Monivalintaluetteloruudun lisääminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Monivalinta-luetteloruutu on, joka näyttää vieritettävä luettelo valintaruutujen valinnat sijaan tavallisen luetteloruudun vaihtoehtojen luettelo. Käyttäjät voivat valita määrän valintaruutuja luettelosta tarpeen mukaan. Monivalinta-luetteloruudussa rakenteen mukaan käyttäjät myös ehkä kirjoittaa omia kohteen kohdalla, jota valintaruudut.

Tämän artikkelin sisältö

Monivalinta-luetteloruudun käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Monivalintaluetteloruudun lisääminen

Asetteluvihjeitä

Monivalinta-luetteloruudun käyttäminen

Monivalinta-luetteloruutua kannattaa käyttää, kun haluat:

 • Antaa käyttäjien valita useita kohteita luettelosta.

 • Kirjoita oman arvon luettelon käyttäjien käyttöön.

 • Näytä useimmat tai kaikkien kohteiden luettelon lomakkeen oletusarvoisesti.

 • Näyttää arvoja, jotka on haettu kiinteästä luettelosta, lomakemallin tietolähdetai ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta tai Microsoft Windows SharePoint Services-luettelosta.

Seuraavassa kuvassa käyttäjät voivat määrittää kuluraporttilomakkeen kuluja useisiin luokkiin valitsemalla valintaruudut Monivalinta-luetteloruudusta. Lomakkeen suunnittelija on sallinut mukautettuja luokkia. Näin ollen käyttäjät voivat kirjoittaa arvo tyhjään ruutuun viimeisen valintaruudun luettelon vieressä.

Mukautettua arvoa lisätään monivalintaluetteloruudun vaihtoehtojen luetteloon

Kun olet lisännyt useita luetteloruudun lomakemallissa, määritä arvot, jotka haluat sen näkyvän. Muussa tapauksessa käyttäjät näkevät tyhjä ruutu, lomake, joka perustuu lomakemallin avatessaan. Useita monivalintaluetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa voit kirjoittaa merkinnät itse tai määrittää Monivalinta-luetteloruutu hakee merkinnät tietokannasta tai muusta tietolähteestä.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

Microsoft Office InfoPath sisältää ohjausobjekteja, jotka Monivalintaluetteloruutu luetteloruutua kaltaisia, eri tarkoitukseen. Voit päättää, mitkä ohjausobjektit toimii parhaiten lomakemallissa, viitata seuraavassa luettelossa:

Luetteloruutu    Monivalinta-luetteloruutu, kuten tavallisen luetteloruudun avulla käyttäjät voivat valita arvoja luettelosta. Kuitenkin luetteloruudun, jossa käyttäjät voivat valita vain yksi kohde luettelosta. Monivalinta-luetteloruutu, kuten luetteloruutu näyttää kaikki kohteet-luettelossa oletusarvoisesti.

Avattava luetteloruutu    Minkä tahansa muun luettelon, kuten avattavan luetteloruudun on vaihtoehtoluettelon. Avattavan luettelon leveyskentissä arvoluettelon ovat kuitenkin piilossa, kunnes käyttäjä napsauttaa ohjausobjektin. Käyttäjät voivat valita vain yksi kohde avattavasta luettelosta.

Yhdistelmäruutu    Jos haluat käyttäjien pystyvän tekemään omia luettelon kirjoittamista tai valitse arvo luettelosta, käytä sen sijaan, että Monivalintaluetteloruutu luetteloruudun yhdistelmäruudun. Käyttäjät voivat valita vain yhden kohteen yhdistelmäruudun.

Valintapainikkeet    Monivalinta-luetteloruutu, kuten valintanappien ryhmän avulla käyttäjät voivat valita vaihtoehtojen luettelosta. Toisin kuin Monivalintaluetteloruutu luetteloruutuja käyttäjät voivat valita vain yksi vaihtoehto valintanappien ryhmän. Lisäksi sisältää valintapainikkeita, napsauta pientä ympyrää sen sijaan, että luetteloruudun kohdetta.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Monivalinta-luetteloruudut, jossa käyttäjät tekevät valintoja valitsemalla tai poistamalla valinnan lomakkeen valintaruudut. Jos valintaruutujen määrä ylittää ohjausobjektin korkeutta, vierityspalkki näkyy ruudun oikealla puolella siten, että käyttäjät voivat nähdä jäljellä olevat vaihtoehdot.

Voit suunnitella lomakemallin niin, että käyttäjät voivat kirjoittaa omia tapahtuma-luettelosta tarvittaessa. Tässä tapauksessa muokkausruutu valintaruudun näkyy luettelon viimeisen kohteen.

Tyhjä ruutu monivalintaluetteloruudussa

Anna mukautettu arvo, käyttäjät Valitse Muokkaa-ruudun vieressä oleva valintaruutu ja kirjoita niiden alueen vieressä oleva valintaruutu. Tämä on mahdollista valittava Salli käyttäjien lisätä mukautettuja arvoja -valintaruutu Monivalinta-ominaisuudet -valintaikkunassa kun lisäät lomakemalliin monivalintaluetteloruudun-ruutuun.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Kun suunnittelet lomakemalliin InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunnitellessasi selainyhteensopivan lomakemallin monivalintaluetteloruudun ohjausobjektit eivät ole käytettävissä ohjausobjektit -tehtäväruudussa, koska niitä ei voi näyttää selaimessa.

Sivun alkuun

Monivalintaluetteloruudun lisääminen

Monivalinta-luetteloruudun lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai lomakemallia lomakemallin tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä Monivalinta-luetteloruutu näyttää, kun se valitaan suunnittelutilassa, ennen kuin lomakemallia on lisätty manuaalisesti luetteloruudun merkinnät.

Tyhjä monivalintaluetteloruutu valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Monivalinta-luetteloruudut on aina sidottu toistuva ryhmäsisältämät kentät. Toistuvien kenttien avulla voit tallentaa useita arvoja-kenttään. Seuraavassa esimerkissä lomakemallin Monivalinta- luokka -luetteloruutu on sidottu toistuva kenttä Tietolähde -tehtäväruudussa luokan .

Lomakemallin monivalintaluetteloruudun ja tietolähteen vastaavan kentän välinen suhde

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun XML (Extensible Markup Language) -tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee Tietolähde-tehtäväruudun kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä.

Monivalintaluetteloruudun lisääminen

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Tee Ohjausobjektit-tehtäväruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Luo automaattisesti toistuvaan kenttään, joka on sidottu luetteloruutuun Monivalintaluetteloruutu tietolähteen, valitsemalla Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu.

  • Jos haluat sitoa Monivalinta-luetteloruudun aiemmin luotuun toistuvaan kenttään, poista Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinta.

   Huomautus:  Jos valintaruutua ei voi valita, tietolähde on lukittu. Jos esimerkiksi perustat lomakemallin suunnittelun XML-rakenteeseen, InfoPathin tietolähteeseen ei välttämättä voi lisätä uusia kenttiä tai ryhmiä. Tällä rajoituksella vältetään tahattomien muutosten tekeminen, jotka voisivat tehdä rakenteesta epäkelvon.

 4. Valitse Lisää ohjausobjekteja-kohdasta Monivalinta-luetteloruutu.

 5. Jos olet poistanut Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinnan vaiheessa 3, valitse Monivalinta-luetteloruudun sidonta -valintaikkunassa, johon haluat sitoa luetteloruudun Monivalintaluetteloruutu toistuvaan kenttään.

 6. Lomakemallin Kirjoita otsikko yläpuolelle tai vasemmalle puolelle monivalintaluetteloruudun-ruutuun, jota seuraa kaksoispiste (:).

 7. Voit määrittää arvot, joita haluat käyttää luettelon merkintöinä, kaksoisnapsauta Monivalinta-luetteloruudussa.

 8. Valitse Tiedot-välilehti.

 9. Täytä luetteloruutu tekemällä jokin seuraavista:

  Kirjoita luetteloruudun arvot itse

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytät rajallista joukkoa valmiiksi määritettyjä arvoja, joiden et odota myöhemmin muuttuvan. Jos arvot kuitenkin muuttuvat, lomakemallista on julkaistava päivitetty versio, jotta käyttäjät näkevät ja voivat käyttää uusimpia luettelomerkintöjä.

  1. Valitse Lisää.

  2. Kirjota Arvo-ruutuun teksti, jonka haluat tallentaa, jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon.

  3. Kirjoita Näyttönimi-ruutuun teksti, jonka haluat näkyvän tässä vaihtoehdossa, ja valitse sitten OK.

  4. Toista vaiheet 1–3 jokaiselle merkinnälle, jonka haluat lisätä luetteloruutuun.

  5. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

  Lomakkeen jonkin toisen osan tietojen käyttäminen

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luettelon arvojen muuttuvan riippuen muista arvoista, joita käyttäjät syöttävät lomakkeelleen.

  1. Valitse Luetteloruudun merkinnät -kohdasta Etsi arvoja lomakkeen tietolähteestä.

   Luetteloruudun merkinnät on liitettävä lomakemallissa olevaan toistuvaan ryhmään tai toistuvaan kenttään.

  2. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa toistuva kenttä tai toistuva ryhmä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje:  Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

  Käytä tietokannan, verkkopalvelun, XML-asiakirjan tai SharePoint-sivuston arvoja

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luetteloruudun arvojen päivittyvän säännöllisesti. Arvot tallennetaan yleensä tietokantaan tai muuhun ulkoiseen tietolähteeseen ja haetaan aina, kun lomake avataan.

  1. Valitse Etsi arvoja ulkoisesta tietolähteestä.

  2. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Jos olet jo lisännyt tietoyhteyden, valitse se Tietoyhteys-ruudusta.

   • Jos haluat lisätä uuden tietoyhteyden, valitse Lisää ja noudata ohjeita ohjatun tietoyhteyden muodostamisesta.

    Luetteloruudun merkinnät on liitettävä toistuvaan kenttään tai toistuvaan ryhmään.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen-valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  5. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje:  Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

 10. Jos haluat, että käyttäjät voivat kirjoittaa oman arvon monivalintaluetteloruudun-ruudun alareunassa, valitse Salli käyttäjien lisätä mukautettuja arvoja -valintaruutu.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan ulkonäköä, kokoa ja Monivalinta-luetteloruudun muita ominaisuuksia:

 • Voit muuttaa useiden Monivalintaluetteloruutu luetteloruutujen leveyttä samanaikaisesti valitsemalla Monivalinta-luetteloruudut, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT + ENTER, napsauttamalla koko -välilehteä ja kirjoittamalla sitten uuden luvun leveys -ruutuun.

 • Voit muuttaa useiden Monivalintaluetteloruutu luetteloruutujen kerralla valitsemalla Monivalinta-luetteloruudut, jota haluat muuttaa taustaväriä, valitse Muotoile -valikossa Reunat ja sävytysja tee Varjostus -välilehdessä tarvittavat muutokset.

 • Voit mukauttaa fontin Monivalinta-luetteloruudun valintaruutujen vieressä näkyvä käyttämällä muotoilu -työkalurivin Fontti ja Fonttikoko -ruutuihin. Muuta fontti ja fonttikoko kaikkien lomakemallin monivalintaluetteloruudun ruudut kerralla valitsemalla monivalintaluetteloruudun-ruutu, joka sisältää kaikkien muotoilu ja valitse sitten Muotoile -valikosta Käytä fontti Monivalinta-luettelon ohjausobjektit.

 • Säädä Monivalinta-luetteloruutu ja objekteja, jotka ympärillä lomakemallissa välistyksen kokeilla Monivalinta-luettelon ominaisuudet -valintaikkunan koko -välilehdessä reunusten asetuksia. Suurenna riviväliä reunuksia käyttämällä on tarkempaan ohjausobjektin-aste kuin Suurenna riviväliä kappaleenvaihdot avulla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×