Microsoft Office Live Meeting 2007 -asiakkaan tietosuojalausunto

Päivitetty viimeksi: kesäkuussa 2007

Yksityisyyden suojaaminen on Microsoftille erittäin tärkeää aivan kuten ohjelman suorituskyky, tehokkuus ja helppokäyttöisyyskin. Tässä tietosuojalausunnossa kuvataan useita Microsoft® Office Live Meeting 2007 -asiakkaan (”Live Meeting -asiakas”) tietojen keräämiseen ja ohjelman käyttöön liittyviä seikkoja.

Tässä lausunnossa keskitytään toimintoihin, jotka käyttävät Internet-yhteyttä. Tietosuojalausuntoa ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi luetteloksi. Se ei koske Microsoftin muita verkkosivustoja tai paikallisia sivustoja, tuotteita tai palveluja. Jos sinä tai yrityksesi käytätte tätä tuotetta erillisen Microsoftin palvelun kanssa, esimerkiksi Microsoft Office Live Meeting -palvelun, jotkin toiminnot saattavat olla oleellisesti erilaisia kuin alla olevassa kuvauksessa. Jotkin alla olevista toiminnoista voivat olla integroituja toiseen Microsoftin palveluun, tai Microsoftin palvelu voi sisältää lisäominaisuuksia. Lisätietoja siitä, kuinka Microsoft käsittelee henkilökohtaisia tietojasi, kun käytät tätä tuotetta Microsoftin toisen palvelun kanssa, on Microsoftin toisen palvelun tietosuojalausunnossa. Tällainen on esimerkiksi Microsoft Office Live Meeting -palvelun tietosuojalausunto.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttäminen

Kun tarvitsemme tietoja, joista henkilöllisyytesi voi käydä ilmi tai joiden avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä, pyydämme siihen erikseen lupaa. Keräämiämme henkilökohtaisia tietoja käyttää vain Microsoft ja sen tytäryhtiöt pyytämäsi tai sallimasi palvelun edellyttämällä tavalla. Tällöin Microsoft saattaa käyttää henkilökohtaisia tietojasi tarjotakseen tehokkaampaa asiakaspalvelua, parantaakseen Live Meeting -asiakasta ja siihen liittyviä Microsoftin sivustoja, tuotteita tai palveluja sekä helpottaakseen Live Meeting -asiakkaan käyttöä poistamalla tarpeen kirjoittaa samat tiedot toistuvasti tai mukauttamalla palvelua haluamallasi tavalla.

Antamiasi henkilökohtaisia tietoja ei tässä lausunnossa kuvattuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta siirretä kolmansille osapuolille ilman lupaasi. Tilaamme joskus muilta yrityksiltä joitakin palveluja, kuten asiakaspalvelun, maksuliikenteen käsittelyn tai palveluiden tilastollisen analyysin. Toimitamme näille yrityksille vain ne henkilökohtaiset tietosi, joita palvelun tuottaminen edellyttää, eivätkä yritykset saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Microsoftin keräämiä tai sille lähetettyjä tietoja voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Microsoftilla tai sen tytäryhtiöillä on toimipiste. Käyttämällä Microsoftin sivustoa tai palvelua annat luvan siirtää tietojasi maasta toiseen. Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) määrittämää Safe Harbor -säännöstöä Euroopan unionin alueelta hankittujen tietojen keräämisessä, käyttämisessä ja säilyttämisessä.

Microsoft voi paljastaa henkilökohtaisia tietojasi, jos laki sitä edellyttää tai jos on riittävä syy uskoa, että: (a) lait ja asetukset tai Microsoftiin kohdistuvat oikeustoimet sitä edellyttävät; (b) se on tarpeen Microsoftin oikeuksien suojaamiseksi (mukaan lukien sopimusten voimaan saattaminen); tai (c) tietojen paljastaminen auttaa hätätilanteessa suojaamaan Microsoftin työntekijöiden, Microsoftin sivustojen, tuotteiden tai palveluiden käyttäjien henkilökohtaista turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta.

Tietokoneessasi olevien tietojen kerääminen ja käyttäminen

Tämä ohjelmisto sisältää Internetiä käyttäviä toimintoja, jotka keräävät tietokoneestasi tiettyjä perustietoja (”tietokoneen perustiedot”) ja lähettävät ne Microsoftille. Tietokoneen perustiedot sisältävät muun muassa IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän version, selaimen version, laitteistotunnuksen (laitteen valmistaja, nimi ja versio) sekä käyttöjärjestelmän alue- ja kieliasetukset. Jos jokin toiminto lähettää tietoja Microsoftille, se lähettää myös nämä tietokoneen perustiedot.

Alla on lueteltu yksityiskohtaisesti, mitä muita tietoja mikäkin Live Meeting -asiakkaan toiminto, ohjelmisto tai palvelu kerää ja käyttää.

Henkilökohtaisten tietojen suojaus

Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on Microsoftille erittäin tärkeää. Käytämme useita suojaustekniikoita ja toimintatapoja suojataksemme henkilökohtaiset tietosi luvattomalta käytöltä tai julkaisemiselta. Microsoft esimerkiksi tallentaa lähettämäsi henkilökohtaiset tiedot tietokoneisiin, joiden käyttöoikeuksia on rajoitettu ja jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Tämän tietosuojalausunnon muutokset

Saatamme joskus päivittää tätä tietosuojalausuntoa tuotteisiin tai palveluihin tehtävien muutosten tai asiakaspalautteen vuoksi. Kun muutoksia tehdään, lausunnon yläosassa oleva Päivitetty viimeksi -päivämäärä muutetaan. Jos tämä lausunto muuttuu oleellisesti sen suhteen, miten Microsoft käyttää henkilökohtaisia tietojasi, julkaisemme ilmoituksen muutoksista joko ennen niiden käyttöönottoa tai lähettämällä ilmoituksen suoraan käyttäjälle. Suosittelemme tarkistamaan tämän lausunnon määräajoin, jotta saat uusimmat tiedot siitä, miten Microsoft suojaa henkilökohtaiset tietosi.

Lisätietoja

Microsoft ottaa mielellään vastaan palautetta, joka koskee näitä tietosuojatietoja. Jos uskot, että Microsoft ei ole noudattanut tätä lausuntoa, ota yhteyttä Web-lomakkeella.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Tietoja toiminnoista

Tämän asiakirjan loppuosassa käsitellään seuraavia toimintoja:

Sisällön ja sovellusten jakaminen

Toiminnon kuvaus: Live Meeting -asiakas sallii sisällön ja sovellusten jakamisen. Voit jakaa esimerkiksi tiedostoja tai avata sovelluksia kokouksen osallistujien kanssa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun jaat sisältöä, kaikki kokouksen osallistujat voivat tarkastella sitä. Lisäksi kokouksen esittelijät voivat muokata jakamaasi sisältöä. Jotta sisällön tarkasteleminen onnistuu nopeasti, jotakin sisältöä saatetaan tallentaa osallistujien tietokoneisiin, ennen kuin sisältöä tarkastellaan kokouksessa.

Tietojen käyttö: Voit käyttää jakamaasi ja kokouksen osallistujien jakamaa sisältöä muiden kanssa.

Valinta/hallinta: Jos haluat jakaa sisältöä tai sovelluksia, sinun on valittava tai luotava jaettava sisältö ja siirryttävä sitten Sisältö-valikon Jaa-luetteloon. Voit poistaa kokouksessa käytettävää sisältöä napsauttamalla Jaa-luettelossa olevaa sisältöä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista.

Asiakaspuolen lokin kirjaus

Toiminnon kuvaus: Asiakaspuolen lokin kirjaus tallentaa tietoja Live Meeting -istunnoistasi tilapäiskansioon. Nämä tiedot on tarkoitettu Live Meeting -asiakkaan vianmääritystä varten.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Tietokoneeseesi kirjataan kokouksen tiedot, kuten yksilöllinen Live Meeting -tunnisteesi, kokouksen osallistujien henkilöllisyys, kokouksen sisällön URL-osoite, äänitilan muutokset, kokouksen aloitusaika ja lopetusaika. Asiakaspuolen kirjaus ei lähetä mitään näistä tiedoista tietokoneesi ulkopuolelle, mutta järjestelmänvalvoja voi käsitellä vastaavanlaisia, palvelimeen tallennettavia tietoja. Lisätietoja on kohdassa Palvelinpuolen lokin kirjaus.

Tietojen käyttö: Lokeja voi käyttää Live Meeting -asiakkaan ongelmien vianmäärityksessä. Live Meeting -asiakas ei lähetä näitä tietoja Microsoftille, mutta voit tarvittaessa lähettää tiedot manuaalisesti.

Valinta/hallinta: Lokin kirjaus on oletusarvon mukaan käytössä, eikä sitä voi poistaa käytöstä. Jokaista konsoli-istuntoa varten luodaan yksi loki, enintään 10 lokia kerrallaan. Samana päivänä myöhemmin pidettävän kokouksen tiedot lisätään kyseisen päivän kyseisen istunnon lokiin. Lokit korvataan uudemmilla kokouslokeilla viikon kuluttua. Voit poistaa lokitiedostoja manuaalisesti poistamalla %TEMP%-hakemistosta tiedostoja, joiden nimen alku on jokin seuraavista: pwconsole, lmpub tai bgpubmgr.

Palvelinpuolen lokin kirjaus

Toiminnon kuvaus: Palvelinpuolen lokin kirjaus sallii järjestelmänvalvojien arkistoida Live Meetingin toimia, sisältöä, keskusteluita ja käyttötietoja, kuten käyttäjän kirjautuminen, neuvottelun aloittaminen ja neuvotteluun liittyminen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön palvelinpuolen lokin kirjauksen, tiedot kokouksen sisällöstä ja Live Meeting -asiakkaan käytöstä tallennetaan järjestelmänvalvojan määrittämään palvelimeen. Palvelinpuolen kirjaus kerää seuraavia tietoja: kokouksen osallistujien Live Meeting -asiakkaiden luomat tiedot, esimerkiksi tiedot siitä, ketkä kokouksen osallistujista tarkastelevat dioja esityksen aikana, kysymykset ja vastaukset, jotka toimitetaan kokouksen esittelijöille ja osallistujille, dian vaihtamiset, sinun tai muiden kokouksen osallistujien tekemät muistiinpanot tai huomautukset, sovellusten jakaminen, kommenttien lähettäminen ja esityksen tulosteen tai latauksen pyytäminen. Järjestelmänvalvoja voi tarkastella näitä tietoja. Mitään näistä tiedoista ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Järjestelmänvalvoja voi hyödyntää näitä tietoja yrityksen Live Meeting -asiakkaiden hallinnassa.

Valinta/hallinta: Palvelinpuolen lokin kirjaus on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja vain järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Tarkista yrityksesi tietojen käyttöä ja hallintaa koskevat ohjeet, ennen kuin otat lokin kirjauksen käyttöön.

Tallenna omaan tietokoneeseen

Toiminnon kuvaus: Kun kokouksen järjestäjä ottaa Tallenna omaan tietokoneeseen -toiminnon käyttöön, voit tallentaa kokouksen, mukaan lukien käyttäjien Live Meeting -kokouksen ääni- ja videokeskustelun. Tallenna omaan tietokoneeseen -toiminto kirjaa myös kaiken kokouksen osallistujien käytössä olleen sisällön, kuten luonnoslehtiön, kysymykset ja vastaukset, huomautukset, tekstin ja kyselyt. Ääntä ja videota ei voi tallentaa, jos käytät etätyöpöytäyhteyttä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos otat käyttöön Tallenna omaan tietokoneeseen -toiminnon, kokouksen sisältö, ääni ja video tallennetaan tietokoneeseesi.

Tietojen käyttö: Voit näiden tietojen avulla käyttää aiempien Live Meeting -kokousten sisältöä, ääntä ja videota.

Valinta/hallinta: Tallenna omaan tietokoneeseen -toiminto on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja vain kokouksen järjestäjä tai järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Jos tämä toiminto on käytössä, kuka tahansa kokouksen osallistuja voi tallentaa kokouksen. Kun sinä tai joku muu kokouksen osallistuja käynnistätte tallennuksen, kaikki kokouksen osallistujat näkevät Tallennus aloitettiin -ilmoituksen ja jokaisen kokouksen osallistujan Live Meeting -asiakkaan vasemmassa yläkulmassa on punainen tallennusmerkki.

Kokouksen järjestäjä voi ottaa Tallenna omaan tietokoneeseen -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

 1. Valitse Kokouksen asetukset.

 2. Valitse Tallenne-osan Osallistuja tallentaa paikalliseen tietokoneeseensa -kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Poista käytöstä tallentaminen paikalliseen tietokoneeseen

  • Vain esittäjät voivat tallentaa

  • Esittäjät voivat tallentaa ja esittäjät voivat myöntää osallistujille luvan tallentaa.

 3. Valitse OK.

Kokouksen osallistuja voi tallentaa kokouksen omaan tietokoneeseensa seuraavasti:

 1. Valitse Live Meeting -asiakkaassa Tallenne-valikko.

 2. Valitse Omaan tietokoneeseen -välilehti ja valitse Tallenna.

Aiempien kokousten kuunteleminen tai poistaminen:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft Office Live Meeting 2007 ja valitse sitten Microsoft Office Live Meeting Recording Manager.

 2. Jos haluat toistaa tallenteen, napsauta Edelliset tallenteet -kohdassa hiiren kakkospainikkeella toistettavaa tallennetta ja valitse sitten Toista.

 3. Jos haluat poistaa tallenteen, napsauta Edelliset tallenteet -kohdassa hiiren kakkospainikkeella poistettavaa tallennetta ja valitse sitten Poista.

Microsoft Office Live Meetingin ohje

Toiminnon kuvaus: Microsoft Office Live Meetingin ohjeen avulla voit käyttää Microsoft Office Online -sivuston uusimpia ja ajantasaisimpia Live Meetingin ohjeita.

Kerättävät, käsiteltävät, lähetettävät tai käytettävät tiedot: Lisätietoja lähetettävistä tiedoista ja niiden käytöstä on Microsoft Online -tietosuojalausunnossa. Jos olet Microsoft Office Live Meeting -palvelun asiakas, lisätietoja on Microsoft Office Live Meeting -palvelun tietosuojalausunnossa ja Live Meeting -palveluiden asiakastuessa.

Valinta/hallinta: Microsoft Office Live Meetingin ohjeen käyttäminen on vapaaehtoista.

Yhteystietokortti

Toiminnon kuvaus: Yhteystietokortin avulla voit antaa kokouksen osallistujille lisätietoja itsestäsi.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kokouksessa jakamasi yhteystietokortin tiedot ovat kaikkien kokouksen osallistujien käytettävissä, kun osallistujaluettelo on näkyvissä. Yhteystietokorttiin kirjoittamasi tiedot synkronoidaan kaikkien Live Meeting -asiakkaiden kanssa ja ovat näkyvissä, kunnes poistat yhteystietokortin tietojen jakamisen käytöstä.

Tietojen käyttö: Voit jakaa tietojasi kokouksen osallistujille yhteystietokortin avulla ja etsiä lisätietoja muista osallistujista, joilla on yhteystietokortti.

Valinta/hallinta: Yhteystietokortin käyttäminen on vapaaehtoista. Korttiin ei lisätä automaattisesti mitään tietoja. Voit ottaa yhteystietojen jakamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft Office Live Meeting 2007 ja valitse sitten Microsoft Office Live Meeting 2007.

 2. Napsauta Tervetuloa käyttämään Microsoft Office Live Meeting -ohjelmaa -sivulla valikon nuolta.

 3. Valitse Asetukset.

 4. Valitse Yhteystietokortti-osassa muille kokouksen osallistujille jaettavien tietojen vieressä olevaa valintaruutua ja kirjoita sitten tiedot.

 5. Valitse OK.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×