Microsoft Office Excel Viewer -ohjelman ohje

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .


Näytä käyttöoikeussopimus

Microsoft Office Excel Viewer -ohjelmalla voit avata, tarkastella, käsitellä ja tulostaa Microsoft Office Excel -työkirjoja, vaikka Exceliä ei olisi asennettu tietokoneeseesi. Voit myös kopioida tietoja Excel Viewerista muihin ohjelmiin. Excel Viewerissa et kuitenkaan voi luoda uusia työkirjoja, muokata tietoja tai tallentaa työkirjoja.

Huomautus: Excel Viewer ei enää tue joitakin Excel Viewer 2003:n ominaisuuksia.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Tietoja Excel Viewer-ohjelman ohje

Työkirjan avaaminen

Laskentataulukon tarkasteleminen

Tietojen käsitteleminen

Tulostaminen

Excel Viewer 2003-ominaisuudet, joita ei enää tueta Excel Viewerin

Tietoja Excel Viewer -ohjelman ohjeesta

Tämä artikkeli on käytettävissä vain, kun Internet-yhteys on muodostettuna. Jos aiot käyttää tietokonetta offline-tilassa, tulosta artikkeli. Valitse Tulostettava versio ja tuo näyttöön artikkelin kaikki osat valitsemalla Näytä kaikki (oikealla ylhäällä). Tulosta artikkeli painamalla CTRL+P.

Excel Viewerin teknistä tietoa, Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tietoja Microsoft Excel Viewer-ohjelmasta.

Lisätietoja Excel Viewerin päivityksistä on Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tarkista päivitykset.

Sivun alkuun

Työkirjan avaaminen

Voit avata Excel Viewerissa työkirjoja, jotka on luotu Microsoft Office Excel 2007 -ohjelmassa, Microsoft Office Excel 2003:ssa, Windows Excelissä (versiossa 95 ja sitä uudemmissa) ja Macintosh Microsoft Excelissä (versiossa 2.2 ja sitä uudemmissa). Et voi avata työkirjoja, jotka on tallennettu Hypertext Markup Language (HTML) -tiedostomuodossa tai CSV-tiedostomuodossa.

Jos tietokoneessasi on asennettuna Excel, voit avata työkirjan muokkaamista varten Excelissä sen jälkeen, kun olet avannut sen Excel Viewerissa.

Tässä osassa

Avaa työkirja tarkastelua varten

Avaa työkirja muokattavaksi

Varmista työkirjan digitaalisesti allekirjoitetun varmenteen

Työkirjan avaaminen tarkastelemista varten

Voit avata vain Excel-tiedostoja (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm ja .xlw). Voit avata myös makroja tukevia tiedostoja (.xlsm, .xltm ja .xlm), mutta et voi suorittaa niiden sisältämiä makroja. Et voi avata Hypertext Markup Language (HTML) -tiedostoja (.mht, .mhtml, .htm ja .html) tai CSV-tiedostoja (.csv). Nykyinen Excel Viewer -versio ei myöskään tue Excel-kaaviotiedostojen (.xlc) avaamista.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tiedosto-ryhmästä Avaa.

  Pikanäppäin voit myös painaa CTRL + O.

  Vihje    Voit avata työkirjan viimeksi käyttämäsi Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Valitse Viimeksi käytetyt tiedostot-työkirja, jonka haluat avata tiedostonimi.

 2. Windows Vista -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa   

  • Valitse osoiteriviltä asema, kansio tai Internet-sijainti, joka sisältää haluamasi työkirjan.

   Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa   

  • Valitse Kohde-ruudusta asema, kansio tai verkko- tai Internet-sijainti, joka sisältää haluamasi työkirjan.

 3. Valitse kansioluettelosta haluamasi työkirjan sisältävä kansio ja avaa se.

 4. Napsauta työkirjaa ja valitse Avaa.

  • Excel Viewerissa voit avata Information Rights Managementin (IRM) avulla hallittavan työkirjan, jos sinulla on oikeudet tarkastella työkirjaa. Voit myös tulostaa tai kopioida tällä tavoin hallitun työkirjan sisältöä, jos sinulla on työkirjan tulostus- ja kopiointioikeudet.

  • Kun käynnistät Excel Viewerin Käynnistä-valikosta tai napsauttamalla sen kuvaketta työpöydällä, näkyviin tulee Avaa-valintaikkuna. Voit käynnistää Excel Viewerin ja avata tietyn työkirjan kaksoisnapsauttamalla kyseistä työkirjaa.

  • Kun avaat Excel Viewerissa useamman kuin yhden työkirjan, voit vaihtaa työkirjojen välillä. Valitse Aloitus-välilehden Ikkuna-ryhmästä Vaihda ikkunaa ja valitse sitten työkirja, jonka haluat aktivoida.

  • Kun avaat työkirjan, joka sisältää Windows SharePoint Services -sivuston luetteloon linkitetyn Excel-taulukon tietoja, laskentataulukon tietoja ei voi päivittää SharePoint-sivuston tiedoilla. Excel Viewer ei voi päivittää ulkoisia tietoyhteyksiä tai pivot-taulukoita.

  • Sivunvaihdon esikatselu-näkymä, Excelin aiemmin tallennetun työkirjan näkymä avataan ja Excel Viewerin työkirjan koko sisällön eivät ehkä näy. Jos haluat palata normaalinäkymään, valitse tilarivin Normaali Painikkeen kuva .

Työkirjan avaaminen muokkaamista varten

 1. Avaa Excel Viewerissa työkirja, jota haluat tarkastella.

 2. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa muokkausta varten.

  Työkirja sulkeutuu Excel Viewerissa, ja Excel käynnistyy työkirjan muokkaamista varten.

Digitaalisesti allekirjoitetun työkirjan varmenteen vahvistaminen

Kun avaat työkirjan, joka on suojaussyistä allekirjoitettu digitaalisesti, digitaalinen varmenne tiedot kannattaa tarkistaa ja digitaalinen allekirjoitus aitous vahvistaa sen varmistamiseksi, että digitaalinen allekirjoitus on luotettava.

 1. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Näytä allekirjoitukset.

  Näytä allekirjoitukset on käytettävissä vain, kun Excel Viewerissa avattava työkirja on allekirjoitettu digitaalisesti.

 2. Voit tarkastella tietyn varmenteen tietoja napsauttamalla Allekirjoitukset-tehtäväruudun Kelvolliset allekirjoitukset -kohdassa allekirjoittajan nimen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten Allekirjoituksen tiedot.

 3. Valitse Näytä ja toimi seuraavasti:

  • Voit päättää, luotatko digitaalisen varmenteen lähteeseen, katsomalla Myönnetty- ja Myöntänyt-kenttien tietoja.

  • Voit tarkistaa, onko varmenne kelvollinen, katsomalla Kelpoisuuden alku -kentän tietoja.

Sivun alkuun

Laskentataulukon tarkasteleminen

Voit tarkastella laskentataulukon tietoja Excel Viewerissa seuraavien ominaisuuksien avulla.

Tässä osassa

Laskentataulukon vierittäminen

Vierittää ja zoomata hiirellä

Laskentataulukon keskusteluja eri osien tarkasteleminen

Valintanauhan pienentäminen

Suurentaa tai pienentää näyttö

Siirry toiseen laskentataulukkoon

Laskentataulukon vierittäminen

Voit siirtyä laskentataulukon solujen välillä napsauttamalla soluja tai käyttämällä nuolinäppäimiä. Kun siirryt soluun, kyseisestä solusta tulee aktiivinen solu.

Voit siirtyä laskentataulukon eri osien välillä käyttämällä vierityspalkkeja seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Vieritys:

Toimet:

Yksi rivi ylös- tai alaspäin

Napsauta pystysuoran vierityspalkin nuolia.

Yksi sarake vasemmalle tai oikealle

Napsauta vaakasuoran vierityspalkin nuolia.

Yksi ikkuna ylös- tai alaspäin

Napsauta kohtaa vieritysruudun ylä- tai alapuolella vaakasuorassa vierityspalkissa.

Yksi ikkuna vasemmalle tai oikealle

Napsauta kohtaa vieritysruudun vasemmalla tai oikealla puolella vaakasuorassa vierityspalkissa.

Suuri etäisyys

Vedä vierityspalkkia. Jos laskentataulukko on hyvin suuri, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna vetäessäsi.

 • Voit myös napsauttaa vierityspalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valita vieritysvaihtoehtoja.

 • Vierityspalkin koko ilmaisee suhteellisen osuuden laskentataulukosta käytetystä alueesta, joka näkyy ikkunassa. Vieritysruudun sijainti ilmaisee näkyvän alueen sijainnin laskentataulukossa.

Vierittäminen ja zoomaaminen hiirellä

Voit siirtyä laskentataulukossa sekä loitontaa ja lähentää haluamiasi kohtia käyttämällä Microsoft IntelliMouse® -osoitinlaitetta.

Toiminto:

Toimet:

Ylös tai alas vierittäminen muutama rivi kerrallaan

Kierrä kiekkopainiketta ylös- tai alaspäin.

Koko laskentataulukon selaaminen

Pidä kiekkopainiketta painettuna ja vedä osoitinta lähtöpisteestä poispäin siihen suuntaan, johon haluat siirtyä. Voit nopeuttaa selaamista vetämällä osoittimella lähtöpisteestä poispäin ja hidastaa selaamista vetämällä osoittimella lähtöpisteeseen päin.

Laskentataulukon selaaminen automaattisesti

Napsauta kiekkopainiketta ja liikuta sitten hiirtä siihen suuntaan, johon haluat siirtyä. Voit nopeuttaa selaamista vetämällä osoittimella lähtöpisteestä poispäin ja hidastaa selaamista vetämällä osoittimella lähtöpisteeseen päin. Voit lopettaa automaattisen selaamisen napsauttamalla hiiren painiketta.

Lähentäminen tai loitontaminen

Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja kierrä sitten IntelliMouse-hiiren kiekkopainiketta eteen- tai taaksepäin.

Usean laskentataulukon alueen tarkasteleminen samanaikaisesti

Voit tarkastella ja vierittää useita laskentataulukon alueita samanaikaisesti, kun jaat laskentataulukon erillisiin vaaka- tai pystysuuntaisiin ruutuihin.

 1. Osoita jakoruutua, joka sijaitsee pystysuuntaisen vierityspalkin yläosassa tai vaakasuuntaisen vierityspalkin oikeassa reunassa.

  TBD

  Huomautus: Jakoruutu ei ole näkyvissä, jos laskentataulukko sisältää kiinnitettyjä ruutuja.

 2. Kun osoitin muuttuu jako-osoitin Vaakasuuntainen kaksisuuntainen nuoli tai Koonmuutto-osoitin (kaksipäinen nuoli) , vedä jakoruutu haluamaasi paikkaan.

 • Voit poistaa jaon kaksoisnapsauttamalla jakopalkkia.

 • Jaetut ruudut eivät näy tulostetussa laskentataulukossa.

Valintanauhan pienentäminen

Valintanauha, joka on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -tuotteen osa, auttaa löytämään kussakin tilanteessa tarvittavat komennot nopeasti. Valintanauhaa ei voi poistaa eikä sitä voi korvata Excel Viewerin aiempien versioiden työkaluriveillä ja valikoilla. Voit kuitenkin pienentää valintanauhan, jos haluat näyttöön enemmän tilaa.

 • Voit pienentää valintanauhan kaksoisnapsauttamalla Aloitus-välilehteä. Voit palauttaa valintanauhan kaksoisnapsauttamalla Aloitus-välilehteä uudelleen.

  Pikanäppäin voit pienentää tai palauttaa valintanauhan painamalla CTRL + F1.

  Pikanäppäimet ovat käytettävissä myös silloin, kun valintanauha on pienennettynä.

Näytön suurentaminen tai pienentäminen

 • Tilarivillä vetämällä liukusäädintä prosentin 10 – 400 tai valitse Loitonna tai Lähennä -painike Zoomauksen liukusäädin , kunnes suurennusta, jonka haluat prosentteina.

Zoomaaminen ei vaikuta tulostamiseen. Laskentataulukoita tulostettaessa zoomausasetuksena on aina 100 %, ellei asetusta muuteta Sivun asetukset -valintaikkunan (Aloitus-välilehden Sivun asetukset -ryhmän Sivun asetukset -painike) Sivu-välilehdessä.

Vaihtaminen toiseen laskentataulukkoon

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos sen laskentataulukon taulukonvalitsin, johon haluat siirtyä, on näkyvissä, napsauta taulukonvalitsinta.

 • Jos laskentataulukon taulukonvalitsinta ei näy, napsauta vierityspainikkeita, kunnes taulukonvalitsin tulee näkyviin, ja napsauta sitten valitsinta.

  Taulukonvierityspainikkeet

Sivun alkuun

Tietojen käsitteleminen

Voit käsitellä laskentataulukon tietoja Excel Viewerissa seuraavien ominaisuuksien avulla.

Tässä osassa

Valitse solu, solualue, rivi tai sarake

Etsiä tekstiä ja numeroita laskentataulukosta

Etsi ja valitse tiettyjen solujen lisääminen laskentataulukkoon

Laskentataulukkotietojen kopioiminen toiseen ohjelmaan

Solun, alueen, rivin tai sarakkeen valitseminen

Valittava kohde

Toimet:

Yksittäinen solu

Napsauta solua tai siirry soluun nuolinäppäimillä.

Solualue

Napsauta alue ensimmäistä solua ja vedä osoitin viimeiseen soluun.

Voit myös pitää VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja siirtyä sitten nuolinäppäimillä viimeiseen soluun.

Kaikki laskentataulukon solut

Napsauta Valitse kaikki -painiketta tai paina CTRL+A.

Valitse kaikki -painike

Ei-vierekkäiset solut tai solualueet

Valitse ensimmäinen solu tai solualue ja pidä sitten CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset muut solut tai solualueet.

Suuri solualue

Napsauta solualueen ensimmäistä solua, paina VAIHTONÄPPÄINTÄ samalla, kun napsautat solualueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä.

Koko rivi

Napsauta riviotsikkoa.

Koko sarake

Napsauta sarakeotsikkoa.

Vierekkäiset rivit tai sarakkeet

Vedä valinta rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Vaihtoehtoisesti voit valita ensimmäisen rivi- tai sarakeotsikon ja pitää sitten VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna valitessasi viimeisen rivi- tai sarakeotsikon.

Ei-vierekkäiset rivit tai sarakkeet

Valitse ensimmäinen rivi- tai sarakeotsikko ja pidä sitten CTRL-näppäintä painettuna valitessasi muut rivi- tai sarakeotsikot.

Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

Valitse rivin tai sarakkeen solu ja paina sitten CTRL+nuolinäppäin (oikea tai vasen nuolinäppäin valittaessa riveiltä ja ylä- tai alanuolinäppäin valittaessa sarakkeista).

Laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäinen tai viimeinen solu

Valitse laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäinen solu painamalla CTRL+HOME.

Valitse tietoja tai muotoiluja sisältävän laskentataulukon tai Excel-luettelon viimeinen solu painamalla CTRL+END.

Enemmän tai vähemmän soluja kuin aktiivisen valinnan solujen määrä

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja napsauta viimeistä uuteen valintaan sisällytettävää solua. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmaisesta alueesta tulee uusi valinta.

Voit peruuttaa solujen valinnan napsauttamalla mitä tahansa laskentataulukon solua.

Tekstin tai numeroiden etsiminen laskentataulukosta

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat etsiä tekstiä tai numeroita solualueelta, valitse solualue.

  • Jos haluat etsiä tekstiä tai numeroita koko laskentataulukosta, napsauta mitä tahansa solua.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Etsi.

  Pikanäppäin voit myös painaa CTRL + F.

 3. Kirjoita Etsittävä-ruutuun teksti tai numerot, jotka haluat löytää.

 4. Oletusarvon mukaan tietoja etsitään riveiltä järjestyksessä. Jos haluat etsiä tietoja sarakkeittain, valitse Asetukset ja valitse sitten Etsi-ruudusta Sarakkeittain.

 5. Valitse Kohde-ruudusta sisältö, josta haluat etsiä.

 6. Aloita ensimmäisen teksti- tai numeroesiintymän etsiminen valitsemalla Etsi seuraava.

  Voit jatkaa etsimistä valitsemalla Etsi seuraava, kunnes kaikki esiintymät on löydetty.

Voit peruuttaa etsimisen painamalla ESC-näppäintä.

Tiettyjen solujen etsiminen ja valitseminen laskentataulukossa

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Siirry.

  Pikanäppäin voit myös painaa CTRL + G.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Etsi ja nimetyt soluviittauksia tai alueiden valitseminen valitsemalla nimetyn soluviittaus tai alue, johon haluat siirtyä -ruutuun.

   Jos haluat etsiä ja valita nimeämättömiä soluviittauksia tai -alueita, kirjoita soluviittaus Viittaus-ruutuun.

  • Voit etsiä ja valita nopeasti kaikki tietyt tiedot sisältävät solut tai vain tietyt ehdot täyttävät solut valitsemalla Asetukset ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista.

Valitse:

Valittava kohde

Kommentit

Kommentteja sisältävät solut.

Vakiot

Solut, jotka sisältävät vakioita. Kaavat -kohdan alla on valintaruutuja on käytettävissä, kun napsautat vakioita.

Kaavat

Kaavat-valintaruutu ei ole käytettävissä Excel Viewerissa.

Tyhjät

Tyhjät solut.

Käytössä oleva alue

nykyinen alue, esimerkiksi koko luettelo.

Käytössä oleva matriisi

Koko matriisi, jos aktiivisena oleva solu sisältyy matriisiin.

Objektit

Laskentataulukoiden ja muokkausruutujen graafiset objektit kaaviot ja painikkeet mukaan lukien.

Erot riveillä

Kaikki valitun rivin aktiivisesta solusta eroavat solut. Jos valitaan useampi kuin yksi rivi, vertailu tehdään valinnan kunkin rivin välillä ja kullakin rivillä vertailuun käytettävä solu sijaitsee samassa sarakkeessa kuin aktiivinen solu.

Erot sarakkeissa

Kaikki valitun sarakkeen aktiivisesta solusta eroavat solut. Jos valitaan useampi kuin yksi sarake, vertailu tehdään valinnan kunkin sarakkeen välillä ja kussakin sarakkeessa vertailuun käytettävä solu sijaitsee samalla rivillä kuin aktiivinen solu.

Edeltäjät

Edeltäjät-vaihtoehto ei ole käytettävissä Excel Viewerissa.

Seuraajat

Seuraajat-vaihtoehto ja Seuraajat-kohdan alla olevat vaihtoehdot eivät ole käytettävissä Excel Viewerissa.

Viimeinen solu

Laskentataulukon viimeisen solun, joka sisältää tietoja tai muotoiluja.

Vain näkyvät solut

Vain solut, jotka näkyvät piilotettujen rivien tai sarakkeiden yli ulottuvalla alueella.

Ehdolliset muotoilut

Vain solut, jotka sisältävät ehdollisia muotoiluja.

 • Valitse Kaikki, jos haluat löytää ehdollisia muotoiluja sisältävät solut.

 • Valitse Samat, jos haluat löytää solut, jotka sisältävät samat ehdolliset muotoilut kuin valittu solu.

Kelpoisuusehdot

Vain solut, joille on määritetty tietojen kelpoisuusehtoja.

 • Valitse Kaikki, jos haluat löytää tietojen kelpoisuusehtoja sisältävät solut.

 • Valitse Samat, jos haluat löytää solut, jotka sisältävät samat tietojen kelpoisuusehdot kuin valittu solu.

Laskentataulukon tietojen kopioiminen toiseen ohjelmaan

Voit kopioida laskentataulukon tietoja Excel Viewerissa ja liittää ne sitten toiseen ohjelmaan. Laskentataulukon tietoja ei kuitenkaan voi liittää työkirjaan, joka on avoimena Excel Viewerissa. Jotta voisit muokata työkirjaa, tietokoneessa on oltava asennettuna Excel.

Huomautus: Et voi kopioida kaaviotaulukko tietoja.

 1. Valitse laskentataulukossa tiedot, jotka haluat kopioida.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Kopioi.

  Pikanäppäin – Voit myös painaa näppäinyhdistelmää CTRL+C.

 3. Siirry ohjelmaan, johon haluat kopioida tiedot, ja käytä sitten kyseisen ohjelman liittämiskomentoa.

Jos valittu kopiointialue sisältää piilotettuja soluja, Excel Viewer kopioi myös ne.

Sivun alkuun

Tulostaminen

Voit tulostaa laskentataulukon tietoja Excel Viewerissa seuraavien ominaisuuksien avulla.

Tässä osassa

Määrittäminen tai poistaminen tulostusalueen

Sivun suunnan, skaalaus ja paperikoon muuttaminen

Sivun reunusten määrittäminen ja keskittää jokaisen sivun tiedot

Tiettyjen rivien tai sarakkeiden tulostaminen kaikilla sivuilla

Sisällytä ruudukon tai rivien ja sarakkeiden otsikot jokaisella tulostetulla sivulla

Sivunvaihtojen näyttäminen

Sivun esikatselu ennen tulostamista

Aktiivisen laskentataulukon, valitun alueen tai koko työkirjan tulostaminen

Useiden taulukoiden tulostaminen samalla kertaa

Tulostusalueen määrittäminen tai poistaminen

 1. Valitse laskentataulukossa solut, jotka haluat tulostaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Tulostusalue.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat määrittää tulostusalueen, valitse Määritä tulostusalue.

  • Voit poistaa tulostusaluemäärityksen valitsemalla Poista tulostusaluemääritys.

Sivun suunnan, skaalauksen ja paperikoon muuttaminen

Jos laskentataulukko ei mahdu haluamallesi määrälle tulostettuja sivuja, voit muuttaa laskentataulukon kooksi normaalista poikkeavan koon niin, että taulukko mahtuu pienemmälle tai suuremmalle määrälle sivuja. Voit myös määrittää, että haluat tulostaa työn tietylle sivumäärälle, ja valita eri paperikoon.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Sivun asetukset.

 2. Valitse Sivu-välilehden Suunta-kohdasta Pysty tai Vaaka.

 3. Voit muuttaa sivujen skaalausta toimimalla Skaalaus-kohdassa jollakin seuraavista tavoista:

  • Voit pienentää tai suurentaa laskentataulukkoa kirjoittamalla haluamasi kokoa ilmaisevan prosenttiluvun Suurenna tai pienennä -ruutuun.

  • Voit pienentää tai suurentaa laskentataulukkoa niin, että se mahtuu haluamallesi sivumäärälle, valitsemalla Sovita ja kirjoittamalla sitten haluamasi sivumäärän.

 4. Voit määrittää paperikoon valitsemalla haluamasi koon Paperikoko-ruudusta.

 5. Voit määrittää tulostuslaadun valitsemalla haluamasi laadun Tulostuslaatu-ruudusta.

 6. Jos haluat määrittää ensimmäisen sivun numeroksi jonkin muun numeron kuin 1, voit kirjoittaa haluamasi numeron Ensimmäisen sivun numero -ruutuun.

Reunusten määrittäminen ja tietojen keskittäminen kaikilla sivuilla

 1. Valitse laskentataulukko.

 2. Valitse Aloitus-sivun Sivun asetukset -ryhmästä Sivun asetukset.

 3. Valitse Reunukset-välilehti.

 4. Kirjoita Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-ruutuihin haluamasi reunusten koot.

  Asetusten on oltava suuremmat kuin tulostimen pienimmät sallitut reunuskoot.

 5. Tee Keskitä sivulle -kohdassa jompikumpi tai molemmat seuraavista toimista:

  • Valitse Vaakasuoraan-valintaruutu, jos haluat keskittää laskentataulukon tiedot vasemman ja oikean reunuksen väliin.

  • Valitse Pystysuoraan-valintaruutu, jos haluat keskittää laskentataulukon tiedot laskentataulukon ylä- ja alareunan väliin.

Tiettyjen rivien tai sarakkeiden tulostaminen kaikille sivuille

 1. Napsauta laskentataulukkoa, jonka haluat tulostaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Sivun asetukset.

 3. Valitse Taulukko-välilehti.

 4. Valitse Tulostusotsikot-kohdasta Ylhäällä toistettavat rivit- tai Vasemmalla toistettavat rivit -ruutu ja valitse sitten rivit tai sarakkeet, joiden haluat näkyvän kaikilla tulostetuilla sivuilla.

Ruudukon tai rivi- ja sarakeotsikoiden lisääminen kaikille tulostettaville sivuille

 1. Napsauta laskentataulukkoa, jonka haluat tulostaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Sivun asetukset.

 3. Valitse Taulukko-välilehti.

 4. Jos haluat tulostaa ruudukon, valitse Ruudukko-valintaruutu.

 5. Jos haluat tulostaa numeroidut tai kirjaimin merkityt rivi- ja sarakeotsikot, valitse Rivi- ja sarakeotsikot -valintaruutu.

Sivunvaihtojen näyttäminen

 1. Valitse tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu- Painikkeen kuva .

 2. Voit palata normaalinäkymään tilarivillä valitsemalla Normaali Painikkeen kuva .

Manuaalisesti lisätyt sivunvaihdot näkyvät yhtenäisinä viivoina. Katkoviivat merkitsevät automaattisesti lisättyjä sivunvaihtoja. Voit siirtää sivunvaihtoja, mutta et voi lisätä tai poistaa niitä.

Sivun esikatselu ennen tulostamista

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tiedosto-ryhmästä Esikatselu.

  Pikanäppäin voit myös painaa CTRL + F2.

 2. Seuraavia työkalurivien painikkeita käyttämällä voit tarkastella sivua ja tehdä siihen tarvittavia muutoksia ennen tulostamista.

Kun olet kopioinut esimerkin tyhjään laskentataulukkoon, voit mukauttaa sitä omien tarpeidesi mukaan.

Toiminto

Seuraava sivu

Tuo näyttöön seuraavan tulostettavan sivun. Jos valittuna on useita laskentataulukoita ja valitset Seuraava sivu, kun valitun laskentataulukon viimeinen sivu on näkyvissä, Excel Viewer näyttää seuraavan laskentataulukon ensimmäisen sivun.

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos laskentataulukossa on vain yksi sivu.

Edellinen sivu

Tuo näyttöön edellisen tulostettavan sivun. Jos valittuna on useita laskentataulukoita ja valitset Edellinen sivu, kun valitun laskentataulukon ensimmäinen sivu on näkyvissä, Excel Viewer näyttää edellisen laskentataulukon viimeisen sivun.

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos laskentataulukossa on vain yksi sivu.

Zoomaus

Vaihtaa laskentataulukon koko sivun näkymän ja suurennetun näkymän välillä. Zoomausominaisuus ei vaikuta tulostettavaan kokoon. Voit vaihtaa laskentataulukon koko sivun näkymän ja suurennetun näkymän välillä myös napsauttamalla mitä tahansa kohtaa laskentataulukossa.

Näytön tarkkuuden mukaan määräytyy, mitkä grafiikkaominaisuudet, esimerkiksi ohuet reunaviivat, näkyvät koko sivun näkymässä.

Tulosta

Tuo näyttöön Tulosta-valintaikkuna, jossa voit määrittää tulostusasetuksia ja tulostaa valitun laskentataulukon.

Sivun asetukset

Tuo näyttöön Sivun asetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää tulostettavan laskentataulukon ulkoasuun vaikuttavia asetuksia.

Näytä reunukset

Näyttää tai piilottaa reunuskahvat, joita vetämällä voit säätä sivujen reunuksia, ylä- ja alatunnisteiden reunuksia sekä sarakeleveyksiä.

Sulje esikatselu

Sulkee esikatseluikkunan ja palaa aktiivisena olevan laskentataulukon edelliseen näkymään.

Tapa, jolla sivut näkyvät esikatseluikkunassa, määräytyy käytettävissä olevien fonttien ja värien sekä tulostimen tarkkuuden mukaan.

Aktiivisena olevan laskentataulukon, valitun alueen tai koko työkirjan tulostaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Tulosta.

 2. Valitse Tulosta-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse Valinta, jos haluat tulostaa valitun alueen.

  • Valitse Valitut taulukot, jos haluat tulostaa aktiivisen laskentataulukon tai kaikki valitut laskentataulukot.

  • Valitse Koko työkirja, jos haluat tulostaa kaikki laskentataulukot.

  • Valitse Taulukko, jos haluat tulostaa Excel-taulukon tiedot. Tämä vaihtoehto on valittavissa vain, kun laskentataulukko sisältää Excel-taulukkomuotoisia tietoja ja kun nämä tiedot on valittu tulostamista varten.

Jos laskentataulukko sisältää määritetyn tulostusalueen, Excel Viewer tulostaa vain tämän tulostusalueen. Jos valitset tulostettavaksi tietyn solualueen ja valitset sitten Valinta, Excel Viewer tulostaa valinnan ja ohittaa laskentataulukolle mahdollisesti määritetyn tulostusalueen.

Usean laskentataulukon tulostaminen kerralla

 1. Voit valita tulostettavat laskentataulukot toimimalla jollakin seuraavista tavoista.

Valittava kohde

Toimet:

Vähintään kaksi vierekkäistä taulukkoa

Napsauta ensimmäisen taulukon taulukonvalitsinta, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja napsauta sitten viimeisen taulukon taulukonvalitsinta.

Vähintään kaksi taulukkoa, jotka eivät sijaitse vierekkäin

Napsauta ensimmäisen taulukon taulukonvalitsinta, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta sitten muiden taulukoiden taulukonvalitsimia.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tiedosto-ryhmästä Pikatulostus.

  Pikatulostus lähettää laskentataulukot oletustulostimen ilman, että muutokset nykyiseen tulostusasetukset. Jos haluat määrittää tulostin, kopioiden määrä ja muut tulostusasetukset ennen tulostamista, valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tulosta.

Sivun alkuun

Excel Viewer 2003:n ominaisuudet, joita Excel Viewer ei tue

Seuraavia Excel Viewer 2003:n ominaisuuksia ei tueta Excel Viewerin nykyisessä versiossa.

Ominaisuus:

Kommentit

Kaaviotiedostojen avaaminen

Kaaviotiedostomuodossa (.xlc) tallennettuja tiedostoja ei voi avata.

Ikkunoiden järjestäminen

Järjestä kaikki -komento ei ole enää käytettävissä. Sen avulla ei voi tarkastella usean työkirjan laskentataulukoita samanaikaisesti. Ikkunat voi yhä järjestää manuaalisesti.

Ruutujen kiinnittäminen

Kiinnitä ruudut -komento ei ole enää käytettävissä. Sen avulla ei voi määrittää näkyviin rivi- ja sarakeotsikoita tai muita näkyviä tietoja selattaessa laskentataulukkoa vierittämällä.

Tietojen suodattaminen

Pikasuodata-komento ei ole enää käytettävissä. Tiettyjen tietojen suodattaminen ei enää ole mahdollista.

Rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen

Rivien ja sarakkeiden kokoa ei voi enää muuttaa rivi- ja sarakeotsikoiden reunoja vetämällä tai reunaviivoja napsauttamalla.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×