Microsoft Skype for Businessin tietosuojatietojen liite

Huomautus: Lync 2013-työpöytäsovelluksen uusi nimi on Skype for Business.

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2015

Sisällys

Microsoft Skype for Businessin tietosuojatietojen liite

Arkistointi

Äänentestauspalvelu

Puheluiden delegointi

Puhelulokit

Soittajan tunnus kokousluettelossa

Asiakaspuolen kirjaaminen

Yhteystietokortti

Keskusteluhistoria

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Työpöydän ja sovellusten jakaminen

Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinta

Hätätilanteiden palvelut (112)

Liitetty viestintä

Sijainnin jakaminen

Skype for Businessin kehitysohjelma

Lyncin hallittu ohjelmointirajapinta

Lyncin VDI-lisäosa

Kokouksen liitteet

Kokouksen puhelut

OneNote-integrointi

Outlookin online-kokous-apuohjelma

Vertaistiedostonsiirto

Pysyvä ryhmäkeskustelu

Henkilökohtainen kuva

Kysely

PowerPoint-yhteistyö

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietosuojatila

Julkiset pikaviestiyhteydet (PIC)

Käyttäjäkokemuksen laatuun (QoE) liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Tallentaminen

Osaamisaluehaku

Automaattinen rajaus

Välilehtikeskustelut

Yhdistetty yhteystietosäilö

Äänenlaadun parannukset

Luonnoslehtiö-yhteistyö

Microsoft Skype for Businessin tietosuojatietojen liite

Tämä sivu on Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietojen liite. Lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Microsoft Lync -ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Tässä tietosuojatietojen liitteessä käsitellään yrityksesi Microsoft Skype for Business -tietoliikenneohjelmiston käyttöönottoa ja käyttöä. Jos käytät Microsoft Lynciä osana verkkoratkaisua tai -palvelua (toisin sanoen jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] ylläpitää palvelimia, joiden kautta ohjelmisto toimii), tiedot siirretään kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Lisätietoja kolmannelle osapuolelle välitettyjen tietojen käytöstä saat yrityksen järjestelmänvalvojalta tai palveluntarjoajalta.

Arkistointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: organisaatiot, joiden täytyy noudattaa lainmukaisia, alaan kohdistuvia tai yhtiön sisäisiä säilytysvaatimuksia, hyötyvät arkistoinnista, jonka avulla voidaan säilöä tiettyjä Skype for Business -keskusteluita ja -käyttötietoja, jotka tukevat näitä vaatimuksia.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Arkistointi säilyttää vertaisviestikeskustelujen ja usean osallistujan pikaviestikeskustelujen sisällöt, kokousten sisällöt, mukaan lukien ladatun sisällön (esimerkiksi tiivistelmät) ja tapahtumaan liittyvän sisällön (esimerkiksi liittyminen, poistuminen, lataaminen, jakaminen ja muutokset näkyvyydessä) yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämälle palvelimelle. Vertaistiedostonsiirtoja, vertaiskeskustelujen ääntä/videota, sovellusten jakamisia vertaiskeskustelun aikana, kokousten huomautuksia ja äänestyksiä ei voida arkistoida. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Sallii organisaation arkistoida sisältöä lainmukaisten, alaan kohdistuvien tai yhtiön sisäisten säilytysvaatimusten mukaisesti.

Valinta ja hallinta: Arkistointi on oletusarvoisesti pois käytöstä. Käyttäjä ei voi hallita tätä ominaisuutta, vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi.

Äänentestauspalvelu

Tietoja tästä ominaisuudesta: Äänentestauspalvelulla käyttäjä voi tarkistaa puhelunsa laadun soittamalla Skype for Businessillä testipuhelun, jolloin hän kuulee, miltä hän kuulostaa oikean puhelun aikana. Kun Tarkista puhelun laatu -painiketta painetaan, äänentestauspalvelu aloittaa puhelusimulaation, kehottaa käyttäjää tallentamaan lyhyen (noin 5 sekunnin mittaisen) ääninäytteen ja toistaa sitten näytteen takaisin käyttäjälle. Jos verkon laatu ei ole parhaimmillaan tai käyttäjän laitteita ei ole määritetty oikein, tämä näkyy ääninäytteen laadussa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lyhyt (noin 5 sekunnin mittainen) ääninäyte tallennetaan äänentestauspuhelun aikana. Kun äänentestauspuhelu loppuu, ääninäyte poistetaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: ääninäytettä käytät vain sinä Skype for Business -puhelun äänenlaadun tarkistamiseen tallenteen perusteella.

Valinta ja hallinta: Voit tarkistaa puhelun laadun tekemällä seuraavat toimet:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Äänilaite.

 3. Napsauta Äänilaite-välilehdessä Tarkista puhelun laatu -painiketta ja seuraa ohjeita.

 4. Valitse OK.

Ominaisuuden käyttäminen edellyttää ääninäytteen tallentamista.

Puheluiden delegointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Puheluiden delegoinnin avulla käyttäjät voivat määrittää yhden tai useamman henkilön (edustajan), joka voi soittaa tai vastaanottaa puheluita ja aloittaa online-kokouksen tai liittyä siihen heidän puolestaan.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Edustajia valittaessa käyttäjän tulee antaa edustajan yhteystiedot määritysprosessin aikana. Edustajiksi määritetyt käyttäjät saavat ilmoituksen, että joku heidän organisaatiossaan on määrittänyt heidät edustajaksi. Kun edustaja vastaa puheluun hänet nimittäneen henkilön puolesta, edustajan nimittänyt henkilö saa tästä tapahtumasta sähköposti-ilmoituksen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Skype for Business käyttää edustajan yhteystietoja salliakseen hänelle puheluiden soittamisen ja niiden vastaanottamisen sekä kokousten sopimisen ja niihin liittymisen edustamansa henkilön puolesta.

Valinta ja hallinta: Puhelun delegointi on oletusarvon mukaan pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa puheluiden delegoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä organisaationsa sisällä. Jos puheluiden delegointiominaisuus on käytössä, käyttäjät voivat määrittää edustajansa seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Soitonsiirto.

 3. Valitse Soitonsiirto-kohdassa Siirrä puheluni henkilölle tai Soi samanaikaisesti ja valitse sitten avattavassa luettelossa Omat edustajat.

 4. Jos edustajia ei ole määritetty Soitonsiirto – Edustajat -valintaikkunassa, valitse Lisää ja valitse sitten henkilöt, jotka haluat määrittää edustajiksi.

 5. Valitse OK Edustajat-valintaikkunassa.

 6. Valitse OK.

Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää Exchange-kalenterin edustajan synkronoinnin Lync Server 2010:n tai sitä uudemman version kanssa. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, Exchange-kalenterin edustajat, joilla on sopivat käyttöoikeudet (vähintään kirjoitusoikeudet ilman muokkausoikeuksia), lisätään automaattisesti Skype for Business -edustajiksi. Tämä ei kuitenkaan muuta soitonsiirtoasetuksia.

Puhelulokit

Tietoja tästä ominaisuudesta: puhelulokien avulla käyttäjä voi tallentaa Skype for Business -äänipuheluiden tallenteita Microsoft Outlook -kansioon.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Äänipuheluiden tiedot, kuten aloitusaika, päättymisaika, kesto ja puhelun osallistujat tallennetaan Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon. Kokouksen aihe ja paikka voidaan myös tallentaa valitsemalla Outlook henkilökohtaisten tietojen hallintaohjelmaksi Asetukset-valintaikkunan Henkilökohtainen-välilehdestä. Puhelulokeihin ei tallenneta äänipuheluiden sisältöä. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: käyttäjä voi seurata ja tarkastella puheluhistoriaansa puhelulokin avulla.

Valinta ja hallinta: Puhelulokit ovat oletusarvoisesti käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa yrityksen puhelulokit käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Jos järjestelmänvalvoja on ottanut puhelulokit käyttöön, voit ottaa ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraamalle näitä ohjeita:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Henkilökohtainen.

 3. Poista Tallenna puhelulokit sähköpostin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruudun valinta kohdassa Omien tietojen hallinta.

 4. Valitse OK.

Soittajan tunnus kokousluettelossa

Tietoja tästä ominaisuudesta: Soittajan tunnus kokousluettelossa tarkoittaa sitä, että kaikkien kokoukseen osallistuvien soittajien tunnukset näkyvät kokousluettelossa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kokoukseen osallistuvien soittajien tunnukset kerätään. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kokoukseen liittyessään osallistujan soittajatunnus näytetään kokousluettelossa muille osallistujille.

Valinta ja hallinta: Käyttäjä ei voi hallita tätä ominaisuutta, soittajan tiedot saadaan puhelupalveluiden tarjoajalta. Jotkut palveluntarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden ottaa soittajan tunnistuksen pois päältä. Jos haluat lisätietoa tästä ominaisuudesta, ota yhteyttä yrityksen järjestelmänvalvojaan tai puhelupalveluiden tarjoajaasi.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla kerätään tietoja, joita toisen tason tukihenkilöstö voi käyttää ongelmatilanteiden syyn määrittämiseen. Asiakaspuolen lokit tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun asiakkaan kirjaaminen on käytössä, tietyt käyttötiedot kirjataan ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Asiakkaan tietoihin tallennetaan esimerkiksi kokousten aiheet ja paikat, SIP (session initiation protocol) -viestit, Skype for Business -kutsujen vastaukset, pikaviestien lähettäjän ja vastaanottajan tiedot sekä viestin saapumistapa, käyttäjän yhteystietoluettelo ja tavoitettavuustiedot, sovellusten, liitteiden, Microsoft PowerPoint -tiedostojen, luonnoslehtiöiden tai jaettujen äänestysten nimet, mukaan lukien kaikki jaetut äänestyksen kysymykset sekä äänestyksen tulokset. Asiakkaan tietoihin ei tallenneta Skype for Business -keskusteluiden sisältöjä (pikaviestit, PowerPoint-diapinot, luonnoslehtiöiden sisällöt, muistiinpanot, äänestyksen yksityiskohdat jne). Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: asiakaspuolen lokeista kerättyjä tietoja voidaan käyttää käyttäjän asiakastukea varten tai ne voidaan lähettää Microsoftille Skype for Business -ongelmien vianmääritystä varten.

Valinta ja hallinta: Asiakkaan kirjaaminen on oletusarvoisesti pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä yrityksensä sisällä. Jos järjestelmänvalvoja on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, käyttäjät voivat määrittää asiakkaan kirjaamisen tällä tavalla:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Yleiset.

 3. Valitse Auta tukihenkilöstöä auttamaan sinua -kohdassa avattava Kirjaamistaso-luettelo ja valitse Kevyt tai Täysi. Käyttäjät voivat myös ottaa käyttöön Windowsin tapahtumalokiin kirjaamisen valitsemalla Also collect troubleshooting info using Windows Event logging (Ota Windowsin Tapahtumien kirjaus käyttöön Lyncissä) -kohdan.

 4. Valitse OK.

Yhteystietokortti

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhteystietokortti sisältää kerrotaan sinun ja organisaatiosi henkilöstön yhteys-, tavoitettavuus- ja sijaintitiedot sekä Skype for Businessissä että Outlookin viimeisimmissä versioissa. Yhteystietokortin avulla voi myös kommunikoida toisen kanssa yhdellä napsautuksella. Voit esimerkiksi lähettää pikaviestin, soittaa puhelun tai lähettää sähköpostiviestin suoraan yhteystietokortin avulla.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yhteystietokorttien staattiset tiedot kerätään yrityksen yrityshakemistosta (kuten Active Directory). Dynaamiset tiedot, kuten kalenterin vapaa/varattu-tiedot noudetaan Microsoft Exchange Serveristä, sijaintitiedot noudetaan usealla eri tavalla (katso Sijainti-osio), puhelinnumerot voidaan joko noutaa yrityksen yrityshakemistosta tai käyttäjä voi syöttää ne manuaalisesti ja tavoitettavuustiedot saadaan joko Skype for Businessistä käyttäen Outlook-kalenteria (jos käyttäjä on ottanut sen käyttöön) tai käyttäjä voi syöttää ne manuaalisesti. Lync-palvelin jakaa tämän tiedon muille saman organisaation ihmisille. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yhteystietokortista näkyvät käyttäjän organisaation henkilöstön yhteys-, sijainti- ja tavoitettavuustiedot. Käyttäjän Skype for Business- ja Outlook-yhteyshenkilöille näkyvien tietojen määrää voi hallita muuttamalla tietosuojatasoja ja ottamalla tietosuojatilan käyttöön tai poistamalla sen käytöstä (katso Tietosuojatila-osio).

Valinta ja hallinta: Tietosuojatasot määritetään seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta yhteystietoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muuta tietosuojatasoa.

 3. Valitse kyseiselle yhteystiedolle sopiva luokka.

Vaikka osa yhteystietokortin tiedoista saadaan yrityksen yrityshakemistosta ja ne ovat järjestelmänvalvojan määrittämiä, käyttäjäkin voi hallita osaa näistä tiedoista. Käyttäjä voi hallita seuraavia tietoja:

 • Kalenteritiedot: Voit määrittää, näkevätkö muut käyttäjät kalenteritietosi Microsoft Outlookin asetuksista kohdasta Muuta vapaiden ja varattujen aikojen tietojen tarkasteluoikeuksia.

 • Sijainti: Katso tämän artikkelin Sijainti-osio.

 • Tavoitettavuus- ja yhteystiedot: Katso tämän artikkelin Tavoitettavuus- ja yhteystiedot -osio.

 • Henkilökohtainen kuva: Katso tämän artikkelin Henkilökohtainen kuva -osio.

Keskusteluhistoria

Tietoja tästä ominaisuudesta: keskusteluhistorian avulla voit tallentaa aiempia, nykyisiä tai vastaamattomia pikaviestikeskusteluja ja tilastoja äänikeskusteluistasi (kuten päivämäärä, aika, kesto ja soittajan tiedot) Microsoft Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon ja tarkastella niitä Skype for Businessin Keskustelut-välilehdessä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Pikaviestikeskusteluiden sisältö ja äänikeskusteluiden tilastot (kuten päivämäärä, aika kesto ja soittajan tiedot). Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: keskusteluhistoriaa voi tarkastella Skype for Businessin pääkäyttöliittymässä Keskustelut-välilehdessä, jossa käyttäjä voi tarkastella ja jatkaa menneitä keskusteluitaan.

Valinta ja hallinta: Keskusteluhistoria on oletusarvoisesti pois käytöstä. Sitä voidaan hallita seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Henkilökohtainen.

 3. Valitse Omien tietojen hallinta -kohdassa Tallenna pikaviestikeskustelut sähköpostin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruutu tai poista sen valinta.

 4. Valitse OK.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jos päätät osallistua käyttömukavuuden kehitysohjelmaan (CEIP), ohjelma kerää perustietoa siitä, kuinka käytät ohjelmia, tietokonettasi tai laitettasi sekä niihin liitettyjä laitteita. Keräämme myös tietoa siitä, kuinka nämä ovat määritetty ja kuinka ne toimivat. Nämä raportit lähetetään Microsoftille, jotta asiakkaiden eniten käyttämiä ominaisuuksia voitaisiin parantaa ja yleisimpiä ongelmia voitaisiin ratkaista. Käyttömukavuuden kehitysohjelma kerää myös tietoja kohtaamasi virheiden tyypeistä ja lukumäärästä, ohjelmistojen ja laitteiden suorituskyvystä sekä palveluiden nopeudesta. Microsoft ei kerää nimeäsi, osoitettasi tai muita yhteystietojasi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttömukavuuden kehitysohjelman tiedot lähetetään automaattisesti Microsoftille, jos ominaisuus on käytössä. Jos haluat lisätietoja käyttömukavuuden kehitysohjelman Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen -tiedoista, katso käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojatiedot.

Tietojen käyttäminen: Microsoft käyttää näitä tietoja parantaakseen Microsoft-ohjelmistojen ja -palveluiden laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Valinta ja hallinta: Käyttömukavuuden kehitysohjelma on oletusarvoisesti pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttömukavuuden kehitysohjelman käyttöön tai poistaa sen käytöstä yrityksensä sisällä. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ei ole ottanut käyttömukavuuden kehitysohjelmaa organisaationsa käyttöön, käyttäjällä on mahdollisuus ottaa se käyttöön alkuasennusprosessin aikana. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käyttömukavuuden kehitysohjelman hallintaa käytöstä, käyttäjät voivat muuttaa tätä valintaa milloin tahansa seuraamalla näitä ohjeita:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Yleiset.

 3. Valitse Auta meitä kehittämään -kohdassa Osallistu Käyttömukavuuden kehitysohjelmaan ‑valintaruutu tai poista sen valinta.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos järjestelmänvalvoja ottaa käyttömukavuuden kehitysohjelman käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttäjän käyttäessä Skype for Businessiä, uusi asetus tulee voimaan vasta, kun käyttäjä on poistunut Skype for Businessistä ja kirjautunut takaisin sisään.

Työpöydän ja sovellusten jakaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Työpöydän ja sovellusten jakamisen avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä videokeskustelun kautta jakaen samalla työpöytänsä tai valitut sovellukset muiden kokoukseen osallistuvien kanssa, jolloin he voivat jakaa ja muokata tiedostoja aivan kuin olisivat samassa huoneessa työtovereiden kanssa. Käyttäjät voivat myös pitää Microsoft PowerPoint -esityksiä ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa virtuaalisen luonnoslehtiön kautta. Se on tyhjä sivu, johon kaikki kokoukseen osallistujat voivat tehdä muistiinpanoja ja piirustuksia. Aluksi kun käyttäjä jakaa työpöytänsä tai sovelluksen, vain hän voi hallita sitä. Jos käyttäjä niin valitsee, hän voi sallia muiden käyttäjien hallinnoivan jaettua työpöytää tai sovellusta, liikkua niissä ja tehdä niihin muutoksia omalla hiirellään ja näppäimistöllään (katso Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinta -osio).

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun jakaminen on aloitettu, kaikki keskustelun osallistujat näkevät tietokoneesi näytön (näytöt), koko työpöydän tai valitut sovellukset sen mukaan, mitä jaat. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Työpöydän ja sovelluksen jakamisen avulla voit tehdä yhteistyötä keskustelun ja kokouksen osallistujien kanssa.

Valinta ja hallinta:

Jos haluat aloittaa työpöydän ja sovellusten jakamisen (keskustelun tai kokouksen aikana), tee näin:

 1. Jos haluat avata jakamisikkunan, napsauta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painiketta.

 2. Napsauta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painiketta uudelleen, niin valikko avautuu.

 3. Valitse avautuvan ponnahdusikkunan Esitä-kohdassa Työpöytä, näyttö (jos sinulla on useampi kuin yksi) tai Ohjelma.

 4. (Valinnainen) Jos valitset Ohjelma, valitse luettelosta ohjelma, jonka haluat jakaa.

TAI

 1. Napsauta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painiketta, niin valikko avautuu.

 2. Valitse avautuvan ponnahdusikkunan Esitä-kohdassa Työpöytä, näyttö (jos sinulla on useampi kuin yksi) tai Ohjelma.

 3. (Valinnainen) Jos valitset Ohjelma, valitse luettelosta ohjelma, jonka haluat jakaa.

Jos haluat lopettaa työpöydän tai sovelluksen jakamisen, tee näin:

 • Valitse ruudun yläreunassa olevassa jakamispalkissa Lopeta jakaminen.

TÄRKEÄÄ Työpöydällä auki olevat tiedostot tai kuvat, jotka on suojattu Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) -ohjelmalla, saattavat näkyä niille, joiden kanssa jaat työpöytäsi Skype for Business -keskustelussa.

Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinta

Tietoja tästä ominaisuudesta: työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinnalla käyttäjät voivat myöntää muille Skype for Businessiä toisessa tietokoneessa käyttäville keskustelun tai kokouksen osallistujille luvan hallita jaettua työpöytää.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun hallinnointioikeus on myönnetty, kyseinen henkilö voi hallinnoida jaettua työpöytää tai sovellusta ja tehdä muutoksia aivan kuin hän käyttäisi jaettua tietokonetta suoraan omalla näppäimistöllään ja hiirellään. Työpöytänsä tai sovelluksensa jakava käyttäjä ja muut Skype for Business -keskusteluun osallistujat näkevät nämä muutokset reaaliaikaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinta antaa keskusteluun tai kokoukseen osallistujille oikeuden hallinnoida jaettua työpöytää tai sovellusta samalla kun sinä ja muut keskusteluun osallistuvat seuraatte tilannetta.

Valinta ja hallinta:

Jos haluat jakaa työpöydän ja sovellusten hallinnan (jos et ole jo jakamistilassa, katso Työpöydän ja sovellusten jakaminen -osio), tee näin:

 1. Valitse ruudun yläreunassa Luovuta hallinta.

 2. Valitse, kenelle haluat luovuttaa hallinnan.

Jos haluat ottaa työpöytäsi hallinnan takaisin itsellesi, tee näin:

 1. Valitse ruudun yläreunassa Luovuta hallinta.

 2. Valitse Ota hallinta takaisin.

Hätätilanteiden palvelut

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, hätätilanteiden palveluiden avulla Skype for Business voi toimittaa sijaintitiedot kolmannen osapuolen reitityspalvelulle, jonka asiakas on valinnut. Kolmannen osapuolen reitityspalvelu lähettää sijaintitiedot hälytyskeskukseen, kun hätänumero valitaan. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, hätäkeskukseen lähetetään ne sijaintitiedot, jotka yrityksen järjestyksenvalvoja on määrittänyt jokaiselle käyttäjälle erikseen (esimerkiksi rakennuksen ja toimiston numero) ja syöttänyt sijaintitietokantaan. Jos sijaintitietoa ei ole saatavilla, käyttäjät voivat myös itse syöttää sijaintinsa Sijainti-kenttään. Jos käyttäjä soittaa hätänumeroon käyttäessään Skype for Businessiä langattoman Internet-yhteyden kautta, hätäkeskukseen lähetetty sijaintitieto on vain summittainen, vaikka käyttäjä olisi normaalisti työpisteessään, koska sijaintitieto perustuu langattoman lähettimen signaalin päätepisteeseen. Kyseisen päätepisteen sijaintitieto on yrityksen järjestelmänvalvojan manuaalisesti syöttämä, joten se ei välttämättä ole käyttäjän todellinen sijainti. Tämän ominaisuuden täydellinen toimiminen vaatii yritykseltä valtuutettujen palveluntarjoajien reitityspalvelua, ja kyseinen palvelu on käytössä vain USA:ssa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Skype for Businessin keräämät sijaintitiedot määritetään sijaintitietopalvelimen kautta tulevien automaattisten sijaintitietojen tai käyttäjän itse manuaalisesti lisäämien sijaintitietojen perusteella. Nämä tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneen muistiin, joten kun hätänumeroon soitetaan, nämä sijaintitiedot lähetetään puhelun mukana tarkoituksena välittää puhelu oikeaan hätäkeskukseen ja antaa heille tieto summittaisesta sijainnista. Sijainti voidaan ilmoittaa myös lähettämällä pikaviestin paikalliselle turvallisuushenkilöstölle. Heidän puhelutietoihinsa tallennetaan sijaintitiedot hätäpuheluita varten. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Sijaintitietoja käytetään, jotta puhelu voitaisiin reitittää oikeaan hätäkeskukseen ja lähettää pelastushenkilökuntaa mahdollisimman nopeasti. Tämä tieto voidaan lähettää myös yrityksen turvallisuushenkilöstölle ilmoituksena, jossa näkyy soittajan sijainti ja yhteystiedot.

Valinta ja hallinta: Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Tarkista yrityksesi järjestelmänvalvojalta, onko tämä ominaisuus mahdollista ottaa käyttöön. Sinun ei ole mahdollista hallita, haetaanko sijaintitiedot automaattisesti tai lähetetäänkö ne hätäkeskukseen hätäpuhelun yhteydessä.

Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa hätäpuheluiden soittamismahdollisuuden vain työpisteeseesi, joten kannattaa tarkistaa järjestelmänvalvojalta, kuinka laajalti hätäpuhelutoiminto on käytössä.

Liitetty viestintä

Tietoja tästä ominaisuudesta: liitetyn viestinnän avulla organisaatiosi Skype for Business -käyttäjät voivat tarkastella muiden siihen liittyvien organisaatioiden Skype for Business -käyttäjien tavoitettavuustietoja, lähettää heille pikaviestejä ja soittaa heille tietokoneiden välisiä äänipuheluita.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yhteystietokortin tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja tavoitettavuustiedot jaetaan liitettyjen yhteystietojen kanssa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kun ominaisuus on otettu käyttöön, yhden organisaation käyttäjät voivat lisätä toisen organisaation käyttäjiä yhteystietoluetteloihinsa, lähettää heille pikaviestejä ja tarkastella heidän tavoitettavuustietojaan. Käyttäjät voivat valita tehtävään sopivimman tavan kommunikoida – ääni, video ja muut tavat – ja voivat helposti muuttaa kahdenväliset istunnot usean henkilön välisiksi kokouksiksi.

Valinta ja hallinta: Liitetty viestintä on oletusarvoisesti pois käytöstä ja sen määrittää yrityksen järjestelmänvalvoja. Jos liitetty viestintä on otettu käyttöön, käyttäjät voivat hakea ja lisätä liitettyjä yhteystietoja samalla tavalla kuin lisäisivät oman organisaationsa sisäisiä yhteystietoja.

Huomautus: Kaikille ulkoisille yhteyshenkilöille, sekä omille että liitetyille, määritetään oletusarvoisesti Ulkoiset yhteyshenkilöt -tietosuojataso, jolloin he näkevät nimesi, tehtävänimikkeesi, sähköpostiosoitteesi, yrityksesi ja kuvasi. Nämä yhteyshenkilöt eivät näe tavoitettavuusilmoitustasi. Jos ulkoisille yhteyshenkilöille määritetään muita tietosuojatasoja, kuten esimerkiksi Työryhmä tai Ystävät ja sukulaiset, he näkevät tavoitettavuusilmoituksesi ja saattavat myös voida tarkastella sellaisia tietoja, joita heidän ei kuuluisi tietää.

Sijainnin jakaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Sijainnin jakaminen näyttää käyttäjän nykyisen maantieteellisen sijainnin ja aikavyöhykkeen muille Skype for Business -käyttäjille käyttämällä yhteystietokortin tavoitettavuustoimintoa (katso Yhteystietokortti-osio). Käyttäjät voivat hallinnoida, mitä tietoja haluavat jakaa muiden kanssa, ottamalla käyttöön tietosuojatilan Asetukset-valikossa. (Katso Tietosuojatila-osio.)

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttäjän sijainnin määrittämiseen käytetään kahta eri tapaa. Sijainti voidaan määrittää sijaintitietopalvelimen (LIS) kautta, jonka taas määrittää yrityksen järjestelmänvalvoja, tai vaihtoehtoisesti käyttäjä voi määrittää sijaintinsa manuaalisesti syöttämällä oman sijaintinsa Skype for Business -käyttöliittymän sijainnin hallinta -osioon, esimerkiksi "Koti", "Työpaikka" tai "Pääkatu 12, 12345 Kaupunki". Aikavyöhyke otetaan suoraan käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmän tiedoista. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: sijainti- ja aikavyöhyketiedot jaetaan käyttäjän tai järjestelmänvalvojan määrittämien yksityisyysasetuksien mukaan Skype for Businessissä, ja ne näkyvät muille käyttäjille yhteystietokortin kautta. Muotoiltu osoite tai kotiosoite ei näy tavoitettavuustiedoissa.

Valinta ja hallinta: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut sijainnin jakamisen käyttöön ja määrittänyt sen sallimaan käyttäjille pääsyn täyteen sijaintikäyttöliittymään, heillä on pääsy seuraaviin sijaintikentän osiin ja Skype for Businessin pääikkunan valikkoihin:

 • Aseta sijainti: Sijainti voidaan asettaa manuaalisesti muokkaamalla sijaintiruudun tekstiä.

 • Näytä sijaintini muille: Sallii käyttäjän hallinnoida, näkyvätkö hänen sijaintitietonsa muille käyttäjille. Tämä ei vaikuta sijainnin jakamiseen hätätilanteissa eli hätänumeroon soittaessa (katso Hätätilanteiden palvelut -osio).

Skype for Business -kehitysohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta: Skype for Business -kehitysohjelma kerää tietoja Skype for Business -käytöstäsi ja lähettää ne Microsoftille joka kerta, kun käytät Skype for Businessiä. Microsoft hyödyntää näitä tietoja kehittäessään ratkaisuja yleisiin ongelmiin ja parannellessaan Skype for Businessiä ja muita Microsoftin tuotteita.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Microsoftille lähetettävät tiedot saattavat sisältää tietoja siitä, kuinka käytät Skype for Businessiä, sekä tietoja suorituskyvystä, luotettavuudesta, laitekokoonpanosta ja verkkoyhteyden laadusta. Lisäksi ne voivat sisältää virhekoodeja, virhelokeja sekä poikkeustietoja. Kehitysohjelma saattaa myös lähettää tietoja sinusta ja laitteestasi, esimerkiksi käyttäjänimesi tai IP-osoitteesi. Nämä tiedot kuitenkin muunnetaan nimettömään muotoon, ennen kuin ne tallennetaan Microsoftin palvelimiin.

Tietojen käyttö: Microsoft hyödyntää näitä tietoja kehittäessään ratkaisuja yleisiin ongelmiin ja parannellessaan Skype for Businessiä ja muita Microsoftin tuotteita. Tietoja ei käytetä yhteydenottoihin.

Valinta/hallinta: Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä, ja sitä hallinnoi yrityksen järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvoja voi päättää joko lähettää Skype for Business -kehitysohjelman tiedot aina Microsoftille, olla lähettämättä niitä koskaan tai sallia käyttäjien päättää asiasta itse.

Käyttäjä voi muuttaa asetuksiaan seuraamalla näitä vaiheita:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Yleiset.

 3. Valitse Yleiset-välilehden Lähetä Skype for Business -kehitysohjelman tiedot automaattisesti Microsoftille -valintaruutu tai poista sen valinta.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää toiminnon organisaation käyttäjien puolesta ryhmäkäytäntöä käyttämällä. Tällöin käyttäjä ei näe kirjautumisen epäonnistumista koskevaa valintaikkunaa eikä häneltä kysytä, haluaako hän lähettää kirjautumisvirheraportin Microsoftille.

Lyncin hallittu ohjelmointirajapinta

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lyncin hallittu ohjelmointirajapinta sallii kolmannen osapuolen ohjelmille pääsyn Skype for Business -asiakassovellukseen ja sallii niiden toimia sen kanssa tavalla, joka laajentaa Skype for Businessin käyttäjäkokemusta. Kolmannen osapuolen ohjelmiin kuuluvat toimittajien tekemät tai Microsoftin ohjelmat (esimerkiksi Outlook ja muut Microsoft Office -pakettien ohjelmat).

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Skype for Businessin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta kolmansille osapuolille saatavilla olevat tiedot sisältävät kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka näkyvät Lyncin käyttöliittymässä. Tiedot saattavat sisältää käyttäjän sijainnin, puhelinnumerot, ammattinimikkeen, yhteystietoluettelon (mukaan lukien puhelinnumerot ja muut tiedot), huomautukset, aktiivisuustilan sekä nykyiset keskustelut ja niiden sisällöt.

Tietojen käyttäminen: Ohjelmat, jotka käyttävät Lyncin hallittua ohjelmointirajapintaa, hyödyntävät Skype for Business -istunnon tietoja loppukäyttäjän käyttämien toimintojen parantamiseen tai lisäämiseen. Näiden tietojen käyttö on kuitenkin kolmannen osapuolen vastuulla, jolloin sen tulisi tarjota omat tietosuojatietonsa siitä, kuinka se aikoo käyttää kyseisiä tietoja.

Valinta ja hallinta: Lyncin hallittua ohjelmointirajapintaa käyttävät kolmannen osapuolen ohjelmat jakautuvat kolmeen luokkaan: työpöytäohjelmat (paikallisesti asennetut), verkossa sijaitsevat ohjelmat ja Skype for Businessin laajennusohjelmat (Skype for Business -keskusteluikkunan käyttöliittymään upotetut ohjelmat). Sen hallinta, millaiset oikeudet kolmannella osapuolella on päästä käsiksi tietoihisi, vaihtelee tilanteen mukaan seuraavalla tavalla:

 • Työpöytäohjelmat (paikallisesti asennetut): Työpöytäohjelmat ovat sinun tai paikallisen tietokoneen järjestelmänvalvojan asentamia ja niillä on aina pääsy käyttäjän tietoihin Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta. Älä koskaan asenna ohjelmia, joihin et luota.

 • Verkossa sijaitsevat ohjelmat: Internetin tai intranetin kautta toimivilla ohjelmilla saattaa myös olla pääsy käyttäjän tietoihin Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta. Jos haluat, että tietyt ohjelmat eivät pääse käsiksi tietoihisi tietämättäsi, paikallisen tietokoneen järjestelmänvalvojan tulee lisätä näiden ohjelmien domain/URL Internet Explorerin luotettujen sivustojen luetteloon.

 • Skype for Businessin laajennukset: Skype for Businessissä kehittäjät voivat laajentaa Skype for Business -kokemusta upottamalla ohjelman Skype for Business -keskusteluikkunaan. Tällä ohjelmalla on myös pääsy Skype for Business -tietoihin Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta. Tässä tapauksessa tietokoneen järjestelmänvalvojan on täytynyt rekisteröidä laajennusohjelma yhdessä Skype for Business -asiakassovelluksen kanssa. Rekisteröinti antaa ohjelmalle pääsyn myös Lyncin hallittuun ohjelmointirajapintaan.

Erityishallinta koskien sijainnin nimeä: Lisävarotoimena järjestelmänvalvojallasi on mahdollisuus sallia tai estää kolmannen osapuolen ohjelmien pääsy Skype for Businessin Sijainnin nimi -kenttään tai antaa loppukäyttäjän (sinun) päättää tästä. Kolmannen osapuolen ohjelmilla on oletusarvoisesti pääsy sijaintitietoihin. Voit hallita tätä asetusta seuraavasti:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Henkilökohtainen.

 3. Valitse Omien tietojen hallinta -kohdassa ne valintaruudut, jotka sopivat tilanteeseesi.

 4. Valitse OK.

Lyncin VDI-lisäosa

Tietoja tästä ominaisuudesta: Etätyöpöytäratkaisua käyttävissä organisaatioissa Lyncin VDI-lisäosan avulla sekä kevyitä asiakaspäätteitä että keskustietokoneita käyttävät voivat yhdistää Skype for Businessiin ja hyödyntää sen kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja aivan kuin he käyttäisivät sitä omasta asiakaslaitteestaan.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: kun Skype for Businessiä käytetään etätyöpöytäympäristöstä VDI-lisäosa asennettuna, käyttäjän verkkokirjautumistunnukset (käyttäjätunnus ja salasana) kerätään käyttäjältä, joka käyttää sekä VDI-lisäosaa että Skype for Businessiä. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Lyncin VDI-lisäosan keräämiä verkkokirjautumistunnuksia käytetään käyttäjän yhdistämiseen hänen omasta laitteestaan Skype for Businessin etätyöpöytään.

Valinta ja hallinta: Verkkokirjautumistunnukset on annettava, jos haluaa kirjautua sisään Skype for Businessiin etätyöpöydän kautta. Käyttäjät voivat joko kirjoittaa tunnuksensa joka kerta kirjautuessaan tai kirjoittaa ne kerran ja tallentaa ne valitsemalla tunnistetietojen valintaikkunassa Tallenna salasana -vaihtoehdon.

Kokouksen liitteet

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokousten liitteiden avulla kokouksen järjestäjät voivat ladata ja jakaa tiedostoja muiden kokoukseen osallistuvien kanssa joko näyttämällä ne kokouksessa tai antamalla muiden ladata ne itselleen myöhemmin.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kokouksen järjestäjä lataa kokouksen liitteet ja ne tallennetaan Lync Serveriin. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, kuinka kauan liitteet säilyvät palvelimella. Ne ovat kokouksen järjestäjän ja muiden osallistujien ladattavissa, kunnes kokouksen järjestäjä poistaa ne tai järjestelmänvalvoja määrittää säilytysajan loppuneeksi. Silloin kokouksen liitteet poistetaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Ladatut kokouksen liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville, ja he voivat myös ladata ne itselleen. Liitteiden saatavuutta voidaan rajoittaa vain tietyille kokouksen osallistujarooleille (järjestäjä, esittäjät, kaikki). Jos liite ei ole saatavilla tietylle roolille, se ei näy kyseisessä roolissa olevan liiteluettelossa.

Valinta ja hallinta:

 1. Pidä keskusteluikkunassa hiiren osoitinta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painikkeen päällä.

 2. Valitse Liitteet-välilehti.

 3. Valitse Lisää liite.

 4. Etsi lisättävä liite ja valitse se.

 5. Valitse Avaa.

Kokouksen omistajat voivat rajoittaa latausoikeutta osallistujaroolin (järjestäjä, esittäjät tai kaikki) perusteella seuraavasti:

 1. Pidä hiiren osoitinta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painikkeen päällä.

 2. Valitse Liitteet-välilehdessä Liitteiden hallinta.

 3. Valitse Liitteet-valintaikkunan Käyttöoikeudet-kohdassa haluamasi vaihtoehto avattavasta valikosta.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos tietyt roolit eivät voi käyttää liitettä, liite ei näy heidän sisältöluettelossaan eivätkä he voi tallentaa sitä tietokoneelleen.

Kokouksen puhelut

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokousten puheluiden kautta paikalla olevat Skype for Business -käyttäjät voivat lisätä yleisen puhelinverkon (PSTN) numeron aiempaan kuvaa ja ääntä käyttävään keskusteluun tai kokoukseen. PSTN-käyttäjä voidaan lisätä soittamalla ilmoitettuun PSTN-numeroon Skype for Businessin numerovalitsimella. PSTN-käyttäjä lisätään, kun hän vastaa puheluun.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö näkee kokouksen järjestäjän tai osallistujan soittajan tunnistetiedot saadessaan kokouskutsupuhelun.

Tietojen käyttö: Soittajan tunnistetietojen avulla puhelun vastaanottaja voi tunnistaa soittajan.

Valinta/hallinta: Tälle ominaisuudelle ei ole käyttäjän tai yrityksen järjestelmänvalvojan hallintaominaisuutta.

OneNote-integrointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: OneNote-integroinnin avulla Skype for Business -käyttäjät voivat jakaa OneNote-muistikirjoja kokouksen osallistujien kanssa tai tarkastella muiden kokoukseen osallistuvien Lync 2010- tai uudempaa asiakasohjelmaa käyttävien henkilöiden jakamia OneNote-muistikirjoja ja muokata niitä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun Lync 2010- tai uudempaa asiakasohjelmaa käyttävä kokouksen osallistuja jakaa Microsoft OneNote -muistikirjan, muut Skype for Business- tai Lync Web App -käyttäjät voivat tarkastella ja muokata OneNote-muistikirjaa. Kaikki muistikirjaan lisätty sisältö on kaikkien kokouksen osallistujien nähtävissä ja käytettävissä.

Tietojen käyttö: tämän ominaisuuden avulla Skype for Business -käyttäjät voivat osallistua yhteistyöhön tarkastelemalla, jakamalla ja muokkaamalla OneNote-muistikirjoja.

Valinta ja hallinta:

 1. Vie keskusteluikkunassa osoitin Jaa-kuvakkeen päälle.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä ONENOTE.

 3. Valitse avattava OneNote-muistikirja.

Huomautus: Kokouksen omistajat voivat rajoittaa saatavuutta osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella. Jos OneNote-muistikirja on rajoitettu tietyiltä osallistujarooleilta, muistikirja ei näy näiden osallistujien sisältöluettelossa, eli he eivät voi avata eivätkä tallentaa sitä tietokoneeseensa.

Outlookin online-kokous-apuohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta: Outlookin online-kokous-apuohjelma (eli Outlookin neuvotteluapuohjelma) on apuohjelma, joka Skype for Businessin kanssa yhdessä asennettaessa sallii käyttäjän tehdä useita Skype for Business -tehtäviä Microsoft Outlookista. Kyseiset tehtävät on lueteltu alla.

 • Online-kokouksen järjestäminen

 • Kokouksen asetusten määrittäminen

 • Neuvottelupuhelun järjestäminen

 • Tietojen jakamisen aloittaminen Skype for Businessin avulla

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Alla luetellut tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneelle Microsoft Outlookista käsin. Myös muita käyttötietoja ja tilastoja saatetaan tallentaa riippuen käyttäjän asiakkaan kirjaamisasetuksista (katso Asiakkaan kirjaaminen -osio). Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

 • Järjestäjän nimi

 • Osallistujien nimet

 • Esittäjien nimet

 • Sähköpostiosoitteiden luettelo

 • Kokouksen aihe ja kokoukseen liittyviä tietoja (kuten alkamis- ja päättymisaika, neuvottelutunnus ja tunnuskoodi sekä käyttäjän vastaajatiedot ja puhelinneuvottelupalvelun tarjoajan tiedot)

 • Kaikki käyttäjän Microsoft Exchange -välityspalvelimet (X400-X500-osoitteet, Exchange Unified Messaging (UM) -osoitteet ja SIP-osoite sekä puhelinvastaajan ja Exchange UM -vastaajan URI-osoitteet)

 • Kokouksen sijaintitiedot

Tietojen käyttäminen: Yllä lueteltuja tietoja käytetään ainoastaan kokouksen tai neuvottelupuhelun järjestämiseen. Ne tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneelle ja jaetaan Lync Serverin kanssa. Lisäksi kokousten ja neuvottelupuheluiden tiedot jaetaan Lync Serverin kanssa

Huomautus: Nämä tiedot jaetaan myös Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kanssa (katso Lyncin hallittu ohjelmointirajapinta -osio).

Valinta ja hallinta: Loppukäyttäjä ei voi hallita luotua, kerättyä, tallennettua tai lähetettyä tietoa käyttäessään Outlookin online-kokous-apuohjelmaa. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan poistaa tämän apuohjelman tai poistaa sen käytöstä.

Vertaistiedostonsiirto

Tietoja tästä ominaisuudesta: vertaistiedostonsiirron avulla Skype for Business -käyttäjät voivat lähettää toisilleen tiedostoja kahdenvälisessä pikaviestikeskustelussa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Tiedosto siirretään suoraan tiedoston omistajalta keskustelun toiselle osallistujalle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjät valitsevat aloittaa tiedostonsiirron ja vastaanottaa lähetetyn tiedoston. Tiedoston vastaanottajan tulee erikseen suostua ottamaan tiedosto vastaan. Vertaistiedostonsiirron avulla lähetettyjä tiedostoja ei tallenneta Lync Serveriin.

Valinta ja hallinta: Vertaistiedostonsiirto on oletusarvoisesti käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja ulottaa sen kaikkiin tai joihinkin organisaation käyttäjiin.

Pysyvä ryhmäkeskustelu

Tietoja tästä ominaisuudesta: Pysyvän ryhmäkeskustelun avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä lähettämällä viestejä pysyvissä ryhmäkeskustelutiloissa. Tiedot tallennetaan palvelimelle, ja keskustelutilan jäsenillä on pääsy tietoihin, historiatiedot mukaan lukien. Pysyvän ryhmäkeskustelun avulla käyttäjät voivat käydä ryhmäkeskusteluja, etsiä keskusteluja, liittyä ja osallistua keskusteluihin, etsiä tietoa kaikista keskustelutiloista ja suodattimien avulla etsiä keskusteluja vain tietyistä aiheista.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Pysyvä ryhmäkeskustelu tallentaa ryhmäkeskustelun sisällön yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämälle palvelimelle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Pysyvä ryhmäkeskustelu on samalla tavalla pysyvä kuin "chatit", joissa keskustelu ei koskaan oikeastaan lopu, vaan keskustelun osallistujat tulevat ja menevät. Jotta tämä olisi mahdollista, keskustelun täytyy olla pysyvä.

Valinta ja hallinta: Vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa pysyvän ryhmäkeskustelun käyttöön. Jos se on käytössä, järjestelmänvalvoja voi hallinnoida säilytysjaksoa, keskustelutilan asetuksia, palvelinta, johon tiedot tallennetaan sekä sitä, arkistoidaanko ryhmäkeskustelu ongelmien ratkomista tai muuta tarkoitusta varten. Erilaisilla käyttöoikeuksilla varustetuilla käyttäjillä on eritasoisia oikeuksia säilytettyihin tietoihin.

 • Järjestelmänvalvojat voivat poistaa vanhempaa sisältöä (esimerkiksi sisältöä, joka on lähetetty ennen tiettyä päivämäärää) kaikista keskustelutiloista, jotta niiden tietokannan koko pysyisi järkevänä. He voivat myös poistaa tai korvata sopimattomaksi katsomiaan viestejä tietyssä keskustelutilassa (tai sellaisia, joita he pitävät sopimattomina).

 • Loppukäyttäjät, mukaan lukien viestien kirjoittajat, eivät voi poistaa mitään sisältöä keskustelutiloista.

 • Keskustelutilojen hallinnoijat voivat ottaa tiloja pois käytöstä, mutta eivät voi poistaa huoneita. Vain järjestelmänvalvojat voivat poistaa keskustelutilan sen luomisen jälkeen.

Henkilökohtainen kuva

Tietoja tästä ominaisuudesta: Henkilökohtaisen kuvan avulla käyttäjät voivat näyttää yhteystietokortissa kuvansa muille organisaationsa ihmisille. Jos käyttäjä näyttää henkilökohtaisen kuvansa yhteystietokortissa, muut Skype for Businessin käyttäjät näkevät kuvan Skype for Business -yhteystietoluettelossaan, jos heillä on käytössä Näytä yhteystietojen kuvat -asetus. Jos käyttäjä haluaa näyttää henkilökohtaisen kuvansa muille, hän voi käyttää joko organisaation oletuskuvaansa (jos tämä ominaisuus on käytössä yrityksessä) tai ladata kuvan tietokoneestaan.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Henkilökohtaisen kuvan jakamiseen liittyvät asetukset ja kaikki omat ladatut kuvat. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tiedot tallennetaan Lync-palvelimelle ja niitä käytetään käyttäjäkokemuksen mukauttamiseen ja muiden kanssa jakamiseen.

Valinta ja hallinta:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Oma kuva.

 3. Valitse Oma kuva -kohdassa Näytä oma kuva tai Piilota oma kuva.

 4. Valitse OK.

Mukautetun kuvan voi asettaa napsauttamalla Muokkaa tai poista kuva -painiketta.

Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää sallitut kuvatyypit ja kuvien enimmäiskoon. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää, jaetaanko kuvat oletusarvoisesti, mutta tämän asetuksen käyttäjä voi muuttaa itse.

Kysely

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kyselyn avulla kokouksen järjestäjä voi kerätä nopeasti tietoa tai kokoukseen tai keskusteluun osallistuvien mielipiteitä. Nämä tiedot voidaan myös tallentaa ja analysoida kokouksen jälkeen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Esittäjät näkevät koostetut kyselyn tulokset ja kuka tahansa esittäjä voi näyttää ne kaikille osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kyselyominaisuus parantaa yhteistyön laatua antamalla esittäjille mahdollisuuden saada nopeasti kuvan osallistujien mielipiteistä.

Valinta ja hallinta:

 1. Jos haluat avata valikon, napsauta keskusteluikkunassa hiiren kakkospainikkeella Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painiketta.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä Kysely.

 3. Kirjoita Kyselyn nimi, Kysymys ja Vaihtoehdot.

 4. Valitse Luo kysely.

Huomautus: Esittäjät voivat rajoittaa kyselyn saatavuutta osallistujan roolin mukaan (järjestäjä, esittäjät, kaikki). Jos kysely ei ole jonkun käytettävissä, se ei myöskään näy kyseisen henkilön sisältöluettelossa, kun sitä ei olla jakamassa, ja hän ei voi tallentaa kyselyä omalle tietokoneelleen. Esittäjät voivat myös avata tai sulkea kyselyn ja tyhjentää kyselyn vastaukset milloin tahansa.

PowerPoint-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: PowerPoint-yhteistyön avulla käyttäjät voivat näyttää ja katsella PowerPoint-esityksiä sekä liittää niihin huomautuksia online-keskustelun tai -kokouksen aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Loppukäyttäjän toimet ohjaavat tätä ominaisuutta – ovatpa he lataamassa tai katselemassa läpi PowerPoint-esitystä tai liittämässä siihen huomautuksia. Kaikki keskustelussa tai kokouksessa näytetyt tiedostot lähetetään kaikille kokouksen osallistujille, ja he voivat hakea ne suoraan tietokoneensa kansiosta. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muita tallentamasta tiedostoa, mutta tämä ei estä heitä hakemasta tai näkemästä sitä. PowerPoint-tiedostot tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: PowerPoint-yhteistyön avulla keskustelun osallistujien on helpompi pitää tehokkaita esityksiä ja saada palautetta niistä.

Valinta ja hallinta:

 1. Jos haluat avata valikon, pidä keskusteluikkunassa hiiren osoitinta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painikkeen päällä.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä PowerPoint.

 3. Etsi lisättävä PowerPoint-esitys ja valitse se.

 4. Valitse Avaa.

Esittäjät voivat rajoittaa huomautusten tekemisoikeuksia riippuen osallistujan roolista (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan) seuraavasti:

 1. Pidä hiiren osoitinta Näytä osallistujat -kohdan päällä.

 2. Valitse Lisää asetuksia (…).

 3. Valitse Online-kokouksen asetukset.

 4. Valitse Online-kokouksen asetukset -valintaikkunan Kuka voi käyttää huomautuksia? -kohdassa haluamasi asetus avattavasta luettelosta.

 5. Valitse OK.

Esittäjät voivat rajoittaa diojen näkyvyyden vain tietyille rooleille (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan) näin:

 1. Pidä hiiren osoitinta Näytä osallistujat -kohdan päällä.

 2. Valitse Lisää asetuksia (…).

 3. Valitse Online-kokouksen asetukset.

 4. Valitse Online-kokouksen asetukset -valintaikkunan Kuka voi tarkastella sisältöä itsenäisesti? -kohdassa haluamasi asetus avattavasta luettelosta.

 5. Valitse OK.

Esittäjät voivat rajoittaa latausmahdollisuutta riippuen osallistujan roolista (järjestäjä, esittäjät, kaikki) näin:

 1. Pidä hiiren osoitinta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painikkeen päällä.

 2. Valitse Hallitse esitettävää sisältöä.

 3. Valitse Hallitse esitettävää sisältöä -valintaikkunan Käyttöoikeudet-kohdassa haluamasi vaihtoehto avattavasta valikosta.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos tietyt roolit eivät voi käyttää PowerPoint-esitystä, esitys ei näy heidän sisältöluettelossaan eivätkä he voi tallentaa sitä tietokoneelleen.

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen avulla käyttäjä voi tarkastella muiden käyttäjien tavoitettavuus- ja yhteystietoja (sekä organisaation sisä- että ulkopuolella) ja jakaa omia julkisia tietojaan, kuten tavoitettavuus-, tila-, ammattinimike- ja sijaintietoja sekä muistiinpanoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi myös määrittää Microsoft Outlookin ja Microsoft Exchange Serverin yhteiskäytön, jolloin käyttäjän poissaoloviestit ja muut tilatiedot (esimerkiksi Outlook-kalenteriin merkityt kokoukset) näkyvät.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttäjän kirjautumisosoite ja salasana kirjautumista ja tunnistautumista varten. Yhteystietokortissa näkyvät kaikki näkyville halutut lisäpuhelinnumerot, poissaoloviestit ja muut tilatiedot, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Microsoft Outlookin ja Microsoft Exchange Serverin toimimaan yhdessä, ja toiminto on käytössä Outlookissa, mukaan lukien kaikki muistiinpanot tai tavoitettavuustiedot, jotka käyttäjä on lisännyt manuaalisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kirjautumisosoitetta ja salasanaa käytetään Skype for Businessiin kirjautumiseen ja Lync-palvelimeen yhdistämiseen. Käyttäjän määrittämien yksityisyysasetusten mukaan muut Skype for Business -käyttäjät ja ohjelmat voivat päästä käsiksi käyttäjän tavoitettavuus-, yhteys- ja tilatietoihin (jos ne julkaistaan), jolloin käyttäjät voivat helpommin kommunikoida toistensa kanssa.

Valinta ja hallinta: Käyttäjät voivat valita, mitkä tiedot heistä julkistetaan, tai yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää julkistettavat tiedot käyttäjän puolesta. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käytöstä käyttäjien mahdollisuutta hallita julkaisemaansa tietoa, käyttäjät voivat muuttaa asetuksiaan milloin tahansa seuraamalla näitä ohjeita:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Avaa Skype for Business – Asetukset -valintaikkuna:

  1. Kirjoita Asetukset-välilehteen Kirjautumisosoite. Lisää sen palvelimen nimi, johon haluat yhdistää painamalla Lisäasetukset-painiketta. Palvelimen tiedot saat yrityksen järjestelmänvalvojalta.

  2. Asetukset-välilehdessä voit myös valita, minkä tasoisen Outlook-integroinnin haluat ottaa käyttöön ja näin ollen näkevätkö muut käyttäjät päivitetyt tavoitettavuustietosi, poissaoloviestisi ja kokoustesi aiheet ja paikat.

  3. Voit jakaa tavoitettavuustietosi yhteystietoluettelosi henkilöiden kanssa valitsemalla sopivat asetukset Tila-välilehdessä, jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön tietosuojatilan (Katso Tietosuojatila-osio).

  4. Puhelimet-välilehdessä näet, mitkä puhelinnumerot järjestelmänvalvoja on julkaissut puolestasi ja siellä voit lisätä muita numeroita, joiden haluat näkyvän muille käyttäjille.

 3. Valitse OK.

Käyttäjät voivat myös päivittää tilansa ja sijaintitietonsa manuaalisesti tila- ja sijaintivalikoissa sekä lisätä mukautetun muistiinpanon Skype for Businessin pääkäyttöliittymään.

Tietosuojatila

Tietoja tästä ominaisuudesta: tietosuojatila on asetus, jonka avulla käyttäjä voi määrittää, kuinka paljon hänen tavoitettavuustiedoistaan (esimerkiksi käytettävissä, varattu, älä häiritse jne.) näkyy yhteystietoluettelon henkilöille.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun tietosuojatila otetaan käyttöön, Skype for Business siirtyy tilaan, jossa käyttäjä voi muuttaa käyttäjäasetuksia siten, että hänen tavoitettavuustietonsa jaetaan vain yhteystietoluettelossa olevien henkilöiden kanssa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi määrittää, kuinka hänen tavoitettavuustietonsa jaetaan.

Valinta ja hallinta: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut tietosuojatilan käyttöön yrityksessä, käyttäjät voivat valita, haluavatko he kaikkien organisaationsa sisällä näkevän heidän tavoitettavuustietonsa (vakiotila) vai vain heidän yhteystietoluettelonsa (tietosuojatila).

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Tila.

 3. Valitse Tila-kohdassa haluamasi asetus.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön vakiotilan organisaatiossa, käyttäjät eivät voi vaihtaa tietosuojatilaan. Jos käyttäjä ei halua tietosuojatilaa käyttöön, hän voi valita etukäteen sopivan asetuksen niin, että vaikka järjestelmänvalvoja myöhemmin ottaisi käyttöön tietosuojatilan organisaatiossa, käyttäjän asetukset eivät muutu hänen kirjautuessaan Skype for Businessiin.

Julkiset pikaviestiyhteydet (PIC)

Tietoja tästä ominaisuudesta: Julkiset pikaviestiyhteydet (PIC) -ominaisuuden avulla Skype for Business -käyttäjät voivat lisätä käyttäjiä muista julkisista pikaviestipalveluista, kuten Microsoft Live Messengeristä, ja kommunikoida nopeasti ja tehokkaasti sekä jakaa tavoitettavuus- ja yhteystietoja näiden käyttäjien kanssa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yhteystietokortin tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja tavoitettavuustiedot jaetaan julkisten pikaviestiyhteystietojen kanssa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kun ominaisuus on otettu käyttöön, käyttäjät voivat lisätä yhteystietojaan muista julkisista pikaviestipalveluista Skype for Business -yhteystietoluetteloon, lähettää yhteyshenkilöilleen pikaviestejä ja nähdä heidän tavoitettavuustietonsa. Käyttäjät voivat valita tehtävään sopivimman tavan olla yhteydessä – ääni, video ja muut tavat – ja voivat helposti muuttaa kahdenväliset istunnot usean henkilön välisiksi kokouksiksi.

Valinta ja hallinta: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön julkiset pikaviestiyhteydet (PIC) -ominaisuuden, sillä voi hallita pääsyä julkisiin pikaviestiyhteyksiin käyttäjäkohtaisesti tai ryhmäkohtaisesti, valita julkisen pikaviestiyhteyden, johon käyttäjät voivat yhdistää sekä tallentaa ja arkistoida käyttäjille julkisista pikaviestipalveluista lähetettyjä viestejä.

Huomautus: Kaikille ulkoisille yhteyshenkilöille, sekä omille että liitetyille, määritetään oletusarvoisesti Ulkoiset yhteyshenkilöt -tietosuojataso, jolloin he näkevät nimesi, tehtävänimikkeesi, sähköpostiosoitteesi, yrityksesi ja kuvasi. Nämä yhteyshenkilöt eivät näe tavoitettavuusilmoitustasi. Jos ulkoisille yhteyshenkilöille määritetään muita tietosuojatasoja, kuten esimerkiksi Työryhmä tai Ystävät ja sukulaiset, he näkevät tavoitettavuusilmoituksesi ja saattavat myös voida tarkastella sellaisia tietoja, joita heidän ei kuuluisi tietää.

Käyttäjäkokemuksen laatuun (QoE) liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Ominaisuuden tarkoitus: Kokemuksen laatu (QoE), tietojen kerääminen ja raportointi -ominaisuuden avulla kerätään ja raportoidaan Skype for Businessin kautta tapahtuvan vertaiskommunikoinnin ja kokousten laatua. Tilastotiedot sisältävät esimerkiksi IP-osoitteet, hävikkitiedot, käytetyt laitteet sekä puhelunaikaiset heikkolaatuiset tapahtumat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön kokemuksen laaduntarkkailun, Skype for Businessin vertaiskommunikoinnin ja kokousten median laatutiedot tallennetaan QoE-tietokantaan. Tämä ominaisuus ei tallenna Skype for Businessin sisältöä. Kokemuksen laatutiedot tallennetaan yrityksen käytössä olevaan valvontapalvelimen taustatietokantaan ja ne raportoidaan kokoelmana vakiovalvontapalvelinraportteja. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on pääsy näihin tietoihin, ja hän voi käyttää niitä, jos haluaa kerätä palautetta järjestelmän median laadusta. Näihin tietoihin kuuluu myös käyttäjän IP-osoite.

Valinta ja hallinta: Kokemuksen laaduntarkkailu on oletusarvoisesti käytössä, mutta yrityksen järjestelmänvalvojan tulee asentaa valvontapalvelin, joka on yhdistetty valvontapalvelimen taustatietokantaan, jos hän haluaa kerätä kokemuksen laatutietoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi käyttää valvontapalvelimen vakioraportteja tai luoda mukautettuja raportteja valvontapalvelimen tietokannasta.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tallennusominaisuuden avulla kokouksen osallistujat voivat tallentaa ääntä, videokuvaa, pikaviestejä, jaettavia sovelluksia, Microsoft PowerPoint -esityksiä, luonnoslehtiöitä ja kyselyitä kokouksen aikana arkistointia tai toistamista varten.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos kokouksen osallistujat tallentavat istunnon, tallenne tallennetaan osallistujien tietokoneisiin. Jos osallistujat jakavat sisältöä tallennettavan kokouksen aikana, sisältö tallennetaan osana kokoustallennetta. Kun osallistuja aloittaa tallennuksen, tallennuksen aloittamista koskeva ilmoitus lähetetään kaikille osallistujille, jotka käyttävät yhteensopivia asiakasohjelmia tai laitteita. Niiden tallennetun istunnon osallistujien, joilla ei ole yhteensopivia asiakasohjelmia tai laitteita, sisältö tallennetaan, mutta he eivät saa ilmoitusta tallennuksesta. Alla on lueteltu epäyhteensopivat asiakasohjelmat ja laitteet. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Yhteensopimattomia ohjelmia ovat muun muassa:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-julkaisu)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-julkaisu)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Yhteensopimattomia laitteita ovat muun muassa:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Huomautus: Käytetystä laitteesta riippumatta kokouksen tai keskustelun ajan koko näytöltä videota katsovalle osallistujalle ei ilmoiteta tallennuksen alkamisesta, ennen kuin hän palaa keskusteluikkunaan.

Tietojen käyttö: Tallenne tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen, ja ainoastaan omistaja voi käyttää tai jakaa tallennetta muiden jaettavien tiedostotyyppien tavoin. Jos tallenteen julkaisuvaiheessa ilmenee virheitä, keskeytetyn tallennuksen aikana taltioituja tietoja voidaan epähuomiossa sisällyttää tallenteeseen. Jos jokin julkaisuvaiheen osio epäonnistuu (lisätietoja on tallenteiden hallinnan varoitustilasanomia käsittelevässä ohjeaiheessa), tallenteita ei pidä jakaa muille, vaikka niiden toistaminen jossakin muodossa olisi mahdollista.

Valinta ja hallinta: Tallennusmahdollisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Jos tallennus on otettu käyttöön, kuka tahansa kokouksen osallistuja voi aloittaa tallennuksen. Tallennus voidaan aloittaa seuraamalla alla olevia ohjeita.

Tallennuksen aloittaminen:

 1. Kun olet kokouksessa, napsauta Lisää asetuksia -painiketta.

 2. Käynnistä äänitteen tallennus valitsemalla Aloita tallennus.

Tallennuksen lopetus:

 1. Kun olet kokouksessa, napsauta Lisää asetuksia -painiketta.

 2. Valitse Lopeta tallennus, niin tallennus loppuu.

Huomautus: Joillakin lainkäyttöalueilla voidaan edellyttää, että tallentamisen aloittamiseen on saatava kaikkien osapuolten suostumus. Käyttäjän on oltava selvillä asiaan liittyvistä oikeudellisista velvollisuuksista.

Osaamisaluehaku

Tietoja tästä ominaisuudesta: Osaamisalueiden hakutoiminnon avulla käyttäjät voivat etsiä yrityksensä henkilöistä minkä tahansa Microsoft SharePoint -palveluihin kuuluvan ominaisuuden perusteella (esimerkiksi nimi, sähköposti, taidot, erikoistumisalue jne.). Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos yrityksen järjestelmänvalvoja käyttää SharePointia ja on ottanut käyttöön Skype for Businessin ja SharePointin yhteiskäytön.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Skype for Businessiin syötetty haku lähetetään yrityksen SharePoint-palvelimeen. Skype for Business käsittelee SharePointin vastauksen ja näyttää hakutuloksen ja siihen liittyvät tiedot. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: käyttäjän syöttämät tiedot lähetetään SharePointille, mutta hakutulokset näkyvät Skype for Businessissä.

Valinta ja hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa osaamisalueiden hakutoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä organisaationsa sisällä. Jos osaamisalueiden hakutoiminto on otettu käyttöön, se voidaan tehdä seuraamalla näitä ohjeita:

 1. Kirjoita hakuruutuun osaamisalue, jota haluat etsiä.

 2. Valitse Osaamisalue-välilehti.

 3. Tarkastele tuloksia.

Automaattinen rajaus

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kun käyttäjä jakaa videonsa videoneuvottelun aikana, automaattinen rajaustoiminto päättelee kasvotunnistuksen avulla, missä verkkokameran kuvan alueella käyttäjän kasvot ovat. Kun käyttäjän kasvot on tunnistettu, Skype for Business -sovellus muuttaa tämän tiedon koordinaateiksi ja lisää koordinaatit lähettämäänsä videokuvaan. Vastaanottava Skype for Business -sovellus käyttää hyväkseen tätä tietoa ja rajaa saapuvan videokuvan sen alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti ja koordinaatteja noudattaen, jotta käyttäjän kasvot näkyvät rajatun videon keskellä. Automaattinen rajaus on reaaliaikainen toiminto, joka tarkkailee jatkuvasti käyttäjän liikkeitä ja mukauttaa koordinaatteja sen mukaisesti, jolloin videokuvaa vastaanottava Skype for Business -sovellus pystyy mukauttamaan videon rajausta ja käyttäjän kasvot pysyvät edelleen videonäkymän keskellä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttäjän pään koordinaatit suhteessa kameran näkymään lisätään videokuvaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: koordinaatteja käytetään saapuvan videokuvan oikean osan rajaamiseen.

Valinta/hallinta: Tätä toimintoa ei voi ottaa pois käytöstä.

Huomautus: Vanhojen Lync-versioiden ja Lyncin mobiiliversioiden käyttäjät näkevät lähetetyn videon rajaamattomana.

Välilehtikeskustelut

Tietoja tästä ominaisuudesta: Välilehtikeskustelujen avulla käyttäjä voi tarkastella ja hallinnoida useaa yhtäaikaista keskustelua keskusteluikkunan eri välilehdissä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tämän toiminnon avulla näet kaikki keskustelusi yhdessä keskusteluikkunassa.

Valinta ja hallinta: Välilehtikeskustelut on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja käyttäjä voi halutessaan ottaa ne käyttöön.

Yhdistetty yhteystietosäilö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhdistetty yhteystietosäilö koostuu kolmesta pääominaisuudesta:

 • Haun yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää yleisen osoitteiston ja käyttäjän omat Outlook-yhteystiedot niin, että käyttäjän etsiessä yhteystietoa hakutuloksissa näkyy vain yksi tulos.

 • Yhteystietojen yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää Outlookin ja yleisen osoitteiston tiedot käyttämällä samanlaisten sähköpostiosoitteiden ja/tai käyttäjätunnusten tunnistusta. Kun se on havainnut vastaavuuden, Skype for Business koostaa tiedot kolmesta eri lähteestä (Outlook, yleinen osoitteisto ja tavoitettavuustiedot). Nämä koostetut tiedot näkyvät useissa käyttöliittymän osissa, kuten hakutuloksissa, yhteystietoluettelossa ja yhteystietokortissa.

 • Outlook-yhteystietojen luominen Skype for Business -yhteystiedoille (yhteystietojen synkronointi) – Skype for Business luo Outlook-yhteystiedot kaikille käyttäjän yhteystiedoille Yhteystiedot-oletuskansioon, jos käyttäjän sähköpostilaatikko on Microsoft Exchange Server 2010:ssä tai uudemmassa versiossa. Kun jokaisella Skype for Business -yhteystiedolla on Outlook-yhteystieto, käyttäjä voi käyttää Skype for Business -yhteystietoja Outlookin, Outlook Web Accessin ja Exchangen avulla yhteystiedot synkronoivien mobiililaitteiden kautta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Skype for Business koostaa yhteystiedot tavoitettavuustiedoista, Active Directorysta ja Outlookista. Tietoja käytetään sisäisesti Skype for Businessissä. Luodessaan Outlook-yhteystietoja Skype for Business kirjoittaa tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot Exchangelle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot näkyvät Skype for Business -käyttöliittymässä (esimerkiksi yhteystietoluettelo, yhteystietokortti ja hakutulokset). Nämä tiedot voidaan kirjoittaa myös Exchangeen käyttämällä yhteystietojen synkronointia (kolmas kohta edellä olevassa luettelossa).

Valinta ja hallinta: Voit ottaa yhteystietojen synkronoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä näin:

 1. Napsauta Skype for Business -pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-hammaspyöräkuvaketta.

 2. Valitse Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa Henkilökohtainen.

 3. Valitse Omien tietojen hallinta -kohdassa ne valintaruudut, jotka sopivat tilanteeseesi.

 4. Valitse OK.

Käyttäjäasetus – Microsoft Exchange tai Microsoft Outlook -ohjelmien käyttäjäasetus on Omien tietojen hallinta -kohdan Skype for Business – Asetukset -valintaikkunassa.

Äänenlaadun parannukset

Tietoja tästä ominaisuudesta: Skype for Business lähettää käyttäjälle ilmoituksen, jonka avulla käyttäjä voi parantaa puhelun äänenlaatua, jos ohjelma huomaa puhelun aikaisen ongelman laitteessa, verkossa tai tietokoneessa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Skype for Business kerää tietoja loppukäyttäjän äänilaitteiden asetuksista, verkkoasetuksista ja muista mediayhteyksistä äänenlaadun määrittämistä varten. Jos Skype for Business tulee siihen tulokseen, että jokin asia vaikuttaa äänenlaatuun haitallisesti puheviestinnän aikana, loppukäyttäjälle ilmoitetaan äänenlaatuongelmasta. Muille puheluun osallistujille näytetään vain ilmoitus, että loppukäyttäjien käyttämät laitteet heikentävät äänenlaatua. He eivät tiedä, mitä laitetta loppukäyttäjä käyttää. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Puhelun aikana muille lähetetyt tiedot auttavat heitä parantamaan puhelunlaatua.

Valinta ja hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa puhelunlaatuilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Luonnoslehtiö-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Luonnoslehtiö-yhteistyön avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä, johon istunnon osallistujat voivat tehdä muistiinpanoja ja piirustuksia sekä tuoda kuvia. Osallistujat voivat sitten työskennellä näiden parissa yhdessä kokousten ja keskusteluiden aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Luonnoslehtiöön tehdyt huomautukset näkyvät kaikille osallistujille. Kun luonnoslehtiö ja sen huomautukset tallennetaan, ne tallentuvat Lync Serveriin. Luonnoslehtiö säilytetään palvelimella järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Luonnoslehtiö-ominaisuus helpottaa yhteistyön tekemistä, kun kokouksen osallistujat voivat keskustella ideoista, pitää aivoriihiä, kirjoittaa muistiinpanoja ja niin edelleen.

Valinta ja hallinta:

 1. Pidä keskusteluikkunassa hiiren osoitinta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painikkeen päällä.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä Luonnoslehtiö.

Kokouksen omistajat voivat rajoittaa latausmahdollisuutta riippuen osallistujan roolista (järjestäjä, esittäjät, kaikki) näin:

 1. Pidä hiiren osoitinta Jaa sisältöä ja johda kokouksen toimintoja -painikkeen päällä.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä Hallitse esitettävää sisältöä.

 3. Valitse Esitettävä sisältö -valintaikkunan Käyttöoikeudet-kohdassa haluamasi vaihtoehto avattavasta valikosta.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos tietyt roolit eivät voi käyttää luonnoslehtiötä, se ei näy heidän sisältöluettelossaan eivätkä he voi tallentaa sitä tietokoneelleen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×