Mahdollisten asiakkaiden tai liidien hallinta Business Contact Managerissa

Business Contact Manager for Outlookin avulla voit seurata mahdollisia asiakkaita ja saada ne ostamaan yrityksesi tuotteita ja palveluja.

Liidi on henkilö, yritys tai organisaatio, joka on mahdollisesti kiinnostunut yrityksesi tarjoamista tuotteista tai palveluista. Voit Business Contact Manager for Outlookin avulla hallinnoida liidejä tai mahdollisia asiakkaita seuraamalla yksittäisiä liidejä koskevia tietoja. Voit määrittää liidit pistemääräehtojen avulla, jotta saat paremman käsityksen siitä, mihin myyntitoimet kannattaa keskittää. Voit myös Business Contact Manager for Outlookin avulla seurata omaa edistymistäsi tai työryhmäsi edistymistä liidien muuntamiseksi myynniksi.

Sisältö

Liidien luominen

Liidien luominen

Liidit voivat perustua mihin tahansa – markkinointiaktiviteettieen, nykyisen asiakkaan suositukseen tai kuulopuheeseen. Pienyrityksen omistajana on tärkeää, että sieppaat ja seuraat kunkin liidin tietoja. Jos olet onnekas ja sinulla on paljon liidejä, sinun kannattaa ottaa käyttöön menettely, jonka avulla voit siepata ja seurata liidin tietoja ja sitä, onko liidi muunnettu myynniksi. Haluat ehkä suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Siepata tietoja mahdollisesta asiakkaasta liiditietueeseen, mukaan lukien liidin määrittävät tiedot.

 • Tallentaa tietoja liidiä kiinnostavista tuotteista ja palveluista Myyntimahdollisuus-lomakkeeseen.

 • Seurata henkilöä ja liidin kehittymistä työyhteyshenkilöksi.

Liidit näkyvät Myynti-työtilan välilehdessä. Voit Myyntityötila-näkymässä tarkastella yksittäistä liidiä ja Mahdollisuus-tietueita.

Sisältö

Uuden liiditietueen luominen

Liidien luominen sähköpostiviesteistä tai tuomalla

Liidien luominen sähköpostiviestistä

Liiditietueiden tuominen ja vieminen

Uuden liiditietueen luominen

Alkutiedot henkilöstä, joka saattaa ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluja, voivat olla rajalliset. Sinun kannattaa kuitenkin tallentaa nämä tiedot liiditietueeseen.

Voit syöttää liidistä laajempia tietoja, linkittää muita tietueita ja viestintähistoriakohteita sekä lisätä mukautettuja kenttiä. Kaikki nämä tiedot tallennetaan liidinä tietue.

 1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

 2. Napsauta valintanauhan Aloitus-välilehden Uusi-ryhmässä Liidi.

 3. Kirjoita Liidi-osan Koko nimi -ruutuun liidisi nimi.

  Vihje: Koko nimi on ainoa liidilomakkeessa vaadittu tieto.

 4. Kirjoita kaikki muut tiedot, joita sinulla on liidistä.

  Liiditietueessa on Yleiset-sivu ja Historia-sivu.

Yleiset-sivu

Liiditietueen Yleiset-sivu on jaettu osiin seuraavasti:

Liidi    Kirjoita yhteyshenkilön työnimike, ja napsauta haluamaasi arkistointiasetusta Tallenna nimellä -kentässä. Jos haluat määrittää työntekijän seuraamaan liidin tietoja, napsauta työntekijän nimeä Vastuuhenkilö-luettelossa. Tässä luettelossa näkyvät vain henkilöt, joiden kanssa olet jakanut tietokannan. Voit halutessasi napsauttaa valokuvakuvaketta, jos haluat lisätä liidin valokuvan napsauttamalla valokuvapainiketta.

Liidi-lomake, jossa on näkyvissä Liidin nimi -osio

Yritystiedot    Kirjoita liidin edustaman yrityksen nimi.

Linkitetty tili    Jos haluat liittää liidin johonkin tileistä, napsauta Tili-painiketta ja valitse luettelosta tili.

Internet, puhelinnumerot ja osoitteet    Anna liidin yhteystiedot näissä osissa. Voit kirjoittaa nuolen sisältävään kenttään useita kohteita. Voit esimerkiksi kirjoittaa osoitteet kohtaan Yritys-, Aloitus- ja MuutOsoitteet-osassa ja valita postituksessa käyttävän osoitteen valintaruudun.

Lähdetiedot    Voit tämän osan avulla tallentaa, mistä sait tietää tästä liidistä. Voit valita kohteen Lähde-luettelosta tai kirjoittaa uuden lähteen. Määritä sitten tarkka lähde napsauttamalla Löytäjä. Jos valitset lähteeksi esimerkiksi kuulopuheen ja napsautat sitten Löytäjä, avautuva valintaikkuna luettelee kaikki työyhteyshenkilöt, ja voit valita sen työntekijän tai asiakkaan nimen, joka suositteli sinulle liidiä.

Liiditietue, jossa on näkyvissä Lähde-osio

Liidin pistemäärä    Määritä liidille pistemäärä tai arvioi liidiä sen mukaan, miten todennäköisesti liidi ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluja. Voit manuaalisesti kirjoittaa pistemäärän napsauttamalla tähtimäärää, jonka haluat määrittää liidille, tai valitsemalla automaattisen pistemäärätyypin. Automaattinen pistemäärä perustuu pistemääräehtoihin, joita voit mukauttaa tai käyttää oletussyötteinä.

Liiditietue, jossa on näkyvissä Liidi-pistemäärä

Kommentit    Lisää kaikki liidiä koskevat lisätiedot Huomautukset-kenttään. Napsauta Lisää aikaleima, jos haluat liittää tietojen kirjoittamisen päivämäärän ja kellonajan.

Historia-sivu

Voit avata Historia-sivun valintanauhasta napsauttamalla Näytä, ja napsauttamalla sitten Historia. Tämä sivu sisältää kaikki viestintähistoriakohteet, jotka on linkitetty tämän tietuein kanssa.

Voit luoda liidiä koskevan tarkemman historian napsauttamalla Uusi-painiketta ja linkittää tietueeseen sitten kohteen, kuten muistiinpanoin, puhelulokiin, tapaamisen tai tehtäväin. Katso lisätietoja viestintähistoriasta artikkelista Seuraa viestintää asiakkaiden kanssa Business Contact Managerissa.

 1. Napsauta Tallenna ja sulje, tai jos haluat luoda useampia liidejä, avaa tyhjä liidilomake napsauttamalla Tallenna ja uusi.

Sivun alkuun

Liidien luominen sähköpostiviesteistä tai tuomalla

Voit myös luoda liiditietueen sähköpostiviestistä tai tuomalla tietueita.

Liidin luominen sähköpostiviestistä

Voit siepata liidin nimen ja sähköpostiosoitteen suoraan sähköpostiviestistä.

 1. Kaksoisnapsauta Microsoft Outlookissa yhteyshenkilön sähköpostiviestiä.

 2. Napsauta valintanauhan Viesti-välilehden Yritys-ryhmässä Luo tietue.

 3. Napsauta Liidi luettelosta. Esiin avautuu uusi liidilomake, johon on jo kirjoitettu henkilön nimi (jos tiedossa) ja sähköpostiosoite.

 4. Täytä lomake ja napsauta sitten Tallenna ja sulje.

Sivun alkuun

Liiditietueiden tuominen ja vieminen

Voit tuoda liiditietoja muista ohjelmista, kuten ACT!:sta ja Microsoft Excelistä. Katso lisätietoja liiditietueiden ja muiden tietojen tuomisesta artikkelista Tietojen tuominen Business Contact Manageriin.

Koska liidit ovat työyhteyshenkilöiden tietuetyyppi, voit vieminen ne Business Contact Manager for Outlook-tietoihin. Katso lisätietoja liiditietueiden ja muiden tietojen viemisestä artikkelista Yritystietueiden vieminen Business Contact Managerista.

Sivun alkuun

Pistemäärän antaminen liideille tai niiden arvioiminen

Kun määrität liidin, osoitat liidin olevan henkilön, joka käyttää tai tarvitsee yrityksesi tuotetta tai palvelua. Esimerkiksi jos yrityksesi myy pihanhoitopalveluja, liidilläsi on oltava piha.

Liidilomakkeessa on useita oletusarvoisia pistemääräehtoja. Voit näiden ehtojen avulla laskea automaattisesti liidin pistemäärän, mukauttaa sitä yritystä varten tai poistaa ne ja syöttää omat ehdot.

Voit pistemäärätietojen avulla arvioida kaikkia työyhteyshenkilön tietueita tai mukautettuja tietueita työyhteyshenkilön tietuetyypin mukaan. Pidä mielessä, että kaikki pistemääräehdot vaikuttavat liidin tai yhteyshenkilön pistemäärään. Merkityt valintaruudut kasvattavat yhteyshenkilön automaattisesti laskettua pistemäärää kun taas merkitsemättömät valintaruudut pienentävät yhteyshenkilön pistemäärää.

Sisältö

Pistemäärän antaminen liideille tai niiden arvioiminen

Liidin pistemääräehtojen mukauttaminen

Pistemäärän antaminen liideille tai niiden arvioiminen

Voit arvioida liidejä pistemääräehtojen avulla sen todennäköisyyden mukaan, tekevätkö liidit ostoja.

 1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

 2. Napsauta Liidit-välilehteä ja avaa se sitten kaksoisnapsauttamalla sitä.

 3. Valitse liiditietueen Liidin pistemäärä -osassa valintaruutu sen merkiksi, että liidi täyttää tämän ehdon. Koska kukin ehto sisältyy automaattisiin pistemäärälaskelmiin, merkitty valintaruutu nostaa liidin pistemäärää ja merkitsemätön valintaruutu pienentää sitä.

 4. Jos haluat, voit muuttaa pistemäärän perustetta napsauttamalla Pistemääräehdot. Kullekin pistemääräehdolle määritetään pieni, normaali tai suuri painoarvo. Muuttamalla kunkin ehdon painoarvoa voit muuttaa sitä, miten laajalti se vaikuttaa kokonaispistemäärään.

  Business Contact Manager for Outlook laskee täytettyjen ehtojen määrän ja niille määritetyn suhteellisen painoarvon mukaisen pistemäärän, ja näyttää sen keltaisten tähtien määränä Liidin pistemäärä -osassa.

 5. Jos haluat ohittaa automaattisen pistemäärän antamismenettelyn, voit määrittää liidille kiinteän pistemäärän. Napsauta Pistemäärätyyppi‑luettelosta Manuaalinen, ja napsauta annettavaa pistemäärää vastaavaa tähtien määrää.

Sivun alkuun

Liidin pistemääräehtojen mukauttaminen

Business Contact Manager for Outlook sisältää oletusarvoisia pistemääräehtoja, mutta voit muuttaa ehtoja vastaamaan paremmin myyntimenettelyjä.

 1. Napsauta Tiedosto-välilehteä.

 2. Napsauta Business Contact Manager.

 3. Napsauta Mukauta, ja napsauta sitten Muokkaa pistemääräehtoja.

  Vihje:  Voit mukauttaa liidin pistemääräehtoja avaamalla liiditietueen ja napsauttamalla Liidin pistemäärä -osassa Pistemääräehdot.

  Liiditietue, jossa on näkyvissä Liidi-pistemäärä

 4. Jos haluat muokata ehtoa, napsauta sitä ja napsauta sitten Muokkaa. Muuta kohteen kuvausta, painoarvoa tai molempia, ja napsauta sitten OK.

 5. Voit luoda uuden ehdon napsauttamalla Lisää. Kirjoita kuvaus, valitse painoarvo ja napsauta sitten OK.

 6. Voit poistaa ehdon valitsemalla sen ja napsauttamalla sitten Poista.

Sivun alkuun

Liidien määrittäminen

Business Contact Manager for Outlook tallentaa yritystiedot tietokantaan. Voit jakaa yritystiedot työtovereiden kanssa siten, jotta heillä on tarvittavat tiedot asiakkaiden palvelemiseksi. Voit määrittää liidin kenelle tahansa, jonka kanssa olet jakanut tietokannan.

 1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

 2. Napsauta Liidit-välilehteä ja valitse sitten liidi tai liidit, jotka haluat määrittää.

Usean tietueen valitseminen kerralla

Voit valita vierekkäisiä tietueita pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten lisättävän ryhmän ensimmäistä ja viimeistä tietuetta. Voit valita tietueita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten yksittäisiä tietueita. Voit valita kaikki tietueet napsauttamalla yhtä tietuetta ja painamalla sitten CTRL + A -näppäinyhdistelmää.

 1. Napsauta valintanauhan Toiminnot‑ryhmässä Määritä ja valitse sitten henkilö, jonka haluat työskentelevän liidin kanssa.

Sivun alkuun

Useamman kuin yhden liidin muokkaaminen kerralla

Voit helposti muokata samanaikaisesti useita liiditietueita esimerkiksi useiden manuaalisten pistemäärien muokkaamiseksi tai erityisen lähteen kaikkien liidien määrittämiseksi.

 1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

 2. Napsauta Liidit-välilehteä ja napsauta sitten tietueita, joita haluat muuttaa.

Usean tietueen valitseminen kerralla

Voit valita vierekkäisiä tietueita pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten lisättävän ryhmän ensimmäistä ja viimeistä tietuetta. Voit valita tietueita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten haluamiasi tietueita. Voit valita kaikki tietueet napsauttamalla yhtä tietuetta ja painamalla sitten CTRL+A-näppäinyhdistelmää.

 1. Valitse valintanauhan Aloitus-välilehden Muokkaa-ryhmässä Joukkomuokkaus.

  Valintanauhan Joukkomuokkaus-painike

 2. Napsauta muokattavaa kenttää Valitse kenttä -luettelossa.

 3. Kirjoita kenttään haluamasi uusi arvo tai poista kunkin valitun tietueen kentän syöte napsauttamalla Tyhjennä arvo.

 4. Päätä joukkomuokkaus ja sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.

Sivun alkuun

Liidin muuntaminen työyhteyshenkilöksi

Jotkin liideistä eivät johda myyntiin ja ne poistetaan; toiset taas osoittautuvat arvokkaiksi. Voit muuntaa nämä arvokkaat liidit työyhteyshenkilöiksi. Business Contact Manager -tietueita käytetään yhteyshenkilöille, joiden kanssa yritykselläsi on jatkuva liiketoimintaside.

 1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

 2. Valitse työtilassa Liidit-välilehti ja avaa sitten liiditietue kaksoisnapsauttamalla sitä.

 3. Napsauta valintanauhan Muokkaa‑ryhmässä Muunna ja napsauta sitten työyhteyshenkilö.

 4. Muokkaa työyhteyshenkilön tietuetta tarvittaessa ja napsauta sitten Tallenna ja sulje.

Huomautus:  Business Contact -lomakkeet muistuttavat pitkälti liidilomakkeita, mutta niissä on lisäsivuja: Tiedot ja Käyttäjän määrittämät kentät. Saat lisätietoja työyhteyshenkilön lomakkeen täyttämisestä artikkelista Työyhteyshenkilöiden käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sivun alkuun

Raporttien luominen liiditietueista

Liidiraportit luodaan Business Contact Manager for Outlookeen, ja niitä on helppo muokata tarpeidesi mukaan.

 1. Tuo työtila näyttöön napsauttamalla siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa jotakin seuraavista kansioista:

  • Yhteyshenkilöiden hallinta.

  • Myynti.

  • Markkinointi.

  • Projektinhallinta.

 2. Voit tarkastella oletusarvoisia liidiraportteja valintanauhassa napsauttamalla Raportit-välilehteä. Napsauta Yhteyshenkilöiden hallinta -ryhmässä Liidit, ja valitse sitten raportti:

  • Liidit vastuuhenkilön mukaan .

  • Liidit vastuuhenkilön ja arvioinnin mukaan .

  • Liidit pistemäärän mukaan.

 3. Voit luoda uuden raportin avaamalla oletusraportin. Voit muuttaa raportin ulkonäköä ja näytettäviä tietoja napsauttamalla Asettelu- tai Lajittele ja suodata -ryhmän asetuksia.

 4. Napsauta Tallenna nimellä ja kirjoita raportille nimi. Raportti tallennetaan Liidit-luokkaan. Voit avata raportin napsauttamalla Tallennetut raportit, napsauttamalla Liidit luettelosta, napsauttamalla raportin nimeä valintaikkunassa ja napsauttamalla sitten Avaa.

Katso lisätietoja raporttien luomisesta ja mukauttamisesta artikkelista Raporttien ja kaavioiden käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×