Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

OneNotessa muistiinpanojen tekeminen on yhtä helppoa kuin paperista muistikirjaa käytettäessä. Lisäksi OneNotessa voi kätevästi lisätä sivuille lisää tilaa tai lisätä kokonaisia uusia sivuja jo tehtyjen väliin, siirtää tekstiä paikasta toiseen tai muotoilla sitä, merkitä tärkeitä muistiinpanokohtia seurantaa varten sekä löytää etsimänsä tiedon nopeasti hakutoiminnon avulla.

OneNotessa muistiinpanot voivat olla tekstiä, kuvia tai grafiikkaa – myös verkosta tai muista ohjelmista kaapattua materiaalia – tai digitaalisella käsinkirjoituksella kirjoitettua tekstiä, ääni- tai videoleikkeitä, luetteloja tai linkkejä.
 

Sisältö

Muistiinpanojen kirjoittaminen sivulle

Tekstin siirtäminen sivulla

Tilan lisääminen sivulle

Uuden sivun luominen

Sivujen järjestyksen muuttaminen

Kellonajan ja päivämäärän lisääminen

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen

Linkin lisääminen tai muokkaaminen

Tunnisteiden lisääminen tärkeisiin muistiinpanoihin

Muistiinpanojen tallentaminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen sivuun

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Kun haluat kirjoittaa muistiinpanoja, napsauta sitä sivun kohtaa, johon haluat tekstin tulevan, ja kirjoita teksti. Voit jatkaa kirjoittamista samaan muistiinpanosäilöön (säilön reunaviivat näkyvät tekstin ympärillä) tai luoda uuden muistiinpanon napsauttamalla jotakin muuta sivun kohtaa.

 • Jos käyttämässäsi laitteessa tiedot syötetään kynällä tai koskettamalla, napsauta tai napauta ensin valintanauhan Piirrä-välilehteä ja sitten Työkalut-ryhmästä sen väristä kynää, jota haluat käyttää käsinkirjoitettujen muistiinpanojen tekemiseen. Kun haluat siirtyä takaisin tavalliseen kirjoittamiseen, napsauta valintanauhan Piirrä-välilehdessä olevaa Kirjoita-painiketta.
   

Tekstin siirtäminen sivulla

Tee jokin seuraavista:

 • Jos haluat siirtää tekstiä saman sivun sisällä, siirrä hiiren osoitin tekstin päälle. Kun muistiinpanosäilö tulee näkyviin, napsauta säilön yläreunaa ja vedä säilö sivulle haluamaasi kohtaan.

 • Jos haluat kopioida tai siirtää tekstiä sivulta toiselle sivulle, napsauta muistiinpanosäilön yläreunaa hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Kopioi tai Leikkaa ja liitä muistiinpanot haluamallesi sivulle.
   

Tilan lisääminen sivulle

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Lisää-välilehti.

 2. Valitse Lisää-ryhmästä Lisää väli.

 3. Napsauta sitä sivun kohtaa, johon haluat lisätä kirjoitustilaa, ja lisää sitten haluamasi määrä tilaa vetämällä osoitinta nuolen osoittamaan suuntaan.
   

Uuden sivun luominen

OneNotessa yksittäistä sivua voi periaatteessa kirjoittaa loputtomiin, mutta muistiinpanoja kannattaa jakaa sivuihin ja osioihin, koska silloin niitä on helpompi pitää järjestyksessä. Kun haluat lisätä uuden tyhjän sivun, tee näin:

 1. Napsauta OneNote-ikkunan oikeassa reunassa sivuvälilehdet-sarakkeen yläpuolella olevaa Uusi sivu -painiketta.

 2. Kirjoita uuden sivun otsikko sivun ylälaidassa olevalle otsikkoalueelle. Kirjoittamastasi otsikosta tulee myös kyseisen sivun välilehtinimi.
   

Sivujen järjestyksen muuttaminen

Toimi seuraavasti:

 • Jos haluat muuttaa muistikirjaosion sivun paikkaa siirtämällä sitä sivuvälilehtiluettelossa ylös- tai alaspäin, napsauta kyseistä sivuvälilehteä, pidä sitä valittuna ja vedä välilehti uuteen kohtaan.
   

Kellonajan ja päivämäärän lisääminen

Aina kun luot uuden sivun OneNotessa, siihen tulee automaattisesti näkyviin sivun luontiajankohta (senhetkinen päivämäärä ja kellonaika). Sen mukaan, kuinka käytät OneNotea, voit myös käyttää tietokoneen päivämäärää ja kellonaikaa muistiinpanoissasi jäsentämään tapahtumien järjestystä. Voit esimerkiksi kirjata päivittäin tiettyyn kellonaikaan saapuneiden puhelujen tiedot lokiin ja lisätä kunkin puhelutiedon eteen puhelun päivämäärän ja kellonajan.

Toimi seuraavasti:

 1. Siirrä kohdistin siihen muistiinpanojen kohtaan, johon haluat lisätä päivämäärä- ja kellonaikamerkinnän.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Napsauta Lisää-välilehden Aikaleima-ryhmän Päivämäärä-, Aika- tai Päivämäärä ja aika -painiketta.

  • Voit lisätä nopeasti nykyisen päivämäärän painamalla näppäinyhdistelmää ALT+VAIHTO+D.

  • Voit lisätä nopeasti nykyisen kellonajan painamalla näppäinyhdistelmää ALT+VAIHTO+T.

  • Voit lisätä nopeasti nykyisen päivämäärän ja kellonajan painamalla näppäinyhdistelmää ALT+VAIHTO+F.
    

OneNote käyttää Windowsin Ohjauspaneelissa määritettyä päivämäärän ja kellonajan esitysmuotoa. Jos haluat muuttaa päivämäärän tai kellonajan esitysmuotoa OneNotessa, valitse käytössäsi olevaa Windows-versiota vastaavat alla olevat ohjeet ja noudata niitä.

 • Windows 10
  Sulje OneNote ja avaa Windows 10:n Ohjauspaneeli (kirjoittamalla vasemmassa alareunassa olevaan Haku-ruutuun Ohjauspaneeli). Napsauta Aika-, kieli- ja alueasetukset ja napsauta sitten Alue. Valitse Alue-valintaikkunan Muotoilut-välilehdessä haluamasi kellonaika- ja päivämäärämuodot ja napsauta sitten OK. Ohjelma käyttää määrittämiäsi esitysmuotoja kaikissa uusissa päivämäärä- ja kellonaikamerkinnöissä, jotka lisäät. Vanhoja muistiinpanoja ei automaattisesti muotoilla uudelleen uusilla asetuksilla.

 • Windows 8
  Sulje OneNote ja avaa Windows 8:n Ohjauspaneeli (pyyhkäise sisäänpäin oikealta tai, jos käytät hiirtä, osoita oikeaa yläkulmaa ja valitse Haku-kuvake. Kirjoita sitten Ohjauspaneeli). Napsauta Aika-, kieli- ja alueasetukset ja napsauta sitten Alue. Valitse Alue-valintaikkunan Muotoilut-välilehdessä haluamasi kellonaika- ja päivämäärämuodot ja napsauta sitten OK. Ohjelma käyttää määrittämiäsi esitysmuotoja kaikissa uusissa päivämäärä- ja kellonaikamerkinnöissä, jotka lisäät. Vanhoja muistiinpanoja ei automaattisesti muotoilla uudelleen uusilla asetuksilla.

 • Windows 7
  Sulje OneNote ja avaa Windows 7:n Ohjauspaneeli. Napsauta Aika-, kieli- ja alueasetukset ja napsauta sitten Alue ja kieli. Valitse Alue ja kieli -valintaikkunan Muotoilut-välilehdessä haluamasi kellonaika- ja päivämäärämuodot ja napsautasitten OK. Ohjelma käyttää määrittämiäsi esitysmuotoja kaikissa uusissa päivämäärä- ja kellonaikamerkinnöissä, jotka lisäät. Vanhoja muistiinpanoja ei automaattisesti muotoilla uudelleen uusilla asetuksilla.

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon luominen

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

Luettelomerkeillä varustettua luetteloa on kätevä käyttää silloin, kun haluat listata asioita satunnaisessa järjestyksessä, esimerkiksi laatiessasi ostoslistaa.

Toimi seuraavasti:

 1. Aseta kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Perusteksti-ryhmästä Luettelomerkit.

 3. Kirjoita ensimmäisen luettelomerkin kohdalle tuleva teksti ja luo seuraava luettelomerkki painamalla ENTER-näppäintä.

 4. Kun haluat lopettaa luettelon, paina ENTER-näppäintä kahdesti.
   

Vihje: Jos haluat aloittaa luettelomerkeillä varustetun luettelon automaattisesti, kirjoita uuden rivin alkuun * (tähtimerkki) ja paina sitten Välinäppäintä.

Numeroidun luettelon luominen

Numeroituja luetteloita kannattaa käyttää silloin, kun asioita halutaan esittää aikajärjestyksessä, esimerkiksi vaiheittaisissa ohjeissa.

Toimi seuraavasti:

 • Aseta kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 • Valitse Aloitus-välilehden Perusteksti-ryhmästä Numerointi.

 • Kirjoita ensimmäiseen kohtaan tuleva teksti ja luo seuraava kohta painamalla ENTER-näppäintä.

 • Kun haluat lopettaa luettelon, paina ENTER-näppäintä kahdesti.
   

Vihje: Kun haluat aloittaa numeroidun luettelon automaattisesti, kirjoita 1. uuden rivin alkuun ja paina sitten Välinäppäintä.

Linkin lisääminen tai muokkaaminen

OneNote luo automaattisesti linkin (aiemmalta nimeltään hyperlinkin) aina, kun kirjoitat tai liität muistiinpanoihin Internet-osoitteen tai verkon URL-osoitteen. Voit myös halutessasi luoda linkin muistiinpanotekstistä käyttämällä Lisää > Linkki -komentoa.
 

Linkin lisääminen

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Kirjoita tai liitä muistiinpanoihin linkin Internet-osoite. Jos esimerkiksi haluat lisätä linkin Microsoftin sivustoon, kirjoita http://www.microsoft.fi (tai vain www.microsoft.fi) ja OneNote muuttaa tekstin automaattisesti napsautettavaksi linkiksi.

 • Valitse valintanauhasta Lisää > Linkki. Kirjoita Osoite-ruutuun linkin Internet-osoite ja valitse OK.
   

Huomautus: Jos haluat luoda linkkejä muihin muistikirjan sivuihin, napsauta sitä muistikirjan osaa, joka sisältää linkitettävän sivun, napsauta hiiren kakkospainikkeella sivun välilehteä, valitse Kopioi linkki sivuun ja liitä linkki muistiinpanoihin siihen paikkaan, missä haluat linkin näkyvän.
 

Linkin muokkaaminen

Jos haluat muuttaa muistiinpanoihin aiemmin luodun linkin Internet-osoitetta, tee näin:

 1. Napsauta sitä linkkiä hiiren kakkospainikkeella, jonka Internet-osoitetta haluat muuttaa, ja valitse Muokkaa linkkiä.

 2. Näyttöön avautuu Linkki-valintaikkuna. Korvaa Osoite-ruudussa oleva URL-osoite uudella osoitteella. Muuta tarvittaessa myös Näytettävä teksti -ruudussa oleva kuvausteksti uutta linkkiä vastaavaksi.

 3. Valitse OK.

Linkin poistaminen

Jos haluat poistaa linkin poistamatta linkitettyä tekstiä, tee näin:

 • Napsauta poistettavaa linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Poista linkki.
   

Tunnisteiden lisääminen tärkeisiin muistiinpanoihin

OneNotessa on useita muistiinpanoihin liitettäviä tunnisteita, kuten Tärkeää- ja Tehtävä-tunnisteet. Tunnisteiden avulla voit priorisoida tai luokitella muistiinpanoja sekä ryhmitellä niitä luokan tai tärkeysasteen. Tunnisteet ovat hyödyllisiä, kun käytetään muistikirjan hakutoimintoa.
 

Tunnisteen lisääminen muistiinpanoon

Toimi seuraavasti:

 1. Napsauta muistiinpanotekstiä, johon haluat lisätä tunnisteen.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tunnisteet-ryhmästä sen tunnisteen kuvaketta, jonka haluat lisätä. Selaa tunnisteluetteloa ylä- ja alanuolilla tai tuo kaikki käytettävissä olevat tunnisteet näkyviin napsauttamalla luettelon oikeassa alakulmassa olevaa Lisää-nuolta.
   

Tunnisteiden etsiminen

Jos haluat löytää nopeasti kaikki merkitsemäsi muistiinpanot (esimerkiksi kaikki Tärkeää-tunnisteella merkityt), tee näin:

 • Valitse Aloitus > Etsi tunnisteet. Kun napsautat näyttöön avautuvasta Tunnisteiden yhteenveto -tehtäväruudusta jotakin luettelossa olevaa tunnistetta, näyttöön avautuu kyseisen tunnisteen sisältämä sivu.
   

Muistiinpanojen tallentaminen

Toisin kuin muut tietokoneohjelmat, Microsoft OneNote tallentaa kaikki tekemäsi muutokset automaattisesti työskentelyn aikana, joten sinun ei tarvitse koskaan tallentaa muistiinpanoja manuaalisesti.

Kun olet lopettanut muistiinpanojen kirjoittamisen, voit sammuttaa OneNoten vapaasti milloin tahansa. Kun seuraavan kerran käynnistät OneNoten, se avaa automaattisesti sen sivun, jolle viimeksi jäit, ja sivulla näkyvät viimeisimmät tekemäsi muutokset.
 

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×