Office
Kirjaudu sisään

Mukautettujen hakumääritysten asetusten vieminen ja tuominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

SharePoint Online -järjestelmänvalvojana voit viedä ja tuoda mukautettuja hakumääritysten asetuksia asiakasympäristöjen, sivustokokoelmien ja sivustojen välillä. Tuotavia ja vietäviä asetuksia ovat esimerkiksi kaikki mukautetut hakusäännöt, hakutulosten lähteet, tulostyypit, luokitusmallit ja sivuston hakuasetukset. Lisäksi mukautettuja hakumääritysten asetuksia voi viedä hakupalvelusovelluksesta ja tuoda asiakasympäristöihin, sivustokokoelmiin tai sivustoihin. Et voi viedä määritysten oletusasetuksia.

Artikkelin sisältö

Yleiskatsaus

Tilanteita, joissa tuominen voi epäonnistua

Vuokraajan mukautettujen Hakumääritysten asetusten vieminen

Sivuston mukautettujen Hakumääritysten asetusten vieminen

Sivustokokoelman mukautettujen Hakumääritysten asetusten vieminen

Mukautettujen Hakumääritysten asetusten tuominen vuokraajalle

Mukautettujen Hakumääritysten asetusten tuominen sivustoon

Sivustokokoelman mukautettujen Hakumääritysten asetusten tuominen

Virheellisten merkkien vuoksi tuominen epäonnistuu

Yleiskatsaus

Kun viet mukautettujen hakumääritysten asetuksia, SharePoint luo hakumääritystiedoston XML-muodossa. Tämä hakumääritystiedosto sisältää kaikki vuokraajan, sivustokokoelman ja sivuston tason hakumääritysten asetukset tuonnin aloituspisteestä. Sivustokokoelman hakumääritystiedosto ei sisällä sivustokokoelmaan kuuluvien yksittäisten sivustojen hakumääritysasetuksia.

Kun tuot hakumääritystiedoston, SharePoint Online luo ja ottaa käyttöön jokaisen mukautetun hakumääritysasetuksen tuonnin aloituspisteen vuokraajasta, sivustokokoelmasta ja sivustosta.

Tässä taulukossa esitellään asetukset, joita voi viedä ja tuoda. Lisäksi jokaisen asetuksen riippuvuudet muista mukautettujen hakumääritysten asetuksista näytetään. Jos mukautetun hakumäärityksen asetukset ovat riippuvaisia eri tasolla olevasta mukautetun hakumäärityksen asetuksesta, esimerkiksi jos sivuston kyselysääntö on riippuvainen sivustokokoelman tasolla olevasta hakutulosten lähteestä, asetukset on vietävä ja tuotava kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla.

Mukautetun hakumäärityksen asetus

Riippuvuudet suhteessa muihin mukautetun hakumäärityksen asetuksiin

Kyselysäännöt. Näihin sisältyvät tuloslohkot, ylemmän tason tulokset ja käyttäjän segmentit.

Hakutulosten lähteet, tulostyypit, hakurakenteet, luokitusmalli.

Hakutulosten lähteet

Hakurakenteet

Tulostyypit

Hakurakenteet, hakutulosten lähteet, näyttömallit

Hakurakenteet

Ei mitään

Luokitusmalli

Hakurakenteet

Tilanteita, joissa tuominen voi epäonnistua

Jos hakumääritystiedostossa ja tuonnin kohteessa on samannimisiä asetuksia, hakumääritystiedoston tuonti epäonnistuu tällaisen asetuksen kohdalla. Tähän liittyy kuitenkin muutamia poikkeuksia:

 • Jos hakumääritystiedosto tuodaan uudelleen, hakumääritystiedostossa ja kohteessa olevat samannimiset asetukset eivät aiheuta tuonnin epäonnistumista.

 • Samannimiset hallitut ominaisuudet eivät aiheuta tuonnin epäonnistumista, jos yksittäiset hallitun ominaisuuden asetukset ovat samat hakumääritystiedostossa ja kohdeominaisuudessa.

 • Samannimiset hallitut ominaisuudet eivät aiheuta tuonnin epäonnistumista, jos hakumääritystiedoston hallitun ominaisuuden ja kohteen hallitun ominaisuuden aliakset ja indeksoitujen ominaisuuksien määritykset ovat erilaiset. Tuonti lisää hakumääritystiedoston hallitun ominaisuuden aliakset ja määritykset kohteen hallitun ominaisuuden aliaksiin ja määrityksiin.

Jos hakumääritystiedostossa on virheellisiä merkkejä sisältäviä hallittujen ominaisuuksien nimiä tai aliaksia, tuonti epäonnistuu tällaisen hallitun ominaisuuden nimen tai aliaksen kohdalla.

Hakurakenteen hallittujen ominaisuuksien nimien ja aliasten on oltava yksilöiviä sivustossa ja sen päätason sivustokokoelmassa. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • Tuonti epäonnistuu, jos hakumääritystiedostossa on hallittu ominaisuus, joka on samanniminen kuin kohdesivuston tai kohdesivuston päätason sivustokokoelman hallitun ominaisuuden alias.

 • Tuonti epäonnistuu, jos hakumääritystiedostossa on hallittu ominaisuus, jonka alias on samanniminen kuin kohdesivuston tai kohdesivuston päätason sivustokokoelman hallittu ominaisuus.

Huomautus:  Mukautetut hakuasetukset, jotka SharePoint on luonut ja ottanut käyttöön ennen tuonnin epäonnistumista, ovat edelleen käytössä.

Jos tuonti epäonnistuu, Poista ehto, joka aiheuttaa virheen ja tuoda hakumääritystiedosto uudelleen. Esimerkiksi jos huomautukset-sarakkeessa lukee, joka on jo kyselysääntö, jolla on sama nimi kuin Kyselysäännön, jota yrität tuoda ja sitten olisi poistaminen kyselyn sääntöä, kohteesta tai tuontitiedoston ja tuoda sitten tiedosto uudelleen. Katso tämän artikkelin Hallittujen ominaisuuksien nimiä tai aliaksia virheelliset merkit .

Sivun alkuun

Vuokraajan mukautettujen hakumääritysten asetusten vieminen

 1. Kirjaudu Office 365:n hallintakeskukseen haun järjestelmänvalvojana.

 2. Valitse Järjestelmänvalvoja > SharePoint. Olet nyt SharePoint-hallintakeskuksessa.

 3. Valitse haku.

 4. Valitse Hakumääritysten vienti.

 5. Valitse valintaikkunassa Tallenna.

Sivun alkuun

Sivuston mukautettujen hakumääritysten asetusten vieminen

 1. Valitse sivuston Asetukset-valikossa Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Haku-osassa Vie määritykset.

 3. Valitse valintaikkunassa Tallenna.

Sivun alkuun

Sivustokokoelman mukautettujen hakumääritysten asetusten vieminen

 1. Valitse sivustokokoelman Asetukset-valikossa Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -osassa Hakumääritysten vienti.

 3. Valitse valintaikkunassa Tallenna.

Sivun alkuun

Mukautettujen hakumääritysten asetusten tuominen vuokraajalle

 1. Kirjaudu Office 365:n hallintakeskukseen haun järjestelmänvalvojana.

 2. Valitse Järjestelmänvalvoja > SharePoint. Olet nyt SharePoint-hallintakeskuksessa.

 3. Valitse haku.

 4. Valitse tuotava tiedosto Tuo hakumääritys -sivulla.

 5. Valitse Tuo.

 6. Varmista Hakumääritysten luettelo -sivulta seuraavat seikat:

 7. Tuomasi hakumääritystiedosto on luettelossa ja että sen tila on Tuotu onnistuneesti.

  Jos tiedoston tuonti ei ole onnistunut, lisätietoja tapahtumista on Huomautukset-sarakkeessa.

 8. Laajuus-sarake näyttää, että tuodut asetukset ovat oikealla tasolla, eli tasolla, johon halusit tuoda tiedoston. Jos olet esimerkiksi tuonut asetukset sivustokokoelman tasolle etkä sivuston tasolle, näet tiedon asiasta Laajuus-sarakkeessa. Laajuus-sarake näyttää tason, jossa hakumäärityksen asetukset on otettu käyttöön. Mahdolliset tasot ovat vuokraaja (Vuokraaja), sivustokokoelma (SPSite) ja sivusto (SPWeb).

Sivun alkuun

Mukautettujen hakumääritysten asetusten tuominen sivustoon

 1. Valitse sivuston Asetukset-valikossa Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Haku-osassa Tuo määritykset.

 3. Valitse tuotava tiedosto Tuo hakumääritys -sivulla.

 4. Valitse Tuo.

 5. Varmista Hakumääritysten luettelo -sivulta seuraavat seikat:

 6. Tuomasi hakumääritystiedosto on luettelossa ja että sen tila on Tuotu onnistuneesti.

  Jos tiedoston tuonti ei ole onnistunut, lisätietoja tapahtumista on Huomautukset-sarakkeessa.

 7. Laajuus-sarake näyttää, että tuodut asetukset ovat oikealla tasolla, eli tasolla, johon halusit tuoda tiedoston. Jos olet esimerkiksi tuonut asetukset sivustokokoelman tasolle etkä sivuston tasolle, näet tiedon asiasta Laajuus-sarakkeessa. Laajuus-sarake näyttää tason, jossa hakumäärityksen asetukset on otettu käyttöön. Mahdolliset tasot ovat vuokraaja (Vuokraaja), sivustokokoelma (SPSite) ja sivusto (SPWeb).

Sivun alkuun

Mukautettujen hakumääritysten asetusten tuominen sivustokokoelmaan

 1. Valitse sivustokokoelman Asetukset-valikossa Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -osassa Hakumääritysten tuonti.

 3. Valitse tuotava tiedosto Tuo hakumääritys -sivulla.

 4. Valitse Tuo.

 5. Varmista Hakumääritysten luettelo -sivulta seuraavat seikat:

 6. Tuomasi hakumääritystiedosto on luettelossa ja että sen tila on Tuotu onnistuneesti.

  Jos tiedoston tuonti ei ole onnistunut, lisätietoja tapahtumista on Huomautukset-sarakkeessa.

 7. Laajuus-sarake näyttää, että tuodut asetukset ovat oikealla tasolla, eli tasolla, johon halusit tuoda tiedoston. Jos olet esimerkiksi tuonut asetukset sivustokokoelman tasolle etkä sivuston tasolle, näet tiedon asiasta Laajuus-sarakkeessa. Laajuus-sarake näyttää tason, jossa hakumäärityksen asetukset on otettu käyttöön. Mahdolliset tasot ovat vuokraaja (Vuokraaja), sivustokokoelma (SPSite) ja sivusto (SPWeb).

Sivun alkuun

Tuominen epäonnistuu virheellisten merkkien vuoksi

Jos hallitut ominaisuudet tai aliakset sisältävät seuraavassa luettelossa esiintyviä merkkejä, kyseisiä ominaisuuksia sisältävän mukautetun hakurakenteen tuonti epäonnistuu.

Merkki

Nimi

väli

:

kaksoispiste

;

puolipiste

,

pilkku

(

avaava sulje

)

sulkeva sulje

[

avaava hakasulje

]

sulkeva hakasulje

{

avaava kaarisulje

}

sulkeva kaarisulje

%

prosenttimerkki

$

dollarimerkki

_

alaviiva

+

plusmerkki

!

huutomerkki

*

tähtimerkki

=

yhtäläisyysmerkki

&

et-merkki

?

kysymysmerkki

@

at-merkki

#

ristikkomerkki

\

kenoviiva

~

tilde

<

avaava kulmasulje

>

sulkeva kulmasulje

|

pystyviiva

`

heittomerkki

^

sirkumfleksi

\'

ohjaussekvenssi

\"

ohjaussekvenssi

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×