Mukautettujen valikoiden ja pikavalikoiden luominen makrojen avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit luoda käyttö oikeus makrojen avulla mukautettuja pikavalikoita, jotka tulevat näkyviin, kun napsautat lomakkeita, raportteja tai yksittäisiä komponentteja hiiren kakkos painikkeella. Voit myös luoda mukautettuja valikoita, jotka näkyvät valinta nauhassa tiettyjen lomakkeiden tai raporttien kohdalla.

Voit luoda valikon makrojen avulla suorittamalla kolme päävaihetta:

 1. Luo makro-objekti, jossa on valikko komentoja sisältävät alimakrot.

 2. Luo toinen makro-objekti, joka luo valikon itse.

 3. Liitä valikko ohjaus objektiin, lomakkeeseen, raporttiin tai koko tieto kantaan.

Seuraavissa kohdissa kerrotaan yksityiskohtaisesti näistä vaiheista.

Huomautus: Käytätkö Accessia 2007? Jos näin on, siirry kohtaan Luo mukautetut pikavalikot accessissa 2007.

Vihje: Jos haluat oppia luomaan mukautettuja pikavalikoita Accessissa Visual Basic for Applications (VBA)-koodin avulla, Katso lisä tietoja artikkelista pikavalikon luominen lomakkeeseen, lomakkeen ohjaus objektiin tai raporttiin.

Vaihe 1: Luo makro-objekti, jossa on valikko komentoja sisältävät alimakrot

Tässä vaiheessa luodaan makro objekti, jossa on alimakrot, kukin alimakro, joka on erillinen komento pikavalikossa.

Mikä on alimakro?

Voit määrittää makro toimintojen sarjan käyttämällä makro-objektin alimakroa. Makro-objektin Alimakrot voidaan määrittää erikseen eri ohjaus objekti-ja objekti tapahtumista. Makro-objektin yksittäisillä alimakroilla on kullakin yksilöllinen nimi, ja ne voivat sisältää vähintään yhden makro toiminnon.

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmästä Makro.

 2. Kunkin mukautetun pikavalikon komennon kohdalla:

  1. Lisää alimakro-makro lauseke makron rakenne-ikkunaan ja anna alimakrolle nimi, jonka haluat näkyvän pikavalikossa (esimerkiksi "Tulosta" tai "Päivitä").

   Vihje: Jos haluat luoda valinta näppäimen, jonka avulla voit valita komennon, kirjoita ei-merkki (&) ennen kirjainta, jonka haluat olevan komento nimen valinta näppäin (esimerkiksi "_Amp_repack"). Tämä kirjain on alleviivattu valikossa.

  2. Valitse alimakrossa ensimmäinen toiminto, jonka haluat tapahtuvan, kun napsautat pikavalikon komentoa.

  3. Jos haluat suorittaa Lisää toimintoja, kun valitset tämän komennon, lisää ne erillisinä makro toimenpiteinä saman alimakron sisällä.

 3. Tallenna ja nimeä makro-objekti esimerkiksi Mcrshortcutmenucommands.

  Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki makro objekti, jossa on kolme alimakroa mukautettua valikkoa tai pikavalikkoa varten.

  Näyttö kuva Accessin makron rakenne-ikkunasta, jossa on kolme alimakron lausumaa.

Vaihe 2: Luo toinen makro objekti, joka luo valikon

Tämä vaihe voi vaikuttaa tarpeettomana, mutta jos haluat luoda pikavalikon vaiheessa 1 luodusta makro objektista, sinun on luotava toinen makro-objekti, joka sisältää LisääValikko-makro toiminnon. Tätä makro toimintoa kutsutaan joskus valikko makroksi.

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmästä Makro.

 2. Valitse makron rakenne-ikkunan Lisää uusi toiminto -yhdistelmä ruudussa addmenu.

 3. Kirjoita LisääValikko -makro toiminnon valikon nimi -argumentti ruutuun valikon nimi (esimerkiksi "lomake komennot"). Tätä argumenttia ei vaadita, mutta suositellaan, jos vaiheessa 3 aiot lisätä valikon valinta nauhan väli lehteen (kuten lomakkeen tai raportin Apuohjelmat -väli lehteen). Jos valikko on lisätty pikavalikon pikavalikkona vaiheessa 3, valikon nimi -argumentti ohitetaan.

 4. Kirjoita valikko makron nimi -argumentti-ruutuun vaiheessa 1 luomasi makro-objektin nimi.

 5. Tallenna ja nimeä tämä toinen makro objekti, esimerkiksi Mcraddshortcutmenu.

  Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki valikko-makro objekti, joka luo vaiheessa 1 suunnittelemasi valikon.

  Näyttö kuva Accessin makro objektista, jossa on LisääValikko-makro toiminto.

Vaihe 3: valikon liittäminen ohjaus objektiin, lomakkeeseen, raporttiin tai tieto kantaan

Käytä yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista sen mukaan, missä haluat valikon näkyvän.

Valikon lisääminen lomakkeen tai raportin apuohjelmat-väli lehteen

Käytä tätä menetelmää, jos haluat, että valikko näkyy tietyn lomakkeen tai raportin Apuohjelmat -väli lehdessä.

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella lomaketta tai raporttia, jossa haluat valikon näkyvän, ja valitse sitten rakenne näkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Ominaisuusikkuna.

 3. Valitse koko objekti valitsemalla lomake tai raportti ominaisuus ikkuna-tehtävä ruudun yläreunassa olevasta luettelosta.

 4. Kirjoita ominaisuudet-ikkunan Muut -väli lehden valikko rivin ominaisuus ruutuun vaiheessa 2 luomasi makro-objektin nimi (tässä esimerkissä "mcrAddShortcutMenu").

 5. Tallenna lomakkeen tai raportin muutokset.

  Kun avaat lomakkeen tai raportin seuraavan kerran, valinta nauhassa näkyy Apuohjelmat- väli lehti. Napsauta väli lehteä, jos haluat nähdä valikon, kuten seuraavassa kuvassa:

  Näyttö kuva apuohjelmien valinta nauhasta Accessissa

  Lisä tietoja valinta nauhan mukautus tekniikoista, kuten mukautettujen väli lehtien lisäämisestä tai oletus väli lehtien piilottamisesta, on artikkelissa mukautetun valinta nauhan luominen Accessissa.

Valikon lisääminen lomakkeen, raportin tai ohjaus objektin pikavalikkona

Käytä tätä menetelmää, jos haluat, että valikko tulee näkyviin, kun napsautat tiettyä lomaketta, raporttia tai ohjaus objektia hiiren kakkos painikkeella.

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella lomaketta tai raporttia, jossa haluat pikavalikon näkyvän, ja valitse sitten rakenne näkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Ominaisuusikkuna.

 3. Valitse ohjaus objekti tai objekti, johon haluat liittää pikavalikon.

  Jos haluat valita koko objektin, valitse ominaisuus ikkuna-tehtävä ruudun yläreunassa olevasta luettelosta lomake tai raportti .

 4. Kirjoita ominaisuudet-ikkunan Muut -väli lehden pikavalikon valikko rivin ominaisuus ruutuun vaiheessa 2 luomasi makro-objektin nimi (tässä esimerkissä "mcrAddShortcutMenu").

 5. Varmista, että pikavalikko -ominaisuuden arvoksi on valittu Kyllä.

 6. Tallenna lomakkeen tai raportin muutokset.

  Kun avaat lomakkeen tai raportin seuraavan kerran ja napsautat lomaketta, raporttia tai ohjaus objektia hiiren kakkos painikkeella, näyttöön tulee pikavalikko, jossa on siihen liittyvät komennot, kuten seuraavassa kuvassa:

  Näyttö kuva pikavalikosta, joka on käytettävissä Accessissa

Valikon lisääminen yleiseksi pikavalikkoksi

Tämä toiminto korvaa kaikki nykyisen tieto kannan oletusarvoiset pikavalikot. Tiettyihin lomakkeisiin, raportteihin tai ohjaimiin liitetyt mukautetut pikavalikot eivät muutu.

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset.

 2. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunassa Avoinna oleva tietokanta.

 3. Kirjoita valinta nauhan ja työkalu rivin asetukset-kohdan Pikavalikkorivi -ruutuun vaiheessa 2 luomasi makron nimi (tässä esimerkissä "mcrAddShortcutMenu").

 4. Tallenna muutokset käyttöasetukset -valinta ikkunaan valitsemalla OK .

 5. Sulje tieto kanta ja avaa se uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

Mukautetut pikavalikot korvaavat oletusarvoiset pikavalikot objekteille, joihin ne on liitetty. Jos haluat säilyttää tietyt Accessin komennot, joita käytetään näissä valikoissa, käytä SuoritaKomento -makro toimintoa, kun haluat sijoittaa komennot niiden valikoiden makro-objekteihin, joihin haluat lisätä ne.

Ohjaus objektiin liitetty mukautettu pikavalikko syrjäyttää kaikki muut mukautetut pikavalikot, jotka on määritetty tieto kannassa. Mukautettu pikavalikko, joka on liitetty lomakkeeseen tai raporttiin, syrjäyttää mukautetun yleisen pikavalikon.

Kun määrität valikko makron lomakkeelle tai raportille tai tieto kannalle, Accessin toiminto suorittaa tämän valikko makron aina, kun lomake, raportti tai tieto kanta avataan. Jos teet muutoksia valikko makro-objektiin tai makro-objektiin, joka määrittää sen komennot, kun lomake, raportti tai tieto kanta on avattuna, sinun on suljettava lomake, raportti tai tieto kanta ja avattava se uudelleen, jotta muutokset tulevat näkyviin.

Jos haluat luoda alivalikon komentojen pikavalikkoluetteloon, seuraa vaihetta 1 ja Luo erillinen makro-objekti, joka sisältää vain alivalikon komennot, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty:

Näyttö kuva Accessissa olevasta makrosta, jossa on kaksi alimakroa

Määritä sitten korkeamman tason valikko-objektin komennot noudattamalla vaihetta 1 uudelleen. Lisää alivalikko kohde korkeamman tason makro-objektiin käyttämällä LisääValikko -makro toimintoa. Seuraavassa kuvassa näkyy alivalikon sisältävän valikon makro-objekti. Tässä esimerkissä makro-objektin kolmas alimakro luo Vie kohteeseen... alivalikko (Mcrshortcutsubmenucommands).

Näyttö kuva Accessin makrosta, jossa on neljä alimakroa

Seuraavassa kuvassa näkyy valmis pikavalikko, jossa on alivalikko:

Näyttö kuva pikavalikosta, jossa on alivalikko

Voit luoda useita alivalikkotasoja käyttämällä LisääValikko -makro toimintoja kunkin valikko tason makro objekteissa. Varmista, että Anna valikko nimi -argumentille arvo kunkin LisääValikko -toiminnon kohdalla, muuten alivalikko näkyy tyhjänä riviksi korkeamman tason valikossa.

Makro lausekkeen ehtoja käytetään, Jos/sitten/Else -lohkoja tuetaan vain ylimmän tason valikko-makro objektissa. Toisin sanoen voit käyttää ehto lauseketta valikko-makro objektissa, jos haluat määrittää, onko jokin tietty valikko tai pikavalikko näkyvissä, mutta vain ylimmän tason valikoissa. Ehto lausekkeiden avulla ei voi näyttää tai piilottaa valikoiden komentoja tai alivalikoita. Ehto lausekkeen avulla voit myös piilottaa tai näyttää mukautetun pikavalikon tai yleisen pikavalikon.

Vaihtoehtoisesti vaiheessa 2 luomasi valikko makro voi olla osa makro-objektia. Jos sinulla on esimerkiksi useita pikavalikoita eri objekteille tai komponenteille, voit luoda yhden makro-objektin, joka sisältää kaikki tarvittavat valikko makrot. Varmista, että sinulla on yksilöllinen nimi kullekin alimakrolle. Vaiheessa 3 Käytä seuraavaa merkintä tapaa, kun haluat viitata makroon: Macroobjetename. SubmacroName. Esimerkiksi Mcraddshortcutmenus. AddMenu2.

Sivun alkuun

Mukautettujen pikavalikoiden luominen Accessissa 2007

Makron rakenne-ikkuna eroaa Accessin 2007 verrattuna myöhempiin versioihin, joten voit laajentaa seuraavia osioita, jos käytät Accessia 2007.

Tässä vaiheessa luodaan makro ryhmä, jonka jokainen makro on erillinen komento pikavalikossa.

Mikä on makro ryhmä?

Makro ryhmä on yksittäinen makro objekti, joka sisältää vähintään kaksi itsenäistä makroa. Yksittäiset makrot tunnistetaan kirjoittamalla kunkin makron nimi makrojen nimet-sarakkeeseen. Seuraavassa kuvassa Macro3 on makro ryhmä. Notfofound MSG ja löytö on ryhmän yksittäiset makrot, kukin makro, joka sisältää kaksi makro toimintoa.

Makroryhmäesimerkki

Huomautus: Makron nimi -sarake on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää makron nimi -sarakkeen, valitse rakenne -väli lehden Näytä tai Piilota -ryhmästä makrojen nimet.

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta joko Moduuli- tai Luokkamoduuli-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Makro.

 2. Tuo makron nimi -sarake näkyviin valitsemalla rakenne -väli lehden Näytä tai Piilota -ryhmässä makrojen nimet .

 3. Kunkin mukautetun pikavalikon komennon kohdalla:

  • Kirjoita makron nimi -sarakkeeseen teksti, jonka haluat näkyvän pikavalikossa (esimerkiksi "Tulosta raportti" tai "Tallenna").

   1. Huomautus: Jos haluat luoda valinta näppäimen, jonka avulla voit valita komennon, kirjoita ei-merkki (&) ennen kirjainta, jonka haluat olevan komento nimen valinta näppäin (esimerkiksi "&Save"). Tämä kirjain on alleviivattu valikossa.

  • Valitse toiminto -sarakkeessa ensimmäinen toiminto, jonka haluat tapahtuvan, kun napsautat pikavalikon komentoa.

  • Jos haluat suorittaa Lisää toimintoja, kun valitset tämän komennon, lisää ne seuraaville riveille. Jätä kunkin toiminnon jälkeen makron nimi -solu tyhjäksi.

   1. Huomautus: Jos haluat luoda viivan kahden valikko komennon väliin, kirjoita yhdysmerkki (-) makron nimi -sarakkeeseen asianmukaisen valikko komennon väliin.

 4. Tallenna ja nimeä makro, esimerkiksi Mcrshortcutmenucommands.

Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki makro ryhmä mukautettua valikkoa tai pikavalikkoa varten.

Rakennenäkymän valikkomakroryhmä

Tämä vaihe voi vaikuttaa tarpeettomana, mutta jos haluat luoda pikavalikon makro ryhmästä, jonka loit vaiheessa 1, sinun on luotava toinen makro, joka sisältää LisääValikko -makro toiminnon. Tätä makroa kutsutaan joskus "valikko makroksi".

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta joko Moduuli- tai Luokkamoduuli-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Makro.

 2. Valitse makron ensimmäisellä rivillä toiminto -luettelosta addmenu .

 3. Kirjoita toiminnon argumentit-kohdan valikon nimi -ruutuun valikon nimi (esimerkiksi "raportti komennot"). Tätä argumenttia ei vaadita, mutta suositellaan, jos vaiheessa 3 aiot lisätä valikon valinta nauhan väli lehteen (kuten lomakkeen tai raportin Apuohjelmat -väli lehteen). Jos valikko on lisätty pikavalikon pikavalikkona vaiheessa 3, valikon nimi -argumentti ohitetaan.

 4. Kirjoita valikko makron nimi -ruutuun vaiheessa 1 luomasi makron nimi.

 5. Tallenna ja nimeä makro, esimerkiksi Mcraddshortcutmenu.

Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki valikko makro, joka luo vaiheessa 1 suunnittelemasi valikon.

Rakennenäkymän valikkomakro

Käytä yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista sen mukaan, missä haluat valikon näkyvän.

 • Valikon lisääminen lomakkeen tai raportin apuohjelmat-väli lehteen

  Käytä tätä menetelmää, jos haluat, että valikko näkyy tietyn lomakkeen tai raportin Apuohjelmat -väli lehdessä seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla:

  Mukautetun valikon sisältävä Apuohjelmat-välilehti

  1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella lomaketta tai raporttia, jossa haluat valikon näkyvän, ja valitse sitten rakenne näkymä.

  2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Ominaisuusikkuna.

  3. Valitse koko objekti valitsemalla lomake tai raportti ominaisuus ikkuna-tehtävä ruudun yläreunassa olevasta luettelosta.

  4. Kirjoita ominaisuudet-ikkunan Muut -väli lehden pikavalikon ominaisuus-ruutuun vaiheessa 2 luomasi makron nimi (tässä esimerkissä "mcrAddShortcutMenu").

   Kun avaat lomakkeen tai raportin seuraavan kerran, valinta nauhassa näkyy Apuohjelmat- väli lehti. Saat valikon näkyviin napsauttamalla väli lehteä.

   Lisä tietoja valinta nauhan mukautus tekniikoista, kuten mukautettujen väli lehtien lisäämisestä tai oletus väli lehtien piilottamisesta, on artikkelissa mukautetun valinta nauhan luominen Accessissa.

   Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuvaa käyttöliittymää.

 • Valikon lisääminen lomakkeen, raportin tai ohjaus objektin pikavalikkona

  Käytä tätä menetelmää, jos haluat, että valikko tulee näkyviin, kun napsautat tiettyä lomaketta, raporttia tai ohjaus objektia hiiren kakkos painikkeella seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla:

  Yksinkertainen pikavalikko

  1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella lomaketta tai raporttia, jossa haluat pikavalikon näkyvän, ja valitse sitten rakenne näkymä.

  2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Ominaisuusikkuna.

  3. Valitse ohjaus objekti tai objekti, johon haluat liittää pikavalikon.

   Huomautus: Jos haluat valita koko objektin, valitse ominaisuus ikkuna-tehtävä ruudun yläreunassa olevasta luettelosta lomake tai raportti .

  4. Kirjoita ominaisuudet-ikkunan Muut -väli lehden pikavalikon valikko rivin ominaisuus ruutuun vaiheessa 2 luomasi makron nimi (tässä esimerkissä "mcrAddShortcutMenu").

 • Valikon lisääminen yleiseksi pikavalikkoksi

  Tämä toiminto korvaa kaikki nykyisen tieto kannan oletusarvoiset pikavalikot. Tiettyihin lomakkeisiin, raportteihin tai ohjaimiin liitetyt mukautetut pikavalikot eivät muutu.

  1. Napsauta Microsoft Office-painiketta ja valitse sitten käytön asetukset.

  2. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunassa Avoinna oleva tietokanta.

  3. Kirjoita valinta nauhan ja työkalu rivin asetukset-kohdan Pikavalikkorivi -ruutuun vaiheessa 2 luomasi makron nimi (tässä esimerkissä "mcrAddShortcutMenu").

 • Mukautetut pikavalikot korvaavat oletusarvoiset pikavalikot objekteille, joihin ne on liitetty. Jos haluat säilyttää tietyt Accessin komennot, joita käytetään näissä valikoissa, käytä SuoritaKomento -toimintoa, kun haluat lisätä komennot niiden valikoiden makro ryhmiin, joihin haluat lisätä ne.

 • Ohjaus objektiin liitetty mukautettu pikavalikko syrjäyttää kaikki muut mukautetut pikavalikot, jotka on määritetty tieto kannassa. Mukautettu pikavalikko, joka on liitetty lomakkeeseen tai raporttiin, syrjäyttää mukautetun yleisen pikavalikon.

 • Kun määrität valikko makron lomakkeelle tai raportille tai tieto kannalle, Accessin toiminto suorittaa tämän valikko makron aina, kun lomake, raportti tai tieto kanta avataan. Jos teet muutoksia valikko makroon tai makro ryhmään, joka määrittää sen komennot, kun lomake, raportti tai tieto kanta on avattuna, sinun on suljettava lomake, raportti tai tieto kanta ja avattava se uudelleen, jotta muutokset tulevat näkyviin.

 • Luo alivalikko noudattamalla vaihetta 1, jos haluat luoda erillisen makro ryhmän, jossa on vain alivalikon komentoja. Määritä sitten korkeamman tason valikon komennot noudattamalla vaihetta 1 uudelleen. Lisää alivalikko korkeamman tason makro ryhmässä käyttämällä LisääValikko -makro toimintoa. Seuraavassa kuvassa näkyy alivalikon sisältävän valikon makro-ryhmä ja näkyviin tulevasta pikavalikosta. Makro-ryhmän kolmas rivi luo Vie kohteeseen... alivalikko (mcralivalikko).

  Pikavalikko, jossa on alivalikko

  Voit luoda useita alivalikkotasoja käyttämällä LisääValikko -toimintoja kunkin valikko tason makro ryhmissä. Varmista, että Anna valikko nimi -argumentille arvo kunkin LisääValikko -toiminnon kohdalla, muuten alivalikko näkyy tyhjänä riviksi korkeamman tason valikossa.

 • Makro ehtoja tuetaan vain ylimmän tason valikko makrossa. Toisin sanoen voit käyttää ehtoa valikko makrossa määrittääksesi, onko jokin tietty valikko tai pikavalikko näkyvissä, mutta vain ylimmän tason valikoissa. Et voi käyttää ehtoja valikoiden komentojen tai alivalikoiden näyttämiseen tai piilottamiseen. Voit myös piilottaa tai näyttää mukautetun pikavalikon tai yleisen pikavalikon käyttämällä ehtoa.

 • Vaihtoehtoisesti vaiheessa 2 luomasi valikko makro voi olla osa makro ryhmää. Jos sinulla on esimerkiksi useita pikavalikoita eri objekteille tai komponenteille, voit luoda yhden makro-objektin, joka sisältää kaikki tarvittavat valikko makrot. Varmista, että näyttöön tulee makron nimi -sarake ja Kirjoita kullekin makrolle yksilöivä nimi. Vaiheessa 3 Käytä seuraavaa merkintä tapaa makroon: macrogroupname. macroname. Esimerkiksi Mcraddshortcutmenus. AddMenu2.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×