Merkin, murtoluvun tai erikoismerkin lisääminen

Saatat toisinaan tarvita merkkiä, kuten valuuttamerkkiä, tavaramerkkiä (™) tai murtolukua (esimerkiksi 1/3), jota ei ole näppäimistössä. Voit kirjoittaa eräät tällaiset merkit Automaattinen korjaus -ominaisuuden avulla. Kaikki muut merkit kirjoitetaan valitsemalla Lisää > Merkki.

Symbolivalikoiman käyttäminen

 1. Jos haluat lisätä muita merkkejä, valitse Lisää > Merkki.

  Lisää-välilehden Merkki-komento

  Avautuva Merkki-valikoima sisältää muun muassa lisää valuuttamerkkejä.

 2. Lisää merkki valitsemalla se.

 3. Jos haluat nähdä lisää merkkejä, valitse valikoiman alareunassa Enemmän merkkejä. Merkki-valintaikkuna tulee näkyviin.

  Wordin Merkki-ruutu

 4. Selaa Fontti-ruudun merkkiluetteloa, niin näet kaikki nykyisen fonttisi (normaali teksti) käytettävissä olevat merkit. Huomaa, että avattavan Osajoukko-luettelon selite muuttuu selatessasi merkkejä. Jos haluat siirtyä suoraan esimerkiksi eri suuri kuin -merkkiin, valitse Osajoukko-luettelossa Matemaattiset operaattorit.

  Osajoukko-ruutu Merkit-ruudussa

  Huomautukset: 

  • Jos et näe avattavaa Osajoukko-luetteloa, valitse valintaikkunan oikean alareunan kohteesta-luettelossa Unicode (heksa).

  • Merkki-ruutu Unicode (heksa) valittuna

 5. Jos et näe haluamaasi, valitse toinen fontti Fontti-ruudussa.

 6. Kun näet haluamasi merkin, valitse Lisää > Sulje. Jos et halua lisätä merkkiä, valitse Peruuta.

  Vihje: Jos haluat kuvina näkyvää tekstiä, vaihda johonkin Wingding-fonttiin Fontti-ruudussa.

Automaattinen korjaus muuntaa näppäimistön peräkkäiset lyönnit erikoismerkeiksi. Seuraavassa on muutama yleisimmin käytetty merkki.

Kirjoita

Lisätäksesi merkin

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Jos haluat nähdä muut merkeiksi muuntuvat näppäinlyönnit, valitse Tiedosto > Asetukset > Oikeinkirjoitus > Automaattisen korjauksen asetukset ja siirry luetteloa alaspäin Automaattinen korjaus -välilehdessä. Voit luoda myös oman automaattisen korjauksen merkin Automaattinen korjaus -välilehdessä kirjoittamalla näppäinlyönnit Korvaa-ruutuun ja näppäinlyönnit korvaavan merkin Korvaava-ruutuun.

Jotkin murtoluvut (1/4, 1/2, ja 3/4) muuttuvat automaattisesti erikoismerkiksi kirjoittaessasi ne (¼, ½, ¾). Toiset murtoluvut eivät tee niin (1/3, 2/3, 1/5 jne.).

 1. Jos haluat vaihtaa erikoismerkkiin, valitse Lisää > Merkit > Lisää merkkejä.

 2. Valitse avattavassa Osajoukko-luettelossa Numeromuodot ja valitse murtoluku.

  Huomautukset: 

  • Jos et näe avattavaa Osajoukko-luetteloa, valitse valintaikkunan oikean alareunan kohteesta-luettelossa Unicode (heksa).

  • Merkki-ruutu Unicode (heksa) valittuna

 3. Valitse Lisää > Sulje.

  Vihjeitä: 

  • Wordissa, Outlookissa, PowerPointissa, Excelissä ja OneNotessa voit lisätä matemaattisia merkkejä matemaattisten merkkien automaattisen korjauksen avulla. Valitse Tiedosto > Asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset. Valitsemalla Matemaattisten merkkien automaattinen korjaus -välilehden saat näkyviin luettelon pikanäppäimistä, joita voit käyttää matemaattisten merkkien lisäämiseksi asiakirjaan. Muista valita Korvaa teksti kirjoitettaessa -valintaruutu. Sinun täytyy ehkä valita asetus Käytä automaattisen matemaattisen korjauksen sääntöjä matemaattisten alueiden ulkopuolella sen mukaan, missä asiakirjan osassa olet.

  • Wordissa, Outlookissa ja PowerPointissa voit muuntaa kirjoitetut murtoluvut murtolukumerkeiksi automaattisen muotoilun avulla. Napsauta Tiedosto > Asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset. Valitse Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehden Korvaa kirjoitettaessa -kohdassa Murtoluvut (1/2) murtolukumerkillä (½). Lisätietoja automaattisesta muotoilusta.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä erikoismerkin.

 2. Valitse Lisää > Symboli > Enemmän merkkejä.

 3. Valitse Symboli-valintaikkunassa Erikoismerkit-välilehti.

 4. Kaksoisnapsauta lisättävää merkkiä.

 5. Valitse Sulje.

Kun valitset ASCII (desimaali)- tai Unicode-merkin Symboli-valintaikkunassa, sen merkkikoodi tulee näkyviin Merkkikoodi-ruutuun. Jos tiedät jo merkkikoodin, voit etsiä ASCII- tai Unicode-merkin kirjoittamalla koodin suoraan Merkin koodi -ruutuun.

Huomautus: Varmista, että oikea merkistö – esimerkiksi ASCII (heksa) — on valittuna mistä-ruudussa. Muussa tapauksessa näkyviin voi tulla muu kuin haluamasi merkki, kun kirjoitat merkkikoodin.

Merkkikoodi-ruudun edessä näkyvä nimi on merkin virallinen nimi ASCII- tai Unicode-standardin mukaan.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ASCII- tai Unicode-merkin.

 2. Valitse Lisää > Symboli > Enemmän merkkejä.

 3. Napsauta haluamaasi fonttia Symboli-valintaikkunan Fontti-ruudussa.

 4. Valitse mistä-ruudussa ASCII (desimaali), ASCII (heksa), tai Unicode.

 5. Jos Osajoukko-ruutu on käytettävissä, valitse merkistön osajoukko.

 6. Kaksoisnapsauta lisättävää symbolia.

 7. Valitse Sulje.

Huomautus: Jos haluat lisätä ASCII (desimaali) -merkin avaamatta Symboli-valintaikkunaa, varmista, että NUM LOCK on käytössä. Pidä ALT-näppäintä painettuna ja kirjoita 0 ja merkkikoodi numeronäppäimistöstä (älä käytä näppäimistön ylimmän rivin numeronäppäimiä). Vapauta sitten ALT-näppäin. Vain ASCII (desimaali) -merkkikoodeja voidaan kirjoittaa julkaisuun.

Harvey-ympyrät ovat pyöreitä merkkejä, joilla voidaan vertailla kvalitatiivisia tietoja.

Harvey-ympyrät ovat pyöreitä merkkejä, joilla voidaan esittää kvalitatiivisia vertailutietoja.
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä symbolin.

 2. Napsauta Lisää > Merkki. (Tai valitse Lisää > Merkki > Enemmän merkkejä.)

  Merkki-valintaikkuna avautuu.

 3. Avaa aakkostettu avattava Fontti-luettelo ja valitse Office-versiosi kanssa asennettu Unicode-fontti:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. Valitse Osajoukko-ruudusta Geometriset muodot.

  Lisää merkki -valintaikkunan Unicode-fontti sisältää Harvey-ympyrämerkit
 5. Valitse lisättävä merkki ja napsauta sitten Lisää.

 6. Valitse Sulje, jos et halua lisätä muita merkkejä.

Koon säätäminen

Kun olet lisännyt haluamasi merkin, voit muuttaa sen kokoa tai väriä käyttämällä valintanauhan Aloitus- tai Tiedosto-välilehteä. Tarkat ohjeet ovat kohdassa Fonttikoon vaihtaminen.

Varmista, että merkit sisältyvät esitykseen, jos jaat esityksen

Kun lisäät tällaisia merkkejä, suosittelemme, että upotat fontit myös asiakirjaan. Muussa tapauksessa jos asiakirja jaetaan muille ja avataan tietokoneessa, jossa ei ole asennettuna samoja fontteja, symbolimerkit eivät välttämättä näy halutulla tavalla. Upota fontit valitsemalla Tiedosto > Asetukset > Tallenna > Säilytä tarkkuus jaettaessa > Upota kirjasimet tiedostoon. Lisätietoja on artikkelissa Fonttien upottaminen Wordissa, PowerPointissa ja Excelissä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Matemaattisten symbolien lisääminen

Isojen kirjainten ja symboleiden käyttöä sekä oikeinkirjoitusta koskevien automaattisen korjauksen asetusten valitseminen

Tekstin automaattisen muotoilun määrittäminen tai poistaminen käytöstä (Automaattinen muotoilu)

Merkit-välilehti   

Fontti      Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko      Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit      Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus      Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi      Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta      Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Erikoismerkit-välilehti   

Merkki      Tässä luetellaan usein käytetyt erikoismerkit ja niiden kuvaukset.

Pikanäppäin      Tässä luetellaan luettelon kullekin erikoismerkille määritetty pikanäppäin.

Fontti     Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko     Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit     Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus    Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi     Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta     Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Fontti     Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko     Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit     Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus     Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi    Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta     Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Fontti     Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko     Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit     Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus     Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi     Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta     Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Merkit-välilehti   

Fontti     Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko     Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit     Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus     Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi     Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta     Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Erikoismerkit-välilehti   

Merkki     Tässä luetellaan usein käytetyt erikoismerkit ja niiden kuvaukset.

Pikanäppäin     Tässä luetellaan luettelon kullekin erikoismerkille määritetty pikanäppäin.

Fontti     Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko     Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit     Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus     Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi     Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta     Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Merkit-välilehti   

Fontti      Tässä määritetään tekstifontti, jonka merkistöä käytetään merkkien ja erikoismerkkien lisäämiseen. Valitse ruudusta fontin nimi.

Osajoukko      Tässä määritetään valitulle fontille erikoismerkkien osajoukko, jos sellainen on käytettävissä. Fontin osajoukko voi sisältää laajennetun luettelon kielimerkkejä, kuten kreikkalaisia tai venäläisiä (kyrillisiä) merkkejä, sisällyttää kielen, tai tiettyyn luokkaan kuuluvia merkkejä, kuten valuuttamerkkejä. Valitse ruudusta osajoukon nimi.

Merkkiluettelo     Tämä on valitusta fontista ja osajoukosta lisättävissä olevien merkkien luettelo.

Viimeksi käytetyt merkit      Tässä luetellaan useimmin käytetyt merkit, jotka on lisätty.

Kuvaus      Tässä esitetään valitun merkin kuvaus. Esimerkki: jos valittuna on £-merkki, kuvauksena on PUNNAN MERKKI.

Merkkikoodi      Tässä näkyy merkkiä vastaava yksilöllinen koodi tai tähän voi kirjoittaa koodin.

kohteesta      Tässä määritetään merkistö, johon merkkikoodi perustuu. ASCII on englannin kielen aakkosiin perustuvat merkkien koodausstandardi. Unicode on merkkien koodausstandardi, jonka avulla voidaan esittää lähes kaikki maailman kirjoitetut kielet yhtä merkistöä käyttämällä.

Automaattinen korjaus      Tämä tuo näkyviin Automaattinen korjaus -valintaikkunan, jossa voit määrittää teksti-ilmauksen, joka korvataan valitulla merkillä aina kun teksti kirjoitetaan.

Pikanäppäin      Tämä tuo näkyviin Mukauta näppäimistö -valintaikkunan, jossa voit määrittää valitulle merkille näppäinyhdistelmän.

Erikoismerkit-välilehti   

Merkki      Tässä luetellaan usein käytetyt erikoismerkit ja niiden kuvaukset.

Pikanäppäin      Tässä luetellaan luettelon kullekin erikoismerkille määritetty pikanäppäin.

Automaattinen korjaus      Tämä tuo näkyviin Automaattinen korjaus -valintaikkunan, jossa voit määrittää teksti-ilmauksen, joka korvataan valitulla merkillä aina kun teksti kirjoitetaan.

Pikanäppäin     Tämä tuo näkyviin Mukauta näppäimistö -valintaikkunan, jossa voit määrittää valitulle erikoismerkille näppäinyhdistelmän.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×