Mukautetun esityksen luominen ja esittäminen

Voit lisätä esitys tiedoston diojen alijoukon lähinnä siten, että se näyttää kyseisen alijoukon tietylle käyttäjä ryhmälle. Saatat ajatella sitä soitto listana. PowerPoint kutsuu tätä mukautettua esitystä.

Kun luot mukautetun esityksen PowerPoint, voit mukauttaa esitystä eri käyttäjä ryhmille. Käytä mukautettua esitystä, kun haluat esittää vain tietyt esityksen diat tai kun haluat yhdistää diaesitykseen toisen diaryhmän käyttämällä hyperlinkkiyhteyttä.

Mukautettuja esityksiä on kahdentyyppisiä: perus -ja hyperlinkillä. Tavallinen mukautettu esitys on erillinen esitys tai esitys, joka sisältää joitakin alkuperäisen esityksen dioja. Hyperlinkitetty mukautettu esitys on nopea tapa siirtyä erillisestä esityksestä toiseen.

Tavallinen mukautettu esitys

Käytä perusmukautettua esitystä, jos haluat esittää esitys tiedoston diojen alijoukon. Jos esityksessä on esimerkiksi yhteensä viisi diaa, mukautettu esitys, jonka nimi on "sivusto 1", voi sisältää vain dioja 1, 3 ja 5. Toinen mukautettu esitys, jonka nimi on "sivusto 2", voi sisältää dioja 1, 2, 4 ja 5. Kun luot esityksestä mukautetun esityksen, voit aina halutessasi näyttää myös koko esityksen diojen alkuperäisessä esitysjärjestyksessä.

Tavallinen mukautettu esitys

1 Sivuston 1 diat

2 Sivuston 2 diat

Hyperlinkitetyt mukautetut esitykset

Voit järjestellä esityksen sisältöä käyttämällä hyperlinkitettyjä mukautettuja esityksiä. Jos esimerkiksi luot ensisijaisen mukautetun esityksen yrityksen uudistetusta kokonaisorganisaatiosta, voit sen jälkeen luoda kutakin osastoa varten mukautetun esityksen ja yhdistää esitykset hyperlinkeillä ensisijaiseen esitykseen.

Voit lisäksi luoda sisällysluettelodian käyttämällä hyperlinkitettyä mukautettua esitystä. Voit siirtyä sisällysluettelodiasta esityksen eri osiin ja valita, mitkä osat näytät tällä kertaa yleisölle.

Hyperlinkitetyt mukautetut esitykset

1 Dia hyperlinkeillä

2 Mukautettu esitys osastolle A

3 Mukautettu esitys osastolle B

Mukautetun esityksen luominen ja esityksen näyttäminen

Tavallisen mukautetun esityksen luominen

 1. Valitse Diaesitys > Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa Uusi.

  Vihje: Kun haluat esikatsella mukautettua esitystä, valitse Mukautetut esitykset ‑valintaikkunassa esityksen nimi ja valitse sitten Näytä.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

 4. Jos haluat muuttaa diojen esitysjärjestystä, napsauta Mukautetun esityksen diat -kohdassa haluamaasi diaa ja siirrä se sitten ylös- tai alaspäin luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

 5. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK.

Hyperlinkitetyn mukautetun esityksen luominen

 1. Valitse Diaesitys > Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valintaikkunassa Uusi.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun pääesitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat muuttaa diojen esitysjärjestystä, napsauta Mukautetun esityksen diat -kohdassa haluamaasi diaa ja siirrä se sitten ylös- tai alaspäin luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

 4. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK.

 5. Jos haluat luoda hyperlinkin lisäesitykseen, valitse esityksessä teksti tai objekti, jonka haluat toimivan linkkinä.

 6. Valitse Lisää > Hyperlinkki.

 7. Valitse Lisää linkit -valintaikkunan Linkki-osassa Kohta tässä tiedostossa.

 8. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat luoda linkin mukautettuun esitykseen, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa mukautettu esitys, johon haluat siirtyä ja valitse sitten Näytä ja palaa -valintaruutu.

  • Kun haluat luoda linkin nykyisen esityksen johonkin kohtaan, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa dia, johon haluat siirtyä.

Mukautetun esityksen aloittaminen PowerPoint-ohjelmassa

 1. Valitse Diaesitys-välilehden Määritä-ryhmässä Määritä diaesitys.

 2. Valitse Diaesityksen asetukset -valintaikkunassa Näytä diat -kohdan alla Mukautettu esitys ja valitse sitten haluamasi mukautettu esitys.

 3. Valitse OK.

 4. Valitse Diaesitys-välilehden Aloita diaesitys -ryhmässä Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -luettelosta esitys ja valitse sitten Näytä.

Tavallisen mukautetun esityksen luominen

 1. Napsauta Diaesitys -väli lehden Aloita diaesitys -ryhmässä Mukautettu diaesitys-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valinta ikkunassa Uusi.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Valitse useita peräkkäisiä dioja valitsemalla ensimmäinen dia ja valitsemalla sitten viimeinen haluamasi dia samalla, kun painat VAIHTO-näppäintä. Valitse useita erillään olevia dioja valitsemalla jokainen haluamasi dia erikseen samalla, kun pidät CTRL-näppäintä painettuna.

 4. Jos haluat muuttaa diojen esitys järjestystä, valitse mukautetun esityksen diat-kohdassa haluamasi dia ja siirrä sitten diaa luettelossa ylös-tai alaspäin napsauttamalla nuolia.

 5. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Jos haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä esityksen dioissa, toista vaiheet 1 – 5.

Hyperlinkitetyn mukautetun esityksen luominen

 1. Napsauta Diaesitys -väli lehden Aloita diaesitys -ryhmässä Mukautettu diaesitys-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 2. Valitse Mukautetut esitykset -valinta ikkunassa Uusi.

 3. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun pääesitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Valitse useita peräkkäisiä dioja valitsemalla ensimmäinen dia ja valitsemalla sitten viimeinen haluamasi dia samalla, kun pidät VAIHTO-näppäintä painettuna. Valitse useita erillään olevia dioja valitsemalla jokainen haluamasi dia erikseen samalla, kun pidät CTRL-näppäintä painettuna.

 4. Jos haluat muuttaa diojen esitys järjestystä, valitse mukautetun esityksen diat-kohdassa haluamasi dia ja siirrä sitten diaa luettelossa ylös-tai alaspäin napsauttamalla nuolia.

 5. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Jos haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä esityksen dioissa, toista vaiheet 1 – 5.

 6. Jos haluat luoda hyperlinkin pääesityksestä tuki näkymään, valitse teksti tai objekti, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

 7. Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

 8. Valitse Linkki-kohdassa Kohta tässä tiedostossa.

 9. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat luoda linkin mukautettuun esitykseen, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa mukautettu esitys, johon haluat siirtyä ja valitse sitten Näytä ja palaa -valintaruutu.

  • Kun haluat luoda linkin nykyisen esityksen johonkin kohtaan, valitse Valitse kohta tiedostossa -luettelossa dia, johon haluat siirtyä.

Mukautetun esityksen aloittaminen PowerPoint-ohjelmassa

 1. Valitse Diaesitys-välilehden Määritä-ryhmässä Määritä diaesitys.

 2. Valitse Diaesityksen asetukset -valintaikkunassa Näytä diat -kohdan alla Mukautettu esitys ja valitse sitten haluamasi mukautettu esitys.

 3. Valitse OK.

 4. Valitse Diaesitys-välilehden Aloita diaesitys -ryhmässä Mukautettu diaesitys ja valitse sitten Mukautetut esitykset.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -luettelosta esitys ja valitse sitten Näytä.

Mukautetun esityksen luominen

 1. Avaa esitys, jota haluat käyttää mukautetun esityksen luomiseen.

 2. Valitse Diaesitys -väli lehdessä mukautettu esitysja valitse sitten Mukautettu diaesitys.

  Valitse mukautettu esitys.

 3. Valitse +.

 4. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO -painiketta painettuna samalla, kun napsautat dioja.

 5. Jos haluat muuttaa diojen järjestystä, napsauta diaa Mukautetun esityksen diat -valikossa ja napsauta sitten Järjestyksen muuttaminen -ylänuoli tai Järjestyksen muuttaminen -alanuoli siirtääksesi diaa ylös- tai alaspäin luettelossa.

 6. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Jos haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä esityksen dioissa, toista nämä vaiheet.

  Vihje: Jos haluat nähdä, miltä mukautettu esitys näyttää Diaesitys-näkymässä, valitse Mukautetut esitykset -valinta ikkunassa ohjelman nimi ja valitse sitten Käynnistä Näytä.

Linkki muihin tulli-esityksiin

Hyperlinkkejä sisältävästä ensisijaisesta mukautetusta esityksestä on helppo siirtyä muihin mukautettuihin esityksiin. Voit myös luoda sisällysluettelodian linkkejä varten. Kun esityksen rakenne suunnitellaan tähän tapaan, sisällysluettelodiasta voi siirtyä esityksen eri osiin, joten voit päättää, minkä osan haluat näyttää yleisölle milloinkin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka voit luoda yhden tai usean mukautetun esityksen ja lisätä hyperlinkin ensisijaisesta esityksestä mukautettuihin esityksiin.

Huomautus: Jos haluat luoda esitykseen hyperlinkin, joka johtaa erilliseen esitykseen, voit luoda toiseen asiakirjaan johtavan linkin. Katso lisätietoja artikkelista Hyperlinkin luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

 1. Valitse teksti tai objekti, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä. Voit myös luoda sisällysluettelon ja lisätä sen jokaiseen tekstikohtaan hyperlinkin, josta voit siirtyä mukautetun esityksen osiin. Toimi näin: Lisää esitykseen uusi dia, kirjoita sisällysluettelo ja tee sitten jokaiseen kohtaan linkki.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Toiminto.

  Valitse Toiminto

 3. Valitse Toimintoasetukset-valintataulusta, kuinka toiminto käynnistetään tekemällä jokin seuraavista:

  Toiminnon aloittaminen

  Valitse

  Kun toimintopainiketta osoitetaan hiirellä

  Hiirellä napsauttamalla -välilehti

  Kun hiiren osoitinta pidetään toimintopainikkeen päällä

  Hiiri kohteen päälle -välilehti

 4. Valitse Hyperlinkki kohteeseen ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Mukautettu esitys.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -kohdasta mukautettu esitys, johon haluat linkittää.

  Jos haluat palata samaan käynnistysdiaan mukautetun esityksen päätyttyä, valitse Näytä ja palaa -valintaneliö. Tämä on käytännöllinen vaihtoehto, jos käytössä on mukautettujen esitysten sisällysluettelon sisältävä dia.

 6. Valitse OK.

  Jos haluat lisätä muita linkkejä muihin mukautettuihin esityksiin, toista nämä vaiheet.

Mukautetun esityksen toistaminen

 • Valitse Diaesitys -väli lehdessä mukautettu esitysja valitse sitten mukautettu esitys, jonka haluat toistaa.

  Diaesitys-välilehti, Toista diaesitys -ryhmä

  Huomautus: Jos et ole vielä luonut mukautettua esitystä, valitse mukautettu esitys, valitse Mukautettu diaesitysja valitse sitten +.

Mukautetun esityksen luominen

 1. Avaa esitys, jota haluat käyttää mukautetun esityksen luomiseen.

 2. Valitse Diaesitys-välilehden Toista diaesitys -kohdasta Mukautetut esitykset ja valitse sitten Muokkaa mukautettuja esityksiä.

  Diaesitys-välilehti, Toista diaesitys -ryhmä

 3. Valitse Uusi.

 4. Valitse Esityksen diat -kohdassa diat, jotka haluat lisätä mukautettuun esitykseen, ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO -painiketta painettuna samalla, kun napsautat dioja.

 5. Jos haluat muuttaa diojen järjestystä, napsauta diaa Mukautetun esityksen diat -valikossa ja napsauta sitten Järjestyksen muuttaminen -ylänuoli tai Järjestyksen muuttaminen -alanuoli siirtääksesi diaa ylös- tai alaspäin luettelossa.

 6. Kirjoita nimi Diaesityksen nimi -ruutuun ja valitse sitten OK. Jos haluat luoda lisää mukautettuja esityksiä esityksen dioissa, toista nämä vaiheet.

  Vihje: Jos haluat nähdä, miltä mukautettu esitys näyttää Diaesitys-näkymässä, valitse Mukautetut esitykset -valinta ikkunassa ohjelman nimi ja valitse sitten Näytä.

Linkki muihin tulli-esityksiin

Hyperlinkkejä sisältävästä ensisijaisesta mukautetusta esityksestä on helppo siirtyä muihin mukautettuihin esityksiin. Voit myös luoda sisällysluettelodian linkkejä varten. Kun esityksen rakenne suunnitellaan tähän tapaan, sisällysluettelodiasta voi siirtyä esityksen eri osiin, joten voit päättää, minkä osan haluat näyttää yleisölle milloinkin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka voit luoda yhden tai usean mukautetun esityksen ja lisätä hyperlinkin ensisijaisesta esityksestä mukautettuihin esityksiin.

Huomautus: Jos haluat luoda esitykseen hyperlinkin, joka johtaa erilliseen esitykseen, voit luoda toiseen asiakirjaan johtavan linkin. Katso lisätietoja artikkelista Hyperlinkin luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

 1. Kun haluat luoda hyperlinkin ensisijaisesta esityksestä lisäesitykseen, valitse esityksessä teksti tai objekti, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä. Voit myös luoda sisällysluettelon ja lisätä sen jokaiseen tekstikohtaan hyperlinkin, josta voit siirtyä mukautetun esityksen osiin. Toimi näin: Lisää esitykseen uusi dia, kirjoita sisällysluettelo ja tee sitten jokaiseen kohtaan linkki.

 2. Valitse Diaesitys-välilehden Asetukset-kohdasta Toimintoasetukset.

  Diaesitys-välilehti, määritysryhmä

 3. Valitse Toimintoasetukset-valintaikkunassa haluamasi aloitustoiminto toimimalla seuraavasti:

  Toiminnon aloittaminen

  Valitse

  Kun toimintopainiketta osoitetaan hiirellä

  Hiirellä napsauttamalla -välilehti

  Kun hiiren osoitinta pidetään toimintopainikkeen päällä

  Hiiri kohteen päälle -välilehti

 4. Valitse Hyperlinkki kohteeseen ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Mukautettu esitys.

 5. Valitse Mukautetut esitykset -kohdasta mukautettu esitys, johon haluat linkittää.

  Jos haluat palata samaan käynnistysdiaan mukautetun esityksen päätyttyä, valitse Näytä ja palaa -valintaneliö. Tämä on käytännöllinen vaihtoehto, jos käytössä on mukautettujen esitysten sisällysluettelon sisältävä dia.

 6. Valitse OK.

  Jos haluat lisätä lisää linkkejä muihin mukautettuihin esityksiin, toista vaiheet 1 – 6.

Mukautetun esityksen toistaminen

 • Valitse Diaesitys -väli lehden Toista diaesitys-kohdasta Mukautetut esityksetja valitse sitten mukautettu esitys, jonka haluat toistaa.

  Diaesitys-välilehti, Toista diaesitys -ryhmä

  Huomautus: Jos et ole vielä luonut mukautettua esitystä, valitse Muokkaa mukautettuja esityksiäja valitse sitten Uusi.

Katso myös

Diojen välisten siirtymien lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen

PowerPointin verkkoversio ei tue mukautettuja esityksiä. Jos haluat luoda mukautetun esityksen, sinun on käytettävä PowerPoint Työpöytä versiota.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×