Microsoft Teams for Educationin aloitusopas opetushenkilöstölle

Microsoft Teams for Educationin aloitusopas opetushenkilöstölle

Office 365 Educationin opetuksen ja oppimisen digitaalisen keskuksen aloitusopas.

Hallitse luokkasi työtehtäviä helposti ja saa jokaisen opiskelijan ääni kuuluviin

“Microsoft Teams on saanut jokaisen oppilaan – jopa kaikkein hiljaisimpien – äänen kuulumaan oppitunneillani.” – Peruskoulun opettaja

Microsoft Teams on digitaalinen keskus, joka tuo yhteen keskustelut, kokoukset, tiedostot ja sovellukset Office 365 Educationissa. Teamsin avulla opettajat voivat siirtyä helposti keskusteluista sisällön luomiseen säilyttäen asiayhteyden, jatkuvuuden ja läpinäkyvyyden. Teams vastaa erilaisten ryhmien tarpeisiin ja auttaa niitä saamaan asioita aikaan yhdessä:

 • Hallitse projekteja, tehtäviä ja sisältöä päivittäin käyttämiesi sovellusten avulla – kaikki on ulottuvillasi yhdessä mukautetussa työtilassa

 • Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen ja päivitysten avulla, joita jaetaan jatkuvissa tiimin keskusteluissa, yksityisissä keskusteluissa (joita voi tarvittaessa valvoa), tiimin kokouksissa ja muilla kanavilla

 • Tue monimuotoista yhteistyötä ja saumatonta käyttöä integroitujen Office 365:n sovellusten, kuten Wordin, Excelin, PowerPointin ja Luokan OneNote-muistikirjan avulla ja koulutuskumppaneiden, kuten busuun, Canvasin, Flipgridin, ja Kahootin sovelluksilla

Huomautus: Office 365 Education sisältää nyt Microsoft Teamsin. Tämä tarkoittaa sitä, että Microsoft Teams on saatavilla ilmaiseksi kaikille opetushenkilöstön ja henkilöstön jäsenille ja opiskelijoille Office 365 Educationin kautta!

Seuraavassa taulukossa annetaan esimerkkejä tavoista, joilla opettajat voivat tehdä yhteistyötä Teamsissa ja tukea innovatiivisia opetusmenetelmiä ja parhaita menettelytapoja yhteistoiminnallisissa luokissa ja kouluissa.

Lue lisää opettajille, oppilaille ja henkilökunnalle suunnitelluista uusista ominaisuuksista Teamsissa.

Skenaario

Kuvaus

Mukaansatempaavia oppimiskokemuksia

Säästä aikaa ja järjestä luokan keskusteluja, hallitse tehtäviä ja tee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, jotta voit luoda mukautettuja oppimisympäristöjä ja vastata oppilaidesi yksilöllisiin oppimis- ja kehitystarpeisiin.

Oppituntien suunnittelu

Oppituntien suunnittelu eri oppiaineissa ja eri luokkatasoilla edellyttää tehokasta viestintää ja yhteistyötä koko koulun tai alueen muiden koulujen opettajien kesken.

Ammatilliset oppimisyhteisöt

Tee yhteistyötä ammatillisissa oppimisyhteisöissä ja jaa parhaita käytäntöjä, jotka muovaavat ammatillisia kehitysmahdollisuuksia ja tukevat kollegoidesi toimintaa.

Koulun jälkeiset ohjelmat

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että koulun jälkeiset ohjelmat parantavat huomattavasti opiskelijoiden uratietoutta (80 %) STEM-oppiaineissa (tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka), lisäävät positiivista asennoitumista STEM-oppiaineita kohtaan sekä lisäävät sinnikkyyttä ja kehittävät kriittistä ajattelua (72 %) 1. Opettajat voivat yhdessä kehittää kiinnostavia ja stimuloivia aktiviteetteja, jotka kannustavat opiskelijoita osallistumaan näihin tärkeisiin vapaaehtoisiin ohjelmiin.

¹Hinton, M. (2017, March). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. (Hinton, M. (2017, maaliskuu). Tutkimuksessa havaittiin koulun jälkeisten ohjelmien yhteys parantuneeseen STEM-oppiainaiden tuntemukseen. Education Week.) Haettu osoitteesta http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Teamsin ymmärtäminen

Voit luoda tiimejä eri oppitunneille, projekteille tai aktiviteeteille tarpeen mukaan ja kutsua muuta oman koulun tai alueen muiden koulujen henkilöstöä tiimin jäseniksi. Tiimejä voi luoda myös olemassa olevien Office 365 -ryhmien pohjalta, jolloin Office 365 -ryhmiin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti Teamsissa. Tämä yksinkertaistaa tiimin jäsenten kutsumista ja hallintaa sekä tallentaa ryhmän tiedostot Teamsiin.

Esimerkiksi, yksittäisiä luokkia voi järjestää kanaviin, jotka sisältävät välilehtiä keskusteluja, tiedostoja, muistiinpanoja ja muuta sisältöä varten. Kanavia voi luoda luokan erilaisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi yksikön, oppiaineen tai projektin mukaan. Välilehdissä luokat voivat ladata, tarkastella ja muokata tiedostoja, muistiinpanoja sekä mukautettua sisältöä (kuten asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä, videoita, ulkoisia linkkejä, muita sovelluksia ja muuta). Tämä sisältö on kaikkien luokan opiskelijoiden käytettävissä.

Siirtyminen

Vihje: Teamsin määrittäminen mobiililaitteelle on helppoa, ja se varmistaa, että voit olla yhteydessä luokkaasi missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella. Voit ladata Teamsin Windows-kaupasta (Windows Phone), App Storesta (Apple iOS) tai Google Playsta (Android).

Teamsin esittely luokalle

Pidä aloituskokous, jossa asetetaan odotukset, annetaan ohjeita ja esitellään Teamsin perustoiminnot. Pyydä luokkaasi käyttämään Teamsia ensisijaisena viestintä- ja yhteistyötyökaluna tiimipohjaisissa aktiviteeteissa.

Mukauta Teamsia omiin tarpeisiisi

Toimivat tiimit tarvitsevat yksinkertaisia työkaluja, jotka mahdollistavat nopean ja tehokkaan viestinnän ja yhteistyön. Suunnitteletpa sitten oppitunteja, luot mukautettua oppimisympäristöä, kehität koulun jälkeistä ohjelmaa tai hallitset mitä tahansa muuta tiimipohjaista aktiviteettia tai projektia, Teams voi auttaa sinua onnistumaan. Seuraavat vaiheet opastavat sinua käytön aloittamisessa ja Teamsin mukauttamisessa luokkasi käyttöä varten.

Luo tiimi ja kutsu tiimin jäseniä

 1. Käynnistä Teams siirtymällä sovellusten käynnistykseen Office 365:n sovellusten käynnistyksen kuvake Office 365 Educationin vasemmassa yläkulmassa ja napsauttamalla Teams-ruutua. Tämä avaa verkkosovelluksen (voit myös ladata työpöytäsovelluksen).

  Office 365:n sovellusten käynnistys ja Microsoft Teams -sovellus korostettuna

  Huomautus: Jos sinulla on vaikeuksia Teamsin käynnistämisessä, varmista IT-järjestelmänvalvojaltasi, että sinulla on tarvittava käyttöoikeus.

 2. Napsauta Liity tiimiin tai luo tiimi -painiketta Teamsin kanavaluettelon alaosassa

 3. Napsauta Luo tiimi -painiketta ja valitse Luokat.

  Valitse tiimi

  Huomautus: Jos koulussasi on käytössä School Data Sync -toiminto, luokkasi luodaan automaattisesti koulun tietojärjestelmään yhdistettyjen opiskelijaluetteloiden perusteella, joten sinun ei tarvitse huolehtia tästä vaiheesta.

 4. Anna Luo tiimi -ikkunassa luokallesi nimi ja kirjoita lyhyt kuvaus, josta ilmenee luokan tarkoitus. Napsauta sitten Seuraava-painiketta.

  Nimi ja kuvaus

  Huomautus: Kun jätät yksityisyysasetukseksi Yksityinen, vain tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä (voit muuttaa tätä asetusta myöhemmin tarvittaessa).

  Vihje: Ennen luokan koulutusta, mukauta Teamsin määrityksiä. Aloita luomalla luokka sekä lisäämällä muutamia kanavia ja välilehtiä. Lisää sen jälkeen muutamaan välilehteen ajankohtaista, mielenkiintoista tai hyödyllistä tietoa.

 5. Voit lisätä helposti ihmisiä, ryhmiä tai jakeluluetteloja koulustasi tai alueen muista kouluista. Kun alat kirjoittamaan nimeä, näkyviin tulee avattava luettelo kirjoittamaasi tekstiä vastaavista sähköpostihakemistosi henkilöistä. Lisää tiimin jäseniä napsauttamalla Lisää-painiketta tai napsauta Ohita-painiketta, jos haluat lisätä ensin sisältöä (suositus).

  Lisää jäseniä

Luo muutama keskeinen kanava ja laadukasta sisältöä sisältäviä välilehtiä

Kun luot uuden luokan, luokkaan lisätään automaattisesti Yleinen-kanava. Voit luoda lisää kanavia, joiden avulla luokkasi pysyy järjestyksessä. Oletusarvoisesti kuka tahansa tiimin jäsen voi käyttää näitä kanavia.

Välilehdet

Vihje: Lähetä Teamsin koulutusvinkkejä ja ilmoituksia Yleinen-kanavalle, josta ne löytyvät helposti. Koko luokka voi löytää täältä ohjeita ja opastusta helposti, mutta se on erityisen hyödyllinen Teamsiin liittyville uusille jäsenille.

 1. Jos haluat luoda lisää kanavia, valitse kanavaluettelossa tiimisi nimen vieressä näkyvä ellipsi (...).

 2. Valitse avattavasta valikosta vaihtoehto Lisää kanava.

  Lisää kanava
 3. Anna valintaikkunassa kanavallesi nimi ja kirjoita lyhyt kuvaus, josta ilmenee kanavan tarkoitus. Napsauta sitten Lisää-painiketta.

  Kanavan luominen

  Vihje: Kun olet luonut muutaman kanavan, voit lisätä niihin jonkin verran sisältöä, jotta luokkasi ei näe tyhjää sivua ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Voit esimerkiksi aloittaa uuden keskustelun lähettämällä muutamia kysymyksiä kullekin kanavalle ja @mainita tiettyjä luokan jäseniä, jotka haluat ottaa mukaan keskusteluun.

 4. Yksittäisten kanavien sisällä voit luoda väli lehtiä eri sisällölle ja sovelluksille. Kussakin kanavassa on useita oletus väli lehtiä, kuten keskustelut, tiedostot, luokan muisti kirjat ja vara ukset. Jos haluat luoda uuden väli lehden, valitse + -vaihto ehdot oletus väli lehtien oikealla puolella ja valitse sitten sovellus tai tiedosto väli lehdelle (kuten Word tai Planner), nimeä se ja valitse Tallenna -painike.

  Kanava Välilehden lisääminen

  Huomautus: Joidenkin sovellusten ja palveluiden määritysohjeet voivat poiketa hieman tässä annetuista ohjeista.

 5. Jos haluat luoda uuden välilehden, joka on linkitetty suoraan tiettyyn tiedostoon (kuten opetussuunnitelmaan tai interaktiivisen esitykseen), valitse + oletusvälilehtien oikealla puolella, valitse sitten tiedostotyypin sovellus (kuten Word-asiakirja, Excel-laskentataulukko tai PowerPoint-esitys), etsi tiedoston nimi Tiedostot-kohdassa, nimeä välilehti ja napsauta sitten Tallenna-painiketta.

  Word

  Vihje: Voit kiinnittää olemassa olevan Luokan OneNote-muistikirjan SharePoint-sivustolta tai muulta verkkosivustolta (maapallokuvake) suoraan kanavalle, jolloin tiimin on helppo käyttää sitä.

Siirrä sähköpostikeskustelut Teamsiin

Voit lähettää sähköpostiviestejä Teamsin kanavalle, jolloin kaikki luokkasi viestintä pysyy järjestyksessä ja löytyy helposti yhdestä paikassa.

 1. Luo kanavalle sähköpostiosoite valitsemalla ellipsi (...) kanavan oikealla puolella.

 2. Valitse sitten avattavasta valikosta vaihtoehto Hae sähköpostiosoite.

 3. Napsauta lopuksi Kopioi-painiketta ja tallenna sähköpostiosoite yhteystietoluetteloosi tai sähköpostiosoitteistoosi.

  Sähköposti

  Vihje: Jatka keskusteluja Teamsissa lähettämällä sähköpostiviestejä edelleen kanavalle.

 4. Napsauttamalla lisäasetuslinkkiä Hae sähköpostiosoite -ikkunassa voit rajoittaa sitä, ketkä voivat lähettää sähköpostiviestejä tiimiin (esimerkiksi kuka tahansa, vain tiimin jäsenet tai vain tietyistä toimialueista lähetetyt viestit).

  Sähköpostin vastaanottaminen

  Vihje: Rajoittamalla sähköpostiviestien lähettämistä kanavalle voit vähentää roskapostin tai kalasteluviestien vastaanottamisen todennäköisyyttä Teamsissa.

 5. Voit mukauttaa sähköposti-ilmoitusten asetuksia eri tapahtumissa (kuten henkilökohtaiset @maininnat tai vastaukset aloittamiisi keskusteluihin) napsauttamalla profiilikuvaasi Teamsin vasemmassa alakulmassa ja valitsemalla Ilmoitukset avattavasta valikosta.

  Ilmoitukset

Luo luokan tehtäviä

 1. Voit luoda tehtäviä Teamsissa valitsemalla Tehtävät-välilehden luokkasi välilehdessä.

 2. Valitse Luo-painike oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten Uusi tehtävä.

  Napsauta Luo ja valitse sitten Uusi tehtävä.
 3. Lisää Uusi tehtävä -ikkunassa tehtävän tiedot ja liitä viitemateriaalia opiskelijoille. Voit määrittää määräpäivän ja -ajan ja valita sallitko myöhästyneet palautukset.

 4. Kun olet valmis, valitse Määritä-painike.

  Täytä kaikki tehtävän tiedot ja napsauta sitten Määritä-painiketta.

  Vihje: Voit tallentaa tehtäväsi luonnoksena, jos et ole vielä valmis antamaan sitä. Voit palata myöhemmin takaisin Tehtävät-välilehteen ja antaa tehtävän.

 5. Kun haluat tarkistaa ja arvostella opiskelijoiden töitä, siirry takaisin luokkasi Tehtävät-välilehteen.

 6. Näet kaikki oppilaidesi palauttamat tehtävät valitsemalla Tarkista.

  Voit antaa palautetta ja lisätä muistiinpanoja luettelossa tai valita yksittäisen opiskelijan palauttaman tehtävän tarkasteltavaksi. Voit myös helposti siirtyä muihin opiskelijoihin tästä näkymästä.

  Tarkastele, korjaa ja arvioi oppilaidesi palauttamia tehtäviä.

Kommenttien jättäminen opiskelijoille

Voit joutua tilanteisiin, joissa sinun on vastattava oppilaalle (tai heidän on vastattava sinulle) suoraan, mutta chat-toiminto on poistettu käytöstä. Älä huolestu, koska voit aina käyttää @mention-funktiota Teamsissa. Käytä vain @-merkkiä ja kirjoita opiskelijan nimi ja kirjoita kommenttisi, jotta opiskelija saa ilmoituksen, että hän on vastannut hänelle. Muista, että tämä ei ole yksityinen viesti ja että se on nähtävillä kaikille opiskelijoille ja opettajille. 

Poistettujen tiimien ja kanavien palauttaminen

Poistettuja tiimejä ja kanavia voi palauttaa. Toimi näin:

 1. Valitse Tiedostot-painike ruudun vasemmassa reunassa ja valitse sitten OneDrive kohdasta Pilvitallennustila.
  OneDrive

 2. Valitse Avaa OneDrivessa.
  Avaa OneDrivessa

 3. Valitse sitten Roskakori selataksesi poistettuja muistikirjoja ja muuta sisältöä. 
  rroskakori

Sisällön arkistointi

Sisältöä ei voi tällä hetkellä arkistoida.  Jos kuitenkin haluat tallentaa muistikirjat lukukauden päätyttyä, voit joko luoda tiimin ja antaa sen nimeksi Arkistoidut tai poistaa kanavat ja palauttaa ne myöhemmin OneDrive-pilvitallennustilassa (edellä annettujen ohjeiden mukaisesti). 

Kertaus siitä, mitä olet oppinut Teamsista

 • Teams on opetuksen ja oppimisen digitaalinen keskus, joka on täysin integroitu Office 365 Education:een, joten tiimin jäsenet voivat keskustella ja tehdä yhteistyötä tuttujen Office 365 -sovellusten, kuten Wordin, Excelin, Luokan OneNote-muistikirjan ja PowerPointin avulla. Teams on ilmainen Office 365 for Educationin tilaajille, joten voit aloittaa käytön vaikka heti.

 • Voit järjestää tiimisi luomalla mukautettuja kanavia ja välilehtiä, jotka täyttävät yhteistyötarpeesi. Välilehdet voidaan linkittää suoraan tiedostoihisi tai sisältöösi, Office 365 -sovelluksiin, kuten Planneriin ja PowerBI:hin, tai koulutussovelluksiin, kuten Flipgridiin, Quizletiin ja Nearpodiin.

 • Siirrä sähköpostisi Teamsiin, jotta voit pitää kaikki luokkasi keskustelut yhdessä paikassa.

 • Luomalla tehtäviä voit hallita luokan työnkulkua alusta loppuun – siirry luomisesta ja jakamisesta arvosteluun ja palautteeseen hetkessä.

 • Voit lukea lisää Teamsin uusista käyttökokemuksista Office 365 Educationissa Educationin blogissa.

 • Lisää ohjeita löydät Microsoft Educationin ohje- ja tukikeskuksesta.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×