Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot – Microsoft OneNote

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kiitos, että valitsit Microsoft OneNote -ohjelmiston. Tämä on asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaisesti määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välinen käyttöoikeussopimus, jossa kuvataan OneNote-ohjelmiston käyttöön liittyvät asiakkaan oikeudet. Käytännön syistä tämä sopimus on jaettu kahteen osaan: Kahdella ensimmäisellä sivulla ovat perusehdot. Ne on esitetty kysymys ja vastaus -muodossa, ja niissä käsitellään yleisiä käyttöoikeuskysymyksiä. Tämän jälkeen ovat yksityiskohtaisemmin kuvatut lisäehdot sekä rajoitettua takuuta koskevat tiedot. Tähän sopimukseen sisältyy myös ehtoja, joihin viitataan linkeillä. Asiakkaan pitää lukea koko sopimus, sillä kaikki ehdot ovat tärkeitä ja ne yhdessä muodostavat asiakasta koskevan sopimuksen. Kun asiakas on käynnistänyt ohjelmiston, hänen pitää tutustua myös linkitettyihin ehtoihin. JOS ASIAKAS ASUU YHDYSVALLOISSA, LISÄEHTOIHIN SISÄLTYVÄT MYÖS VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKE JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN.NE VAIKUTTAVAT ASIAKKAAN OIKEUKSIIN MICROSOFTIN KANSSA MAHDOLLISESTI SYNTYVIÄ RIITATILANTEITA RATKAISTAESSA.ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ ASIAKAS TUTUSTUU EHTOIHIN.

KUN ASIAKAS LATAA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄÄ SITÄ, HÄN SAMALLA HYVÄKSYY KAIKKI NÄMÄ EHDOT JA SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ OHJELMISTON ENSIMMÄISELLÄ KÄYTTÖKERRALLA, SEN PÄIVITYSTEN YHTEYDESSÄ SEKÄ SEN INTERNET-POHJAISTEN OMINAISUUKSIEN KÄYTÖN AIKANA SIIRRETÄÄN JOITAKIN TIETOJA. KÄYTTÄMÄLLÄ OMINAISUUKSIA, JOIHIN SOVELLETAAN TÄHÄN SOPIMUKSEEN LINKITETTYJÄ EHTOJA, ASIAKAS HYVÄKSYY KYSEISET EHDOT JA VAKUUTTAA LUKENEENSA NE. Jos asiakas ei hyväksy ja noudata näitä ehtoja, hän ei saa käyttää ohjelmistoa tai sen ominaisuuksia, koska hänellä ei ole niihin käyttöoikeutta.

Miten ohjelmistoa voi käyttää?    Myymme ei Microsoftin ohjelmistoa tai oman kopion – on vain käyttöoikeuden sitä. Käyttöoikeus-kohdassa voi asentaa ja kappale-sovelluksen käyttäminen Windows 8-laitteiden enintään 15 (15) (tai tällaisten useita laitteita määrätyt saattaa muuten voi Microsoft Store käyttöehdot, milloin https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ myymälä---käyttöehdot) (käyttöoikeus laitteet), joka on liitetty Microsoft Store tilisi Microsoft-tilillä. Näiden oikeuksien lopetetaan, kun poistat sovelluksen näiden käyttöoikeus laitteilla. Lukuun ottamatta ”etäkäyttöpalvelimen” kohdassa sallittu käyttö-käyttöoikeus on suora käyttää ohjelmistoa vain käyttöoikeus laitteita, kuten kosketusnäyttöä syötteen menetelmien avulla. Se ei ole antaa oikeudet asentaa ohjelmiston palvelimessa tai käytettäviksi mukaan tai tietokoneiden ja laitteiden yhteyttä palvelimeen sisäisiä ja ulkoisia verkon kautta. Ohjelmiston myös ei ole lisensoitu kaupallisten palvelujen -, joten et voi soittaa ohjelmiston käytettävissä verkossa samanaikainen käyttö useiden käyttäjien. Lisätietoja usean käyttäjäskenaariot ja virtualization on artikkelissa lisäehtojen.

Entä ohjelmiston päivitykset?    Jos asiakas asentaa tämän sopimuksen kattaman ohjelmiston päivityksenä olemassa olevaan ohjelmistoon, päivitys korvaa alkuperäisen, päivitettävänä olevan ohjelmiston. Päivityksen jälkeen asiakkaalla ei ole enää oikeuksia alkuperäiseen ohjelmistoon. Hän ei saa enää käyttää alkuperäistä ohjelmistoa eikä siirtää sitä millään tavalla. Päivitetyn ohjelmiston käyttöä koskevat asiakkaan oikeudet määräytyvät tämän sopimuksen perusteella, ja tämä sopimus korvaa ohjelmiston aiemman version käyttöoikeussopimuksen.

Voit siirtää Ohjelmiston toiseen laitteeseen tai toiselle käyttäjälle?    Käyttöoikeus on oikeus asentaa ja käyttää ohjelmistoa enintään 15 (15) käyttöoikeus laitetta (tai tällaisten useita laitteita määrätyt saattaa muuten voi käyttöehdot Microsoft Store ) samanaikaisesti. Jos yrität asentaa ohjelmiston useamman laitteisiin, se on ehkä poistettu käytöstä automaattisesti olevista seuraaviin laitteisiin niin, että enintään esiintymien enimmäismäärä on aktivoitu tiettynä hetkenä.

Onko OneNotella luotavien, käytettävien tai muokattavien muistiinpanojen määrää rajoitettu?    OneNotella luotavien, käytettävien tai muokattavien muistiinpanojen määrää ei ole rajoitettu. Käytettävän laitteiston rajoitukset tai muistiinpanot tallentavan palvelimen tallennustilan rajoitukset voivat kuitenkin rajoittaa muistiinpanojen määrää.

Kerääkö ohjelmisto henkilökohtaisia tietoja?    Jos asiakas yhdistää laitteen Internetiin, jotkin ohjelmiston ominaisuudet voivat muodostaa yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmiin tietojen lähettämistä tai vastaanottamista varten. Asiakkaalle ei välttämättä aina ilmoiteta erikseen tällaisen yhteyden muodostamisesta. Jos asiakas päättää käyttää jotakin näistä ominaisuuksista, hän suostuu lähettämään tai vastaanottamaan tällaisia tietoja kyseistä ominaisuutta käyttäessään. Monet näistä ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä, tai asiakas voi päättää olla käyttämättä niitä.

Kuinka Microsoft käyttää asiakkaan tietoja?    Microsoft käyttää ohjelmiston ominaisuuksien kautta kerättyjä tietoja ohjelmiston päivittämiseen tai korjaamiseen sekä tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen muilla tavoin. Tietyissä tilanteissa Microsoft myös jakaa tietoja muiden kanssa. Microsoft esimerkiksi jakaa virheraportteja asiaankuuluvien laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta toimittajat voivat tietojen avulla parantaa tuotteidensa toimivuutta Microsoftin tuotteiden kanssa. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi käyttää ja luovuttaa tietoja OneNoten tietosuojatiedoissa kuvatulla tavalla.

Mitä tämä sopimus koskee?    Tämä sopimus koskee Ohjelmiston ja myös kaikki Microsoftin päivityksiä, lisäyksiä ja palveluiden ohjelmistoa paitsi, jos ne mukana muita ehtoja. Muut käyttöoikeussopimuksen ehdot koske käyttää muiden palvelujen, kuten Microsoft Store käyttöehdot.

Onko asioita joita ohjelmistolla ei saa tehdä?    Kyllä. Koska ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus, Microsoft pidättää kaikki oikeudet (kuten immateriaalioikeudellisen lainsäädännön takaamat oikeudet), joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa. Tämän käyttöoikeuden nojalla asiakas ei saa käyttää tai virtualisoida ohjelmiston ominaisuuksia erikseen, julkaista tai kopioida ohjelmistoa (mahdollisesti sallittuja varmuuskopioita lukuun ottamatta), antaa ohjelmistoa vuokralle tai lainaksi, siirtää ohjelmistoa (paitsi tässä sopimuksessa sallitulla tavalla), yrittää kiertää ohjelmiston teknisiä suojauksia, selvittää ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi jos asiakkaan asuinpaikan lainsäädäntö sen sallii, vaikkei tämä sopimus niin teekään. Tällaisessa tapauksessa asiakas voi toimia vain lain sallimassa laajuudessa. Internet-pohjaisia ominaisuuksia käytettäessä asiakas ei saa käyttää näitä ominaisuuksia tavalla, josta voi aiheutua haittaa muille käyttäjille, eikä käyttää näitä ominaisuuksia toimenpiteisiin, joilla yritetään hankkia luvaton pääsy palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

LISÄEHDOT

 1. KÄYTTÖOIKEUDET JA USEAN KÄYTTÄJÄN SKENAARIOT

 2. Tietokone.    Tässä sopimuksessa ”tietokone” tarkoittaa sellaisella tallennuslaitteella varustettua (fyysistä tai näennäistä) laitteistojärjestelmää, joka pystyy suorittamaan ohjelmistoa. Laitteisto-osiota tai -osaa pidetään tietokoneena.

 3. Useat tai jaetut yhteydet.    Asiakas ei saa käyttää laitteistoa tai ohjelmistoa yhteyksien kanavointiin tai varannosta jakamiseen eikä saa millään muulla tavoin antaa useiden käyttäjien, tietokoneiden tai laitteiden käyttää ohjelmistoa epäsuorasti käyttöoikeuden alaisen laitteen kautta.

 4. Käyttö virtualisoidussa ympäristössä.    Jos asiakas luo vähintään yhden virtuaalisen tietokoneen yhteen tietokonelaitejärjestelmään käyttämällä virtualisointiohjelmistoa (ohjelmisto voi olla myös Client Hyper V -ohjelmisto), jokainen virtuaalinen tietokone sekä fyysinen tietokone tulkitaan tässä sopimuksessa erilliseksi tietokoneeksi. Jos asiakas haluaa käyttää ohjelmistoa useammalla kuin yhdellä virtuaalisella tietokoneella, hänen on hankittava erilliset ohjelmistokopiot sekä erillinen käyttöoikeus kullekin kopiolle. Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla tai muulla koko aseman salauksella suojattu sisältö ei välttämättä ole yhtä suojattu virtualisoidussa ympäristössä.

 5. Etäkäyttö.    Windows 8 -laitteiden mukana saattaa tulla etätyöpöytä- ja etätukitekniikkoja, joiden avulla käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettuihin ohjelmistoihin voi muodostaa etäyhteyden muista laitteista.

  • Etätyöpöytä.    Etätyöpöydälle tai vastaaville tekniikoille myönnetään käyttöoikeus käyttöoikeuden alaisesta laitteesta tapahtuvaa etäkäyttöä varten. Asiakas saa käyttää erillisillä käyttöoikeuksilla varustetussa isäntätietokoneessa suoritettavaa ohjelmistoa tästä käyttöoikeuden alaisesta laitteesta etätyöpöydän kautta.

  • Etätuki.    Asiakas saa käyttää aktiivisen istunnon jakamiseen etätukea tai muuta vastaavaa tekniikkaa hankkimatta ohjelmiston lisäkäyttöoikeuksia. Kun etätuki on käytössä, yksi käyttäjä saa muodostaa suoran yhteyden toisen käyttäjän tietokoneeseen. Yhteyttä käytetään yleensä ongelmien korjaustilanteissa.

 6. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN

 7. Sovellusalue.    Tämä kohta B koskee mitä tahansa riitatilannetta PAITSI RIITAA, JOKA LIITTYY ASIAKKAAN, MICROSOFTIN TAI JOMMANKUMMAN OSAPUOLEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON TAI VOIMASSAOLOON. Riita tarkoittaa mitä tahansa riita-asiaa, kannetta tai muuta erimielisyyttä asiakkaan ja Microsoftin välillä koskien ohjelmistoa (sen hinta mukaan lukien) tai tätä sopimusta, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, takuusta, oikeudenloukkauksesta, laista, määräyksestä, säädöksestä tai muusta juridisesta tai oikeudellisesta perusteesta. ”Riita” tulkitaan laajimmassa lain sallimassa merkityksessä.

 8. Riitailmoitus.    Kyseessä on riita sinun tai Microsoft on annettava toinen ilmoitus, riita, joka on kirjoitettu-lause, joka määrittää tuotua nimi, osoite ja yhteystiedot, jossa riita ja pyytää vanhasta järjestelmästä antavat tietoja osapuolen tiedot. Yhdysvaltain postitse riita ilmoitus, Lähetä Microsoft Corporation, vastaanottajan:LCA välimiesmenettely, yksi Microsoft tavalla, Redmond, WA98052-6399. Lomake on saatavilla kohdassa riita ilmoitus – Microsoft Software, tuotteista ja palveluista, joiden välimiesmenettelylausekkeen. Microsoft lähettää mitään riita ilmoitus sinulle US postitse osoitteeseen Jos on, tai muuten-sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan ja Microsoftin yrittää ratkaista mitään riita-asiaa epäviralliset neuvottelun riita ilmoitus lähetyspäivä 60 päivän kuluessa. 60 päivän jälkeen voit tai Microsoft voi aloittaa välimiesmenettely.

 9. Vähäisiä vaateita käsittelevä tuomioistuin (Small Claims Court).    Asiakas voi myös nostaa kanteen asuinpiirikuntansa vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa tai King Countyssa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, jos riita-asia on kaikilta osin vähäisiä vaateita käsittelevän tuomioistuimen edellytysten mukainen. Asiakas voi nostaa kanteen vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa riippumatta siitä, onko riidasta neuvoteltu ensin epämuodollisesti.

 10. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY.   JOS ASIAKAS JA MICROSOFT EIVÄT RATKAISE RIITAA EPÄMUODOLLISILLA NEUVOTTELUILLA TAI VÄHÄISIÄ VAATEITA KÄSITTELEVÄSSÄ TUOMIOISTUIMESSA, MIKÄ TAHANSA MUU RIITA-ASIAN RATKAISUYRITYS HOIDETAAN AINOASTAAN SITOVAA VÄLIMIESMENETTELYÄ KÄYTTÄEN.ASIAKAS LUOPUU OIKEUDESTAAN NOSTAA KANNE (TAI OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN) MISTÄ TAHANSA RIITA-ASIASTA TUOMIOISTUIMESSA TUOMARIN TAI VALAMIEHISTÖN EDESSÄ. Sen sijaan kaikki riidat ratkaistaan puolueettoman sovittelijan edessä, ja tämän päätös on lopullinen lukuun ottamatta rajoitettua valitusoikeutta Federal Arbitration Act -lain perusteella. Mikä tahansa tuomioistuin, jolla on tuomiovalta osapuolten suhteen, voi panna täytäntöön sovittelijan päätöksen.

 11. RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN.   KAIKKI MENETTELYT MINKÄ TAHANSA KANTEEN NOSTAMISEKSI TAI RIITA-ASIAN RATKAISEMISEKSI MILLÄ TAHANSA FOORUMILLA TEHDÄÄN AINOASTAAN HENKILÖKOHTAISELTA POHJALTA.ASIAKAS TAI MICROSOFT EI PYRI SAAMAAN MITÄÄN RIITA-ASIAA KÄSITELLYKSI JOUKKOKANTEENA TAI MISSÄÄN SELLAISESSA MENETTELYSSÄ, JOSSA KUMPI TAHANSA OSAPUOLI TOIMISI TAI PYRKISI TOIMIMAAN MUIDEN EDUSTAJANA.MITÄÄN VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI MUUTA KÄSITTELYÄ EI YHDISTETÄ TOISEEN ILMAN KAIKKIEN TÄLLAISTEN VÄLIMIESMENETTELYJEN TAI KÄSITTELYJEN KAIKKIEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA.

 12. Välimiesmenettely, kustannukset, maksut ja palkkiot.    Mikä tahansa välimiesmenettely suoritetaan American Arbitration Associationin (”AAA”) sen kaupallisen Arbitration sääntöjen ja monissa tapauksissa sen myös muita toimenpiteistä, Consumer-Related riita-asiat. Lisätietoja on artikkelissa American Arbitration Associationin sivusto tai Soita 1-800-778-7879. Riita henkilöihin liittyvät 75 000 $ tai pienempi, Microsoft viipymättä korvattava yhdellä maksut ja maksaa AAA päivän ja välitystä 's maksut. Asiakkaan ja Microsoftin sopivat toimintosarjojen, maksut ja palkkiot etsiminen Microsoftin Legal and Corporate Affairs-sivustokoskevat ehdot. Aloittaa välimiesmenettely, Lähetä AAA sovittelupyyntö American Arbitration associationille Microsoftin ohjelmistoista, tuotteista, ja välimiesmenettelylausekkeen-palvelun osoitteessa lomake. Päätät aloittaa vain oman asuinpaikan alue tai Washingtonin välimiesmenettely. Microsoft hyväksyy aloittaa vain oman asuinpaikan maa-välimiesmenettely.

 13. Vaateet ja riita-asiat on toimitettava käsittelyyn vuoden kuluessa.    Lain sallimassa laajuudessa kaikki tämän sopimuksen alaiset vaateet tai riidat, joita kohta B koskee, on toimitettava vuoden kuluessa vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen (kohta B.3) tai välimiesmenettelyyn (kohta B.4). Vuoden jakso alkaa siitä päivästä, jolloin vaade tai riitailmoitus voitaisiin ensimmäisen kerran toimittaa käsittelyyn. Jos vaadetta tai riitailmoitusta ei toimiteta käsittelyyn vuoden kuluessa, sitä ei voi enää toimittaa eteenpäin.

 14. Sopimusehtojen erillisyys.    Jos kohdan B.5 joukkokanteesta luopuminen todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi riidan kaikilta tai joiltakin osin, kohtaa B (välimiesmenettelyä) ei sovelleta kyseisiin osiin. Sen sijaan kyseiset osat käsitellään erikseen oikeudessa ja loput osat välimiesmenettelyssä. Jos jokin muu kohdan B ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan kohdasta B ja kaikki muut kohdan B ehdot pysyvät voimassa.

 15. SOVELLETTAVA LAKI

Asiakkaan kotiosavaltion tai -maan lakeja sovelletaan kaikkiin tämän sopimuksen alaisiin vaateisiin ja riitoihin, mukaan lukien väitteet sopimusrikkomuksesta sekä vaateet, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin, oletettuja takuita koskeviin lakeihin, perusteettomaan etuun tai oikeudenvastaiseen tekoon. Jos asiakas hankkii ohjelmiston missä tahansa muussa maassa, sovelletaan kyseessä olevan maan lakeja. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia, esimerkiksi kuluttajansuojaa koskevia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen osapuoleen. Tämä sopimus ei muuta kyseisiä oikeuksia, jos paikallinen laki ei sitä salli.

 1. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA JA PÄIVITYKSET

 2. Ensin.    Ohjelman voi hankkia vain Microsoft Store. Kun olet asentanut ohjelmiston, voit käydä ”käyttöoikeudet asetukset-kohdassa” asetukset ”ohjelmistoon, jos haluat nähdä lisätietoja käyttöoikeus.

 3. Päivitysten.    Tai päivityksiin ohjelmiston voi hankkia vain Microsoft Store. Lisätietoja on artikkelissa Microsoft-kaupan käyttöehdot.

 4. INTERNET-POHJAISET OMINAISUUDET JA TIETOSUOJA

Seuraavat ohjelmiston ominaisuudet käyttävät IP-protokollia, jotka lähettävät Microsoftille (tai sen toimittajille tai palveluntarjoajille) tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän tietokoneen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota asiakkaalle Internet-pohjaisia ominaisuuksia OneNoten tietosuojatietojen mukaisesti. Jotkin Internet-pohjaiset ominaisuudet saatetaan toimittaa myöhemmin Microsoftin Windows Update -palvelun kautta.

 1. Suostumus Internet-pohjaisia palveluja varten.    Microsoftin tietosuojatiedoissa sekä tässä sopimuksessa jäljempänä kuvatut ohjelmiston ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmiin Internetin välityksellä. Aina asiakas ei välttämättä saa erillistä ilmoitusta yhteyden muodostamisesta. Asiakas voi joissakin tapauksissa poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on OneNoten tietosuojatiedoissa. KÄYTTÄMÄLLÄ NÄITÄ OMINAISUUKSIA ASIAKAS ANTAA SUOSTUMUKSENSA NÄIDEN TIETOJEN SIIRTÄMISEEN. Microsoft ei käytä näitä tietoja asiakkaan tunnistamistarkoituksessa tai voidakseen ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

 2. Osallistu Käyttömukavuuden kehitysohjelmaan (CEIP).    Tämän ohjelmiston käyttää Käyttömukavuuden Kehitysohjelman. Käyttömukavuuden Kehitysohjelman automaattisesti lähettää Microsoftille tietoja laitteiston ja ohjelmiston käyttämisestä. Microsoft käyttää näitä tietoja ei tunnistaa tai sinuun. Käyttömukavuuden Kehitysohjelman lataa myös säännöllisesti pienen tiedoston tietokoneeseen. Tämän tiedoston auttaa meitä kerätä tietoja ongelmia, jotka sinulla on ohjelmiston käytön aikana. Kun niitä on saatavilla, uusi virheet tietoja voi myös ladataan automaattisesti.

 3. Online-ominaisuudet ja -sisältö.    Ohjelmistossa on ominaisuuksia, jotka voivat automaattisesti noutaa aiheeseen liittyvää sisältöä Microsoftilta asiakkaan käytettäväksi. Esimerkkejä näistä ominaisuuksista ovat ClipArt-kuvat, mallit, online-koulutus, online-avustaja ja ohje. Kyseisiä tietoja käytetään asiakkaan pyytämän sisällön toimittamiseen ja Microsoftin palvelujen parantamiseen. Näitä online-ominaisuuksia ja -sisältöä ei ole pakko käyttää. Lisätietoja on tämän sopimuksen loppuun linkitetyissä tietosuojatiedoissa.

 4. Evästeet.    Evästeitä voidaan käyttää, jos asiakas käyttää ohjelmiston online-ominaisuuksia, esimerkiksi online-tukea ja -ohjeita tai asiakirjamalleja. Lisätietoja evästeiden estämisestä, hallinnasta ja poistamisesta on tämän sopimuksen loppuun linkitettyjen OneNoten tietosuojatietojen evästeitä käsittelevässä osiossa.

 5. OneNote Windows 8:ssa.    Jos ohjelmistoa Windows 8 -laitteessa käyttävä asiakas on ottanut käyttöön ohjelmiston online-ominaisuudet ja -sisällön ja hän kirjautuu Windows 8:aan käyttämällä Microsoft-tiliä, järjestelmä kirjaa hänet automaattisesti myös ohjelmistoon samaa Microsoft-tiliä käyttäen. Näin asiakas voi tallentaa ja käyttää online-tiedostoja OneDrivessa joutumatta kirjoittamaan Windows 8:n käyttäjänimeä ja salasanaa uudelleen. Lisätietoja on tämän sopimuksen loppuun linkitetyissä tietosuojatiedoissa.

 6. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö.    Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, josta voi aiheutua palveluille haittaa tai joka voi estää muita käyttämästä niitä. Hän ei myöskään saa palvelujen avulla yrittää millään tavoin hankkia luvatonta pääsyä palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

 • KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET

  1. Kolmansien osapuolten ohjelmat.    Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joihin Microsoft – ei kyseinen kolmas osapuoli – myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Mahdolliset kolmansien osapuolten ohjelmista annetut ilmoitukset on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

  2. Fonttiosat.    Asiakas saa ohjelmistoa suorittaessaan käyttää siinä olevia fontteja sisällön näyttämiseen. Asiakas saa upottaa fontteja sisältöön fonttien upotusrajoitusten mukaisesti.

  3. Mediaelementit.    Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden kopioida, jakaa, käyttää ja näyttää ohjelmiston mukana toimitettuja mediaelementtejä (kuvia, ClipArt-kuvia, animaatioita, ääntä, musiikkia, videoleikkeitä, asiakirjamalleja ja muuntyyppistä sisältöä) projekteissaan ja asiakirjoissaan. Asiakas ei kuitenkaan saa (i) myydä tai jakaa minkään mediaelementtien kopioita tai myöntää niiden käyttöoikeuksia yksittäin tai tuotteena, jos tuotteen pääasiallinen arvo muodostuu mediaelementeistä (ii) myöntää asiakkailleen oikeuksia jakaa mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia edelleen (iii) jakaa mediaelementtejä kaupallisiin tarkoituksiin tai myöntää niihin käyttöoikeuksia, jos mediaelementeissä on tunnistettavia yksityishenkilöitä, viranomaisia, logoja, tavaramerkkejä tai tunnuksia, eikä käyttää tämänkaltaisia kuvia tavoilla, jotka antavat ymmärtää, että asiakas suosittelee jotakin tuotetta, yhteisöä tai toimintoa tai liittyy jollakin tapaa niihin, tai (iv) luoda hävytöntä tai säädytöntä sisältöä mediaelementtien avulla. Sellaisia muita mediaelementtejä, jotka ovat käytettävissä Office.comista tai muista sivustoista ja joihin pääsee ohjelmiston ominaisuuksien kautta, koskevat kyseisten sivustojen ehdot.

 • MAANTIETEELLISET JA VIENTIRAJOITUKSET

Jos näkyvissä on merkitty ohjelmiston maantieteellisen alueen, voit ehkä käyttää ohjelmistoa vain alueella olevat. On myös noudatettava kaikkia ja vientilakeja ja asetukset, jotka liittyvät ohjelmistoon, jotka sisältävät kohteisiin, loppukäyttäjät ja käyttötarkoituksen rajoitukset. Saat edelleen maantieteelliset tiedot ja vientirajoitukset, sivuston tunnistaminen ja Microsoft vieminen sivustoon.

 1. TUKI- JA HYVITYSTOIMENPITEET

Microsoft toimittaa rajoitettuja tukipalveluja ohjelmistoihin Microsoft-tuen-palvelussa kuvatulla tavalla.

 1. KOKO SOPIMUS

Tämä sopimus (mukaan lukien ohjelmiston mahdollisten täydennysosien, päivitysten ja Microsoftin tarjoamien ja asiakkaan käyttämien palvelujen mukana toimitetut ehdot) sekä tässä sopimuksessa lueteltujen Internet-linkkien sisältämät ehdot muodostavat ohjelmiston ja kaikki kyseiset täydennysosat, päivitykset ja palvelut kattavan sopimuksen kokonaisuudessaan (ellei Microsoft toimita muita ehtoja kyseisten täydennysosien, päivitysten tai palvelujen mukana). Asiakas voi ohjelmiston käynnistämisen jälkeen tutustua tähän sopimukseen siirtymällä ohjelmiston Asetukset-valikon Lisenssivaihtoehdot-kohtaan. Kun ohjelmisto on käynnistetty, asiakas voi myös tarkastella tähän sopimukseen linkitettyjä ehtoja, ja hän myös sitoutuu tekemään niin. Asiakas sitoutuu kunkin tämän sopimuksen piiriin kuuluvan palvelun tai ohjelmiston mukana toimitetun sovelluksen osalta sekä tähän sopimukseen linkitettyihin erityisehtoihin liittyen lukemaan palvelun ehdot ennen kyseisen palvelun käyttämistä. Asiakas ymmärtää, että käyttämällä palvelua hän lopullisesti vahvistaa tämän sopimuksen ja linkitetyt ehdot. Linkit ovat seuraavat:

EI TAKUITA

- ohjelmiston käyttöoikeus-muodossa-on ”. Riski, sen on oltava. Microsoft tarjoaa express takuita takaa tai ehtojen. Laatua ja suorituskyvyn ohjelmiston riskit on kanssasi. Olisi ohjelmiston todista viallisten, oletetaan, että kaikkien koko kustannus tarvittavat ylläpidon tai korjaus. Voi olla muita oikeuksia että paikallinen lainsäädännön, tämän sopimuksen ei voi muuttaa. Paikallisen lainsäädännön nojalla nimenomaisesti sallimassa määrin Microsoft jättää huomiotta kaikki epäsuora takuita, mukaan lukien kaupalliseen käytettävyyteen, johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja rikkomuksesta.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Jos asiakkaalla on perusteita saada vahingonkorvauksia Microsoftilta tai sen toimittajilta, asiakas voi saada korvausta ainoastaan suorista vahingoista ja korvaussumma on enintään 5 Yhdysvaltain dollaria. Asiakkaalla ei ole oikeuksia muihin vahingonkorvauksiin huolimatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

Tämä rajoitus koskee

 • kaikkia sellaisia kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa olevia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (myös koodiin) sekä

 • sopimusrikkomusta, takuu-, sitoumus- tai ehtorikkomusta, seurausvastuuta, huolimattomuutta, väärintulkintaa, laiminlyöntiä, oikeudenloukkausta tai muuta oikeudenvastaista tekoa sekä säädös- tai säännösrikkomuksia tai perusteettomia etuja koskevia vaateita sovellettavan lain sallimassa määrin.

Rajoitus on voimassa myös siinä tapauksessa, että Microsoft tiesi tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×