Microsoft Teams for Educationin aloitusopas oppilaitoksen johtajille

Microsoft Teams for Educationin aloitusopas oppilaitoksen johtajille

Office 365 Educationin tiimityön keskuksen aloitusopas

Virtaviivaista koulun viestintää ja tee yhteistyötä helposti

“Microsoft Teams on kehittänyt tapaa, jolla henkilökunta viestii koko koulussamme. Sen avulla olemme voineet vähentää lähettämiemme sähköpostien määrää, kun keskustelut voi käydä yhdessä paikassa ja tiedostot tallentaa sinne keskitetysti.” – Peruskoulun apulaisrehtori

Microsoft Teams on digitaalinen keskus, joka tuo yhteen keskustelut, kokoukset, tiedostot ja sovellukset Office 365 Educationissa. Teamsin avulla henkilökunta voi siirtyä helposti keskusteluista sisällön luomiseen säilyttäen asiayhteyden, jatkuvuuden ja läpinäkyvyyden. Teams vastaa erilaisten ryhmien tarpeisiin ja auttaa niitä saamaan asioita aikaan yhdessä:

 • Hallitse projekteja, tehtäviä ja sisältöä päivittäin käyttämiesi sovellusten avulla – kaikki on ulottuvillasi yhdessä mukautetussa työtilassa

 • Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen ja päivitysten avulla, joita jaetaan jatkuvissa tiimin keskusteluissa, yksityisissä keskusteluissa (joita voi tarvittaessa valvoa), tiimin kokouksissa ja muilla kanavilla

 • Tue monimuotoista yhteistyötä ja saumatonta käyttöä integroitujen Office 365:n sovellusten, kuten Wordin, Excelin, PowerPointin ja Luokan OneNote-muistikirjan avulla ja koulutuskumppaneiden, kuten busuun, Canvasin, Flipgridin, and Kahootin sovelluksilla

Huomautus: Office 365 Education sisältää nyt Microsoft Teamsin. Tämä tarkoittaa sitä, että Microsoft Teams on saatavilla ilmaiseksi kaikille opetushenkilöstön ja henkilöstön jäsenille ja opiskelijoille Office 365 Educationin kautta!

Seuraavassa taulukossa annetaan esimerkkejä tavoista, joilla opettajat voivat tehdä yhteistyötä Teamsissa ja tukea innovatiivisia opetusmenetelmiä ja parhaita menettelytapoja yhteistoiminnallisissa kouluissa.

Lue lisää opettajille, oppilaille ja henkilökunnalle suunnitelluista uusista ominaisuuksista Teamsissa.

Skenaario

Kuvaus

Koulutuksen kehittämistä käsittelevät neuvoa-antavat komiteat (SIAC)

Tehokkaat koulujen kehitysohjelmat edellyttävät, että henkilökunnalla on käytettävissä monipuolista analytiikkatietoa (kuten prosenttilukuja) ja että yhteistyö hallinto- ja opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön edustajista koostuvien monimuotoisten tiimien välillä on helppoa alueen koulujen kesken.

Reaktiosuunnitelma ongelmatapausten varalta

Nopea ja täsmällinen viestintä auttaa varmistamaan tehokkaan reagoinnin ongelmatapauksissa (kuten terveysriskeissä). Teamsin avulla ongelmatapauksiin reagoimisesta vastaavat tiimit voivat helposti laatia ja jakaa ajankohtaista ja asianmukaista tietoa oppilaille, vanhemmille ja yhteisöille ja toimia yhdessä lisäavun (kuten koulun sairaanhoitajien) kanssa.

Sosiaalisen ja tunneoppimisen ohjelmat

Sosiaalisen ja tunneoppimisen ohjelmat voivat tukea akateemista menestymistä ja positiivista käyttäytymistä, samalla vähentäen ahdistusta ja ongelmakäyttäytymistä¹. Teamsin kanavat voidaan järjestää esimerkiksi viiden sosiaalisen ja tunneoppimisen avaintaidon ympärille. Näitä taitoja ovat: itsetietoisuus, itsensä johtaminen, sosiaalinen tietoisuus, ihmissuhdetaidot ja vastuullinen päätöksenteko.

Opettaja-arviot

Opettajat toiminnan arviointi on aikaa vievää, mutta tärkeää säännöllistä toimintaa. Teamsin avulla hallintohenkilöstö voi jakaa ammatillisen kehittymisen resursseja kaikille opettajille Yleinen-kanavalla ja hallita yksityistä viestintää (Keskusteluissa) ja sisältöä (esimerkiksi Luokan OneNote-muistikirjan avulla) yksittäisten opettajien kanssa eri kanavilla.

¹Hinton, M. (2017, March). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. (Hinton, M. (2017, maaliskuu). Tutkimuksessa havaittiin koulun jälkeisten ohjelmien yhteys parantuneeseen STEM-oppiainaiden tuntemukseen. Education Week.) Haettu osoitteesta http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Teamsin ymmärtäminen

Voit luoda henkilökunnan tiimejä eri projekteille tai aktiviteeteille, komiteoille ja prosesseille tarpeen mukaan sekä kutsua muuta oman koulun tai muiden koulujen henkilöstöä tiimin jäseniksi. Tiimejä voi luoda myös olemassa olevien Office 365 -ryhmien pohjalta, jolloin Office 365 -ryhmiin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti Teamsissa. Tämä yksinkertaistaa tiimin jäsenten kutsumista ja hallintaa sekä tallentaa ryhmän tiedostot Teamsiin.

Vihje: Saattaa olla houkuttelevaa luoda yksittäisiä henkilökunnan tiimejä sähköpostijakeluluetteloiden pohjalta, mutta Teamsissa on kyse työskentelystä erittäin yhteistoiminnallisessa ympäristössä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Voit ratkaista jakeluluetteloiden yksinomaisuus- ja tiedotusrajoitukset luomalla henkilökunnan tiimit koulussasi tai alueesi kouluissa sopivalla tasolla työryhmien mukaan.

Yksittäisiä henkilökunnan tiimejä voi järjestää kanaviin, jotka sisältävät välilehtiä keskusteluja, tiedostoja, muistiinpanoja ja muuta sisältöä varten. Kanavia voi luoda tiimin erilaisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi aiheen, tiedonalan tai aiheen mukaan. Välilehdissä henkilökunta voi ladata, tarkastella ja muokata tiedostoja, muistiinpanoja sekä mukautettua sisältöä (kuten asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä, videoita, ulkoisia linkkejä, muita sovelluksia ja muuta). Tämä sisältö on kaikkien tiimin jäsenten käytettävissä.

Esimerkki

Vihje: Teamsin määrittäminen mobiililaitteelle on helppoa, ja se varmistaa, että voit olla yhteydessä tiimiisi missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella. Voit ladata Teamsin Windows-kaupasta (Windows Phone), App Storesta (Apple iOS) tai Google Playsta (Android).

Teamsin esittely kollegoille

Pidä aloituskokous, jossa asetetaan odotukset, annetaan ohjeita ja esitellään Teamsin perustoiminnot. Pyydä kollegoitasi käyttämään Teamsia ensisijaisena viestintä- ja yhteistyötyökaluna tiimipohjaisissa aktiviteeteissa. Käytä Teamsin Keskustelua korvaamaan lyhyet sähköposti- ja tekstiviestit. Tämä on helppo tapa tutustuttaa kaikki Teamsin käytännöllisyyteen ja toiminnallisuuteen.

Mukauta Teamsia omiin tarpeisiisi

Toimivat henkilökunnan tiimit tarvitsevat yksinkertaisia työkaluja, jotka mahdollistavat nopean ja tehokkaan viestinnän ja yhteistyön. Toimitpa sitten komitean puheenjohtajana, valmistelet reaktiosuunnitelmaa ongelmatapausten varalta, luot mukautettuja opiskelijaohjelmia, arvioit opettajia tai hallitset mitä tahansa muuta yhteistoimintaa, Teams auttaa sinua onnistumaan tehtävässäsi. Aloitetaan mukauttamalla Teamsia tarpeisiisi sopivaksi noudattamalla seuraavia vaiheita:

Luo tiimi ja kutsu tiimin jäseniä

 1. Käynnistä Teams siirtymällä sovellusten käynnistykseen Office 365:n sovellusten käynnistyksen kuvake Office 365 for Educationin vasemmassa yläkulmassa ja valitsemalla Teams-ruudun. Tämä avaa verkkosovelluksen. Voit myös ladata työpöytäsovelluksen.

  Office 365:n sovellusten käynnistys ja Microsoft Teams -sovellus korostettuna

  Huomautus: Jos sinulla on vaikeuksia Teamsin käynnistämisessä, varmista IT-järjestelmänvalvojaltasi, että sinulla on tarvittava käyttöoikeus.

 2. Napsauta Lisää tiimi -painiketta Teamsin kanavaluettelon alaosassa.

 3. Napsauta Luo tiimi -painike ja valitse sitten Henkilöstö.

  Valitse tiimi

  Huomautus: Jos koulussasi on käytössä School Data Sync -toiminto, luokkasi luodaan automaattisesti koulun tietojärjestelmään yhdistettyjen opiskelijaluetteloiden perusteella, joten sinun ei tarvitse huolehtia tästä vaiheesta.

 4. Anna Luo tiimi -ikkunassa luokallesi nimi ja kirjoita lyhyt kuvaus, josta ilmenee luokan tarkoitus. Napsauta sitten Seuraava-painiketta.

  Luo tiimi

  Huomautus: Kun jätät yksityisyysasetuksesksi Yksityinen, vain tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä (voit muuttaa tätä asetusta myöhemmin tarvittaessa).

  Vihje: Ennen luokan koulutusta, mukauta Teamsin määrityksiä. Aloita luomalla luokka, sekä lisäämällä muutamia kanavia ja välilehtiä. Lisää sen jälkeen muutamaan välilehteen ajankohtaista, mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa.

 5. Voit nyt helposti lisätä ihmisiä, ryhmiä ja jakeluluetteloita koulustasi tai alueesi muista kouluista. Kun alat kirjoittamaan nimeä, näkyviin tulee avattava luettelo sähköpostihakemistosi nimistä, jotka vastaavat kirjoittamaasi tekstiä.

 6. Lisää tiimin jäseniä napsauttamalla Lisää-painiketta tai valitse Ohita-painike ja lisää tiimin jäsenet myöhemmin, jos haluat lisätä ensin sisältöä (suositus).

  Lisää jäseniä

Luo muutama keskeinen kanava ja laadukasta sisältöä sisältäviä välilehtiä

Kun luot uuden henkilökunnan tiimin, tiimiin lisätään automaattisesti Yleinen-kanava.

 1. Voit luoda lisää kanavia, joiden avulla tiimisi pysyy järjestyksessä. Oletusarvoisesti kuka tahansa tiimin jäsen voi käytää näitä kanavia.

  Kanava

  Vihje: Lähetä Teamsin koulutusvinkkejä ja ilmoituksia Yleinen-kanavalle, josta ne löytyvät helposti. Koko luokka voi löytää täältä ohjeita ja opastusta helposti, mutta se on erityisen hyödyllinen Teamsiin liittyville uusille jäsenille.

 2. Jos haluat luoda lisää kanavia, valitse kanavaluettelossa tiimisi nimen vieressä näkyvä ellipsi (...) ja valitse Lisää kanava avattavasta valikosta.

  Lisää kanava

  Vihje: Luo aluksi muutama kanava ja kannusta tiimin jäseniä luomaan lisää kanavia aihealueiden, ohjelmien tai muiden tarpeiden mukaan.

 3. Anna valintaikkunassa kanavallesi nimi ja kirjoita lyhyt kuvaus, josta ilmenee kanavan tarkoitus. Napsauta sitten Lisää-painiketta.

  Kanavan luominen

  Vihje: Kun olet luonut muutaman kanavan, voit lisätä niihin jonkin verran sisältöä, jotta luokkasi ei näe tyhjää sivua ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Voit esimerkiksi aloittaa uuden keskustelun lähettämällä muutamia kysymyksiä kullekin kanavalle ja @mainita tiettyjä luokan jäseniä, jotka haluat ottaa mukaan keskusteluun.

 4. Yksittäisillä kanavilla voit luoda välilehtiä sisältöä ja sovelluksia varten. Kullekin kanavalle luodaan useita oletusvälilehtiä, kuten Keskustelut, Tiedostot, Luokan muistikirjat ja Tehtävät. Voit luoda uuden välilehden valitsemalla + oletusvälilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten sovelluksen tai tiedoston välilehteen (kuten PowerBI). Anna välilehdellesi nimi ja napsauta sitten Tallenna-painiketta.

  Välilehdet Lisää välilehtiä

  Huomautus: Joiden sovellusten ja palveluiden määritysohjeet voivat poiketa hieman tässä annetuista ohjeista.

 5. Jos haluat luoda uuden välilehden, joka on linkitetty suoraan tiettyyn tiedostoon (kuten kansallisiin standardeihin, aluekohtaisiin arviointeihin tai testituloksiin), valitse +-kuvake oletusvälilehtien oikealla puolella.

 6. Valitse tiedostotyyppiä (kuten Word-asiakirja, Excel-laskentataulukko tai PowerPoint-esitys) vastaava sovellus, etsi tiedostonimi Tiedostot-kohdasta, nimeä välilehti ja valitse Tallenna-painike.

  Lisää sovelluksia

  Vihje: Voit kiinnittää olemassa olevan Luokan OneNote-muistikirjan SharePoint-sivustolta tai muulta verkkosivustolta (maapallokuvake) suoraan kanavalle, jolloin tiimin on helppo käyttää sitä.

Siirrä sähköpostikeskustelut Teamsiin

Voit lähettää sähköpostiviestejä Teamsin kanavalle, jolloin kaikki tiimisi viestintä on järjestetty ja helposti käytettävissä yhdessä paikassa.

 1. Luo kanavalle sähköpostiosoite valitsemalla ellipsi (...) kanavan oikealla puolella ja sen jälkeen Hae sähköpostiosoite avattavasta valikosta.

 2. Napsauta Kopioi-painiketta ja tallenna sähköpostiosoite yhteystietoluetteloosi tai sähköpostiosoitteistoosi.

  Sähköposti

  Vihje: Jatka keskusteluja Teamsissa lähettämällä sähköpostiviestejä edelleen kanavalle.

 3. Napsauttamalla lisäasetukset-linkkiä Hae sähköpostiosoite -ikkunassa voit rajoittaa sitä, ketkeä voivat lähettää sähköpostiviestejä tiimiin (esimerkiksi kuka tahansa, vain tiimin jäsenet tai vain tietyistä toimialueista lähetetyt viestit).

  Sähköpostin vastaanottaminen

  Vihje: Rajoittamalla sähköpostiviestin lähettämistä kanavalle voit vähentää roskapostin tai kalasteluviestien vastaanottamisen todennäköisyyttä Teamsissa.

 4. Voit mukauttaa sähköposti-ilmoitusten asetuksia eri tapahtumissa (kuten henkilökohtaiset @maininnat tai vastaukset aloittamiisi keskusteluihin) napsauttamalla profiilikuvaasi Teamsin vasemmassa alakulmassa ja valitsemalla Ilmoitukset avattavasta valikosta.

  Ilmoitukset

Ajoita kokouksia Teamsissa

 1. Ajoita kokouksia Teamsissa valitsemalla Kalenteri vasemmassa siirtymisruudussa ja valitsemalla sitten + Uusi kokous -painike yläoikealla.

  Valitse Kalenteri ja valitse sitten Uusi kokous.

  Vihje: Ajoitetut kokoukset on listattu keskimmäisessä siirtymisruudussa. Voit liittyä kokoukseen suoraan Teamsista valitsemalla Liity-painikkeen kokouksen vieressä.

 2. Lisää Uusi kokous -ikkunassa kokouksesi tiedot ja kutsu ihmisiä (vastaavat nimet sähköpostihakemistossasi tulevat näkyviin, kun alat kirjoittamaan), tai vaihtoehtoisesti, valitse kanava, jolla kokous järjestetään, jolloin kaikki tiimin kanavalla voivat osallistua kokoukseen.

 3. Ajoitustoiminnon avulla voit tarkistaa tiimisi jäsenten käytettävyyden ja valitsemalla Toista-ruudun voit määrittää toistuvan kokouksen. Valitse Ajoita kokous -painike, kun olet valmis.

  Uusi kokous

  Vihje: Järjestä kokous nyt Kamera -toiminnon (joka sijaitsee Keskustelut-välilehden alaosassa) avulla voit järjestää ennalta suunnittelemattoman kokouksen tiimin jäsenten kanssa – ilman kokouksen ajoittamista tai kokoustilan tai auditorion varaamista.

Kertaus siitä, mitä olet oppinut Teamsista

 • Teams on tiimityön keskus, joka on täysin integroitu Office 365 Education:een, joten tiimin jäsenet voivat keskustella ja tehdä yhteistyötä tuttujen Office 365 -sovellusten, kuten Wordin, Excelin, OneNoten ja PowerPointin avulla. Teams on ilmainen Office 365 for Educationin tilaajille, joten voit aloittaa käytön vaikka heti.

 • Voit järjestää tiimisi käyttämällä luomiasi mukautettuja kanavia ja välilehtiä, jotka täyttävät yhteistyötarpeesi. Välilehdet voidaan linkittää suoraan tiedostoihin tai muuhun sisältöön, tai Office 365 -sovelluksiin, kuten Planneriin ja PowerBI:hin, tai koulutuskumppaneiden, kuten busuun, Canvasin, Flipgridin ja Kahootin sovelluksiin.

 • Siirtämällä sähköpostikeskustelut Teamsiin tiimisi jäsenet pysyvät ajan tasalla yhdessä kätevässä ja helppokäyttöisessä työtilassa. Käyttämällä Teamsin keskustelutoimintoa lyhyiden sähköpostiviestien sijaan voit pitää postilaatikkosi järjestyksessä.

 • Ajoita videokokouksia tai Skype-puheluita Teamsissa kokoustoiminnon avulla tai järjestä helposti nopeita tapaamisia tiimin jäsenten kanssa pikakokoustoiminnon avulla.

 • Täällä voit katsoa hyödyllisiä videoita, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun: Microsoft Teamsin pika-aloitusopas.

 • Täältä löydät vaiheittaisia lisäohjeita: Microsoft Teamsin ohje.

 • Voit lukea lisää Teamsin uusista käyttökokemuksista Office 365 Educationissa Educationin blogissa.

 • Lisää ohjeita löydät Microsoft Educationin ohje- ja tukikeskuksesta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×