Microsoft Office Communications -tuotteiden tietosuojalausunto

Päivitetty viimeksi: tammikuussa 2009

Microsoft Office Communications -tuotetta koskevien tietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyvien käytäntöjen ymmärtäminen edellyttää, että käyttäjä tutustuu sekä tähän tietosuojalausuntoon että tuotetta koskeviin täydentäviin tietosuojatietoihin. Jos käyttäjä tai käyttäjän yritys käyttää tätä tuotetta erillisen palvelun kanssa, osa toiminnoista voi erota huomattavasti jäljempänä tai täydentävissä tietosuojatiedoissa kuvatuista toiminnoista. Osa toiminnoista on ehkä integroitu palveluun, tai palvelussa voi olla muita toimintoja.

Yleiset

Microsoft pitää erittäin tärkeänä paitsi käyttäjän yksityisyyden suojaamista myös suorituskyvyltään, tehokkuudeltaan sekä helppokäyttöisyydeltään käyttäjien toivomuksia vastaavien ohjelmistojen toimittamista. Tässä tietosuojalausunnossa kuvataan useita tämän asiakirjan Täydennyksiä-kohdassa eriteltyjen Microsoftin tuotteiden tietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyviä käytäntöjä. Painopiste on toiminnoissa, joissa käytetään Internet-yhteyttä. Tietosuojalausunto ei koske Microsoftin muita verkkosivustoja tai paikallisia sivustoja, tuotteita tai palveluja.

Täydennyksiä

Vuonna 2008 julkaistut tuotteet

Käyttäjän tietojen kerääminen ja käyttäminen

Käyttäjältä kerättyjä tietoja käyttävät yksinomaan Microsoft ja sen tytäryhtiöt. Kerättyjen tietojen ainoita käyttötarkoituksia ovat käyttäjän käyttämien toimintojen tuominen käyttäjän saataville, käyttäjän pyytämien tai valtuuttamien palveluiden toimittaminen ja käyttäjän pyytämien tai valtuuttamien tapahtumien toteuttaminen. Tietoja voidaan käyttää myös Microsoftin tuotteiden ja palveluiden analysointiin ja parantamiseen.

Käyttäjän luovuttamia omia tietoja ei tässä lausunnossa kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta siirretä kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa. Microsoft tilaa tietyissä yhteyksissä muilta yrityksiltä rajoitettuja palveluja, joita voivat olla esimerkiksi vastaaminen tuotteita ja palveluita koskeviin asiakaskysymyksiin ja Microsoftin palveluita koskevien tilastoanalyysien laatiminen. Microsoft toimittaa näille yrityksille vain ne käyttäjän omat tiedot, joita palvelun toimittaminen edellyttää, eivätkä yritykset saa käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Microsoft voi käyttää tai luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja, myös käyttäjän yhteydenpidon sisältöä, jos (a) lain noudattaminen tai reagoiminen oikeudellisiin pyyntöihin tai oikeusprosessiin sitä edellyttää, (b) Microsoftin tai Microsoftin asiakkaiden oikeuksien tai omaisuuden suojaaminen, mukaan lukien palvelun käyttöä koskevien sopimusten tai käytäntöjen saattaminen voimaan, sitä edellyttää tai (c) Microsoftilla on syytä uskoa, että tietojen käyttäminen tai luovuttaminen on tarpeellista Microsoftin työntekijöiden, asiakkaiden tai yleisön henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Tämän asiakirjan Täydennyksiä-kohdassa eriteltyjen tuotteiden keräämiä tai Microsoftille lähettämiä tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Microsoftilla tai sen konserniyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai palveluntarjoajilla on toimitiloja. Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön julkaisemia Safe Harbor -periaatteita, mitä tulee Euroopan unionista peräisin olevien tietojen keräämiseen, käyttämiseen ja säilyttämiseen.

Käyttäjän tietokonetta koskevien tietojen kerääminen ja käyttäminen

Kun käyttäjä käyttää Internetiä käyttäviä toimintoja sisältävää ohjelmaa, käyttäjän avaamiin WWW-sivustoihin ja käyttäjän käyttämiin online-palveluihin lähetetään tietokonetta koskevia tietoja ("tietokoneen perustietoja"). Microsoft käyttää tietokoneen perustietoja voidakseen toimittaa käyttäjälle Internetiä käyttäviä palveluja, parantaa Microsoftin tuotteita ja palveluita sekä laatia tilastoanalyysejä. Tietokoneen perustiedot sisältävät tavallisesti muun muassa IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän version, selaimen version sekä käyttöjärjestelmän alue- ja kieliasetukset. Joissakin tilanteissa tietokoneen perustiedoissa voi olla mukana laitteistotunnus, josta selviää laitteen valmistaja, laitteen nimi ja laitteen versiotiedot. Jos jokin toiminto tai palvelu lähettää tietoja Microsoftille, myös tietokoneen perustiedot lähetetään.

Käyttäjän tietojen suojaus

Käyttäjien tietojen suojaaminen on Microsoftille erittäin tärkeää. Microsoft käyttää useita suojaustekniikoita ja menettelyjä voidakseen suojata käyttäjän tietoja luvattomalta käytöltä ja julkitulemiselta. Microsoft esimerkiksi säilyttää käyttäjän toimittamia tietoja tietokoneissa, joiden käyttöoikeuksia on rajoitettu ja jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Tämän tietosuojalausunnon muutokset

Microsoft päivittää toisinaan tätä tietosuojalausuntoa ja/tai täydentäviä tietosuojatietoja tuotteisiin tai palveluihin tehtävien muutosten mukaisesti sekä asiakaspalautteen perusteella. Kun muutoksia tehdään, sivun yläosan Päivitetty viimeksi -ajankohta muuttuu. Microsoft suosittelee käymään tämän tietosuojalausunnon ja täydentävät tietosuojatiedot säännöllisesti läpi, jotta käyttäjä on aina perillä siitä, kuinka Microsoft suojaa käyttäjän tietoja.

Lisätietoja

Microsoft ottaa mielellään vastaan palautetta, joka koskee tätä tietosuojalausuntoa ja täydentäviä tietosuojatietoja. Jos sinulla on kysyttävää tai uskot, että Microsoft ei ole noudattanut näitä asiakirjoja, ota yhteyttä tällä UC-tietosuojan palautelomakkeella tai lähettämällä postia osoitteeseen

Microsoft Privacy - UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Tietoja toiminnoista

Microsoft Error Reporting

Tämän toiminnon tarkoitus: Microsoft Error Reporting -palvelun avulla käyttäjä voi ilmoittaa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista Microsoftille sekä vastaanottaa tietoja, joita noudattamalla käyttäjä voi mahdollisesti välttyä tällaisilta ongelmilta tai ratkaista ongelmat.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Tietoja Microsoft Error Reporting -palvelun keräämistä, käsittelemistä tai siirtämistä tiedoista on Microsoft Error Reporting -palvelun tietosuojalausunnossa kohteessa Microsoft Error Reporting -palvelun tietosuojalausunto.

Näiden tietojen käyttö: Microsoft voi käyttää käyttäjän lähettämiä virheraporttitietoja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen ja Microsoftin ohjelmistojen ja palveluiden parantamiseen.

Valinta/hallinta: Käyttäjällä annetaan mahdollisuus osallistua Microsoft Error Reporting -palvelun toimintaan, kun virhe ilmenee ensimmäisen kerran. Kun käyttäjä ottaa Microsoft Error Reporting -palvelun käyttöön, se ilmoittaa käyttäjällä ilmenevät ongelmat automaattisesti Microsoftille.

Tietyissä harvinaisissa tilanteissa, kun ongelmat esimerkiksi ovat erityisen hankalia, Microsoft voi pyytää käyttäjältä lisätietoja, esimerkiksi osia muistista (kuten muistia, jota jokin yksittäinen ongelman ilmenemishetkellä käynnissä oleva sovellus käyttää tai jota kaikki ongelman ilmenemishetkellä käynnissä olevat sovellukset käyttävät), rekisteriasetuksia ja muita tietokoneen tiedostoja. Näihin tietoihin voi kuulua myös käyttäjän parhaillaan käsittelemä tiedosto. Kun Microsoft pyytää lisätietoja, käyttäjä voi tarkastella virheraportin sisältämiä tietoja, ennen kuin valitsee, lähetetäänkö raportti Microsoftille vai jätetäänkö raportti lähettämättä.

Tärkeitä tietoja: Yritysasiakkaat voivat määrittää ryhmäkäytännön avulla, kuinka Microsoft Error Reporting toimii tietokoneessa. Määritysvaihtoehtoihin kuuluu myös mahdollisuus poistaa Microsoft Error Reporting käytöstä. Windows Server Group Policy TechCenter -sivustossa on tarvittavat tekniset tiedot järjestelmänvalvojille, jotka haluavat määrittää ryhmäkäytännön Microsoft Error Reporting -toimintoa varten.

Online-palaute

Tämän toiminnon toiminta: Online-palautteen avulla käyttäjä voi antaa tuotteita ja palveluita koskevaa palautetta suoraan Microsoftille.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos käyttäjä käyttää online-palautetta, viestit ja tietokoneen perustiedot lähetetään Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Microsoft voi käyttää käyttäjän lähettämiä tietoja Microsoftin sivustojen, tuotteiden tai palveluiden parantamiseen. Microsoft voi käyttää käyttäjältä kerättyjä tietoja myös käyttäjän tuotetta tai palvelua koskevaan palautteeseen liittyvien lisätietojen pyytämiseen.

Valinta/hallinta: Online-palautteen käyttö on valinnaista.

Online-ohje

Tämän toiminnon toiminta: Kun käyttäjä valitsee Online-ohjeen tai Ohjeen, järjestelmä muodostaa yhteyden verkossa olevaan tukiaineistoon, jotta käyttäjällä on aina uusin mahdollinen sisältö käytettävissään.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun käyttäjä käyttää online-ohjetta tai ohjetta, käyttäjän pyyntö ja mahdollinen toimitettuja ohjeaiheita koskeva arvio tai palaute lähetetään Microsoftille. Jos käyttäjä kirjoittaa haku- tai palauteruutuihin henkilötietoja, tiedot lähetetään Microsoftille. Käyttäjän henkilöllisyyttä ei kuitenkaan selvitetä eikä käyttäjään oteta yhteyttä näiden tietojen perusteella.

Näiden tietojen käyttö: Online-ohje ja ohje hyödyntävät käyttäjän haun sisältämiä tietoja voidakseen palauttaa mahdollisimman hyödyllisiä tuloksia, kehittää uutta sisältöä ja parantaa nykyistä sisältöä.

Valinta/hallinta: Jätä online-ohje tai ohje valitsematta, jos haluat, että järjestelmä ei muodosta yhteyttä verkossa olevaan tukiaineistoon.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×