Määrittäminen tai poistaminen käytöstä automaattinen muotoilu kirjoitettaessa

Office 365 -tilaus, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa-toiminnon avulla voit nopeasti käyttää tai muuttaa asioita, kuten väliviivoja ja katkoviivat, murtolukujen, hyperlinkit, lainausmerkit ja luettelomerkityille tai numeroiduille luetteloille automaattisen muotoilun.

Voit ottaa automaattisen muotoilun ohjelman käyttöön kunkin vaihtoehdon haluat ottaa käyttöön. Jos haluat ottaa automaattisen muotoilun käytöstä, poista asetuksista, jonka haluat poistaa käytöstä. Kun olet määrittänyt Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa-asetukset, valitse OK.

Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehti

Mitä eroa Automaattinen muotoilu- ja Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -toiminnoilla on?

 • Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -asetuksia käytetään tekstin kirjoittamisen aikana.

 • Muotoile -välilehden asetukset niitä käytetään, kun suoritat manuaalisesti Automaattinen muotoilu -komentoa (joka edellyttää käyttämällä pikatyökalurivin).

Useimmat tässä artikkelissa kuvataan Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehden vaihtoehdot. Saat lisätietoja Automaattinen muotoilu -välilehden alapuolella Automaattinen muotoilu-välilehti ja työmäärän d Automaattinen muotoilu-komennolla .

Voit tehdä muutoksia automaattisen muotoilun asetuksiin Office-ohjelmassa avaamalla ensin Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehden ja valitsemalla sitten Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehden.

Kaikki muut ohjelmat paitsi Outlook:

 1. Napsauta Tiedosto > Asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

 2. Napsauta Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehteä.

Outlook:

 1. Napsauta Tiedosto > Asetukset > Sähköposti > Editorin asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

 2. Napsauta Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehteä.

Word, Excel ja PowerPoint

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse [Ohjelman] asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

 2. Napsauta Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehteä.

Outlook:

 1. Avaa sähköpostikohde, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva > Editorin asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

 2. Napsauta Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehteä.

Publisher ja Visio:

 1. Napsauta Työkalut-valikosta Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

 2. Napsauta Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehteä.

Miten kukin asetus toimii?

Näet Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa-asetukset voivat vaihdella hieman sen mukaan, mitä ohjelmaa olet yhteydessä. Jotkin sovellukset, kuten Visioon vain vähän seuraavista vaihtoehdoista.

KORVAA KIRJOITETTAESSA

Vaihtoehto

Kuvaus

"Suorat lainausmerkit" ”kaarevilla lainausmerkeillä”

Korvaa suorat lainausmerkit (" ") kaarevilla lainausmerkeillä (” ”) ja suorat heittomerkit (') kaarevilla heittomerkeillä (‘).

Murtoluvut (1/2) murtolukumerkillä (½)

Korvaa yleiset murtoluvut kirjoitetussa muodossa (esimerkiksi 1/2) niiden yhden merkin vastineilla (½). Tämä asetus korvaa seuraavat kirjoitetut murtoluvut: 1/4, 1/2 ja 3/4.

Voit lisätä yhden merkin vastaavien muutamia muita murtoluvut (esimerkiksi 1/5) Katso valintamerkin tai muun merkin lisääminen.

*Lihavointi* ja _kursivointi_ todellisella muotoilulla

Lihavoi tekstin, jonka alku ja loppu on merkitty tähdellä (*), ja kursivoi tekstin, jonka alku ja loppu on merkitty alaviivalla (_). Esimerkiksi *tietokone* näkyy muodossa tietokone ja _tietokone_ muodossa tietokone. Ota huomioon, että Wordissa (*) tai (_) korvataan muotoilulla. Outlookissa (*) ja (_) pysyvät muotoilun jälkeenkin.

Internet- ja verkkopolut hyperlinkeillä

Korvaa kirjoitetut Internet-osoitteet, verkkopolut ja sähköpostiosoitteet hyperlinkeillä.

Englanninkieliset järjestysluvut (1st) yläindeksillä

Korvaa järjestyslukuihin (joka esittää kohteen suhteellisen sijainnin jakson) esimerkiksi 1st, 2nd tai 3rd yläindeksitekstin versioissa (kuten 1st kirjoitettuna yläindeksillä ).

Yhdysmerkit (--) englanninkielisellä ajatusviivalla (—)

Korvaa kaksinkertaisen yhdysmerkin (--) em-viivalla (—) ja yksittäisen yhdysmerkin ( - ), jonka molemmin puolin on välilyönnit, en-viivalla (–). Ota huomioon, että jos haluat em-viivan, älä käytä mitään välejä kaksinkertaista yhdysmerkkiä ennen tai sen jälkeen.

Hymiöt :-) ja nuolet ==> erikoissymboleilla

Korvaa kirjoitetut hymiöt ja nuolet vastaavilla merkkisymboleilla ja hymiöillä.

KÄYTÄ KIRJOITETTAESSA

Vaihtoehto

Kuvaus

Automaattisesti merkityt luettelot

Luo merkityn luettelon, kun tekstirivin alussa on jokin seuraavista merkeistä: *, - tai > ja sen jälkeen välilyönti tai sarkain.

Jos haluat lopettaa luettelomerkeillä merkityn luettelon, paina Enter-näppäintä kaksi kertaa.

Reunaviivat

Piirtää viivan, kun kirjoitat uudelle riville kolme kertaa peräkkäin jonkin seuraavista merkeistä ja painat Enter-näppäintä: ~, #, *, -, _ tai =. Jos esimerkiksi kirjoitat uudelle riville ~~~ ja painat Enter-näppäintä, sivulle piirtyy aaltoviiva.

Valmiit otsikkotyylit

Käyttää otsikkotyylejä kappaleisiin, joissa on enintään viisi sanaa ja joiden lopussa ei ole välimerkkiä, kun painat Enter-näppäintä kaksi kertaa. Kirjoita Otsikko 1 -tyyliä varten uusi rivi ilman yhtään sarkainta, lisää Otsikko 2 -tyyliä varten uuden rivin alkuun yksi sarkain ja lisää Otsikko 3 -tyyliä varten uudelle riville kaksi sarkainta.

Huomautus: Enter-näppäintä on painettava kaksi kertaa edellisen kappaleen jälkeen, jotta otsikkotyylit otetaan automaattisesti käyttöön.

Automaattisesti numeroidut luettelot

Luo numeroidun luettelon, kun tekstirivin alussa on numero 1 ja sen jälkeen piste tai sarkain.

Jos haluat lopettaa numeroidun luettelon, paina Enter-näppäintä kaksi kertaa.

Taulukot

Luo yksirivisen taulukon, kun lisäät plusmerkkejä (+) ja yhdysmerkkejä (-) peräkkäin tekstirivin alkuun ja painat Enter-näppäintä. Merkkisarjan alussa ja lopussa on oltava plusmerkki. Esimerkiksi +---+---+------+ luo yksirivisen taulukon, jossa on kolme saraketta. Sarakeleveys määräytyy suhteellisesti plusmerkkien väliin kirjoitettujen yhdysmerkkien määrän mukaisesti. Jos haluat lisätä taulukkoon rivejä, vie kohdistin sen rivin loppuun, johon haluat lisätä uuden rivin, ja paina Enter-näppäintä.

Uusien rivien ja sarakkeiden sisällyttäminen taulukkoon (vain Excel)

Lisää uuden rivin tai sarakkeen aiemmin luotuun taulukkoon, kun lisäät tietoja viereiselle riville tai viereiseen sarakkeeseen. Jos sinulla on esimerkiksi kaksisarakkeinen taulukko sarakkeissa A ja B, ja lisäät sitten tietoja viereiseen soluun sarakkeessa C, sarake C muotoillaan automaattisesti aiemmin luodun taulukon osana.

Otsikkotekstin automaattinen sovittaminen paikkamerkkiin (vain PowerPoint)

Pienentää tekstin otsikon fonttikokoa niin, että teksti mahtuu määritettyyn otsikon tekstin paikkamerkkiin.

Huomautus: Tekstin otsikon koko pienenee automaattisesti vain yhdellä fontin koolla esimerkiksi 44:stä 40:een fontin valmiiden fonttikokojen mukaan. Jos haluat edelleen pienentää fonttikokoa, valitse otsikon teksti ja valitse sitten joko pienempi valmis fonttikoko fonttikokoluettelosta tai kirjoita haluamasi fonttikoko fonttikokoluetteloon.

Leipätekstin automaattinen sovittaminen paikkamerkkiin (vain PowerPoint)

Pienentää leipätekstin fonttikokoa niin, että teksti mahtuu määritettyyn leipätekstin paikkamerkkiin.

AUTOMAATTISESTI KIRJOITETTAESSA

Vaihtoehto

Kuvaus

Muotoile luettelon kohdan alku samanlaiseksi kuin edellinen

Muotoilee luettelon kohdan alkutekstin samanlaiseksi kuin edellisen luettelon kohdan alkutekstin. Alkutekstin muotoilua toistetaan luettelon kohdan ensimmäiseen välimerkkiin asti (yleensä piste, kaksoispiste, yhdysmerkki, em-viiva, kysymysmerkki, huutomerkki tai vastaava).

Seuraavassa luettelon kohdassa toistetaan vain koko alkutekstiin käytettävä muotoilu. Alkutekstin jossakin osassa käytettävää muotoilua ei toisteta seuraavien luettelon kohteiden alkutekstissä.

Määritä vasen sisennys ja 1. rivin sisennys sarkaimilla ja askelpalauttimella

Voit sisentää kappaleen ensimmäisen rivin siirtämällä kohdistimen ensimmäisen rivin alkuun ja painamalla sarkainta. Voit sisentää koko kappaleen siirtämällä kohdistimen minkä tahansa kappaleen rivin (paitsi ensimmäisen rivin) alkuun ja painamalla sarkainta. Voit poistaa sisennyksen siirtämällä kohdistimen kappaleen ensimmäisen rivin alkuun ja painamalla askelpalautinta.

Luo tyylejä määrittämäsi muotoilun perusteella

Käyttää valmista tyyliä manuaalisesti muotoiltuun tekstiin, kun tekstin muotoilu on sama kuin valmiissa tyylissä.

Laskettujen sarakkeiden luominen taulukoiden kaavat täyttämällä (vain Excel)

Käyttää yhtä kaavaa sarakkeen kaikkiin taulukkosoluihin. Kaava mukautuu automaattisesti sarakkeen kaikkien taulukkosolujen laajuuteen.

Valitse lisätietoja alla otsikot.

Voit hylätä tai muuttaa automaattisen muotoilun, joka ilmenee, kun kirjoitat heti. Kun Office käyttää automaattista muotoilua, Vie hiiren osoitin päälle, onko käytössäsi AutoFormatted ja valitse Automaattisen korjauksen asetusten painike Painikkeen kuva , joka tulee näkyviin:

 • Kumota muotoilun tässä esiintymässä vain valitsemalla Kumoa -asetus. (Voit uudelleen muotoilun jälkeen, Kumoa halutessasi.)

  Vihje: CTRL + Z (Kumoa) avulla voi kumota heti muotoilu muuttuu vain tässä esiintymässä.

 • Voit muuttaa tiettyjä automaattisen muotoilun asetuksia yleisesti napsauttamalla Lopeta-toimintoa, jolloin Office lopettaa tämän automaattisen muutoksen tekemisen.

 • Muuta automaattisen muotoilun asetukset valitsemalla Automaattisen muotoilun asetusten hallinta Avaa Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehti ja muuta asetuksia.

Wordin on lisäksi Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehdessä Automaattinen muotoilu -välilehti. Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -asetuksia käytetään tekstin kirjoittaminen, milloin yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Automaattinen muotoilu -välilehti käytetään tavallisesti pienempi, koska sitä asetukset käytetään vain, kun suoritat Automaattinen muotoilu-komento, joka on lisättävä pikatyökaluriville käyttämään.

Automaattinen muotoilu -komennon avulla voit tehdä samankaltaisia muutoksia kuin Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -asetuksilla, mutta tässä tapauksessa muotoiluja käytetään jo kirjoittamaasi tekstiin. Automaattisella muotoilulla voit esimerkiksi korvata suorat lainausmerkit kaarevilla tai korvata murtoluvut murtolukumerkeillä koko tiedostosta kerralla.

Jos haluat käyttää Automaattinen muotoilu -komentoa, lisää se ensin pikatyökaluriville seuraavasti:

 1. Napsauta Wordissa Mukauta työkaluriviä -symbolia ja napsauta sitten Lisää komentoja.

  Pikatyökalurivin Lisää komentoja -kohdan valitseminen

 2. Valitse Valitse komennoista -kohdassa Kaikki komennot.

 3. Vieritä luetteloa alaspäin, valitse Automaattinen muotoilu... tai Automaattinen muotoilu nyt, napsauta Lisää ja napsauta sitten OK.

  Automaattisen muotoilun pikakäyttökomennon valitseminen

 4. Voit suorittaa komennon napsauttamalla pikatyökalurivin Automaattinen muotoilu -kuvaketta.

  Automaattinen muotoilu -kuvake

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×