Makron luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit luoda makro tietyn sarjan toimintojen suorittamiseen ja makroryhmä suorittamiseen liittyvien toimintojen sarjan luomista.

Microsoft Office Access 2007 -ohjelmassa makrot voivat sisältyä makro-objekteihin (joita kutsutaan myös itsenäisiksi makroiksi) tai ne voidaan upottaa lomakkeiden, raporttien tai ohjausobjektien tapahtuman ominaisuuksiin. Upotetusta makrosta tulee sen objektin tai ohjausobjektin osa, johon se on upotettu. Makro-objektit näkyvät siirtymisruudun Makrot-kohdassa, upotetut makrot eivät näy.

Valitse haluamasi toimet

Tietoja makron muodostimesta

Itsenäisen makron luominen

Makroryhmän luominen

Upotetun makron luominen

Makron muokkaaminen

Makrotoimintojen hallinta käyttämällä ehtoja

Lisätietoja makrotoiminnoista

Tietoja makron muodostimesta

Makron muodostimen avulla voidaan luoda ja muokata makroja. Avaa makron muodostin seuraavasti:

 • Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Makron muodostin tulee näkyviin.

Makron muodostin

Makron muodostin -ikkunassa voit koota luettelon toiminnoista, jotka haluat suorittaa, kun makro suoritetaan. Kun avaat makron muodostimen ensimmäisen kerran, Toiminto-, Argumentit- ja Kommentti-sarake näkyvät.

Toiminnon argumentit -kohdassa voit tarvittaessa kirjoittaa ja muokata argumentteja makron kunkin toiminnon vasemmalle puolelle. Oikealla puolella näkyy kuvausruutu, jossa on kunkin toiminnon tai argumentin lyhyt kuvaus. Voit lukea kuvauksen ruudusta napsauttamalla toimintoa tai toiminnon argumenttia.

Makron muodostimen Rakenne-välilehden komentojen avulla voit luoda, testata ja suorittaa makron.

Seuraavassa taulukossa kuvataan Rakenne-välilehdessä käytettävissä olevat komennot.

Ryhmä:

Komento

Kuvaus:

Työkalut

Suorita

Suorittaa makrossa luetellut toiminnot.

Askel

Ottaa askelittain suorittamisen käyttöön. Kun suoritat makron tässä tilassa, kukin toiminto suoritetaan yksi kerrallaan. Kun kukin toiminto on valmis, Makroaskel-valintaikkuna tulee näkyviin. Siirry seuraavaan toimintoon valitsemalla valintaikkunassa Askel. Voit pysäyttää tämän ja kaikki käynnissä olevat makrot valitsemalla Lopeta kaikki makrot. Voit poistua askelittaisesta tilasta ja suorittaa loput toiminnot pysähtymättä valitsemalla Jatka.

Muodostin:

Tämä painike tulee käyttöön, kun syötät toiminnon argumentin, joka voi sisältää lauseke. Avaa Lausekkeen muodostin -valintaikkuna valitsemalla Muodostin. Valintaikkunan avulla voit muodostaa lausekkeen.

Rivit

Lisää rivejä

Lisää tyhjiä rivejä valittujen rivien yläpuolelle.

Poista rivejä

Poistaa valitut toimintorivit

Näytä tai piilota

Näytä kaikki toiminnot

Tuo vähemmän tai enemmän toimintoja näkyviin avattavassa Toiminto-luetteloruudussa.

 • Voit tuoda makrotoimintojen pidemmän luettelon näkyviin valitsemalla Näytä kaikki toiminnot. Kun makrotoimintojen luettelo on käytettävissä, Näytä kaikki toiminnot -painike näkyy valittuna. Jos valitset makrotoiminnon tästä pidemmästä makrotoimintojen luettelosta, saatat joutua määrittämään tietokannan luotetuksi, ennen kuin voit suorittaa toiminnon.

 • Voit siirtyä makrotoimintojen pidemmästä luettelosta lyhyempään luetteloon, jossa näkyvät ainoastaan makrotoiminnot, joita voi käyttää tietokannassa, jota ei ole määritetty luotetuksi, varmistamalla, että Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna.

  Vihje: Jos Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna, poista valinta napsauttamalla Näytä kaikki toiminnot -painiketta. Kun Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna, luotettujen makrotoimintojen lyhyempi luettelo on käytettävissä.

Makrojen nimet

Näyttää tai piilottaa Makron nimi -sarakkeen. Makrojen nimet ovat pakollisia makroryhmissä yksittäisten makrojen erottamiseksi toisistaan, mutta muuten makrojen nimet eivät ole pakollisia. Lisätietoja on kohdassa Makroryhmän luominen.

Ehdot

Näyttää tai piilottaa Ehto-sarakkeen. Tämän sarakkeen avulla voit antaa lausekkeita, kun toiminto suoritetaan.

Argumentit

Näyttää tai piilottaa Argumentit-sarakkeen. Tässä sarakkeessa näytetään kunkin makrotoiminnon argumentit, ja se helpottaa makron lukemista. Jos Argumentit-sarake ei ole näkyvissä, sinun on napsautettava kutakin toimintoa ja luettava Toiminnon argumentit -kohdan argumentit. Argumentteja ei voi syöttää Argumentit-sarakkeeseen.

Vihje: Makron muodostimen on uusittu Access 2010: n, minkä ansiosta entistä helpompaa luominen, muokkaaminen ja jakaminen Access makrot.

Sivun alkuun

Itsenäisen makron luominen

 1. Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Makron muodostin tulee näkyviin.

 2. Lisää makroon toiminto:

  • Valitse makroikkunassa Toiminto-sarakkeen ensimmäinen tyhjä rivi.

  • Kirjoita toiminto, jota haluat käyttää, tai tuo käytettävissä olevien toimintojen luettelo näyttöön napsauttamalla nuolta ja valitse sitten toiminto, jota haluat käyttää.

   Valitse makrotoiminto

  • Määritä toiminnon argumentit, jos ne ovat pakollisia, Toiminnon argumentit -ruudussa (makron muodostimen alaosassa).

   Syötä toiminnon argumentit

   Huomautus: 

   • Kun kirjoitat argumentteja Toiminnon argumentit -ruudussa, ne näkyvät toimintoluettelon Argumentit-luettelossa. Argumentit-sarake kuitenkin vain näyttää argumentit; sarakkeeseen ei voi syöttää argumentteja.

   • Jos haluat lyhyen kuvauksen kustakin Toiminnon argumentit -ruudussa olevasta argumentista, napsauta argumentin ruutua ja lue vieressä olevassa ruudussa oleva kuvaus.

    Vihjeitä

    • toiminnon argumentti asetuksena on tietokantaobjektin nimi voit määrittää argumentin vetämällä objekti siirtymisruudun toiminnon Objektinimi argumenttiruutuun.

    • Voit luoda toiminnon myös vetämällä tietokantaobjektin siirtymisruudusta makron muodostimen tyhjälle riville. Jos vedät taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai moduulin makron muodostimeen, Access lisää toiminnon, joka avaa kyseisen taulukon, kyselyn, lomakkeen tai raportin. Jos vedät makron muodostimeen makron, Access lisää toiminnon, joka suorittaa makron.

  • Voit halutessasi kirjoittaa Kommentti-ruutuun kommentin toiminnosta.

 3. Jos haluat lisätä makroon muita toimintoja, siirry toiselle toimintoriville ja toista sitten vaihe 2.

Kun suoritat makron, Access suorittaa toiminnot siinä järjestyksessä kuin olet ne luetellut.

Sivun alkuun

Makroryhmän luominen

Jos haluat ryhmitellä useita toisiinsa yhteydessä olevia makroja yhdeksi makro-objektiksi, voit luoda makroryhmän.

 1. Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Makron muodostin tulee näkyviin.

 2. Valitse rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmästä Makrojen nimet Painikkeen kuva , jos se ei ole jo avattuna.

  Makron nimi -sarake tulee näkyviin makron muodostimessa.

  Huomautus: Makroryhmissä makrojen nimet ovat tarpeellisia yksittäisten makrojen erottamiseksi toisistaan. Makron nimi näkyy samalla rivillä kuin makron ensimmäinen toiminto. Makron nimi -sarake jää tyhjäksi makron myöhempiä toimintoja varten. Makro päättyy, kun ohjelma havaitsee seuraavan makron nimen.

 3. Kirjoita Makron nimi -sarakkeeseen makroryhmän ensimmäisen makron nimi.

 4. Lisää haluamasi toiminnot ensimmäiseen makroon.

  • Napsauta Toiminto-sarakkeen nuolta. Näyttöön tulee toimintoluettelo.

  • Valitse haluamasi toiminto.

  • Määritä Toiminnon argumentit -kohdassa argumentit toimintoa varten, jos argumentteja tarvitaan.

   Näet kunkin argumentin lyhyen kuvauksen napsauttamalla argumenttiruutua ja lukemalla sitten argumentin oikealla puolella olevan kuvauksen.

   Vihjeitä

   • Jos toiminnon argumentin asetuksena on tietokantaobjektin nimi, voit määrittää argumentin vetämällä objektin siirtymisruudusta toiminnon Objektin nimi -argumentin ruutuun.

   • Voit luoda toiminnon myös vetämällä tietokantaobjektin siirtymisruudusta makron muodostimen tyhjälle riville. Jos vedät taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai moduulin makron muodostimeen, Access lisää toiminnon, joka avaa kyseisen taulukon, kyselyn, lomakkeen tai raportin. Jos vedät makron muodostimeen makron, Access lisää toiminnon, joka suorittaa makron.

  • Voit halutessasi kirjoittaa kommentin toiminnosta.

 5. Siirry seuraavalle tyhjälle riville ja kirjoita sitten seuraavan makron nimi Makron nimi -sarakkeeseen.

 6. Lisää makroon toiminnot, jotka haluat makron suorittavan.

 7. Toista vaiheet 5 ja 6 makroryhmän kunkin makron osalta.

Seuraavassa kuvassa on pieni makroryhmä. Makroryhmä sisältää kaksi makroa, joiden nimet näkyvät Makron nimi -sarakkeessa. Kumpikin makro sisältää kaksi toimintoa.

Makroryhmäesimerkki

Huomautus: 

 • Makroryhmälle tallennuksen yhteydessä määritettävä nimi viittaa koko makroryhmään. Edellisessä esimerkissä makroryhmän nimi on Macro3. Tämä nimi näkyy siirtymisruudussa Makrot-kohdassa. Jos haluat viitata makroryhmän yksittäiseen makroon, käytä seuraavaa syntaksia:

  makroryhmän nimi.makron nimi

  Esimerkiksi edellisessä kuvassa Macro3.FoundMsg viittaa makroryhmän toiseen makroon.

 • Jos suoritat makron joko kaksoisnapsauttamalla sitä siirtymisruudussa tai valitsemalla Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden Työkalut -ryhmästä, Access suorittaa vain ensimmäisen makron-ryhmässä pysähtyy, kun se saavuttaa toisen makron nimi.

Sivun alkuun

Upotetun makron luominen

Upotetut makrot eroavat itsenäisistä makroista siinä, että ne on tallennettu lomakkeiden, raporttien tai ohjausobjektien tapahtumien ominaisuuksina. Niitä ei näytetä objekteina siirtymisruudun Makrot-kohdassa. Tämän avulla tietokanta saattaa olla helpommin hallittavissa, sillä sinun ei tarvitse pysyä selvillä erillisistä lomakkeen tai raportin makroja sisältävistä makro-objekteista. Upotetut makrot sisältyvät myös lomakkeeseen tai raporttiin aina, kun se kopioidaan, tuodaan tai viedään.

Jos esimerkiksi haluat estää raporttia näkymästä, kun siinä ei ole tietoja, voit upottaa makron raportin Tietoja ei ole -tapahtumaominaisuuteen. Voit käyttää Sanomaruutu-toimintoa sanoman näyttämiseen ja käyttää sitten PeruutaTapahtuma-toimintoa raportin peruuttamiseen tyhjän sivun näyttämisen sijaan.

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella lomaketta tai raporttia, joka sisältää makron, ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva tai Asettelunäkymä Painikkeen kuva .

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näytössä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Napsauta sitä ohjausobjektia tai osaa, joka sisältää tapahtumaominaisuuden, johon haluat upottaa makron. Voit valita ohjausobjektin tai osan (tai koko lomakkeen tai raportin) myös käyttämällä ominaisuusikkunan yläreunassa olevaa Valintalaji-kohdan avattavaa luetteloruutua.

 4. Valitse ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehti.

 5. Napsauta sitä tapahtumaominaisuutta, johon haluat upottaa makron, ja napsauta sitten Muodostin-painike -painiketta.

 6. Valitse Valitse muodostin -valintaikkunassa Makron muodostin ja valitse OK.

 7. Valitse makron muodostinikkunassa Toiminto-sarakkeen ensimmäinen tyhjä rivi.

 8. Valitse avattavasta Toiminto-luetteloruudusta haluamasi toiminto.

 9. Anna tarvittavat argumentit Toiminnon argumentit -kohdassa.

 10. Jos haluat lisätä toisen toiminnon, napsauta Toiminto-sarakkeen seuraavaa riviä ja toista vaiheet 8 ja 9.

 11. Kun makro on valmis, valitse Tallenna ja valitse sitten Sulje

Makro suoritetaan joka kerta, kun tapahtumaominaisuus käynnistyy.

Huomautus: Accessin avulla voit luoda upotetun makron makroryhmä. Kuitenkin vain ryhmän ensimmäinen makro suoritetaan, kun tapahtuma käynnistyy. Ryhmän myöhempien makrot ohitetaan.

Sivun alkuun

Makron muokkaaminen

 • Toimintorivin lisääminen    Napsauta hiiren kakkospainikkeella toimintoriviä, jonka yläpuolelle haluat lisätä uuden toimintorivin, ja valitse sitten Lisää rivejä Painikkeen kuva .

 • Toimintorivin poistaminen    Napsauta hiiren kakkospainikkeella toimintoriviä, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista rivejä Painikkeen kuva .

 • Toimintorivin siirtäminen     Valitse toimintorivi napsauttamalla toiminnon vasemmalla puolella olevaa rivin ylätunnistetta ja vedä se sitten uuteen sijaintiin.

Voit lisätä, poistaa tai siirtää useita rivejä valitsemalla ensin rivien ryhmän ja suorittamalla sitten haluamasi toiminnon. Valitse ryhmien rivi napsauttamalla sen ensimmäisen rivin otsikkoa, jonka haluat valita, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta sitten sen viimeisen rivin otsikkoa, jonka haluat valita. (Riviotsikko on kunkin toimintorivin vasemmalla puolella oleva varjostettu ruutu.)

Useita rivejä voidaan valita vaihtoehtoisesti siirtämällä osoitin sen ensimmäisen rivin otsikon päälle, jonka haluat valita, ja valitsemalla sitten muut rivit napsauttamalla ja vetämällä ylös- tai alaspäin.

Huomautus: Kun rivejä valitaan napsauttamalla ja vetämällä, ensimmäinen rivi, jonka valitset, ei saa olla valittuna valmiiksi. Jos se on jo valittuna, Access olettaa, että yrität vetää rivin uuteen paikkaan.

Sivun alkuun

Makrotoimintojen hallinta käyttämällä ehtoja

Voit käyttää ehto mitä tahansa lauseketta, joka arvoksi tulee Tosi/Epätosi tai Kyllä/Ei. Makrotoiminto suoritetaan, jos ehdon arvoksi tulee Tosi (tai Kyllä).

Kun haluat syöttää makrotoiminnolle ehdon, tuo ensin Ehto-sarake näkyviin makron muodostimessa:

 • Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Ehdot Painikkeen kuva .

Kirjoita lauseke Ehto-sarakkeeseen. Älä kirjoita lausekkeen eteen yhtäläisyysmerkkiä (=). Jos haluat ehdon koskevan useita toimintoja samalla kertaa, kirjoita jokaiselle seuraavalle riville .... Esimerkki:

Useita makrotoimintoja koskeva ehto

Vihje: Jos haluat Accessin ohittavan jonkin toiminnon tilapäisesti, kirjoita ehdoksi Epätosi. Toiminnon tilapäisestä ohittamisesta voi olla hyötyä silloin, kun yrität etsiä makrosta ongelmia.

Esimerkkejä makrojen ehdoista

Kun käytät lauseketta:

Toiminto suoritetaan, jos:

[Toimipaikka]="Pariisi"

Makro suoritetaan lomakkeessa, jonka Toimipaikka-kentän arvo on Pariisi.

DCount("[Tilaustunnus]", "Tilaukset")>35

Tilaukset-taulukon Tilaustunnus-kentässä on enemmän kuin 35 arvoa.

DCount("*", "Tilaustiedot", "[Tilaustunnus]=Forms![Tilaukset]![Tilaustunnus]")>3

Tilaustiedot-taulukon Tilaustunnus-kentässä on yli kolme Tilaukset-lomakkeen Tilaustunnus-kentän kanssa yhtä suurta arvoa.

[Toimituspäivämäärä] Between #02.02.07# And #02.03.07#

Lomakkeessa, jossa makro suoritetaan, Toimituspäivämäärä-kentän arvo on päivämäärien 02.02.07 ja 02.03.07 välissä.

Forms![Tuotteet]![Yksikköjä varastossa]<5

Tuotteet-lomakkeen Yksikköjä varastossa -kentän arvo on pienempi kuin 5.

IsNull([Etunimi])

Lomake, jossa makro suoritetaan Etunimi-kentän arvo on Null (ei ole arvoa). Tämä lauseke on sama kuin [Etunimi] on Null.

[Maa]="Ranska" And Forms![Myyntisummat]![Kokonaismyynti]>100

Maa-kentän arvo on ?Ranska? ja Myyntisummat-lomakkeen Kokonaismyynti-kentän arvo on suurempi kuin 100. Maa-kentän arvo tarkistetaan lomakkeessa, jossa makro suoritetaan.

[Maa] In ("Ranska", "Italia", "Espanja") And Len([Postinumero])<>5

Maa-kentän arvo on Ranska, Italia tai Espanja, ja postinumeron pituus on muu kuin viisi merkkiä. Maa-kentän arvo tarkistetaan lomakkeessa, jossa makro suoritetaan.

MsgBox("Vahvistatko muutokset?",1)=1

Käyttäjä valitsee OK-painikkeen valintaikkunassa, jossa MsgBox-funktio näyttää tekstin Vahvistatko muutokset?. Jos käyttäjä valitsee valintaikkunassa Peruuttaa, toimintoa ei suoriteta.

[TempVars]![MyVar]=43

Väliaikaisen muuttujan MyVar-arvo (luotu AsetaTilapMuutt -makrotoiminto) on yhtä suuri kuin 43.

[MacroError]<>0

MacroError objektin luku -ominaisuuden arvo ei ole yhtä suuri kuin 0, eli makro on virhe. Tämä ehto voi käyttää yhdessä PoistaMakrovirhe ja VirheenYhteydessä Makrotoiminnot, voit hallita, mitä tapahtuu, kun näyttöön tulee virhesanoma.

Lisätietoja lausekkeista on artikkelissa Lausekkeen luominen.

Sivun alkuun

Lisätietoja makron toiminnoista

Kun käytät makron muodostinta, voit saada lisätietoja toiminnosta tai argumentista napsauttamalla sitä ja lukemalla sen kuvauksen makron muodostinikkunan oikeassa alakulmassa olevasta ruudusta. Kuhunkin makrotoimintoon liittyy myös ohjeaihe. Saat lisätietoja toiminnosta valitsemalla sen toimintoluettelosta ja painamalla sitten F1.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×