Muodon tai tekstiruudun tekstin suunnan ja sijainnin määrittäminen

Tekstiruutuihin ja useimpiin muotoihin (lukuun ottamatta viivoja ja yhdistimiä) voi lisätä tekstiä, joka liitetään muotoon tai tekstiruutuun. Teksti voidaan sijoittaa vaaka- tai pystysuuntaisesti ja rivittää tai pitää yhdellä rivillä. Voit myös luoda haluamasi asettelun muokkaamalla tekstiruutujen ja muotojen reunuksia, sovittaa muodot haluamaasi kohtaan muuttamalla muotojen kokoa tai muuttaa tekstin suuntaa.

Toimintaohjeita

Muodon tekstiruudun tekstin asettelu vaakasuuntaan

Vaakasuoraa tekstiä muodossa

Voit muokata yksittäisen kappaleen tai rivin vaakatasausta seuraavasti:

 1. Napsauta sitä kappaletta tai tekstiriviä, jota haluat muokata.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä (tai Viesti-välilehdessä Outlookissa) haluamaasi vaakatasauksen asetusta.

Aloitus-välilehden Kappale-ryhmä

Voit muokata muodon tai tekstiruudun kaiken tekstin vaakatasausta seuraavasti:

 1. Valitse muoto tai tekstiruutu napsauttamalla sen reunaa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä (tai Viesti-välilehdessä Outlookissa) haluamaasi vaakatasauksen asetusta.

Aloitus-välilehden Kappale-ryhmä

Sivun alkuun

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu pystysuuntaan

Muotoja, joiden teksti on tasattu pystysuoraan

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muodon tai tekstiruudun reunaa.

 2. Valitse pikavalikossa Muotoile muotoa.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Asettelu ja ominaisuudet Asettelu ja ominaisuudet -välilehti ja valitse sitten Tekstiruutu.

 4. Valitse haluamasi asetus Pystytasaus-luettelosta.

Sivun alkuun

Muodossa tai tekstiruudussa olevan tekstin rivittäminen

Kun teksti rivitetään, teksti aloittaa uuden rivin automaattisesti, kun muodon tai tekstiruudun oikea reuna saavutetaan.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella rivitettävän tekstin sisältävän muodon tai tekstiruudun reunaa.

 2. Valitse pikavalikossa Muotoile muotoa.

  Muotoile muotoa -kohta pikavalikossa

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Asettelu ja ominaisuudet Asettelu ja ominaisuudet -välilehti , valitse Tekstiruutu ja valitse sitten Rivitä muodon teksti.

  Rivitä muodon teksti -valintaruutu

Sivun alkuun

Tekstin ja muodon tai tekstikehyksen reunan välisen reunuksen muuttaminen

Sisäinen reunus on tekstin ja muodon tai tekstikehyksen ulkoreunan välinen muutettava etäisyys.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muodon tai tekstiruudun reunaa.

 2. Valitse pikavalikossa Muotoile muotoa.

  Muotoile muotoa -kohta pikavalikossa

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Asettelu ja ominaisuudet Asettelu ja ominaisuudet -välilehti ja valitse sitten Tekstiruutu.

  Tekstiruudun asetukset Muotoile muotoa -ruudussa

 4. Toimi seuraavasti:

  • Voit määrittää muodon vasemman reunan ja tekstin välisen etäisyyden kirjoittamalla uuden reunusarvon Vasen reunus -ruutuun.

  • Voit määrittää muodon oikean reunan ja tekstin välisen etäisyyden kirjoittamalla uuden reunusarvon Oikea reunus -ruutuun.

  • Voit määrittää muodon yläreunan ja tekstin välisen etäisyyden kirjoittamalla uuden reunusarvon Yläreunus -ruutuun.

  • Voit määrittää muodon alareunan ja tekstin välisen etäisyyden kirjoittamalla uuden reunusarvon Alareunus -ruutuun.

Sivun alkuun

Muodon sovittaminen tekstin kokoiseksi

Voit automaattisesti suurentaa muodon tai tekstiruudun kokoa pystysuunnassa niin, että teksti siihen.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muodon tai tekstiruudun reunaa.

 2. Valitse pikavalikossa Muotoile muotoa.

  Muotoile muotoa -kohta pikavalikossa

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Asettelu ja ominaisuudet Asettelu ja ominaisuudet -välilehti , valitse Tekstiruutu ja valitse sitten Sovita muoto tekstin kokoiseksi.

  Sovita muoto tekstin kokoiseksi -vaihtoehdon valitseminen Muotoile muotoa -ruudussa

Vihje: Voit pienentää tekstin kokoa niin, että se sopii valitsemaasi muotoon tai tekstiruutuun valitsemalla Pienennä tekstiä kehyksen täyttyessä.

Sivun alkuun

Muodon tai tekstiruudun tekstin suunnan määrittäminen

Voit muuttaa muodossa tai tekstiruudussa olevan tekstin suuntaa. Voit esimerkiksi kiertää tekstiä 90 tai 270 asteella, jolloin se näkyy sivuttain.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muodon tai tekstiruudun reunaa.

 2. Valitse pikavalikossa Muotoile muotoa.

  Muotoile muotoa -kohta pikavalikossa

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Asettelu ja ominaisuudet Asettelu ja ominaisuudet -välilehti ja valitse sitten Tekstiruutu.

 4. Valitse haluamasi asetus Tekstin suunta -luettelosta.

  Tekstisuunnan valitseminen Muotoile muotoa -ruudussa.

Sivun alkuun

Valitse haluamasi toimet

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu vaakasuuntaan

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu pystysuuntaan

Muodossa tai tekstikehyksessä olevan tekstin rivittäminen.

Tekstin ja muodon tai tekstikehyksen reunan välisen reunuksen muuttaminen

Sovita muoto tekstin kokoiseksi

Muodon tai tekstikehyksen tekstin suunnan määrittäminen

Muodon tekstiruudun tekstin asettelu vaakasuuntaan

Vaakasuoraa tekstiä muodossa

Voit muokata yksittäisen kappaleen tai rivin vaakatasausta seuraavasti:

 1. Napsauta sitä kappaletta tai tekstiriviä, jota haluat muokata.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä (tai Viesti-välilehdessä Outlookissa) haluamaasi vaakatasauksen asetusta.

Aloitus-välilehden Kappale-ryhmä

Voit muokata muodon tai tekstiruudun kaiken tekstin vaakatasausta seuraavasti:

 1. Valitse muoto tai tekstiruutu napsauttamalla sen reunaa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä (tai Viesti-välilehdessä Outlookissa) haluamaasi vaakatasauksen asetusta.

Aloitus-välilehden Kappale-ryhmä

Sivun alkuun

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu pystysuuntaan

Muotoja, joiden teksti on tasattu pystysuoraan

 1. Napsauta muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse vasemmasta ruudusta Tekstikehys.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse haluamasi asetus Tekstin asettelu -kohdan Pystytasaus-luettelosta.

Sivun alkuun

Muodossa tai tekstiruudussa olevan tekstin rivittäminen

Kun teksti rivitetään, teksti aloittaa uuden rivin automaattisesti, kun muodon tai tekstiruudun oikea reuna saavutetaan.

 1. Napsauta haluamasi tekstin sisältävän muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tekstikehys.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse Sisäinen reunus -kohdassa Rivitä muodon teksti.

Sivun alkuun

Tekstin ja muodon tai tekstikehyksen reunan välisen reunuksen muuttaminen

Sisäinen reunus on tekstin ja muodon tai tekstikehyksen ulkoreunan välinen muutettava etäisyys.

 1. Napsauta muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse vasemmasta ruudusta Tekstikehys.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Toimi Sisäinen reunus -kohdassa seuraavasti:

  • Määritä muodon vasemman reunan ja tekstin välinen etäisyys kirjoittamalla uusi reunusarvo Vasen-ruutuun.

  • Määritä muodon oikean reunan ja tekstin välinen etäisyys kirjoittamalla uusi reunusarvo Oikea-ruutuun.

  • Määritä muodon yläreunan ja tekstin välinen etäisyys kirjoittamalla uusi reunusarvo Ylä-ruutuun.

  • Määritä muodon alareunan ja tekstin välinen etäisyys kirjoittamalla uusi reunusarvo Ala-ruutuun.

Sivun alkuun

Muodon sovittaminen tekstin kokoiseksi

Voit automaattisesti suurentaa muodon tai tekstiruudun kokoa pystysuunnassa niin, että teksti siihen.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse vasemmasta ruudusta Tekstikehys.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse Sovita-kohdasta Sovita muoto koko tekstin kokoiseksi.

Vihje: Voit pienentää tekstin kokoa niin, että se sopii valitsemaasi muotoon tai tekstiruutuun valitsemalla Pienennä tekstiä kehyksen täyttyessä.

Sivun alkuun

Muodon tai tekstiruudun tekstin suunnan määrittäminen

 1. Napsauta muutettavan tekstin sisältävän muodon tai tekstiruudun reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse vasemmasta ruudusta Tekstikehys.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse haluamasi asetus Tekstin asettelu -kohdan Tekstin suunta -luettelosta.

  Huomautukset: 

  • Jos haluat lisätietoja Muotoile muotoa -valintaikkunan Tekstikehys-ruudun asetuksista, napsauta valintaikkunan yläosan Ohje Ohje-painike -painiketta.

Sivun alkuun

Toimintaohjeita

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu vaakasuuntaan

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu pystysuuntaan

Muodossa tai tekstiruudussa olevan tekstin rivittäminen

Tekstin ja muodon tai tekstiruudun reunan välisen reunuksen muuttaminen

Muodon sovittaminen tekstin kokoiseksi

Muodon tai tekstiruudun tekstin suunnan määrittäminen

Muodon tekstiruudun tekstin asettelu vaakasuuntaan

Vaakasuoraa tekstiä muodossa

Voit muokata yksittäisen kappaleen tai rivin vaakatasausta seuraavasti:

 1. Napsauta sitä kappaletta tai tekstiriviä, jota haluat muokata.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä (tai Viesti-välilehdessä Outlookissa) haluamaasi vaakatasauksen asetusta.

Aloitus-välilehden Kappale-ryhmä

Voit muokata muodon tai tekstiruudun kaiken tekstin vaakatasausta seuraavasti:

 1. Valitse muoto tai tekstiruutu napsauttamalla sen reunaa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä (tai Viesti-välilehdessä Outlookissa) haluamaasi vaakatasauksen asetusta.

Aloitus-välilehden Kappale-ryhmä

Sivun alkuun

Muodon tai tekstiruudun tekstin asettelu pystysuuntaan

Muotoja, joiden teksti on tasattu pystysuoraan

Word ja Outlook

 1. Napsauta muodon tai tekstiruudun reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Jos valittu kohde on muoto, valitse pikavalikosta Muotoile automaattinen muoto ja valitse sitten Tekstiruutu-välilehti.

  Jos valittu kohde on tekstiruutu, valitse pikavalikosta Muotoile tekstikehystä ja valitse Tekstiruutu-välilehti.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse haluamasi asetus Pystytasaus-kohdasta.

PowerPoint

 1. Napsauta muodon tai tekstiruudun reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse Tekstiruutu-välilehti.

  Muotoile muotoa -valintaikkuna

 3. Valitse haluamasi asetus Pystytasaus-kohdasta.

Sivun alkuun

Muodossa tai tekstiruudussa olevan tekstin rivittäminen

Kun teksti rivitetään, teksti aloittaa uuden rivin automaattisesti, kun muodon tai tekstiruudun oikea reuna saavutetaan.

Word ja Outlook

 1. Napsauta haluamasi tekstin sisältävän muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta jokin seuraavista:

  • Jos valittu kohde on muoto, valitse Muotoile automaattinen muoto ja valitse sitten Tekstikehys-välilehti.

   Huomautus: Tekstikehys-välilehti ei ole valittavissa, ellei muoto sisällä tekstiä.

  • Jos valittu kohde on tekstikehys, valitse Muotoile tekstikehystä ja valitse sitten Tekstikehys-välilehti.

 3. Valitse Asetukset-kohdan Rivitä automaattisen muodon teksti -valintaruutu.

PowerPoint

 1. Napsauta haluamasi tekstin sisältävän muodon tai tekstiruudun reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse Tekstiruutu-välilehti.

 3. Valitse Rivitä muodon teksti.

Sivun alkuun

Tekstin ja muodon tai tekstikehyksen reunan välisen reunuksen muuttaminen

Sisäinen reunus on tekstin ja muodon tai tekstikehyksen ulkoreunan välinen muutettava etäisyys.

Word ja Outlook

 1. Napsauta muutettavan reunuksen sisältävän muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta jokin seuraavista:

  • Jos valittu kohde on muoto, valitse Muotoile automaattinen muoto ja valitse sitten Tekstikehys-välilehti.

   Huomautus: Tekstikehys-välilehti ei ole valittavissa, ellei muoto sisällä tekstiä.

  • Jos valittu kohde on tekstikehys, valitse Muotoile tekstikehystä ja valitse sitten Tekstikehys-välilehti.

 3. Valitse Sisäinen reunus ja määritä muodon ja tekstin välinen etäisyys antamalla marginaalien arvot Vasen-, Oikea-, Ylä- ja Ala-ruutuihin.

PowerPoint

 1. Napsauta muutettavan reunuksen sisältävän muodon tai tekstiruudun reunaviivaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse Tekstiruutu-välilehti.

 3. Valitse Sisäinen reunus ja määritä muodon ja tekstin välinen etäisyys antamalla marginaalien arvot Vasen-, Oikea-, Ylä- ja Ala-ruutuihin.

Sivun alkuun

Muodon sovittaminen tekstin kokoiseksi

Voit automaattisesti suurentaa muodon tai tekstiruudun kokoa pystysuunnassa niin, että teksti siihen.

Word ja Outlook

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen muodon tai tekstikehyksen reunaviivaa, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Valitse pikavalikosta jokin seuraavista:

  • Jos valittu kohde on muoto, valitse Muotoile automaattinen muoto ja valitse sitten Tekstikehys-välilehti.

   Huomautus: Tekstikehys-välilehti ei ole valittavissa, ellei muoto sisällä tekstiä.

  • Jos valittu kohde on tekstikehys, valitse Muotoile tekstikehystä ja valitse sitten Tekstikehys-välilehti.

 3. Valitse Asetukset-kohdan Sovita automaattinen muoto koko tekstin kokoiseksi -valintaruutu.

  Vihje: Voit pienentää tekstin kokoa niin, että se sopii valitsemaasi muotoon tai tekstiruutuun valitsemalla Pienennä tekstiä kehyksen täyttyessä.

PowerPoint

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen muodon tai tekstiruudun reunaviivaa, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Valitse pikavalikosta Muotoile muotoa ja valitse Tekstiruutu-välilehti.

 3. Valitse Sovita-kohdasta Sovita muoto koko tekstin kokoiseksi.

  Vihje: Voit pienentää tekstin kokoa niin, että se sopii valitsemaasi muotoon tai tekstiruutuun valitsemalla Pienennä tekstiä kehyksen täyttyessä.

Sivun alkuun

Muodon tai tekstiruudun tekstin suunnan määrittäminen

Voit muuttaa muodon tai tekstiruudun tekstin suunnan vaakasuuntaiseksi (vasemmalta oikealle) tai pystysuuntaiseksi (ylhäältä alas tai alhaalta ylös).

Word ja Outlook

 1. Valitse muoto tai tekstiruutu kaksoisnapsauttamalla sitä ja avaa Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Muotoile-välilehden Teksti-ryhmässä Tekstin suunta Tekstin suunta . Voit siirtyä kolmen vaihtoehdon välillä valitsemalla Tekstin suunta -asetuksen useita kertoja.

PowerPoint

 1. Valitse muoto tai tekstiruutu kaksoisnapsauttamalla sitä ja avaa Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Tekstin suunta Tekstin suunta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×