Microsoft Power Queryn palveluehdot

Huomautus: Power Query tunnetaan haku- ja muuntotoimintoina Excel 2016:ssa. Tässä annetut tiedot koskevat molempia. Lisätietoja on artikkelissa Excel 2016:n haku- ja muuntotoiminnot.

PÄIVITETTY VIIMEKSI 20. huhtikuuta 2018

1. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA

Tämä sopimus on asiakkaan (”asiakas”) ja Microsoft Corporationin tai jonkin sen tytäryhtiön (asiakkaan asuinpaikan mukaan) (”Microsoft” tai ”me”) välinen sopimus. Tämän sopimuksen (”sopimus”) ehdot määrittävät asiakkaan oikeudet käyttää Microsoft Power Query -palvelua (”palvelut”). Palveluiden avulla käyttäjät voivat hakea tiettyjä tietojoukkoja Microsoft Power Query for Microsoft Excelin (”laajennus”) avulla. Jos asiakas käyttää palveluja Microsoft Power BI Office 365:lle (”Power BI”) -tilauksen kanssa, asiakas voi myös palvelujen avulla jakaa tiettyjä tietoja muille organisaation käyttäjille. (Lisätietoja Power BI -palvelusta on osoitteessa www.powerbi.com.) Käyttämällä palveluita asiakas hyväksyy tämän sopimuksen käyttöehdot. Jos asiakas ei hyväksy niitä, hänen ei tule käyttää palveluita. Jos asiakas käyttää palveluja Saksassa, hänen on noudatettava Saksaa koskevaa sopimusta (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407).

2. TIEDOT

Asiakas on yksin vastuussa kaikista tiedoista, joita käytetään palveluiden yhteydessä ("tiedot") sekä kaikista ohjelmistoista tai palveluista, joita käytetään palveluiden yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta tällaisten tietojen, ohjelmistojen tai palveluiden varmuuskopiointiin liittyvät vaiheet.

3. PALVELUT

3.1. Palveluiden sallittu käyttötapa

Asiakas voi käyttää palveluita ainoastaan tämän sopimuksen käyttöehtojen sekä Microsoftin palveluille asettamien käytäntöjen ja toimintojen mukaisesti. Jos asiakas noudattaa tämän sopimuksen ehtoja, hän voi käyttää palveluja tiettyjen yleisesti käytettävissä olevien tietojen ja tietolähteiden hakemiseen. Jos asiakkaalla on Power BI -tilaus, hän voi jakaa kyselyjä ja tietoja muille organisaation käyttäjille sekä käyttää muiden organisaation käyttäjien jakamia kyselyjä ja tietoja.

3.2. Palveluiden kielletty käyttötapa

Asiakas ei voi palveluita käyttäessään

(a) suodattaa, hakea, lisätä, tuottaa tai julkaista palveluiden kautta mitään tietoja tai muuta sisältöä, (i) joita hän ei omista, ilman lupaa oikealta omistajalta tällaiseen käyttöön, tai (ii) jotka rikkovat kolmansien osapuolten oikeuksia yksityisyyteen tai julkisuuteen tai muita immateriaalioikeuksia, käyttöehtoja (mukaan lukien rajoituksetta ohjelmointirajapinnan käyttöehdot) tai muita tietoihin tai muuhun sisältöön liittyviä ehtoja;

(b) vuokrata, lainata, myydä tai siirtää palveluita kolmannelle osapuolelle tai käyttää palveluita kaupallisina isännöintipalveluina;

(c) käyttää mitään kiellettyä tapaa tai menetelmää palveluiden muokkaamiseen tai uudelleenreititykseen tai tämän yrittämiseen;

(d) vahingoittaa, poistaa käytöstä tai haitata palveluita (tai palveluihin liittyviä verkkoja) tai muuten häiritä kenenkään palveluiden käyttöä tai hyödyntämistä;

(e) käyttää palveluita tavalla, joka on laitonta tai tukee laittomia toimia, mukaan lukien rajoituksetta syrjintä esimerkiksi rodun, syntyperän, syntymäpaikan, siviilisäädyn, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai iän perusteella;

(f) rikkoa paikallisia, osavaltion, kansallisia, valtion, alueen tai muita sovellettavia kuluttajien yksityisyyttä koskevia määräyksiä;

(g) käyttää palveluita tavalla, joka rikkoo Microsoftin roskapostin vastaisia käytäntöjä: https://privacy.microsoft.com/en-US/; tai

(h) käyttää palveluita toista henkilöä tai yhteisöä halventavalla, loukkaavalla tai haittaavalla tavalla.

4. OMISTUSOIKEUDET

4.1. Oikeuksien pidättäminen, muiden käyttöoikeuksien epääminen

Tässä sopimuksessa määritettyjä palvelujen rajoitettuja käyttöoikeuksia lukuun ottamatta Microsoft pidättää kaikki muut oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa. Mitään muita oikeuksia (mukaan lukien epäsuorat käyttöoikeudet, oikeudet tai velvoitteet) ei katsota myönnetyiksi missään tilanteessa. Vaikka Microsoft auttaa asiakasta tietojen löytämisessä ja käyttämisessä, se ei anna asiakkaalle mitään kyseisten tietojen käyttöoikeuksia.

4.2. Microsoftin käyttöoikeudet.

Palveluita käyttämällä asiakas myöntää Microsoftille (oikeuden myöntää alikäyttöoikeus useille alihankkijoille ja useiden alihankkijatasojen kautta) immateriaalioikeuksiensa puitteissa Microsoftin tarvitsemat oikeudet käyttää tai käsitellä tietoja palveluiden kautta tai muita asiakkaan Microsoftille antamia tietoja, jotka liittyvät palveluiden käyttöön, pelkästään siinä tarkoituksessa, että Microsoft voi tarjota asiakkaalle palveluita tai mahdollisia tukipalveluita. Asiakas myöntää lisäksi Microsoftille oikeuden seurata ja tallentaa palveluiden käyttöön liittyviä käyttökaavoja, trendejä ja muita tilastotietoja Microsoftin sisäiseen käyttöön.

4.3. Microsoft ei ole omistusvastuussa.

Microsoft ei vaadi omistus- tai hallintaoikeutta tietoihin, joita asiakas antaa palveluiden käytön yhteydessä. On asiakkaan vastuulla suojata kaikki tietoihin liittyvät oikeudet.

4.4. Asiakas ei ole omistusvastuussa.

Asiakas hyväksyy, että hänellä ei ole palveluiden omistus- tai hallintaoikeutta, paitsi nimenomaisesti tässä sopimuksessa mainituin kohdin.

4.5. Asiakkaan palveluiden käyttö.

Asiakas vakuuttaa, että hänellä on palveluiden yhteydessä käytettävien tietojen, ohjelmistojen tai palveluiden tarvittavat käyttöoikeudet ja että kyseisten tietojen käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita yksinoikeuksia. Asiakas sitoutuu hankkimaan kaikki tarvittavat oikeudet ja noudattaa kyseisten tietojen, ohjelmistojen tai palveluiden omistajan käyttöoikeuksia tai muita ehtoja. Asiakas sitoutuu käyttämään palveluita a) loukkaamatta kolmansien osapuolten oikeuksia tai velvoittamatta Microsoftia mihin tahansa asiakkaan tai kolmannen osapuolen muihin sitoumuksiin ja b) kaikkien voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

5. PALVELUTASOT, TIETOTURVA

5.1. Palvelutasot.

Microsoft ei ole velvollinen tarjoamaan mitään palveluun liittyviä tukipalveluita. Palvelut saattavat olla tilapäisesti poissa käytöstä esimerkiksi päivitysten, sähkökatkosten, järjestelmävikojen, pidennettyjen seisonta-aikojen tai muiden keskeytysten takia. Näinä aikoina asiakas ei voi ehkä käyttää kaikkia palvelun osia, ja joitakin asiakastietoja saatetaan poistaa. Jos Microsoft havaitsee, että käyttökatkos saattaa vaarantaa palvelujen saatavuuden, se voi keskeyttää palvelujen tarjoamisen.

5.2. Tietoturva.

Microsoft käyttää useita erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä, joilla pyritään estämään palveluiden luvaton käyttö, mutta Microsoft ei voi taata niiden toimimista. Näin ollen tämän sopimuksen muiden kohtien rajoittamatta asiakas hyväksyy, että hänellä on täysi vastuu varmistaa näiden palveluiden yhteydessä käytettävien tietojen, ohjelmistojen tai palveluiden riittävä turvallisuus, suojaus ja varmuuskopiointi. Tiedot kannattaa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan suojata, mukaan lukien rajoituksetta salaustekniikan käyttö tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä sekä tietojen arkistointi säännöllisesti.

5.3. Suojausrikkomus – Ilmoitus Microsoftille.

Asiakkaan ilmoitettava välittömästi meille, jos palvelun tietoturva tai suojaus on murrettu.

6. TIETOSUOJA

Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja ohjelmiston käytöstä ja lähettää tiedot Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja Microsoftin tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Mahdolliset käytöstä poistamista koskevat oikeudet kuvataan tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston jotkin ominaisuudet saattavat mahdollistaa tietojen keräämisen ohjelmistoa käyttävien asiakkaan sovellusten käyttäjiltä. Jos asiakas ottaa näiden ominaisuuksien avulla käyttöön tietojen keräystoiminnon sovelluksissaan, asiakkaan on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten pyydettävä mahdollisesti vaadittu käyttäjän suostumus ja ylläpidettävä näkyvää tietosuojakäytäntöä, jossa käyttäjille ilmoitetaan tarkasti, miten asiakas käyttää, kerää ja jakaa heidän tietojaan. Lisätietoja Microsoftin tietojen keräyksestä ja niiden käytöstä tuotedokumentaatiossa sekä Microsoftin tietosuojatiedoista annetaan osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Asiakas lupaa noudattaa kaikkia Microsoftin tietosuojatietojen sovellettavia ehtoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Siinä määrin, missä Microsoft on ohjelmistoon liittyvien henkilötietojen käsittelijä tai alikäsittelijä, Microsoft saattaa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen verkkopalveluita koskevien ehtojen mukaiset sitoumukset voimaan kaikkien asiakkaiden osalta 25. toukokuuta 2018 osoitteessa http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. ASIAKKAAN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT

Mikäli asiakas kerää, tallentaa tai muutoin käsittelee henkilökohtaisia tietoja palveluita käyttäessään, hänen on (a) noudatettava kaikkia soveltuvia tietosuojaa koskevia lakeja sekä (b) saatava tarvittavat valtuudet tiedot antaneilta henkilöiltä, jotta Microsoft ja sen tytäryhtiöt ja palveluntarjoajat ("Microsoftin osapuolet") voivat käsitellä tietoja tässä sopimuksessa esitetyllä tavalla, mukaan lukien (i) tietojen siirto Microsoftin osapuolille niiden käsittelyä varten sekä (ii) tietojen käsittely sen toimialueen ulkopuolella, jossa tiedot annettiin, esimerkiksi tallentaminen ja muu käsittely Yhdysvalloissa.

8. OHJELMISTO

Palveluiden käyttö edellyttää laajennuksen lataamista ja asentamista. Microsoft saattaa tarkistaa automaattisesti laajennuksen version. Microsoft saattaa ladata tietokoneen laajennukseen automaattisesti päivityksiä palveluiden päivittämiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi.

9. ILMOITUKSET

9.1. Microsoftin lähettämät ilmoitukset.

Asiakas hyväksyy, että Microsoft voi toimittaa asiakkaalle ilmoituksia valitsemallaan tavalla harkintansa mukaan, mukaan lukien rajoituksetta julkaisemalla ilmoituksia palveluiden portaalissa tai kehityskeskuksen verkkosivustossa. Mikäli asiakas voi käyttää palveluita, hänellä on silloin tarvittavat ohjelmistot ja laitteisto näiden ilmoitusten vastaanottamiseen. Jos asiakas ei hyväksy viestien sähköistä vastaanottamista, asiakkaan on lopetettava palveluiden käyttö.

9.2. Ilmoitukset Microsoftille.

Asiakas voi lähettää ilmoituksen palautetoiminnon tai laajennuksen ohjetoimintojen avulla.

10. PALAUTE

Asiakas myöntää Microsoftille (oikeuden myöntää alikäyttöoikeus useille alihankkijoille ja useiden alihankkijatasojen kautta) maksutta oikeudet käyttää, jakaa sekä kaupallisesti hyödyntää palautettasi millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen. Asiakas antaa myös kolmansille osapuolille maksutta kaikki oikeudet, joita tarvitaan, jotta heidän tuotteensa, tekniikkansa ja palvelunsa voivat käyttää tai toimia yhdessä palautteeseen liittyvän Microsoft-ohjelmiston tai -palvelun tai sen tiettyjen osien kanssa. Asiakas ei anna sellaisten käyttöoikeuksien alaista palautetta, joissa vaaditaan, että Microsoftin on myönnettävä ohjelmistonsa tai dokumentaationsa käyttöoikeus kolmansille osapuolille lisätessään palautteensa niihin. Tämän kohdan oikeudet ovat peruuttamattomat ja päättymättömät ja ne ovat voimassa sopimuksen päättämisen tai umpeutumisen jälkeen.

11. KORVAUSVELVOLLISUUS

Asiakas sitoutuu puolustamaan Microsoftia sekä sen edustajia, toimihenkilöitä, johtajia ja työntekijöitä kaikkia vaateita, vastuita ja tuomioita vastaan ja korvaamaan kaikki menetykset, kustannukset sekä vahingot (mukaan lukien asianajokustannukset), jotka aiheutuvat seuraavista syistä: (a) asiakas käyttää palveluita tämän sopimuksen tai voimassa olevan lainsäädännön tai säädösten vastaisesti tai (b) asiakkaan palvelujen yhteydessä käyttämät tiedot, ohjelmistot tai palvelut, mukaan lukien rajoituksetta kaikki vaateet siitä, että nämä tiedot, ohjelmistot tai palvelut tai niiden osat rikkovat tai muulla tavoin heikentävät jonkin kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, patentteja, liikesalaisuuksia tai muita lakisääteisiä oikeuksia.

12. MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA

MICROSOFT TARJOAA PALVELUT JA (MAHDOLLISET) TUKIPALVELUT SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA "SELLAISENAAN", "KAIKKINE VIKOINEEN" JA "KULLOISENKIN SAATAVUUDEN MUKAAN". ASIAKAS VASTAA YKSIN PALVELUN RIITTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYYN, TARKKUUTEEN JA TIETOJEN SAATAVUUTEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. MICROSOFT EI SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA ESITÄ MITÄÄN LAUSUNTOJA EIKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA PALVELUIHIN TAI (MAHDOLLISIIN) TUKIPALVELUIHIN LIITTYEN. MICROSOFT SANOUTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA LAUSUNNOISTA, TAKUISTA JA EHDOISTA (NIMENOMAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ JA EPÄSUORISTA), JOTKA KOSKEVAT ESIMERKIKSI MUTTA EIVÄT YKSINOMAAN (A) TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, HYVÄÄ VALMISTUSTAPAA, OIKEELLISUUTTA, HÄIRIÖTÖNTÄ HALLINTAA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, (B) LAUSUNNOISTA, TAKUISTA JA EHDOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPAN TEKEMISESTÄ TAI KAUPPATAVASTA, JA (C) LAUSUNNOISTA, TAKUISTA JA EHDOISTA, JOIDEN MUKAAN PALVELUT TOIMIVAT KUVATULLA TAVALLA, ILMAN KATKOKSIA, VIRHEETTÖMÄSTI, TURVALLISESTI TAI LUOTETTAVASTI JA JOIDEN MUKAAN PALVELUJEN KÄYTTÖ ON LUOTETTAVAA JA TARKKAA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA ASIAKKAAN TIETOJEN TALLENTAMINEN, LUKEMINEN, PÄIVITTÄMINEN TAI POISTAMINEN. MITKÄÄN KÄYTTÄJÄN SAAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET LAUSUNNOT, JOTKA KOSKEVAT PALVELUJEN JA (MAHDOLLISTEN) TUKIPALVELUJEN TARJOAMISTA, EIVÄT TAKAA MITÄÄN, ELLEI NIIN OLE ERIKSEEN MÄÄRITETTY TÄSSÄ SOPIMUKSESSA. ASIAKKAALLA VOI OLLA TIETTYJÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOISTA RIIPPUMATTOMIA PAIKALLISEN LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA. MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTO EI VAIKUTA NÄIHIN MAHDOLLISIIN OIKEUKSIIN.

Australialaisille kuluttaja-asiakkaille on ilmoitettava seuraavat tiedot: Tuotteillamme on takuu, jota ei voida sulkea pois Australian kuluttajalainsäädännössä. Asiakas on oikeutettu saamaan vakavasta viasta korvaavan tuotteen tai hyvityksen sekä korvauksen kaikista muista kohtuulliseksi katsottavista vahingoista ja menetyksistä. Asiakkaalla on myös oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuotteet, jos niiden laatu ei ole tyydyttävä eikä vika ole vakava.

13. VASTUUNRAJOITUS

MICROSOFT EI OLE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA VASTUUSSA MISTÄÄN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVISTA, SIIHEN PERUSTUVISTA TAI SIITÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA EIKÄ PALVELUJEN TAI (MAHDOLLISTEN) TUKIPALVELUJEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI (A) EPÄSUORAT, VÄLILLISET, ERITYISET, SATUNNAISET, ESIMERKILLISET TAI RANKAISEVAT VAHINGOT, (B) MENETETYT TUOTOT, (C) TIETOJEN MENETYKSET, (D) KÄYTTÖOIKEUDEN MENETYKSET, (E) LIIKEARVON VAHINGOITTUMINEN TAI MENETYS, (F) PALVELUJEN TAI (MAHDOLLISTEN) TUKIPALVELUJEN KÄYTTÖ TAI KÄYTÖN MENETYS, (G) TUOTTEIDEN, TIETOJEN, OHJELMISTO-OHJELMIEN TAI PALVELUJEN HANKINTAKUSTANNUKSET, (H) LUVATON KÄYTTÖ TAI PALVELUJEN KANSSA KÄYTETTÄVIEN TIETOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN, OHJELMISTON TAI PALVELUJEN MUUTTUMINEN, VAHINGOITTUMINEN, POISTUMINEN TAI MENETYS, (I) TARKKOJEN TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMINEN (J) VIRUKSET JA MUUT TEKIJÄT, JOTKA HAITTAAVAT PALVELUN KÄYTTÖÄ TAI JOTKA SIIRTYVÄT PALVELUJEN KAUTTA, (K) YHTEENSOPIMATTOMUUDET PALVELUJEN JA MUIDEN PALVELUJEN, OHJELMISTOJEN TAI LAITTEIDEN KANSSA JA (L) JOKIN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMI, SIIRTO TAI TIEDOT. MICROSOFTIN VASTUU SUORISTA VAHINGOISTA ON ENINTÄÄN 5,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VASTUU SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SEURAUSVASTUUSEEN, TAKUURIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN LAIN RIKKOMUKSEEN, VAIKKA (Y) TÄMÄ OIKEUSKEINO EI TÄYSIN KORVAA MENETYKSIÄ TAI TÄYTÄ TARKOITUSTAAN JA (Z) MICROSOFTILLE ON TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN PALVELUJEN KESKEYTYMISISTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SÄHKÖKATKOKSET, JÄRJESTELMÄVIAT TAI MUUT KATKOKSET.

JOTKIN TAI KAIKKI RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE ASIAKASTA, JOS OSAVALTIO, ALUE TAI MAA EI HYVÄKSY SUORIEN, EPÄSUORIEN TAI MUIDEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA.

14. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOIHIN

Palvelut saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Microsoft ei tarkasta tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, linkitetyssä sivustossa olevista linkeistä tai näihin verkkosivustoihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Microsoft ei ole vastuussa mistään linkitetystä verkkosivustosta vastaanotetusta verkkolähetyksestä tai muulla tavalla siirretystä tiedosta. Microsoft tarjoaa nämä linkit asiakkailleen vain apuvälineeksi. Vaikka nämä linkit on sisällytetty palveluun, Microsoft ei silti välttämättä suosittele kyseistä sivustoa.

15. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SISÄLTÖ

Palvelut voivat sisältää tai tarjota kolmannen osapuolen sisällön, myös tietojen, käyttöoikeuden. Microsoft ei tarkasta tällaista kolmansien osapuolten sisältöä eikä ole vastuussa sisällön laadusta, tarkkuudesta tai suorituskyvystä. Kyseistä sisältöä voi sisältyä tai sitä voidaan tarjota ja käyttää palveluiden kautta, mutta Microsoft tai kolmas osapuoli ei silti välttämättä suosittele toisen osapuolten sivustoja tai palveluita. Jotkin kolmansien osapuolten sisällöt eivät ehkä ole käytettävissä lainkäyttöalueen mukaan.

16. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN, LISÄEHDOT

16.1. Sopimusehtojen muuttaminen

Microsoft voi oman harkintansa mukaan muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa. Sopimusta muuttaessaan Microsoft päivittää tämän sopimuksen yläreunassa olevan päivämäärän. Sopimuksen uusin versio on nähtävissä laajennuksen Tietoja-ruudun linkin kautta. Jos asiakas ei hyväksy muutoksia, hänen on lopetettava palvelujen käyttäminen välittömästi. Jos asiakas jatkaa palveluiden käyttämistä, hänen katsotaan hyväksyneen muuttuneen sopimuksen.

16.2. Lisäehdot.

Tämä sopimus kattaa lisäksi kaikki palvelujen eri osia koskevat lisäehdot, mukaan lukien rajoituksetta roskapostin torjuntakäytäntöä koskevat ehdot. Jos asiakas käyttää palveluja Power BI -tilauksen kanssa, palvelujen käyttöä koskevat myös Power BI:n käyttöä koskevat ehdot ("Power BI -ehdot"). Jos Power BI -ehdot ja tämän sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa, Power BI -ehdot ovat voimassa niin kauan kuin asiakkaalla on aktiivinen Power BI -tilaus.

17. SOPIMUSEHTO, PÄÄTTÄMINEN

Tämä sopimus on voimassa siitä päivästä, kun asiakas hyväksyy sen.

Asiakas voi päättää sopimuksen milloin tahansa lopettamalla palveluiden käytön. Yllä olevasta sopimusehdosta huolimatta Microsoft voi oman harkintansa mukaan peruuttaa tai keskeyttää asiakkaan palveluiden käytön tai päättää tämän sopimuksen mistä tahansa syystä tai ilman syytä milloin tahansa. Päättämisen yhteydessä asiakkaan palvelujen käyttöoikeus päättyy välittömästi. Asiakas on itse vastuussa tietojen varmuuskopioinnista. Tämän sopimuksen päättyessä myös kaikki muut asiakkaalle tämän sopimuksen puitteissa myönnetyt oikeudet päättyvät automaattisesti.

18. EI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN EDUNSAAJIA

Tämä sopimus on laadittu ainoastaan Microsoftin ja asiakkaan väliseksi. Se ei ole minkään muun osapuolen eduksi, lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja oikeusseuraajia ja siirronsaajia.

19. VASTUUVAPAUDEN POISSULKEMINEN

Microsoftin oikeuksien tai korjaustoimien viivästyminen tai niihin liittyvät virheet eivät oikeuta kummankaan osapuolen vastuuvapauteen.

20. SOPIMUKSEN OSAPUOLI, SOVELTUVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISUPAIKKA

Jos asiakas asuu Yhdysvalloissa, tämän sopimuksen tulkintaan ja sopimusrikkomuksiin sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakeja riippumatta kansainvälisen yksityisoikeuden määräyksistä. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien kuluttajasuojalakeihin, epärehellistä kilpailua koskeviin lakeihin ja vahingonkorvausvastuuseen liittyvät vaateet, sovelletaan asiakkaan asuinpaikan lakeja Yhdysvalloissa tai asuinpaikan sijaitessa Yhdysvaltain ulkopuolella sen maan lakeja, jonka asukkaille Microsoft on suunnannut palveluiden käytön. Osapuolet suostuvat varauksettomasti King Countyn piirikunnassa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa toimivien liittovaltion oikeusistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä kiistoissa.

21. SOPIMUKSEN TULKITSEMINEN

Kaikki ehdot ovat voimassa soveltuvan lain sallimissa rajoissa. Oikeusistuin saattaa todeta, että jotakin tämän sopimuksen kohtaa ei voi panna täytäntöön sellaisenaan. Tällaisessa tapauksessa kyseinen täytäntöönpanokelvoton kohta korvataan sen merkitystä lähimmin vastaavilla ehdoilla. Muut sopimuksen kohdat eivät muutu. Tämä sopimus ja muut siihen viittauksina sisältyvät käytännöt tai ehdot muodostavat asiakkaan ja Microsoftin välisen, palveluja koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan. Sopimus korvaa kaikki aiemmat asiakkaan palveluiden käyttöä koskevat sopimukset tai lausunnot (suulliset tai kirjalliset).

22. SOPIMUKSEN LUOVUTTAMINEN

Microsoft voi luovuttaa koko sopimuksen tai sen osan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tätä sopimusta tai sen osaa millekään kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan yritys tehdä näin on mitätön. Asiakas ei saa siirtää mitään palvelujen tai niiden osan käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle väliaikaisesti tai pysyvästi.

23. TEKIJÄNOIKEUKSIA JA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET

Palvelujen kaiken sisällön tekijänoikeudet (Copyright © 2014) ovat Microsoftin, sen toimittajien tai muiden kolmansien osapuolten, joiden sisältöä (myös tiedot) tarjotaan palvelujen kautta, omistuksessa. Kaikki oikeudet pidätetään. Palvelujen osana toimitettavia ohjelmistoja tai sisältöä suojaavat tekijänoikeuslait ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset. Ohjelmistojen omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet ovat Microsoftin tai sen toimittajan omaisuutta. Microsoft, Windows ja/tai muut Microsoftin tuotteet ja palvelut, jotka on mainittu tässä sopimuksessa, voivat olla Microsoftin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. W® on Wikimedia Foundationin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa, pidätetään. Tietyt Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetyt ohjelmistot pohjautuvat osittain Independent JPEG Groupin työhön. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietyissä Microsoftin verkkosivuston palvelimissa käytetty "gnuplot"-ohjelmisto on Thomas Williamsin ja Colin Kelleyn omistuksessa. Copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Kaikki oikeudet pidätetään.

24. KOSKEE AINOASTAAN YHDYSVALTOJA: TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUKSIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET JA MENETTELYT

Yhdysvaltain lainsäädännön 17. pykälän osion 512 (c) (2) mukaan ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista on lähetettävä määritetylle edustajalle. KYSELYIHIN, JOITA EI TEHDÄ ASIANMUKAISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI, EI VASTATA.

Lisätietoja tekijänoikeusrikkomusilmoitusten tekemisestä on osoitteessa www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×