Microsoft 365 -käyttöanalyysi

Microsoft 365 -käyttöanalyysi on saatavilla myös Office 365 US Government -yhteisölle.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Microsoft 365 -käyttöanalyysin yleiskatsaus

Käytä Microsoft 365 -käyttöanalyysiä Power BI:ssa saadaksesi tietoja siitä, miten organisaatiosi ottaa käyttöön eri palveluita Office 365 viestimiseen ja yhteistyöhön. Voivat visualisoida ja analysoida Office 365 käyttötietoja, luoda mukautettuja raportteja ja jakaa organisaation tietoja sekä saada tietoja siitä, miten tietyt alueet tai osastot niitä käsittelevät Office 365.

Microsoft 365 -käyttöanalyysiä on sisältöpaketti, jonka avulla voit käyttää valmiiksi määritettyjä koontinäyttöjä, joka näyttävät 12 kuukauden ajalta usean tuotteen tiedot ja sisältävät useita valmiita raportteja. Kukin raportti antaa tietoja käytöstä. Käyttäjäkohtaiset tiedot ovat käytettävissä edelliseltä täydeltä kalenterikuukaudelta.

Tietomalli, joka on sisältöpaketin pohjana, sisältää käyttäjän määrittelyn Active Directorysta ja mahdollistaa Pivot-taulukon tietyissä raporteissa. Se sisältää seuraavat Active Directory -määritteet: sijainti, osasto ja organisaatio.

Katso Microsoft 365 -käyttöanalyysin käyttöönotto ja aloita tietojen kerääminen.

Näyttökuva käyttöönoton sisältöpakettiin kuuluvien raporttien luettelosta

Microsoft 365 -käyttöanalyysi sisältää useita raportteja, kuten:

  • Käyttöönoton yleiskatsaus -raportti – tarjoaa käyttöönoton trendeistä kattavan yhteenvedon. Lue raporteista, miten käyttäjät ovat ottaneet käyttöön Office 365ja miten yksittäisten palvelujen yleinen käyttö on muuttunut kuukaudesta toiseen. Näet, kuinka paljon käyttöoikeuksia on annettu, kuinka moni heistä on aktiivinen henkilö organisaatiossasi, kuinka moni käyttäjistä on palaava käyttäjä ja kuinka moni käyttää tuotetta ensimmäistä kertaa.

  • Tuotteen käyttöraportti – tarjoaa alirakenteen näkymän tärkeimpien toimintojen määrään kustakin palvelusta. Lue, miten käyttäjät käyttävät Office 365:n sisältöä.

  • Tallennustilan käyttöraportti – tämän raportin avulla voit seurata postilaatikoiden, OneDriven ja SharePointin pilvitallennustilaa. Voit toiminnon avulla varmistaa, että ihmiset organisaatiossasi pysyvät rajoituksissa tai päättää, pitääkö ostaa lisää tallennusresursseja.

  • Viestintäraportti – näet nopeasti, onko organisaatiossasi halua pitää yhteyttä käyttämällä Teams-palvelua, Yammeria, sähköpostia tai Skypea. Huomaat, onko viestintätyökalujen käyttötavoissa eroja työntekijöiden välillä.

  • Yhteiskäyttöraportti – näet, miten organisaatiossasi käytetään OneDrivea ja SharePointia tiedostojen tallentamiseen ja yhteiskäyttämiseen ja miten trendit muuttuvat kuukausittain. Näet myös, kuinka moni jakaa tiedostoja sisäisesti tai ulkoisesti ja kuinka monta SharePoint-sivustoa tai OneDrive-tiliä on aktiivisesti käytössä.

  • Office-aktivointiraportti – Jäljitä Office 365 ProPlus-, Project- ja Visio-aktivoinnit organisaatiossasi. Kukin Office-käyttöoikeuden saanut käyttäjä voi asentaa tuotteet enintään viiteen laitteeseen. Käytä tämän osan raporttia tarkastellaksesi laitetyyppejä, joihin henkilöt ovat asentaneet Office-sovelluksia.

  • Käytä missä tahansa -raportti – seuraa, mitä asiakkaita ja laitteita ihmiset käyttävät muodostamaan yhteyden sähköpostiin, Skype for Businessiin tai Yammeriin.

  • Yksittäisen palvelun käyttöraportit – käyttöraportit ovat käytettävissä tiettyihin yksittäisiin palveluihin. Nämä raportit tarjoavat tiettyjä käyttötietoja vastaavasta palvelusta. Exchange-käyttö, Teams-käyttö ja Yammer-käyttö ovat esimerkkejä näistä raporteista.

  • Yksittäisen palvelun käyttöaktiivisuusraportit – käyttöaktiivisuusraportit ovat käytettävissä tietyissä yksittäisissä palveluissa. Nämä raportit tarjoavat käyttäjätason yksityiskohtaista käyttäjätietoa yhdessä Active Directory -määritteiden kanssa.

Voit käyttää yksityiskohtaisia raportteja kullekin alueelle datataulukkoja napsauttamalla. Voit tarkastella kaikkia valmiita raportteja sivuston alareunan välilehdistä, kun tarkastelet raportteja. Jos haluat yksityiskohtaisempia ohjeita, lue Raportteihin siirtyminen ja niiden käsitteleminen Microsoft 365 -käyttöanalyysissaja Raporttien mukauttaminen Microsoft 365 -käyttöanalyysissa.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys

Vastaus

Onko tämä sisältöpaketti ostettavissa, vai saako sen maksutta?

Sisältöpaketti on kaikkien asiakkaiden käytettävissä maksutta. Sinun tulee kirjautua maksuttomaan Power BI-palveluun yhteyden muodostamiseksi sisältöpakettiin. Voit myös mukauttaa koontinäyttöjä ja raportteja maksuttomassa Power BI- palvelussa.

Raporttinäkymien jakaminen muiden kanssa edellyttää sekä jakavalta että vastaanottavalta osapuolelta Power BI Pro- tai Power BI Premium-tuotetta.

Kuka voi yhdistää Microsoft 365:n käyttötietojen analysointiin?

Jotta voit muodostaa yhteyden sisältöpakettiin, sinun on oltava joko yleinen järjestelmänvalvoja, raportin lukija, Exchange-järjestelmänvalvoja, Skype for Business -järjestelmänvalvoja tai SharePoint-järjestelmänvalvoja. Katso lisätietoja artikkelista Office 365:n järjestelmänvalvojan roolit.

Kuka voi mukauttaa Microsoft 365 -käyttöanalyysin koontinäyttöjä ja raportteja?

Vain käyttäjä, joka on muodostanut alkuperäisen yhteyden sisältöpakettiin, voi mukauttaa koontinäytön tai luoda uusia raportteja Power BI -verkkokäyttöliittymässä. Katso ohjeet kohdasta Raporttien mukauttaminen Microsoft 365 -käyttöanalyysissa.

Voinko vain mukauttaa koontinäyttöjä ja raportteja Microsoft 365 -käyttöanalyysissa Power BI -verkkoliittymästä?

Koontinäyttöjen ja raporttien muokkaamisen lisäksi käyttäjät voivat myös käyttää Power BI Desktopia muodostamaan yhteyden suoraan Office 365 -raportointipalveluun luodakseen omia raportteja.

Mistä saan .pbit-tiedoston, johon koontinäyttö liittyy?

Käyttäjät voivat päästä käsiksi .pbit-tiedostoon Microsoft Download Centeristä.

Kuka voi tarkastella Microsoft 365 -käyttöanalyysin koontinäyttöjä ja raportteja?

Käyttäjä, joka on yhdistetty sisältöpakettiin, voi jakaa sisältöpaketin kenen tahansa kanssa käyttämällä jakotoimintoa. Power BI -käyttöoikeudet edellyttävät, että jakaja sekä käyttäjä, jolta koontinäyttö jaetaan, ovat Power BI Pro- tai Power BI Premium -käyttäjiä.

Voiko kuka tahansa jakaa koontinäytön vai pitääkö sen olla henkilö, joka on yhdistetty koontinäyttöön?

Koontinäyttöä jaettaessa voit joko sallia koontinäytön jakamisen muiden kanssa tai et. Voit määrittää tämän asetuksen jakamisen yhteydessä.

Voiko käyttäjäryhmä käsitellä ja muokata samaa sisältöpakettia?

Kyllä. Jotta järjestelmänvalvojaryhmä voi työskennellä yhdessä samassa sisältöpaketissa, voit hyödyntää Power BI:n sovelluksen työtilatoimintoja. Lisätietoja on kohdassa Kuinka tehdä yhteistyötä ja jakaa koontinäyttöjä ja raportteja?

Miltä ajanjaksolta tiedot ovat käytettävissä?

Suurin osa raporteista näyttää tiedot edellisen 12 kuukauden ajalta. Osa kaavioista voi kuitenkin näyttää vähemmän historiatietoja, koska eri tuotteiden ja raporttien kerääminen aloitettiin eri aikaan ja näin koko 12 kuukauden tietoja ei ehkä ole käytettävissä. Kaikki raportit keräävät myöhemmin enintään 12 kuukauden historian. Raportit, joissa on käyttäjätason tietoja, näyttävät tiedot edelliseltä täydeltä kuukaudelta.

Mitä tietoja sisältöpakettiin sisältyy?

Sisältöpaketti sisältää tällä hetkellä samat aktiivisuusmittaritoiminnot kuin Office 365 -käyttöaktiivisuusraportit. Koska raportit lisätään käyttöaktiivisuusraportteihin, ne lisätään sisältöpakettiin tulevassa versiossa.

Miten sisältöpaketin tiedot eroavat hallintakeskuksen käyttöraportin tiedoista?

Sisältöpaketin tiedot vastaavat tietoja, jotka näet Office 365 -hallintakeskuksen aktiivisuuskeskuksessa. Tärkeimpiä eroja on, että hallintaportaalin tiedot ovat käytettävissä kuluneilta 7/30/90 ja 180 päivältä, kun taas sisältöpaketti näyttää tiedot kuukausittain enintään 12 kuukauden ajan.

Lisäksi sisältöpaketin käyttäjätason tiedot ovat saatavilla vain kuluneen kuukauden ajalta niille käyttäjille, joille on myönnetty tuotelisenssi ja jotka ovat suorittaneet toiminnon.

Milloin minun pitäisi käyttää sisältöpakettia ja milloin käyttöraporttia hallintakeskuksessa?

Office 365 -käyttöaktiivisuusraportit ovat helppo tapa ymmärtää Office 365:n käyttöä ja käyttöönottoa. Sisältöpaketti yhdistää Office 365:n käyttötiedot ja organisaatiosi Active Directory -tiedot ja antaa järjestelmänvalvojan analysoida tietojoukon Power BI:n visuaalisten analyysien avulla. Näin järjestelmänvalvojat voivat paitsi visualisoida ja analysoida Office 365:n käyttötietoja, myös jakaa ne Active Directory -ominaisuuksien, kuten osastojen, sijainnin jne. perusteella. He voivat myös luoda mukautettuja raportteja ja jakaa tietoja organisaatiossaan.

Kuinka usein tietoja päivitetään?

Kun muodostat yhteyden sisältöpakettiin ensimmäistä kertaa, siihen lisätään automaattisesti tiedot kuluneilta 12 kuukaudelta. Tämän jälkeen sisältöpaketti päivittyy viikoittain. Asiakkaat voivat valita päivitysaikataulun, jos tietojen käyttö edellyttää toisenlaista päivitysrytmiä.

Office 365 -palvelu päivittää tiedot päivittäin ja tarjoaa tietoja, jotka ovat 5–8 päivää piileviä nykyisestä päivämäärästä.

Sisällön päivämäärä -sarake kussakin tietojoukossa tarkoittaa sisältöpaketin päivityspäivämäärää.

Miten voi määrittää aktiivisen käyttäjän?

Aktiivisen käyttäjän määritys on kohdistettu määritykseen aktiivinen käyttäjä Office 365 -hallintakeskuksen aktiivisuusraporteissa.

Katso lisätietoja kohdasta aktiivisen käyttäjän määritys.

Mitä SharePoint-sivustokokoelmia sisältyy SharePoint-raportteihin?

Sisältöpaketin nykyinen versio sisältää tiedoston aktiivisuuden SharePoint-ryhmäsivustolta ja SharePoint-ryhmäsivustolta.

Mitkä käyttäjäryhmät sisältyvät Office 365 -ryhmien käyttöraporttiin?

Sisältöpaketin nykyinen versio sisältää käytön Outlook-ryhmistä, Yammer-ryhmistä ja SharePoint-ryhmistä. Se ei sisällä Microsoft Teams- tai Planner-ryhmiä.

Milloin sisältöpaketin päivitetty versio on käytettävissä?

Sisältöpaketin tärkeimmät muutokset julkaistaan kahdesti vuodessa, ja päivitys voi sisältää uusia raportteja tai uusia tietoja. Raporttien vähäisiä muutoksia voidaan julkaista tiheämmin.

Voiko tietoja integroida sisältöpaketilta olemassa oleviin ratkaisuihin?

Sisältöpaketin tiedot voidaan hakea Office 365 -ohjelmointirajapintojen kautta (esikatselussa). Kun ne lähetetään tuotantoon, ne yhdistetään Microsoft Graph -raportoinnin ohjelmointirajapintoihin.

Onko suunnitelmissa laajentaa sisältöpakettia näyttämään käyttötietoja muista Microsoft-tuotteista?

Tätä harkitaan tulevissa muutoksissa. Tarkista Office 365 Roadmap päivitysten varalta.

Miten voin kääntää yrityksen tietoja Active Directoryssa?

Yritystiedot sisältyvät sisältöpaketin Active Directory -kenttiin, ja näet ne esiasennettuna suodattimena Tuotteen käyttäjän aktiivisuus -raporteissa. Se on käytettävissä sarakkeena UserState-taulukossa.

Voiko tuoda lisäkenttiä Active Directorysta?

Näiden tietojen edelleen mukauttaminen on mahdollista yhdistämällä Microsoft Graph -raportoinnin ohjelmointirajapintoja vetämällä lisäkenttiä Azure Active Directorysta ja liittämällä ne tietojoukkoon.

Onko mahdollista yhdistää tiedot sisältöpakettiin useiden tilausten kautta?

Tällä hetkellä sisältöpaketti on tarkoitettu yhdeksi tilaukseksi, koska se liittyy niihin käyttöoikeuksiin, joita käytettiin alun perin siihen liittymiseksi.

Voiko nähdä SKU-käyttöä (eli E1, E3)?

Sisältöpaketissa käyttö esitetään tuotekohtaisella tasolla. Tietoja eri tilauksista, jotka on määritetty käyttäjille, annetaan, mutta niitä ei voida korreloida käyttäjien toimintaan käyttäjälle määritetyn tilauksen osalta.

Voiko muita tietojoukkoja integroida sisältöpakettiin?

Voit käyttää Power BI Desktopia muodostamaan yhteyden Office 365 -liittymiin (esikatselussa), jotta voit lisätä tietolähteitä yhdistettäviksi sisältöpakkaustietoihin.

Lisätietoja saa asiakirjasta Mukauta.

Onko mahdollista nähdä eniten käyttäneiden raportit tietyltä ajanjaksolta? Eli edellisen kuukauden tai edellisen viikon ajalta?

Kaikki käyttäjätason raportit esitetään koottuina tietoina edelliseltä kuukaudelta.

Onko sisältöpaketti lokalisoitu?

Ei tällä hetkellä roadmapissa.

Minulla on jotain tiettyä kysyttävää tiedoista, joita tarkastelen organisaationi puolesta. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Valitse palautepainike Office 365 -hallintakeskuksen aktiivisuuden yleiskatsaus -sivulta tai avaa tukipyyntö, niin saat apua sisältöpaketin suhteen.

Miten kumppanit voivat käyttää tietoja?

Jos kumppanille on delegoitu järjestelmänvalvojaoikeudet, hän voi muodostaa yhteyden sisältöpakettiin asiakkaan puolesta.

Voiko raporteissa piilottaa tunnistettavan tiedon, kuten käyttäjän, ryhmien ja verkkosivujen nimet?

Kyllä, katso Kerätyn tiedon tekeminen anonyymiksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota käyttöön Microsoft 365 -käyttöanalyysi
Navigointi ja käyttö Office 365 -käyttöraporteissa
Aktiivinen käyttäjä Microsoft 365 -käyttöanalyysissa
Vianmääritys Microsoft 365 -käyttöanalyysissa
Microsoft 365 -käyttöanalyysin vianmääritys
Microsoft 365 -käyttöanalyysin raporttien mukauttaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×