Muoto-ominaisuus - Luku- ja Valuutta-tietotyypit

Voit määrittää Muoto-ominaisuuden arvoksi esimääritetyn tai mukautetun luvun muodon Luku- ja Valuutta-tietotyypeissä.

Määrittäminen

Esimääritetyt muodot

Seuraavassa taulukossa on lukujen esimääritetyt Muoto-ominaisuusasetukset.

Asetus:

Kuvaus:

Yleinen luku

(Oletusarvo) Luku näkyy siinä muodossa kuin se kirjoitetaan.

Valuutta

Tuhaterotin käytetään; negatiivisissa summissa, desimaaliluvuissa, valuutan symboleissa ja desimaalipaikoissa noudatetaan Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä asetuksia.

Euro

Euromerkkiä ( Euro ) käytetään huolimatta siitä, mikä valuuttasymboli Windowsin aluekohtaisiin asetuksiin on määritetty.

Kiinteä

Vähintään yksi numero näytetään; negatiivisissa summissa, desimaalierottimissa, valuuttamerkeissä ja desimaalipaikoissa noudatetaan Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä asetuksia.

Vakio

Tuhaterotinta käytetään; negatiivisissa summissa, desimaalierottimissa ja desimaalipaikoissa noudatetaan Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä asetuksia.

Prosentti

Arvo kerrotaan luvulla 100 ja siihen liitetään prosenttimerkki (%). Tuhaterotinta käytetään; negatiivisissa summissa, desimaalierottimissa ja desimaalipaikoissa noudatetaan Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä asetuksia.

Tieteellinen

Tavanomaista tieteellistä merkintätapaa käytetään.


Mukautetut muodot

Mukautetuilla luvun muodoilla voi olla yhdestä neljään osaa, kun luetteloerottimena käytetään puolipistettä (;). Kussakin osassa on eri tyyppisen luvun muotomääritys.

Osa:

Kuvaus:

Ensimmäinen

Positiivisten lukujen muoto.

Toinen

Negatiivisten lukujen muoto.

Kolmas

Nolla-arvojen muoto.

Neljäs

tyhjäarvo-arvojen muoto.


Voit käyttää esimerkiksi seuraavaa mukautettua Valuutta-muotoa:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Tässä luvun muodossa on neljä puolipistein erotettua osaa, ja kussakin osassa käytetään eri muotoa.

Jos osia käytetään useita, mutta jokaiselle osalle ei määritetä muotoa, sellaiset tiedot, joilla ei ole muotoa, eivät näy tai noudattavat ensimmäisen osan oletusmuotoilua.

Voit luoda mukautettuja luvun muotoja käyttämällä seuraavia merkkejä.

Merkki:

Kuvaus:

. (piste)

Desimaalierotin. Erottimet määritetään Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa.

, (pilkku)

Tuhaterotin.

0

Numeromerkkierotin. Näyttää numeromerkin tai nollan.

#

Numeromerkkierotin. Näyttää numeromerkin tai ei mitään.

$

Näyttää literaalimerkin $.

%

Prosentti. Arvo kerrotaan luvulla 100, ja arvoon lisätään prosenttimerkki.

E– tai e–

Tieteellinen merkintätapa, jossa negatiivisten eksponenttien vieressä on miinusmerkki, (–) ja positiivisilla eksponenteilla ei ole merkkiä. Tätä merkkiä käytetään yhdessä muiden merkkien kanssa; esimerkiksi 0.00E–00 tai 0.00E00.

E+ tai e+

Tieteellinen merkintätapa, jossa negatiivisten eksponenttien vieressä on miinusmerkki (–) ja positiivisten eksponenttien vieressä plusmerkki (+). Tätä merkkiä käytetään yhdessä muiden merkkien kanssa; esimerkiksi 0.00E+00.


Huomautuksia

Desimaalipaikat-ominaisuudella voit ohittaa Muoto-ominaisuudelle esimääritetyn muodon desimaalipaikkojen oletusmäärän.

Esimääritetyt valuutta- ja euromuodot noudattavat Windowsin aluekohtaisten asetusten määrityksiä. Voit kuitenkin ohittaa ne määrittämällä oman valuuttamuodon.

Esimerkki

Esimääritettyjä luvun muotoja havainnollistetaan seuraavissa esimerkeissä.

Asetus:

Tiedot:

Esitysmuoto:

Yleinen luku

3456.789
–3456.789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

Valuutta

3456.789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Kiinteä

3456.789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

Vakio

3456.789

3,456.79

Prosentti

3
0.45

300%
45%

Tieteellinen

3456.789
–3456.789

3.46E+03
–3.46E+03


Mukautettuja luvun muotoja havainnollistetaan seuraavissa esimerkeissä.

Asetus:

Kuvaus:

0;(0);;"Null"

Positiiviset arvot näkyvät normaalisti; negatiiviset arvot näkyvät sulkeissa; jos arvo on Null, näkyviin tulee sana Null.

+0.0;–0.0;0.0

Positiivisissa luvuissa näkyy plusmerkki (+) ja negatiivisissa miinusmerkki (–); jos arvo on nolla, näkyviin tulee 0.0.


Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×