Microsoft Visio 2010:n pikanäppäimet

Pikanäppäinten kuvauksissa noudatetaan yhdysvaltalaista näppäimistöasettelua. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä ja lopuksi CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

Online-ohje

Pikanäppäinten käyttäminen ohjeikkunassa

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Microsoft Visio 2010 -aloitusvalikkoon.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtyy edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vierittää näyttöä suuren osan kerrallaan ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä osoiteriviin tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

ALT+F4

Siirtyy ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valintanauha painamalla ALT-näppäintä.

F6

Suurentaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Palauttaa Vision suurennetun ohjelmaikkunan normaaliin kokoon.

CTRL+F5

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Näyttää pikavalikon ikkunoissa, joiden otsikkorivillä on kuvake (esimerkiksi muotoikkunassa).

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Avaa Sivu-valintaikkunan.

SHIFT+F4

Avaa Järjestä sivut uudelleen -valintaikkunan.

CTRL+ALT+P

Siirtyy avoimesta piirustuksesta toiseen.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+F6

Siirtyy avointen piirustusikkunoiden välillä käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+F6

Siirtyy piirustuksen sivulta toiselle, avoimet merkintäkerrokset mukaan lukien.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy piirustuksen sivulta toiselle käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+PAGE UP

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valintanauha painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

F6

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai valintaikkunan vaihtoehtoryhmän vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valitun valikon tai suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikon.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitsee sen ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END

Irralliset tai kiinteät tehtäväruudut

 1. Valitse haluamasi tehtäväruutu painamalla F6-näppäintä toistuvasti.

 2. Avaa tehtäväruudun valikko painamalla ALT+VÄLILYÖNTI.

 3. Valitse Irrallinen ikkuna -komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy avoimen avattavan luettelon tai vaihtoehtoryhmän vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

ALOITUS

Siirtyy merkinnän loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Avaa ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy avoimen avattavan luettelon tai vaihtoehtoryhmän vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

ENTER, VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy Tallenna nimellä -valintaikkunan Tallenna muodossa-luetteloon.

ALT+T

Siirtyy Tiedostonimi-ruutuun.

ALT+N

Siirtyy Avaa-valintaikkunan tiedostotyyppiluetteloon.

ALT+T

Avaa Avaa-valintaikkunassa valitun tiedoston.

ALT+O

Tallentaa Tallenna-valintaikkunan nykyisen tiedoston.

ALT+S

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Näyttää valitun kohteen, kuten hakemiston tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Teksti

Tekstin muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy tekstirivin seuraavaan tai edelliseen merkkiin.

OIKEA NUOLI tai VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle tai edelliselle tekstiriville.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Siirtyy tekstirivin seuraavaan tai edelliseen sanaan.

CTRL+OIKEA NUOLI tai CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI tai CTRL+YLÄNUOLI

Valitsee koko tekstialueen tekstin.

CTRL+A

Valitsee seuraavan tai edellisen merkin.

VAIHTO+OIKEA NUOLI tai VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan tai edellisen sanan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI tai CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan tai edellisen rivin.

VAIHTO+ALANUOLI tai VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan tai edellisen kappaleen.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI tai CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Poistaa edellisen sanan.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Korvaa valitun tekstin kentän korkeudella. Jos tekstiä ei ole valittuna, korvaa koko tekstin valitun muodon kentän korkeudella.

CTRL+VAIHTO+H

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa lihavoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+B

Ottaa kursivoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+I

Ottaa alleviivauksen ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+U

Ottaa kaksoisalleviivauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+D

Ottaa kaikki isoilla -muotoilun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+A

Ottaa kapiteelit käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+K

Ottaa alaindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+=

Ottaa yläindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+=

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstin tasaaminen

Toiminto

Näppäin

Tasaa tekstin vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+L

Keskittää tekstin vaakasuunnassa.

CTRL+VAIHTO+C

Tasaa tekstin oikealle.

CTRL+VAIHTO+R

Tasaa tekstin molemmat reunat.

CTRL+VAIHTO+J

Tasaa tekstin yläreunaan.

CTRL+VAIHTO+T

Keskittää tekstin pystysuunnassa.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa tekstin alareunaan.

CTRL+VAIHTO+V

Zoomaus ja siirtyminen

Valintanauhassa siirtyminen

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Visio 2010 -valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat ALT+H, F, S, siirryt Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Zoomaus

Toiminto

Näppäin

Lähentää.

ALT+F6

Loitontaa.

ALT+VAIHTO+F6

Sovittaa ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+W

Siirtyminen koko näytön näkymässä

Seuraavilla pikanäppäimillä voit siirtyä Vision ja toisen ohjelman tai sivun välillä, kun olet koko näytön näkymässä.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy koko näytön näkymään.

F5

Poistuu koko näytön näkymästä.

ESC

Avaa piirroksen seuraavan sivun.

PAGE DOWN

Palaa piirroksen edelliseen sivuun.

PAGE UP

Verkkosivun piirustuksessa liikkuminen

Toiminto

Näppäin

Aktivoi vuorollaan vasemmanpuoleisen kehyksen, piirustuksen, muototietoja sisältävät muodot, hyperlinkit ja osoiterivin.

SARKAIN

Aktivoi korostetun muodon tai korostetun piirustuksen hyperlinkin.

ENTER

Vision tehtävät

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Avaa valintanauhan Aloitus-välilehden.

ALT+H

Avaa Fontti-välilehden Teksti-valintaikkunassa.

F11

Avaa Kappale-välilehden Teksti-valintaikkunassa.

VAIHTO+F11

Avaa Välilehdet-välilehden Teksti-valintaikkunassa.

CTRL+F11

Avaa valitun muodon Täytä-valintaikkunan.

F3

Avaa Viiva-valintaikkunan.

VAIHTO+F3

Kohdista ja liimaa -ominaisuuksien käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Yleiset-välilehden Kohdista ja liimaa -valintaikkunassa.

ALT+F9

Valitsee Yleiset-välilehden Kohdista ja liimaa -valintaikkunassa Kohdista-valintaruudun tai poistaa sen valinnan; kohdistaa muodot valintaikkunan Kohdista-osassa valittuihin kohteisiin.

S

Valitsee Yleiset-välilehden Kohdista ja liimaa -valintaikkunassa Liimaa-valintaruudun tai poistaa sen valinnan; liimaa muodot valintaikkunan Liimaa-osassa valittuihin kohteisiin (Työkalut-valikko, Kohdista ja liimaa).

G

Muotojen ryhmittäminen, kiertäminen ja kääntäminen

Toiminto

Näppäin

Ryhmittää valitut muodot.

CTRL+G tai CTRL+VAIHTO+G

Poistaa valittujen muotojen ryhmittelyn.

CTRL+VAIHTO+U

Tuo valitun muodon eteen.

CTRL+VAIHTO+F

Vie valitun muodon taakse.

CTRL+VAIHTO+B

Kiertää valittua muotoa vasemmalle.

CTRL+L

Kiertää valittua muotoa oikealle.

CTRL+R

Kääntää valittua muotoa vaakasuunnassa.

CTRL+H

Kääntää valittua muotoa pystysuunnassa.

CTRL+J

Avaa valitun muodon Tasaa muodot -valintaikkunan.

F8

Piirustusikkunoiden näyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää avoinna olevat piirustusikkunat vierekkäin.

VAIHTO+F7

Näyttää avoinna olevat piirustusikkunat allekkain.

CTRL+VAIHTO+F7

Näyttää avoinna olevat piirustusikkunat siten, että jokaisen ikkunan otsikkorivi on näkyvissä.

ALT+F7 tai CTRL+ALT+F7

Vision työkalurivit

Työkalujen valitseminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa Muotoilusivellin-työkalun käyttöön tai pois käytöstä ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+P

Valitsee Osoitintyökalun ( Kohdistinpainike ).

CTRL+1

Valitsee Yhdistämistyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+3

Valitsee yhteyspistetyökalun.

CTRL+VAIHTO+1

Valitsee tekstityökalun ( Tekstityökalu-painike ).

CTRL+2

Valitsee tekstiruututyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+4

Piirtotyökalujen valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee Suorakulmiotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+8

Valitsee Ellipsityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+9

Valitsee Viivatyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+6

Valitsee Kaarityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+7

Valitsee Vapaapiirtotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+5

Valitsee Kynätyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+4

Kuvan rajaaminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee Rajaustyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+2

Vision muodot ja kaavaimet

Siirtyminen piirustussivun muotojen välillä

Toiminto

Näppäin

Siirtyy piirustussivun muodosta toiseen. Pisteviivoitettu suorakulmio osoittaa valitun muodon.

Huomautus: Et voi siirtyä muotoihin, jotka on suojattu valinnalta tai jotka ovat lukituissa kerroksissa.

SARKAIN

Siirtyy piirustussivun muodosta toiseen käänteisessä järjestyksessä.

VAIHTO+SARKAIN

Valitsee aktiivisen muodon.

Huomautus: Voit valita useita muotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi muodon päälle SARKAIMELLA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan muodon päälle SARKAIMELLA. Kun korostussuorakulmio on haluamasi muodon päällä, lisää muoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi muodon osalta.

ENTER

Poistaa muodon valinnan tai kohdistuksen.

ESC

Vaihtaa valitun muodon tekstinmuokkaus- ja muodonvalintatilan välillä.

F2

Siirtää valittua muotoa vähittäin.

Nuolinäppäimet

Siirtää valittua muotoa yksi kuvapiste kerrallaan.

Huomautus: SCROLL LOCK ei saa olla käytössä.

VAIHTO+Nuolinäppäimet

Kaavaimen perusmuotojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy kaavaimen perusmuodosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirtyy kaavainrivin ensimmäiseen perusmuotoon.

ALOITUS

Siirtyy kaavainrivin viimeiseen perusmuotoon.

END

Siirtyy kaavainsarakkeen ensimmäiseen perusmuotoon.

PAGE UP

Siirtyy kaavainsarakkeen viimeiseen perusmuotoon.

PAGE DOWN

Kopioi valitut perusmuodot leikepöydälle.

CTRL+C

Liimaa leikepöydän sisällön uuteen kaavaimeen.

Huomautus: Uusi kaavain on ensin avattava muokattavaksi.

CTRL+V

Valitsee kaikki kaavaimen perusmuodot.

Huomautus: Voit valita useita perusmuotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Kun korostussuorakulmio on haluamasi perusmuodon päällä, lisää perusmuoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi perusmuodon osalta.

CTRL+A

Valitsee aktiivisen perusmuodon tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+ENTER

Peruuttaa kaavaimen perusmuotojen valinnan.

ESC

Lisää valitut perusmuodot piirustukseen.

CTRL+ENTER

Kaavainten käsitteleminen muokkaustilassa

Toiminto

Näppäin

Poistaa valitun perusmuodon.

POISTA

Leikkaa valitun perusmuodon mukautetusta kaavaimesta ja asettaa sen leikepöydälle.

CTRL+X

Nimeää valitun perusmuodon uudelleen.

F2

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×