Mitä SmartArt-grafiikan asetteluissa on rajoittamattomia muotoja?

Joidenkin SmartArt-asetteluiden avulla voit lisätä niin monta ylimääräistä muotoa kuin haluat. Muut asettelut sisältävät tietyn määrän muotoja. Esimerkiksi suhde tyypin vastaavat nuolet-asettelu on suunniteltu kuvaamaan vain kahta vastakkaista ajatusta tai käsitettä, joten vain kaksi muotoa voi sisältää tekstiä.

Kuva Vastaavat nuolet -asettelusta

Jos haluat välittää enemmän kuin kaksi ajatusta, siirry asetteluun, jossa on enemmän kuin kaksi tekstiä käytettävissä olevaa muotoa, kuten pyramidi luettelon asettelua. Muista, että SmartArt-kuvien asettelujen tai tyyppien muuttaminen voi muuttaa tietojen ilmeistä merkitystä. Esimerkiksi asettelussa, jossa on kaikki oikealle osoittavia nuolia, kuten prosessi tyypin Perusprosessi, on eri merkitys kuin sellaisessa kaaviossa, jossa on ympyrän muotoinen nuoli, kuten syklin tyypin jatkuva sykli.

Vihje: Lisä tietoja SmartArt-grafiikka objekteista ja SmartArt-kuvien käytön aloittamisesta on artikkelissa lisä tietoja SmartArt- grafiikkaobjekteista.

Voit lisätä ja poistaa muotoja useimmissa SmartArt-grafiikka objektien muodoissa, ja voit myös muuttaa eri muotojen sijaintia, jotta voit valita asettelun, joka näyttää tietojen parhaan visuaalisen esitys muodon.

Seuraavassa taulukossa on joitakin käytettävissä olevia SmartArt-kuvia. 

Luetteloiden muoto-, taso-ja taso rajoitukset

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Peruslohkoluettelo

Kuva Peruslohkoluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Kaartuva kuvakorostusluettelo

Kuva Kaartuva kuvakorostusluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Jatkuva kuvaluettelo

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Yksityiskohtainen prosessi

Kuva Yksityiskohtainen prosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Ryhmitelty luettelo

Kuva Ryhmitelty luettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Hierarkialuettelo

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Vaakasuuntainen luettelomerkeillä varustettu luettelo

Kuva Vaakasuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Vaakasuuntainen kuvaluettelo

Kuva Vaakasuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Kuvakorostusluettelo

Kuva Kuvakorostusluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Kuvatekstiluettelo

Kuva Kuvatekstiluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Pyramidiluettelo

Pyramidiluettelo-asettelu

Rajoittamattomat.

Segmentoitu prosessi

Kuva Segmentoitu prosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Pinottu luettelo

Kuva Pinottu luettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Taulukkohierarkia

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Rajoittamattomat.

Taulukkoluettelo

Kuva Taulukkoluettelo-asettelusta

Vain kaksi tasoa: yksi pääidea ja rajoittamattomat toisen tason muodot.

Kohdeluettelo

Kuva Kohdeluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Puolisuunnikasluettelo

Kuva Puolisuunnikasluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen nuoliluettelo

Kuva Pystysuuntainen nuoliluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen lohkoluettelo

Kuva Pystysuuntainen ruutuluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen ruutuluettelo

Kuva Pystysuuntainen ruutuluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen luettelomerkeillä varustettu luettelo

Kuva Pystysuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen nuolenkärkiluettelo

Kuva Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo -asettelu

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen kuvaluettelo

Kuva Pystysuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Sivun alkuun

Prosessien muoto-, taso-ja taso rajat

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Korostusprosessi

Kuva Korostusprosessi-asettelusta

Rajoittamattomat.

Vaihtuva vuo

Kuva Vaihtuva vuo -asettelusta

Rajoittamattomat.

Nuolinauha

Kuva Nuolinauha-asettelusta

Enintään kaksi ajatusta.

Kaartuva perusprosessi

Kuva Kaartuva perusprosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Perusnuolenkärjet, prosessi

Kuva Perusnuolenkärjet, prosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Perusprosessi

Perusprosessi-asettelu

Rajoittamattomat.

Perusaikajana

Perusaikajana-asettelu

Rajoittamattomat.

Nuolenkärkiluettelo

Kuva Nuolenkärkiluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Kehämäinen kaartuva prosessi

Kuva Kehämäinen kaartuva prosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Suljettu nuolenkärkiprosessi

Kuva Suljettu nuolenkärki, prosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Jatkuva nuoliprosessi

Kuva Jatkuva nuoliprosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Jatkuva lohkoprosessi

Kuva Jatkuva lohkoprosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Yhtyvät nuolet

Kuva Yhtyvät nuolet -asettelusta

Rajoittamattomat.

Eriytyvät nuolet

Kuva Eriytyvät nuolet -asettelusta

Rajoittamattomat.

Yhtälö

Kuva Kaava-asettelusta

Rajoittamattomat.

Suppilo

Kuva Suppilo-asettelusta

Enintään kolme kanavan ideaa ja neljäsosa sen alapuolella.

Ratas

Kuva Ratas-asettelusta

Yksi pääidea ja kaksi riippuvaista ajatusta. Myös kolmannen tason teksti tulee näkyviin.

Vastakkaiset nuolet

Kuva Vastakkaiset nuolet -asettelusta

Kaksi ajatusta.

Kuvakorostusprosessi

Kuva Kuvakorostusprosessi-asettelusta

Rajoittamattomat.

Prosessinuolet

Prosessinuolet-asettelu

Rajoittamattomat.

Prosessiluettelo

Kuva Prosessiluettelo-asettelusta

Rajoittamattomat.

Toistuva kaartuva prosessi

Kuva Toistuvasti kaartuva prosessi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Porrastettu prosessi

Kuva Porrastettu prosessi -asettelusta

Enintään viisi muotoa.

Ylöspäin osoittava nuoli

Kuva Ylöspäin osoittava nuoli -asettelusta

Enintään viisi muotoa.

Pystysuuntainen kaartuva prosessi

Pystysuunnassa kaartuva prosessi -asettelu

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen yhtälö

Kuva Pystykaava-asettelusta

Rajoittamattomat.

Pystysuuntainen prosessi

Pystysuuntainen prosessi -asettelu

Rajoittamattomat.

Sivun alkuun

Jaksojen muoto-, taso-ja taso rajat

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Perussykli

Peruskehä-asettelu

Rajoittamattomat.

Perusympyrä

Kuva Perusympyrä-asettelusta

Enintään seitsemän segmenttiä.

Perussäde

Perussäde-asettelu

Yksi pääidea, jossa on rajoittamaton toisen tason teksti.

Lohko sykli

Kuva Lohkokehä-asettelusta

Rajoittamattomat.

Jatkuva sykli

Kuva Jatkuva kehä -asettelusta

Rajoittamattomat.

Kehämatriisi

Kuva Kehämatriisi-asettelusta

Neljä ajatusta, joissa on toisen tason kuva uksia.

Eriytyvä säteittäinen

Kuva Eriytyvä säteittäinen -asettelusta

Yksi pääidea ja rajoittamattomat toisen tason muodot.

Monisuuntainen sykli

Kuva Monisuuntainen kehä -asettelusta

Rajoittamattomat.

Suunnaton kehä

Kuva Suunnaton kehä -asettelusta

Rajoittamattomat.

Säteittäinen kehä

Kuva Säteittäinen kehä -asettelusta

Yksi pääidea ja rajoittamattomat toisen tason muodot.

Säteittäinen Venn

Kuva Säteittäinen Venn -asettelusta

Yksi pääidea ja rajoittamattomat toisen tason muodot.

Segmentoitu kehä

Kuva Segmentoitu kehä -asettelusta

Enintään seitsemän segmenttiä.

Teksti sykli

Kuva Tekstikehä-asettelusta

Rajoittamattomat.

Sivun alkuun

Hierarkioiden muoto-, taso-ja taso rajat

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Hierarkia

Kuva Hierarkia-asettelusta

Rajoittamattomat.

Vaakasuuntainen hierarkia

Kuva Vaakasuuntainen hierarkia -asettelusta

Rajoittamattomat.

Vaakasuuntainen nimetty hierarkia

Vaakasuuntainen nimetty hierarkia -asettelu

Rajoittamattomat.

Nimetty hierarkia

Kuva Nimetty hierarkia -asettelusta

Rajoittamattomat.

Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio-asettelu

Rajoittamattomat.

Sivun alkuun

Yhteyksien muoto-, taso-ja taso rajat

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Saldo

Kuva Tasapaino-asettelusta

Rajoittamattomat.

Peruskohde

Peruskohde-asettelu

Enintään viisi ajatusta. Rajoittamaton toisen tason teksti, mutta se voi olla päällekkäinen.

Perus-Venn

Perus-Venn-asettelu

Rajoittamattomat.

Yhtyvä säteittäinen

Yhtyvä säteittäinen -asettelu

Yksi pääidea, jossa on rajoittamaton toisen tason teksti.

Vastapainonuolet

Kuva Vastaavat nuolet -asettelusta

Kaksi ajatusta.

Lineaarinen Venn

Kuva Lineaarinen Venn -asettelusta

Rajoittamattomat.

Sisäkkäinen kohde

Kuva Sisäkkäinen kohde -asettelusta

Kolme ajatusta.

Säteittäinen luettelo

Kuva Säteittäinen luettelo -asettelusta

Yksi pääidea ja rajoittamattomat toissijaiset ideat.

Pinottu Venn

Kuva Pinottu Venn -asettelusta

Enintään seitsemän ajatusta.

Sivun alkuun

Matriisien muoto-, taso-ja taso rajat

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Perusmatriisi

Perusmatriisi-asettelu

Neljä ajatusta.

Ruudukko matriisi

Kuva Ruudukkomatriisi-asettelusta

Neljä ajatusta.

Otsikoitu matriisi

Kuva Nimetty matriisi -asettelusta

Yksi pääidea, jossa on neljä toisen tason ajatusta.

Sivun alkuun

Pyramidien muoto-, taso-ja taso rajat

Asettelun nimi

Kuva

Muodon rajoitus

Peruspyramidi

Peruspyramidi-asettelu

Rajoittamattomat.

Käänteinen pyramidi

Kuva Käänteinen pyramidi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Segmentoitu pyramidi

Kuva Segmentoitu pyramidi -asettelusta

Rajoittamattomat.

Sivun alkuun

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×