Microsoft Project Server 2013:n uudet ominaisuudet

< Lisää Project-ohjeita

Tämän julkaisun parannusten avulla on helpompi hallinnoida työtä ja tehdä asioita helposti ja tehokkaasti. Project Web App Microsoft Project Server 2013:ssa -sovelluksessa tehtiin parannuksia projektipäälliköille, työryhmän jäsenille, portfolion valvojille ja sivuston järjestelmänvalvojille. Lisäksi Microsoft SharePoint Foundation 2013 -sovellukseen lisättiin ominaisuuksia, jotka toimivat yhdessä Project Web App Project Server 2013:ssa:n kanssa. Tässä artikkelissa kerrotaan kaikista parannuksista.

Sisältö

Ajan ja tehtävän tilan raportointi ja hyväksyminen

Projektinhallinnan parannetut toiminnot

SharePoint-tehtäväluettelot Project Web Appissa

Microsoft Exchange Serverin ja Project Web Appin välinen integrointi

Projektitietojen tarkastelu mobiililaitteen kautta

Parannettu yritystietokeskus ja käytettävyyden raportointi

Kysynnänhallinta

Project Web App Microsoft Project Onlinessa

Projektisivustot ja Omat tehtävät SharePoint Foundation 2013:ssa

Projektisivustot

Omat tehtävät käyttäjän henkilökohtaisella sivustolla

Ajan ja tehtävän tilan raportointi ja hyväksyminen

Työryhmän jäsenet näkevät huomattavan muutoksen työaikaraportin käyttöliittymässä. Valintanauhassa olevat vaihtoehdot on jaettu useisiin välilehtiin, joista useimmin käytetyt toiminnot on keskitetty yhteen välilehteen raportointiprosessin yksinkertaistamiseksi. Rivien lisääminen työaikaraporttiin on yksinkertaisempaa ja hallintorivit siirtyvät yhdestä työaikaraportista seuraavaan. Lisäksi hallinnolliset, projektiin liittymättömät työn tiedot ovat kolmannen osapuolen sovellusten ja sisäisen raportoinnin käytettävissä, mutta ne eivät yhdisty työryhmän jäsenten tehtäviin tai projekteihin.

Työryhmän jäsenten ajan ja tehtävien tilapäivitysten hyväksymisestä vastaavat henkilöt huomaavat myös parannuksia. Hyväksymisprosessiin tehtiin muutoksia, jotta organisaatioiden on helpompi yhdistää se muihin liiketoimintaprosesseihin. Erityisesti:

 • Hyväksymisprosessiin voidaan lisätä tapahtumia, jotka sallivat mahdollisten kolmansien osapuolten sovellusten käyttävän työaikaraporttien hyväksymistyönkulkua.

 • Työaikaraporttien kokonaisajan tarkistuksia voidaan säätää niin, että myös osa-aikaiset työntekijät otetaan huomioon.

Uutena toimintona Project Web App -sovelluksessa on vanhojen työaikaraporttien säilytys toistaiseksi. Tämän avulla organisaatiosi voi ylläpitää vanhoja työaikaraporttitietueita yhteensopivuussyistä tai muista syistä ilman merkittävää vaikutusta suorituskykyyn.

Sivun alkuun

Projektinhallinnan parannetut toiminnot

Project Web App -sovelluksen Aikataulu-verkko-osaa on parannettu, jotta sen avulla pääsisi nopeammin käsiksi tietoihin ja se olisi enemmän linjassa Microsoft Project 2013 -asiakassovelluksen ajoitusohjelman kanssa. Päivitettyjen ominaisuuksien myötä voit tehdä seuraavia toimia:

 • Voit aikatauluttaa kokonaisen projektisuunnitelman pelkän nykyisen tehtävän sijaan valitsematta Laske tai painamatta F9.

 • Kustannus- ja materiaaliresursseja voidaan varata tehtäviin.

 • Tehtäville voidaan asettaa tavoiteaikoja.

 • Kaavoja sisältävät mukautetut kentät päivitetään välittömästi, kun työskentelet niiden parissa Project Web Appissa.

 • Tehtävät voivat kuulua joko Kiinteä työmäärä - tai Työmäärään perustuva -ryhmiin, ja käytettävissä ovat kaikki toiminnot.

 • Projektin muokkauksen aikana muokkausistunto aikakatkaistaan muistin säästämiseksi, jos määrätyn ajan kuluessa ei tehdä mitään toimia. Aikakatkaisuja tarvitaan myös esimerkiksi sähkökatkoista, verkkovirheistä tai levyvirheistä palautumiseen.

 • Aikataulu-verkko-osaan kuuluu visuaalinen projektien aikajana.

Sivun alkuun

SharePoint-tehtäväluettelot Project Web App -sovelluksessa

Project Web App voi nyt sisällyttää SharePoint-tehtäväluetteloita Projektikeskukseen, jotta kevyestä projektinhallinnasta voidaan siirtyä kokonaisvaltaisempaan yrityksen projektinhallintaan. Kun SharePoint-tehtäväluettelo on yhdistetty Project Web App -sovellukseen, käyttäjät voivat tarkastella tehtäväluetteloa projektina pääasiallisesti vain luku -tilassa. Voit sisällyttää SharePoint-tehtäväluettelon projekteja raportteihin, ja SharePoint-tehtäväluetteloiden projektien tehtävät otetaan huomioon, kun arvioidaan resurssien saatavuutta.

Tehtävän edistyessä saatat päättää, että projekti hyötyisi enemmän tehokkaasta suunnittelusta ja Project Web App -sovelluksen seuraustoiminnoista. Voit muuttaa siihen liittyvän tehtäväluettelon yritysprojektiksi, jolloin se muuttuu muokattavaksi Project Web App -sovelluksessa ja vain luettavaksi siinä SharePoint-sivustossa, jossa se luotiin.

Sivun alkuun

Microsoft Exchange Serverin ja Project Web Appin välinen integrointi

Exchange Server -integrointia Project Web App -sovelluksessa on parannettu, jotta työryhmän jäsenet voivat raportoida tehtävien edistymisestä käyttämällä Microsoft Outlook- tai Outlook Web App -sovelluksia tai jopa Exchange-mobiililaitteita. Project Web Appin integrointi sellaisen työkalun kanssa, joka monilla käyttäjillä on auki koko ajan, helpottaa ajan ja tehtävien tilan raportointia.

Tämän tehtävätason integroinnin lisäksi Project Web App -sovelluksessa on myös poissaoloviestien integrointi. Nyt Project Web App voidaan määrittää vastaamaan käyttäjän Exchange-kalenterin poissaoloajoista projektityötä aikataulutettaessa. Käyttäjän Outlook-kalenteri synkronoidaan käyttäjän resurssikalenterin kanssa, joten kun käyttäjä on merkinnyt poissaolonsa Outlook-sovellukseen, Project Web App -ajoitusohjelma suunnittelee käyttäjän tehtävätunnit kyseisen poissaoloajan ympärille. Tämä tarkoittaa, että aikatauluja ei tarvitse enää tehdä kahteen kertaan, jotta loma-ajat voidaan ottaa huomioon.

Sivun alkuun

Projektitietojen tarkastelu mobiililaitteen kautta

Project Web App -sovelluksen uusi ominaisuus on projektitietojen mobiilikäytön tuki. Käytettävissä on nyt verkkopohjainen mobiilisivusto, jonka avulla työryhmän jäsenet ja projektipäällikkö voivat tarkastella projektin tilaa helposti mobiililaitteesta. Jos käytät kosketuspohjaista mobiilisivustoa, voit tarkastella ja muokata projektin asiakirjoja sekä tehdä pieniä muokkauksia projektisuunnitelmiin Windows Phone 7.5- (käyttäen Internet Explorer 9 -selainta), Apple iPhone-, tai Android-laitteella.

Sivun alkuun

Parannettu yritystietokeskus ja käytettävyyden raportointi

Project Web App -sovelluksen yritystietokeskuksessa raportointia on uudistettu parantamalla käyttöliittymää ja kohentamalla visuaalisesti uusia raportteja ja raporttinäkymiä. Uudet raportit ovat hyvin muokattavissa, ja ne käyttävät uusia OData-palveluita verkkoraporttien luomiseen.

Sivun alkuun

Kysynnänhallinta

Kysynnänhallintaominaisuudet tulivat käyttöön ensimmäisen kerran Microsoft Project Server 2010 -sovelluksessa. Kysynnänhallinta tarkoittaa kaikkien työehdotusten tallentamista yhteen paikkaan, ehdotusten viemistä usean hallintavaiheen läpi, päätösten tekemistä ehdotusten hyväksymisestä sekä niiden edistymisen seuraamista aina siihen asti, että työ on valmis. Tärkein parannus Project Web App Project Server 2013:ssa:ssa on mahdollisuus käyttää Microsoft SharePoint Designer 2013 -sovellusta Project Web App -työnkulkujen luomiseen kysynnänhallintaa varten.

Sivun alkuun

Project Web App Microsoft Project Onlinessa

Project Web App Project Server 2013:ssa -sovelluksen julkaisu tapahtuu yhdessä Office 365:n uuden palvelun, Project Web App Microsoft Project Onlinessan, kanssa. Project Web App Project Onlinessa -sovelluksen kaikki toiminnallinen ylläpito hoidetaan isännöidyn palvelun kautta, jolloin jäljelle jäävät vain projektinhallintatoimiston (PMO) hallinnolliset tehtävät, kuten käyttäjien, työaikaraporttien, mukautettujen kenttien ja näkymien asettaminen. Portfolion valvojat, projektipäälliköt ja työryhmän jäsenet voivat käyttää Project Web App Project Onlinessa -sovellusta mistä tahansa, jos heillä on käytössään Internet-yhteys. Project Online saattaa myös sisältää Microsoft Project for Office 365:n, joka on Microsoft Project Professional 2013 -sovelluksen ladattava ja tilattava versio.

Sivun alkuun

Projektisivustot ja Omat tehtävät SharePoint Foundation 2013:ssa

Microsoft SharePoint Foundation 2013 sisältää useita uusia ominaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden kevyisiin projektinhallintatoimintoihin, vaikka et olisi asentanut Project Web App -sovellusta. Jos myös Project Web App on asennettu, nämä SharePoint-ominaisuudet toimivat entistä paremmin, koska ne voivat käyttää Project Web App -sovelluksen monimutkaisempia projektinhallintatoimintoja.

SharePoint-integraation tarkoitus on yhdistää kaikki yhden henkilön työt yhteen paikkaan. SharePoint Foundation 2013 -sovelluksessa kyseinen paikka voi olla projektisivusto (kaikkein hyödyllisin työryhmälle, joka työskentelee projektin parissa) tai käyttäjän oma sivusto.

Projektisivustot

Projektisivustojen avulla organisaation henkilöt voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä kevyiden projektien parissa. Projektipäälliköt saavat nopeasti käsityksen, mitä projektissa tapahtuu, ja työryhmän jäsenet näkevät nopeasti, miten heidän työnsä sopii projektin yleiseen kontekstiin. Projektisivustojen avulla työryhmät voivat käyttää ja jakaa projektiin liittyviä tietoja sekä asiakirjoja ja viestiä keskenään.

Projektisivusto tarjoaa seuraavia asioita:

 • Projektin tehtävien visuaalinen aikajana.

 • Koko projektin tehtävien aikataulu.

 • Projektiin liittyvien asiakirjojen kirjasto

 • Muistio, jonka avulla voi nopeasti tallentaa ja jäsennellä tietoa projektista

 • Työryhmän tapahtumien jaettu kalenteri

 • Mahdollisuus yhdistää Project 2013 -asiakassovellukseen.

 • Mahdollisuus yhdistää Project Web App -sovellukseen.

Jos SharePoint Foundation 2013 on yhdistetty Microsoft Exchange Server 2013 -sovellukseen, projektisivustoon voi kuulua myös työryhmän sähköpostilaatikko yhteistä projektin edistymistä koskevaa viestintää varten. Jos projektisivusto on osa sivustokokoelmaa, joka on liitetty Project Web App -sovellukseen, sitä voidaan käyttää myös seurantakohteiden, riskien ja toimituksien taltioimiseen.

Kuten SharePoint-tehtäväluetteloiden tarkastelu Project Web Appissa -osiossa on mainittu, projektisivustojen tehtäväluettelot voidaan tuoda Project Web Appin Projektikeskukseen, jotta ne voidaan ottaa huomioon raporteissa ja resurssien käytettävyysanalyyseissä. Jos projektin monimutkaisuustaso kasvaa, projektisivuston tehtäväluettelo voidaan muuntaa yritysprojektiksi, ja sitä voidaan hallinnoida käyttämällä Project Web App -sovellusta.

Omat tehtävät käyttäjän henkilökohtaisella sivustolla

Käyttäjä voi halutessaan katsoa oman sivustonsa Omat tehtävät -sivulta koosteen SharePoint-tehtäväluettelon, Outlookin,OneNoten ja Project Web Appin tehtävistä. Eri tuotteiden, luetteloiden, sivustojen ja sivustokokoelmien selaamisen sijaan käyttäjä voi mennä Omat tehtävät -sivulleen ja nähdä yhdestä paikasta kaikki tehtävät, joista hänen pitää huolehtia.

Omat tehtävät -sivulla voit päivittää Project Web App -tehtävien tietoja, ja ne synkronoidaan Project Web App -sovellukseen. Jos esimerkiksi muutat Omat tehtävät -sivulla aktiivisen Project Web App -tehtävän tilaksi Valmis, muutos näkyy myös Project Web App -sovelluksessa.

Omat tehtävät sisältää useita hyödyllisiä ominaisuuksia, joiden avulla voit organisoida tehtäviäsi paremmin:

 • Aikajana    Aikajana on visuaalinen esitys viimeisimmistä ja tulevista sinulle määrätyistä tehtävistä. Sen oletusnäkymässä näkyvät kaikki tehtävät viikko taaksepäin ja kolme viikkoa eteenpäin. Aikajana on täysin muokattavissa, ja sen avulla voit tarkastella tehtäviä itsellesi sopivimmalla tavalla.

 • Tärkeät tehtävät    Voit merkitä yleisesti tai itsellesi tärkeät tehtävät Tärkeä-merkillä.

 • Näkymät ja suodattimet    Tehtäviä voi tarkastella ja suodattaa usealla eri tavalla, joten voit tarkastella haluamasi tehtäviä haluamallasi tavalla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×