Mukautettujen luokkien ja ryhmien luominen ja hallinta siirtymisruudussa

Tietokantaobjekteja voi hallita Accessin siirtymisruudussa. Siirtymisruudussa voi luoda mukautettuja luokkia ja ryhmiä, joten voit järjestää tietokantaobjektit haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi tarjota käyttäjille vain sellaisia pikalinkkejä, joita he tarvitsevat, mikä helpottaa kulloiseenkin tehtävään keskittymistä. Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka voit luoda ja hallita mukautettuja luokkia ja ryhmiä siirtymisruudussa.

Artikkelin sisältö

Mukautettujen luokkien ja ryhmien luominen

Ryhmien ja objektien näyttäminen tai piilottaminen luokassa

Mukautettujen ryhmien objektien poistaminen ja palauttaminen

Mukautettujen luokkien ja ryhmien luominen

Kun mukautettu luokka luodaan, se luodaan avoinna olevaa tietokantaa varten ja se kulkee kyseisen tietokannan kanssa. Mukautettuja luokkia ja ryhmiä ei voi siirtää muihin tietokantoihin.

Siirtymisasetukset-valintaikkunan avulla voit luoda ja hallita mukautettuja luokkia ja ryhmiä. Prosessi kulkee suurin piirtein seuraavasti:

 • Ensin luodaan mukautettu luokka. Accessissa on valmis Mukautettu-luokka. Voit nimetä luokan uudellaan ja lisätä tai poistaa ryhmiä tarpeen mukaan. Voit myös luoda uuden luokan milloin tahansa.

 • Kun olet luonut uuden luokan, luo luokkaan yksi tai useita ryhmiä.

 • Sulje Siirtymisasetukset-valintaikkuna ja vedä tai kopioi ja liitä siirtymisruudussa ne tietokantaobjektit, jotka haluat määrittää mukautetulle ryhmälle. Voit vetää tai kopioida objekteja erityisestä ryhmästä, jonka nimi on Määrittämättömät objektit ja jonka Access luo aina, kun luot mukautetun luokan.

  Huomautus: Kun lisäät mukautettuun ryhmään Määrittämättömät objektit -ryhmän tietokantaobjektin, Access luo objektille pikakuvakkeen – itse objektia ei siirretä eikä kopioida. Jos nimeät mukautetun ryhmän pikakuvakkeen uudelleen tai poistat sen, muutokset eivät vaikuta itse objektiin, vaan vain sen pikakuvakkeeseen.

 • Kun olet täyttänyt mukautetun ryhmän tai mukautetut ryhmät, voit piilottaa Määrittämättömät objektit -ryhmän ja muut ryhmät, joita et halua näyttöön.

Mukautetun luokan luominen

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Siirtymisasetukset-valintaikkunan Luokat-luettelosta Lisää kohde. Luetteloon tulee uusi luokka. Seuraavassa kuvassa on uusi mukautettu luokka:

  Uusi mukautettu luokka siirtymisruudussa

 3. Kirjoita uuden luokan nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Yritä keksiä nimi, joka on merkityksellinen tietokannan käyttäjille. Nimen luonnin jälkeen pane merkille, että oikeanpuoleisen luettelon otsikko muuttuu vastaamaan antamaasi nimeä. Jos annat uuden luokan nimeksi esimerkiksi Oma valikkonäyttö, oikeanpuoleisen luettelon otsikoksi tulee Ryhmät: Oma valikkonäyttö. Huomaa myös, että oikeanpuoleinen luettelo sisältää ryhmän, jonka nimi on Määrittämättömät objektit. Access luo kyseisen ryhmän oletusarvon mukaan. Ryhmä sisältää kaikki tietokannan objektit, ja näiden objektien avulla mukautettu ryhmä täytetään.

  Kun olet luonut mukautetun luokan, luo luokkaan yksi tai useita ryhmiä. Voit luoda ryhmiä niin paljon kuin tarvitset. Pidä Siirtymisasetukset-valintaikkuna avoinna ja noudata seuraavia ohjeita.

Mukautetun ryhmän luominen

 1. Valitse Ryhmät: Ryhmän nimi -luettelosta Lisää ryhmä ja kirjoita ryhmän nimi. Voit toistaa prosessin niin usein kuin se on tarpeen. Esimerkiksi Valikkonäyttö voi sisältää kolme ryhmää:  Tietojen syöttölomakkeet, Raportit ja Kyselyt. Tässä vaiheessa ryhmiä kannattaa lisätä käyttäjien tarpeiden tai omien käyttötarpeidesi mukaan.

 2. Anna Määrittämättömät objektit -valintaruudun olla valittuna ja valitse sitten OK. Access sulkee Siirtymisasetukset-valintaikkunan ja lisää uuden mukautetun ryhmän siirtymisruutuun, mutta uusi ryhmä ei ole vielä näkyvissä.

 3. Voit tehdä uudesta ryhmästä näkyvän ja lisätä ryhmään objekteja tekemällä seuraavat toimet.

Objektien lisääminen mukautettuun ryhmään

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse uusi luokka valikon yläosasta. Luokkaa varten luomasi ryhmä tai ryhmät näkyvät valikon yläosassa samoin kuin Määrittämättömät objektit -ryhmä.

 2. Valitse Määrittämättömät objektit -ryhmästä ne kohteet, joita haluat käyttää mukautetussa ryhmässä, ja siirrä ne ryhmään. Accessissa on useita tapoja siirtää valitut objektit. Voit tehdä esimerkiksi seuraavat toimet:

  • vetää objektit yksitellen

  • pitää CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun napsautat useita objekteja, ja vetää ne sitten mukautettuun ryhmään

  • napsauttaa valittua objektia hiiren kakkospainikkeella, valita Lisää ryhmään ja napsauttaa sitten mukautetun ryhmän nimeä.

Kun olet valmis, voit jättää Määrittämättömät objektit -ryhmän näkyviin siirtymisruudussa tai voit piilottaa sen.

Määrittämättömät objektit -ryhmän piilottaminen

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirtymisasetukset.

 2. Poista Ryhmät: luokka -ruudussa Määrittämättömät objektit -valintaruudun valinta.

Kun olet luonut mukautetun luokan ryhmän ja olet lisännyt ryhmään pikakuvakkeita, voit luoda pikakuvakkeiden avulla lisää ryhmiä. Seuraavassa kerrotaan, kuinka se tehdään.

Uuden mukautetun ryhmän luominen käyttämällä olemassa olevan mukautetun ryhmän objektia

Huomautus: Jos haluat käyttää tätä tapaa, luo ensin mukautettu luokka ja ryhmä noudattamalla edellisten kohtien ohjeita.

 1. Kun mukautettu luokka ja ryhmä ovat avoinna siirtymisruudussa, napsauta hiiren kakkospainikkeella objektia, jonka haluat sijoittaa uuteen ryhmään.

 2. Valitse ensin Lisää ryhmään ja sitten Uusi ryhmä.
  Siirtymisruutuun tulee uusi ryhmä.
  Uusi mukautettu ryhmä siirtymisruudussa
  Kirjoita uuden ryhmän nimi ja vedä sitten tarpeen mukaan lisää pikakuvakkeita uuteen ryhmään.

Sivun alkuun

Ryhmien ja objektien näyttäminen tai piilottaminen luokassa

Voit piilottaa jotkin tai kaikki mukautetun luokan ryhmät ja jotkin tai kaikki ryhmän objektit. Muista jatkossa seuraavat asiat:

 • Objekti voidaan piilottaa Accessissa kahdella tavalla. Käyttämällä siirtymisruudun komentoja voit piilottaa objektin sen pääryhmässä ja luokassa tai voit valita ominaisuuden jokaiselle objektille ja piilottaa sen kaikissa avoimen tietokannan ryhmissä ja luokissa.

 • Voit tehdä piilotetuista objekteista ja ryhmistä täysin näkymättömiä tai voit näyttää ne siirtymisruudussa himmennettyinä kuvakkeina, jotka eivät ole käytettävissä. Tee valinta valitsemalla Siirtymisasetukset-valintaikkunan Näytä piilotetut objektit -valintaruutu tai poistamalla sen valinta. Tämän valintaruudun avulla voit myös poistaa objektin piilotuksen eli palauttaa sen.

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit tehdä kummankin näistä toimista.

Luokan ryhmän piilottaminen

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa sen ryhmän otsikkoriviä, jonka haluat piilottaa, ja valitse sitten Piilota.

  Huomautus: Voit tehdä tämän toimenpiteen myös käyttämällä Siirtymisasetukset-valintaikkunaa. Avaa valintaikkuna (katso seuraavan jakson ohjeita, jos et tiedä, kuinka se tehdään) ja poista Ryhmät: "luokka" -luettelossa sen ryhmän vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat piilottaa.

Piilotetun ryhmän palauttaminen luokkaan

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoriviä ja valitse sitten pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Luokat-luettelosta luokka, joka sisältää piilotetun ryhmän.

 3. Valitse Ryhmät: "luokka" -luettelon piilotetun ryhmän vieressä oleva valintaruutu.

 4. Valitse OK.

Objektin piilottaminen sen pääryhmässä

 • Napsauta objektia siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Piilota.

Objektin piilottaminen kaikissa luokissa ja ryhmissä

 1. Napsauta piilotettavaa objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Objektin ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna, ja Access liittää objektin nimen valintaikkunan otsikkoon. Jos avaat esimerkiksi lomakkeen, jonka nimi on Tilaukset, valintaikkunan otsikoksi tulee Tilaukset Ominaisuudet. Valintaikkuna on seuraavassa kuvassa.

  Tietokantaobjektin Ominaisuudet-valintaikkuna Accessissa

 2. Valitse Piilotettu-valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Piilotetun objektin palauttaminen (piilotuksen poistaminen)

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Näyttöasetukset -kohdassa Näytä piilotetut objektit -valintaruutu.

 3. Valitse OK ja palaa siirtymisruutuun. Ruudussa näkyy himmennetty kuvake kaikkia piilotettuja objekteja varten.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos piilotit objektin vain sen pääryhmässä ja luokassa, napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä.

  • Jos piilotit objektin kaikissa luokissa ja ryhmissä määrittämällä Piilotettu-ominaisuuden, napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella, valitse Näkymän ominaisuudet ja poista sitten Piilotettu-valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Mukautettujen ryhmien objektien poistaminen ja palauttaminen

Mukautetut ryhmät saattavat muuttua ajan myötä käyttäjien ja yrityksen tarpeiden muuttuessa. Voit lisätä tai poistaa ryhmän objekteja milloin tahansa. Seuraavassa kerrotaan, kuinka se tehdään.

Objektien poistaminen mukautetusta ryhmästä

 • Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella objektia, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

Objektin palauttaminen mukautettuun ryhmään

 1. Jos Määrittämättömät objektit -ryhmä on piilotettuna, näytä se.

  Määrittämättömät objektit -ryhmän näyttäminen

  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

  2. Valitse Ryhmät: luokka -ruudussa Määrittämättömät objektit -kohdan vieressä oleva valintaruutu.

 2. Vedä tai kopioi ja liitä haluamasi objekti Määrittämättömät ryhmät -ryhmästä mukautettuun ryhmään.

Mukautetun ryhmän objektin uudelleennimeäminen

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella objektia, jonka haluat nimetä uudelleen, ja valitse sitten Nimeä pikakuvake uudelleen.

 2. Kirjoita pikakuvakkeen uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×