Mukautetun valinta nauhan luominen Accessissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Valinta nauha – ohjelma ikkunan yläosan nauha, joka sisältää komento ryhmiä – on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä-osa. Officen sujuva käyttöliittymä tarjoaa yhden kodin komennoille Access.

Kun alat luoda kehittyneempiä sovelluksia Access-sovelluksen avulla, haluat ehkä mukauttaa Office Fluent-valinta nauhaa, jotta sovellus olisi helpompi käyttää. Voit esimerkiksi piilottaa jotkin tai kaikki oletus väli lehdet, jotta käyttäjät eivät voi käyttää tiettyjä komentoja, ja voit luoda uusia mukautettuja väli lehtiä, jotka sisältävät vain ne komennot, jotka haluat olla käytettävissä.

Kaikissa Officen sujuva käyttöliittymä-sovellusta käyttävissä Microsoft Office-ohjelmissa voit mukauttaa valinta NAUHAA käyttämällä XML (Extensible Markup Language)-kieltä. Siksi XML-tietojen perustiedot ovat hyödyllisiä. Tämä artikkeli ei kata XML-käsitteitä, mutta siinä on valinta nauhan perusmukauttamis toiminto ja esimerkki XML-tiedosto, jota voi muokata tarpeidesi mukaan.

Tässä artikkelissa keskitytään siihen, miten voit luoda omia mukautettuja valinta nauhoja XML:ää käyttäen. Jos haluat käyttää valmiita työkaluja olemassa olevien nauhojen muokkaamiseen, Katso lisä tietoja artikkelista valinta nauhan mukauttaminen Officessa.

Sisältö

Tietoja valinta nauhan mukautus tekniikoista

Mukautetun valinta nauhan luominen ja käyttäminen

Oletus valinta nauhan palauttaminen

XML-esimerkin ymmärtäminen

Tietoja valinta nauhan mukautus tekniikoista

Access-sovelluksessa voit mukauttaa valinta nauhaa luomalla mukautuksen XML-tiedoston ja lisäämällä sitten koodin tai määrittämällä tieto kannan ominaisuudet, jotka antavat käyttö oikeuden käyttää kyseistä XML:ää, kun se luo valinta nauhan. Voit käyttää XML:ää olemassa olevien väli lehtien piilottamiseen ja uusien väli lehtien, komento ryhmien ja komentojen lisäämiseen. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit lisätä komentoja, jotka ovat valmiita Accessiin (kuten Etsi, Lajittele ja Tallenna), ja miten voit lisätä komentoja, jotka käyttävät itse kirjoittamaasi käyttö oikeus makroja.

On useita paikkoja, joihin voit tallentaa XML-tiedoston, mutta yksi helpoimmista menetelmistä on tallentaa se nykyisen tieto kannan järjestelmä taulukkoon. Prosessiin kuuluu järjestelmä taulukon luominen Usysnauhat-nimiseen järjestelmään, valinta nauhan XML:N lisääminen siihen ja sen määrittäminen, näytetäänkö mukautettu valinta nauha tieto kannalle kokonaisuutena vai tiettyyn lomakkeeseen tai raporttiin. Voit määrittää useita mukautettuja valinta nauhoja – yksi koko sovellukselle ja lisä nauhoja tieto kannan yksittäisiin lomakkeisiin tai raportteihin.

Mukautetun valinta nauhan luominen ja käyttäminen

Seuraavissa osioissa on vaiheittaiset ohjeet mukautetun valinta nauhan luomiseen ja käyttämiseen.

Ennen aloittamista

Järjestelmä taulukoiden tuominen näkyviin siirtymis ruudussa    Järjestelmä taulukot eivät oletusarvoisesti näy siirtymis ruudussa, joten sinun on ensin muutettava asetusta siirtymis asetukset -valinta ikkunassa, jotta näet usysnauhat -taulukon sen luomisen jälkeen. Toimi seuraavasti:

 1. Kun tieto kanta on avoinna Accessissa, napsauta siirtymis ruudun yläreunassa olevaa siirtymis palkkia hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta siirtymis asetukset .

 2. Valitse siirtymis asetukset -valinta ikkunan näyttö asetukset-kohdassa Näytä järjestelmä objektit -valinta ruutu ja valitse sitten OK.

  Käytä järjestelmää-taulukko näkyy siirtymis ruudussa.

Apuohjelman käyttö liittymän virhe sanomien näyttämisen salliminen    Virhe sanomat ovat arvokas tieto lähde, kun luot valinta nauhan mukauttamisen XML-koodia ja teet sen vian määrityksen, joten Accessissa on hyvä näyttää ne. Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset

 2. Valitse asiakas asetukset

 3. Valitse Yleiset-kohdassa Näytä apuohjelman käyttö liittymä virheet -valinta ruutu ja valitse sitten OK.

Usysnauhat-järjestelmä taulukon luominen

Käytä tätä menetelmää, jos haluat luoda Usysnauhat-järjestelmä taulukon. Myöhemmin voit tallentaa valinta nauhan mukauttamisen XML-kirjaston tämän taulukon avulla.

 1. Valitse Luo-välilehden Taulukot-ryhmästä Taulukon rakennenäkymä.

 2. Lisää seuraavat kentät taulukkoon. Muista kirjoittaa kenttien nimet täsmälleen samalla tavalla kuin kuvassa.

  Kentän nimi

  Tyyppi

  Kentän koko

  Tunnus

  Laskuri

  Pitkä kokonaisluku

  RibbonName

  Teksti

  255

  RibbonXml

  Muistio

 3. Voit halutessasi lisätä tähän taulukkoon lisää kenttiä, kuten Kommentit-kentän, joka kuvaa valinta nauhan XML-funktion funktiota.

 4. Valitse ID -kenttä. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Perusavain.

 5. Valitse pikatyökaluriviltä Tallenna tai paina CTRL+S-näppäinyhdistelmää. Nimeä uusi taulukko Usysnauhat.

Valinta nauhan mukautuksen XML:N lisääminen Usysnauhat-taulukkoon

Tässä esimerkissä oletetaan, että haluat estää tieto kannan käyttäjiä käyttämästä jotakin Luo -väli lehden työkalua. Haluat myös luoda uuden väli lehden, jonka nimi on mukautettu-väli lehti , jossa on vain Liitä-komento, kuten seuraavasta kuvasta näkyy.

Mukautettu valintanauhan välilehti

Seuraavan menettelyn XML-määritys luo tämän määrityksen.

 1. Napsauta siirtymis ruudussa Usysnauhat -taulukkoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta taulukko näkymä .

 2. Lisää taulukkoon seuraavat tiedot. Voit kopioida XML-näytteen tästä artikkelista ja liittää sen suoraan taulukkoon.

  Tunnus

  RibbonName

  RibbonXML

  Laskuri

  Oma väli lehti

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
   <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
     <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
     <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
      <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
       <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
      </group>
     </tab>
    </tabs>
   </ribbon>
  </customUI>
  
 3. Tämä XML määrittää ensin, että käyttö ei ole "Aloita alusta" – eli siinä määritetään, että Accessissa näkyy oletusarvoiset valinta nauhan väli lehdet. Sen jälkeen se kertoo Accessista Piilota vain yksi oletus väli lehdistä ( Luo -väli lehti). Lopuksi se luo uuden valinta nauha-väli lehden, jonka nimi on mukautettu-väli lehti, Lisää väli lehteen komento-ryhmän, jonka nimi on mukautettu ryhmä, ja lisää Liitä-komennon ryhmään. Lisä tietoja tästä esimerkistä ja siitä, miten voit mukauttaa sen tarpeidesi mukaan, on kohdassa XML- esimerkin ymmärtäminen.

 4. Sulje Usysnauhat-taulukko ja sulje tieto kanta ja avaa se sitten uudelleen.

Mukautetun valinta nauhan käyttäminen

Nyt kun mukautettu valinta nauhan XML on tallennettu taulukkoon, tee jokin seuraavista sen mukaan, haluatko käyttää valinta nauhaa koko tieto kannassa vai tietyssä lomakkeessa tai raportissa.

 • Mukautetun valinta nauhan käyttäminen koko tieto kannassa    

  1. Valitse Tiedosto > Asetukset

  2. Valitse Nykyinen tieto kantaja valitse sitten valinta nauhan ja työkalu rivin asetukset-kohdassa valinta nauha nimi -luettelosta haluamasi valinta nauha – tässä tapa uksessa oma väli lehti.

  3. Valitse OK.

 • Mukautetun valinta nauhan käyttäminen tietyssä lomakkeessa tai raportissa    

  1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella lomaketta tai raporttia, jossa haluat käyttää mukautettua valinta nauhaa, ja valitse sitten pikavalikosta rakenne näkymä .

  2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näytössä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

  3. Varmista ominaisuus ikkunan yläosassa valinta tyyppi-kohdassa, että objekti tyyppi (lomake tai raportti) on valittuna luettelossa.

  4. Napsauta ominaisuus ikkunan Muut -väli lehden valinta nauhan nimi -luetteloa ja valitse sitten valinta nauha, jonka haluat näkyvän, kun avaat lomakkeen tai raportin (tässä tapa uksessa oma väli lehti).

  5. Valitse pikatyökaluriviltä Tallenna tai paina CTRL+S-näppäinyhdistelmää.

  6. Sulje lomake tai raportti ja avaa se sitten kaksoisnapsauttamalla sitä siirtymis ruudussa.

   Valitsemasi valinta nauha tulee näkyviin.

Kun olet varmistanut, että mukautettu valinta nauha toimii oikein, voit piilottaa järjestelmä taulut uudelleen toimimalla seuraavasti:

 1. Napsauta siirtymis ruudun yläreunassa olevaa siirtymis palkkia hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta siirtymis asetukset .

 2. Tyhjennä siirtymis asetukset -valinta ikkunan näyttö asetukset-kohdassa Näytä järjestelmä objektit -valinta ruutu ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Oletus valinta nauhan palauttaminen

Jos haluat lopettaa mukautetun valinta nauhan käytön ja palauttaa oletus valinta nauhan, toimi jommallakummalla seuraavista tavoista sen mukaan, käytetäänkö mukautettua valinta nauhaa koko sovelluksen vai tietyn lomakkeen tai raportin avulla.

Oletus sovellus tason valinta nauhan palauttaminen

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset

 2. Valitse Nykyinen tieto kantaja valitse sitten valinta nauhan ja työkalu rivin asetukset-kohdassa valinta nauhan nimi -ruudun sisältö.

 3. Sulje tieto kanta ja avaa se uudelleen.

Accessissa näkyvät oletusarvoiset valinta nauhan väli lehdet. Valinta nauhan XML säilyy Usysnauhat-taulukossa, kunnes poistat sen, joten jos haluat palauttaa mukautetun valinta nauhan, voit tehdä sen määrittämällä valinta nauhan nimi -asetuksen takaisin aiemmin määrittämälle arvolle.

Lomakkeen tai raportin oletus valinta nauhan palauttaminen

 1. Avaa lomake tai raportti rakenne näkymässä.

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näytössä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Varmista ominaisuus ikkunan yläosassa valinta tyyppi-kohdassa, että objekti tyyppi (lomake tai raportti) on valittuna luettelossa.

 4. Poista ominaisuus ikkunan Muut -väli lehden valinta nauhan nimi -ominaisuus ruudun sisältö.

 5. Tallenna, Sulje ja avaa lomake tai raportti uudelleen.

Valinta nauhan XML säilyy Usysnauhat-taulukossa, kunnes poistat sen, joten jos haluat palauttaa mukautetun valinta nauhan, voit tehdä sen määrittämällä valinta nauhan nimi -ominaisuuden arvon takaisin aiemmin määrittämälle arvolle.

Sivun alkuun

XML-esimerkin ymmärtäminen

Tässä on aiemmin tässä artikkelissa käytetty XML-esimerkki ja kuva siitä, miten mukautettu valinta nauha on luotu.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Mukautettu valintanauhan välilehti

Tässä esimerkissä toinen XML-rivi määrittää startFromScratch -määritteeksi Epätosi. Jos määrität arvoksi epätosi, Access jättää kaikki olemassa olevat väli lehdet ennalleen ja lisää uudet väli lehdet olemassa olevien asetusten oikealle puolella. Määrittämällä tämän määritteen arvoksi tosi voit poistaa kaikki olemassa olevat väli lehdet ja näyttää vain ne, jotka luot XML-muodossa. Vaikka asetat startFromScratch -määritteen arvoksi Epätosi, voit silti piilottaa yksittäisiä väli lehtiä. Tämä on osoitettu neljännen rivin XML, joka piilottaa sisäänrakennettu Luo -väli lehti. Muut rivit luovat mukautetun väli lehden ja mukautetun ryhmän, ja lisää sitten sisäinen Liitä -komento ryhmään käyttämällä seuraavaa XML-riviä.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Muiden ryhmien tai säätimien lisääminen mukautettuun valinta nauhaan    Voit lisätä valinta nauhaan lisää ryhmiä ja komponentteja lisäämällä samanlaisia XML-rivejä ja korvaamalla erilaisia idMso -ja Label -arvoja. Jos esimerkiksi haluat luoda ohjaus objektin, joka vie valittuna olevan objektin Exceliin, käytä seuraavaa XML:ää.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Jos haluat lisätä ohjaus objektin samaan ryhmään kuin Liitä -komento, Lisää uusi XML-rivi heti sen rivin eteen tai perään, joka luo Liitä -komennon. Voit luoda uuden ryhmän kopioimalla, liittämällä ja muokkaamalla sen XML-tiedoston, joka luo edellä mainitun mukautetun ryhmä ryhmän. Seuraavassa esimerkissä esitellään XML, joka lisää kaksi hallinta objektia mukautettuun ryhmään.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Tämä XML lisää toisen ryhmän mukautettuun väli lehteen. Kuten seuraavassa kuvassa on esitetty, uusi ryhmä sisältää kaksi hallinta toimintoa, jotka tuovat tuonti toiminnon Excelistä ja jotka vievät vienti toiminnon Exceliin.

Mukautettu valintanauhan välilehti, jossa on kaksi ryhmää

Huomautus: Kunkin mukautetun valinta nauhan ryhmän tunnuksen ja väli lehden tunnuksen arvon on oltava yksilöllinen.

Komennon idMso-arvon oppiminen    Jos haluat tietää sisäisen komennon idMso-arvon, käytä seuraavaa menettelyä:

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset

 2. Valitse Mukauta valinta nauhaa tai pikatyökaluriviä

 3. Siirrä osoitin sen kohteen kohdalle, josta haluat lisä tietoja. Accessissa näkyy ohjaus objektin idMso-arvo kohde ohjeessa sulkeissa.

Komennon lisääminen Accessin makron suorittamista varten    Voit lisätä mukautettuun valinta nauhaan entistä enemmän joustavuutta lisäämällä komentoja, jotka käyttävät Accessia. Oletetaan esimerkiksi, että loit makron nimeltä OmaMakro. Jos haluat lisätä komennon valinta nauhaan, joka suorittaa makron, lisää seuraava rivi XML:ään.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Jos haluat lisätä ohjaus objektin samaan ryhmään kuin aikaisemman esimerkin Liitä -komento, Lisää uusi XML-rivi välittömästi ennen Liitä -komennon luovan viivan tai sen jälkeen. Seuraavassa esimerkissä kuvataan XML-komento, joka lisää komennon.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
     <button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×