijastus, Hehku, Pehmeät reunat, Kolmiulotteinen muotoilu ja Kolmiulotteinen kierto. (Ei käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Sivun alkuun

Koko-välilehti

Huomautus: Jos valitset taulukon, ja olet ottanut käyttöön jonkin itäaasialaisen kielen tai oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen tuen Microsoft Office Systemin kieliasetuksissa, tämän välilehden nimi on Koko ja suunta.

Koko ja kierto

Korkeus – Määritä objektille haluamasi korkeus.

Leveys – Määritä objektille haluamasi leveys.

Kierto – Määritä, kuinka paljon (0-359 astetta) haluat kiertää objektia myötäpäivään.

Huomautukset: 

 • Korkeus- ja leveysasetukset ovat aina kiertämättömän objektin mitat.

 • Kun muutat Korkeus- ja Leveys-asetuksia Koko ja kierto -osassa, Skaalaus-osan suhteelliset Korkeus- ja Leveys-asetukset muuttuvat vastaavasti.

Mittakaava

Korkeus – Määritä taulukolle haluamasi korkeus prosentteina sen alkuperäisestä koosta.

Leveys – Määritä taulukolle haluamasi leveys prosentteina sen alkuperäisestä koosta.

Huomautukset: 

 • Korkeus- ja leveysasetukset ovat aina kiertämättömän objektin mitat.

 • Kun muutat Korkeus- ja Leveys-asetuksia Skaalaus-osassa, Koko ja kiertokulma -osan täsmälliset Korkeus- ja Leveys-mitat muuttuvat vastaavasti.

Lukitse sivusuhde – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että objektin Korkeus- ja Leveys-asetusten suhde säilyy. Esimerkiksi jos muutat Korkeus-asetuksen arvoksi 150 prosenttia, Publisher muuttaa myös Leveys-asetuksen arvoksi automaattisesti 150 prosenttia.

Sivun alkuun

Asettelu-välilehti

Asettelu-välilehdessä voit määrittää objektin tarkan sijainnin sivulla. Voit myös määrittää, miten teksti rivitetään taulukon ympärille, jos taulukko on tekstiruudun päällä tai tekstiä sisältävän automaattisen muodon päällä.

Objektin sijainti: Jos objekti on tekstiruudun tai automaattisen muodon päällä, voit määrittää objektille Sisäinen-sijainnin tai Tarkka-sijainnin (kiinteä).

Sijainti sivulla

Näillä asetuksilla voit määrittää objektin tarkan sijainnin sivulla. Asetukset eivät ole käytettävissä, jos objekti on sidottu tekstiin.

Vaaka – Määritä, miten paljon tilaa haluat asettaa taulukon ja Lähtien-ruudussa määritetyn sivun osan väliin.

Lähtien – Valitse, mistä sivun osasta (Vasemmasta yläkulmasta, Keskeltä tai Oikeasta yläkulmasta) objektin vaakasuuntainen sijainti mitataan.

Pysty – Määritä, miten paljon tilaa haluat asettaa taulukon ja Lähtien-ruudussa määritetyn sivun osan väliin.

Lähtien – Valitse, mistä sivun osasta (Vasemmasta yläkulmasta, Keskeltä tai Oikeasta yläkulmasta) objektin pystysuuntainen sijainti mitataan.

Rivitystapa – Jos objekti on tekstiruudun tai tekstiä sisältävän automaattisen muodon päällä, voit määrittää, miten teksti rivitetään objektin ympärille.

 • Neliö – Rivittää tekstin objektin valintakehyksen ympärille.

 • Tiivis – Rivittää tekstin mahdollisimman lähelle objektia.

 • Läpi – Rivittää tekstin kehän ympärille ja objektin avoimien osien sisään.

 • Ylhäällä ja alhaalla – Rivittää tekstin objektin ylä- ja alapuolelle, mutta ei sen sivuille.

 • Ei mitään – Poistaa tekstin kaiken rivimuotoilun siten, ettei teksti rivity taulukon ympärille. Jos objekti on läpinäkyvä, sen takana oleva teksti näkyy läpi. Muussa tapauksessa teksti jää piiloon objektin taakse.

Tekstin rivitys – Jos objekti on tekstiruudun tai automaattisen muodon päällä ja olet valinnut Rivitystapa-kohdassa vaihtoehdon Neliö, Tiivis tai Läpi, voit valita, miten teksti sijoitetaan.

 • Molemmat puolet – Sijoittaa tekstin objektin molemmille puolille.

 • Vain vasen – Sijoittaa tekstin objektin vasemmalle puolelle.

 • Vain oikea – Sijoittaa tekstin objektin oikealle puolelle.

 • Suurimpaan saatavilla olevaan tilaan – Sijoittaa tekstin objektin sille puolelle, jolla on eniten tilaa.

Etäisyys tekstistä – Jos objekti on tekstiruudun tai automaattisen muodon päällä ja sidottu tekstiin tai olet valinnut Rivitystapa-kohdassa vaihtoehdon Neliö, voit määrittää objektin valintakehyksen ja sen ympärille rivitettävän tekstin välisen etäisyyden.

 • Automaattinen – Kun valitset tämän valintaruudun, Publisher sijoittaa tekstin automaattisesti oletusetäisyydelle (0,04 tuumaa) objektista. Jos haluat muuttaa asetuksia, poista valinta Automaattinen-valintaruudusta ja määritä mitat Ylhäällä-, Alhaalla-, Vasemmalla- ja Oikealla-ruutuihin.

Vaakatasaus – Jos objektin sijaintina on Sisäinen, voit valita, haluatko objektin pysyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon yhdellä sivulla vai siirtyvän tekstin mukana, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

 • Vasen – Valitse tämä asetus, jos haluat tekstiin sidotun objektin pysyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon vasemman reunan vieressä, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

 • Oikea – Valitse tämä asetus, jos haluat tekstiin sidotun objektin pysyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon oikean reunan vieressä, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

 • Siirrä objekti tekstin mukana – Valitse tämä asetus, jos haluat pitää tekstiin sidotun objektin tietyssä paikassa tekstin suhteen, eli haluat taulukon siirtyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon sivulta toiselle, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

Sivun alkuun

Tekstiruutu-välilehti

Tekstiruutu-välilehdessä voit määrittää, miten teksti sovitetaan tekstiruutuun tai tekstiä sisältävään automaattiseen muotoon.

Huomautus: Tekstiruutu-välilehti on käytettävissä vain, kun valittu objekti on tekstiruutu tai tekstiä sisältävä automaattinen muoto.

Pystytasaus

Voit määrittää, haluatko tasata tekstin tekstiruudun tai automaattisen muodon yläosaan, keskelle vai alaosaan.

Tekstiruudun reunukset

Vasen Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän tekstiruudun tai automaattisen muodon vasemman reunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Oikea Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän tekstiruudun tai automaattisen muodon oikean reunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Ylä Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän tekstiruudun tai automaattisen muodon yläreunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Ala Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän tekstiruudun tai automaattisen muodon alareunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Tekstin automaattinen sovittaminen

Ei sovitusta Tämä asetus säilyttää tekstin koon täsmälleen tekstiruudulle tai automaattiselle muodolle määrittämäsi asetuksen mukaisena.

Pienennä tekstiä kehyksen täyttyessä Tämä asetus pienentää tekstikehyksen tai automaattisen muodon tekstin pistekokoa niin paljon, että tekstiä ei tarvitse juoksuttaa.

Sovita Tämä asetus pienentää tai suurentaa tekstiä niin, että se täyttää käytettävissä olevan tilan, kun muutat tekstiruudun tai automaattisen muodon kokoa.

Suurenna tekstiruutu sopivaksi Tämä asetus laajentaa tekstiruudun tai automaattisen muodon, kun teksti ei muuten mahtuisi siihen. (Ei käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Huomautus: Tekstiruutu tai automaattinen muoto voi suurentua sivun ulkopuolelle tai muiden objektien päälle, kun tämä asetus on valittuna.

Kierrä automaattisen muodon tekstiä 90º Tämä valintaruutu kiertää tekstiruudun tai automaattisen muodon sisällä olevaa tekstiä oikealle neljänneskierroksen (90 astetta).

Lisää "Jatkuu sivulla..." Tämä valintaruutu lisää tekstin Jatkuu sivulla [sivunumero] tekstikehykseen tai automaattiseen muotoon.

Lisää "Jatkoa sivulta..." Tämä valintaruutu lisää tekstin Jatkoa sivulta [sivunumero] tekstikehykseen tai automaattiseen muotoon.

Sarakkeet Tämä painike näyttää Sarakkeet-valintaikkunan, jossa voit määrittää tekstikehyksen sarakkeiden lukumäärän ja niiden välissä olevan tyhjän tilan.

Huomautus: Tätä asetusta ei voi käyttää automaattisessa muodossa tai jos valittuna on Pienennä tekstiä kehyksen täyttyessä- tai Sovita-asetus.

Sivun alkuun

Kuva-välilehti

Jos haluat pakata julkaisun kuvat, palauttaa kuvan alkuperäiset kuvat tai määrittää kuvan rajaamisen sekä värin, kirkkauden ja kontrastin hallinnan asetukset, voit käyttää Muotoile kuvaa -valintaikkunan Kuva-välilehteä.

Huomautus: Kuva-välilehti on käytettävissä, kun valittu objekti on kuva tai kuvatäytön sisältävä muoto. Jos objektina on jokin muoto, kuvanhallinta ja pakkaaminen ovat käytössä mutta rajaustyökalut eivät.

Rajaus

Kirjoita Vasen-, Oikea-, Ylä- ja Ala-ruutuihin kuvan rajauksen määrä. Jos kirjoitat rajaukselle negatiivisen arvon, Publisher rajaa kuvan alkuperäistä suuremmaksi eli kehys laajenee kuvan ulkopuolelle. Jos olet lisännyt kuvaan täytön, määrittämäsi täyttö näkyy kehyksen laajennetulla alueella. Muussa tapauksessa tämä alue on läpinäkyvä.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys – Määritä läpinäkyvyysprosentti Läpinäkyvyys-valintaikkunassa tai määritä kuvan läpinäkyvyys liukusäätimellä. Tämä asetus ei ole käytettävissä Publisher 2007:ssä.

Kirkkaus ja kontrasti

 • Kirkkaus Kirjoita prosenttiluku Kirkkaus-ruutuun tai määritä kuvan kirkkaus liukusäätimellä. Oletusarvon mukaan kuvan kirkkaus on 50 %. Jos lisäät kirkkautta, kuvasta tulee vaaleampi. Jos vähennät kirkkautta, kuvasta tulee tummempi.

 • Kontrasti Kirjoita prosenttiluku Kontrasti-ruutuun tai määritä kuvan kontrastiarvo liukusäätimellä. Jos vähennät kontrastia, vaaleiden ja tummien kohtien erot pienenevät, ja kuva voi näyttää haalistuneelta. Jos lisäät kontrastia, vaaleiden ja tummien kohtien erot korostuvat, ja kuvan kontrastit ovat jyrkät.

Värin muuttaminen

 • Väri – Valitse täyttöväri valikoimasta tai valitse luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

  • Värimallin värit – Valitse värit julkaisun värimallista.

  • Vakiovärit – Valitse värien vakiovalikoimasta, joka kattaa värit punaisesta siniseen.

  • Ei täyttöä – Kun tämä asetus on valittuna, soluihin tai taulukkoon ei tule täyttöä. Solujen, joissa ei ole täyttöä, tausta on läpinäkyvä.

  • Lisää värejä – Tämä tuo näyttöön Värit-valintaikkunan. Voit valita värin vakiovärivalikoimasta tai voit valita RGB-, HSL- tai CMYK-värimallia käyttävän mukautetun värin. Voit myös valita PANTONE® -värin.

  • Sävyt – Tämä tuo näkyviin Täytön tehosteet -valintaikkunan, jossa voit lisätä parhaillaan käyttämäsi värin sävyjä.

 • Pakkaa – Tämä tuo näkyviin Kuvien pakkaaminen -valintaikkunan, jossa voit määrittää, kuinka kuvat pakataan.

 • Palauta väri – Tämä palauttaa alkuperäiset värit. (Publisher 2007:ssä tämä asetus on Palauta.)

 • Palauta kaikki – Tämä poistaa kuvaan lisäämäsi rajaukset ja kuvan ohjausobjektit. Palautustoiminto vaikuttaa kaikkiin muotoiluihin, jotka olet lisännyt valittuun kuvaan Muotoile kuvaa -valintaikkunan Kuva-välilehdestä. (Ei käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

 • Muototehosteet – Tämä avaa Muotoile Muoto -valintaikkunan, jossa voit käyttää seuraavia tehosteita: Täyttö, Varjostus, Heijastus, Hehku, Pehmeät reunat, Kolmiulotteinen muotoilu ja Kolmiulotteinen kierto. (Ei käytettävissä Publisher 2007:ssä.)

Sivun alkuun

Ominaisuudet: Solu -välilehti

Ominaisuudet: Solu -välilehden asetusten avulla voit määrittää, kuinka tiedot sijoitetaan taulukon soluihin.

Huomautus: Ominaisuudet: Solu -välilehti on käytettävissä vain, kun valittu objekti on taulukko.

Pystytasaus

Voit määrittää, haluatko tasata tekstin taulukon solun yläosaan, keskelle vai alaosaan.

Tekstiruudun reunukset

Näillä asetuksilla voit hallita taulukon rivien ja sarakkeiden välejä.

Vasen – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon vasemman reunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Oikea – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon oikean reunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Ylä – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon yläreunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Ala – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon alareunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Kierrä automaattisen muodon tekstiä 90º – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat kiertää taulukon solun tai automaattisen muodon sisällä olevaa tekstiä oikealle neljänneskierroksen (90 astetta).

Sivun alkuun

Vaihtoehtoinen teksti -välilehti

Tässä välilehdessä voit määrittää objektille vaihtoehtoisen tekstin, jotta henkilöt, joilla on näköön tai kognitiivisiin toimintoihin liittyviä vajavaisuuksia, voivat tarkastella objektia.

Huomautus: Publisher 2007:ssä tämän välilehden otsikko on Verkko.

Muutosten ottaminen käyttöön

Kun olet määrittänyt asetukset kaikissa välilehdissä, napsauta OK ottaaksesi muutokset käyttöön objektissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×