Mallista luodun uuden tieto kannan muokkaaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Jokainen Access-malliin sisältyvä malli on täydellinen seuranta sovellus, joka sisältää valmiiksi määritettyjä tauluja, lomakkeita, raportteja, kyselyitä, makroja ja yhteyksiä. Nämä mallit on suunniteltu niin, että ne ovat heti käyttövalmiita, jotta voit luoda uuden malliin perustuvan tieto kannan ja aloittaa sen käytön nopeasti. Voi kuitenkin olla aika, jolloin haluat muokata uutta tieto kantaa, esimerkiksi lisätä tai nimetä kentän uudelleen tai muuttaa raporttia.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit suorittaa yleisimmät muutokset, joita haluat käyttää mallista luodussa tieto kannassa. Lisä tietoja tietyistä alueista on artikkeleissa olevissa linkeissä.

Sisältö

Lisä tietoja taulukkojen ja kenttien perusteista

Uuden kentän lisääminen tai luominen taulukossa

Kentän poistaminen taulukosta

Kentän tai taulukon nimeäminen uudelleen

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin

Asia kirjoja, tiedostoja tai kuvia tallentavan kentän lisääminen

Kentän näyttö tavan muuttaminen

Lisä tietoja taulukkojen ja kenttien perusteista

Kun luot tieto kannan, tallennat tiedot taulu koihin – rivien ja sarakkeiden aihepohjaiset luettelot. Tallennat tieto kohteet, joita haluat seurattavan kentissä (joita kutsutaan myös sarakkeiksi). Esimerkiksi yhteys tieto taulukossa voit luoda kenttiä suku nimelle, etunimelle, Puhelin numerolle ja osoitteelle. Jos kyseessä on Tuotteet-taulukko, voit luoda kenttiä tuotteen nimelle, tuote TUNNUKSELLE ja hinnoille.

On tärkeää, että valitset kentät huolellisesti. Esimerkiksi on yleensä huono idea luoda kenttä, johon laskettu arvo tallennetaan. Useimmissa tapa uksissa voit määrittää arvon Access laskemaan sen tarpeen mukaan. Kun valitset kenttiä, yritä tallentaa tietoja sen pienin hyödyllisiin osiin. Esimerkiksi yksittäisen kentän koko nimen sijaan kannattaa tallentaa etu-ja suku nimet erikseen. Yleensä jos haluat raportoida, lajitella, hakea tai suorittaa lasku toimituksia tieto kohteelle, sijoita se itse kenttään.

Lisätietoja tietokannan suunnittelemisesta ja kenttien valitsemisesta on artikkelissa Tietokannan suunnittelun perusteet.

Kentässä on tiettyjä määrittäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi jokaisella kentällä on nimi, joka yksilöi kentän taulukon sisällä. Kentässä on myös tieto tyyppi, joka on valittu vastaamaan tallennettavia tietoja. Tieto tyyppi määrittää arvot, jotka voidaan tallentaa, ja toiminnot, jotka voidaan suorittaa kyse isille arvoille, sekä sen, kuinka paljon tallennus tilaa kullekin arvolle varataan. Jokaiseen kenttään on myös liitetty ryhmä asetuksia, jotka määrittävät kentän ulkoasu-tai ominaisuus ominaisuudet. Esimerkiksi muoto -ominaisuus määrittää kentän näyttö asettelun eli sen, miltä sen pitäisi näkyä, kun se näkyy näytössä.

Uuden kentän lisääminen tai luominen taulukossa

Voit helposti lisätä kentän taulukkoon taulukko näkymässä. Voit kuitenkin lisätä kentän taulukkoon myös rakenne näkymässä. Taulukko näkymässä Lisää kenttä kirjoittamalla tietoja Lisää sarake otsikko napsauttamalla -kohdan alapuolella olevaan soluun. Voit myös lisätä kentän taulukkoon rakenne näkymässä.

Lisä tietoja kentän lisäämisestä taulukkoon taulukko näkymässä on artikkelissa taulukon sarakkeen lisääminen tai poistaminen.

Lisä tietoja kentän lisäämisestä taulukkoon rakenne näkymässä on artikkelissa taulukon luominen ja kenttien lisääminen.

Huomautus: Kun lisäät uuden kentän taulukkoon, kenttää ei lisätä automaattisesti aiemmin luotuihin lomakkeisiin ja raportteihin. Sinun on lisättävä kenttä manuaalisesti lomakkeisiin ja raportteihin, jotta se näkyy niissä.

Kentän poistaminen taulukosta

Jos se on mahdollista, sinun kannattaa välttää poistamasta kenttää tieto kannasta, joka on luotu jostakin toimitetusta mallista – kenttä on todennäköisesti käytössä muissa tieto kanta objekteissa, kuten lomakkeissa ja raporteissa. Tämän vuoksi kentän poistaminen aiheuttaa seura uksia, kun yrität käyttää muita tieto kanta objekteja, jotka käyttävät kenttää – tieto kanta objektit eivät toimi oikein. Sinun on poistettava kaikki viitta ukset kenttään kaikista objekteista, jotka käyttävät sitä, jotta muut objektit toimivat oikein.

Kun päätät, että sinun on poistettava kenttä mallista luodun tieto kannan tiedoista, voit tehdä sen joko taulukko näkymässä tai rakenne näkymässä. Muista, että jos muut tieto kanta objektit viittaavat poistettuun kenttään, sinun on muokattava niitä muita objekteja ja poistettava viittaus. Jos esimerkiksi raportti sisältää ohjaus objektin, joka on sidottu poistettuun kenttään ja suoritat raportin, näyttöön tulee virhe sanoma, koska Accessissa ei löydy kentän tietoja.

Kun kenttä poistetaan, kaikki siihen tallennetut tiedot poistetaan pysyvästi. Sen vuoksi sinun on käytettävä varovaisuutta, kun poistat kenttiä, ja sinun tulee luoda tieto kannasta varmuus kopio, ennen kuin poistat kentän.

Ennen kuin voit poistaa kentän, sinun on varmistettava, että se ei osallistu mihinkään taulukon yhteyksiin. Jos yrität poistaa kentän, jonka yhteyksiä on olemassa, Accessissa varoitetaan siitä, että yhteydet on poistettava ensin.

Vaiheittaiset ohjeet taulukon yhteyden poistamiseen on artikkelissa yhteyden luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

Vaiheittaiset ohjeet siitä, miten voit poistaa kenttiä tauluista, on artikkelissa kentän poistaminen.

Kentän tai taulukon nimeäminen uudelleen

Jos mahdollista, sinun kannattaa välttää sellaisen tieto kannan kentän tai taulukon uudelleennimeäminen, joka on luotu jostakin toimitetusta mallista – kenttä tai taulukko on todennäköisesti käytössä muissa tieto kanta objekteissa, kuten lomakkeissa ja raporteissa. Tämän vuoksi kentän tai taulukon nimeäminen uudelleen voi aiheuttaa seura uksia, kun yrität käyttää muita tieto kanta objekteja, jotka käyttävät kenttää tai taulukkoa. Muut objektit eivät ehkä toimi oikein, jos ne viittaavat edelleen vanhaan nimeen. Jotta muut objektit toimivat oikein, vanha nimi on muutettava uudeksi nimeksi. Jos Suorita nimen automaattinen korjaus -valinta ruutu on valittuna käytettävissä olevat asetukset -valinta ikkunan Nykyinen tieto kanta -luokassa, suuri osa tästä työstä tapahtuu automaattisesti.

Haluat ehkä muuttaa tekstiä, joka näkyy taulukko näkymän sarake otsikossa. Voit tehdä sen ilman, että sinun täytyy nimetä kenttä uudelleen. Jos haluat muuttaa vain sarake otsikon tekstiä etkä halua nimetä kenttää uudelleen, Katso lisä tietoja kohdasta sarake otsikossa näkyvän tekstin muuttaminen.

Tarvittaessa voit nimetä taulukon uudelleen siirtymis ruudussa tai nimetä kentän uudelleen joko taulukko näkymässä tai rakenne näkymässä. Ennen kuin teet näin, sinun kannattaa ottaa käyttöön nimen automaattinen korjaus -vaihto ehto, jos sitä ei ole vielä otettu käyttöön.

Nimen automaattisen korjauksen ottaminen käyttöön

Kun nimeät uudelleen tieto kanta objektin, kuten kentän, taulukon, lomakkeen tai raportin, haluat yleensä, että nimi muutetaan koko tieto kannassa. Muussa tapa uksessa vanhaan nimeen viittaavat objektit eivät toimi oikein. Access sisältää nimen automaattinen korjaus-toiminnon, joka auttaa levittämään nimi muutoksia. Oletusarvoisesti nimi Automaattinen korjaus on käytössä kaikissa uusissa tieto kannoissa Access. Jos se kuitenkin on poistettu käytöstä, voit ottaa sen käyttöön seuraavasti.

Nimen automaattisen korjauksen ottaminen käyttöön

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset

 2. Valitse yhteys asetukset -valinta ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta Nykyinen tieto kanta.

 3. Valitse nimen automaattisen korjauksen asetukset-kohdassa Jäljitä nimen automaattisen korjauksen tiedot -valinta ruutu ja valitse sitten Suorita nimen automaattinen korjaus -valinta ruutu.

 4. Jos haluat säilyttää taulukon, joka kirjaa jokaisen nimen automaattisen korjauksen tekemän muutoksen, valitse lokin nimen automaattisen korjauksen muutokset -valinta ruutu.

 5. Valitse OK.

 6. Tallenna muutokset valitsemalla pikatyökaluriviltäTallenna .

Huomautus: Nimen automaattinen korjaus-toiminto ei ole sama kuin automaattinen korjaus-toiminto. Nimen automaattinen korjaus-toiminto korjaa objektien välisiä viitta uksia. Automaattinen korjaus toiminto korjaa usein väärin kirjoitetut sanat tai lauseet.

Kentän nimeäminen uudelleen taulukko näkymässä

 1. Kaksoisnapsauta siirtymis ruudussa taulukkoa, jossa haluat nimetä kentän uudelleen.

  Taulukko avataan taulukko näkymässä.

 2. Napsauta hiiren kakkos painikkeella sen kentän sarake otsikkoa, jonka haluat nimetä uudelleen, ja valitse sitten pikavalikosta Nimeä kenttä uudelleen .

 3. Kirjoita kentän uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Kentän nimeäminen uudelleen rakenne näkymässä

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella taulukkoa, jonka kentän haluat nimetä uudelleen, ja valitse sitten pikavalikosta rakenne näkymä .

  Taulukko avataan rakenne näkymässä.

 2. Napsauta kentän nimi -sarakkeen solua sen kentän kohdalla, jonka haluat nimetä uudelleen.

  Vihje: Jos haluat valita koko kentän nimen, osoita nimen ensimmäisen merkin vasemmalla puolella, kunnes osoitin muuttuu nuoleksi, ja valitse sitten.

 3. Muokkaa kentän nimeä muokkaamalla tekstiä.

 4. Tallenna muutokset valitsemalla pikatyökaluriviltäTallenna .

Taulukon nimeäminen uudelleen

Voit nimetä taulukon ja useimmat muut tieto kanta objektit suoraan siirtymis ruudusta.

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella taulukkoa, jonka haluat nimetä uudelleen, ja valitse sitten pikavalikosta Nimeä uudelleen .

  Huomautus: Sinun on suljettava kaikki avoimet objektit, jotka viittaavat taulukkoon, ennen kuin voit nimetä sen uudelleen.

 2. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Tallenna muutokset valitsemalla pikatyökaluriviltäTallenna .

Sarake otsikossa näkyvän tekstin muuttaminen

Kuva teksti on otsikko tai otsikko, jonka voit määrittää kentälle määrittämällä kentän otsikko -ominaisuuden. Otsikko on riippumaton kentän nimestä – Jokaisella kentällä on kentän nimi ja sillä voi olla myös otsikko. Saatat esimerkiksi haluta, että kentän nimi on yksittäinen sana ilman upotettuja väli lyöntejä. Sen jälkeen voit käyttää kuva teksti -ominaisuutta, kun haluat luoda kuvaavan nimen, joka sisältää väli lyöntejä. Accessin kuva teksti näkyy kenttä nimen sijaan taulukko näkymässä sekä otsikoissa ja otsikoissa kyselyissä, lomakkeissa ja raporteissa.

Jos et anna tekstiä otsikko -ominaisuudelle, kentän nimeä käytetään oletusarvoisesti.

Jos haluat muuttaa nimeä, joka näkyy sarakkeen otsikossa taulukko näkymässä, voit tehdä sen muuttamatta kentän nimeä määrittämällä kentän otsikko -ominaisuuden. Jos haluat muuttaa kentän otsikko -ominaisuutta, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella taulukkoa, jonka otsikkoa haluat muuttaa, ja valitse sitten pikavalikosta rakenne näkymä .

  Taulukko avataan rakenne näkymässä.

 2. Napsauta sen kentän nimi -sarakkeessa olevaa solua, jonka otsikko -ominaisuuden haluat määrittää.

 3. Valitse alaosan kentän ominaisuudet-kohdan Yleiset -väli lehdessä kuva teksti.

 4. Kirjoita kenttään uusi otsikko.

 5. Tallenna muutokset valitsemalla pikatyökaluriviltäTallenna .

Kun seuraavan kerran avaat taulukon taulukko näkymässä, otsikko näkyy kentän nimen sijaan.

Sivun alkuun

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin

Kun luot malliin perustuvan tieto kannan, tieto kannassa on valmiina useita valmiita lomakkeita ja raportteja, joita voit käyttää heti. Saatat kuitenkin huomata, että haluat lisätä lomakkeeseen tai raporttiin lisää kenttiä. Kun lisäät kentän lomakkeeseen tai raporttiin, luot sen, mitä kutsutaan ohjaus objektille.

Ohjausobjektit ovat objekteja, jotka tuovat näkyviin tietoja, suorittavat toimintoja ja sallivat käyttöliittymää tehostavien tietojen, kuten otsikoiden ja kuvien, tarkastelemisen ja käyttämisen. Komponentit voivat olla sidottuja, ei-sidottuja ja laskettuja.

Täydellinen luettelo lomakkeissa ja raporteissa käytettävissä olevasta hallinta tyypistä on artikkelissa Johdatus tarkastuksiin.

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin asettelu näkymässä

Kun olet luonut lomakkeen tai raportin, voit hienosäätää sen ulkoasua helposti asettelu näkymässä. Käyttämällä todellisia reaaliaikaisia tietoja oppaana voit muuttaa kenttien leveyttä ja järjestää kentät uudelleen. Voit sijoittaa lomakkeeseen tai raporttiin uusia kenttiä ja määrittää lomakkeen tai raportin ja niiden komponenttien ominaisuudet.

Siirry asettelu näkymään napsauttamalla lomaketta tai raporttia siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella ja valitsemalla sitten pikavalikosta asettelu näkymä . Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa asettelu näkymä -painiketta käytön tila rivillä tai voit napsauttaa lomakkeen tai raportin tiedosto väli lehteä hiiren kakkos painikkeella ja valita sitten pikavalikosta asettelu näkymä .

Ominaisuus ikkunan avaaminen

 • Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Ominaisuusikkuna.

  Pikanäppäin Paina F4-näppäintä.

Kenttä luettelo -ruudun avulla voit lisätä kenttiä pohjana olevasta taulukosta tai kyselystä rakenteeseen. Tuo kenttä luettelon ruutu näkyviin valitsemalla muoto -väli lehden hallinta -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät. Voit sitten vetää kenttiä suoraan kenttä luettelon ruudusta rakenteeseen.

Kenttä luettelon ruudun tuominen näkyviin

 • Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.

Kentän lisääminen kenttä luettelon ruudusta

 • Jos haluat lisätä yhden kentän, vedä kenttä kenttä luettelon ruudusta siihen osaan, jossa haluat sen näkyvän lomakkeessa tai raportissa.

 • Voit lisätä useita kenttiä kerralla pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla haluamiasi kenttiä. Vedä valitut kentät lomakkeeseen tai raporttiin.

Kun pudotat kentät osaan, Accessissa luo sidotun teksti ruutu ohjaus objektin kullekin kentälle ja sijoittaa automaattisesti otsikko-ohjaus objektin kunkin kentän viereen.

Lisä tietoja lomakkeista ja raporteista on artikkeleissa kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin, lomakkeen luominen Accessissaja yksinkertaisen raportin luominen.

Asia kirjoja, tiedostoja tai kuvia tallentavan kentän lisääminen

Voit käyttää Access-kenttää, jos haluat lisätä yhden tai useamman asia kirjan, tiedoston tai kuvan sisältävän kentän, jossa on liitteiden tieto tyyppi. Voit tallentaa useita tiedostoja yhteen kenttään käyttämällä liitteet-kenttää. Voit jopa tallentaa kyseiseen kenttään enemmän kuin yhden tyyppisiä tiedostoja. Esimerkiksi työllisyys ehdokas-tieto kannassa voit liittää yhden tai useampia ansio luetteloita valo kuvan lisäksi kunkin yhteys henkilön tietueeseen.

Liitekentän lisääminen taulukkoon

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä kentän, ja valitse sitten pikavalikosta rakenne näkymä .

  Taulukko avataan rakenne näkymässä.

 2. Napsauta kentän nimi -sarakkeessa ensimmäistä tyhjää riviä ja kirjoita uuden kentän nimi.

 3. Napsauta tieto tyyppi -sarakkeen viereistä solua ja valitse sitten luettelosta Liitteet .

 4. Tallenna muutokset valitsemalla pikatyökaluriviltäTallenna .

  Accessissa saattaa näkyä sanoma, jonka mukaan muutoksia ei voi kumota taulukon tallentamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, ettet voi muuntaa kenttää toiseksi tieto tyypiksi, mutta voit poistaa kentän, jos luulet, että olet tehnyt virheen.

 5. Vahvista muutos valitsemalla Kyllä .

Kun olet lisännyt liite-kentän taulukkoon, voit lisätä asia kirjoja, tiedostoja tai kuvia tietueeseen Liitteet -valinta ikkunan avulla.

Liitteiden lisääminen kenttään

 1. Kaksoisnapsauta siirtymis ruudussa taulukkoa, johon haluat lisätä liitteet.

  Taulukko avataan taulukko näkymässä.

 2. Kaksoisnapsauta taulukossa olevaa liitteet-kenttää.

  Näyttöön tulee Liitteet-valintaikkuna.

 3. Valitse Lisää.

  Näyttöön tulee Valitse tiedosto -valintaikkuna.

 4. Etsi kohde -luettelon avulla tiedosto tai tiedostot, jotka haluat liittää tietueeseen, valitse tiedosto tai tiedostot ja valitse sitten Avaa.

  Huomaa, että voit valita useita tiedostoja tuetuista tieto tyyppiä.

 5. Lisää tiedostot taulukkoon valitsemalla Liitteet-valintaikkunassa OK.

  Access lisää tiedostot kenttään ja suurentaa liitteitä vastaavasti.

 6. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kaikki haluamasi tiedostot nykyiseen kenttään tai taulukon muihin kenttiin.

Lisä tietoja liite kentistä on artikkelissa tiedostojen ja grafiikan liittäminen tieto kannan tietue isiin.

Sivun alkuun

Kentän näyttö tavan muuttaminen

Voit mukauttaa sitä, miltä kenttä näyttää, kun se tulee näkyviin. Voit esimerkiksi määrittää näyttö muotoilut, joita käytetään koko tieto kannassa, kuten lomakkeissa ja raporteissa, tai kun taulukko avataan taulukko näkymässä. Voit asettaa näyttö muodon määrittämällä kentän muoto -ominaisuuden. Uudet lomakkeet ja raportit periytyvät automaattisesti kentän muoto -ominaisuuden mukaan.

Näyttö muodon asettaminen taulukko näkymässä

 1. Kaksoisnapsauta siirtymis ruudussa taulukkoa, joka sisältää kentän, jonka muotoilun haluat määrittää.
  Taulukko avataan taulukko näkymässä.

 2. Napsauta kenttää, jonka näyttö muodon haluat määrittää.

 3. Napsauta kentät -väli lehden muotoilu -ryhmässä Muotoile-kohdan vieressä olevan avattavan luettelon nuolta ja valitse sitten muoto.

  Kentässä näkyy uusi näyttö muoto.

Näyttö muodon asettaminen rakenne näkymässä

 1. Napsauta siirtymis ruudussa hiiren kakkos painikkeella taulukkoa, joka sisältää muutettavan kentän ja valitse sitten pikavalikosta rakenne näkymä .

  Taulukko avataan rakenne näkymässä.

 2. Napsauta kenttää, jonka näyttö muodon haluat määrittää.

 3. Valitse kentän ominaisuudet-kohdan Yleiset -väli lehdessä muoto -valinta ruutu.

 4. Napsauta avattavaa luetteloa ja valitse näyttö muoto.

 5. Tallenna muutokset valitsemalla pikatyökaluriviltäTallenna .

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×