MsgBox-funktio

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Access-tietokannan, valitse MsgBox-funktio ilmoittaa valintaikkunan, odottaa, että käyttäjä napsauttaa painiketta ja palauttaa kokonaisluvun , joka ilmaisee, mitä käyttäjä napsauttaa painiketta.

Syntaksi

MsgBox ( kehote [, painikkeet ] [, otsikko ] [, ohjetiedosto ] [, konteksti ] )

MsgBox-funktion syntaksin argumentit ovat seuraavat:

Argumentti

Kuvaus

kehote

Pakollinen. Valintaikkunan viestinä näytetty merkkijonolauseke. Kehotteen enimmäispituus on noin 1 024 merkkiä käytettyjen merkkien leveyden mukaan. Jos kehotteessa on useampi kuin yksi rivi, voit erottaa rivit rivinvaihtomerkillä (Chr(13)), rivinsiirtomerkillä (Chr(10)) tai rivinvaihdon ja rivinsiirron merkin yhdistelmällä (Chr(13) & Chr(10)) kunkin rivin välissä.

painikkeet

Valinnainen. numeerinen lauseke on arvojen summa, joka määrittää näytettävien painikkeiden määrän ja tyypin, käytettävän kuvaketyylin, oletuspainikkeen identiteetin ja viestiruudun modaliteetin. Jos se jätetään pois, painikkeiden oletusarvo on 0.

otsikko

Valinnainen. Valintaikkunan otsikkorivillä näytetty merkkijonolauseke. Jos otsikko puuttuu, sovelluksen nimi sijoitetaan otsikkoriville.

ohjetiedosto

Valinnainen. Ohjetiedoston määrittävä merkkijonolauseke, joka antaa kontekstisidonnaisia ohjeita valintaikkunalle. Jos annetaan ohjetiedosto, on myös annettava konteksti.

konteksti

Valinnainen. Numeerinen lauseke on ohjeen tekijän asianmukaiselle ohjeaiheelle määrittämä kontekstiluku. Jos annetaan konteksti, on myös annettava ohjetiedosto.


Asetukset

Painikkeiden argumentti asetukset ovat:

Vakio

Arvo

Kuvaus

vbOKOnly

0

Näytä vain OK-painike.

vbOKCancel

1

Näytä OK- ja Peruuta-painikkeet.

vbAbortRetryIgnore

2

Näytä Keskeytä-, Yritä uudelleen- ja Ohita-painikkeet.

vbYesNoCancel

3

Näytä Kyllä-, Ei- ja Peruuta-painikkeet.

vbYesNo

4

Näytä Kyllä- ja Ei-painikkeet.

vbRetryCancel

5

Näytä Yritä uudelleen- ja Peruuta-painikkeet.

vbCritical

16

Näytä Kriittinen viesti -kuvake.

vbQuestion

32

Näytä Varoituskysely   -kuvake.

vbExclamation

48

Näytä Varoitusviesti   -kuvake.

vbInformation

64

Näytä Tietoviesti-kuvake.

vbDefaultButton1

0

Ensimmäinen painike on oletusarvo.

vbDefaultButton2

256

Toinen painike on oletusarvo.

vbDefaultButton3

512

Kolmas painike on oletusarvo.

vbDefaultButton4

768

Neljäs painike on oletusarvo.

vbApplicationModal

0

Sovellusmodaali; käyttäjän on vastattava viestiruutuun, ennen työskentelyn jatkamista nykyisessä sovelluksessa.

vbSystemModal

4096

Järjestelmämodaali; kaikki sovellukset keskeytetään, kunnes käyttäjä vastaa viestiruutuun.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Lisää Ohje-painikkeen viestiruutuun

VbMsgBoxSetForeground

65536

Määrittää viestiruutuikkunan taustaikkunaksi

vbMsgBoxRight

524288

Teksti tasattu oikealle

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Määrittää, että tekstin pitäisi näkyä oikealta vasemmalle -lukuna heprean- ja arabiankielisissä järjestelmissä


Vihje: Access 2010:ssä Expression Builderillä on IntelliSense-toiminto, joten voit nähdä lausekkeen vaatimat argumentit. 

Ensimmäinen arvojoukko (0–5) kuvaa valintaikkunassa näytettyjen painikkeiden määrää ja tyyppiä. Toinen ryhmä (16, 32, 48, 64) kuvaa kuvakkeen tyyliä. Kolmas ryhmä (0, 256, 512) määrittää oletuspainikkeen. Neljäs ryhmä (0, 4096) määrittää viestiruudun modaliteetin. Kun lisäät lukuja -painikkeiden argumentin luomiseksi, käytä vain yhtä lukua kustakin ryhmästä.

Huomautus: Nämä vakiot on määrittänyt Visual Basic for Applications. Sen tuloksena nimiä voidaan käyttää koodissa missä tahansa todellisten arvojen sijasta.

Palautusarvot

Vakio

Arvo

Kuvaus

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Peruuta

vbAbort

3

Keskeytä

vbRetry

4

Yritä uudelleen

vbIgnore

5

Ohita

vbYes

6

Kyllä

vbNo

7

Ei


Huomautuksia

Kun ohjetiedosto ja yhteydessä annetaan, käyttäjä voi paina F1-näppäintä (Windows) tai tarkastella kontekstiavastaava ohjeaihe HELP (Macintosh). Jotkin Host ()-isäntäsovellukset, esimerkiksi Microsoft Excel lisää automaattisesti myös Ohje -painiketta-valintaikkuna.

Jos valintaikkunassa näytetään Peruuta-painike, ESC-näppäimen painalluksella on sama vaikutus kuin Peruuta-painikkeen napsautuksella. Jos valintaikkunassa on Ohje-painike, kontekstikohtainen Ohje annetaan valintaikkunassa. Mitään arvoa ei kuitenkaan palauteta, kunnes napsautat yhtä toisista painikkeista.

Huomautus: Jos haluat määrittää enemmän kuin ensiksi nimetyn argumentin, sinun on käytettävä MsgBox-funktiota lausekessa. Jos haluat jättää pois joitakin paikka-argumentteja, sinun on sisällytettävä vastaava pilkkuerotin.

Esimerkki

Huomautus: Jotka noudattavat esimerkeissä näytetään, käytä tämän toiminnon Visual Basic for Applications (VBA)-moduulissa.

Tässä esimerkissä MsgBox-funktiota käytetään näyttämään kriittinen virheviesti valintaikkunassa Kyllä- ja Ei-painikkeilla. Ei-painike on määritetty oletusvastaukseksi. MsgBox-funktion palauttama arvo riippuu käyttäjän valitsemasta painikkeesta. Tässä esimerkissä oletetaan, että DEMO.HLP on Ohje-tiedosto, joka sisältää aiheen, jonka Ohje-kontekstin luku on yhtä suuri kuin 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×