Mallien avulla voit luoda erilaisia SharePoint-sivustoja

Mallien avulla voit luoda erilaisia SharePoint-sivustoja

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Käytät SharePoint version millaisia ylimmän tason sivuston ja alisivuston, voit luoda. Sivustomallit, jotka ovat käytettävissä oletusarvoisesti valintaa määräytyy järjestelmänvalvoja ja Office 365 tai SharePoint Server -palvelupaketti sinulla on perustettu ominaisuuksia. Voit myös ehkä luodaja käyttää mukautettuja sivustomalleja.

Huomautus: Jos sinulla on sivuston tai alisivuston, joita et enää tarvitse, katso lisätietoja SharePoint-sivuston poistaminen tai alisivuston.

SharePoint Online ja SharePoint Server 2019 pääsivustot

Oletusarvon, SharePoint Online ja SharePoint Server 2019 tarjouksen ryhmäsivustojen sekä työryhmän jäsenten kanssa yhteiskäyttöä varten mukaan työskentelee yhdessä projektin ja viestintä sivustojen jakaminen muiden kanssa uutisia, raportteja, tilat jne. Kun käynnistämällä SharePoint ja valitsemalla + Luo sivusto, sinun on välillä jokin malleista kaksi vaihtoehtoa.

Kaksi ylimmän tason mallit-vaihtoehto ryhmän tai viestintä-sivustossa.

Huomautus: Järjestelmänvalvoja, voit ottaa tai sivuston luomisen poistaminen käytöstä tai korvata mukautetun tai perinteinen ryhmän sivuston luomisen.

Lisätietoja SharePoint Online ja SharePoint Server 2019 ryhmäsivustoja, katso luominen SharePoint-ryhmäsivustossa tai Mikä on SharePoint-ryhmäsivustossa? Viestintä-sivustojen, katso viestintä-sivuston luominen SharePoint - tai viestintä SharePoint-sivuston ominaisuudet?

SharePoint Online ja SharePoint Server 2019 alisivustoja

Kun olet luonut ylimmän tason ryhmäsivusto tai viestintäsivusto, voit luoda alisivustoja. Alisivustojen avulla voit käyttää monenlaisille malleja, kuten perinteinen ryhmän, julkaiseminen, blogiin tai asiakirjan hakukeskuksen sivustoja. Kuvaukset alla avulla voit valita mallin tarvitset.

Huomautus: SharePoint Online ylimmän tason sivustoja, kuten ryhmän tai yhteydenotto sivuston eivät ole käytettävissä Alisivustomallit, vain ylimmän tason sivustoja. SharePoint Server 2019 on uusille ryhmäsivustoille alisivuston nimellä.

Voit luoda alisivustoja SharePoint Onlineperinteinen malleja. Julkaise-välilehdestä on käytettävissä vain, kun otat SharePoint julkaisuinfrastruktuuri ja vain ylimmän tason, ryhmän yhdistetty ryhmäsivustosta alisivuston. Julkaisuinfrastruktuuri ja julkaisun alisivustot eivät ole käytettävissä ylimmän tason viestintä-sivustoissa.

Kun luot alisivuston ryhmän yhdistetty ryhmäsivustoon, alisivuston voit perivät käyttöoikeudet pääsivustosta ja jäseniltä voi käyttää. Jotkin SharePoint Online ylimmän tason sivuston ominaisuudet eivät ole käytettävissä-perinteinen alisivustoja, kuten siirtäminen ja kopioiminen.

SharePoint Palvelimen sivustojen ja alisivustojen

SharePoint Server 2013: ssa ja 2016, voit luoda ylimmän tason sivustoja tai käyttämällä alisivustot perinteinen malleja alapuolella. Seuraavat kuvaukset käytettävyys-version ja SharePoint käytät palvelimen suunnitelman perustuvia raporttimalleja.

SharePoint Server 2013: n Foundation tukee vain yhteistyötä ryhmäsivustojen ja blogit. Muiden mallien muoto ei tue.

SharePoint Online (vain alisivustot) yhteistyösivustomallit ja SharePoint Server

Yhteistyösivustomallit luoda sivustoja, joissa voit viestiä ryhmän ja projektit-tiedot blogin tai yhteisösivuston luominen. Tukee SharePoint 2013 ja 2016- ja SharePoint Onlinealisivustot. Tuetaan SharePoint 2013 Foundation-ryhmäsivustoja ja blogit.

SharePoint Server 2019 on Moderni ryhmäsivustojen alisivustot, mutta ei ole yhteyttä Office 365-ryhmään. Lisätietoja on artikkelissa Mikä on SharePoint-ryhmäsivustossa?.

Nykyaikainen ryhmän alisivusto

Perinteinen ryhmäsivuston avulla voit nopeasti luoda, järjestää ja jakaa tietoja työryhmän tai projektin. Sivusto sisältää: kirjastojen ja luetteloiden varten:

 • Jaetut asiakirjat

 • Ilmoitukset

 • Kalenterit

 • Linkit

 • Tehtävät

 • Keskustelupalsta.

Ryhmäsivustomalli

Ryhmäsivuston voidaan luoda, järjestää ja jakaa sisältöä kuin yhdessä ympäristössä. Esimerkiksi työryhmän jäsenet lähettää avaintiedoista uusia työkaluja ja resursseja ilmoitukset-luettelon avulla. Kalenterin avulla voit jakaa ajoituksen tietoja, kuten työryhmän tapahtumia, määräaikoja tai lomat. Voit yrittää myös työryhmän Yhdistä sivustoista tai niiden töiden tietojen löytämistä linkit-luettelo.

Huomautus: Alisivuston luominen SharePoint Online käyttämällä ryhmän sivustomallia Luo perinteinen ryhmäsivustoon.

Blogisivuston avulla voit julkaista nopeasti yrityksen tiedotuksia sekä jakaa ideoita, havaintoja ja kokemuksia työryhmän tai organisaation kanssa. Sivusto sisältää Julkaisut, Kommentit ja Linkit. Blogityökalujen avulla voit hyväksyä tai hylätä kirjoitusluonnoksia sekä muokata ja poistaa vanhoja kirjoituksia. Saat myös ilmoituksia, kun blogia päivitetään.

Blogisivustomalli

Voit määrittää luomasi kirjoitukset useampaan luokkaan, jotta käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavan sisällön. Blogisivustot sallivat kirjoitusten kommentoinnin, minkä ansiosta pidät yllä lukijoiden kiinnostusta.

Projekteja on helppo hallita projektisivustomallin avulla. Sivustossa on ryhmäsivustoa vastaavia yhteiskäyttöominaisuuksia ja siihen sisältyy oletusarvoiseen tehtäväluetteloon yhdistetty Projektien yhteenveto -verkko-osa. Tehtäväluetteloon lisätyt kohteet näkyvät automaattisesti projektin yhteenvedossa.

Projektisivustomalli

Muita projektisivuston etuja:

 • Projektin tehtävien visuaalinen aikajana.

 • Projektin tehtävien aikataulu.

 • Projektiin liittyvien tiedostojen kirjasto.

 • Muistio, jonka avulla voi nopeasti tallentaa ja jäsennellä tietoa projektista.

 • Työryhmän tapahtumien jaettu kalenteri.

 • Mahdollisuus yhdistää Project Professional-, Project Server 2016- tai Project Online -sovellukseen.

Saat lisätietoja, Luo projektisivusto.

Huomautus: Ei ole käytettävissä SharePoint Server 2019.

Voit käyttää yhteisösivustoa paikkana, jossa jäsenet voivat keskustella yhteisistä aiheista.

Yhteisösivustomalli

Yhteisösivustot tarjoavat useita hyötyjä sähköpostin, pikaviestien ja muiden viestintätapojen kautta, kuten:

 • Yhteisösivuston koko sisältö on kaikkien yhteisön jäsenten käytettävissä.

 • Keskusteluhistorian täydellinen säilytys yrityksen ohjeiden mukaisesti.

 • Sisäinen haku, jotta jäsenet voivat hakea kaikkia yhteisön kirjoituksia.

 • Sisällön luokittelu, joka helpottaa sisällön löytymistä ja ylläpitoa.

 • Sivuston ylläpito SharePoint -luetteloiden kautta antaa sinulle mahdollisuuden käyttää SharePointin monipuolisia hallinnointi, tietueiden hallinta ja työnkulun integrointiominaisuudet SharePoint.

Huomautus: Käyttämällä communication sivustomallia Valitse yhteisösivuston sub-sivuston luominen ei tueta.

Saat lisätietoja, yhteisöportaalin luominen.

Enterprise-sivustomallit SharePoint Online (vain alisivustot) ja SharePoint Server

Enterprise-sivustomallit antaa sinulle sivustojen asiakirjan tai tietueen tallennustilan ja seuranta-liiketoimintatiedot Tietoanalyysi tai koko sivuston hakuominaisuuksia. Kaikki ovat tuetut SharePoint 2013 ja 2016- ja alisivustot SharePoint Online tai SharePoint Server 2019 , ellei muuta ole mainittu. . Ei mitään tukemat SharePoint 2013 Foundation.

Voit käyttää asiakirjakeskussivustomallia useiden asiakirjojen hallitsemiseen. Voit myös käyttää asiakirjakeskussivustomallia luomisympäristönä tai sisältöarkistona.

Asiakirjakeskussivustomalli

Luomisympäristössä käyttäjät kirjaavat tiedostoja usein sisään ja ulos sekä luovat kansiorakenteita kyseisille tiedostoille. Voit käyttää versiotietoja, jotta voit säilyttää vähintään kymmentä asiakirjan aikaisempaa versiota. Voit myös hallita asiakirjan elinkaarta työnkulkujen avulla.

Asiakirjoja ei voi luoda sisältöarkistossa. Käyttäjät voivat vain tarkastella ja ladata tiedostoja. Voit luoda asiakirjakeskussivustossa tietokanta-nimisen arkiston. Normaalisti tietokannat sisältävät yhden version tiedostosta ja sivuston koko voi olla jopa 10 miljoonaa tiedostoa.

Saat lisätietoja, käyttää asiakirjakeskussivustoa.

Tietuekeskuksen sivustossa voit järjestää, tallentaa ja hallita tietueita, kuten laillisia tai taloudellisia asiakirjoja. Tietuekeskus tukee koko tietueiden hallintaprosessia tietueiden keruusta niiden hallintaan ja poistamiseen saakka.

Tietuekeskusmalli

Versioiden hallinta, valvontaominaisuudet, metatietojen hallinta, e-Discovery ja mukautettava tietueiden reititys ovat sivustomallissa valmiina olevia ominaisuuksia, joiden avulla tietueita voidaan hallita tehokkaasti.

Huomautus: Sub-sivuston käyttämällä communication sivustomallia Valitse tietuekeskuksen sivuston luominen ei tueta.

Saat lisätietoja, Luo tietuekeskuksen.

Huomautus: Ei ole käytettävissä SharePoint Server 2019.

BI-sivuston avulla voit tallentaa, hallita, jakaa ja tarkastella business raportteja, tuloskortteja ja raporttinäkymiä. Liiketoimintatietokeskuksen sivuston on tiettyjä ominaisuuksia, joka määrittää sen lisäksi muita tiedostotyyppejä, joka sisältää valmiita luetteloita ja kirjastoja, joka on suunniteltu erityisesti BI-sivustojen sisällön käytön PerformancePoint-palveluiden sisällön (for paikallisen asiakkaat), malli tiedostojen ja linkkejä hyödyllisiin Liiketoimintatieto-työkaluista.

Yritystietosivustomalli

Saat lisätietoja, luominen, jakaa, ja liiketoimintatietosisällön Liiketoimintatietokeskuksen sivustossa.

Hakukeskussivuston avulla käyttäjät voivat suorittaa hakuja sivustossa ja tarkastella hakutuloksia. Hakukeskussivusto on sivustokokoelman ylimmän tason sivusto, jonka klusterin järjestelmänvalvoja luo Enterprise-hakukeskusmallin avulla.

Enterprise-hakusivustomalli

Kun luot hakukeskussivuston, oletusarvoiset haun aloitussivu ja hakutulossivu luodaan. Lisäksi luodaan kohdennetuiksi hauiksi kutsuttu sivu, jota voidaan mukauttaa tietyn sisällön hakemiseen, kuten henkilöt, keskustelut ja videot. Nämä sivut näyttävät tietylle sisältötyypille tai luokalle suodatettuja tai muotoiltuja hakutuloksia.

Saat lisätietoja, hallinta SharePoint Online hakukeskuksen.

Vision prosessisäilö

SharePoint Server 2019 vain.

Vision prosessisäilö on sivusto tarkastelua, jakaminen ja Visio-prosessikaavioiden tallentamiseen. Sisältää versiotietoja tiedostokirjastoon ja Basic vuokaavioiden, toimintojen välisten vuokaavioiden ja BPMN-kaavioiden mallit.

Vision prosessisäilö alisivusto

Julkaisusivustomallit SharePoint Online (vain alisivustot) ja SharePoint Server

Julkaisusivustomallit tarjoavat sivuston julkaisemisen kanssa tai ilman hyväksyntätyönkulun ja yrityksen tiedot, jotka jäsenet voivat osallistua yrityksen Wiki.

Jos haluat luoda julkaisun alisivustoja, järjestelmänvalvoja on ensin käyttöön SharePoint-julkaisuinfrastruktuuri. Kun otettu käyttöön, Julkaise -välilehdestä ovat käytettävissä.

Tukee SharePoint 2013: ssa ja 2016 ja alisivustojen SharePoint Online tai SharePoint Server 2019 ryhmäsivustoja. Ei mitään tukemat SharePoint 2013 Foundation tai alisivustoja SharePoint Online tai SharePointServer 2019 viestintä-sivustoissa.

Luo yrityksen intranet-sivustoja, viestintäportaaleja ja SharePoint Serverissa julkisia verkkosivustoja käyttämällä julkaisusivustoa. Niitä voi käyttää SharePoint Serverissa myös oman verkkosivuston laajentamiseen ja verkkosivujen julkaisemiseen nopeasti. Osallistujat voivat työstää sivujen luonnosversioita ja julkaista niitä, jotta ne näkyvät lukijoille.

Julkaisusivustomalli

Julkaisusivustoissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka helpottavat verkkosivujen luomista, hyväksymistä ja julkaisemista. Seuraavat ominaisuudet ovat käytössä automaattisesti, kun luot julkaisusivuston:

 • Sivuasettelut

 • Saraketyypit

 • Verkko-osat

 • Luettelot

 • Tiedosto- ja kuvakirjastot verkkojulkaisun aputiedostojen tallentamiseen.

Saat lisätietoja- Toiminnot käytössä SharePoint Online-Julkaisusivustossa.

Voit julkaista julkaisusivuston ja työnkulun avulla verkkosivuja aikataulun mukaan käyttämällä hyväksynnän työnkulkuja. Malli sisältää tiedosto- ja kuvakirjastoja, joihin tallennetaan verkkojulkaisun aputiedostot. Oletusarvoisesti tähän sivustoon voi luoda vain tämän mallin sisältäviä alisivustoja.

Julkaisusivustomalli ja työnkulku

Julkaisun hyväksynnän työnkulku automatisoi sisällön reitityksen tarkistusta ja hyväksyntää varten. Uusien ja päivitettyjen verkkosivujen julkaisemista valvotaan tarkasti. Uutta sisältöä ei voi julkaista, ennen kuin jokainen työnkulun hyväksyjä on hyväksynyt julkaisemisen.

Saat lisätietoja, julkaisemisen hyväksynnän työnkulun käsitteleminen.

Yrityswiki on julkaisusivusto, jossa voi jakaa ja päivittää suuria tietomääriä ja joka on tarkoitettu koko yrityksen käyttöön. Yrityswikin käyttöönottoa kannattaa harkita, jos organisaatio tarvitsee suuren ja keskitetyn tietovaraston, jonka tietoja kaikki työntekijät tarvitsevat.

Yrityswikisivustomalli

Yrityswiki on usein sellaisten organisaation tietojen säilö, joita ei ehkä muutoin tallennettaisi tulevaa käyttöä varten. Voit käyttää yrityswikiä epävirallisen oppimisen edistämiseen ja vinkkien jakamiseen muiden käyttäjien kanssa. Tämä voi vähentää virallisen koulutuksen tai jatkuvan IT-tuen tarvetta.

Saat lisätietoja, luominen ja muokkaaminen Wikin.

Sivuston luominen SharePoint Online (vain järjestelmänvalvojat)

SharePoint Online vuokraajan järjestelmänvalvojat voivat käyttää hallintakeskukseen Luo uusia sivustokokoelmia. Kun luot uuden sivustokokoelman, voit valita perinteinen malli, jota käytetään uusien ylimmän tason sivuston. Et voi luoda kuitenkin ryhmän yhdistetty ryhmäsivustossa tai viestintäsivusto. Valinnan muistuttaa sivustomallien SharePoint Online alisivustot. Sivuston käynnistyy, kun haluat määrittää käyttäjät, käyttöoikeudet, muoto, sisältö ja monia muita ominaisuuksia. Saat lisätietoja, Luo sivustokokoelman.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×