Microsoft Office InfoPath pikanäppäimet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä ohjeaiheessa kuvataan pikanäppäimet Microsoft Office InfoPath 2007, kuten tehtävät lomakemallin suunnittelemisen Yleiset toiminnot. Näitä pikanäppäimiä viittaavat Yhdysvaltain näppäimistöasettelua. Muiden näppäimistöasettelujen näppäimet eivät välttämättä vastaa täsmälleen Yhdysvaltain näppäimistö.

Sellaisten pikanäppäinten kuvauksissa, joissa painetaan yhtä aikaa vähintään kahta näppäintä, näppäimet erotetaan toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, kuvauksessa näppäimet erotetaan toisistaan pilkulla (,).

Jos haluat tulostaa tämän ohjeaiheen, valitse Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

Artikkelin sisältö

Lomakemallien suunnitteleminen

Ohjeiden saaminen

Ohjeikkunan

Valikot, työkalurivit ja tehtäväruudut

Valintaikkunoiden käyttäminen

Microsoft Officen perustoiminnot

Lomakemallien suunnitteleminen

Lomakemallien kehittäminen

Toiminto

Näppäin

Aloittaa uuden lomakemallin suunnittelemisen.

CTRL+VAIHTO+D

Huomautus: Jos Käytön aloittaminen -valintaikkuna on avoinna, paina SARKAINTA, kunnes lomakemallin suunnitteleminen on valittuna ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Avaa Avaaminen suunnittelutilassa -valintaikkunan.

CTRL+O tai CTRL+F12

Näyttää Suunnittelutehtävät-tehtäväruudun.

ALT+N

Näyttää nykyisen lomakemallin esikatselun.

CTRL+VAIHTO+B

Etsii sanan tai sanat.

CTRL+F

Korvaa sanan tai sanat.

CTRL+H

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+C

Liittää tekstin tai kohteen.

CTRL+V

Tulostaa nykyisen lomakemallin.

CTRL+P

Näyttää valitun ohjausobjektin ominaisuudet.

ALT+ENTER

Lisää ohjausobjekti.

ALT + I, C

Valitsee edellisen ohjausobjektin.

CTRL+< (pienempi kuin -merkki) tai VAIHTO+SARKAIN

Valitsee seuraavan ohjausobjektin.

CTRL+> (suurempi kuin -merkki) tai SARKAIN

Avaa Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + VAIHTO + F11

Microsoft Office Developer Center-Web-sivuston avaaminen selaimessa.

ALT + H I

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Valitsee kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitsee kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee tekstin, grafiikan tai kentän yhden rivin alaspäin tai ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää euromerkin.

CTRL+ALT+E

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa kaiken muotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+I

Valitun tekstin alleviivaaminen tai alleviivauksen poistaminen valitusta tekstistä

CTRL+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

ALT+VAIHTO+K

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Ottaa käyttöön tai poistaa valitun tekstin Normaali-tyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Ottaa käyttöön tai poistaa otsikko 1-tyyliä valitussa tekstissä.

ALT+CTRL+1

Ottaa käyttöön tai poistaa otsikko 2-tyyliä valitussa tekstissä

ALT+CTRL+2

Ottaa käyttöön tai poistaa otsikko 3-tyyliä valitussa tekstissä.

ALT+CTRL+3

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

CTRL+VAIHTO+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa valitun kappaleen.

CTRL+J

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Keskittää valitun kappaleen.

CTRL+E

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

CTRL+L

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PILKKU

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PISTE

Avaa Fontti-tehtäväruudun.

CTRL+D

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Toistuvan taulukon lisääminen.

ALT + I, G

Muuttaa sarakkeen leveyttä reunasta vasemmalle muuttamatta muiden sarakkeiden leveyttä.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja vedä sarakkeen reunaa.

Muuttaa reunan alapuolella tai yläpuolella olevan rivin korkeutta muuttamatta muiden rivien korkeutta.

Huomautus: Rivit, jotka on niiden vähimmäiskorkeus esitystapa-pikakuvakkeen muuttaa reunan yläpuolella olevan rivin korkeutta. Rivin korkeus määräytyy useista tekijöistä, kuten onko se sisältää tekstiä tai ohjausobjekteja.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja vedä rivin reunaa.

Muuttaa kaikkien valittujen rivien tai sarakkeiden leveyden tai korkeuden samaksi.

Pidä ALT-näppäintä alhaalla ja vedä rivin tai sarakkeen reunaa.

Siirtyy taulukon seuraavan tai edellisen solun välillä.

SARKAIN tai VAIHTO + SARKAIN
VÄLILEHTI Lisää uuden rivin taulukon, jos se paina samalla, kun kohdistin on viimeisen rivin viimeistä solua.

Valitsee taulukon solun tai peruuttaa sen valinnan.

F2

Korjausten tekeminen ja muutosten tallentaminen

Toiminto

Näppäin

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

Huomautus: Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun on oltava valittuna (paina ALT + T ja paina sitten O).

ALT+F7

Tallentaa tai julkaisee käsiteltävänä olevan lomakemallin.

Huomautus: Tämä pikanäppäin avaa valintaikkunan, jossa voit valita lomakemallin tallentamisen tai julkaisemisen. Jos et halua tuoda tätä valintaikkunaa näyttöön jatkossa, saat Tallenna nimellä -valintaikkunan näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää ALT+VAIHTO+F2.

ALT+VAIHTO+F2

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Tallentaa nykyisen lomakemallin.

VAIHTO+F12

Ennen tulostamista lomakemallin esikatseleminen

Toiminto

Näppäin

Tuo Esikatselu-valintaikkunan näyttöön.

ALT+F, V

Siirtyy seuraavalle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy edelliselle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Lähentää lomakemallin näkymää.

ALT+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Loitontaa lomakemallin näkymää niin, että lomakemalli näkyy pienempänä ja näkyvissä on enemmän sisältöä.

ALT+YHDYSMERKKI

Sivun alkuun

Ohjeiden saaminen

Ohjeikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Microsoft Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjesisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirtää ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Palaa InfoPath 2007: n Ohje ja toimintaohjeet koti.

ALT+HOME

Valitsee seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohteen oletustoiminnon.

ENTER

Valitse Selaa ohjelman ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Selaa ohjelman ohjetta -osassa laajentaa tai kutistaa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (paina F1).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Ikkunan päivittäminen (Päivitä-painike)

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos nykyinen ohjeaihe ei ole aktiivisessa ikkunassa, paina F6 ja paina sitten CTRL + P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa.

F6, ALANUOLI

Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6, ALANUOLI (painetaan toistuvasti)

Siirtyy ohjeikkunan alueiden ohjeikkunan; vaihtaa esimerkiksi työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun ja Etsi -luettelon.

F6

Valitsee sisällysluettelon puunäkymässä seuraavan tai edellisen kohteen.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai kutistaa valitun kohteen sisällysluettelon puunäkymässä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan hyperlinkin tai ohjeen yläreunassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -komennon.

SARKAIN

Valitsee edellisen hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin, Näytä kaikki -linkin tai Piilota kaikki -linkin toiminnon.

ENTER

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

CTRL+P

Etsi kysymyksen kirjoittaminen

Ennen kuin voit kirjoittaa kysymyksen haun, valitse Kirjoita kysymys -ruutu.

miten

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes kohdistin näkyy Kirjoita kysymys -ruutuun.

 3. Kirjoita kysymys.

 • Lähetä, jotka olet kirjoittanut Kirjoita kysymys -ruutuun hakusana, paina ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Valikot, työkalurivit ja tehtäväruudut

Siirtyminen ja niiden käyttäminen valikosta ja tehtävärivien

Ennen kuin voit siirtää ja muuttaa työkalurivin kokoa, se on valittava.

miten

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Paina CTRL + SARKAIN toistuvasti, voit valita työkalurivin.

 3. Paina CTRL + VÄLINÄPPÄIN avaa Työkalurivin asetukset -valikko.

 4. Painamalla S tai M , valitse Siirrä tai koko -komento.

Toiminto

Näppäin

Siirtää työkalurivin.

CTRL + nuolinäppäimet

Irrottaa työkalurivin.

ALANUOLI (painetaan toistuvasti)

Kiinnittää työkalurivin vasemmalla tai oikealla puolella näytön.

Vasen nuoli tai oikea nuoli (paina toistuvasti)

Valitse valikkoriviltä tai sulkee avoimen valikon ja alivalikon samanaikaisesti.

ALT tai F10

Valitse valikkoriville F10 tai ALT-näppäimen painalluksen jälkeen tehtäväruudun tai työkalurivin. Paina toistuvasti, jos haluat siirtää kohdistusta Avaa työkalurivit, valikkorivi ja tehtäväruudut.

CTRL + SARKAIN tai CTRL + VAIHTO + SARKAIN

Kun työkalurivin tai valikkorivin on valittuna, valitse Seuraava painike tai valikko työkalurivillä.

SARKAIN tai OIKEA NUOLI

Kun työkalurivin tai valikkorivin on valittuna, valitse Edellinen painike tai valikko työkalurivillä.

VAIHTO + SARKAIN tai vasen nuoli

Avaa valitun valikon tai suorittaa valitun painikkeen tai komentoon.

ENTER

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää pikavalikon otsikkorivillä.

ALT+VÄLILYÖNTI

Kun valikko tai alivalikko on avoinna, valitse seuraava komento.

ALANUOLI

Kun valikko tai alivalikko on avoinna, valitse edellisen komennon.

YLÄNUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan valikon. Kun alivalikko on avoinna, siirry päävalikosta alivalikkoon ja päinvastoin.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitsee oikealla olevan valikon. Kun alivalikko on avoinna, siirry päävalikosta alivalikkoon ja päinvastoin.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valitsee ensimmäisen komennon valikosta tai alivalikosta.

HOME

Valitsee valikon tai alivalikon viimeisen komennon.

END

Sulkee avoimen valikon. Kun alivalikko on avoinna, sulje alivalikon.

ESC

Avaa valitun valikon.

VAIHTO+ALANUOLI

Näyttää kaikki komennot, kun lyhennetty valikko on avoinna.

CTRL+ALANUOLI

Tehtäväruudun ja aktiivisen lomakemallin välillä siirtyminen

F6

Valitsee tehtäväruudun seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee edellisen kohteen-tehtäväruudussa.

VAIHTO+SARKAIN

Huomautus: Näppäimistön avulla voit valita minkä tahansa valikkokomennon valikkorivillä. Valitse valikkoriviltä ALT-näppäintä. Paina alleviivatun kirjaimen valikkovaihtoehdon nimi, joka sisältää haluamasi komennon.

Siirtyminen ja niiden tehtäväruutujen käyttäminen

Ennen kuin voit käsitellä tehtäväruutu, avaa ensin se ja valitse se.

miten

 1. Paina CTRL + F1 avaa tehtäväruutu.

 2. Valitse valikkoriviltä painamalla F6-näppäintä.

 3. Paina CTRL + VÄLINÄPPÄIN avaa tehtäväruudun asetukset-valikko.

 4. Paina M tai S , valitse Siirrä tai koko -komento.

Toiminto

Näppäin

Näyttää Suunnittelutehtävät-tehtäväruudun.

ALT+N

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen haluamasi tehtäväruutu-tehtäväruutua näkyviin painamalla ALT Aktivoi valikkorivin ja painamalla sitten CTRL + SARKAIN siirtää tehtäväruutuun.

F6

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Tehtäväruudun koon muuttaminen (kun olet valinnut koko -komento).

Nuolinäppäimet

Tehtäväruudun siirtäminen (kun olet valinnut Siirrä -komento).

Nuolinäppäimet

Avaa tehtäväruudun tai piilottaa nykyisen tehtäväruudun.

CTRL+F1

Siirrä tehtäväruutu valitsemalla aktiivisen ikkunan. (Saatat joutua painamalla F6-näppäinyhdistelmää useita kertoja.)

F6

Kun valikko tai työkalurivi on aktiivinen, siirry tehtäväruutuun. (Sinun on ehkä painettava CTRL+SARKAIN useammin kuin kerran.)

CTRL+SARKAIN

Tehtäväruudun asetukset-valikon avaaminen

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Sulkee valikon, jos sellainen on avoinna, tai siirry takaisin lomakemalliin.

ESC

Kun tehtäväruutu on valittuna, Valitsee tehtäväruudun seuraavan vaihtoehdon.

SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, Valitsee tehtäväruudun edellisen vaihtoehdon.

VAIHTO+SARKAIN

Siirrä ylös valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai Siirry vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

YLÄNUOLI

Siirtyy alaspäin valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai Siirry vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

ENTER

Avaa pikavalikko lomakemallin tai Avaa valitun tehtäväruudun kohteen avattavan valikon.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen komennon.

HOME

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitse viimeisen komennon valikosta tai alivalikosta.

END

Siirtyy valitun tehtäväruudun luettelon alkuun.

CTRL+HOME

Siirtyy valitun tehtäväruudun luettelon loppuun.

CTRL+END

Sivun alkuun

Valintaikkunoiden käyttäminen

Käyttämisen ja valintaikkunoiden asetusten valitseminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Avaaminen suunnittelutilassa -valintaikkunan.

CTRL+O tai CTRL+F12

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin lomakemalliin, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää.

ALT+F6

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon.

VAIHTO+SARKAIN

Vaihtaa seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Vaihtaa edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Vaihtaa seuraavaan luokkaan.

SARKAIN

Huomautus: Siirry luokan valitsemisen jälkeen haluamaasi luokan nimeen nuolinäppäimillä.

Vaihtaa edelliseen luokkaan.

VAIHTO+SARKAIN

Huomautus: Siirry luokan valitsemisen jälkeen haluamaasi luokan nimeen nuolinäppäimillä.

Siirtyy vaihtoehtojen luettelon tai ryhmän vaihtoehtojen välillä.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitulle painikkeelle määritetyn toiminnon tai valitsee valitun valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettuna, ja siirtyy tiettyyn luettelon vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

ALT+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALANUOLI

Sulkee valittuna olevan avattavan luettelon tai peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valitun komennon.

ENTER

Siirtyy edelliseen kansioon.

ALT+1

Avaa valittua kansiota yhtä tasoa ylempänä olevan kansion.

ALT+2

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uuden alikansion avoinna olevaan kansioon.

ALT+4

Siirtyy Pikkukuvat-, Ruudut-, Kuvakkeet-, Luettelo-, Tiedot-, Ominaisuudet- ja Esikatselu-näkymien välillä.

ALT+5

Tuo näyttöön valitun kansion tai tiedoston pikavalikon.

VAIHTO+F10

Avaa kohde- tai Tallenna -luettelo (nimeltään Osoiterivi Windows Vistassa).

F4

Päivittää kansio- ja tiedostoluettelon Avaa-, Avaa suunnittelutilassa- tai Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

F5

Muokkausruutujen valintaikkunoiden käyttäminen

Muokkausruutu on kenttä, johon voit kirjoittaa tai liittää tekstiä, kuten käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Näppäin

Siirtää merkinnän alkuun.

HOME

Siirtää merkinnän loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Sivun alkuun

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon pienentäminen tai suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Kun useampi kuin yksi ikkuna on avoinna, Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun ei ole suurennettu, suorittaa Siirrä -komennon (ikkunan järjestelmävalikon) . Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun ei ole suurennettu, suorittaa koko -komennon (ikkunan järjestelmävalikon) . Ikkunan kokoa nuolinäppäimillä ja paina ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan, jossa on muutettu.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Tekstissä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×