Microsoft Search Server 2008:n laite- ja ohjelmistovaatimukset

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tärkeää: Jos artikkelissa ei erikseen toisin mainita, nämä tiedot koskevat sekä tuotetta Microsoft Search Server 2008 että tuotetta Microsoft Search Server 2008 Express.

Microsoft Search Server 2008 -kokoonpano voi olla perusasennus (erilliskokoonpano yksittäiseen palvelimeen) tai asennus lisäasetuksin, jolloin palvelimia on useita (palvelinfarmi). Tässä artikkelissa kuvataan laitteita ja ohjelmistoja koskevat vähimmäisvaatimukset ja suositukset perusasennusta ja lisäasetuksin tehtävää asennusta varten. Artikkelissa esitettävät laite- ja ohjelmistovaatimukset koskevat sekä (32-bittisiä) x86- että (64-bittisiä) x64-järjestelmiä. Search Server 2008 ei tue Itanium-pohjaisia järjestelmiä.

Huomautus: Tässä artikkelissa kuvattuja vähimmäisvaatimukset laitteistosta on määräytyvät suunnitelmia käytettävyys, kapasiteetin ja suorituskykyä. Tässä artikkelissa ei esitellään suunnitteleminen klusterin topologian tai valitsemalla laitteen laajennettu arkkitehtuuri tarpeiden perusteella. Lisätietoja ratkaisun arvioimaan suunnittelemisesta on artikkelissa suunnittelu ja arkkitehtuuri Search Server 2008: n.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Ohjelmistovaatimukset

Perusasennusta (yksittäistä palvelinta) koskevat vaatimukset

Lisäasetuksin tehtävää asennusta (palvelinfarmia) koskevat vaatimukset

Ohjelmistovaatimukset

Käyttöjärjestelmää ja Windowsin osia koskevat vaatimukset

Käyttöjärjestelmää ja Windowsin osia koskevat vaatimukset

On suositeltavaa asentaa Search Server 2008 tietokoneeseen, jossa on jompikumpi seuraavista uutena asennuksena:

 • Jokin seuraavista Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmistä (32-bittinen tai 64-bittinen versio) uusimpine Service Pack -päivityksineen tai niiden R2-vastineet:

  • Windows Server 2003 Standard Edition -käyttöjärjestelmä

  • Windows Server 2003 Enterprise Edition -käyttöjärjestelmä

  • Windows Server 2003 Datacenter Edition -käyttöjärjestelmä

  • Windows Server 2003 Web Edition -käyttöjärjestelmä

 • Jokin seuraavista Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmistä (32-bittinen tai 64-bittinen versio) ja uusimmat Service Pack -päivitykset:

  • Windows Server 2008 Standard -käyttöjärjestelmä

  • Windows Server 2008 Enterprise -käyttöjärjestelmä

  • Windows Server 2008 Datacenter -käyttöjärjestelmä

  • Windows Web Server 2008 -käyttöjärjestelmä

Kun Search Serverin valmistelutyökalu suoritetaan asennustoimien Aloitus-ruudusta, työkalu lataa, asentaa ja ottaa käyttöön seuraavat osat sen mukaan, mikä on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista Search Server 2008 -ohjelmiston vaatimusten täyttämiseksi:

 • Windows Server 2003 SP1 (vain Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmät)

 • Jompikumpi seuraavista:

  • Windows Workflow Foundation Runtime -osat ja Microsoft .NET Framework 2.0

  • Microsoft .NET Framework 3.0

 • Sovelluspalvelinrooli (IIS, ASP.NET)

 • IIS, ASP.NET-WWW-palvelulaajennukset

Sivun alkuun

Verkkoselainvaatimukset

Search Server 2008 -ohjelmiston verkkoselainvaatimukset:

Verkkoselaimen käyttö

Isäntäkäyttöjärjestelmä

Verkkoselain

Windows SharePoint Servicesin asiakastoiminnot, kuten SharePoint-sivuston tarkasteleminen

Jokin seuraavista:

 • Windows 98 -käyttöjärjestelmä

 • Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmä

 • Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmä

 • Windows XP -käyttöjärjestelmä

 • Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmä

 • Windows Vista -käyttöjärjestelmä

 • Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmä

Jokin seuraavista:

 • Internet Explorer 6 tai uudempi ja uusimmat Service Pack -päivitykset

 • Mozilla Firefox 1.5 tai uudempi

 • Netscape 8.1 tai uudempi

Internet-yhteys, Windows SharePoint Servicesin sivustonhallinta tai lomakkeiden täyttö

Jokin seuraavista:

 • Windows 98 -käyttöjärjestelmä

 • Windows Millennium Edition -käyttöjärjestelmä

 • Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmä

 • Windows XP -käyttöjärjestelmä

 • Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmä

 • Windows Vista -käyttöjärjestelmä

 • Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmä

Jokin seuraavista:

 • Internet Explorer 6 tai uudempi ja uusimmat Service Pack -päivitykset

 • Firefox 1.5 tai uudempi

 • Netscape 8.1 tai uudempi

UNIX/Linux

Jompikumpi seuraavista:

 • Firefox 1.5 tai uudempi

 • Netscape 7.2 tai uudempi

Mac OS-X

Jompikumpi seuraavista:

 • Firefox 1.5 tai uudempi

 • Safari 2.0 tai uudempi

Sivun alkuun

Perusasennusta (yksittäistä palvelinta) koskevat vaatimukset

Search Server 2008 -ohjelmiston perusasennuksen avulla voit luoda erilliskokoonpanon yksittäiseen tietokoneeseen. Perusasennusta käytettäessä SQL Server 2005 Express Edition asennetaan automaattisesti ja otetaan käyttöön tietojen säilöntää varten.

Laitevaatimukset (perusasennus)

Seuraavassa taulukossa esitetään laitteita koskevat vähimmäisvaatimukset ja suositukset Search Server 2008 -ohjelmiston ja SQL Server 2005 Express Editionin perusasennuksen (erillisasennuksen) mukaiselle käyttöönotolle.

Osa

Vähintään

Suositus:

Suoritin

2,5 gigahertsiä (GHz)

kaksi suoritinta, joista kumpikin 3 GHz tai nopeampi

RAM-muisti

2 gigatavua (Gt)

4 Gt

Levy

NTFS-osio, jossa on vähintään 3 gigatavua vapaata tilaa

NTFS-osio, jossa on 3 gigatavua vapaata tilaa sekä riittävästi ylimääräistä tilaa SharePoint-sivustoille

Verkkoyhteydet

asiakastietokoneiden ja palvelimen välinen yhteys, jonka nopeus on 56 kilobittiä sekunnissa (kbps)

Asema

DVD-asema, paikallinen asema tai verkkoasema, johon voi kopioida Search Server 2008 -asennus-CD:n koko sisällön

Näyttö

1 024 × 768 tai tarkempi

Tietokantavaatimukset (perusasennus)

Jos Windows Server 2003 Web Editionia käytetään yhden palvelimen ympäristössä, Search Server 2008 -ohjelmiston asennuksen voi tehdä vain perusasennusta käyttäen (erillisasennuksena). Lisäasetuksin tehtävässä asennuksessa tarvitaan valmis SQL Server -tietokanta, mutta SQL Serveriä ei voi asentaa Windows Server 2003 Web Editioniin Windowsin käyttöoikeusrajoitusten vuoksi.

Sivun alkuun

Lisäasetuksin tehtävää asennusta (palvelinfarmia) koskevat vaatimukset

Yksittäispalvelinasennuksen ja palvelinfarmitopologian keskeinen ero on siinä, että jälkimmäistä käytettäessä seuraavia palvelinrooleja voi isännöidä yhdessä tai useassa tietokoneessa:

 • sovelluspalvelin

 • WWW-edustapalvelin

 • tietokantapalvelin.

Tässä osassa ilmoitetaan järjestelmää koskevat vähimmäisvaatimukset ja suositukset sovelluspalvelinroolia ja WWW-palvelinroolia varten. Jos yksittäiseen tietokoneeseen asennetaan useita rooleja, tietokoneen täytyy täyttää jokaisen asennettavan roolin vähimmäisvaatimukset.

Huomautus: Microsoft Search Server 2008 Express -ohjelmiston asennuksen voi tehdä kokoonpanoon, jossa on enintään yksi sovelluspalvelin. (Sovelluspalvelinta käytetään hakukyselyissä ja sisällön selauksessa.) Search Server 2008 Express -sovelluspalvelimen kanssa käytettävien WWW-edustapalvelinten määrää ei ole rajoitettu.

Sovelluspalvelimen laitevaatimukset (asennus lisäasetuksin)

Seuraavassa taulukossa esitetään laitteita koskevat vähimmäisvaatimukset ja suositukset Search Server 2008 -sovelluspalvelimen käyttöönottoa varten.

Osa

Vähintään

Suositus:

Suoritin

2,5 GHz

kaksi suoritinta, joista kumpikin 3 GHz tai nopeampi

RAM-muisti

2 Gt

4 Gt sovelluspalvelinta ja SQL Server -isäntäkoneita varten

Levy

NTFS-osio, jossa on 3 gigatavua vapaata tilaa

NTFS-osio, jossa on 3 gigatavua vapaata tilaa sekä riittävästi ylimääräistä tilaa tietosäilöille

Verkkoyhteydet

asiakas-palvelin: 56 kbps

asiakas-palvelin: 56 kbps tai nopeampi

palvelin-palvelin: 100 megabittiä sekunnissa (Mbps).

palvelin-palvelin: 1 gigabitti sekunnissa.

Asema

DVD-asema, paikallinen asema tai verkkoasema, johon voi kopioida Search Server 2008 -asennus-CD:n koko sisällön

Näyttö

1 024 × 768 tai tarkempi

WWW-edustapalvelimen laitevaatimukset (asennus lisäasetuksin)

Seuraavassa taulukossa esitetään laitteita koskevat vähimmäisvaatimukset ja suositukset Search Server 2008 -WWW-edustapalvelimen käyttöönottoa varten.

Osa

Vähintään

Suositus:

Suoritin

2,5 GHz

kaksi suoritinta, joista kumpikin 3 GHz tai nopeampi

RAM-muisti

2 Gt

yli 2 Gt

Levy

NTFS-osio, jossa on vähintään 3 gigatavua vapaata tilaa

NTFS-osio, jossa on 3 gigatavua vapaata tilaa sekä riittävästi ylimääräistä tilaa tietosäilöille

Verkkoyhteydet

 • asiakastietokoneiden ja palvelimen välinen yhteys, jonka nopeus on 56 kbps

 • palvelinfarmin tietokoneiden välinen yhteys, jonka nopeus on 100 Mbps.

 • asiakastietokoneiden ja palvelimen välinen yhteys, jonka nopeus on 56 kbps tai nopeampi

 • palvelinfarmin tietokoneiden välinen yhteys, jonka nopeus on 1 gigabitti sekunnissa.

Asema

DVD-asema, paikallinen asema tai verkkoasema, johon voi kopioida Search Server 2008 -asennus-CD:n koko sisällön

Näyttö

1 024 × 768 tai tarkempi

WWW-edustapalvelimen ohjelmistovaatimukset (asennus lisäasetuksin)

WWW-edustapalvelimen rooli on sovelluspalvelinroolin osajoukko. Kaikki WWW-edustapalvelimen toiminnot ovat käytettävissä sovelluspalvelimessa. WWW-edustapalvelimen ja sovelluspalvelimen ohjelmistovaatimukset ovat samat, ennen kuin resursseja lisätään omien kapasiteettivaatimusten täyttämiseksi.

Tietokantapalvelimen ohjelmistovaatimukset (asennus lisäasetuksin)

Tietokantapalvelimessa täytyy olla SQL Server 2000 ja SP3a tai uudempi tai SQL Server 2005 SP2 tai uudempi. Tietyt lisätoiminnot edellyttävät, että käytössä on SQL Server 2005 Analysis Services SP2 tai uudempi. Tietoja SQL Server 2005 -ohjelmistoa käyttävän tietokantapalvelimen käyttöönoton laite- ja ohjelmistovaatimuksista on SQL Server 2005:n järjestelmävaatimuksia käsittelevässä artikkelissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×