Mukautetun kentän ja hakukentän luominen tai muokkaaminen

Microsoft Project Web Appissa voit luoda tai muokata mukautettuja kenttä ja lisätä niitä uusiin projekteihisi. Project Server 2010:n uusi ominaisuus on mahdollisuus lisätä työnkulkujen ohjaamia ja monirivisiä mukautettuja kenttiä.

Voit myös lisätä mukautettuihin kenttiin luetteloita (tai määritteitä), jotka auttavat luomaan arvoja, joita ryhmien jäsenet voivat nähdä ja käyttää. Määritteet voivat perustua seuraaviin osiin:

 • Hakutaulukot     Nämä taulukot sisältävät valmiiksi määritettyjä arvoja, joita ryhmän jäsenet voivat niiden luomisen jälkeen valita lisätessään mukautettuja kenttiä projektisuunnitelmiin.

 • Kaavat     Kaavoilla voi luoda kenttien arvoja käyttämällä niitä kenttien ja funktioiden laskemiseen.

Sisältö

Mukautetun kentän luominen tai muuttaminen

Hakutaulukon luominen tai muokkaaminen

Mukautetun kentän luominen tai muuttaminen

 1. Valitse pikakäynnistyksestäPalvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset ‑sivulta Yrityksen mukautetut kentät ja hakutaulukot.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat luoda uuden kentän, valitse Uusi kenttä.

  • Jos haluat muokata kenttää, valitse haluamasi kenttä napsauttamalla sen nimeä taulukossa.

 4. Kirjoita Uusi mukautettu kenttä ‑sivun (tai Muokkaa mukautettuja kenttiä ‑sivun, jos muokkaat aiemmin luotua kenttää) Nimi-ruutuun kentän nimi.

 5. Valitse Kohde ja tyyppi ‑osan Entiteetti-luettelosta Projekti, Resurssi tai Tehtävä ja valitse sitten Tyyppi-luettelosta kentän tyyppi. Muita kenttämääritteitä saattaa tulla näkyviin sen mukaan, minkä tyypin valitset.

 6. Määritä Mukautetut määritteet ‑osassa, onko kenttään liitetty valmiiksi määritettyjä arvoja sisältävä hakutaulukko. Hakutaulukoita voi käyttää vain tekstityyppisissä mukautetuissa kentissä. Jos haluat luoda tai muuttaa hakutaulukkoa, katso lisätietoja kohdasta Hakukentän luominen tai muokkaaminen.

  Huomautus:  Vain Projekti-entiteettien tekstityyppisissä kentissä voi olla useita tekstirivejä. Kenttiä, joissa on useita tekstirivejä, ei kuitenkaan voi käyttää Project Professionalissa.

 7. Jos haluat luoda kaavan, joka luo mukautetun kentän arvon, valitse Mukautetut määritteet ‑osasta Kaava ja kirjoita sitten yhtälö tai kaava. Voit helpottaa funktion muodostamista valitsemalla Valitse funktio. Valitse funktioiden luettelosta funktioluokka ja valitse sitten haluamasi funktio. Jos haluat käyttää kenttää funktiossa, valitse Valitse kenttä. Voit myös kirjoittaa kentän nimen hakasulkeisiin.

 8. Jos haluat kehittää funktiota edelleen, valitse Valitse operaattori ja valitse haluamasi operaattori. Operaattori lisätään kaavaan. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä.

  • Tämä kaava [Nimi]&"."&[Projekti] palauttaa arvon, jossa on tehtävän nimi ja projektin nimi, joiden välissä on piste (.), seuraavassa muodossa: TehtävänNimi.ProjektinNimi.

  • Seuraava kaava palauttaa arvon "Ei perusaikataulua", "Budjetti ylitetty väh. 20 %" tai "Budjetti alitettu":

   Switch(Len(CStr([Perusaikat päättymisp]))<3, "Ei perusaikataulua", ([Kust.]+1)/ ([Perusaikat kustannukset]+1)>1.2,"Budjetti ylitetty väh. 20 %", ([Kust.]+1)/([Perusaikat kustannukset]+1)>1, "Budjetti ylitetty",True,"Budjetti alitettu")

   Huomautus:  Edellä esitetyssä kaavassa CStr-funktio toimii vain, jos [Perusaikat päättymisp]-kenttä on määritetty. Muussa tapauksessa kaava palauttaa "Ei perusaikataulua" ‑tilanteessa arvon #VIRHE. Jos kokeilet kaavaa, tee se ilman graafisia ilmaisimia, jolloin näet tulokset tekstimuodossa. Kun käytät kaavaa graafisten ilmaisimien kanssa, virhettä ei ole helppo havaita Project Professional 2010:ssä, sillä mitään ilmaisinta ei näy.

 1. Valitse Osasto-osasta organisaation osasto, johon kenttä kuuluu. Jos osastoa ei valita, kenttää voi käyttää kaikkien Project Web Appin käyttäjien kanssa. Vain osaston käyttäjät näkevät osastotasoiset mukautetut kentät ja pystyvät muuttamaan niitä.

 2. Jos kenttä on resurssi- tai entiteettityyppinen, valitse Yhteenvetorivien laskenta ‑osasta, miten kenttä kootaan (lasketaan yhteen ja näytetään) yhteenvetoriveille. Laske Käytä kaavaa ‑vaihtoehto, jos haluat määrittää kentän kokoamisen käyttämällä kentän kaavaa Mukautetut määritteet: ‑osassa.

 3. Jos kenttä on resurssi- tai entiteettityyppinen, valitse Varausrivien laskenta ‑osassa, voiko kentän koota (jakaa sen arvot) varatuille resursseille tai alitehtäville.

 4. Jos haluat, että kentän arvot näkyvät Kohde ja tyyppi ‑osassa valitun tekstinä tai tietojen tyypin mukaisesti, valitse Näytettävät arvot ‑osasta Tieto.

 5. Jos haluat näyttää tietojen sijaan graafiset ilmaisimet, valitse Näytettävät arvot ‑osasta Graafiset ilmaisimet.

  • Määritä graafisissa ilmaisimissa näkyvien tietojen tyyppi valitsemalla Ehdot-luettelosta Yhteenvetorivit, Muut kuin yhteenvetorivit tai Projektin yhteenveto.

  • Jos haluat tarkentaa graafisissa ilmaisimissa näkyvien tietojen tyyppiä, valitse ruudukosta testi, testattava kentän arvo ja graafista ilmaisinta vastaava kuva.

  • Valitse Näytä tietoarvot työkaluvihjeissä ‑valintaruutu, jos haluat näyttää kentän arvon kohdeohjeena.

 6. Valitse Toiminta-osasta Kyllä tai Ei sen mukaan, onko käyttäjien annettava tietoja tähän kenttään. Jos valitset Työnkulun ohjaama toiminta ‑valintaruudun, kenttää ei voi määrittää pakolliseksi tämän osan Kyllä/ei-valinnoilla. Kentän voi kuitenkin määrittää pakolliseksi, jos työnkulun määritys niin edellyttää.

 7. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Hakutaulukon luominen tai muokkaaminen

 1. Valitse pikakäynnistyksestäPalvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset ‑sivulta Yrityksen mukautetut kentät ja hakutaulukot.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat luoda uuden hakutaulukon, valitse sivun alareunasta Uusi hakutaulukko.

  • Jos haluat muuttaa aiemmin luotua hakutaulukkoa, valitse sen nimi Mukautettujen kenttien hakutaulukot ‑taulukosta.

 4. Kirjoita Uusi hakutaulukko ‑sivun (tai Muokkaa hakutaulukkoa ‑sivun, jos muokkaat aiemmin luotua hakutaulukkoa) Nimi-ruutuun hakutaulukon nimi.

 5. Valitse Tyyppi-osasta hakutaulukossa käytettävien projektitietojen tyyppi.

 6. Jos hakutaulukossa on tekstiarvoja, Koodipeite-osa tulee näkyviin. Määritä Koodipeite-osassa hakutaulukon kunkin arvon numeerinen tai aakkosellinen rakenne.

  Jos esimerkiksi haluat, että hakutaulukon arvoissa on kaksi kirjainta ja niiden jälkeen kolme numeroa hierarkkisessa rakenteessa, valitse koodipeitetaulukon ensimmäiseltä riviltä Merkit, kirjoita merkkien määräksi 2 ja kirjoita sen jälkeen arvojen väliseksi erottimeksi piste. Valitse toiselta riviltä Numerot, kirjoita 3 ja kirjoita hakutaulukon arvon toisen osan erotinmerkki.

Vihje: Hakukenttäkoodien esikatselu näkyy Koodin esikatselu ‑ruudussa.

 1. Kirjoita Hakutaulukko-osan taulukkoon arvot ja luo arvojen väliset hierarkkiset suhteet. Hierarkkisia suhteita voi luoda vain tekstikentille. Näiden arvojen on oltava Koodipeite-osassa tehdyt koodipeitemäärityksen mukaisia. Näistä arvoista käyttäjä voi valita haluamansa täyttäessään tietoja mukautettuihin kenttiin.

  Voit luoda arvon hierarkkisen yhteyden napsauttamalla taulukon yläpuolella olevan työkalurivin painikkeita:

  • Jos haluat määrittää hierarkkisen suhteen, valitse sisennettävän arvon sisältävä rivi ja napsauta Sisennä Painikkeen kuva ‑painiketta.

  • Jos haluat luoda uuden rivin, napsauta Lisää rivi Painikkeen kuva ‑painiketta.

   Jos haluat edellä kerrotussa esimerkissä määrittää, että hakutaulukon arvoissa on kaksi kirjainta ja kolme numeroa hierarkkisessa suhteessa, kirjoita hakutaulukon arvojen ensimmäiselle riville kaksikirjaiminen arvo. Kirjoita toiselle, kolmannelle ja neljännelle riville kolminumeroiset arvot, jotka ovat hierarkkisessa suhteessa ensimmäisen rivin arvoon. Sisennä ne sen jälkeen ensimmäisen rivin alle. Kirjoita viidennelle riville toinen kaksikirjaiminen arvo ja niin edelleen.

 2. Valitse taulukon alta, miten haluat arvojen näkyvän hakutaulukossa:

  • Rivin numeron mukaan Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hakuarvojen näkyvän siinä järjestyksessä, jossa ne ovat taulukossa.

  • Lajittele nousevaan järjestykseen Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hakuarvojen näkyvän nousevassa järjestyksessä.

  • Lajittele laskevaan järjestykseen Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hakuarvojen näkyvän laskevassa järjestyksessä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×