Luetteloyhdistämisen luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Publisher sisältää mahdollisuuden muodostaa yhteyden tietolähteeseen, kuten tietokantaan, laskentataulukkoon tai jopa tekstitiedostoon, ja luoda näiden tietojen avulla tuote- tai palveluluettelon. Voit myös luoda luettelon yhdistämistoiminnolla hakemistoja, valokuva-albumeita tai muita julkaisuja, joiden kullakin sivulla voi olla useita kohteita.

Luettelon yhdistämistoiminnon toimintatapa

Luettelon suunnitteleminen

Mallijulkaisun luominen

Yhdistäminen tietolähteeseen

Yhdistämiskenttien lisääminen

Luettelojulkaisun viimeisteleminen, tulostaminen ja tallentaminen

Luettelon yhdistämistoiminnon toimintatapa

Luettelon yhdistämistoiminto vastaa tavallista yhdistämistoimintoa. Kun käytät luettelon yhdistämistä, luot luettelon yhdistämismallijulkaisun ja yhdistät malliin tietolähteen tiedot, joilla luodaan yhdistetyt sivut.

Tietolähdettä käytetään yhdessä yhdistämismallin kanssa luomaan luettelosivut

1 Tietolähde, jossa on tietuetietoja, kuten tuotteiden nimiä ja kuvauksia.

2 Luettelon yhdistämismallijulkaisu, jossa on luettelon yhdistämisalue ja yhdistämiskenttiä, jotka ovat tietuetietojen paikkamerkkejä.

3 Tuloksena saadut yhdistetyt sivut esittävät useita tietueita sivua kohden.

Voit tallentaa yhdistetyn luettelon uutena julkaisuna tai voit lisätä sen aiemman julkaisun loppuun. Voit tallentaa luettelon yhdistämismallin ja käyttää sitä uudelleen luomaan lisää yhdistettyjä sivuja, kun päivität tietolähteen tietoja.

Ennen aloittamista

Seuraavien vihjeiden avulla voit luoda luettelon yhdistämisen onnistuneesti:

 • Käynnistä luettelon yhdistäminen uudessa julkaisussa.

 • Varaa yksi sivu yhdistämiskentille kannen, sisällysluettelon ja muiden vastaavien sivujen, kuten tilausluettelon, lisäksi, vaikka luettelossa onkin useita sivuja, kun yhdistetty tiedosto on luotu.

 • Määritä luettelon yhdistämismalliin sivun koko, jota haluat käyttää yhdistetyissä sivuissa.

 • Jos haluat lisätä luomasi yhdistetyt sivut aiemmin luodun julkaisun loppuun, varmista, että seuraavat ominaisuudet ovat luetteloyhdistämisen mallissa samat kuin kyseisessä julkaisussa:

  • Sivun koko (korkeus ja leveys)

  • Sivunäkymä (yhden sivun aukeama tai kahden sivun aukeama)

  • Julkaisulaji (Web tai tulostettava)

  • Sivujärjestys (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle).

Sivun alkuun

Luettelon suunnitteleminen

Ennen kuin aloitat luettelon yhdistämisen, mieti, millaisia tietoja haluat luetella yhdistetyissä sivuissa.

 • Haluatko luetella tuotteiden nimiä ja hintoja?

 • Haluatko lisätä kunkin tuotteen kuvauksen?

 • Haluatko lisätä kunkin tuotteen kuvan?

Tietolähteen suunnitteleminen

Kun olet päättänyt, millaisia tietoja haluat lisätä luetteloon, voit luoda luettelon yhdistämisessä käytettävän tietolähteen. Jos sinulla on jo tietolähde, voit varmistaa, että siinä on kaikki yhdistämisessä käytettävät tiedot.

Publisherin luettelon yhdistäminen voi käyttää useita tietolähdemuotoja. Jos sinulla ei vielä ole yhdistämisessä käytettävää tietolähdettä, voit luoda sen Publisherissa. Voit myös luoda tietolähteen Microsoft Office Excel -laskentataulukkoon tai Microsoft Office Word -taulukkoon.

Tietolähteeseen sisällytettävät tietokentät vastaavat luettelon yhdistämismalliin lisättäviä yhdistämiskenttiä.

Kun määrität tietolähteen, luo sarake kullekin tietotyypille, kuten tuotteen nimelle, varastonumerolle ja hinnalle. Kukin rivi eli tietue vastaa yhden tuotteen tietoja.

 Tärkeää   Varmista, että tietolähteessä on tietokenttä eli sarake jokaiselle yhdistettävälle tiedon lajille. Tietolähteen tyypin mukaan voit ehkä tehdä muutoksia tietoihin, kun ne on yhdistetty Publisheriin, mutta tiedot kannattaa viimeistellä ennen aloittamista.

Jos aiot yhdistää valokuvia luettelon sivuille, lisää sarake kunkin käytettävän kuvatiedoston polkua varten. Älä tallenna itse kuvia tietolähteeseen.

Jos aiot luoda tietolähteen Publisherissa, voit tehdä sen mallijulkaisun luomisen jälkeen.

Sivun alkuun

Mallijulkaisun luominen

Nyt voit luoda luettelon yhdistämismallijulkaisun, jossa suunnittelet lopullisten yhdistettyjen sivujen ulkoasun. Kun viimeistelet yhdistämisen, voit luoda yhdistettyjä sivuja tällä luettelon yhdistämismallilla ja tallentaa ne uutena julkaisuna tai lisätä ne aiemmin luodun julkaisun loppuun.

Luettelon yhdistämismallilla tulee olla sama ulkoasu (sivun koko ja asettelu), jota haluat käyttää yhdistetyissä sivuissa. Sen tulee myös sisältää teksti ja grafiikka, jonka haluat julkaisun jokaiselle sivulle, kuten taustakuva tai yrityksen nimi ja puhelinnumero. Voit tehdä nämä parhaiten yhdistämismallin perustyylisivulla.

Jos haluat lisätä yhdistetyt sivut aiemmin luodun julkaisun loppuun, varmista, että seuraavat ominaisuudet ovat luetteloyhdistämisen mallissa samat kuin kyseisessä julkaisussa:

 • Sivun koko (korkeus ja leveys)

 • Sivunäkymä (yhden sivun aukeama tai kahden sivun aukeama)

 • Julkaisulaji (Web tai tulostettava)

 • Sivujärjestys (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle).

Luettelon yhdistämismallin luominen

 1. Valitse luettelolle sopiva julkaisumalli.

 2. Valitse Lisää-välilehdestä Luettelosivut.
  Käynnistä luettelosivun yhdistäminen

 3. Ohjelma luo luettelosivun oletusarvoisella luetteloyhdistämisen alueella, ja Luettelotyökalut-välilehti tulee näkyviin valintanauhassa. Tässä vaiheessa voit sijoittaa luetteloyhdistämisen alueen sivulle haluamallasi tavalla ja lisätä luettelon jokaisella sivulla esitettävän tekstin tai kuvat. Mitä pienempi yhdistämisalue on, sitä enemmän luettelokohteita voidaan yhdistää sivulle. Esimerkiksi 5 x 5 cm:n yhdistämisalue toistuu useammin kuin 10 x 10 cm:n yhdistämisalue. Sivua ei tarvitse laatia aivan täsmällisesti, koska voit aina palata muokkaamaan näitä kohteita.

   Vihje   Älä määritä luettelon yhdistämisen aluetta vielä. Odota siihen, kunnes on aika lisätä yhdistämiskentät, ja käytä asetteluvalikoiman valmiita rakenteita.

Sivun alkuun

Yhdistäminen tietolähteeseen

Kun olet muotoillut luettelon yhdistämismallin sivun, luo tai etsi tietolähde ja muodosta yhteys siihen. Seuraava valinta määrittyy sen mukaan, onko tietolähde jo olemassa vai haluatko luoda uuden luettelon Publisherissa.

 1. Valitse Luettelotyökalut-välilehdestä Lisää luettelo ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat luoda uuden tietolähteen yhdistämistä varten, valitse Kirjoita uusi luettelo.

  • Jos sinulla on jo tietolähde, jota haluat käyttää, valitse Käytä nykyistä luetteloa.

  • Jos haluat luoda yhteystietohakemiston, valitse Valitse Outlook-yhteystiedoista.

Uuden luettelon kirjoittaminen

 1. Kirjoita ensimmäisen luetteloon lisättävän kohteen eli tietueen tiedot Uusi tuoteluettelo -valintaikkunassa.

  Jos haluat lisätä tai poistaa sarakkeita – jos esimerkiksi et aio lisätä kuvia – valitse Mukauta sarakkeita ja tee haluamasi muutokset.

 2. Kun olet kirjoittanut ensimmäisen tietueen kaikki tiedot, valitse Uusi tieto ja kirjoita seuraavan tietueen kaikki tiedot. Jatka tätä, kunnes olet kirjoittanut kaikkien lisättävien tietueiden tiedot.

 3. Kun uusi luettelo on valmis, valitse OK.

 4. Kirjoita osoiteluettelon nimi Tallenna osoiteluettelo -valintaikkunaan ja valitse sitten Tallenna.

Nykyisen luettelon käyttäminen

 1. Etsi ja valitse Valitse tietolähde -valintaikkunasta haluamasi tietolähde.

  Publisher tallentaa tietolähteet oletusarvoisesti Omat tietolähteet -kansioon. Sinun on ehkä siirryttävä Omat tietolähteet -kansioon, jos haluat etsiä tietolähteen.

 2. Valitse Avaa.

  Sen mukaan, minkä tyyppisen tietolähteen valitset, näyttöön saattaa tulla muita valintaikkunoita, joissa pyydetään lisätietoja. Jos tietolähde on esimerkiksi Excel-laskentataulukko, jossa on useita välilehtiä, valitse se välilehti, jossa haluamasi tiedot ovat, ja valitse sitten OK.

Outlookin yhteystietojen käyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse käytettävä yhteystietojen luettelo Yhteystietojen valitseminen -valintaikkunassa.

  • Valitse käytettävien yhteystietojen oikea profiili Valitse profiili -valintaikkunassa.

 2. Valitse OK.

Luetteloiden lisääminen

Jos haluat käyttää luettelon yhdistämisessä useita luetteloita, voit lisätä niitä.

 1. Valitse Muokkaa luetteloa ja valitse Luetteloyhdistämisen tuoteluettelo -kohdan Lisää tuoteluetteloon -kohdasta Valitse aiemmin luotu luettelo, Valitse Outlook-yhteystiedoista tai Kirjoita uusi luettelo.
  Publisher antaa kehotteen korjata eri lähdeluetteloiden kenttien vastaamattomuudet avaamalla Lisää tuoteluetteloon -valintaikkunan.

 2. Valitse Lisää tuoteluetteloon -valintaikkunassa kenttä, jota ei ole valittuna Täsmätty-sarakkeessa, valitse Tuoteluettelon kentät ja niitä vastaavat kentät -luettelosta kenttä, jota haluat kentän vastaavan, ja valitse sitten Täsmää.

 3. Tarkista Kenttien täsmääminen -valintaikkunassa, että valitsemasi kenttä näkyy Täsmää tuoteluettelon kentän kanssa -luettelossa, tai valitse toinen kenttä ja valitse sitten OK.

 4. Jos vastaanottajaluetteloon on lisättävä uusi kenttä täsmäämistä varten, valitse uuteen luetteloon lisättävä kenttä (vasemmanpuoleinen luettelo Lisää vastaanottajaluetteloon -valintaikkunassa), valitse Lisää ja valitse sitten OK.
  Lisätyt kentät näkyvät Uudet vastaanottajaluetteloon lisättävät kentät -kohdassa.

Lisättävien tietueiden valitseminen

 1. Valitse Muokkaa luetteloa.

 2. Tee jokin seuraavista toimista Luetteloyhdistämisen tuoteluettelo -valintaikkunassa:

  • Valitse niiden tietueiden valintaruudut, jotka haluat sisällyttää yhdistämiseen, ja poista muiden tietueiden valintaruutujen valinnat.

    Vihje   Jos haluat sisällyttää luetteloon vain muutaman tietueen, valitse Tyhjennä kaikki ja valitse haluamasi tietueet.

  • Suodata luettelo tietyllä hakuehdolla napsauttamalla suodatettavan kohteen sarakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla suodattimena käytettävä arvo.

   • (Tyhjät)tuo näyttöön kaikki tietueet, joissa vastaava kenttä on tyhjä.

   • (Ei tyhjät) tuo näyttöön kaikki tietueet, joissa vastaavassa kentässä on tietoja.

     Huomautus   Jos tietolähde sisältää tietueita, joissa on jokin yhteinen tieto, ja sarakkeessa on enintään kymmenen erilaista arvoa, voit suodattaa tietyn tiedon mukaan. Jos tietolähde on esimerkiksi myynnin ominaisuuksien luettelo ja usea ominaisuustietue ilmoittaa sijainniksi Espoon, voit valita hakuehdoksi arvon Espoo.

    Ainoastaan valitsemasi tietueet tulevat näyttöön Luetteloyhdistämisen tuoteluettelo -valintaikkunassa. Saat kaikki tietueet uudelleen näyttöön valitsemalla (Kaikki).

  • Lajittele luettelon kohteet napsauttamalla lajittelussa käytettävän sarakkeen otsikkoa. Jos esimerkiksi haluat tuoda luettelon näyttöön sijainnin mukaisessa aakkosjärjestyksessä, napsauta Sijainti-sarakeotsikkoa.

 3. Valitse OK.

Sivun alkuun

Yhdistämiskenttien lisääminen

Nyt on aika järjestää julkaisussa esitettävät tiedot. Muotoile sivun asettelu lisäämällä yhdistämiskenttiä luettelon yhdistämisen alueelle. Kukin yhdistämiskenttä vastaa tietolähteen saraketta, ja luettelon yhdistämisen alue näyttää, miten yhden tietueen tiedot esitetään.

Asettele luettelon yhdistämisen alue haluamallasi tavalla ja määritä, kuinka monta kertaa yhdistämisalue toistuu kullakin sivulla. Voit esimerkiksi esittää neljä tuotetta samalla sivulla. Kukin tuote esitetään samalla tavalla sen mukaan, miten asettelet luettelon yhdistämisen alueen. Voit säätää kunkin tuotteen kokoa ja voit muuttaa luettelon yhdistämisen alueen kokoa.

 Tärkeää    Jos lisäät yhdistämiskenttiä luettelon yhdistämisen alueen ulkopuolelle, niitä ei toisteta yhdistämisen viimeistelyssä.

Yhdistämisalueen ulkoasun valitseminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista Asettelu-ryhmässä:

  • Valitse valmiiksi tehty rakennevalikoima.
   Luettelon yhdistämisen asetteluasetukset

  • Valitse kunkin sivun rivien ja sarakkeiden määrä avattavasta Rivit ja sarakkeet -luettelosta.
   Luettelosivun asettelun rivit ja sarakkeet

Tekstin yhdistämiskenttien lisääminen luettelon yhdistämisen alueelle

 1. Napsauta Tekstikenttä-painiketta ja valitse ensimmäinen lisättävä yhdistämiskenttä.
  Lisää tekstikenttiä luettelon yhdistämiseen

 2. Valitse yhdistämiskenttä luettelon yhdistämisen alueella ja siirrä yhdistämiskenttää tai muuta sen kokoa tekemällä seuraavat toimet:

  • Siirrä yhdistämiskenttää pitämällä hiiren osoitinta yhdistämiskentän päällä, kunnes osoitin muuttuu siirto-osoittimeksi Siirto-osoitin , ja vetämällä yhdistämiskenttä uuteen paikkaansa.

  • Muuta yhdistämiskentän kokoa asettamalla hiiren osoitin tekstiruudun tai kuvakehyksen koonmuutoskahvan päälle, jolloin osoitin muuttuu koonmuutto-osoittimeksi Koonmuutto-osoittimet , ja vetämällä hiirtä, kunnes tekstiruudun tai kuvakehyksen koko on haluamasi.

 3. Napsauta yhdistämiskentän ulkopuolella, ettei se enää ole valittuna.

 4. Toista vaiheet 1–3, kunnes olet lisännyt kaikki haluamasi kentät tietolähteestä.

 Tärkeää    Kentät lisätään senhetkiseen kohdistimen sijaintiin (vilkkuvaan kohdistimen sijaintiosoittimeen). Jos kohdistimella ei ole sijaintia, luodaan uusi tekstiruutu ja yhdistämiskenttä lisätään siihen.

Tekstin yhdistämiskenttien muotoileminen

Voit muotoilla yhdistetyn luettelon tietoja muotoilemalla luettelon yhdistämismallin yhdistämiskenttiä. Voit käsitellä näitä kenttiä kuten muitakin tekstiruutuja ja voit lisätä muuta tekstiä ja muotoilua yhdistettyjen kohteiden lisäksi.

 1. Valitse muotoiltavat tiedot sisältävä kenttä luettelon yhdistämismallissa, yhdistämiskentän merkit («« »») mukaan lukien.

 2. Valitse haluamasi vaihtoehdot Tekstikehystyökalut-välilehdestä.

Kuvan yhdistämiskenttien lisääminen luettelon yhdistämisen alueelle

 1. Napsauta Kuvakenttä-painiketta ja valitse ensimmäinen lisättävä yhdistämiskenttä.

 2. Valitse yhdistämiskenttä luettelon yhdistämisen alueella ja siirrä yhdistämiskenttää tai muuta sen kokoa tekemällä seuraavat toimet:

  • Siirrä yhdistämiskenttää pitämällä hiiren osoitinta yhdistämiskentän päällä, kunnes osoitin muuttuu siirto-osoittimeksi Siirto-osoitin , ja vetämällä yhdistämiskenttä uuteen paikkaansa.

  • Muuta yhdistämiskentän kokoa pitämällä hiiren osoitinta tekstiruudun tai kuvakehyksen kahvan päällä, kunnes osoitin muuttuu koonmuutto-osoittimeksi Koonmuutto-osoitin , ja vetämällä hiirtä, kunnes tekstiruudun tai kuvakehyksen koko on haluamasi.

 3. Napsauta yhdistämiskentän ulkopuolella, ettei se enää ole valittuna.

 4. Toista vaiheet 1–3, kunnes olet lisännyt kaikki haluamasi kentät tietolähteestä.

 Tärkeää    Kentät lisätään senhetkiseen kohdistimen sijaintiin (vilkkuvaan kohdistimen sijaintiosoittimeen). Jos kohdistimella ei ole sijaintia, luodaan uusi tekstiruutu ja yhdistämiskenttä lisätään siihen.

Luettelon yhdistämisen alueen siirtäminen tai sen koon muuttaminen

Jos muotoillut yhdistämisalueet eivät enää mahdu luettelon yhdistämisen alueelle, voit muuttaa sen kokoa.

 Huomautus    Jos suurennat sen kokoa, kullekin sivulle on ehkä sovitettava vähemmän kohteita eli tietueita.

 1. Valitse luettelon yhdistämisen alue napsauttamalla sitä.

 2. Aseta hiiren osoitin jonkin luettelon yhdistämisen alueen kahvan päälle ja vedä hiirtä.

 3. Määritä kullakin sivulla esitettävien kohteiden määrä kirjoittamalla kohteiden määrä allekkain ja rinnakkain Luetteloyhdistämisen asettelu -työkaluriville.

Mallin viimeisteleminen ja esikatseleminen

 1. Valitse Esikatsele tuloksia.

 2. Voit tarkastella yhdistettyjen tietojen kutakin sivua napsauttamalla nuolia.
  Luettelon esikatseluryhmä

  Jos et halua lisätä kohdetta, napsauta esikatseltua kohdetta ja valitse Esikatselusivu -ryhmästä Jätä pois merkintä.

Sivun alkuun

Luettelojulkaisun viimeisteleminen, tulostaminen ja tallentaminen

Viimeistele yhdistäminen valitsemalla jokin kolmesta vaihtoehdosta:

 • Voit tulostaa yhdistetyn julkaisun suoraan.

 • Voit luoda ja tulostaa uuden julkaisun, joka sisältää yhdistetyn sisällön. Voit tehdä muutoksia tämän julkaisun sisältöön samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun Publisherin julkaisuun.

 Vihje   Jos haluat sisällyttää useita luettelon yhdistämisiä julkaisuun, sinun on luotava uusi julkaisu yhdistetyille sivuille, koska kussakin julkaisussa voi olla vain yksi luettelosivujen joukko.

 • Voit lisätä yhdistetyn sisällön aiempaan julkaisuun.

Jos haluat lisätä julkaisuun etu- ja takakannen tai jos haluat lisätä muita sivuja, sinun on luotava uusi julkaisu tai lisättävä sisältö aiemmin tehtyyn julkaisuun.

Yhdistäminen uudeksi julkaisuksi

Jos haluat muokata yhdistettyjä sivuja, tallentaa ne myöhempää käyttöä varten tai tulostaa ne myöhemmin, voit kerätä ja tallentaa kaikki yhdistetyt sivut yhdeksi uudeksi yhdistetyksi julkaisuksi, joka sisältää yhdistämiskenttien sijasta varsinaiset tiedot, kuten tuotenimet ja hinnat.

 1. Valitse Yhdistäminen-ryhmästä Yhdistä uuteen.
  Luettelon yhdistäminen uuteen julkaisuun
  Publisher luo uuden julkaisun, jonka voit tallentaa ja jota voit muokata. Voit jopa lisätä etu- ja takakansisivut.
  Huomautus Jos aiot tulostaa luettelon vihkona, varmista, että sivujen kokonaismäärä on jaollinen neljällä.

 2. Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudusta Tallenna julkaisu.

 3. Kirjoita Tiedoston nimi -ruutuun uuden julkaisun nimi ja valitse sitten Tallenna.

 4. Tallenna tarvittaessa myös luettelon yhdistämismalliin tekemäsi muutokset. Voit tallentaa tämän luettelon yhdistämismallin uudelleen, jos haluat luoda lisää yhdistettyjä sivuja, kun päivität tietolähteen tietoja.

Olemassa olevaan julkaisuun lisääminen

Jos olet jo määrittänyt kannet erillisessä julkaisussa tai jos haluat sijoittaa luettelon pitkän julkaisun loppuun, voit lisätä yhdistetyn sisällön suoraan.

Ennen kuin lisäät yhdistetyt sivut aiemmin luodun julkaisun loppuun, varmista, että seuraavat ominaisuudet ovat luetteloyhdistämisen mallissa samat kuin kyseisessä julkaisussa:

 • Sivun koko (korkeus ja leveys)

 • Sivunäkymä (yhden sivun aukeama tai kahden sivun aukeama)

 • Julkaisulaji (Web tai tulostettava)

 • Sivujärjestys (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle).

 Huomautus   Publisher ei voi lisätä yhdistettyjä sivuja avoinna olevaan julkaisuun. Jos käsittelet julkaisua, johon haluat yhdistää, tallenna ja sulje se ennen yhdistämistä.

 1. Valitse Yhdistäminen-ryhmästä Lisää aiemmin luotuun.
  Luettelon yhdistäminen olemassa olevaan julkaisuun

 2. Etsi ja valitse Avaa julkaisu -valintaikkunasta julkaisu, johon haluat lisätä yhdistetyt sivut, ja valitse Avaa.

  Publisher lisää yhdistetyt sivut aiemmin luodun julkaisun loppuun.

   Vihje    Muuta päivitetyn julkaisun sivujen järjestystä napsauttamalla siirrettävää sivua sivun siirtymisruudussa ja vetämällä se haluamaasi paikkaan.

 3. Tallenna päivitykset valitsemalla Tallenna olemassa olevassa julkaisussa.

 4. Tallenna tarvittaessa myös luettelon yhdistämismalliin tekemäsi muutokset. Voit tallentaa tämän luettelon yhdistämismallin uudelleen, jos haluat luoda lisää yhdistettyjä sivuja, kun päivität tietolähteen tietoja.

Yhdistetyn julkaisun tulostaminen

 • Valitse Yhdistäminen-ryhmästä Tulosta.
  Luettelon yhdistäminen tulostimeen

  Publisher avaa tulostussivun BackStage-näkymässä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×