Microsoft Office Project 2007:n pikanäppäimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä ohjeaiheessa kuvatut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasettelujen näppäimet eivät välttämättä vastaa täsmälleen yhdysvaltalaisen näppäimistön näppäimiä.

Jos samanaikaisesti on painettava kahta tai useampaa näppäintä, Microsoft Office Project 2007 -ohjelman ohjeessa näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos ensin on painettava yhtä näppäintä ja sen jälkeen heti toista näppäintä, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Huomautus: Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä

Paina:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja käynnissä olevan ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Ohjelman Aloitukseen.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajenna tai kutista Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: Ohjelman nimi -osasta valittu kohde.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vieritä ohjeaihetta enemmän ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Sen muuttaminen, näkyykö ohjeikkuna yhdistettynä (vierekkäin) aktiiviseen ohjelmaan tai erillään (ei vierekkäin) aktiivisesta ohjelmasta

ALT+U

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivitä ikkuna (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6 ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilan.

F6, ALANUOLI

Kirjoittaa tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6, ALANUOLI

Siirry Ohje-ikkunan osasta toiseen, esimerkiksi työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Laajenna tai kutista valittu kohde sisällysluettelon puunäkymässä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Siirtää tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näkyviin haluamaasi tehtäväruutua, yritä siirtää ALT-näppäintä painamalla kohdistus valikkoriville tai valintanauhaan, joka on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -sovellusta, ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun asiakirjaikkuna ei ole suurennettuna, valitse Siirrä-komento (ikkunan ohjausvalikosta). Siirrä ikkunaa painamalla nuolinäppäimiä. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun asiakirjaikkuna ei ole suurennettuna, valitse Muuta kokoa -komento (ikkunan ohjausvalikosta). Muuta ikkunan kokoa painamalla nuolinäppäimiä. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Tehtävä

Paina

Vaihda fontti.

CTRL+VAIHTO+F

Muuta fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Paina:

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näyttöön haluamaasi ruutua, aktivoi ensin valikkorivi painamalla ALT-näppäintä ja siirry tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtää tehtäväruutuun, kun valikko tai työkalurivi on aktivoitu. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

CTRL+SARKAIN

Valitse seuraava tai edellinen vaihtoehto tehtäväruudusta tehtäväruudun ollessa aktiivisena.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitse sen ensimmäinen tai viimeinen komento.

HOME tai END

Vieritä valitun valikoiman luetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirry valitun valikoiman luettelon ylä- tai alareunaan.

CTRL+HOME tai CTRL+END

Avaa Tutkimus-tehtäväruutu.

ALT+napsautus

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Tehtävä

Paina:

Tuo näyttöön toimintotunnisteen valikon tai viestin. Jos toimintotunnisteita on enemmän kuin yksi, vaihtaa seuraavaan toimintotunnisteeseen ja tuo näyttöön sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee toimintotunnisteen valikon seuraavan kohteen.

ALANUOLI

Valitsee toimintotunnisteen valikon edellisen kohteen.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintotunnisteen valikon valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintotunnisteen valikon tai sanoman.

ESC

Vihjeitä

 • Voit pyytää ohjelmaa antamaan äänimerkin aina toimintotunnisteen tullessa näkyviin. Äänimerkkien kuulemiseen tarvitaan äänikortti. Tietokoneessa on myös oltava asennettuna Microsoft Officen ääniapuohjelma.

 • Jos käytettävissäsi on Internet-yhteys, voit ladata Microsoft Officen ääniapuohjelman Microsoft Officen Online-sivustosta.

Työkalurivien, valikkojen ja tehtäväruutujen koon muuttaminen ja niiden siirtäminen

 1. Aktivoi valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Valitse haluamasi työkalurivi tai tehtäväruutu painamalla CTRL+SARKAIN useita kertoja.

 3. Tee jokin seuraavista:

  Työkalurivin koon muuttaminen

  1. Voit tuoda Työkalurivin asetukset -valikon näyttöön painamalla CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Koko-komento ja paina ENTER.

  3. Muuta työkalurivin kokoa painamalla nuolinäppäimiä. Voit muuttaa kokoa kuvapiste kerrallaan käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL+ nuolinäppäin.

  Työkalurivin siirtäminen

  1. Voit tuoda Työkalurivin asetukset -valikon näyttöön painamalla CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Siirrä-komento ja paina ENTER.

  3. Siirrä työkalurivin haluamaasi kohtaan nuolinäppäimillä. Voit siirtää sitä yksi kuvapiste kerrallaan käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL+ nuolinäppäin. Jos haluat irrottaa työkalurivin, paina ALANUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti. Jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuuntaisena vasemmalle tai oikealle, paina VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA, kun työkalurivi on äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla.

  Tehtäväruudun koon muuttaminen

  1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Muuta kokoa -komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER.

  3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa yksi kuvapiste kerrallaan käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL+ nuolinäppäin.

  Tehtäväruudun siirtäminen

  1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Siirrä-komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER.

  3. Siirrä tehtäväruutua nuolinäppäimillä. Voit siirtää sitä yksi kuvapiste kerrallaan käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL+ nuolinäppäin.

 4. Kun siirtäminen tai koon muuttaminen on tehty, paina ESC.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirry edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Avaa yläkansio Painikkeen kuva -painike: Avaa nykyistä kansiota yhtä tasoa ylempänä oleva kansio.

ALT+2

Haku Painikkeen kuva painike: Sulje valintaikkuna ja avaa Web-hakusivu.

ALT+3

Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto.

ALT+3

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio.

ALT+4

Näkymät -painike Painikkeen kuva : Siirry kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Työkalut-painike: Avaa Työkalut-valikko.

ALT+L

Avaa valittuun kohteeseen, kuten kansioon tai tiedostoon, liittyvä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirtää valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Microsoft Office Project

Verkkokaavio-näkymän käyttäminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirry johonkin toiseen verkkokaavioruutuun.

Nuolinäppäimet

Lisää valintaan verkkokaavioruutuja.

VAIHTONÄPPÄIN+nuolinäppäimet

Siirrä verkkokaavioruutua.

Huomautus: Manuaalisen sijoittelun on oltava määritettynä. Valitse Muotoile-valikosta Asettelu ja valitse sitten Salli ruutujen manuaalinen sijoittaminen.

CTRL+nuolinäppäimet

Siirry projektin tai näkymän ylimpään verkkokaavioruutuun.

CTRL+HOME tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+HOME

Siirry alimpaan verkkokaavioruutuun projektissa.

CTRL+END tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+END

Siirry projektissa äärimmäisenä vasemmalla olevaan verkkokaavioruutuun.

HOME tai VAIHTONÄPPÄIN+HOME

Siirry projektissa äärimmäisenä oikealla olevaan verkkokaavioruutuun.

END tai VAIHTONÄPPÄIN+END

Siirry yhden ikkunan korkeuden verran ylöspäin.

PAGE UP tai VAIHTONÄPPÄIN+PAGE UP

Siirry yhden ikkunan korkeuden verran alaspäin.

PAGE DOWN tai VAIHTONÄPPÄIN+PAGE DOWN

Siirry yhden ikkunan leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE UP tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+PAGE UP

Siirry yhden ikkunan leveyden verran oikealle.

CTRL+PAGE DOWN tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+PAGE DOWN

Valitse verkkokaavioruudusta seuraava kenttä.

ENTER

Valitse verkkokaavioruudusta edellinen kenttä.

VAIHTO+ENTER

Näkymissä ja ikkunoissa siirtyminen

Tehtävä

Näppäimet:

Aktivoi Ohjaus-valikko.

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Aktivoi syöttörivi kentän tekstin muokkausta varten.

F2

Aktivoi valikkorivi.

F10 tai ALT

Aktivoi projektin ohjausvalikko.

ALT+YHDYSVIIVA

Aktivoi jakopalkki.

VAIHTONÄPPÄIN+F6

Sulje ohjelmaikkuna.

ALT+F4

Näytä kaikki suodatetut tehtävät tai kaikki suodatetut resurssit.

F3

Näytä Sarakemääritys-valintaikkuna.

ALT+F3

Avaa uusi ikkuna.

VAIHTONÄPPÄIN+F11

Pienennä valinta yhteen kenttään.

VAIHTONÄPPÄIN+ASKELPALAUTIN

Palauta lajittelujärjestys tunnusjärjestykseksi.

VAIHTONÄPPÄIN+F3

Valitse piirrosobjekti.

F6

Näytä tehtävän tiedot.

VAIHTONÄPPÄIN+F2

Näytä resurssin tiedot.

VAIHTONÄPPÄIN+F2

Näytä varaustiedot.

VAIHTONÄPPÄIN+F2

Ota käyttöön Lisää valintaan -tila tai poista se käytöstä.

VAIHTONÄPPÄIN+F8

Ota käyttöön automaattinen laskenta tai poista se käytöstä.

CTRL+F9

Ota käyttöön Laajenna valintaa -tila tai poista se käytöstä.

F8

Siirry vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin tulostuksen esikatseluikkunan eri sivujen tarkastelemista varten.

ALT+nuolinäppäimet

Projektin jäsentäminen

Tehtävä

Näppäimet:

Piilota alitehtävät.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+YHDYSMERKKI tai ALT+VAIHTONÄPPÄIN+MIINUS (numeronäppäimistön miinusmerkki)

Sisennä valittu tehtävä.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+OIKEA NUOLI

Näytä alitehtävät.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+ = tai ALT+VAIHTONÄPPÄIN+PLUS (numeronäppäimistön plusmerkki)

Näytä kaikki tehtävät.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+* (numeronäppäimistön tähti)

Ulonna valittu tehtävä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitseminen ja muokkaaminen valintaikkunassa

Tehtävä

Näppäimet:

Siirry lomakkeen alaosassa olevissa kentissä kentästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirry lomakkeen alaosassa oleviin taulukoihin.

ALT+1 (vasen) tai ALT+2 (oikea)

Siirry seuraavaan tehtävään tai resurssiin.

ENTER

Siirry edelliseen tehtävään tai resurssiin.

VAIHTO+ENTER

Valitseminen ja muokkaaminen taulukkonäkymässä

Näkymässä muokkaaminen

Tehtävä

Näppäimet:

Peruuta merkintä.

ESC

Tyhjennä tai nollaa valittu kenttä.

CTRL+DELETE

Kopioi valitut tiedot.

CTRL+C

Leikkaa valitut tiedot.

CTRL+X

Poista valitut tiedot.

DELETE tai CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistössä)

Täytä alaspäin.

CTRL+D

Näytä Etsi-valintaikkuna.

CTRL+F tai VAIHTONÄPPÄIN+F5

Jatka Etsi-valintaikkunassa hakutuloksissa seuraavana olevaan esiintymään.

VAIHTONÄPPÄIN+F4

Käytä Siirry-komentoa (Muokkaa-valikko).

F5

Linkitä tehtävät.

CTRL+F2

Liitä kopioidut tai leikatut tiedot.

CTRL+V

Pienennä valinta yhdeksi kentäksi.

VAIHTONÄPPÄIN+ASKELPALAUTIN

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Poista tehtävien linkitys.

CTRL+VAIHTO+F2

Näkymässä siirtyminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirry projektin alkuun (aikajana).

ALT+HOME

Siirry projektin loppuun (aikajana).

ALT+END

Siirrä aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirrä aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirry rivin ensimmäiseen kenttään.

HOME tai CTRL+VASEN NUOLI

Siirry ensimmäiselle riville.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirry ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+HOME

Siirry rivin viimeiseen kenttään.

END tai CTRL+OIKEA NUOLI

Siirry viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+END

Siirry viimeiselle riville.

CTRL+ALANUOLI

Reunaruudussa siirtyminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirrä kohdistusta reunaruudun ja oikealla olevan näkymän välillä.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+SARKAIN

Valitse reunaruudussa eri ohjausobjektit, jos kohdistus on reunaruudussa.

SARKAIN

Valitse valintaruudut ja painikkeet tai poista niiden valinta, jos kohdistus on reunaruudussa.

VÄLINÄPPÄIN

Päivitä projektiopas.

CTRL+R

Näkymässä valitseminen

Tehtävä

Näppäimet:

Laajentaa valintaa yhden sivun alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden sivun ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajenna valintaa yksi rivi alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa yksi rivi ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajenna valinta rivin ensimmäiseen kenttään.

VAIHTO+HOME

Laajenna valinta rivin viimeiseen kenttään.

VAIHTO+END

Laajenna valinta tietojen alkuun.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+HOME

Laajenna valinta tietojen loppuun.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+END

Laajenna valinta ensimmäiseen riviin.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+YLÄNUOLI

Laajenna valinta viimeiseen riviin.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+ALANUOLI

Laajenna valinta ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajenna valinta viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+END

Valitse kaikki rivit ja sarakkeet.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+VÄLINÄPPÄIN

Valitse sarake.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Valitse rivi.

VAIHTONÄPPÄIN+VÄLINÄPPÄIN

Siirry valinnan sisällä yksi kenttä alaspäin.

ENTER

Siirry valinnan sisällä yksi kenttä ylöspäin.

VAIHTONÄPPÄIN+ENTER

Siirry valinnan sisällä yhden kentän verran oikealle.

SARKAIN

Siirry valinnan sisällä yhden kentän verran vasemmalle.

VAIHTO+SARKAIN

Valitseminen ja muokkaaminen syöttörivissä

Tehtävä

Näppäimet:

Hyväksy merkintä.

ENTER

Peruuta merkintä.

ESC

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DELETE

Laajenna valinta tekstin loppuun.

VAIHTONÄPPÄIN+END

Laajenna valinta tekstin alkuun.

VAIHTONÄPPÄIN+HOME

Ota korvaustila käyttöön tai poista se käytöstä.

INSERT

Aika-asteikon käyttäminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirrä aikajanaa yksi sivu vasemmalle.

ALT+PAGE UP

Siirrä aikajanaa yksi sivu oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirrä aikajana projektin alkuun.

ALT+HOME

Siirrä aikajana projektin loppuun.

ALT+END

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Vieritä aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Näytä pienemmät aikayksiköt.

CTRL+ / (numeronäppäimistön vinoviiva)

Näytä suuremmat aikayksiköt.

CTRL+* (numeronäppäimistön tähti)

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×