Microsoft Visio 2010:n pikanäppäimet

Tässä ohjeaiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä

Paina:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja käynnissä olevan ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Microsoft Visio 2010 -aloitusvalikkoon.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirry takaisin edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vieritä ohjeaihetta enemmän ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Siirry ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä osoiteriviin tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajenna tai kutista sisällysluettelon puunäkymästä seuraava tai edellinen kohta.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

ALT+F4

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, siirrä korostus valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä.

F6

Suurenna valittu ikkuna.

CTRL+F10

Palauta Vision suurennettu ohjelmaikkuna normaaliin kokoon.

CTRL+F5

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Näytä pikavalikko ikkunoissa, joiden otsikkorivillä on kuvake (esimerkiksi muotoikkunassa).

ALT+VÄLILYÖNTI

Avaa Sivu-valintaikkuna.

Vaihto+F4

Avaa Järjestä sivut uudelleen -valintaikkuna.

CTRL+ALT+P

Siirry avoimesta piirustuksesta toiseen.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+F6

Siirry avointen piirustusikkunoiden välillä käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+F6

Siirry piirustuksen sivulta toiselle, avoimet merkintäkerrokset mukaan lukien.

CTRL+PAGE DOWN

Siirry piirustuksen sivulta toiselle käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+PAGE UP

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, siirrä korostus valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

F6

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitse sen ensimmäinen tai viimeinen komento.

HOME tai END

Irralliset tai kiinteät tehtäväruudut

 1. Valitse haluamasi tehtäväruutu painamalla F6-näppäintä toistuvasti.

 2. Avaa tehtäväruudun valikko painamalla ALT+VÄLILYÖNTI.

 3. Valitse Irrallinen ikkuna -komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry avoimen avattavan luettelon vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmän vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorita valitun painikkeen toiminto.

ENTER, VÄLI

Siirrä Tallenna nimellä -valintaikkunan Tallennusmuoto-luetteloa.

ALT+T

Siirry Tiedostonimi-ruutuun.

ALT+N

Siirry Avaa-valintaikkunan tiedostotyyppiluetteloon.

ALT+T

Avaa Avaa-valintaikkunassa valittu tiedosto.

ALT+O

Tallenna Tallenna-valintaikkunan nykyinen tiedosto.

ALT+S

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Päivitä tiedostoluettelo.

F5

Näytä valitun kohteen, kuten hakemiston tai tiedoston, pikavalikko.

VAIHTO+F10

Teksti

Tekstin muokkaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry tekstirivin seuraavaan tai edelliseen merkkiin.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavalle tai edelliselle tekstiriville.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirry tekstirivin seuraavaan tai edelliseen sanaan.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN tai CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitse kaikki tekstialueen teksti.

CTRL+A

Valitse seuraava tai edellinen merkki.

VAIHTO+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai VAIHTO+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen sana.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen rivi.

VAIHTO+ALANUOLINÄPPÄIN tai VAIHTO+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen kappale.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Poista edellinen sana.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Korvaa valittu teksti kentän korkeudella. Jos tekstiä ei ole valittuna, korvaa valitun muodon kaikki teksti kentän korkeudella.

CTRL+VAIHTO+H

Tekstin muotoileminen

Tehtävä:

Paina:

Ottaa lihavoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+B

Ottaa kursivoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+I

Ottaa alleviivauksen ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+U

Ota kaksoisalleviivaus käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VAIHTO+D

Ota kaikki isoilla -muotoilu käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VAIHTO+A

Ota kapiteelit käyttöön tai poista ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+K

Ottaa alaindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+=

Ottaa yläindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+=

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstin tasaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Tasaa teksti vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+L

Keskitä teksti vaakasuunnassa.

CTRL+VAIHTO+C

Tasaa teksti oikealle.

CTRL+VAIHTO+R

Tasaa tekstin molemmat reunat.

CTRL+VAIHTO+J

Tasaa teksti yläreunaan.

CTRL+VAIHTO+T

Keskitä teksti pystysuunnassa.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa teksti alareunaan.

CTRL+VAIHTO+V

Zoomaus ja siirtyminen

Valintanauhassa siirtyminen

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Visio 2010 -valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä.

 2. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainnäppäinten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa sinun on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainnäppäintä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen, voit siirtyä Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun painamalla ALT+H, F, S.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Zoomaus

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Lähennä.

ALT+F6

Loitonna.

ALT+VAIHTO+F6

Sovita ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+W

Siirtyminen koko näytön näkymässä

Seuraavilla pikanäppäimillä voit siirtyä Vision ja toisen ohjelman tai sivun välillä, kun olet koko ikkunan näytössä.

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry koko näytön näkymään.

F5

Poistu koko näytön näkymästä.

ESC

Avaa piirroksen seuraava sivu.

PAGE DOWN

Palaa piirroksen edelliseen sivuun.

PAGE UP

Verkkosivun piirustuksessa liikkuminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirrä korostusta vasemmanpuoleisen kehyksen, piirustuksen, muototietoja sisältävien muotojen, hyperlinkkien ja osoiterivin välillä.

SARKAIN

Aktivoi korostetun muodon hyperlinkki tai korostettu piirustuksen hyperlinkki.

ENTER

Vision tehtävät

Tekstin muotoileminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä

Avaa valintanauhan Aloitus-välilehti.

ALT+H

Avaa Teksti-valintaikkunan Fontti-välilehti.

F11

Avaa Teksti-valintaikkunan Kappale-välilehti.

VAIHTO+F11

Avaa Teksti-valintaikkunan Sarkaimet-välilehti.

CTRL+F11

Avaa valitun muodon Täyttö-valintaikkuna.

F3

Avaa Viiva-valintaikkuna.

VAIHTO+F3

Kohdista ja liimaa -ominaisuuksien käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Avaa Kohdista ja liimaa -valintaikkunan Yleiset-välilehti.

ALT+F9

Valitse Kohdista ja liimaa -valintaikkunan Yleiset-välilehden Kohdista-valintaruutu tai poista sen valinta. Kohdistaa muodot niihin kohteisiin, jotka on valittu valintaikkunan Kohdista-osassa.

S

Valitse Kohdista ja liimaa -valintaikkunan Yleiset-välilehden Liimaa-valintaruutu tai poista sen valinta. Liimaa muodot niihin kohteisiin, jotka on valittu valintaikkunan Liimaa-osassa (Työkalut-valikko, Kohdista ja liimaa).

G

Muotojen ryhmittäminen, kiertäminen ja kääntäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Ryhmitä valitut muodot.

CTRL+G tai CTRL+VAIHTO+G

Poista valittujen muotojen ryhmittely.

CTRL+VAIHTO+U

Tuo valittu muoto eteen.

CTRL+VAIHTO+F

Vie valittu muoto taakse.

CTRL+VAIHTO+B

Kierrä valittua muotoa vasemmalle.

CTRL+L

Kierrä valittua muotoa oikealle.

CTRL+R

Käännä valittu muoto vaakasuunnassa.

CTRL+H

Käännä valittu muoto pystysuunnassa.

CTRL+J

Avaa valitun muodon Tasaa muodot -valintaikkuna.

F8

Piirustusikkunoiden näyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat allekkain.

VAIHTO+F7

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat vierekkäin.

CTRL+VAIHTO+F7

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat siten, että jokaisen ikkunan otsikkorivi on näkyvissä.

ALT+F7 tai CTRL+ALT+F7

Vision työkalurivit

Työkalujen valitseminen

Tehtävä

Paina:

Ottaa Muotoilusivellin-työkalun käyttöön tai pois käytöstä ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+P

Valitsee Osoitintyökalun ( Kohdistinpainike ).

CTRL+1

Valitsee Yhdistämistyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+3

Valitse yhteyspistetyökalu

CTRL+VAIHTO+1

Valitsee tekstityökalun ( Tekstityökalu-painike ).

CTRL+2

Valitsee tekstiruututyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+4

Piirtotyökalujen valitseminen

Tehtävä

Paina:

Valitsee Suorakulmiotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+8

Valitsee Ellipsityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+9

Valitsee Viivatyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+6

Valitsee Kaarityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+7

Valitsee Vapaapiirtotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+5

Valitsee Kynätyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+4

Kuvan rajaaminen

Tehtävä

Paina:

Valitsee Rajaustyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+2

Vision muodot ja kaavaimet

Siirtyminen piirustussivun muotojen välillä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry piirustussivun muodosta toiseen. Pisteviivoitettu suorakulmio osoittaa valitun muodon.

Huomautus: Et voi siirtyä muotoihin, jotka on suojattu valinnalta tai jotka ovat lukituissa kerroksissa.

SARKAIN

Siirry piirustussivun muodosta toiseen käänteisessä järjestyksessä.

VAIHTO+SARKAIN

Valitse korostettu muoto.

Huomautus: Voit valita useita muotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi muodon päälle SARKAIMELLA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan muodon päälle SARKAIMELLA. Kun korostussuorakulmio on haluamasi muodon päällä, lisää muoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi muodon osalta.

ENTER

Poista muodon valinta tai korostus.

ESC

Siirry valitun muodon tekstinmuokkaus- ja muodonvalintatilan välillä.

F2

Siirrä valittua muotoa vähittäin.

Nuolinäppäimet

Siirrä valittua muotoa yksi kuvapiste kerrallaan.

Huomautus: SCROLL LOCK ei saa olla käytössä.

VAIHTO+nuolinäppäimet

Kaavaimen perusmuotojen käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry kaavaimen perusmallista toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirry kaavainrivin ensimmäiseen perusmuotoon.

HOME

Siirry kaavainrivin viimeiseen perusmuotoon.

END

Siirry kaavainsarakkeen ensimmäiseen perusmuotoon.

PAGE UP

Siirry kaavainsarakkeen viimeiseen perusmuotoon.

PAGE DOWN

Kopioi valitut perusmuodot Leikepöydälle.

CTRL+C

Liimaa Leikepöydän sisältö uuteen kaavaimeen.

Huomautus: Uusi kaavain on ensin avattava muokattavaksi.

CTRL+V

Valitse kaikki kaavaimen perusmuodot.

Huomautus: Voit valita useita perusmuotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Kun korostussuorakulmio on haluamasi perusmuodon päällä, lisää perusmuoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi perusmuodon osalta.

CTRL+A

Valitse korostettu perusmuoto tai peruuta sen valinta.

VAIHTO+ENTER

Peruuta kaavaimen perusmuotojen valinta.

ESC

Lisää valitut perusmuodot piirustukseen.

CTRL+ENTER

Kaavainten käsitteleminen muokkaustilassa

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Poista valittu perusmuoto.

DEL

Leikkaa valittu perusmuoto mukautetusta kaavaimesta ja laita se leikepöydälle.

CTRL+X

Nimeä valittu perusmuoto uudelleen.

F2

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×