Mukautetun esityksen luominen ja esittäminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit lisätä tunnisteen olennaisesti esitystiedoston varten ilmaisee, että osa kohdistamisen asettaminen diojen aliraportti joukko. PowerPointin puhelujen tämä Mukautettu esitys.

Kun luot mukautetun esityksen PowerPoint, voit mukauttaa esityksen eri yleisöille. Käytä mukautetun esityksen voi näyttää vain tietyissä dioissa, esitykseen tai hyperlinkki ryhmälle diojen luominen esityksen.

Mukautetut esitykset on kahdenlaisia: Perus - ja hyperlinkkejä. Tavallinen mukautettu esitys on erillinen esitys tai esitys, joka sisältää alkuperäisen dioja. Hyperlinkitetyn mukautetun esityksen on nopea tapa siirtyä yhden tai useamman erillisen esityksen.

Tavallinen mukautettu esitys

Tavallisen mukautetun esityksen avulla voit esittää esityksen diojen osajoukko. Esimerkiksi Jos esityksessä on yhteensä viisi diaa, mukautettuun esitykseen nimeltä ”paikan 1” voi sisältää vain diat 1, 3 ja 5. Toisen mukautetun esityksen nimellä ”paikan 2” voi sisältää diat 1, 2, 4 ja 5. Kun luot mukautetun esityksen esityksestä, voit aina suorittaa koko esityksen alkuperäisessä järjestyksessä, liian.

Tavallinen mukautettu esitys

Paikan 1 diat 1

Paikan 2 diat 2

Hyperlinkitetyt mukautetut esitykset

Voit järjestellä esityksen sisältöä käyttämällä hyperlinkitettyjä mukautettuja esityksiä. Jos esimerkiksi luot ensisijaisen mukautetun esityksen yrityksen uudistetusta kokonaisorganisaatiosta, voit sen jälkeen luoda kutakin osastoa varten mukautetun esityksen ja yhdistää esitykset hyperlinkeillä ensisijaiseen esitykseen.

Voit lisäksi luoda sisällysluettelodian käyttämällä hyperlinkitettyä mukautettua esitystä. Voit siirtyä sisällysluettelodiasta esityksen eri osiin ja valita, mitkä osat näytät tällä kertaa yleisölle.

Hyperlinkitetyt mukautetut esitykset

1 dia, jossa on hyperlinkkejä

2 mukautettu esitys osastoa A varten

3 mukautettu esitys osastoa B varten

Mukautetun esityksen luominen ja esittää sen

Tavallisen mukautetun esityksen luominen

 1. Valitse Diaesitys > Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa Uusi.

  Vihje: Kun haluat esikatsella mukautettua esitystä, valitse Mukautetut esitykset ‑valintaikkunassa esityksen nimi ja valitse sitten Näytä.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

 4. Jos haluat muuttaa diojen esitysjärjestystä, napsauta Mukautetun esityksen diat -kohdassa haluamaasi diaa ja siirrä se sitten ylös- tai alaspäin luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

 5. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK.

Hyperlinkitetyn mukautetun esityksen luominen

 1. Valitse Diaesitys > Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa Uusi.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun pääesitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat muuttaa diojen esitysjärjestystä, napsauta Mukautetun esityksen diat -kohdassa haluamaasi diaa ja siirrä se sitten ylös- tai alaspäin luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

 4. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK.

 5. Jos haluat luoda hyperlinkin lisäesitykseen, valitse esityksessä teksti tai objekti, jonka haluat toimivan linkkinä.

 6. Valitse Lisää > Hyperlinkki.

 7. Valitse Lisää linkit -valintaikkunan Linkki-osassa Kohta tässä tiedostossa.

 8. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat luoda linkin mukautettuun esitykseen, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa mukautettu esitys, johon haluat siirtyä ja valitse sitten Näytä ja palaa -valintaruutu.

  • Kun haluat luoda linkin nykyisen esityksen johonkin kohtaan, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa dia, johon haluat siirtyä.

Käynnistä mukautettu esitys PowerPoint sisällä

 1. Valitse Diaesitys-välilehden Määritä-ryhmässä Määritä diaesitys.

 2. Valitse Diaesityksen asetukset -valintaikkunassa Näytä diat -kohdan alla Mukautettu esitys ja valitse sitten haluamasi mukautettu esitys.

 3. Valitse OK.

 4. Valitse Diaesitys-välilehden Aloita diaesitys -ryhmässä Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -luettelosta esitys ja valitse sitten Näytä.

Tavallisen mukautetun esityksen luominen

 1. Valitse Diaesitys -välilehden Aloita diaesitys -ryhmässä mukautettu diaesitys-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa Uusi.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Valitse useita peräkkäisiä dioja valitsemalla ensimmäinen dia ja valitsemalla sitten viimeinen haluamasi dia samalla, kun pidät VAIHTO-näppäintä painettuna. Valitse useita erillään olevia dioja valitsemalla jokainen haluamasi dia erikseen samalla, kun pidät CTRL-näppäintä painettuna.

 4. Kun haluat muuttaa diojen esitysjärjestystä, napsauta Mukautetun esityksen diat -kohdassa haluamaasi diaa ja siirrä se sitten ylös- tai alaspäin luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

 5. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Kun haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä käyttämällä mitä tahansa esityksen dioja, toista vaiheiden 1 - 5 mukaiset toimet.

Hyperlinkitetyn mukautetun esityksen luominen

 1. Valitse Diaesitys -välilehden Aloita diaesitys -ryhmässä mukautettu diaesitys-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa Uusi.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun pääesitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Valitse useita peräkkäisiä dioja valitsemalla ensimmäinen dia ja valitsemalla sitten viimeinen haluamasi dia samalla, kun pidät VAIHTO-näppäintä painettuna. Valitse useita erillään olevia dioja valitsemalla jokainen haluamasi dia erikseen samalla, kun pidät CTRL-näppäintä painettuna.

 4. Kun haluat muuttaa diojen esitysjärjestystä, napsauta Mukautetun esityksen diat -kohdassa haluamaasi diaa ja siirrä se sitten ylös- tai alaspäin luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

 5. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Kun haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä käyttämällä mitä tahansa esityksen dioja, toista vaiheiden 1 - 5 mukaiset toimet.

 6. Jos haluat luoda hyperlinkin pääesityksestä alaesitykseen, valitse teksti tai objekti, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

 7. Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

 8. Valitse Linkki-kohdassa Kohta tässä tiedostossa.

 9. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat luoda linkin mukautettuun esitykseen, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa mukautettu esitys, johon haluat siirtyä ja valitse sitten Näytä ja palaa -valintaruutu.

  • Kun haluat luoda linkin nykyisen esityksen johonkin kohtaan, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa dia, johon haluat siirtyä.

Käynnistä mukautettu esitys PowerPoint sisällä

 1. Valitse Diaesitys-välilehden Määritä-ryhmässä Määritä diaesitys.

 2. Valitse Diaesityksen asetukset -valintaikkunassa Näytä diat -kohdan alla Mukautettu esitys ja valitse sitten haluamasi mukautettu esitys.

 3. Valitse OK.

 4. Valitse Diaesitys-välilehden Aloita diaesitys -ryhmässä Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -luettelosta esitys ja valitse sitten Näytä.

Mukautetun esityksen luominen

 1. Avaa esitys, jota haluat käyttää mukautetun esityksen.

 2. Valitse Diaesitys -välilehden Mukautettuesitys ja valitse sitten mukautettu diaesitys.

  Valitse mukautettu esitys

 3. Napsauta +.

 4. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO samalla, kun napsautat diojen.

 5. Jos haluat muuttaa järjestystä, jossa diojen esitysjärjestystä valitsemalla mukautetun diaesityksen diat, valitsemalla dia ja valitse sitten Muuta järjestystä -alanuoli tai Muuta järjestystä -alanuoli dian Siirrä ylös tai alas luettelossa.

 6. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Kun haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä käyttämällä mitä tahansa esityksen dioja, toista nämä toimet.

  Vihje: Näet, miltä mukautettu esitys näyttää diaesitys-näkymässä, valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa esityksen nimi ja valitse sitten Aloita diaesitys.

Muut tullille linkki näyttää

Hyperlinkkejä sisältävästä ensisijaisesta mukautetusta esityksestä on helppo siirtyä muihin mukautettuihin esityksiin. Voit myös luoda sisällysluettelodian linkkejä varten. Kun esityksen rakenne suunnitellaan tähän tapaan, sisällysluettelodiasta voi siirtyä esityksen eri osiin, joten voit päättää, minkä osan haluat näyttää yleisölle milloinkin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka voit luoda yhden tai usean mukautetun esityksen ja lisätä hyperlinkin ensisijaisesta esityksestä mukautettuihin esityksiin.

Huomautus: Jos haluat luoda esitykseen hyperlinkin, joka johtaa erilliseen esitykseen, voit luoda toiseen asiakirjaan johtavan linkin. Katso lisätietoja artikkelista Hyperlinkin luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

 1. Valitse teksti tai objekti, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä. Voit luoda sisällysluettelon sisällön ja hyperlinkin myös kunkin tekstikohteen avulla siirtyminen mukautettu esitys. Voit tehdä uuden dian lisääminen esitykseen, kirjoita sisällysluettelon ja sitten Linkitä jokaisen merkinnän.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Toiminto.

  Valitse Toiminto

 3. Valitse Toimintoasetukset-valintataulusta, kuinka toiminto käynnistetään tekemällä jokin seuraavista:

  Toiminnon aloittaminen

  Valitse

  Kun toimintopainiketta osoitetaan hiirellä

  Hiirellä napsauttamalla -välilehti

  Kun hiiren osoitinta pidetään toimintopainikkeen päällä

  Hiiri kohteen päälle -välilehti

 4. Valitse Hyperlinkki kohteeseen ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Mukautettu esitys.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -kohdasta mukautettu esitys, johon haluat linkittää.

  Jos haluat palata samaan käynnistysdiaan mukautetun esityksen päätyttyä, valitse Näytä ja palaa -valintaneliö. Tämä on käytännöllinen vaihtoehto, jos käytössä on mukautettujen esitysten sisällysluettelon sisältävä dia.

 6. Valitse OK.

  Voit lisätä linkkejä muihin mukautettuihin esityksiin, toista nämä vaiheet.

Mukautetun esityksen toistaminen

 • Valitse Diaesitys -välilehden Mukautettuesitys ja valitse sitten mukautettu esitys, jonka haluat toistaa.

  Diaesitys-välilehti, Toista diaesitys -ryhmä

  Huomautus: Jos ole luonut mukautettuun esitykseen, vielä Mukautettuesitys, valitse mukautettu diaesitysja valitse sitten +.

Mukautetun esityksen luominen

 1. Avaa esitys, jota haluat käyttää mukautetun esityksen.

 2. Valitse Diaesitys-välilehden Toista diaesitys -kohdasta Mukautetut esitykset ja valitse sitten Muokkaa mukautettuja esityksiä.

  Diaesitys-välilehti, Toista diaesitys -ryhmä

 3. Valitse Uusi.

 4. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO samalla, kun napsautat diojen.

 5. Jos haluat muuttaa järjestystä, jossa diojen esitysjärjestystä valitsemalla mukautetun diaesityksen diat, valitsemalla dia ja valitse sitten Muuta järjestystä -alanuoli tai Muuta järjestystä -alanuoli dian Siirrä ylös tai alas luettelossa.

 6. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Kun haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä käyttämällä mitä tahansa esityksen dioja, toista nämä toimet.

  Vihje: Näet, miltä mukautettu esitys näyttää diaesitys-näkymässä, valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa esityksen nimi ja valitse sitten Näytä.

Muut tullille linkki näyttää

Hyperlinkkejä sisältävästä ensisijaisesta mukautetusta esityksestä on helppo siirtyä muihin mukautettuihin esityksiin. Voit myös luoda sisällysluettelodian linkkejä varten. Kun esityksen rakenne suunnitellaan tähän tapaan, sisällysluettelodiasta voi siirtyä esityksen eri osiin, joten voit päättää, minkä osan haluat näyttää yleisölle milloinkin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka voit luoda yhden tai usean mukautetun esityksen ja lisätä hyperlinkin ensisijaisesta esityksestä mukautettuihin esityksiin.

Huomautus: Jos haluat luoda esitykseen hyperlinkin, joka johtaa erilliseen esitykseen, voit luoda toiseen asiakirjaan johtavan linkin. Katso lisätietoja artikkelista Hyperlinkin luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

 1. Kun haluat luoda hyperlinkin ensisijaisesta esityksestä lisäesitykseen, valitse esityksessä teksti tai objekti, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä. Voit myös luoda sisällysluettelon ja lisätä sen jokaiseen tekstikohtaan hyperlinkin, josta voit siirtyä mukautetun esityksen osiin. Toimi näin: Lisää esitykseen uusi dia, kirjoita sisällysluettelo ja tee sitten jokaiseen kohtaan linkki.

 2. Valitse Diaesitys-välilehden Asetukset-kohdasta Toimintoasetukset.

  Diaesitys-välilehti, määritysryhmä

 3. Valitse Toimintoasetukset-valintataulusta, kuinka toiminto käynnistetään tekemällä jokin seuraavista:

  Toiminnon aloittaminen

  Valitse

  Kun toimintopainiketta osoitetaan hiirellä

  Hiirellä napsauttamalla -välilehti

  Kun hiiren osoitinta pidetään toimintopainikkeen päällä

  Hiiri kohteen päälle -välilehti

 4. Valitse Hyperlinkki kohteeseen ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Mukautettu esitys.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -kohdasta mukautettu esitys, johon haluat linkittää.

  Jos haluat palata samaan käynnistysdiaan mukautetun esityksen päätyttyä, valitse Näytä ja palaa -valintaneliö. Tämä on käytännöllinen vaihtoehto, jos käytössä on mukautettujen esitysten sisällysluettelon sisältävä dia.

 6. Valitse OK.

  Voit lisätä linkkejä muihin mukautettuihin esityksiin, toista vaiheet 1 – 6.

Mukautetun esityksen toistaminen

 • Valitse Diaesitys -välilehden Toista diaesitys- Mukautetut esityksetja valitse sitten mukautettu esitys, jonka haluat toistaa.

  Diaesitys-välilehti, Toista diaesitys -ryhmä

  Huomautus: Jos et ole luonut mukautetun Näytä vielä, sitten Muokkaa mukautettuja esityksiäja valitse sitten Uusi.

Katso myös

Lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen siirtymätehosteita diojen väliin

Esityksen pitäminen

PowerPoint Online ei tue Mukautetut esitykset. Sinun on käytettävä PowerPoint työpöytäversioon mukautetun esityksen.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×