Microsoft Service -palvelusopimus

Päivitetty viimeksi: Syyskuussa 2007

Tämä on asiakkaan ja tämän sopimuksen kohdassa 22 mainitun Microsoft-yhtiön välinen sopimus. Tässä sopimuksessa Microsoftiin viitataan sanalla Microsoft. Tämä sopimus koskee kaikkia mahdollisia Microsoft Online- ja Microsoft Office Live -sivustoja, palveluja, (mukaan lukien palvelujen esijulkaisuversiot) ja ohjelmistoja, mukaan lukien kaikki päivitykset, tuki ja sisältö. Kaikkiin näihin tässä sopimuksessa viitataan termillä ”palvelu”. Tämä sopimus kattaa myös kaikki asiakkaan käyttämät Microsoftin lisäpalvelut, joiden käyttäjäksi asiakas rekisteröityy tämän sopimuksen voimassaoloaikana, ellei kyseisiä palveluja koske muut ehdot. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, noudatetaan niiden osalta tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta. Asiakas on täyttänyt 18 vuotta tai saavuttanut täysi-ikäisyyden maassa tai alueella, jossa hän asuu, ja kaikki hänen antamansa tiedot pitävät paikkansa. Jokaiseen palveluun voi liittyä muita Microsoftin antamia ilmoituksia tai käytösohjeita. Kaikkiin sellaisiin ilmoituksiin ja käytösohjeisiin viitataan tässä sopimuksessa.

Asiakas saa käyttää palvelua vain, jos hän hyväksyy nämä ehdot. Jos asiakas ei hyväksy sopimuksen ehtoja, asianomaista palvelua ei saa käyttää. Tämä sopimus rajoittaa Microsoftin palvelua koskevia vastuita ja takuita lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Asiakkaan tulee lukea huolellisesti seuraavat tämän sopimuksen kohdat.

Tällä sivulla

Milloin palvelua saa käyttää

Kuinka palvelua saa käyttää

Kuinka palvelua ei saa käyttää

Asiakkaan Palvelutili

Liitettyjen tilien käyttäjät

Kuinka Microsoft voi muuttaa tätä sopimusta

Maksut ja laskutus

Palvelua koskevat muutokset; Palvelun irtisanominen tai päättäminen

Palvelua koskevat rajoitukset

Palvelu voi olla esijulkistusversio

Microsoft ei valvo muokkausta

Tietoturva

Ohjelmisto

Aineisto, johon Microsoft myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden

Windows Live™ ID

Asiakkaan yhteydet kolmansiin osapuoliin

Palaute

Microsoftin ilmoitukset asiakkaalle; Asiakkaan ilmoitukset Microsoftille

Ei takuuta

Rajoitettu takuu

Vaatimukset on esitettävä yhden vuoden kuluessa

Microsoft-yhtiö, sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka

Sopimuksen tulkitseminen

Siirtäminen

Force majeure

Ilmoitukset

Toimialuenimipalvelu

Sivun alkuun

1.   Milloin palvelua saa käyttää
Jos asiakas luo palvelun käyttöön oikeuttavan tilin, asiakas voi aloittaa kyseisen palvelun käytön heti rekisteröintiprosessin päätyttyä. Kuten asennusvaiheessa ilmoitetaan, palvelun kaikki osat eivät ole heti käytettävissä, koska ne määritetään asiakkaan käytön mukaan. Jos asiakas ei luo palvelun käyttöön oikeuttavaa tiliä, asiakas voi käyttää käytettävissä olevaa palvelua heti.

Sivun alkuun

2.   Kuinka palvelua saa käyttää
Käyttämällä palvelua asiakas sitoutuu

 1. noudattamaan kaikkia lakeja

 2. noudattamaan kaikkia Microsoftin toimittamia käytösohjeita tai muita ilmoituksia

 3. noudattamaan Microsoftin roskapostinestokäytäntöjä

 4. pitämään salasanansa salassa

 5. ilmoittamaan Microsoftille välittömästi, jos hän havaitsee jonkin palveluun liittyvän turvallisuusongelman.

Sivun alkuun

3.   Kuinka palvelua ei saa käyttää
Palvelua käyttäessään asiakas ei saa

 • käyttää palvelua millään tavalla, joka on vahingollinen Microsoftille tai sen konserniyhtiöille, jälleenmyyjille, jakelijoille ja/tai toimittajille (joihin viitataan kollektiivisesti nimellä ”Microsoft-osapuolet”) tai Microsoft-osapuolten asiakkaille

 • ryhtyä tai osallistua laittomiin toimenpiteisiin

 • käyttää palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää palvelua (tai siihen liittyviä verkkoja), tehdä palvelun (tai siihen liittyvän verkon) toimintakyvyttömäksi tai häiritä toisten osapuolten palvelun käyttöä

 • myydä tai jakaa edelleen kyseistä palvelua tai sen osaa, ellei asiakkaalla ole jälleenmyyntisopimusta Microsoftin kanssa kyseistä toimintaa varten

 • käyttää palvelun jotakin osaa massapostin tai kaupallisten viestien lähettämiseen ilman vastaanottajien lupaa (”roskaposti”)

 • käyttää luvatonta kolmannen osapuolen ohjelmistoa tai palvelua yhteyden luomiseen Microsoftin IM-verkkoon (.NET Messenger -palveluun)

 • käyttää automaattista menettelyä tai palvelua yhteyden muodostamiseksi palveluun ja/tai sen käyttämiseksi (kuten hakuagenttia, hakurobottia, Microsoftin tallettamien tietojen säännöllistä tallentamista tai metahakua)

 • käyttää luvattomia menetelmiä palvelun muokkaamiseksi tai reitittämiseksi uudelleen tai yrittämiseksi muokata tai reitittää uudelleen.

Sivun alkuun

4. Asiakkaan palvelutili
Asiakas voi luoda palvelutilin ja palvelun vaatiman salasanan. Palvelun perusteella asiakas voi antaa kolmansille osapuolille luvan luoda asiakkaan tiliin liittyviä jäsentilejä ja salasanoja. Näistä tileistä käytetään nimitystä ”liitetyt tilit”. Asiakas vastaa kaikista tiliinsä, liitettyihin tileihinsä ja salasanoihinsa liittyvistä toimista.

Sivun alkuun

5. Liitettyjen tilien käyttäjät
Jos asiakas on liitetyn tilin käyttäjä, kyseisen palvelutilin omistajalla on täysi oikeus valvoa kyseistä liitettyä tiliä. Tämä valvonta sisältää oikeuden lopettaa palvelu, sulkea tai muuttaa omia liitettyjä tilejä milloin tahansa ja joissain tapauksissa vaatia ja vastaanottaa omaan liitettyyn tiliin liittyviä tietokoneen ja palvelun käyttötietoja. Mahdolliset asiakkaan liitettyyn tiliin liittyvät tiedot kerätään ja toimitetaan tilin haltijalle ja Microsoftille.

Sivun alkuun

6.   Kuinka Microsoft voi muuttaa tätä sopimusta
Microsoft voi muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Jos Microsoft muuttaa tätä sopimusta, muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen kyseisen muutoksen voimaantuloa. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaan on irtisanottava palvelu ja lopetettava sen käyttö ennen muutoksen voimaantuloa. Jos asiakas ei lopeta palvelun käyttöä, asiakas voi jatkaa palvelun käyttöä muutetun sopimuksen perusteella.

Sivun alkuun

7.   Maksut ja laskutus
Tämä kohta koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa asiakas suorittaa maksun palvelusta suoraan Microsoftille. Jos asiakas maksaa palvelusta jollekin muulle yhtiölle kuin Microsoftille, kyseinen yhtiö määrittelee silloin maksu- ja laskutusehdot. Vaikka asiakas ei maksaisikaan palvelusta, asiakkaalle voi kuitenkin aiheutua muita maksuja palvelun käytöstä, esimerkiksi puhelimen ja Internetin käyttömaksut, tekstiviestien lähetysmaksut, langattomasta palvelusta ja muut tietojen lähetyksestä aiheutuvat maksut.

 • Maksaminen. Kun asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, hänen on ilmoitettava maksutapa. Asiakkaan on vahvistettava, että hänellä on oikeus käyttää ilmoittamaansa maksutapaa. Asiakas valtuuttaa Microsoftin veloittamaan asiakasta asiakkaan maksutapaa käyttäen palvelusta ja kaikista palvelun maksullisista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi asiakas on kirjautunut tai joita asiakas käyttää tämän sopimuksen voimassaolon aikana. Jos asiakkaan maksutapaa käyttäen veloitettava summa on suurempi kuin mihin asiakas on antanut valtuutuksen, Microsoft ilmoittaa asiakkaalle summan vähintään 10 päivää ennen veloitusta.

 • Maksut. Asiakasta veloitetaan palvelusta etukäteen. Microsoft voi veloittaa asiakasta kerrallaan usealta edeltävältä laskutuskaudelta. Jos asiakkaalle ilmoitetaan, että palvelu toimitetaan hänelle jatkuvana tai automaattisesti uudistuvana, Microsoft voi automaattisesti uudistaa asiakkaan palvelun ja veloittaa asiakasta uudistetulta ajalta.

 • Laskutustilin päivitykset. Asiakkaan on pidettävä kaikki laskutustiliään koskevat tiedot oikeina ja ajantasaisina, mukaan lukien laskutusosoite ja maksutavan viimeinen voimassaolopäivä. Asiakas voi tehdä muutoksia laskutustiliinsä osoitteessa https://billing.microsoft.com. Asiakas voi muuttaa ilmoittamaansa maksutapaa milloin tahansa. Jos asiakas ilmoittaa lopettavansa ilmoittamansa maksutavan käytön eikä ilmoita uutta maksutapaa, Microsoft peruuttaa asiakkaan palvelun. Asiakkaan ilmoitus ei vaikuta maksuihin, jotka Microsoft lähettää asiakkaan laskutustilille, ennen kuin Microsoft pystyy ottamaan huomioon asiakkaan ilmoituksen.

 • Kokeilujakson tarjoukset. Palvelu voi olla asiakkaalle ilmainen rajoitetun ajanjakson ajan tai jonkin muun kokeilujaksotarjouksen perusteella. Ellei Microsoft toisin ilmoita, jos asiakas ei osallistu mihinkään kokeilujaksotarjoukseen, asiakkaan on irtisanottava palvelu ennen kokeilujakson umpeutumista, jotta häntä ei veloitettaisi tai jotta palvelua ei päivitettäisi aiempaan versioon, jota asiakas voi käyttää ilman rekisteröintimaksua. Jos asiakas ei irtisano palvelua ja Microsoft on ilmoittanut asiakkaalle palvelun jatkuvan maksullisena kokeilujakson umpeuduttua, asiakas valtuuttaa Microsoftin veloittamaan itseään palvelulle valitun maksutavan mukaisesti. Jos Microsoft päivittää asiakkaan palvelun aikaisempaan versioon, jonka käytöstä ei peritä rekisteröintimaksua, jotkin tiedot eivät ole asiakkaan käytettävissä ja Microsoft voi poistaa ne pysyvästi omilta palvelimiltaan. Asiakkaan on otettava tarvittavat varmuuskopiot tiedoistaan ja varmistettava ensisijaisten liiketoimintavälineidensä ylläpito.

 • Hinnat ja hinnankorotukset.

  • Palvelun hintaan eivät sisälly verot, puhelu- ja Internetin käyttökustannukset, tekstiviestit, langaton palvelu eivätkä muut tietojen lähetykset, ellei muuta mainita. Nämä verot ja maksut ovat asiakkaan vastuulla. Valuuttamuunnokset perustuvat asiakkaan ja maksutavan toimittajan väliseen sopimukseen.

  • Jos palvelulle on tarjouksen perusteella määritetty tietty kesto ja hinta, kyseinen hinta on voimassa koko kyseisen ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson umpeuduttua palvelusta veloitetaan uuden hinnan mukainen maksu.

  • Microsoft voi muuttaa palvelun hintaa, mutta Microsoft ilmoittaa asiakkaalle muutoksesta vähintään 30 päivää ennen uuden hinnan voimaantuloa. Jos asiakas ei hyväksy uutta hintaa, hänen on irtisanottava palvelu ja lopetettava sen käyttö ennen uuden hinnan voimaantuloa. Jos palvelu perustuu kausittain (esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain) laskutettavaan tilaukseen, uusi hinta tulee voimaan Microsoftin ilmoittamana päivänä.

 • Siirtyminen toiseen palveluun. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa palvelua. Jos asiakas siirtyy käyttämään toista palvelua, asiakas valtuuttaa Microsoftin veloittamaan itseään uudesta palvelusta asiakkaan ilmoittamaa maksutapaa käyttäen. Jos asiakas siirtyy palveluun, josta Microsoft ei peri rekisteröintimaksua tai jonka rekisteröintimaksu on pienempi, Microsoft voi palauttaa asiakkaalle käyttämättömän osan aikaisemmasta rekisteröintimaksusta tai palvelumaksujen välisen erotuksen, muttei välttämättä tee sitä. Asiakkaalle ei ehkä palauteta maksuja muista palveluista.

 • Maksujen palauttaminen. Ellei muuta mainita tai ellei laissa toisin mainita, mitään maksuja ei palauteta. Ellei laki muuta edellytä, palautuskustannukset jäävät asiakkaan maksettaviksi.

 • Asiakkaalle maksettavat maksut. Jotta asiakas voisi saada maksun, hänen on toimitettava Microsoftille kaikki maksun maksamiseksi tarvittavat tiedot (esimerkiksi pankkitilin numero) mahdollisimman nopeasti. Asiakkaan on toimitettava Microsoftille sen tarvitsemat tiedot, ennen kuin maksuja voidaan maksaa. Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu maksamaan verot, joita maksujen vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Jos asiakkaalle maksetaan maksu, joka ei hänelle kuulu, Microsoftilla on oikeus vaatia summan takaisinmaksua ja asiakas sitoutuu toimimaan tällaisen tilanteen edellyttämin tavoin.

 • Online-tiliote; Virheet. Microsoft toimittaa asiakkaalle online-tiliotteen. Tiliotetta voi tarkastella, sen voi tulostaa tai siitä voi pyytää paperikopion osoitteessa https://billing.microsoft.com Asiakkaan pyytämästä tiliotteesta saatetaan veloittaa erillinen maksu. Paperikopio voidaan toimittaa vain viimeisimmän 120 päivän osalta. Jos Microsoft tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian heti asiakkaan ilmoitettua asiasta. Asiakkaan on ilmoitettava laskutusvirheestä 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee. Jos asiakas ei ilmoita virheestä tämän ajan kuluessa, Microsoft ei ole velvollinen korjaamaan virhettä. Asiakas vapauttaa Microsoftin kaikista vastuista ja vaateista, jotka aiheutuvat mistä tahansa virheestä, josta asiakas ei ilmoita Microsoftille 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee asiakkaan online-tiliotteessa. Jos asiakas ei ilmoita virheestä tämän ajan kuluessa, Microsoft ei ole velvollinen korjaamaan virhettä.

 • Myöhästyneet maksut. Ellei laissa toisin mainita, Microsoft voi vaatia viivästyskorkoa, jos asiakas ei ole maksanut laskuaan ajallaan, riippumatta siitä, onko asiakas riitauttanut laskun. Asiakkaan on maksettava viivästyskorot silloin, kun Microsoft ne laskuttaa. Viivästyskorko on enintään 1 prosentti suorittamatta olevasta määrästä kuukautta kohden tai lain sallima suurin korko. Microsoft voi käyttää kolmatta osapuolta maksamatta jääneiden summien perinnässä. Asiakkaan on kohtuullisessa määrin korvattava kaikki maksamatta jääneiden summien perintäkustannukset. Näihin kustannuksiin voi sisältyä kohtuullisia asianajopalkkioita ja muita oikeuskuluja. Microsoft voi irtisanoa palvelun, jos asiakas ei maksa laskun kokonaissummaa ajallaan.

Sivun alkuun

8.   Palveluun tehtävät muutokset; Palvelun irtisanominen

 • Microsoftin toimesta. Microsoft voi tehdä muutoksia palveluun haluamanaan ajankohtana ja mistä tahansa syystä ilman eri ilmoitusta. Microsoft voi irtisanoa tai keskeyttää palvelun tai sen osan milloin tahansa ja ilman perustetta ja ilmoittamatta siitä etukäteen, esimerkiksi jos asiakas loukkaa tämän sopimuksen ehtoja. Jos Microsoft irtisanoo palvelun, asiakkaan oikeus käyttää palvelua lakkaa heti. Palvelun irtisanominen ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen maksaa kaikkia asiakkaan laskutustilin maksuja. Jos Microsoft irtisanoo palvelun ilman syytä, Microsoft hyvittää suoritetun maksun palvelun osuudelta, joka on irtisanomishetkellä käyttämättä.

 • Asiakkaan toimesta. Asiakas voi irtisanoa palvelun haluamanaan ajankohtana mistä syystä tahansa. Osoitteesta https://billing.microsoft.com löytyy tietoja palvelun irtisanomisesta. Tietyt palveluun liittyvät tarjoukset voivat edellyttää irtisanomismaksun maksamista, ja käyttäjä sitoutuu maksamaan kaikki tällaiset maksut tarjousta kuvaavassa aineistossa määritetyllä tavalla. Palvelun irtisanominen asiakkaan toimesta ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen maksaa kaikkia asiakkaan laskutustilin maksuja.

 • Tiedot. Jos asiakas tai Microsoft lopettaa tai irtisanoo palvelun jostakin syystä, Microsoft voi poistaa asiakkaan tiedot pysyvästi palvelimiltaan. Asiakkaan on otettava tarvittavat varmuuskopiot tiedoistaan ja varmistettava ensisijaisten liiketoimintavälineidensä ylläpito.

 • Oikeuksista ja velvollisuuksista luopuminen. Sikäli kuin tämän sopimuksen päättämisen kannalta on tarpeellista, osapuolet luopuvat kaikista sovellettavan lain tai määräysten mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vaatia tuomioistuinta päättämään tämä sopimus tai puuttumaan sen päättämiseen.

Sivun alkuun

9.   Palvelua koskevat rajoitukset
Microsoft voi esittää palvelua koskevia rajoituksia. Microsoft voi esimerkiksi asettaa rajoituksia

 • niiden päivien määrälle, jolloin palvelu voi saada sähköpostiviestejä, ilmoitustaulun viestejä ja muuta sisältöä, jota Microsoft, asiakas tai muut käyttäjät voivat postittaa tai toimittaa

 • asiakkaan palvelun kautta lähettämien tai vastaanottamien sähköpostiviestien määrälle ja koolle

 • asiakkaan Microsoftin palvelimilla käytettävissä olevan muistitilan enimmäiskoolle

 • kaistanleveydelle, joka on asiakkaan käytettävissä sivuston liikennettä varten

 • asiakkaan tilin tai mahdollisten liitettyjen tilien käyttäjämäärälle

 • palvelutilien määrälle, joihin asiakas voi rekisteröityä yhdellä luottokortilla

 • sille, kuinka kauan Microsoft ylläpitää palvelutiliä, joka ei ole aktiivisessa käytössä ja johon asiakas ei ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tietyn ajanjakson kuluessa

 • niiden tapahtumien määrälle, joita asiakas voi tehdä palvelun kautta.

Jos asiakas ylittää julkaistut palvelurajoitukset, Microsoft voi irtisanoa palvelun.

Sivun alkuun

10.   Palvelu voi olla esijulkistusversio.
Tietty palvelu voi olla esijulkistusversio. Se ei ehkä toimi samoin kuin ominaisuuden tai palvelun lopullinen versio. Palvelun lopulliseen, kaupalliseen versioon saatetaan tehdä muutoksia. Voi myös käydä niin, että kaupallista versiota ei julkaista. Microsoft voi myös muuttaa esijulkistusversiota haluamanaan ajankohtana ilmoittamatta siitä asiakkaalle.

Sivun alkuun

11.   Microsoft ei valvo muokkausta

 • Sisältö. Microsoft, asiakas, asiakkaan liitettyjen tilien käyttäjät ja kolmannet osapuolet voivat toimittaa tai tallentaa palvelun avulla aineistoa, kuten tietoja, dokumentteja, mainoksia, viestejä ja linkkejä kolmannen osapuolen sivustoille (”sisältö”). Palvelu sisältää yleisesti käytettävissä olevat alueet, kuten sivuston, jonka Microsoft on luovuttanut asiakkaan käyttöön, yhteisön ilmoitustaulupalvelun, jaetun kalenterin tai muun yhteisen alueen, jonka välityksellä voi olla yhteydessä muihin osapuoliin (”palvelun yhteiset alueet”). Se sisältää myös sellaisia palvelualueita, joiden käyttöä muiden toimesta asiakas voi valvoa, esimerkiksi Microsoft-palvelimilla olevat jaetut työsivustot (”palvelun yksityiset alueet”).

 • Immateriaalioikeudet. Microsoft ei hyväksy tekijänoikeuslaeilla ja muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla suojatun sisällön luvatonta käyttöä. Asiakas hyväksyy sen, että kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksia rikkova sisällön jakaminen rikkoo myös tätä sopimusta. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että sisällön käyttö ja julkaisu asiakkaan itsensä ja muiden toimesta ei riko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Asiakas ymmärtää, että Microsoft voi poistaa sisällön milloin tahansa ilman eri ilmoitusta, kun sisältö rikkoo tätä sopimusta tai soveltuvia käytösohjeita tai kun Microsoftilla on hyvä syy uskoa, että poistaminen on tarpeen.

 • Julkaisujen sisältö. Asiakas ymmärtää, että Microsoft ei valvo eikä hyväksy asiakkaan tai muiden osapuolten palvelussa julkaisemaa sisältöä. Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia asiakkaan ja muiden osapuolten julkaisemaan tai toimittamaan sisältöön. Julkaisemalla tai muuten toimittamalla sisältöä palveluun asiakas myöntää Microsoftille ja yleisölle (palvelun yhteisillä alueilla julkaistua sisältöä koskien) tai niille yleisön jäsenille, joille asiakas on myöntänyt pääsyn (palvelun yksityisellä alueella julkaistua sisältöä koskien), maksuttoman, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja pysyvän oikeuden

  • käyttää, muokata, kopioida, jakaa ja näyttää sisältöä palvelun yhteydessä, ja

  • julkaista asiakkaan nimen sisällön yhteydessä.

   Asiakas myöntää myös kaikelle yleisölle tai niille, joille asiakas on myöntänyt pääsyn sisältöön, oikeuden myöntää nämä oikeudet edelleen myös muille henkilöille. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet myöntää tässä kohdassa mainitut oikeudet ja että sisällön käyttö ja julkaisu ei riko mitään lakia. Microsoft ei maksa mitään asiakkaan palvelun yhteisille alueille lähettämästä sisällöstä. Tämä kohta koskee vain laillisesti luvallista sisältöä ja vain siinä määrin kuin sisällön käyttö ja julkaisu ei riko lakia.

 • Palvelun yksityiset alueet. Asiakas ymmärtää sen, että yksityiselle alueelle lähetettyä sisältöä on ehkä käsiteltävä teknisesti, jotta

  • sitä voidaan tallentaa ja noutaa

  • voidaan täyttää käytettävien verkkojen asettamat tekniset vaatimukset

  • se vastaa palvelun asettamia rajoituksia.

 • Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Microsoft ei valvo näitä kolmansien osapuolten sivustoja. Jos palvelu sisältää tällaisia linkkejä, Microsoft tarjoaa ne vain asiakkaan avuksi. Näiden linkkien sisällyttäminen palveluun ei viittaa siihen, että Microsoft millään tavalla tukisi kolmannen osapuolen sivustoa, palvelua tai tuotetta. Microsoft pidättää itsellään oikeuden estää sellaiset linkit kolmannen osapuolen sivustoon, jotka asiakas tai muut asiakkaat ovat lähettäneet palvelun perusteella.

Sivun alkuun

12.   Tietosuoja

 • Käyttö ja luovutus. Palvelun toimittamiseksi Microsoft voi kerätä tiettyjä asiakasta koskevia tietoja. Microsoft käyttää ja suojaa asiakkaan tiedot Microsoft Online -palvelun tietosuojalausunnossakuvatulla tavalla. Microsoftilla on erityisesti oikeus käyttää ja luovuttaa asiakasta (mukaan luettuna asiakkaan viestinnän sisältö) koskevia tietoja

  • lain noudattamiseksi tai lainmukaiseen kysymykseen vastaamiseksi tai oikeustoimeen liittyen

  • Microsoftin tai sen asiakkaiden omaisuuden tai oikeuksien suojelemiseksi, mukaan lukien asiakkaan palvelujen käyttöä ohjaavien sopimuksien tai käytäntöjen täytäntöönpano

  • toimiakseen Microsoftin työntekijöiden, asiakkaiden tai yleisön suojaamiseksi, jos se Microsoftin hyvässä uskossa tehdyn päätöksen mukaan on tarpeen.

   Asiakas suostuu tässä kohdassa esitettyihin käyttö- ja luovutusehtoihin.

 • Henkilökohtaisten tietojen siirto. Palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa Microsoftilla tai sen konserniyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai edustajilla on toimitiloja. Käyttämällä palvelua asiakas suostuu tietojen siirtämiseen asiakkaan maan tai alueen ulkopuolelle. Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön Safe Harbour -määräyksiä, jotka koskevat Euroopan unionin alueelta kerättävien tietojen keräämistä, käyttöä ja luovutusta. Lisätietoja tietojen siirrosta on kohdassa Tietosuojalausunto.

 • Toiminta- ja käyttötiedot. Palvelun toimittamiseksi asiakkaalle Microsoft voi kerätä palvelun suorituskykyä, asiakkaan tietokonetta ja asiakkaan palvelun käyttöä koskevia tietoja. Microsoft voi automaattisesti noutaa näitä tietoja asiakkaan tietokoneelta. Nämä tiedot eivät yksilöi asiakasta henkilökohtaisesti.

 • Suodatusteknologia. Microsoft saattaa käyttää teknologioita tai muita menetelmiä suojatakseen palvelua tai asiakkaitaan tai estääkseen asiakasta rikkomasta tätä sopimusta. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi roskapostin ja virukset estävä suodattaminen tai tietoturvan parantaminen. Tällaisten menetelmien käyttö saattaa heikentää asiakkaan palvelun käyttöä.

 • Asiakkaan tietosuoja. Käyttämällä palvelua asiakas voi kerätä henkilötietoja kolmansista osapuolista sellaisten osapuolten kanssa harjoitettavan toiminnan kautta. Jos asiakas kerää tällaisia tietoja, asiakas suostuu siihen, että hän (a) julkaisee omassa sivustossaan noudatettavan tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan ainakin se, mitä henkilötietoja kolmansilta osapuolilta kerätään ja mihin niitä käytetään, (b) sisällyttää hypertekstilinkin asiakkaan tietosuojakäytäntöön asiakkaan sivuston kotisivulla ja kaikilla niillä sivuilla, joilla asiakas kerää henkilötietoja kolmansista osapuolista, mukaan lukien uloskirjautumissivut, ja (c) käyttää henkilötietoja ainoastaan oman tietosuojakäytäntönsä mukaiseen tarkoitukseen.

Sivun alkuun

13.   Ohjelmisto

 • Käyttö. Mikäli asiakas saa Microsoftilta ohjelmiston osana palvelua, sovelletaan asiakkaan käyttöön sen käyttöoikeussopimuksen ehtoja, joka esitetään asiakkaalle hyväksyntää varten kyseiseen ohjelmistoon liittyen. Mikäli asiakkaalle ei esitetä mitään käyttöehtoja, Microsoft (tai asiakkaan asuinpaikasta riippuen konserniyhtiömme) myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää ohjelmistoja vain tämän sopimuksen käyttöehtojen sallimalla tavalla ja vain niin monessa tietokoneessa kuin asiakkaan palvelutarjouksessa on mainittu. Microsoft (tai asiakkaan asuinpaikasta riippuen konserniyhtiömme) pidättää itsellään kaikki muut oikeudet ohjelmistoon. Ellei Microsoft toisin ilmoita, asiakkaan oikeus ohjelmiston käyttöön päättyy, kun asiakkaan oikeus palvelun käyttöön päättyy tai umpeutuu, ja asiakkaan on välittömästi poistettava ohjelmisto. Microsoft voi estää ohjelmiston käytön palvelun päättymispäivän jälkeen.

 • Päivitys. Microsoft voi automaattisesti tarkastaa asiakkaan ohjelmistoversion. Microsoft voi automaattisesti päivittää asiakkaan tietokoneella olevaa ohjelmistoa palvelun päivittämiseksi, täydentämiseksi tai kehittämiseksi.

 • Käyttöoikeussopimuksen laajuus. Ohjelmistot on suojattu tekijänoikeuslaeilla sekä muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla ja sopimuksilla. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain oikeuden käyttää ohjelmistoa tietyin rajoituksin. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Asiakas ei saa perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa palveluun sisältyvää ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

 • Vientiä koskevat lait. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

Sivun alkuun

14.   Aineisto, johon Microsoft myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden

 • Mediaelementit ja mallit. Asiakas saa käyttää kuvia, ClipArt-kuvia, animaatiota, ääniä, musiikkia, muotoja, videotiedostoja, malleja ja muuta ladattavissa olevaa palveluun liittyvää sisältöä (mediaelementtejä). Asiakas saa kopioida ja käyttää mediaelementtejä sekä lisensoida, julkaista ja levittää niitä ohjelmistotuotteiden sovellusten ohessa, mukaan lukien asiakkaan sivustoissa, mutta asiakas ei saa (i) myydä, lisensoida tai levittää mediaelementtien kopioita sellaisenaan eikä tuotteen tai kokoelman osana tai jos tuotteen ensisijainen arvo perustuu mediaelementtiin; (ii) myöntää asiakkailleen lupaa lisensoida tai jakaa mediaelementtejä; (iii) lisensoida tai jakaa kaupallisiin tarkoituksiin mediaelementtejä, jotka sisältävät tunnistettavia tietoja henkilöistä, hallituksista, logoista, nimikirjaimista, symboleista tai tavaramerkeistä, tai viitata tuotteen, kokonaisuuden tai toiminnan tukemiseen tai muuhun yhteyteen tai (iv) luoda mediaelementtien avulla töitä, jotka on määritelty lain mukaan loukkaaviksi tai pahennusta herättäviksi työn teon hetkellä.

  Jos asiakas hankkii mediaelementit ja mallit Microsoft Office Onlinen sivustosta, asiakas saa käyttää niitä vain, jos asiakkaalla on voimassa oleva käyttöoikeussopimus Microsoft Office -ohjelmistoon tai johonkin sen ohjelmaan tai muuhun Microsoft-ohjelmistotuotteeseen, johon sisältyy Microsoft Clip Gallery tai Microsoft Clip Organizer (tai Microsoft Clip Organizer -palvelun korvaava tuote).

 • Dokumentit. Palvelun perusteella asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää esimerkiksi white paper -asiakirjoihin, Knowledge Base -artikkeleihin ja taulukoihin sisältyviä tietoja sekä FAQ-tietoja ("dokumentit"). Nämä dokumentit ovat vain tiedoksi asiakkaalle. Asiakas ei saa kopioida, jakaa tai muokata näitä dokumentteja eikä tehdä niistä johdannaisteoksia. Lain mukaan tunnustetut oppilaitokset voivat ladata ja kopioida dokumentteja vain opetustarkoituksiin.

 • Rajoitukset. Palvelun mukana toimitettavaan mediaelementtien, mallien ja dokumenttien käyttöä koskevaan käyttöoikeussopimukseen ei sisälly lupaa suunnitella tai muokata palvelun tai muun Microsoftin omistaman, toimittaman, lisensoiman tai hallitseman sivuston ulkoasua. Logoa, grafiikkaa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida tai lähettää edelleen palvelusta, ellei Microsoft nimenomaisesti salli sitä. Microsoft ja sen toimittajat eivät anna mitään takuita siitä, että mediaelementit, mallit ja dokumentit ovat täydellisiä ja sopivia asiakkaan tarpeisiin. Se, että asiakas käyttää palvelua, ei viittaa siihen, että Microsoft tukisi asiakasta. Mitään palvelun tarjoamia tietoja ei ole tarkoitettu asiantuntijaneuvoiksi, mukaan lukien rajoituksetta sijoitustoimintaa ja verotusta koskevat tai lainopilliset neuvot.

Sivun alkuun

15.   Windows Live™ ID
Microsoft saattaa antaa asiakkaalle Windows Live ID -tunnukset palvelun kanssa käytettäväksi. Windows Live ID on monikäyttöinen käyttöoikeuksien tarkistuspalvelu verkossa. Se helpottaa asiakkaan kirjautumista sivustoihin. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää mitään suoraan Windows Live ID:tä käyttävien käyttäjien määrää pienentävää ohjelmistoa tai laitteistoa (jota toisinaan kutsutaan "limittäväksi" tai "jakavaksi" ohjelmistoksi tai laitteistoksi). Asiakas on itse vastuussa yhteyksistään Windows Live ID:tä tukeviin kolmansiin osapuoliin mainostajat, tavaroiden ja palvelujen toimittaminen ja maksaminen mukaan luettuina. Tämä sopimus koskee asiakasta, joka käyttää Windows Live ID -tunnuksia. Kun asiakas käyttää Windows Live ID:tä saadakseen yhteyden mihin tahansa sivustoon tai palveluun, myös kyseisen sivuston tai palvelun käyttöehdot saattavat koskea häntä. Lisätietoja on kyseisen sivuston tai palvelun käyttöehtoissa.

Sivun alkuun

16.   Asiakkaan yhteydet kolmansiin osapuoliin
Jos asiakas hankkii palvelun kautta jotakin kolmannelta osapuolelta (mukaan lukien kolmansien osapuolien palvelut), hän ymmärtää, että Microsoft ei ole osapuolena asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä suorissa liikesuhteissa. Jos asiakkaalla on kolmansiin osapuoliin liittyviä maksuvaatimuksia, hänen tulee esittää ne kolmannelle osapuolelle eikä Microsoftille, vaikka kolmannen osapuolen laskutus olisi tapahtunut Microsoftin välityksellä. Asiakas on itse vastuussa yhteyksistään mahdollisiin kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien

 • tavaroiden ja palvelujen toimittaminen ja maksaminen

 • tilausten käsittely, maksut ja muut liiketapahtumat

 • tilauksiin tai liiketapahtumiin liittyvä asiakastuki(esimerkiksi kadonneet tilaukset, laskutusta koskevat epäselvyydet ja maksut)

 • mahdollisten tilauksiin tai liiketapahtumiin liittyvien verojen määrittäminen, kerääminen ja toimittaminen viranomaisille

 • kolmansien osapuolten tuotteiden ja palvelujen ostaminen ja käyttäminen asiakkaan toimesta ja niiden toimesta, joilla on oikeus käyttää asiakkaan liitettyjä tilejä.

Asiakas vakuuttaa, että

 • asiakkaan mainostamia, myymiä ja jakamia tuotteita ja palveluja voi myydä ja jakaa laillisesti eivätkä ne ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa

 • asiakkaalla on tarvittavat luvat tarjoamiensa tavaroiden ja palvelujen myymiseen, jakamiseen ja mainostamiseen

 • myynti ja mainostaminen vastaavat sovellettavaa lakia

 • asiakas noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä (mukaan lukien yksityisyyden suojaa koskevat lait ja määräykset, jotka koskevat asiakkaan kolmansilta osapuolilta keräämiä tietoja).

Sivun alkuun

17.   Palaute
Jos asiakas antaa Microsoftille palvelua koskevaa palautetta, asiakas antaa Microsoftille oikeuden korvauksetta käyttää, jakaa ja käyttää kaupallisiin tarkoitukseen asiakkaan antamaa palautetta Microsoftin haluamalla tavalla ja Microsoftin valitsemaan tarkoitukseen. Asiakas antaa myös kolmansille osapuolille maksutta kaikki tarvittavat patenttioikeudet liittyen heidän tuotteidensa, teknologioidensa ja palveluidensa käyttöön tai yhteistoimintaan minkä tahansa palautetta sisältävän Microsoft-ohjelmiston tai palvelun osan kanssa. Asiakas ei anna palautetta, joka on sellaisen käyttöoikeusluvan alaista, että se edellyttää Microsoftin antavan kolmansille osapuolille käyttöoikeuden ohjelmistoonsa tai dokumentaatioonsa, koska Microsoft sisällyttää asiakkaan palautteen niihin. Nämä oikeudet pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättämisen jälkeen.

Sivun alkuun

18.   Microsoftin huomautukset asiakkaalle; Asiakkaan huomautukset Microsoftille
Tämä sopimus on sähköisessä muodossa. Microsoft on luvannut lähettää asiakkaalle tiettyjä tietoja tämän palvelun yhteydessä, ja Microsoftilla on oikeus lähettää asiakkaalle näitä tietoja sähköisessä muodossa. Lain mukaan Microsoftin täytyy ehkä lähettää asiakkaalle muita palvelua koskevia tietoja. Microsoft voi lähettää nämä tiedot sähköisessä muodossa.

Microsoft voi toimittaa tarvittavat tiedot asiakkaalle

 • sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on antanut palveluun rekisteröityessään

 • kotisivuillaan, kun Microsoft on ensin lähettänyt asiakkaalle sähköpostitse ilmoituksen siitä, että ilmoitus on lähetetty asiakkaan kotisivuille.

Ilmoitukset katsotaan annetuiksi ja vastaanotetuiksi sähköpostin lähetyspäivänä. Niin kauan kuin asiakas voi käyttää palvelua, hänellä on käytössään näiden ilmoitusten vastaanottamiseen tarvittavat ohjelmistot ja laitteistot. Jos asiakas ei anna suostumustaan tiedotteiden lähettämiseen sähköisessä muodossa, asiakkaan on lopetettava palvelun käyttäminen.

Asiakas voi lähettää Microsoftille ilmoituksia kotisivujensa kautta tai osoitteeseen https://billing.microsoft.com.

Sivun alkuun

19.   Ei takuuta
Microsoft ei anna takuita palvelun tai palvelusta saatujen tulosten luotettavuudesta ja tarkkuudesta. Asiakas ymmärtää, että palvelun suojausmekanismeilla on rajoituksensa ja että asiakkaan vastuulla on määrittää, vastaako palvelu asiakkaan tarpeita.

Microsoft tarjoaa palvelua sellaisena kuin se on kaikkine vikoineen. Asiakas saa käyttää sitä omalla vastuullaan. Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, Microsoft-osapuolet eivät myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Asiakkaalla voi paikallisen lain säädösten mukaan olla muita oikeuksia, joihin tämä sopimus ei voi vaikuttaa. Mikäli sovellettavan lain säädöksistä ei muuta johdu, Microsoft sulkee pois kaikki mahdolliset oletetut takuut, mukaan lukien takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, työntekijöiden ammattitaidosta, oikeuksien loukkaamattomuudesta ja moitteettomasta laadusta.

Sivun alkuun

20.   Vastuun rajoittaminen
Asiakas voi saada korvausta Microsoft-osapuolilta vain suorista vahingoista yhden kuukauden palvelumaksua vastaavan määrän tai enintään 5 Yhdysvaltain dollaria (sen mukaan, kumpi on suurempi). Mikäli sovellettavan lain säädöksistä ei muuta johdu, asiakkaalla ei ole oikeuksia muihin Microsoft-osapuolten vahingonkorvauksiin huolimatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

Tämä rajoitus koskee mitä tahansa

 • palveluun liittyvää seikkaa

 • kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöön (mukaan lukien koodi), ohjelmistoihin ja käytökseen liittyvää seikkaa

 • viruksiin tai muihin palvelun käyttöä haittaaviin ominaisuuksiin liittyvää seikkaa

 • seikkaa, joka liittyy palvelun ja muiden palvelujen, ohjelmistojen tai laitteistojen yhteensopimattomuuteen

 • seikkaa, joka liittyy viivästyksiin tai vaikeuksiin, joita asiakkaalla voi olla palvelun käyttöönottamisessa, käyttämisessä, tai minkä tahansa palveluun liittyvien tiedonsiirtotoimien hoitamisessa tarkasti ja ajoissa

 • vaatimuksia sopimus- tai takuurikkomuksista, ankarasta vastuusta, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Se on voimassa myös tilanteissa, joissa

 • tämä korvaus ei täysin korvaa asiakkaan menetyksiä tai vahingon korvaamiseksi tehdyt toimet eivät täytä olennaista tarkoitustaan, tai

 • Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

Jotkin alueet eivät salli välillisten tai satunnaisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske asiakasta. Sitä ei myöskään sovelleta asiakkaaseen, jos tämän kotimaassa, osavaltiossa tai alueella ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun rajoittamista.

Sivun alkuun

21.   Vaateet on annettava yhden vuoden sisällä
Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, mitkä tahansa tähän sopimukseen tai palveluun liittyvät vaateet on tehtävä yhden vuoden kuluessa. Tämä yhden vuoden määräaika alkaa sinä päivänä, kun vaade olisi ensimmäistä kertaa voitu antaa. Jos vaadetta ei anneta, silloin oikeus vaateen antamiseen on pysyvästi estetty. Tämä koskee sekä asiakasta että hänen seuraajiaan. Se koskee myös Microsoftia, Microsoftin seuraajia ja osapuolia, joille Microsoft on siirtänyt sopimuksen.

Sivun alkuun

22.   Microsoft-yhtiö, sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka

Tämä sopimus on asiakkaan ja asiakkaan maassa tai alueella sijaitsevan Microsoft-yhtiön välinen. Valitse seuraavasta taulukosta maa tai alue, jossa asut (jos asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi yksityishenkilönä) tai jossa yrityksesi sijaitsee (jos asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi yrityksensä nimissä). Maan tai alueen vieressä on mainittu sopimusosapuolena toimiva Microsoft-yhtiö, sovellettava laki ja riitatilanteiden ratkaisuun käytettävät oikeusistuimet.

Valitse maa tai alue, jossa asut tai jossa yrityksesi päätoimipaikka sijaitsee

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevia periaatteita. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat kuluttajansuojalakeihin, kilpailua koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon, sovelletaan asiakkaan Yhdysvaltain asuinosavaltion lakeja tai, jos asiakas asuu muualla kuin Yhdysvalloissa, sen maan tai alueen lakeja, johon Microsoft tarjoaa palvelua. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriidat ratkaistaan King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonissa, Yhdysvalloissa.

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st Floor
Luxembourg 2543

Tähän sopimukseen sovelletaan Luxemburgin lakeja lukuun ottamatta sen lainvaltaa koskevia säännöksiä. Kaikkiin muihin vaateisiin, jotka perustuvat kuluttajansuojalakeihin, kilpailua koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon, sovelletaan sen maan tai alueen lakeja, jonka asukkaille kyseinen palvelu on suunnattu. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Luxemburgin tuomioistuimissa.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

Tähän sopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin seikkoihin sovelletaan Japanin lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki ristiriidat ratkaistaan Tokion tuomioistuimessa.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 one Marina Blvd
Singapore 01898

Tähän sopimukseen sovelletaan Singaporen lakeja. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriidat, mukaan lukien sen voimassaolon, pätevyyden tai päättymisen kyseenalaistaminen, ratkaistaan välimiesmenettelyllä Singaporen kansainvälisessä välityslautakunnassa, jonka sääntöihin katsotaan viitatun tässä sopimuksessa. Singaporen kansainvälisen välityslautakunnan puheenjohtaja nimittää oikeusistuimeen yhden välimiehen. Välimiesmenettely on käytävä englannin kielellä. Välitystuomio on lopullinen ja sitova ja sitä voidaan käyttää ennakkotapauksena missä tahansa maassa tai alueella.

Microsoft Regional Sales Corporation -yhtiön organisaatio perustuu Yhdysvaltain Nevadan osavaltion lakeihin, ja sen päätoimipaikka Singaporessa sijaitsee seuraavassa osoitteessa:
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Tähän lakiin sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevia periaatteita. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriidat, mukaan lukien sen voimassaolon, pätevyyden tai päättymisen kyseenalaistaminen, ratkaistaan välimiesmenettelyllä Singaporen kansainvälisessä välityslautakunnassa, jonka sääntöihin katsotaan viitatun tässä sopimuksessa. Singaporen kansainvälisen välityslautakunnan puheenjohtaja nimittää oikeusistuimeen yhden välimiehen. Välimiesmenettely on käytävä englannin kielellä. Välitystuomio on lopullinen ja sitova ja sitä voidaan käyttää ennakkotapauksena missä tahansa maassa tai alueella.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Tähän lakiin sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevia periaatteita. Sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion tai King Countyn liittotuomioistuimen lainsäädäntöä.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

Tähän sopimukseen sovelletaan Korean tasavallan lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Soulin tuomioistuimessa.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

Tähän sopimukseen sovelletaan Taiwanin lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Taipein tuomioistuimessa.

Sivun alkuun

23.   Sopimuksen tulkitseminen
Kaikki tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Oikeusistuin voi päättää, että jokin tämän sopimuksen osa on pätemätön. Jos näin tapahtuu, silloin tuo osa korvataan ehdoilla, jotka ovat lähinnä pätemättömän osan tarkoitusta. Muu osa sopimuksesta ei tuolloin muutu. Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki Microsoftin antamat käytösohjeet ja muut ilmoitukset, on täydellinen sopimus Microsoftin ja asiakkaan välillä koskien palvelua. Se korvaa kaikki muut palvelua koskevat sopimukset tai lausunnot. Jos asiakkaalla on tähän palveluun liittyviä luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, jäävät ne voimaan (esimerkiksi asiakas on saattanut toimia palvelun ennakkoversion testaajana). Sopimuksessa käytettävät osien otsikot eivät rajoita muita tämän sopimuksen ehtoja.

Sivun alkuun

24.   Siirtäminen
Microsoftilla on oikeus siirtää milloin tahansa tämä sopimus kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kokonaan tai osittain millekään kolmannelle osapuolelle. Jos asiakas yrittää siirtää sopimusta, yritys on mitätön. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus peruuttaa palvelu. Tuolloin kolmas osapuoli voi avata oman palvelutilin ja tehdä Microsoftin kanssa sopimuksen.

Sivun alkuun

25.   Force majeure
Microsoft ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka katsotaan johtuvan tämän sopimuksen rikkomisesta jonkin sellaisen tapahtuman tai olosuhteiden seurauksena, joista Microsoftin ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa, mukaan lukien sota, maahanhyökkäys, sähkökatkokset, terroristihyökkäykset, maanjäristykset tai muut luonnonmullistukset.

Sivun alkuun

26.   Ilmoitukset
Pörssinoteeraukset
Palvelussa esiintyvät pörssinoteeraukset on lähetetty S&P ComStock Inc:n toimesta. Ellei toisin ole ilmoitettu, sivulla näkyvät noteeraukset ovat ainakin 20 minuuttia vanhoja (NASDAQin pörssinoteeraukset ovat ainakin 15 minuuttia vanhoja). Reaaliaikaisiksi ilmoitetut noteeraukset ovat saatavilla viivytyksettä sen jälkeen, kun ne on saatu S&P ComStock, Inc:ltä. Asiakkaan reaaliaikaisten noteerausten vastaanottoaikaan saattavat vaikuttaa viivytykset lähetyksessä Internetin välityksellä ja muut syyt. Kaikissa noteerauksissa on merkintä ”viimeisimmän kaupan aika” osoittamassa tiedon ajantasaisuutta.

Omistusoikeus tai käyttöoikeus kaikkiin palvelun sisältämiin tietoihin, jotka S&P ComStock, Inc. ("ComStock") ja sen konserniyhtiöt tarjoavat ("ComStockin tiedot"), kuuluu ComStockille ja sen konserniyhtiöille. Jokaisella käyttäjällä on oikeus tallentaa, muokata, analysoida, uudistaa, tulostaa ja näyttää ComStockin tietoja vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Missään tapauksessa käyttäjä ei saa julkaista, välittää tai levittää edelleen tai muulla tavoin toisintaa mitään ComStockin tietoja missään muodossa kenellekään muulle, eikä tietoja saa käyttää missään liikeyrityksessä tai muussa yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta arvopaperi-, sijoitus-, kirjanpito-, pankkitoiminta- tai mediayritykset tai juridiset palvelut. Tietoihin perustuvan arvopaperikaupan toteuttamista asiakasta neuvotaan konsultoimaan välittäjää tai muuta rahoitusneuvonantajaa hintatietojen varmistamiseksi. ComStock tai sen konserniyhtiöt eivät anna nimenomaisia tai oletettuja takuita ComStockin tietoihin liittyen (esimerkiksi takuita soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen). ComStockin tiedot tarjotaan käyttäjille "sellaisina kuin ne ovat". ComStock tai sen konserniyhtiöt eivät ole vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle mistään ComStockin tietoihin liittyvästä keskeytymisestä, epätäsmällisyydestä, virheestä tai laiminlyönnistä syystä riippumatta, taikka mistään aiheutuneista vahingoista (riippumatta vahingon välittömyydestä tai välillisyydestä, rangaistusluonteisuudesta tai muusta luonteesta).

Tekijänoikeutta koskeva ilmoitus
Palvelun koko sisältö on tekijänoikeudella suojattu: Copyright © 2006 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekijänoikeuden kunnioittaminen
Asiakkaan on kunnioitettava artistien ja luojien tekijänoikeuksia. Musiikkia, valokuvia tai videoita sisältävä materiaali saattaa olla tekijänoikeudella suojattua. Materiaalissa esiintyvillä henkilöillä saattaa olla oikeus päättää kuviensa käyttöön liittyvistä seikoista. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää toisen henkilön sisältöä ilman tekijänoikeuksia tai omistajan lupaa, tai käytön on oltava muulla tavalla laillista.

Tavaramerkkiä koskeva ilmoitus
Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Tavaramerkkiä koskevia tietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

Ilmoitukset ja menettelyt tekijänoikeuden loukkausta koskevissa asioissa
Yhdysvaltain United States Code -säädöksen luvun 17 kohdan 512 (c ) (2) nojalla ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta tulee toimittaa palveluntarjoajan nimeämälle asiamiehelle. Seuraavan menettelyn kannalta epäolennaisiin tiedusteluihin ei vastata. Katso Ilmoitukset ja menettelyt tekijänoikeuden loukkausta koskevissa asioissa.

Sivun alkuun

27.   Toimialuenimipalvelu

 • Palvelu. Jos asiakas rekisteröi, uudistaa tai siirtää toimialuenimen palvelun avulla, Microsoft yhdistää asiakkaan valtuutetulle rekisteröintiyhtiölle, jonka nimi on Melbourne IT Limited. Melbourne IT tai jokin muu valtuutettu rekisteröintiyhtiö voi rekisteröidä, uudistaa tai siirtää toimialuenimen. ccTLDs:ää ja gTLDs:ää koskevat toimialuepalvelusopimukset (”Toimipaikkapalvelusopimukset”) ovat asiakkaan ja Melbourne IT:n tai jonkin muun valtuutetun rekisteröintiyhtiön välisiä sopimuksia eikä Microsoftin ja asiakkaan välisiä. Toimipaikkapalvelusopimukset koskevat asiakkaan toimialuenimen rekisteröintiä, uusimista ja siirtämistä. Asiakkaan toimialuenimen käyttöä koskevat myös menettelytavat, jotka Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) on julkaissut. Nämä menettelytavat sisältävät ICANN:n Yhtenäiset periaatteet toimialuenimiä koskevien riitojen ratkaisemiseksi osoitteessa http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft ei valvo niiden toimialuenimien saatavuutta, jotka asiakas haluaa rekisteröidä tai uudistaa. Asiakas takaa, että toimialuenimi, jonka asiakas haluaa rekisteröidä, uudistaa tai siirtää palvelun avulla ja Melbourne IT:n kautta, ei riko kolmansien osapuolten oikeuksia.

 • Julkinen rekisteri. Asiakas ymmärtää, että Melbourne IT kerää asiakkaan yhteystiedot, kuten asiakkaan nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, ja tallentaa ne julkiseen rekisteriin.

 • Palvelun päättäminen. Jos asiakas haluaa irtisanoa palvelun viiden ensimmäisen päivän jälkeen siitä, kun asiakas on rekisteröitynyt palveluun, asiakkaan rekisteröimä toimialuenimi jää voimaan kuluvan vuoden loppuun. Se ei kuitenkaan toimi enää palvelun yhteydessä. Se ei toimi asiakkaan sähköpostipalvelun yhteydessä eikä ohjaa asiakkaan sivustoon. Jos asiakas tai Microsoft irtisanoo asiakkaan palvelun, asiakkaan on maksettava tarvittava uudistamismaksu toimialuenimen uudistamisesta. Palvelun päättäminen voi edellyttää irtisanomismaksun maksamista, ja käyttäjä sitoutuu maksamaan kaikki tällaiset maksut tarjousta kuvaavassa aineistossa määritetyllä tavalla. Palvelun päättäminen asiakkaan toimesta ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen maksaa kaikkia asiakkaan laskutustilin maksuja.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×